The sociology of knowledge is the study of the relationship between human thought and the social context within which it arises, and of the effects that prevailing ideas have on societies. It is not a specialized area of sociology but instead deals with broad fundamental questions about the extent and limits of social influences on individuals' lives and with the social-cultural basis of our knowledge about the world. Complementary to the sociology of knowledge is the sociology of ignorance, including the study of nescience, ignorance, knowledge gaps, or non-knowledge as inherent features of knowledge-making.

Property Value
dbo:abstract
 • علم اجتماع المعرفة (بالإنجليزية: Sociology of knowledge) هو دراسة العلاقة بين الفكر الإنساني والسياق الاجتماعي الذي نشأمن خلاله، وهو أيضاً دراسة الآثار التي تُحدثها الأفكار السائدة على المجتمعات. لا يُعتبر علم اجتماع المعرفة مجالاً مُتخصّصاً في علم الاجتماع، ولكنّه يتعامل بدلاً من ذلك مع الأسئلة الأساسية المفتوحة حول مدى وحدود التأثيرات الاجتماعية على حياة الأفراد، والأساس الاجتماعي الثقافي لمعرفتنا عن العالم. يُعتبر علم اجتماع الجهل مُكملاً لعلم اجتماع المعرفة، بما يتضّمنه من دراسة الجهل وفجوات المعرفة وعدم المعرفة واعتبارها ميزات مُتأصّلة في صنع المعرفة. وُجّه علم اجتماع المعرفة بشكل أساسي من قِبَل عالم الاجتماع إميل دوركهايم في بداية القرن العشرين. يتعامل عمله بطريقة مباشرة مع كيفية تأثر الفكر التصّوري واللغة والمنطق بالمحيط الاجتماعي الذي نشأ منه. في عمل مُبكر شارك في كتابته مع مرسيل موس، يدرس كل من دوركهايم وموس التصنيف البدائي «بريميتيف كلاسيفيكيشن» والأساطير الجماعية «البدائية» من أجل طرح المناقشة حول أن أنظمة التصنيف تقوم على أساس جماعي وبأن الانقسامات داخل هذه الأنظمة مُشتقة من الفئات الاجتماعية. في وقت لاحق، طوّرَ دوركهايم في «ذا إيليمنتري فورمز أوف ذا ريليجوس لايف» نظريته عن المعرفة، مع البحث حول كيف أن اللغة والمفاهيم والفئات (مثل المكان والزمان) التي تُستخدم في التفكير المنطقي لها أصل اجتماعي. في حين لم يصِغ أي من دوركهايم أو موس، أو يستخدم مصطلح «علم اجتماع المعرفة»، لذا فإن عملهما يُمثّل مساهمة أوليّة مهمة ضمن هذا المجال. من المعروف أن مصطلح «علم اجتماع المعرفة» يُستخدم على نطاق واسع منذ عشرينيات القرن الماضي، عندما كتب عدد من علماء الاجتماع الناطقين باللغة الألمانية، ومن أبرزهم ماكس شيلر وكارل مانهايم، بشكل موسّع عن الجوانب الاجتماعية للمعرفة. مع هيمنة النّسق الاجتماعي خلال السنوات الوسطى من القرن العشرين، اتّجه علم اجتماع المعرفة نحو البقاء على هامش الفكر الاجتماعي السائد. جُدّد المصطلح وطبّق بشكل أقرب ما يكون إلى الحياة اليومية خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، وخاصة عن طريق بيتر بيرغر وتوماس لوخمان في «ذا سوشال مونستركشن اوف رياليتي» في عام (1966)، وما زال مرجعاً أساسياً للأساليب التي تتعامل مع الفهم النوعي للمجتمع البشري (قارنه مع البناء الاجتماعي). تُعتبر دراسات «الأنساب» و«الأثرية» لميشيل فوكو، من التأثيرات الجديرة في العصر الحديث. (ar)
 • La sociologia del coneixement és una disciplina que estudia les relacions entre saber i entorn social, analitzant com es produeix i difon el coneixement, quins tipus de saber es privilegien, quina relació guarden amb el poder, la ideologia i les normes de la comunitat, com afecten les noves descobertes als grups socials i com influeix l'estructura general de la societat en el coneixement. La i la sociologia de la ciència sovint comparteixen camps d'estudi amb aquesta disciplina. Entre els pensadors més rellevants de la sociologia del coneixement, cal destacar el paper fundador d'Émile Durkheim] i Karl Mannheim, les aportacions sobre relacions entre poder i coneixement de Michel Foucault i noms com els de Peter Berger i Georges Gurvitch. En Primitiva classificació, de Durkheim i Mauss, prenen un estudi del grup "primitiu" de la mitologia per tal d'argumentar que els sistemes de classificació es basen de manera col·lectiva i que les divisions en aquests sistemes es deriven de les categories socials. Tot i que cap d'autor va encunyar ni utilitza específicament el terme "sociologia del coneixement", el seu treball és una primera i important contribució al camp. El terme específic "sociologia del coneixement" primer va entrar en ús generalitzat en la dècada de 1920, quan diversos sociòlegs al·lòfons, sobretot Max Scheler i Karl Mannheim, hi van escriure extensivament. Amb el predomini del funcionalisme al llarg dels anys centrals del segle XX, la sociologia del coneixement tendeix a romandre a la perifèria del corrent principal del pensament sociològic. Va ser en gran part reinventat i s'aplicà molt més a la vida quotidiana en la dècada de 1960, especialment per Peter L. Berger i en (1966) i continua sent el centre dels mètodes que s'ocupen de la comprensió qualitativa de la societat humana (compareu amb ). Els estudis "genealògics" i "arqueològics" de Michel Foucault són de considerable influència contemporània. (ca)
 • Sociologie vědění je sociologický směr studující vzájemné vztahy mezi společností a poznáním. Podstatou sociologie vědění je předpoklad, že naše chápání a vědění o světě je sociálně podmíněno a že naše myšlení slouží k ospravedlnění určité sociální situace. Tento přístup chápe myšlení každého jednotlivce jako produkt historické, společenské a geopolitické situace, ve které se myslící a jednající jedinec nachází. Sociologie vědění zdůrazňuje, nakolik je chápání věcí, které každého jedince obklopují, a vztahů, do nichž vstupuje, výsledkem jeho vlastních aktivit; podtrhuje přitom, že existuje množství možných výkladů téže skutečnosti. Neukazuje však, proč ze všech možných výkladů jsou v jisté společnosti a v jisté době realizovány právě určité. Termín byl poprvé užit Maxem Schelerem (1874–1928), nicméně za zakladatele této sociální teorie jako samostatné vědní disciplíny je všeobecně považován především Karl Mannheim (1893–1947), který se o její rozvoj nejvíce zasadil. Studium tohoto tématu je tradiční zejména pro německou filosofickou a sociologickou školu reprezentovanou Immanuelem Kantem, Friedrichem Nietzschem, Karlem Marxem nebo Sigmundem Freudem. (cs)
 • The sociology of knowledge is the study of the relationship between human thought and the social context within which it arises, and of the effects that prevailing ideas have on societies. It is not a specialized area of sociology but instead deals with broad fundamental questions about the extent and limits of social influences on individuals' lives and with the social-cultural basis of our knowledge about the world. Complementary to the sociology of knowledge is the sociology of ignorance, including the study of nescience, ignorance, knowledge gaps, or non-knowledge as inherent features of knowledge-making. The sociology of knowledge was pioneered primarily by the sociologist Émile Durkheim at the beginning of the 20th century. His work deals directly with how conceptual thought, language, and logic can be influenced by the societal milieu out of which they arise. In an early work co-written with Marcel Mauss, Primitive Classification, Durkheim and Mauss study "primitive" group mythology in order to argue that classification systems are collectively based and that the divisions within these systems derive from social categories. Later, Durkheim in The Elementary Forms of the Religious Life would elaborate his theory of knowledge, examining how language and the concepts and categories (such as space and time) used in logical thought have a sociological origin. While neither Durkheim, nor Mauss, specifically coined nor used the term 'sociology of knowledge', their work is an important first contribution to the field. The specific term 'sociology of knowledge' is said to have been in widespread use since the 1920s, when a number of German-speaking sociologists, most notably Max Scheler and Karl Mannheim, wrote extensively on sociological aspects of knowledge. With the dominance of functionalism through the middle years of the 20th century, the sociology of knowledge tended to remain on the periphery of mainstream sociological thought. It was largely reinvented and applied much more closely to everyday life in the 1960s, particularly by Peter L. Berger and Thomas Luckmann in The Social Construction of Reality (1966) and is still central for methods dealing with qualitative understanding of human society (compare socially constructed reality). The 'genealogical' and 'archaeological' studies of Michel Foucault are of considerable contemporary influence. (en)
 • Wissenssoziologie beschäftigt sich mit der Entstehung, Verbreitung, Verwendung und Bewahrung von Wissen und Erkenntnis innerhalb von Gruppen, Gemeinschaften und Gesellschaften. Grundlegend ist die Hypothese, dass Erkenntnis durch den sozialen Kontext hindurch geprägt und in ihm verankert ist. Wissen, und noch allgemeiner: Denken, ist demnach sozial bedingt. Erkenntnis ist kein autonomer Prozess. Die Wissenssoziologie ist ein Teilgebiet der Soziologie. Sie steht u. a. der Kultursoziologie nahe, die sich ebenfalls mit dem Zusammenhang von kulturellen und sozialen Phänomenen beschäftigt. Die maßgeblichen Theorien wurden Anfang des 20. Jahrhunderts von Max Scheler und Karl Mannheim entwickelt. (de)
 • Ezagutzaren soziologia giza ezagutzaren eta gizarte testuinguruaren arteko harremana aztertzen duen soziologiaren arloa da. Halaber, gizarte jakin batean gailentzen diren ideien eragina ere ikertzen du. (eu)
 • La sociología del conocimiento consiste en el estudio de los orígenes sociales de las ideas y del efecto que las ideas dominantes tienen sobre las sociedades (comparar con la historia de las ideas). Lo que se estudia es la influencia entre sociedad y pensamiento, es decir, como influye la sociedad en el pensamiento y como influye el pensamiento en la sociedad, y particularmente como las ideas producidas influyen en la sociedad, provocando transformaciones.​ El objeto de estudio es la vida cotidiana, saber el comportamiento de las personas y como ella adopta su propio criterio junto con la sociedad. El término empezó a generalizarse en la década de 1920, cuando varios sociólogos de lengua alemana escribieron sobre el tema: entre ellos destacan Karl Mannheim, con su obra Ideología y utopía, y Max Scheler. El dominio del funcionalismo a mediados del siglo XX supuso que la sociología del conocimiento permaneciese en un lugar secundario dentro del pensamiento sociológico. En gran medida, fue reinventada y aplicada a los estudios sobre la vida diaria en la década de los sesenta, en especial por Peter L. Berger y Thomas Luckmann en La construcción social de la realidad (1966) y sigue estando en la base de los métodos de comprensión cualitativa de las sociedades humanas (comparar con construcción social de la realidad). Aunque resulta muy influyente en la sociología contemporánea, la sociología del conocimiento ha tenido un impacto más significativo sobre la ciencia, especialmente por su contribución a la discusión y comprensión de la propia naturaleza de la ciencia, sobre todo a través de la obra de Thomas Kuhn, sobre La estructura de las revoluciones científicas (véase también el concepto de paradigma). (es)
 • Sosiologi pengetahuan adalah studi tentang hubungan antara pikiran manusia dan konteks sosial yang mempengaruhinya, dan dampak ide-ide besar terhadap masyarakat (lihat pula ). Studi ini bukan bidang khusus dari sosiologi, tetapi mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang luas dan batasan pengaruh sosial di dalam kehidupan individu dan dasar sosial-budaya pengetahuan manusia tentang dunia. Sebutan ini pertama meluas pada 1920-an, ketika seumlah sosiolog Jerman, terutama Max Scheler dan Karl Mannheim menulis tentang hal ini secara rinci. Dengan dominasi pada pertengahan abad ke-20, sosiologi pengetahuan masih ada di lingkaran pikiran sosiologis utama. Studi ini dikembangkan kembali dan diterapkan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari pada 1960-an, terutama oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam (1966) dan masih menjadi pusat rujukan untuk metode yang berurusan dengan pemahaman kualitatif masyarakat manusia. Studi 'genealogi' dan 'arkeologi' Michael Foucault adalah pengaruh kontemporer yang besar. (in)
 • La sociologie de la connaissance est une branche de la sociologie qui a pour objet la connaissance humaine considérée comme un phénomène social, c'est-à-dire dont l'élaboration est influencée ou déterminée par des circonstances socio-historiques particulières. En s'intéressant aux modes de pensée des acteurs saisis en fonction de leur groupe d'appartenance et de la situation qu'ils occupent dans un état de société donné, la sociologie de la connaissance a pour but de mettre en lumière la manière dont les gens pensent et connaissent effectivement au quotidien. Émile Durkheim et Marcel Mauss furent les pionniers de cette discipline. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, ils ont écrit des œuvres qui cherchent à expliquer comment la pensée conceptuelle, la langue, et la logique peuvent être influencées par le milieu social duquel ils proviennent. Alors qu'aucun des deux utilisait le terme spécifique de "sociologie de la connaissance", leur œuvre est une première contribution importante à la discipline. (fr)
 • La sociologia della conoscenza studia le modalità di accesso alla conoscenza degli oggetti o del sapere cosiddetto scolastico, ovvero le modalità di produzione di tale sapere. Essa assume dunque posizione biunivoca, concentrandosi sia sugli aspetti di possibilità del conoscere (la cui riflessione metodologica non si distanzia molto dalla riflessione gnoseologica della filosofia della conoscenza), sia su quelli legati all'introduzione di un particolare sapere nella realtà sociale. Propriamente l'origine non è "gnoseologica" ma si rifà al concetto di Wissen: è la "sociologia del sapere" fondata e sviluppata da Max Scheler, poi ripresa nel senso di "sociologia della conoscenza" da Karl Mannheim. La sociologia del sapere in Scheler fa riferimento alle forme della Bildung, cioè alla sedimentazione delle tecniche con cui l'uomo dà forma alla propria esistenza. Karl Mannheim propone di considerare i rapporti tra l'essere situato nel mondo e il pensiero, che sarebbe relato appunto alla struttura sociale nella quale l'essere è gettato. Egli propone per la sociologia della conoscenza una "sfera libera" e indipendente dalla quale poter analizzare e ricostruire le diverse contingenze storiche delle produzioni del sapere e per favorire una ricerca gnoseologica sul problema della validità delle teorie. In questo modo però si esponeva alle abbondanti e inevitabili critiche dovute all'assenza di riflessività: questa rimane la spina nel fianco di qualsiasi teoria "sociologica" (ma già Baruch Spinoza ne abbozzò la legittimità) sulla conoscenza, in quanto basantesi sul principio opposto alla teoria filosofica della conoscenza, che attribuisce all'uomo facoltà conoscitive immutabili e universali (vedi Kant), e cioè sul radicamento delle possibilità del sapere nell'esserci. Grande influenza nella diffusione Sociologia della Conoscenza ebbe il sociologo Kurt Heinrich Wolff, per aver tradotto dal tedesco all'inglese, pubblicato e fatto conoscere negli Stati Uniti molti degli scritti di Karl Mannheim e di Georg Simmel. Nella contemporaneità il tema della conoscenza è ampiamente dibattuto in ottica transdisciplinare da autori quali Elinor Ostrom e Charlotte Hess. In riferimento alla definizione della sociologia della conoscenza essa va rapportata senz'altro alla ricerca di nessi che intercorrono tra le condizioni sociali, la situazione storica, i soggetti e gli elementi culturali a contenuto cognitivo che vengono elaborati dai soggetti stessi, laddove è evidente la ricerca della genesi sociale del sapere (Cfr. Guglielmo Rinzivillo, Natura e origine della sociologia della conoscenza in AAVV, Rassegna Storiografica Decennale, Limina Mentis, Villasanta (MB), 2018, p. 53 e sg, ISBN 978-88-99433-96-3). (it)
 • 知識社会学(ちしきしゃかいがく、英語:Sociology of knowledge、ドイツ語:Wissenssoziologie)とは知識と社会との関わりを研究する社会学の一分野。 (ja)
 • 지식사회학(知識社會學)은 지식의 여러 형태를 사회적인 모든 조건과의 연관에서 연구하는 문화사회학의 일부이다. 이 가장 유력한 주장자였다. 만하임은 마르크스의 영향을 많이 받았으나 마르크스에 의한 당파적 일면성을 극복하여 모든 사유(思惟)가 존재에 규정된 일면적인 것임을 통찰할 때, 처음으로 정치적 무기로서의 이데올로기론(論)으로부터 과학으로서의 지식사회학이 성립한다고 생각한다. 최근의 매스컴에 대한 연구도 지식사회학의 하나로 볼 수 있다. 이 문서에는 다음커뮤니케이션(현 카카오)에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전의 "〈사상·학문〉 지식사회학" 항목을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다. (ko)
 • Kennissociologie is een tak van de sociologie, die zich richt op samenhang tussen de menselijke gedachten, sociale context, en de effecten die ideeën hebben op de samenleving. Kennissociologie is verwant aan ideeëngeschiedenis en wetenschapssociologie. De term "kennissociologie" is bekend geworden in de jaren twintig van de 20e eeuw, toen een aantal Duitse sociologen hierover begonnen te schrijven, zoals Max Scheler, en Karl Mannheim in het boek Ideologie und Utopie. Door de dominantie van het functionalisme halverwege de 20e eeuw bleef de kennissociologie buiten de hoofdstroom van sociologie. Het is grotendeels opnieuw uitgevonden en meer gerelateerd aan het dagelijks leven in de jaren 1960, met name en Thomas Luckmann in hun boek The Social Construction of Reality uit 1966. Dit boek is nog steeds actueel door haar methodes voor de kwalitatieve beschouwing van de menselijke samenleving en de sociale constructie van de realiteit. (nl)
 • Socjologia wiedzy – dział socjologii szczegółowej analizujący związki między warunkami powstawania wiedzy (nauki) a jej treścią. Socjologia wiedzy bada kontekst ich występowania oraz ustala prawidłowości pojawiania się określonych typów myślenia i wiedzy, próbuje nakreślić linię wiodącą od myśli do myśliciela i jego świata społecznego. Najbardziej widoczne jest to wówczas, gdy myśl służy usankcjonowaniu konkretnej sytuacji społecznej, to znaczy, gdy ją objaśnia, usprawiedliwia i uświęca. Również analizuje mentalność danej epoki lub warstwy społecznej, dominujące ideologie i sposoby myślenia, sytuację społeczną. Zwraca uwagę na motywy i interesy skłaniające do świadomego popierania i szerzenia danych idei. Próbuje wyjaśnić, jak dane interesy i cele grupowe przekładają się na teorie i ruchy umysłowe oraz treści naukowe. Jednym z prekursorów socjologii wiedzy był Ludwik Fleck (polski mikrobiolog, specjalista z dziedziny bakteriologii, immunologii i hematologii). (pl)
 • Sociologia do conhecimento divide-se em duas subdisciplinas da Sociologia que levam o mesmo nome. A primeira delas surgiu na Alemanha dos anos da década de 1920, introduzida por figuras como Max Scheler e, principalmente, Karl Mannheim; é correlata à história das ideias ou próximo do que se pode entender por uma Sociologia dos Intelectuais. A segunda, parte da Sociologia Fenomenológica, foi iniciada por Alfred Schütz, sendo desenvolvida por Peter L. Berger e Thomas Luckmann. (pt)
 • Социология знания (англ. Sociology of knowledge) — теоретическая область социологии, изучающая с различных теоретико-методологических позиций проблематику социальной природы знания. В сферу интересов социологии знания входит анализ социальной природы знания (социология знания в узком смысле); мышления, его исторического развития (социология мышления), когнитивных систем и познавательной деятельности общества () и основания социологии (). Таким образом, социология знания является метатеоретической областью, не укладывающейся в традиционные отрасли социологии. (ru)
 • 知识社会学研究的是观念的社会根源,以及盛行观念对社会的影响。 知识社会学一词首先被广泛用于1920年代,当时,一些说德语的社会学家对此作了充分研究,其中著名的有德國家馬克斯·舍勒和卡爾·曼海姆(《》)。20世纪中期,功能主义在学术界占统治地位,知识社会学一直处于主流社会学的边缘领域。1960年代,尤其是在彼得·伯格和(Thomas Luckmann)写了《》(The Social Construction of Reality,1966)之后,该学科受到普遍重视,并仍是理解人类社会的重要方法。 (zh)
 • Соціологія знання (англ. Sociology of knowledge) — теоретична область соціології, що вивчає з різних теоретико-методологічних позицій проблематику соціальної природи знання. У сферу інтересів соціології знання входить аналіз соціальної природи знання (соціологія знання у вузькому сенсі); мислення, його історичного розвитку (), когнітивних систем та пізнавальної діяльності суспільства () та підстави соціології (). Таким чином, соціологія знання є метатеоретичною областю, не вкладається у традиційні галузі соціології. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 59157 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 33112 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985294313 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:about
 • yes (en)
dbp:by
 • no (en)
dbp:onlinebooks
 • no (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wikititle
 • sociology of knowledge (en)
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Ezagutzaren soziologia giza ezagutzaren eta gizarte testuinguruaren arteko harremana aztertzen duen soziologiaren arloa da. Halaber, gizarte jakin batean gailentzen diren ideien eragina ere ikertzen du. (eu)
 • 知識社会学(ちしきしゃかいがく、英語:Sociology of knowledge、ドイツ語:Wissenssoziologie)とは知識と社会との関わりを研究する社会学の一分野。 (ja)
 • 지식사회학(知識社會學)은 지식의 여러 형태를 사회적인 모든 조건과의 연관에서 연구하는 문화사회학의 일부이다. 이 가장 유력한 주장자였다. 만하임은 마르크스의 영향을 많이 받았으나 마르크스에 의한 당파적 일면성을 극복하여 모든 사유(思惟)가 존재에 규정된 일면적인 것임을 통찰할 때, 처음으로 정치적 무기로서의 이데올로기론(論)으로부터 과학으로서의 지식사회학이 성립한다고 생각한다. 최근의 매스컴에 대한 연구도 지식사회학의 하나로 볼 수 있다. 이 문서에는 다음커뮤니케이션(현 카카오)에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전의 "〈사상·학문〉 지식사회학" 항목을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다. (ko)
 • Sociologia do conhecimento divide-se em duas subdisciplinas da Sociologia que levam o mesmo nome. A primeira delas surgiu na Alemanha dos anos da década de 1920, introduzida por figuras como Max Scheler e, principalmente, Karl Mannheim; é correlata à história das ideias ou próximo do que se pode entender por uma Sociologia dos Intelectuais. A segunda, parte da Sociologia Fenomenológica, foi iniciada por Alfred Schütz, sendo desenvolvida por Peter L. Berger e Thomas Luckmann. (pt)
 • Социология знания (англ. Sociology of knowledge) — теоретическая область социологии, изучающая с различных теоретико-методологических позиций проблематику социальной природы знания. В сферу интересов социологии знания входит анализ социальной природы знания (социология знания в узком смысле); мышления, его исторического развития (социология мышления), когнитивных систем и познавательной деятельности общества () и основания социологии (). Таким образом, социология знания является метатеоретической областью, не укладывающейся в традиционные отрасли социологии. (ru)
 • 知识社会学研究的是观念的社会根源,以及盛行观念对社会的影响。 知识社会学一词首先被广泛用于1920年代,当时,一些说德语的社会学家对此作了充分研究,其中著名的有德國家馬克斯·舍勒和卡爾·曼海姆(《》)。20世纪中期,功能主义在学术界占统治地位,知识社会学一直处于主流社会学的边缘领域。1960年代,尤其是在彼得·伯格和(Thomas Luckmann)写了《》(The Social Construction of Reality,1966)之后,该学科受到普遍重视,并仍是理解人类社会的重要方法。 (zh)
 • Соціологія знання (англ. Sociology of knowledge) — теоретична область соціології, що вивчає з різних теоретико-методологічних позицій проблематику соціальної природи знання. У сферу інтересів соціології знання входить аналіз соціальної природи знання (соціологія знання у вузькому сенсі); мислення, його історичного розвитку (), когнітивних систем та пізнавальної діяльності суспільства () та підстави соціології (). Таким чином, соціологія знання є метатеоретичною областю, не вкладається у традиційні галузі соціології. (uk)
 • علم اجتماع المعرفة (بالإنجليزية: Sociology of knowledge) هو دراسة العلاقة بين الفكر الإنساني والسياق الاجتماعي الذي نشأمن خلاله، وهو أيضاً دراسة الآثار التي تُحدثها الأفكار السائدة على المجتمعات. لا يُعتبر علم اجتماع المعرفة مجالاً مُتخصّصاً في علم الاجتماع، ولكنّه يتعامل بدلاً من ذلك مع الأسئلة الأساسية المفتوحة حول مدى وحدود التأثيرات الاجتماعية على حياة الأفراد، والأساس الاجتماعي الثقافي لمعرفتنا عن العالم. يُعتبر علم اجتماع الجهل مُكملاً لعلم اجتماع المعرفة، بما يتضّمنه من دراسة الجهل وفجوات المعرفة وعدم المعرفة واعتبارها ميزات مُتأصّلة في صنع المعرفة. (ar)
 • La sociologia del coneixement és una disciplina que estudia les relacions entre saber i entorn social, analitzant com es produeix i difon el coneixement, quins tipus de saber es privilegien, quina relació guarden amb el poder, la ideologia i les normes de la comunitat, com afecten les noves descobertes als grups socials i com influeix l'estructura general de la societat en el coneixement. La i la sociologia de la ciència sovint comparteixen camps d'estudi amb aquesta disciplina. (ca)
 • Sociologie vědění je sociologický směr studující vzájemné vztahy mezi společností a poznáním. Podstatou sociologie vědění je předpoklad, že naše chápání a vědění o světě je sociálně podmíněno a že naše myšlení slouží k ospravedlnění určité sociální situace. Tento přístup chápe myšlení každého jednotlivce jako produkt historické, společenské a geopolitické situace, ve které se myslící a jednající jedinec nachází. Sociologie vědění zdůrazňuje, nakolik je chápání věcí, které každého jedince obklopují, a vztahů, do nichž vstupuje, výsledkem jeho vlastních aktivit; podtrhuje přitom, že existuje množství možných výkladů téže skutečnosti. Neukazuje však, proč ze všech možných výkladů jsou v jisté společnosti a v jisté době realizovány právě určité. (cs)
 • Wissenssoziologie beschäftigt sich mit der Entstehung, Verbreitung, Verwendung und Bewahrung von Wissen und Erkenntnis innerhalb von Gruppen, Gemeinschaften und Gesellschaften. Grundlegend ist die Hypothese, dass Erkenntnis durch den sozialen Kontext hindurch geprägt und in ihm verankert ist. Wissen, und noch allgemeiner: Denken, ist demnach sozial bedingt. Erkenntnis ist kein autonomer Prozess. (de)
 • The sociology of knowledge is the study of the relationship between human thought and the social context within which it arises, and of the effects that prevailing ideas have on societies. It is not a specialized area of sociology but instead deals with broad fundamental questions about the extent and limits of social influences on individuals' lives and with the social-cultural basis of our knowledge about the world. Complementary to the sociology of knowledge is the sociology of ignorance, including the study of nescience, ignorance, knowledge gaps, or non-knowledge as inherent features of knowledge-making. (en)
 • La sociología del conocimiento consiste en el estudio de los orígenes sociales de las ideas y del efecto que las ideas dominantes tienen sobre las sociedades (comparar con la historia de las ideas). Lo que se estudia es la influencia entre sociedad y pensamiento, es decir, como influye la sociedad en el pensamiento y como influye el pensamiento en la sociedad, y particularmente como las ideas producidas influyen en la sociedad, provocando transformaciones.​ (es)
 • Sosiologi pengetahuan adalah studi tentang hubungan antara pikiran manusia dan konteks sosial yang mempengaruhinya, dan dampak ide-ide besar terhadap masyarakat (lihat pula ). Studi ini bukan bidang khusus dari sosiologi, tetapi mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang luas dan batasan pengaruh sosial di dalam kehidupan individu dan dasar sosial-budaya pengetahuan manusia tentang dunia. (in)
 • La sociologie de la connaissance est une branche de la sociologie qui a pour objet la connaissance humaine considérée comme un phénomène social, c'est-à-dire dont l'élaboration est influencée ou déterminée par des circonstances socio-historiques particulières. En s'intéressant aux modes de pensée des acteurs saisis en fonction de leur groupe d'appartenance et de la situation qu'ils occupent dans un état de société donné, la sociologie de la connaissance a pour but de mettre en lumière la manière dont les gens pensent et connaissent effectivement au quotidien. (fr)
 • La sociologia della conoscenza studia le modalità di accesso alla conoscenza degli oggetti o del sapere cosiddetto scolastico, ovvero le modalità di produzione di tale sapere. Essa assume dunque posizione biunivoca, concentrandosi sia sugli aspetti di possibilità del conoscere (la cui riflessione metodologica non si distanzia molto dalla riflessione gnoseologica della filosofia della conoscenza), sia su quelli legati all'introduzione di un particolare sapere nella realtà sociale. (it)
 • Kennissociologie is een tak van de sociologie, die zich richt op samenhang tussen de menselijke gedachten, sociale context, en de effecten die ideeën hebben op de samenleving. Kennissociologie is verwant aan ideeëngeschiedenis en wetenschapssociologie. (nl)
 • Socjologia wiedzy – dział socjologii szczegółowej analizujący związki między warunkami powstawania wiedzy (nauki) a jej treścią. Socjologia wiedzy bada kontekst ich występowania oraz ustala prawidłowości pojawiania się określonych typów myślenia i wiedzy, próbuje nakreślić linię wiodącą od myśli do myśliciela i jego świata społecznego. Najbardziej widoczne jest to wówczas, gdy myśl służy usankcjonowaniu konkretnej sytuacji społecznej, to znaczy, gdy ją objaśnia, usprawiedliwia i uświęca. (pl)
rdfs:label
 • Sociology of knowledge (en)
 • علم اجتماع المعرفة (ar)
 • Sociologia del coneixement (ca)
 • Sociologie vědění (cs)
 • Wissenssoziologie (de)
 • Sociología del conocimiento (es)
 • Ezagutzaren soziologia (eu)
 • Sociologie de la connaissance (fr)
 • Sosiologi pengetahuan (in)
 • Sociologia della conoscenza (it)
 • 知識社会学 (ja)
 • 지식사회학 (ko)
 • Kennissociologie (nl)
 • Socjologia wiedzy (pl)
 • Sociologia do conhecimento (pt)
 • Социология знания (ru)
 • Соціологія знань (uk)
 • 知识社会学 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:mainInterest of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:contributions of
is dbp:knownFor of
is dbp:mainInterests of
is dbp:subDiscipline of
is dbp:subject of
is dbp:subjects of
is foaf:primaryTopic of