An Entity of Type: sport, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Social pedagogy describes a holistic and relationship-centred way of working in care and educational settings with people across the course of their lives. In many countries across Europe (and increasingly beyond), it has a long-standing tradition as a field of practice and academic discipline concerned with addressing social inequality and facilitating social change by nurturing learning, well-being and connection both at an individual and community level. The term 'pedagogy' originates from the Greek pais (child) and agein (to bring up, or lead), with the prefix 'social' emphasising that upbringing is not only the responsibility of parents but a shared responsibility of society. Social pedagogy has therefore evolved in somewhat different ways in different countries and reflects cultural

Property Value
dbo:abstract
 • L'educació social és la ciència que ensenya a preparar als individus per la vida social i a intervenir educativament en algunes circumstàncies socials especialment conflictives per la qualitat bàsica de la vida humana de certs grups. Aquella que té el propòsit d'aconseguir un aprenentatge social que, partint de les condicions d'inserció dels participants, englobi el procés de confrontació amb les situacions quotidianes, conflictives o vitals, així com els resultats en persones adolescents i adultes. L'educació social està basada en la Declaració dels Drets Humans de l'ONU i disposa de la integritat i valor de qualsevol ésser humà, amb independència de raça, sexe, edat, creences i estatus socials, econòmic i intel·lectual, fent possible la incorporació de la persona en l'educació a la diversitat de les xarxes socials, entesa com en desenvolupament de la i la circulació social i la promoció cultural i social, entesa com una oberta a noves possibilitats de l'adquisició dels béns culturals, que ampliïn les perspectives educatives, laborals, d'oci i participació social. (ca)
 • Sociální pedagogika je pedagogická disciplína, studijní (profesní) obor i vyučovací předmět, která se zabývá pozitivním působením na jedince a jejím cílem je sociální začlenění tak, aby jedinec nevybočoval ze společnosti a uměl se vhodně přizpůsobit sociálnímu i přírodnímu prostředí. Základní ideou je utvářet z jedince odpovědnou bytost. V základu rozlišujeme dvě různá pojetí sociální pedagogiky. První užší pojetí, tzv. „německé“ vymezuje sociální pedagogiku jako disciplínu, který se orientuje na rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny mládeže a dospělých. V tomto pojetí se sociální pedagogika do velké míry prolíná se sociální prací, kdy se orientuje na pedagogické ovlivňování sociálně problémových jedinců (rasista, drogově závislý, vrah,…), nebo je dokonce v područí sociální práce a odlišuje se pouze orientací na děti. Toto pojetí je typické pro Německo (od toho tedy "německé pojetí", kde byla sociální práce nahrazena sociální pedagogikou kvůli negativnímu vnímání sociální práce po druhé světové válce). Ve druhém širším pojetí se sociální pedagogika chápe jako věda, která se zabývá působením veškerého na člověka všech věkových kategorií v různých životních situacích. Zkoumá vliv životního prostředí na člověka, a to v jak přírodní tak sociální složce životního prostředí, a toto prostředí se snaží měnit za účelem pozitivního ovlivnění jedince. Toto pojetí je typické pro Anglii, Francii, Belgii a v čím dále větší míře se uplatňuje také v českém prostředí (představitelem je i prof. Blahoslav Kraus). Sociální pedagogika je v českém kontextu relativně mladá vědecká disciplína. V každé zemi se profiluje částečně odlišným způsobem, a to především kvůli rozdílným národním tradicím, které jsou specifické pro každou zemi. Obsah sociální pedagogika se navíc mění v závislosti na době a vznikajících (či ubývajících) sociálních problémech. V současnosti nabývá sociální pedagogika čím dál více na významu, a to nejen kvůli rozšířeným sociálně patologickým jevům, ale také kvůli dalším společenským výzvám, jako jsou problémy v multikulturních vztazích, nebo v environmentální oblasti. Na akademické půdě probíhají diskuse, zda právě sociální pedagogika může být oborem, který zvládne tyto problémy díky své multidisciplinární povaze pokrýt, nebo by se měla zabývat úžeji jen sociálně patologickými jevy. Zásluhou sociální pedagogiky je, že do obecné pedagogiky přinesla názor, že člověk není bytostí pouze bio-psychickou, ale také sociální. Podle Krause je cílem sociální pedagogiky nalézt postupy vedoucí k usnadnění socializace. Pedagogika je obecně chápána jako věda o výchově a vzdělávání a pojem „sociální“ je zde vnímán jako „společensky přizpůsobivý“. Sociální pedagogové se zabývají například tématy sociálně rizikové životní situace, problematikou životního prostředí (sociální i přírodní složkou působící na jedince), sociální deviací, rizikovým chováním, výchovou k odpovědnosti, pomocí osobám závislým, socializací, výchovou, právy dětí aj. S oborem sociální pedagogiky se často proplétá obor sociální práce, jedná se ale o rozdílné obory a je proto třeba dbát větší pozornosti, aby nedošlo k záměně těchto pojmů. (cs)
 • Als Sozialpädagogik wird ein Wissenschaftszweig von Erziehung, Bildung und sozialstaatlicher Intervention benannt. In der Sozialpädagogik wird versucht, die Eigenverantwortung eines Menschen und damit seinen selbstständigen Umgang mit allgemeinen Lebenslagen in der Gesellschaft zu stärken. Da die Befähigung eines Menschen, am gesellschaftlichen und öffentlichen Leben teilzunehmen, nicht bei jedem gleich ausgebildet ist, beschäftigt sich die Sozialpädagogik auch mit der Möglichkeit, gesellschaftliche Benachteiligungen abzubauen, die ebendiese Befähigung zum Ziel haben. Gegenstand sozialpädagogischer Arbeit sind gesellschaftlich und professionell als relevant angesehene menschliche „Problemsituationen“. Hierzu gehören überwiegend Probleme mit der alltäglichen Bewältigung des Lebens von Kindern, Jugendlichen, Heranwachsenden, und Erwachsenen, der „Lebenspraxis“ – dem alltäglichen „Zurechtkommen und Zurechtfinden“. Sozialpädagogik betrachtet das Individuum in seiner Wechselbeziehung mit der sozialen Umwelt. Sozialpädagogen sprechen von Lebenslage, um damit die Gesamtheit von Person und sozialem Rahmen auszudrücken. (de)
 • Socia pedagogio estas scienca branĉo de pedagogio (do instruo kaj eduko) kaj de socia ŝtata interveno. En la socia pedagogio klopodatas fortigi la memstarecon kaj respondecon de juna homo, kaj lige al tio ankaŭ ties memstaran trakton de ĝeneralaj vivsituacioj en la homa socio. Ĉar ne ĉiu homo havas samajn kapablojn partopreni en la socia kaj publika vivo, la aplikantoj de socia pedagogio ankaŭ provas malpliigi sociajn malegalecojn kun la celo atingi pli similajn samajn kapablojn partopreni en la socia kaj publika vivo. En la germana lingvo, la termino „Social-Pädagogik“ (en moderna ortografio Sozialpädagogik) jam uziĝis en 1844 fare de la sciencisto Karl Mager (1810-1858). Temoj de socipedagogia laboro estas homaj "problemaj situacioj", socie kaj profesie konsiderataj gravaj. Al tio apartenas problemoj de la ĉiutaga viva organiziĝo de infanoj, adoleskuloj kaj malavantaĝiĝintaj junaj plejkreskuloj, la "viva praktiko" - do la ĉiutaga "orientiĝo kaj solvo" de praktikaj vivsituacioj. La aplikantoj de socia pedagogio observas la individuon en interrilato kun la socia medio. (eo)
 • La pedagogía social es la ciencia práctica social y educativa (formal o no formal), que fundamenta, justifica y comprende la normatividad más adecuada para la prevención, ayuda y reinserción de quienes pueden o padecen, a lo largo de toda su vida, deficiencias en la socialización o en la satisfacción de necesidades básicas (resultado de las injusticias sociales) amparadas por los derechos humanos . ​ Es también definida como una disciplina que sistematiza las acciones desarrolladas en la llamada Educación Social, partiendo de la misma como responsable de la producción de efectos de inclusión social, cultural y económica al dotar a los sujetos de los recursos pertinentes para resolver los desafíos de su momento histórico​ Ante este hecho la Pedagogía Social busca reivindicar al hombre todos aquellos factores psicosociales a lo que ha sido expuesto, de ser un sujeto pasivo hasta convertirlo en un sujeto activo protagonista de su entorno dotándolo de los medios e instrumentos, donde el educando se sienta y se desarrolle en una sociedad mejor para el logro de sus objetivos. El tipo de aprendizaje que abarca la pedagogía social se corresponde con aquel resultante de acciones pedagógicas concretas y no con aquel que se produce o podría producirse como resultado de experiencias, acontecimientos o encuentros fortuitos que no persiguen intencionalidad educativa alguna. La diferencia entre la historia de la educación y la pedagogía, radica en que la primera apareció como acción espontánea y natural, surgiendo después el carácter intencional y sistemático que le da la pedagogía a la educación.​ Hoy en día, la participación de la educación en la sociedad recobra importancia. Se pueden observar la importancia de la capacidad educativa de la sociedad, donde organismos internacionales como la UNESCO resguardan y defienden este hecho, tal como se evidencia en dos informes en los que de manera directa e indirecta se impulsa la idea de la sociedad educadora. En el Informe de la Comisión Internacional sobre el Desarrollo de la Educación (Faure et al., 1972), bajo el profundo y sugerente título “Aprender a Ser“, el mismo sustenta sus bases en la poca capacidad de las instituciones educativa antes las respuesta de la sociedad, por lo que el hombre es un autodidacta y se forma empíricamente, mientras que el último Informe de la Comisión Internacional sobre educación para el siglo XXI (Delors, 1996)​ significa no solo un canto a la capacidad educadora de la sociedad, sino también una estructura en la que se articulan las especificaciones y análisis de los diferentes procesos, factores, vínculos, agentes y exigencias educativas y educadoras de la sociedad actual y de la emergente hacia el siglo XXI.​ (es)
 • La pédagogie sociale s'inscrit dans le mouvement des pédagogies alternatives liés à l'éducation populaire et vise la transformation sociale. Pédagogie de l'action, elle se rattache au travail de rue et à une pratique d'animation hors les murs. La sociologue et pédagogue polonaise Helena Radlińska est la première à parler de pédagogie sociale en 1905. Avec elle, ses principaux théoriciens et inspirateurs sont Janusz Korczak, Célestin Freinet, ou encore Paulo Freire et plus actuellement Laurent Ott ainsi que des associations pratiquant la recherche-action tels que les Intermèdes robinsons (en région parisienne) et le réseau des GPAS en Bretagne (Groupes de pédagogie et d'animation sociale) qui éditent des livres en lien avec leur expérience de terrain. Originaire des pays de l'est de l'Europe, la pédagogie sociale est peu connue en France mais de plus en plus d'associations se revendiquent et s'inspirent de ces pratiques. Il existe des cursus universitaires de pédagogie sociale en Pologne ou encore en Allemagne. (fr)
 • Social pedagogy describes a holistic and relationship-centred way of working in care and educational settings with people across the course of their lives. In many countries across Europe (and increasingly beyond), it has a long-standing tradition as a field of practice and academic discipline concerned with addressing social inequality and facilitating social change by nurturing learning, well-being and connection both at an individual and community level. The term 'pedagogy' originates from the Greek pais (child) and agein (to bring up, or lead), with the prefix 'social' emphasising that upbringing is not only the responsibility of parents but a shared responsibility of society. Social pedagogy has therefore evolved in somewhat different ways in different countries and reflects cultural and societal norms, attitudes and notions of education and upbringing, of the relationship between the individual and society, and of social welfare provision for its marginalised members. Social pedagogues (professionals who have completed a qualification in social pedagogy) work within a range of different settings, from early years through adulthood to working with disadvantaged adult groups as well as older people. To achieve a holistic perspective within each of these settings, social pedagogy draws together theories and concepts from related disciplines such as sociology, psychology, education, philosophy, medical sciences, and social work. (en)
 • 社会教育(しゃかいきょういく)とは、社会において、都道府県や市町村などの自治体や公的機関、博物館、図書館、あるいは大学などが公的にだれでも参加できるカタチで提供する学習の機会のこと。無料ないしは僅かな費用で提供される。公民館、社会教育センターなどで開催される文化、教養講座、市民大学講座などをいう。社会教育は、教育という営為が行われる「場」に基づいて、政策上、学校教育や家庭教育と並ぶ領域とされる。 (ja)
 • Sociaalpedagogische hulpverlening (SPH) is een vakgebied dat in Nederland onderwezen wordt op hbo-niveau. Degenen die een studie SPH aan een hogeschool met goed gevolg hebben afgerond ontvangen een getuigschrift en mogen de titel Bachelor of Social Work (BSW) voeren. De opleiding is gericht op een loopbaan als hulpverlener in allerlei situaties waar mensen zich niet zelfstandig kunnen redden in de maatschappij. In Vlaanderen heet de opleiding Bachelor in de orthopedagogie, of gewoon "opvoeder". (nl)
 • Pedagogika społeczna – interdyscyplinarna subdyscyplina pedagogiki, ściśle związana z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk społecznych (socjologia, psychologia, polityka społeczna i in.), w której przedmiotem badań jest teoria, metodologia i praktyka edukacji człowieka we wszystkich oraz procesy zmian jego środowiska społecznego. Pedagodzy społeczni koncentrują się na problemach wzajemnej zależności zmieniającego się środowiska (np. postęp społeczny, upowszechnienie technologii informacyjnej, sytuacje kryzysowe) i członków społeczności – dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych uczestników edukacji ustawicznej. (pl)
 • Соціа́льна педаго́гіка — галузь педагогіки, що вивчає закономірності соціально-культурної адаптації людини, групи, суспільства з метою гармонізації, їх взаємовідносин на внутрішньо-, між- та надособовому рівні. Соціальна педагогіка є галуззю педагогіки. Основна категорія яку вона розглядає — соціалізація особистості (входження особистості в соціальне середовище, прийняття норм, цінностей та правил цього середовища, професійне самовизначення). Соціальна педагогіка в Україні це — досить молода спеціальність, яка зараз знаходиться на етапі розвитку. Як спеціальність та навчальна дисципліна вона була введена в університетські кола в 90-х роках 20 ст. Споріднена з соціальною роботою. (uk)
 • O termo Pedagogia se origina do grego antigo: paidos (“criança”) e gogía (“conduzir” ou “acompanhar”). Constituindo o conceito paidagogós (pessoas incumbidas de cuidar e ensinar as crianças). Fazia menção ao escravo que levava os meninos à escola e era encarregado também de dar formação (Paidéia), intelectual e cultura. Social: é aquilo que se refere a relações, sociabilidade, viver e atuar no coletivo. A Pedagogia Social surgiu da necessidade de proporcionar metodologias educativas específicas para grupos em necessidades, para a superação de conflitos sociais, para a prevenção de situações de risco e de vulnerabilidade social [(Cf. CALIMAN, G. Pedagogía social. In: PRELLEZO, J.M. (Org). Diccionario de Ciencias de la Educación. Madrid: Editorial CCS, 2009. p. 889-890 ISBN 978-84-9842-317-4 ]. CALIMAN assim conceitua a Pedagogia Social, no Diccionário de Ciencias de la Educacion: "A Pedagogia Social é uma ciência; ciência prática; ciência normativa; ciência descritiva; ciência que produz tecnologia educacional; ciência orientada para indivíduos e grupos; numa relação de cuidado e ajuda; como promotora nas pessoas da capacidade de administrar seus riscos e emancipar sujeitos historicamente oprimidos; através de programas e instituições socioeducativas". Pedagogia Social se trata de uma ciência prática da educação (porque tem como objetivo a socialização do sujeito), não formal, que se propõe a ser uma forma pedagógica e educacional de trabalho social, que justifica e compreende em termos ampliados a tarefa da socialização, orientando-se em realizar a prática da educabilidade humana voltada para pessoas que se encontram em condições sociais desfavoráveis, tendo uma de suas características peculiares a sua multiplicidade de definições". (pt)
 • Существует несколько подходов к пониманию сущности и содержания социальной педагогики. В словаре по педагогике Г. М. Коджаспирова и А. Ю. Коджаспиров дают следующее определение социальной педагогике — это отрасль педагогики, исследующая воздействие социальной среды на воспитание и формирование личности; разрабатывающая систему мероприятий по оптимизации воспитания личности с учётом конкретных условий социальной среды. X. Мискес (Германия) говорит о социальной педагогике как о научной дисциплине, раскрывающей социальную функцию общей педагогики и исследующей воспитательный процесс во всех возрастных группах". Для Е. Молленхауер (Германия) смысл социальной педагогики заключается в помощи молодёжи в быстрой адаптации к социальной системе, противостоянии негативным отклонениям от норм поведения. А. В. Мудрик рассматривает социальную педагогику как отрасль педагогики, исследующую социальное воспитание в контексте социализации, то есть воспитание всех возрастных групп и социальных категорий людей, осуществляемое как в организациях, специально для этого созданных, так и в организациях, для которых воспитание не является основной функцией (воинские части, предприятия). В. Д. Семёнов считает социальную педагогику наукой о воспитательных влияниях социальной среды. В педагогическом словаре под редакцией В. И. Загвязинского, А. Ф. Закировой социальная педагогика определяется как отрасль педагогического знания об отношениях человека и социума, о факторах, способах и методах социализации личности и её адаптации в среде обитания, о выявлении, приумножении и использовании педагогического потенциала социума (семьи, учреждений, организаций, предприятий, ведомств, частных лиц) в целях гармонизации отношений субъектов социальной среды. Ю. В. Василькова, Т. А. Василькова дают следующее определение социальной педагогики — это теория и практика обучения и воспитания отдельной личности или группы людей, иногда объединённых социальной бедой и нуждающихся в реабилитации или лечении, их социализация * Социальная педагогика (Ф. А. Мустаева) — теория и практика познания, регулирования и реализации образовательно-воспитательными средствами процесса социализации или ресоциализации человека, результатом которого является приобретение индивидом ориентации и эталона поведения. * Социальная педагогика (И. А. Липский) — теория и практика гармонизации взаимодействия человека и социальной среды и их подготовки к этому взаимодействию. Основная задача социальной педагогики, как учебной дисциплины состоит в подготовке квалифицированных специалистов социальных педагогов, изучению различных проблем в области педагогических наук. Как специальность помогает личности в решении различных жизненных ситуаций, возникающих на протяжении жизненного пути личности. Она является и средством регулирования социального поведения, и средством социального контроля, выступая одновременно и инструментом стабилизации социокультурной ситуации. Более того в контексте межнациональных проблем, образование взрослых становится важным цивилизованным (ненасильственным, гуманистическим и демократическим) фактором гармонизации межнациональных и межгосударственных отношений Формы социально-педагогической деятельности — это внешнее выражение организации взаимодействия социального педагога и клиента. Классификация форм организации социально-педагогической работы неоднозначна, их можно характеризовать: 1. По специфическим признакам: — функциональность, которая указывает на такую форму, которая обеспечит реализацию отдельных функций социально-педагогической деятельности (например, осуществление профилактики отдельных социальных ситуаций требует одних форм, а реабилитационная работа — других); — структурность, характеризуется специфическими правилами построения отдельных организационных форм; — интегративность предполагает объединение различных форм социально-педагогической деятельности. 2. По направлениям социально-педагогической деятельности: — познавательно-развивающие; — художественно-эстетические; — спортивные; трудовые. 3. По количественному составу участников: — индивидуальные (работа с отдельным человеком); — групповые (работа с малой группой, семьёй); — массовые (работа с большим количеством людей — общиной); 4. По доминирующим средством воспитательного воздействия: — словесные, — практические, — наглядные. 5. По сложности построения: — простые, — сложные, — комплексные. 6. По характеру смыслового наполнения: — информационные, — практические, — информационно-практические. 7. По направлениям социально-педагогической деятельности:— превентивные, — реабилитационные, — защитные и др. Осуществление социально-педагогической деятельности происходит в открытой социально-педагогической системе и системе специализированных учреждений: Социально-педагогические службы образовательных учреждений: дошкольные, общеобразовательные и профессиональные учреждения, колледжи, лицеи, школы-интернаты, детские дома; специализированные общеобразовательные школы, высшие учебные заведения. Социальные службы специализированных учреждений: дома престарелых, семейные детские дома, центры реабилитации, социальные приюты, спецшколы для детей с отклонениями в умственном и физическом развитии, центры занятости, биржи труда, тюрьмы и др. Социальные службы организаций и предприятий: коммерческие структуры, общежития, творческие и общественные организации, различные фонды, банки, благотворительные организации. Муниципальные социальные службы: социальные службы, социально-педагогические, культурно-спортивные комплексы, центры социальной педагогики и социальной работы, отделы по социальной защите населения, отделения социальной помощи и тому подобное. Службы культурной анимации: подростковые клубы, дома культуры, школы народных ремёсел, семейные клубы, семейные общежития, игровые площадки, парки и др. Валеологические службы: психологические центры здоровья, профилактории, реабилитационные залы и комплексы, центры народных средств оздоровления, медпункты и прочее. Формы социально-педагогической деятельности делятся на: традиционные (беседы, викторины, диспуты, конкурсы, устные журналы, тематические вечера и т. п) и нетрадиционные (молодёжные «Интернет кафе», уличные игротеки, профилактические программы «Подросток-подростку», «Ровесник-ровеснику» и др). В зависимости от сфер деятельности специалиста можно определить следующие направления социально-педагогической деятельности:- социально-педагогическая деятельность с семьёй (проблемной, верующими родителями, с семьёй, в которой есть одарённые или больные дети); — социально-педагогическая деятельности в системе школьного образования; — социально-педагогическая деятельности в микрорайоне; — социально-педагогическая деятельности в приютах; — социально-педагогическая деятельность в интернатных учреждениях; — социально-педагогическая деятельность с трудными детьми, с детьми из «группы риска»; — социально-педагогическая деятельности в исправительных учреждениях; — социально-педагогическая деятельность как организация досуга. Каждое направление деятельности имеет соответствующую методику, которая осуществляется по определённому алгоритму, имеет свою стратегию и тактику и своё направление. Однако общим является логика диагностики клиента: изучить, чтобы знать; знать, чтобы понять; понять, чтобы помочь. (ru)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 5783563 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 21442 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1113287726 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • 社会教育(しゃかいきょういく)とは、社会において、都道府県や市町村などの自治体や公的機関、博物館、図書館、あるいは大学などが公的にだれでも参加できるカタチで提供する学習の機会のこと。無料ないしは僅かな費用で提供される。公民館、社会教育センターなどで開催される文化、教養講座、市民大学講座などをいう。社会教育は、教育という営為が行われる「場」に基づいて、政策上、学校教育や家庭教育と並ぶ領域とされる。 (ja)
 • Sociaalpedagogische hulpverlening (SPH) is een vakgebied dat in Nederland onderwezen wordt op hbo-niveau. Degenen die een studie SPH aan een hogeschool met goed gevolg hebben afgerond ontvangen een getuigschrift en mogen de titel Bachelor of Social Work (BSW) voeren. De opleiding is gericht op een loopbaan als hulpverlener in allerlei situaties waar mensen zich niet zelfstandig kunnen redden in de maatschappij. In Vlaanderen heet de opleiding Bachelor in de orthopedagogie, of gewoon "opvoeder". (nl)
 • Pedagogika społeczna – interdyscyplinarna subdyscyplina pedagogiki, ściśle związana z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk społecznych (socjologia, psychologia, polityka społeczna i in.), w której przedmiotem badań jest teoria, metodologia i praktyka edukacji człowieka we wszystkich oraz procesy zmian jego środowiska społecznego. Pedagodzy społeczni koncentrują się na problemach wzajemnej zależności zmieniającego się środowiska (np. postęp społeczny, upowszechnienie technologii informacyjnej, sytuacje kryzysowe) i członków społeczności – dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych uczestników edukacji ustawicznej. (pl)
 • L'educació social és la ciència que ensenya a preparar als individus per la vida social i a intervenir educativament en algunes circumstàncies socials especialment conflictives per la qualitat bàsica de la vida humana de certs grups. Aquella que té el propòsit d'aconseguir un aprenentatge social que, partint de les condicions d'inserció dels participants, englobi el procés de confrontació amb les situacions quotidianes, conflictives o vitals, així com els resultats en persones adolescents i adultes. L'educació social està basada en la Declaració dels Drets Humans de l'ONU i disposa de la integritat i valor de qualsevol ésser humà, amb independència de raça, sexe, edat, creences i estatus socials, econòmic i intel·lectual, fent possible la incorporació de la persona en l'educació a la diver (ca)
 • Sociální pedagogika je pedagogická disciplína, studijní (profesní) obor i vyučovací předmět, která se zabývá pozitivním působením na jedince a jejím cílem je sociální začlenění tak, aby jedinec nevybočoval ze společnosti a uměl se vhodně přizpůsobit sociálnímu i přírodnímu prostředí. Základní ideou je utvářet z jedince odpovědnou bytost. (cs)
 • Als Sozialpädagogik wird ein Wissenschaftszweig von Erziehung, Bildung und sozialstaatlicher Intervention benannt. In der Sozialpädagogik wird versucht, die Eigenverantwortung eines Menschen und damit seinen selbstständigen Umgang mit allgemeinen Lebenslagen in der Gesellschaft zu stärken. Da die Befähigung eines Menschen, am gesellschaftlichen und öffentlichen Leben teilzunehmen, nicht bei jedem gleich ausgebildet ist, beschäftigt sich die Sozialpädagogik auch mit der Möglichkeit, gesellschaftliche Benachteiligungen abzubauen, die ebendiese Befähigung zum Ziel haben. (de)
 • Socia pedagogio estas scienca branĉo de pedagogio (do instruo kaj eduko) kaj de socia ŝtata interveno. En la socia pedagogio klopodatas fortigi la memstarecon kaj respondecon de juna homo, kaj lige al tio ankaŭ ties memstaran trakton de ĝeneralaj vivsituacioj en la homa socio. Ĉar ne ĉiu homo havas samajn kapablojn partopreni en la socia kaj publika vivo, la aplikantoj de socia pedagogio ankaŭ provas malpliigi sociajn malegalecojn kun la celo atingi pli similajn samajn kapablojn partopreni en la socia kaj publika vivo. (eo)
 • La pedagogía social es la ciencia práctica social y educativa (formal o no formal), que fundamenta, justifica y comprende la normatividad más adecuada para la prevención, ayuda y reinserción de quienes pueden o padecen, a lo largo de toda su vida, deficiencias en la socialización o en la satisfacción de necesidades básicas (resultado de las injusticias sociales) amparadas por los derechos humanos . ​ Es también definida como una disciplina que sistematiza las acciones desarrolladas en la llamada Educación Social, partiendo de la misma como responsable de la producción de efectos de inclusión social, cultural y económica al dotar a los sujetos de los recursos pertinentes para resolver los desafíos de su momento histórico​ (es)
 • Social pedagogy describes a holistic and relationship-centred way of working in care and educational settings with people across the course of their lives. In many countries across Europe (and increasingly beyond), it has a long-standing tradition as a field of practice and academic discipline concerned with addressing social inequality and facilitating social change by nurturing learning, well-being and connection both at an individual and community level. The term 'pedagogy' originates from the Greek pais (child) and agein (to bring up, or lead), with the prefix 'social' emphasising that upbringing is not only the responsibility of parents but a shared responsibility of society. Social pedagogy has therefore evolved in somewhat different ways in different countries and reflects cultural (en)
 • La pédagogie sociale s'inscrit dans le mouvement des pédagogies alternatives liés à l'éducation populaire et vise la transformation sociale. Pédagogie de l'action, elle se rattache au travail de rue et à une pratique d'animation hors les murs. La sociologue et pédagogue polonaise Helena Radlińska est la première à parler de pédagogie sociale en 1905. Avec elle, ses principaux théoriciens et inspirateurs sont Janusz Korczak, Célestin Freinet, ou encore Paulo Freire et plus actuellement Laurent Ott ainsi que des associations pratiquant la recherche-action tels que les Intermèdes robinsons (en région parisienne) et le réseau des GPAS en Bretagne (Groupes de pédagogie et d'animation sociale) qui éditent des livres en lien avec leur expérience de terrain. Originaire des pays de l'est de l'Europ (fr)
 • O termo Pedagogia se origina do grego antigo: paidos (“criança”) e gogía (“conduzir” ou “acompanhar”). Constituindo o conceito paidagogós (pessoas incumbidas de cuidar e ensinar as crianças). Fazia menção ao escravo que levava os meninos à escola e era encarregado também de dar formação (Paidéia), intelectual e cultura. Social: é aquilo que se refere a relações, sociabilidade, viver e atuar no coletivo. (pt)
 • Существует несколько подходов к пониманию сущности и содержания социальной педагогики. В словаре по педагогике Г. М. Коджаспирова и А. Ю. Коджаспиров дают следующее определение социальной педагогике — это отрасль педагогики, исследующая воздействие социальной среды на воспитание и формирование личности; разрабатывающая систему мероприятий по оптимизации воспитания личности с учётом конкретных условий социальной среды. В. Д. Семёнов считает социальную педагогику наукой о воспитательных влияниях социальной среды. 5. По сложности построения: — простые, — сложные, — комплексные. (ru)
 • Соціа́льна педаго́гіка — галузь педагогіки, що вивчає закономірності соціально-культурної адаптації людини, групи, суспільства з метою гармонізації, їх взаємовідносин на внутрішньо-, між- та надособовому рівні. Соціальна педагогіка є галуззю педагогіки. Основна категорія яку вона розглядає — соціалізація особистості (входження особистості в соціальне середовище, прийняття норм, цінностей та правил цього середовища, професійне самовизначення). Споріднена з соціальною роботою. (uk)
rdfs:label
 • Educació social (ca)
 • Sociální pedagogika (cs)
 • Sozialpädagogik (de)
 • Socia pedagogio (eo)
 • Pedagogía social (es)
 • Pédagogie sociale (fr)
 • 社会教育 (ja)
 • Sociaalpedagogische hulpverlening (nl)
 • Pedagogika społeczna (pl)
 • Social pedagogy (en)
 • Pedagogia social (pt)
 • Социальная педагогика (ru)
 • Соціальна педагогіка (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:mainInterests of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License