About: Sivapithecus

An Entity of Type: mammal, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Sivapithecus (Shiva's Ape) (syn: Ramapithecus) is a genus of extinct apes. Fossil remains of animals now assigned to this genus, dated from 12.2 million years old in the Miocene, have been found since the 19th century in the Siwalik Hills of the Indian subcontinent as well as in Kutch. Any one of the species in this genus may have been the ancestor to the modern orangutans. Some early discoveries were given the separate names Ramapithecus (Rama's Ape) and Bramapithecus (Brahma's Ape), and were thought to be possible ancestors of humans.

Property Value
dbo:abstract
 • Sivapithecus (česky též Sivapiték) je rod vyhynulých hominidů, žijících ve středním až mladším miocénu (asi před 8,5 - 12,5 miliony let) v oblasti jižní Asie (dnešní Indie a Pákistán). Pravděpodobně je nejstarším známým zástupcem vývojové linie orangutanů. (cs)
 • Els sivapitecs (Sivapithecus) són un gènere extint de primats. Qualsevol de les espècies d'aquest gènere podria ser un avantpassat de l'orangutan modern. (ca)
 • Ramapithecus (česky též Ramapiték) je neplatné taxonomické označení, užívané zhruba do 80. let 20. století pro několik druhů vyhynulých hominoidů. První ostatky dnes zrušeného rodu Ramapithecus byly nalezeny již na počátku 20. století poblíž obce v pohoří Siválik v severním Pákistánu. Paleontolog je ale původně v roce 1910 popsal jako nový druh již známého rodu Dryopithecus - Dryopithecus punjabicus. Nové rodové jméno Ramapithecus bylo navrženo až v roce 1934 na základě zlomků čelistí, které u obce v indické části Sivalických hor nalezl v roce 1932 . Dochované zuby se svou morfologií podobaly chrupu vyspělých homininů. Lewis vyhynulého tvora nazval podle indického boha Rámy Ramapithecus brevirostris (česky „Rámova opice s krátkou tváří“). Domníval se, že by se mohlo jednat o přímého předka moderního člověka nebo o tvora velmi blízkého takovému předku. Proti tomuto názoru vystoupil v roce 1935 antropolog Aleš Hrdlička, který předpokládal, že se jedná o vyhynulého lidoopa, který nemá s vývojem člověka žádnou souvislost. Větší pozornost tak byla nálezům rodu Ramapithecus věnována až v roce 1961, kdy je po prostudování zařadil do lidské evoluční linie jako klíčový přechodný článek mezi lidoopy a lidmi. Simonsovu studii podpořil i a společně záhy získali pro své závěry většinu odborné veřejnosti. Všechny dosavadní nálezy z oblasti severní Indie a Pákistánu (včetně druhu Dryopithecus punjabicus) navíc sjednotili pod označením Ramapithecus punjabicus. K rodu Ramapithecus byly kvůli určitým shodám v morfologii přiřazeny také ostatky z naleziště Fort Ternan v Keni, které Louis Leakey v roce 1961 popsal pod druhovým názvem Kenyapithecus wickeri. Ve starší literatuře se proto objevují jako Ramapithecus wickeri. Podobně se o příslušnosti k rodu Ramapithecus uvažovalo i u dalších miocénních hominoidů, jako jsou například některé druhy rodu Dryopithecus (Ramapithecus hungaricus), Lufengpithecus (Ramapithecus hudienensis) nebo Ankarapithecus. Ramapithecus byl zejména v 60. a 70. letech 20. století považován za nejstaršího předka moderního člověka a přímého předchůdce rodu Australopithecus. Stáří fosilií, určené na 10 - 14 milionů let, dobře odpovídalo tehdy uvažované době oddělení samostatné vývojové linie rodu Homo. V té době bylo toto oddělení předpokládáno asi před 15 miliony let, zatímco v současnosti se klade do doby asi před 6 - 8 miliony let. Když v roce 1970 publikoval svoji teorii o vývoji člověka skrze stadium „“, vypadal Ramapithecus jako ideální představitel této vývojové fáze. I proto se předpokládalo, že žil v rodinných tlupách v otevřené travnaté krajině podobně jako paviáni dželada. Živit se měl tím, že ve vzpřímeném sedu sbíral semena trav. Sběrem drobných zrnek by tak jeho ruka mohla nabývat na obratnosti. K uvolnění předních končetin pro pozdější používání nástrojů mohla Ramapithecovi pomoci i domnělá schopnost příležitostně se pohybovat vzpřímeně po zadních končetinách. Již v průběhu 70. let 20. století se objevovaly pochybnosti o významu rodu Ramapithecus v lidské evoluci. V roce 1976 David Pilbeam identifikoval v pohoří Siválik (nedaleko místa původního nálezu z roku 1932) kompletní čelist rodu Sivapithecus. Ta se s dosavadními nálezy Ramapitheca shodovala ve všech detailech, jen tvar zubního oblouku byl sevřený do tvaru písmene U jako u orangutanů. Ukázalo se, že mnohem zlomkovitější ostatky rodu Ramapithecus byly chybně rekonstruovány a slepeny, takže zuby vytvářely parabolický oblouk, blízký tvaru lidské čelisti. Na základě tohoto nálezu byla teorie o původu člověka z rodu Ramapithecus na počátku 80. let 20. století opuštěna. Napomohl tomu i rychlý rozvoj genetických studií, zejména takzvaná metoda molekulárních hodin a s tím související zpřesnění doby vzniku jednotlivých linií hominidů. Současně byla rozeznána značná podobnost ostatků Ramapitheca s nálezy, řazenými do rodu Sivapithecus. V současné době převládá názor, že Ramapitek je totožný se Sivapitekem, respektive se jedná o samici a samce téhož rodu. To jen potvrzuje předpoklad, že Ramapithecus nebyl předkem moderního člověka, neboť rod Sivapithecus je příbuzný spíše současným orangutanům. (cs)
 • Sivapithecus ist eine ausgestorbene Gattung der Primaten aus der Familie der Menschenaffen (Hominidae). Die jüngeren Funde gelten als rund acht, die älteren als rund 13 Millionen Jahre alt; sie werden also in das Obere und Mittlere Miozän datiert. Die zu Sivapithecus gestellten Fossilien ähneln sehr stark denen von Ramapithecus. (de)
 • Sivapithecus primate genero desagertu bat da. Gaur egun animalia genero honi egozten zaizkion fosilak Miozenokoak dira, orain dela 12,5-8,5 milioi urte bizi zirenak. Indian aurkitu dira, . Genero honetako espezieetako bat gaur egungo orangutanen aintzindaria litzateke. (eu)
 • Sivapithecus es un género extinto de primates homínidos del Mioceno. Sus fósiles, datados entre 12,5 a 8,5 millones de años de antigüedad (Serravalliense a Tortoniense, Mioceno), han sido hallados desde el siglo XIX en , en lo que actualmente es India y Pakistán. Cualquiera de las especies de este género podrían ser ancestros del orangután moderno. (es)
 • Ápa iontaisithe atá ar eolas ón tréimhse Mhéicéineach in oirthear na hEorpa, an Áise agus oirthear na hAfraice 24.6-5.1 milliún bliain ó shin. Mhair sé ar an talamh agus shiúladh ar 4 chos. Na gialla folláin, na gruafhiacla mór, le cruan ramhar is na géaráin íseal cosúil le homainidí luatha. Is dócha go n-itheadh sé bianna garbha a bailíodh i gcoillearnach is an sabhána. (ga)
 • Sivapithecus Sivapithecus Sivapithecus indicus (moulage). Genre † Sivapithecus (d), 1910 Sivapithecus est un genre éteint de primates de la famille des hominidés, qui vivait en Asie du Sud durant le Miocène moyen et supérieur. Ses restes fossiles sont datés sur une période allant de 13 à 8 millions d'années environ. Ils ont été découverts depuis le XIXe siècle au nord du sous-continent indien, dans la chaine des Siwaliks qui court du Pakistan jusqu'au Népal. (fr)
 • Il Sivapithecus (precedentemente noto anche come Ramapithecus) è un genere estinto di primati. Resti fossili attribuiti a questo genere, databili da 12,5 a 8,5 milioni di anni fa (Miocene), sono stati rinvenuti sin dal XIX secolo nello Shivalik, regione montuosa situata tra India e Pakistan. Ognuna delle specie incluse in questo genere potrebbe essere stata la diretta antenata dei moderni orangutan. (it)
 • シヴァピテクス(英:Sivapithecus)は、中期から後期(1300~800万年前)の中新世の南アジアなどに生息していたとされるヒト上科の生物()である。インド北西部ので 1910年に発見され,インドの神の名から名づけられた。シヴァピテクスと呼ばれるのはオスで、メスはラマピテクス(Ramapithecus)と呼ばれるという説がある。ラマピテクスは、アジア、アフリカ、ヨーロッパなどに生息していたとされる。 13.5myaから12myaにドリオピテクスから進化したものが、その当時陸続きであったアフリカからトルコを経て南アジアに到達した。70から150パウンドと、大型で広い頬骨が特徴である。四足歩行をしていた。1970年代に頭骨化石が発見されている。 現生の類人猿の祖先と言われ、近年ではオランウータンの祖先ではないかとの説が有力視されている 。 (ja)
 • Sivapithecus (Shiva's Ape) (syn: Ramapithecus) is a genus of extinct apes. Fossil remains of animals now assigned to this genus, dated from 12.2 million years old in the Miocene, have been found since the 19th century in the Siwalik Hills of the Indian subcontinent as well as in Kutch. Any one of the species in this genus may have been the ancestor to the modern orangutans. Some early discoveries were given the separate names Ramapithecus (Rama's Ape) and Bramapithecus (Brahma's Ape), and were thought to be possible ancestors of humans. (en)
 • Siwapitek (Sivapithecus) – rodzaj kopalnych małp człekokształtnych żyjących w epoce miocenu (ok. 12,5-8,5 mln lat temu) na terenie współczesnych północnych Indii, Pakistanu i Nepalu. Siwapiteki charakteryzowały się pionową postawą ciała, miały stosunkowo zręczne ręce. Czaszki miały typowo małpie, ale zauważalna była redukcja wielkości zębów. Miały silnie umięśnione żuchwy. Szczątki siwapiteków odkryto w Indiach, Nepalu i Pakistanie. Przypuszczano, że siwapiteki mogły być przodkami australopiteków i innych hominidów, ale obecnie uważa się, że są one bliżej spokrewnione z orangutanami i uchodzą za przodków tych ostatnich. Obecnie wraz z orangutanami zaliczane są do podrodziny Ponginae. Do tego rodzaju zaliczono również skamieniałości pierwotnie zaliczane do rodzaju Ramapithecus. Okazało się jednak, że szczątki uznane za ramapiteka należały do samicy siwapiteka. (pl)
 • Sivapithecus is een geslacht van uitgestorven primaten. Sinds de 19e eeuw zijn in de Siwalik Hills in het huidige India en Pakistan fossiele resten van leden van dit geslacht gevonden en gedateerd op laat-Miocene ouderdom; 12,5 tot 8,5 miljoen jaar (Ma) oud. Aangenomen wordt dat Sivapithecus een voorouder is van de latere orang-oetans.De naam is afgeleid van de Hindoe-god Shiva omdat de eerste vondsten in India gedaan zijn. (nl)
 • Sivapithecus é um género de primata extinto da subfamília Ponginae, família Hominidae. Os fósseis deste género são datados de 12,5 a 8,5 milhões de anos de antiguidade, do Mioceno, e achados desde o século XIX em , no que atualmente é conhecido como Índia e Paquistão. As espécies do género podem ter dado origem aos orangotangos modernos. (pt)
 • Sivapithecus är ett uttdött primatsläkte som levde under miocen, för 5,3 - 13,6 miljoner år sedan. Fossil från detta släkte upptäcktes under 1800-talet i Indien och Pakistan och senare även i Kina, Kenya och Turkiet. Endast partier av huvudet har påträffats, men dessa visar vissa människoliknande drag medan andra är apliknande. Särskilt betydande fynd kommer från Siwalik Hill i Pakistan. Orangutangerna härstammar troligtvis från en art i detta släkte, men inte alla zoologer stödjer denna teori. Ramapithecus antogs tidigare utgöra ett eget släkte, och vara en nära förförfader till människan, men dessa teorier anses nu avfärdade, fynden tillhöriga släktet Ramathecus räknas nu som tillhöriga Sivapithecussläktet. (sv)
 • Сивапите́ки (лат. Sivapithecus, «обезьяна Шивы») — род вымерших приматов. Окаменелые остатки животных, приписываемых к данному роду, датируемые от 12,5 до 8,5 миллионов лет назад (миоцен), находились начиная с XIX века в горах Сивалик на территории Индии и Пакистана. Любой из видов этого рода мог быть предком современных орангутанов. (ru)
 • Сівапітеки (лат. Sivapithecus, «мавпа Шиви») — рід вимерлих приматів. Скам'янілі рештки тварин, приписуваних до даного роду, що датуються від 12,5 до 8,5 мільйонів років тому (міоцен), знаходили, починаючи з XIX століття, в горах Сівалік на території Індії та Пакистану. Будь-який з видів цього роду міг бути предком сучасних орангутанів. (uk)
 • 西瓦古猿屬(學名:Sivapithecus)是一屬已滅絕的靈長目。西瓦古猿的化石遺骸可以追溯至1250-850萬年前的中新世,並於19世紀在印度及巴基斯坦的錫瓦利克山脈發現。其下的任何一個物種都有可能是現今猩猩的祖先。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1218763 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 7894 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1025929412 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:authority
 • Pilgrim, 1910 (en)
dbp:displayParents
 • 2 (xsd:integer)
dbp:fossilRange
 • (Miocene) (en)
dbp:imageCaption
 • S. indicus skull, Natural History Museum, London (en)
dbp:subdivision
 • S. indicus (en)
 • S. brevirostris (en)
 • S. parvada (en)
 • S. punjabicus (en)
 • S. sivalensis (en)
dbp:subdivisionRanks
 • Species (en)
dbp:synonyms
 • Ramapithecus (en)
dbp:taxon
 • Sivapithecus (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Sivapithecus (česky též Sivapiték) je rod vyhynulých hominidů, žijících ve středním až mladším miocénu (asi před 8,5 - 12,5 miliony let) v oblasti jižní Asie (dnešní Indie a Pákistán). Pravděpodobně je nejstarším známým zástupcem vývojové linie orangutanů. (cs)
 • Els sivapitecs (Sivapithecus) són un gènere extint de primats. Qualsevol de les espècies d'aquest gènere podria ser un avantpassat de l'orangutan modern. (ca)
 • Sivapithecus ist eine ausgestorbene Gattung der Primaten aus der Familie der Menschenaffen (Hominidae). Die jüngeren Funde gelten als rund acht, die älteren als rund 13 Millionen Jahre alt; sie werden also in das Obere und Mittlere Miozän datiert. Die zu Sivapithecus gestellten Fossilien ähneln sehr stark denen von Ramapithecus. (de)
 • Sivapithecus primate genero desagertu bat da. Gaur egun animalia genero honi egozten zaizkion fosilak Miozenokoak dira, orain dela 12,5-8,5 milioi urte bizi zirenak. Indian aurkitu dira, . Genero honetako espezieetako bat gaur egungo orangutanen aintzindaria litzateke. (eu)
 • Sivapithecus es un género extinto de primates homínidos del Mioceno. Sus fósiles, datados entre 12,5 a 8,5 millones de años de antigüedad (Serravalliense a Tortoniense, Mioceno), han sido hallados desde el siglo XIX en , en lo que actualmente es India y Pakistán. Cualquiera de las especies de este género podrían ser ancestros del orangután moderno. (es)
 • Ápa iontaisithe atá ar eolas ón tréimhse Mhéicéineach in oirthear na hEorpa, an Áise agus oirthear na hAfraice 24.6-5.1 milliún bliain ó shin. Mhair sé ar an talamh agus shiúladh ar 4 chos. Na gialla folláin, na gruafhiacla mór, le cruan ramhar is na géaráin íseal cosúil le homainidí luatha. Is dócha go n-itheadh sé bianna garbha a bailíodh i gcoillearnach is an sabhána. (ga)
 • Sivapithecus Sivapithecus Sivapithecus indicus (moulage). Genre † Sivapithecus (d), 1910 Sivapithecus est un genre éteint de primates de la famille des hominidés, qui vivait en Asie du Sud durant le Miocène moyen et supérieur. Ses restes fossiles sont datés sur une période allant de 13 à 8 millions d'années environ. Ils ont été découverts depuis le XIXe siècle au nord du sous-continent indien, dans la chaine des Siwaliks qui court du Pakistan jusqu'au Népal. (fr)
 • Il Sivapithecus (precedentemente noto anche come Ramapithecus) è un genere estinto di primati. Resti fossili attribuiti a questo genere, databili da 12,5 a 8,5 milioni di anni fa (Miocene), sono stati rinvenuti sin dal XIX secolo nello Shivalik, regione montuosa situata tra India e Pakistan. Ognuna delle specie incluse in questo genere potrebbe essere stata la diretta antenata dei moderni orangutan. (it)
 • シヴァピテクス(英:Sivapithecus)は、中期から後期(1300~800万年前)の中新世の南アジアなどに生息していたとされるヒト上科の生物()である。インド北西部ので 1910年に発見され,インドの神の名から名づけられた。シヴァピテクスと呼ばれるのはオスで、メスはラマピテクス(Ramapithecus)と呼ばれるという説がある。ラマピテクスは、アジア、アフリカ、ヨーロッパなどに生息していたとされる。 13.5myaから12myaにドリオピテクスから進化したものが、その当時陸続きであったアフリカからトルコを経て南アジアに到達した。70から150パウンドと、大型で広い頬骨が特徴である。四足歩行をしていた。1970年代に頭骨化石が発見されている。 現生の類人猿の祖先と言われ、近年ではオランウータンの祖先ではないかとの説が有力視されている 。 (ja)
 • Sivapithecus (Shiva's Ape) (syn: Ramapithecus) is a genus of extinct apes. Fossil remains of animals now assigned to this genus, dated from 12.2 million years old in the Miocene, have been found since the 19th century in the Siwalik Hills of the Indian subcontinent as well as in Kutch. Any one of the species in this genus may have been the ancestor to the modern orangutans. Some early discoveries were given the separate names Ramapithecus (Rama's Ape) and Bramapithecus (Brahma's Ape), and were thought to be possible ancestors of humans. (en)
 • Sivapithecus is een geslacht van uitgestorven primaten. Sinds de 19e eeuw zijn in de Siwalik Hills in het huidige India en Pakistan fossiele resten van leden van dit geslacht gevonden en gedateerd op laat-Miocene ouderdom; 12,5 tot 8,5 miljoen jaar (Ma) oud. Aangenomen wordt dat Sivapithecus een voorouder is van de latere orang-oetans.De naam is afgeleid van de Hindoe-god Shiva omdat de eerste vondsten in India gedaan zijn. (nl)
 • Sivapithecus é um género de primata extinto da subfamília Ponginae, família Hominidae. Os fósseis deste género são datados de 12,5 a 8,5 milhões de anos de antiguidade, do Mioceno, e achados desde o século XIX em , no que atualmente é conhecido como Índia e Paquistão. As espécies do género podem ter dado origem aos orangotangos modernos. (pt)
 • Сивапите́ки (лат. Sivapithecus, «обезьяна Шивы») — род вымерших приматов. Окаменелые остатки животных, приписываемых к данному роду, датируемые от 12,5 до 8,5 миллионов лет назад (миоцен), находились начиная с XIX века в горах Сивалик на территории Индии и Пакистана. Любой из видов этого рода мог быть предком современных орангутанов. (ru)
 • Сівапітеки (лат. Sivapithecus, «мавпа Шиви») — рід вимерлих приматів. Скам'янілі рештки тварин, приписуваних до даного роду, що датуються від 12,5 до 8,5 мільйонів років тому (міоцен), знаходили, починаючи з XIX століття, в горах Сівалік на території Індії та Пакистану. Будь-який з видів цього роду міг бути предком сучасних орангутанів. (uk)
 • 西瓦古猿屬(學名:Sivapithecus)是一屬已滅絕的靈長目。西瓦古猿的化石遺骸可以追溯至1250-850萬年前的中新世,並於19世紀在印度及巴基斯坦的錫瓦利克山脈發現。其下的任何一個物種都有可能是現今猩猩的祖先。 (zh)
 • Ramapithecus (česky též Ramapiték) je neplatné taxonomické označení, užívané zhruba do 80. let 20. století pro několik druhů vyhynulých hominoidů. První ostatky dnes zrušeného rodu Ramapithecus byly nalezeny již na počátku 20. století poblíž obce v pohoří Siválik v severním Pákistánu. Paleontolog je ale původně v roce 1910 popsal jako nový druh již známého rodu Dryopithecus - Dryopithecus punjabicus. Proti tomuto názoru vystoupil v roce 1935 antropolog Aleš Hrdlička, který předpokládal, že se jedná o vyhynulého lidoopa, který nemá s vývojem člověka žádnou souvislost. (cs)
 • Siwapitek (Sivapithecus) – rodzaj kopalnych małp człekokształtnych żyjących w epoce miocenu (ok. 12,5-8,5 mln lat temu) na terenie współczesnych północnych Indii, Pakistanu i Nepalu. Siwapiteki charakteryzowały się pionową postawą ciała, miały stosunkowo zręczne ręce. Czaszki miały typowo małpie, ale zauważalna była redukcja wielkości zębów. Miały silnie umięśnione żuchwy. Szczątki siwapiteków odkryto w Indiach, Nepalu i Pakistanie. Przypuszczano, że siwapiteki mogły być przodkami australopiteków i innych hominidów, ale obecnie uważa się, że są one bliżej spokrewnione z orangutanami i uchodzą za przodków tych ostatnich. Obecnie wraz z orangutanami zaliczane są do podrodziny Ponginae. (pl)
 • Sivapithecus är ett uttdött primatsläkte som levde under miocen, för 5,3 - 13,6 miljoner år sedan. Fossil från detta släkte upptäcktes under 1800-talet i Indien och Pakistan och senare även i Kina, Kenya och Turkiet. Endast partier av huvudet har påträffats, men dessa visar vissa människoliknande drag medan andra är apliknande. Särskilt betydande fynd kommer från Siwalik Hill i Pakistan. Orangutangerna härstammar troligtvis från en art i detta släkte, men inte alla zoologer stödjer denna teori. (sv)
rdfs:label
 • Sivapitec (ca)
 • Sivapithecus (cs)
 • Ramapithecus (cs)
 • Ramapithecus (de)
 • Sivapithecus (de)
 • Sivapithecus (en)
 • Sivapithecus (es)
 • Sivapithecus (eu)
 • Ramaipiotacas (ga)
 • Sivapithecus (it)
 • Sivapithèque (fr)
 • シヴァピテクス (ja)
 • Sivapithecus (nl)
 • Siwapitek (pl)
 • Сивапитеки (ru)
 • Sivapithecus (pt)
 • Sivapithecus (sv)
 • Сівапітек (uk)
 • 西瓦古猿 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License