About: Social norm

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Social norms are shared expectations of acceptable behavior by groups. Social norms can both be informal understandings that govern the behavior of members of a society, as well as be codified into rules and laws. Institutions are composed of multiple norms. Norms are shared and social beliefs about behavior; thus, they are distinct from "ideas", "attitudes", and "values", which can be held privately, and which do not necessarily concern behavior. Norms are contingent on context, social group, and historical circumstances.

Property Value
dbo:abstract
 • المعايير الاجتماعية (بالإنجليزية: Social norms)‏ تُعتبر صورًا جماعية لسلوك جماعي مقبول وتصورات فردية لسلوك جماعي ما. يمكن النظر إليها على أنها نواتج ثقافية (بما في ذلك القيم والعادات والتقاليد) تمثل المعرفة الأساسية للأفراد بما يفعله الآخرون وما يتصورون أنه ينبغي عليهم فعله. المعايير الاجتماعية -من منظور علم الاجتماع- هي فهم غير رسمي يحكم سلوك أفراد المجتمع. يعترف علم النفس الاجتماعي أن وحدات المجموعات الأصغر حجمًا (مثل: الفريق، أو المكتب) قد تؤيد المعايير بصورة منفصلة أو بإضافة بعض المعايير إلى التوقعات الثقافية أو المجتمعية.تُحدَّد أدوار المعايير -في مجال علم النفس الاجتماعي- التي يمكن أن توجه السلوك في موقف معين أو بيئة معينة باعتبارها «وصفًا ذهنيًا للسلوك المناسب». تبين أن الرسائل المعيارية من الممكن أن تشجع السلوكيات الاجتماعية، بما في ذلك الحد من تعاطي الكحول، وزيادة إقبال الناخبين، والحد من استخدام الطاقة. وفقًا للتعريف النفسي للمكون السلوكي للمعايير الاجتماعية، فإن المعايير لها بُعدان: مدى إظهار السلوك، ومدى استحسان المجموعة لذلك السلوك. من الممكن استخدام هذه الأبعاد في رسائل معيارية لتغيير المعايير (وبالتالي تغيير السلوكيات). يمكن أن تستهدف الرسالة البُعد السابق من خلال وصف مستويات عالية من الإقبال على التصويت من أجل تشجيع المزيد من الإقبال. ومن الممكن أيضًا تغيير تلك المعايير اعتمادًا على السلوك الذي يبدر عن الآخرين (مدى إظهار السلوك). يمكن اعتبار المعايير الاجتماعية على أنها: «قواعد تحدد ما ينبغي وما لا ينبغي أن يفعله الناس في ضوء محيطهم الاجتماعي» (المعروفة باسم البيئة، السياق الاجتماعي-الثقافي) والظروف. دراسة المعايير «متناثرة بين مختلف التخصصات والتقاليد البحثية، مع عدم وجود توافق واضح في الآراء بشأن كيفية استخدام هذا المصطلح». (ar)
 • Les normes socials són les creences sobre com els membres d'un grup social s'han de comportar en un context donat. Aquest terme sociològic s'ha definit com «les regles que un grup utilitza per als valors, creences, actituds i comportaments adequats i inadequats. Aquestes regles poden ser explícites o implícites. La incapacitat de seguir les regles pot resultar en càstigs severs, fins i tot l'exclusió del grup». També han estat descrits com «les normes usuals de comportament que coordinen les nostres interaccions amb altres». Aquestes normes poden ser implícites: normes no escrites. Les normes socials indiquen les formes establertes i aprovades de fer coses, de vestir, de parlar i d'aparença. Aquestes poden variar i evolucionar, no només a través del temps, però també varien d'un grup d'edat a un altre i entre classes i grups socials. El que es considera acceptable com roba, llenguatge o comportament en un grup social pot no ser acceptat en un altre. Respecte a les normes socials manté l'acceptació i popularitat d'un mateix dins d'un grup en particular; ignorar els riscos de les normes socials poden fer que algú es va esdevenir impopular, inacceptable, o fins i tot un pària d'un grup. Les normes socials tendeixen a ser tàcitament establertes i mantingudes a través del llenguatge corporal i la comunicació no verbal entre persones en el seu discurs social normal. Aviat arribem a saber quan i on és apropiat dir certes coses, per utilitzar certes paraules, per discutir certes temes o portar certa roba, i quan no. Tal coneixement sobre normes culturals és important per a la , que és el control d'un individu del seu comportament no verbal. També anem a conèixer a través de l'experiència quin tipus de persones que poden i no poden parlar sobre certs temes o usar alguns tipus de vestimenta. Sobretot, aquest coneixement s'obté experimentalment. L'acceptació o rebuig de la norma es decideix en funció de diversos factors: els objectius que volen aconseguir-se (una norma beneficiosa per al mateix estatus o per a les relacions socials s'accepta abans que una jutjada com a perjudicial), sentiment d'identitat o afiliació al grup/entitat que proposa la norma, moral basada en el deure i legitimitat de qui ordena i pròpia. (ca)
 • Sociální normy jsou ideje, které regulují společenské vztahy tím, že na základě preskripují určité způsoby chování společenských subjektů v různých . Základním předpokladem každé sociální normy je její kolektivní, popř. institucionální charakter. To znamená, že sociální norma musí být subjekty daného osvojena tak, aby očekávaly její dodržování i od ostatních subjektů. Každá norma rovněž předpokládá, že všechny subjekty nebudou konformní, tj. že se dané normě nepřizpůsobí, ale budou se od ní odchylovat, a proto disponuje , kterými lze taková odchýlení postihovat. Účelem sociálních norem je zejména zajištění . (cs)
 • Arau sozial batek gizarte edo talde bateko jokabide erregelak islatzen ditu, batez ere egiteko moduetan. Arau sozialek ekintza sozialaren eremua definitzen dute eta gizabanakoak egin dezakeena eta egin ez dezakeena zehazten dute. Talde edo gizarte bateko balioak eta ideal nagusienak gorpuzten dituzte. Badira arau formalak (idatziak: legeak, kode eta araudi desberdinak); eta badira ere arau informalak, berez ohitura, aztura, tradizioetan mamitzen direnak (adibidez: gizabidea edo heziera, jateko abiadura). Arau hauek ez errespetatzea izan daiteke toleratua, errefusatua ala zigortua. Arau formalen kasuan, zigorrak kartzela, isunak, kanporaketak, eta abar izan daitezke. Horietaz gain, zigor moralez ere hitz egingo genuke, iseketatik hasi eta taldeko partaidetzatik kanporatua izan bitarte. Gizarte edo talde bateko kide gehienak balio bat egozten dizkieten arauei. Arauak errespetatzeak gizarte kohesioa azkartzen badu, arauetatik baztertzeak haustura bat ekar lezake, eta ondorioz, taldetik kanporatua izateko arriskua. Sozializazioari esker funtsezko balioen eta arauen transmisio bermatzen da. Arauen eta erregelen artean bereizketa bat dago: arauak baloreak hezurmamitzen dituzte, eta erregelak, balioak horiek praktikan jartzen dituzte, ahal dutela, modu sistematiko eta betebeharrezko batean. (eu)
 • Une norme sociale réfère à une façon de faire ou d'agir, une règle de conduite tacite ou écrite, qui a prévalence dans une société ou un groupe social donné. Elle est légitimée par des habitudes, des valeurs, des croyances partagées au sein d'un collectif donné, ainsi que par le contrôle social exercé. (fr)
 • Las normas sociales son un conjunto de reglas que deben seguir las personas de una comunidad para tener una mejor convivencia, a las que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades del ser humano. El conjunto o sistema de normas, reglas o deberes que regula las acciones de los individuos entre sí. También se podrían definir como las reglas que una persona debe obedecer, para llevarse bien con las personas, y tener una relación armónica con la sociedad incluyendo valores, tradiciones y costumbres de dicha sociedad. Se podrían resumir como la forma correcta de actuar en una sociedad, por ejemplo: Como saludar a las personas mayores, pedir la palabra y el turno para poder hablar, entre otros comportamientos. (es)
 • Norma sosial adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki batasan wilayah tertentu. Batas norma sosial adalah perilaku yang pantas bagi suatu kelompok masyarakat, sehingga juga dapat disebut sebagai kaidah sosial atau peraturan sosial. Norma sosial berkembang melalui interaksi sosial dalam bentuk sosialisasi hingga menjadi lembaga sosial. Norma sosial merupakan perwujudan nilai sosial dalam bentuk peraturan, kaidah, atau hukuman. Keberadaan norma bersifat memaksa individu atau suatu kelompok masyarakat agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Pelanggaran yang dilakukan terhadap norma sosial yang berlaku akan memperoleh hukuman. Peranan utama dari adanya norma sosial adalah menciptakan interaksi sosial yang tertiib dan teratur dalam suatu masyarakat. (in)
 • La norma sociale è una regola esplicita o implicita concernente la condotta dei membri di una società: oggetto di studio dell'antropologia, della psicologia sociale e della sociologia, le norme sociali prescrivono come devono comportarsi gli individui e gruppi sociali in determinate situazioni. (it)
 • 規範(きはん、英: norm)とは、「~である」と記述される事実命題に対し、「~べきである」と記述される命題ないしその体系をいう。法規範や社会規範がその典型であり、道徳や倫理も規範の一種である。社会学において人間社会集団におけるルール・慣習(慣習法参照)のひとつでもある。規範についての規範はメタ規範という。 (ja)
 • Social norms are shared expectations of acceptable behavior by groups. Social norms can both be informal understandings that govern the behavior of members of a society, as well as be codified into rules and laws. Institutions are composed of multiple norms. Norms are shared and social beliefs about behavior; thus, they are distinct from "ideas", "attitudes", and "values", which can be held privately, and which do not necessarily concern behavior. Norms are contingent on context, social group, and historical circumstances. Scholars distinguish between regulative norms (which constrain behavior), constitutive norms (which shape interests), and prescriptive norms (which prescribe what actors ought to do). The effects of norms can be determined by a logic of appropriateness and logic of consequences; the former entails that actors follow norms because it is socially appropriate, and the latter entails that actors follow norms because of cost-benefit calculations. Three stages have been identified in the life cycle of a norm: (1) Norm emergence – norm entrepreneurs seek to persuade others of the desirability and appropriateness of certain behaviors; (2) Norm cascade – when a norm obtains broad acceptance; and (3) Norm internalization – when a norm acquires a "taken-for-granted" quality. Norms are robust to various degrees: some norms are often violated whereas other norms are so deeply internalized that norm violations are infrequent. Evidence for the existence of norms can be detected in the patterns of behavior within groups, as well as the articulation of norms in group discourse. (en)
 • Een norm is een vertaling van de onderliggende waardes van een groep of samenleving in concrete gedragsregels en voorschriften. Dit kan zijn vastgelegd in bijvoorbeeld rechtsregels, maar het kunnen ook zijn. Daarmee sturen normen mede het sociaal , omdat mensen veelal onbewust hun gedrag aanpassen aan de normen van de situatie en de sociale rollen die zij verpersoonlijken. Bij deze sociale rollen horen veelal . Normen variëren tussen samenlevingen onderling, maar ook daarbinnen tussen bijvoorbeeld sociale klassen. Afwijkend gedrag, het niet voldoen aan bepaalde normen, kan van invloed zijn op de sociale status en en zelfs tot leiden. (nl)
 • Norma społeczna – pojęcie wieloznaczne, używane najczęściej w jednym z trzech znaczeń: 1. * jako względnie trwały, przyjęty w danej grupie społecznej sposób zachowania jednostki społecznej; 2. * jako wskazówka właściwego zachowania w danej sytuacji. Normy jakim podlega dana osoba są określane przez jej pozycję społeczną i odgrywaną przez nią rolę społeczną; 3. * jako wzorzec cech pewnego zjawiska czy przedmiotu. (pl)
 • Em sociologia, uma norma ou norma social, é uma regra socialmente reforçada. A sanção social é o que distingue as normas de outros produtos culturais ou constructos sociais tais como significado e valores. Normas e ausência de normas afetam de forma ampla o comportamento humano. (pt)
 • Sociala normer, eller bara normer, är ett sociologiskt begrepp för intersubjektiva, allmänt delade, men många gånger underförstådda, regler och förväntningar på beteende som gäller inom en mindre social gemenskap eller i samhället i stort. Med normer menas ett riktmärke (mönster) för hur man ska utföra något eller hur man ska uppträda mot varandra. För att sociala djur ska kunna fungera tillsammans krävs det regler för hur individerna ska bete sig mot varandra. Hos lägre djur styrs normer av nedärvda instinkter, men hos människor finns ett stort spelrum för inlärd variation. När människor interagerar med varandra skapas mönster för hur man ska bete sig mot varandra inom familjer, företag, föreningar etc och samhället i stort. Normer gäller även mellan organisationer, mellan företag och mellan stater. Sociala normer varierar i många dimensioner. De största skillnaderna i sociala normer finns mellan olika kulturer, över svåröverkomliga geografiska avstånd och mellan olika tidsepoker. Normer varierar även mellan olika religioner och livsåskådningar, mellan länder, mellan samhällsklasser och etniciteter inom ett land och beroende på vilka yrken, sexuell läggning, civilstånd och kön personerna i gruppen har. Den process där nya samhällsmedlemmar lär sig sin egen grupps normer kallas för socialisering. (sv)
 • Соціа́льна но́рма — система уявлень, що становить певний шаблон поведінки, що розділяється членами соціальної групи і необхідна для здійснення сумісних узгоджених дій. Норми є ідеальними зразками (шаблонами), які рекомендують те, що люди повинні говорити, думати, відчувати і робити в конкретних ситуаціях. Вони розрізняються масштабом (І.В. Сокол). Соціальні норми — це правила, вироблені суспільством, чи групою людей у процесі їхньої життєдіяльності. (uk)
 • 社會規範是由社會學家指出「人們共同認可及遵守的行為標準」的一個普遍現象。這些標準包含了某種道德意味,是被一般人認為是「對的」,是以「應當」並加以遵守的標準,不論它們是否有用或有效。打破社會規範的成員往往會受到不成文的懲罰,例如被污名(stigmatized),藉以讓對象在群體中受到孤立。由於社會規範是社會成員所共享的同意,可以是明文或不明文的規條,但部分社會規範慢慢會被訂為法律(如保持清潔環境)。而社會規範的存在之主要原因大多數都是為了要維持社會秩序而產生。 社會規範可以被基本的分為四種類型,分別是風俗習慣、倫理道德、宗教信仰以及法律。 (zh)
 • Социа́льные но́рмы — общепризнанные правила, образцы поведения, стандарты деятельности, призванные обеспечивать упорядоченность, устойчивость и стабильность социального взаимодействия индивидов и социальных групп. Совокупность норм, действующих в том или ином сообществе, составляет целостную систему, различные элементы которой взаимообусловлены. (ru)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 43851 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 61564 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1025950330 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Une norme sociale réfère à une façon de faire ou d'agir, une règle de conduite tacite ou écrite, qui a prévalence dans une société ou un groupe social donné. Elle est légitimée par des habitudes, des valeurs, des croyances partagées au sein d'un collectif donné, ainsi que par le contrôle social exercé. (fr)
 • La norma sociale è una regola esplicita o implicita concernente la condotta dei membri di una società: oggetto di studio dell'antropologia, della psicologia sociale e della sociologia, le norme sociali prescrivono come devono comportarsi gli individui e gruppi sociali in determinate situazioni. (it)
 • 規範(きはん、英: norm)とは、「~である」と記述される事実命題に対し、「~べきである」と記述される命題ないしその体系をいう。法規範や社会規範がその典型であり、道徳や倫理も規範の一種である。社会学において人間社会集団におけるルール・慣習(慣習法参照)のひとつでもある。規範についての規範はメタ規範という。 (ja)
 • Norma społeczna – pojęcie wieloznaczne, używane najczęściej w jednym z trzech znaczeń: 1. * jako względnie trwały, przyjęty w danej grupie społecznej sposób zachowania jednostki społecznej; 2. * jako wskazówka właściwego zachowania w danej sytuacji. Normy jakim podlega dana osoba są określane przez jej pozycję społeczną i odgrywaną przez nią rolę społeczną; 3. * jako wzorzec cech pewnego zjawiska czy przedmiotu. (pl)
 • Em sociologia, uma norma ou norma social, é uma regra socialmente reforçada. A sanção social é o que distingue as normas de outros produtos culturais ou constructos sociais tais como significado e valores. Normas e ausência de normas afetam de forma ampla o comportamento humano. (pt)
 • Соціа́льна но́рма — система уявлень, що становить певний шаблон поведінки, що розділяється членами соціальної групи і необхідна для здійснення сумісних узгоджених дій. Норми є ідеальними зразками (шаблонами), які рекомендують те, що люди повинні говорити, думати, відчувати і робити в конкретних ситуаціях. Вони розрізняються масштабом (І.В. Сокол). Соціальні норми — це правила, вироблені суспільством, чи групою людей у процесі їхньої життєдіяльності. (uk)
 • 社會規範是由社會學家指出「人們共同認可及遵守的行為標準」的一個普遍現象。這些標準包含了某種道德意味,是被一般人認為是「對的」,是以「應當」並加以遵守的標準,不論它們是否有用或有效。打破社會規範的成員往往會受到不成文的懲罰,例如被污名(stigmatized),藉以讓對象在群體中受到孤立。由於社會規範是社會成員所共享的同意,可以是明文或不明文的規條,但部分社會規範慢慢會被訂為法律(如保持清潔環境)。而社會規範的存在之主要原因大多數都是為了要維持社會秩序而產生。 社會規範可以被基本的分為四種類型,分別是風俗習慣、倫理道德、宗教信仰以及法律。 (zh)
 • Социа́льные но́рмы — общепризнанные правила, образцы поведения, стандарты деятельности, призванные обеспечивать упорядоченность, устойчивость и стабильность социального взаимодействия индивидов и социальных групп. Совокупность норм, действующих в том или ином сообществе, составляет целостную систему, различные элементы которой взаимообусловлены. (ru)
 • Les normes socials són les creences sobre com els membres d'un grup social s'han de comportar en un context donat. Aquest terme sociològic s'ha definit com «les regles que un grup utilitza per als valors, creences, actituds i comportaments adequats i inadequats. Aquestes regles poden ser explícites o implícites. La incapacitat de seguir les regles pot resultar en càstigs severs, fins i tot l'exclusió del grup». També han estat descrits com «les normes usuals de comportament que coordinen les nostres interaccions amb altres». Aquestes normes poden ser implícites: normes no escrites. (ca)
 • المعايير الاجتماعية (بالإنجليزية: Social norms)‏ تُعتبر صورًا جماعية لسلوك جماعي مقبول وتصورات فردية لسلوك جماعي ما. يمكن النظر إليها على أنها نواتج ثقافية (بما في ذلك القيم والعادات والتقاليد) تمثل المعرفة الأساسية للأفراد بما يفعله الآخرون وما يتصورون أنه ينبغي عليهم فعله. المعايير الاجتماعية -من منظور علم الاجتماع- هي فهم غير رسمي يحكم سلوك أفراد المجتمع. يعترف علم النفس الاجتماعي أن وحدات المجموعات الأصغر حجمًا (مثل: الفريق، أو المكتب) قد تؤيد المعايير بصورة منفصلة أو بإضافة بعض المعايير إلى التوقعات الثقافية أو المجتمعية.تُحدَّد أدوار المعايير -في مجال علم النفس الاجتماعي- التي يمكن أن توجه السلوك في موقف معين أو بيئة معينة باعتبارها «وصفًا ذهنيًا للسلوك المناسب». تبين أن الرسائل المعيارية من الممكن أن تشجع السلوكيات الاجتماعية، بما في ذلك الحد من تعاطي الكحول، وزيادة إقبال الناخبين، (ar)
 • Sociální normy jsou ideje, které regulují společenské vztahy tím, že na základě preskripují určité způsoby chování společenských subjektů v různých . Základním předpokladem každé sociální normy je její kolektivní, popř. institucionální charakter. To znamená, že sociální norma musí být subjekty daného osvojena tak, aby očekávaly její dodržování i od ostatních subjektů. Každá norma rovněž předpokládá, že všechny subjekty nebudou konformní, tj. že se dané normě nepřizpůsobí, ale budou se od ní odchylovat, a proto disponuje , kterými lze taková odchýlení postihovat. (cs)
 • Las normas sociales son un conjunto de reglas que deben seguir las personas de una comunidad para tener una mejor convivencia, a las que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades del ser humano. El conjunto o sistema de normas, reglas o deberes que regula las acciones de los individuos entre sí. También se podrían definir como las reglas que una persona debe obedecer, para llevarse bien con las personas, y tener una relación armónica con la sociedad incluyendo valores, tradiciones y costumbres de dicha sociedad. (es)
 • Arau sozial batek gizarte edo talde bateko jokabide erregelak islatzen ditu, batez ere egiteko moduetan. Arau sozialek ekintza sozialaren eremua definitzen dute eta gizabanakoak egin dezakeena eta egin ez dezakeena zehazten dute. Talde edo gizarte bateko balioak eta ideal nagusienak gorpuzten dituzte. Sozializazioari esker funtsezko balioen eta arauen transmisio bermatzen da. Arauen eta erregelen artean bereizketa bat dago: arauak baloreak hezurmamitzen dituzte, eta erregelak, balioak horiek praktikan jartzen dituzte, ahal dutela, modu sistematiko eta betebeharrezko batean. (eu)
 • Social norms are shared expectations of acceptable behavior by groups. Social norms can both be informal understandings that govern the behavior of members of a society, as well as be codified into rules and laws. Institutions are composed of multiple norms. Norms are shared and social beliefs about behavior; thus, they are distinct from "ideas", "attitudes", and "values", which can be held privately, and which do not necessarily concern behavior. Norms are contingent on context, social group, and historical circumstances. (en)
 • Norma sosial adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki batasan wilayah tertentu. Batas norma sosial adalah perilaku yang pantas bagi suatu kelompok masyarakat, sehingga juga dapat disebut sebagai kaidah sosial atau peraturan sosial. Norma sosial berkembang melalui interaksi sosial dalam bentuk sosialisasi hingga menjadi lembaga sosial. (in)
 • Een norm is een vertaling van de onderliggende waardes van een groep of samenleving in concrete gedragsregels en voorschriften. Dit kan zijn vastgelegd in bijvoorbeeld rechtsregels, maar het kunnen ook zijn. Daarmee sturen normen mede het sociaal , omdat mensen veelal onbewust hun gedrag aanpassen aan de normen van de situatie en de sociale rollen die zij verpersoonlijken. Bij deze sociale rollen horen veelal . (nl)
 • Sociala normer, eller bara normer, är ett sociologiskt begrepp för intersubjektiva, allmänt delade, men många gånger underförstådda, regler och förväntningar på beteende som gäller inom en mindre social gemenskap eller i samhället i stort. Med normer menas ett riktmärke (mönster) för hur man ska utföra något eller hur man ska uppträda mot varandra. För att sociala djur ska kunna fungera tillsammans krävs det regler för hur individerna ska bete sig mot varandra. Hos lägre djur styrs normer av nedärvda instinkter, men hos människor finns ett stort spelrum för inlärd variation. När människor interagerar med varandra skapas mönster för hur man ska bete sig mot varandra inom familjer, företag, föreningar etc och samhället i stort. Normer gäller även mellan organisationer, mellan företag och mel (sv)
rdfs:label
 • معيار اجتماعي (ar)
 • Norma social (ca)
 • Sociální norma (cs)
 • Soziale Norm (de)
 • Social norm (en)
 • Norma social (es)
 • Arau sozial (eu)
 • Norma sosial (in)
 • Norme sociale (fr)
 • 規範 (ja)
 • Norma (scienze sociali) (it)
 • 규범 (ko)
 • Norm (sociale wetenschappen) (nl)
 • Norma społeczna (pl)
 • Norma social (pt)
 • Социальная норма (ru)
 • Social norm (sv)
 • Соціальна норма (uk)
 • 社會規範 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:mainInterest of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:symptom of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:mainInterests of
is dbp:subject of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License