An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Selfmanagement je management sebe sama – schopnost plánovat, dodržovat plán, dodržovat termíny atd. Zaměřuje se na oblast vlastního zvládání každodenních povinností, úkolů a chování manažera, tedy člověka v řídící pozici. V rámci práce s lidmi a schopnosti rychle jednat a rozhodovat, má za úkol také zvládat přednostně sám sebe. Tedy korigovat vlastní chování a jednání za účelem dosažení co nejlepších výsledků pro všechny. To vše s sebou nese např. sebepoznání, rozhodování ve prospěch celku, organizace práce, životospráva, zvládání stresu apod.

Property Value
dbo:abstract
 • Selfmanagement je management sebe sama – schopnost plánovat, dodržovat plán, dodržovat termíny atd. Zaměřuje se na oblast vlastního zvládání každodenních povinností, úkolů a chování manažera, tedy člověka v řídící pozici. V rámci práce s lidmi a schopnosti rychle jednat a rozhodovat, má za úkol také zvládat přednostně sám sebe. Tedy korigovat vlastní chování a jednání za účelem dosažení co nejlepších výsledků pro všechny. To vše s sebou nese např. sebepoznání, rozhodování ve prospěch celku, organizace práce, životospráva, zvládání stresu apod. (cs)
 • L'autogestió significa autogovern, és a dir, independència i autonomia en la gestió. Segons ho defineix el diccionari DIEC, "gestió d'una col·lectivitat pels seus components". Si un projecte, una persona o una població gestiona (concep, dissenya, organitza, coordina, manté i, si cal, modifica o finalitza) els seus propis assumptes sense la intervenció de cap autoritat econòmica o armada, aleshores es pot dir que manté cert grau d'autogestió. És un sistema d'organització que comporta el control d'un procés econòmic, social i polític per les mateixes persones que hi participen. Aquest mètode ha estat defensat per diferents sectors del moviment obrer internacional, que van des dels anarquistes (àmpliament) fins a algun sector d'organitzacions socialdemòcrates; conegut també com a socialisme autogestionari. En qualsevol cas, l'autogestió és l'antítesi de les concepcions jeràrquiques, autoritàries i verticals. L'autogestió, al contrari d'aquestes pràctiques, pressuposa l'aptitud dels humans a organitzar-se a si mateixos com a iguals, sense dirigents jeràrquics ni intermediaris. Un cas en què es va dur a terme va ser durant la revolució social espanyola de 1936, de caràcter anarquista i col·lectivista. En un context molt diferent, l'extingida República Federativa Socialista de Iugoslàvia va introduir com a sistema socioecòmic el socialisme autogestionari, percebut en el context de la guerra freda com una tercera via entre els dos blocs dominants: el liderat pels Estats Units i el liderat per l'URSS. Durant el franquisme, també alguns partits polítics de l'oposició es definien "socialistes autogestionaris", com va ser el cas del PSC-C i sobretot del minoritari Partit Carlí de Catalunya. Un nou exemple d'aplicació dels principis autogestionaris ho és al Kurdistan d'ençà de la posada en pràctica del "confederalisme democràtic" impulsat pel líder kurd Abdullah Öcalan, empresonat pel govern turc a perpetuïtat i en confinament solitari. De fet, l'ideal autogestionari es pot aplicar a tots els àmbits. Des del funcionament d'una empresa (o d'una entitat) a l'àmbit de l'educació (un exemple ho és el mètode pedagògic Freinet) i en el de la psicologia. Però també es pot fer extensible al conjunt de la societat i en la seva administració pública: governs locals o nacionals, com així ho va ser a l'revolució anarquista a Catalunya el 1936. En l'àmbit de l'empresa, el principi autogestionari és el que preval al món del cooperativisme, moviment que es regeix per la gestió d'una empresa col·lectiva basant-se en la igualtat dels seus socis i treballadors i en lluc capacitat idèntica de participar en la presa de les decisions. En canvi, tot i que pot tenir algunes semblances amb els models de cogestió de les empreses, aquest darrer model és simplement una "autogestió parcial", ja que en les empreses cogestionades hi segueix havent la diferència entre la part obrera (a la que se li reconeix una certa capacitat de codecidir) i la part patronal (els representants dels accionistes, els quals sovint conserven el poder de decisió absolut en els temes principals). En l'àmbit polític, el principi autogestionari porta a l'aplicació d'altres nocions com el federalisme, el principi de subsidiarietat (de màxima descentralització), la democràcia directa i la igualtat. (ca)
 • Memzorgismo aŭ aŭtoadministrado, laŭ klasika difino, estas fakto ke tuta grupa anaro mem elektas la decidojn. Tamen, ekzistas ja pli politika difino kiu postulas forigon de ĉia distingo inter inter anoj de la grupo, travidebleco pri la administrado kaj legitimo de ĉia elekto, nehavebleco de produktaĵoj fare de nur kelkaj membroj, afirmo ke eblas organizi . Tiu ĉi difino kontruiĝas precize kontraŭe de aŭtoritataj kaj vertikalaj hierarkioj, kontraŭe de elprenigoj fare de organizadismo. (eo)
 • Autogestioa, autokudeaketa edo burukudeatzea (grekerazko "auto", norberak berea, eta , kudeaketa, hitzetatik) edonolako jardueran jardule edo ekintzaileek beraiek kudeaketa bere gain hartzeko prozesuari deritzo, autonomia eta askatasunean oinarrituta. Terminoa modu kolektiboan erabili ohi da, enpresa, udal eta bestelako erakundeei erreferentzia eginez, baina banakako pertsonek ere aurrera eraman dezakete. Era guztietako arloetara aplika daitekeen kudeaketa-sistema da eta horrela hezkuntza-autogestioa, enpresa-autogestioa, autogestio ekonomikoa, aisiaren autogestioa sortzen dira, besteak beste. Era autogestionatuan lan egiten duten erakundeen artean, kooperatibak, gobernuen aldetik dirulaguntzarik jaso ez eta parte hartzen ez duten sindikatuak, gaztetxeak eta gobernuz kanpoko erakunde zenbait aipatu ohi dira. Autogestio terminoa arlo politikoan ere sarri erabili da, anarkismoan eta sozialismoan batez ere, politikaz haraindi arlo sozial eta ekonomikoan ere independentzia ideologikoa eta demokrazia sakon baten alde. Horrela, autogestioa norberak antolatutako kudeaketa-sistemaz gainera, gizarteko arlo guztietako harreman sozioekonomikoen erabateko alternatiba moduan planteatzen da. Ildo horretatik, autogestioa aldezten dutenen iritziz, independentzia ekonomikorik ez daukan kolektibo batek ez du inoiz independentzia ideologikoa izango. Zehatzago, autogestio terminoa adiera hauek ditu: * , pertsonek euren osasuna zaintzen dutenean sendagilearen edo osasun-sistemaren eskuhartzerik gabe; * , konkretuki kooperatibetan baina baita ere bestelako enpresetan langileek beraiek jardueraren kudeaketa lanetan eskuhartze zuzena dutenean. Autogestioaren definizio bat hurrengoa izan daiteke: “Zure bizitza zure eskuekin hartzeko ahalegina da; zure etorkizunaren jabea bilakatzea. Autogestioa, labur esateko, elkarrekin batera lan egitea da, asanbladen bitartez erabakiak hartzea eta komunidade-lanaren produktuak guztion eskura jartzea. Gauzak guztion artean egitea da, batez ere diruari, bizi irauteko balditzei dagokionean: gizakion bizitza sostengatzen duten elementuen inguruan. Azken honi, zenbaitek gizartearen “azpiegitura” izendatu dute, zaintzetan hasi eta elikagaien ekoizpena beren baitan hartuz... Denon artean ekoiztea, elkar-zaintzea, bata bestea laguntzea. Eta berdintasunez eta era demokratikoan erabakitzea, baina demokrazia erreal eta eraginkor batean; gaur egun gure ustezko “demokrazia parlamentario” modernoak enpresa lobby handien botereari sumisioa diren eredutik urrunduz, inpostautako buruzagitza eta pribilegioak alde batera utziz. Ekoizpen elkarbizitza egituratzeko berdintasuna errealitatea bihurtuz. Eta, noski, guztion artean egindako lanaren emaitza era zuzen batean banatuz, explotazioa edo plusbalorearekin bukatuz, derrigorrezkoak eta azaldu ezin daitezkeen disparekotasunarik gabe”. (eu)
 • 自主管理(じしゅかんり)とは、作業の進捗や建造物を、当事者が自主的に管理すること。 歴史政治学的の分野においては、企業などの経営を資本家に代わって労働者が行う場合を意味することが多い(労働者自主管理ともいう)。ユーゴスラビアでは国家制度(自主管理社会主義)とされていたが、ポーランドでは1980年代に共産党独裁体制への抗議運動として自主管理労組「連帯」の活動が行われ、旧東欧圏崩壊のきっかけとなった。労働組合や経営団体が利害調整のために協議機関などを設けて政策立案・運営に当たる場合はコーポラティズムと呼ばれ、イタリア・ファシズムのやヴァイマル憲法のなどに原型があるとする説もある。第二次世界大戦後は労資の組織を政策決定に参加させる形態として広く採用され、ネオ・コーポラティズムと呼ばれる。社会民主主義諸国(北ヨーロッパやオーストリア)などには一般的に見られる。自主管理の場合、労働者による国家権力の掌握が見られる点で相違がある。 そのほかの例としては、マンションの住民が住民組合でその管理を行うことや、大学紛争の際に校舎を学生自治会が占拠することなどが挙げられる。 (ja)
 • Selfmanagement je management sebe sama – schopnost plánovat, dodržovat plán, dodržovat termíny atd. Zaměřuje se na oblast vlastního zvládání každodenních povinností, úkolů a chování manažera, tedy člověka v řídící pozici. V rámci práce s lidmi a schopnosti rychle jednat a rozhodovat, má za úkol také zvládat přednostně sám sebe. Tedy korigovat vlastní chování a jednání za účelem dosažení co nejlepších výsledků pro všechny. To vše s sebou nese např. sebepoznání, rozhodování ve prospěch celku, organizace práce, životospráva, zvládání stresu apod. (cs)
 • L'autogestió significa autogovern, és a dir, independència i autonomia en la gestió. Segons ho defineix el diccionari DIEC, "gestió d'una col·lectivitat pels seus components". Si un projecte, una persona o una població gestiona (concep, dissenya, organitza, coordina, manté i, si cal, modifica o finalitza) els seus propis assumptes sense la intervenció de cap autoritat econòmica o armada, aleshores es pot dir que manté cert grau d'autogestió. És un sistema d'organització que comporta el control d'un procés econòmic, social i polític per les mateixes persones que hi participen. Aquest mètode ha estat defensat per diferents sectors del moviment obrer internacional, que van des dels anarquistes (àmpliament) fins a algun sector d'organitzacions socialdemòcrates; conegut també com a socialisme autogestionari. En qualsevol cas, l'autogestió és l'antítesi de les concepcions jeràrquiques, autoritàries i verticals. L'autogestió, al contrari d'aquestes pràctiques, pressuposa l'aptitud dels humans a organitzar-se a si mateixos com a iguals, sense dirigents jeràrquics ni intermediaris. Un cas en què es va dur a terme va ser durant la revolució social espanyola de 1936, de caràcter anarquista i col·lectivista. En un context molt diferent, l'extingida República Federativa Socialista de Iugoslàvia va introduir com a sistema socioecòmic el socialisme autogestionari, percebut en el context de la guerra freda com una tercera via entre els dos blocs dominants: el liderat pels Estats Units i el liderat per l'URSS. Durant el franquisme, també alguns partits polítics de l'oposició es definien "socialistes autogestionaris", com va ser el cas del PSC-C i sobretot del minoritari Partit Carlí de Catalunya. Un nou exemple d'aplicació dels principis autogestionaris ho és al Kurdistan d'ençà de la posada en pràctica del "confederalisme democràtic" impulsat pel líder kurd Abdullah Öcalan, empresonat pel govern turc a perpetuïtat i en confinament solitari. De fet, l'ideal autogestionari es pot aplicar a tots els àmbits. Des del funcionament d'una empresa (o d'una entitat) a l'àmbit de l'educació (un exemple ho és el mètode pedagògic Freinet) i en el de la psicologia. Però també es pot fer extensible al conjunt de la societat i en la seva administració pública: governs locals o nacionals, com així ho va ser a l'revolució anarquista a Catalunya el 1936. En l'àmbit de l'empresa, el principi autogestionari és el que preval al món del cooperativisme, moviment que es regeix per la gestió d'una empresa col·lectiva basant-se en la igualtat dels seus socis i treballadors i en lluc capacitat idèntica de participar en la presa de les decisions. En canvi, tot i que pot tenir algunes semblances amb els models de cogestió de les empreses, aquest darrer model és simplement una "autogestió parcial", ja que en les empreses cogestionades hi segueix havent la diferència entre la part obrera (a la que se li reconeix una certa capacitat de codecidir) i la part patronal (els representants dels accionistes, els quals sovint conserven el poder de decisió absolut en els temes principals). En l'àmbit polític, el principi autogestionari porta a l'aplicació d'altres nocions com el federalisme, el principi de subsidiarietat (de màxima descentralització), la democràcia directa i la igualtat. (ca)
 • Memzorgismo aŭ aŭtoadministrado, laŭ klasika difino, estas fakto ke tuta grupa anaro mem elektas la decidojn. Tamen, ekzistas ja pli politika difino kiu postulas forigon de ĉia distingo inter inter anoj de la grupo, travidebleco pri la administrado kaj legitimo de ĉia elekto, nehavebleco de produktaĵoj fare de nur kelkaj membroj, afirmo ke eblas organizi . Tiu ĉi difino kontruiĝas precize kontraŭe de aŭtoritataj kaj vertikalaj hierarkioj, kontraŭe de elprenigoj fare de organizadismo. (eo)
 • Autogestioa, autokudeaketa edo burukudeatzea (grekerazko "auto", norberak berea, eta , kudeaketa, hitzetatik) edonolako jardueran jardule edo ekintzaileek beraiek kudeaketa bere gain hartzeko prozesuari deritzo, autonomia eta askatasunean oinarrituta. Terminoa modu kolektiboan erabili ohi da, enpresa, udal eta bestelako erakundeei erreferentzia eginez, baina banakako pertsonek ere aurrera eraman dezakete. Era guztietako arloetara aplika daitekeen kudeaketa-sistema da eta horrela hezkuntza-autogestioa, enpresa-autogestioa, autogestio ekonomikoa, aisiaren autogestioa sortzen dira, besteak beste. Era autogestionatuan lan egiten duten erakundeen artean, kooperatibak, gobernuen aldetik dirulaguntzarik jaso ez eta parte hartzen ez duten sindikatuak, gaztetxeak eta gobernuz kanpoko erakunde zenbait aipatu ohi dira. Autogestio terminoa arlo politikoan ere sarri erabili da, anarkismoan eta sozialismoan batez ere, politikaz haraindi arlo sozial eta ekonomikoan ere independentzia ideologikoa eta demokrazia sakon baten alde. Horrela, autogestioa norberak antolatutako kudeaketa-sistemaz gainera, gizarteko arlo guztietako harreman sozioekonomikoen erabateko alternatiba moduan planteatzen da. Ildo horretatik, autogestioa aldezten dutenen iritziz, independentzia ekonomikorik ez daukan kolektibo batek ez du inoiz independentzia ideologikoa izango. Zehatzago, autogestio terminoa adiera hauek ditu: * , pertsonek euren osasuna zaintzen dutenean sendagilearen edo osasun-sistemaren eskuhartzerik gabe; * , konkretuki kooperatibetan baina baita ere bestelako enpresetan langileek beraiek jardueraren kudeaketa lanetan eskuhartze zuzena dutenean. Autogestioaren definizio bat hurrengoa izan daiteke: “Zure bizitza zure eskuekin hartzeko ahalegina da; zure etorkizunaren jabea bilakatzea. Autogestioa, labur esateko, elkarrekin batera lan egitea da, asanbladen bitartez erabakiak hartzea eta komunidade-lanaren produktuak guztion eskura jartzea. Gauzak guztion artean egitea da, batez ere diruari, bizi irauteko balditzei dagokionean: gizakion bizitza sostengatzen duten elementuen inguruan. Azken honi, zenbaitek gizartearen “azpiegitura” izendatu dute, zaintzetan hasi eta elikagaien ekoizpena beren baitan hartuz... Denon artean ekoiztea, elkar-zaintzea, bata bestea laguntzea. Eta berdintasunez eta era demokratikoan erabakitzea, baina demokrazia erreal eta eraginkor batean; gaur egun gure ustezko “demokrazia parlamentario” modernoak enpresa lobby handien botereari sumisioa diren eredutik urrunduz, inpostautako buruzagitza eta pribilegioak alde batera utziz. Ekoizpen elkarbizitza egituratzeko berdintasuna errealitatea bihurtuz. Eta, noski, guztion artean egindako lanaren emaitza era zuzen batean banatuz, explotazioa edo plusbalorearekin bukatuz, derrigorrezkoak eta azaldu ezin daitezkeen disparekotasunarik gabe”. (eu)
 • 自主管理(じしゅかんり)とは、作業の進捗や建造物を、当事者が自主的に管理すること。 歴史政治学的の分野においては、企業などの経営を資本家に代わって労働者が行う場合を意味することが多い(労働者自主管理ともいう)。ユーゴスラビアでは国家制度(自主管理社会主義)とされていたが、ポーランドでは1980年代に共産党独裁体制への抗議運動として自主管理労組「連帯」の活動が行われ、旧東欧圏崩壊のきっかけとなった。労働組合や経営団体が利害調整のために協議機関などを設けて政策立案・運営に当たる場合はコーポラティズムと呼ばれ、イタリア・ファシズムのやヴァイマル憲法のなどに原型があるとする説もある。第二次世界大戦後は労資の組織を政策決定に参加させる形態として広く採用され、ネオ・コーポラティズムと呼ばれる。社会民主主義諸国(北ヨーロッパやオーストリア)などには一般的に見られる。自主管理の場合、労働者による国家権力の掌握が見られる点で相違がある。 そのほかの例としては、マンションの住民が住民組合でその管理を行うことや、大学紛争の際に校舎を学生自治会が占拠することなどが挙げられる。 (ja)
dbo:wikiPageDisambiguates
dbo:wikiPageID
 • 6220456 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 661 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 972078215 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
rdfs:comment
 • Selfmanagement je management sebe sama – schopnost plánovat, dodržovat plán, dodržovat termíny atd. Zaměřuje se na oblast vlastního zvládání každodenních povinností, úkolů a chování manažera, tedy člověka v řídící pozici. V rámci práce s lidmi a schopnosti rychle jednat a rozhodovat, má za úkol také zvládat přednostně sám sebe. Tedy korigovat vlastní chování a jednání za účelem dosažení co nejlepších výsledků pro všechny. To vše s sebou nese např. sebepoznání, rozhodování ve prospěch celku, organizace práce, životospráva, zvládání stresu apod. (cs)
 • Memzorgismo aŭ aŭtoadministrado, laŭ klasika difino, estas fakto ke tuta grupa anaro mem elektas la decidojn. Tamen, ekzistas ja pli politika difino kiu postulas forigon de ĉia distingo inter inter anoj de la grupo, travidebleco pri la administrado kaj legitimo de ĉia elekto, nehavebleco de produktaĵoj fare de nur kelkaj membroj, afirmo ke eblas organizi . Tiu ĉi difino kontruiĝas precize kontraŭe de aŭtoritataj kaj vertikalaj hierarkioj, kontraŭe de elprenigoj fare de organizadismo. (eo)
 • 自主管理(じしゅかんり)とは、作業の進捗や建造物を、当事者が自主的に管理すること。 歴史政治学的の分野においては、企業などの経営を資本家に代わって労働者が行う場合を意味することが多い(労働者自主管理ともいう)。ユーゴスラビアでは国家制度(自主管理社会主義)とされていたが、ポーランドでは1980年代に共産党独裁体制への抗議運動として自主管理労組「連帯」の活動が行われ、旧東欧圏崩壊のきっかけとなった。労働組合や経営団体が利害調整のために協議機関などを設けて政策立案・運営に当たる場合はコーポラティズムと呼ばれ、イタリア・ファシズムのやヴァイマル憲法のなどに原型があるとする説もある。第二次世界大戦後は労資の組織を政策決定に参加させる形態として広く採用され、ネオ・コーポラティズムと呼ばれる。社会民主主義諸国(北ヨーロッパやオーストリア)などには一般的に見られる。自主管理の場合、労働者による国家権力の掌握が見られる点で相違がある。 そのほかの例としては、マンションの住民が住民組合でその管理を行うことや、大学紛争の際に校舎を学生自治会が占拠することなどが挙げられる。 (ja)
 • L'autogestió significa autogovern, és a dir, independència i autonomia en la gestió. Segons ho defineix el diccionari DIEC, "gestió d'una col·lectivitat pels seus components". Si un projecte, una persona o una població gestiona (concep, dissenya, organitza, coordina, manté i, si cal, modifica o finalitza) els seus propis assumptes sense la intervenció de cap autoritat econòmica o armada, aleshores es pot dir que manté cert grau d'autogestió. És un sistema d'organització que comporta el control d'un procés econòmic, social i polític per les mateixes persones que hi participen. (ca)
 • Autogestioa, autokudeaketa edo burukudeatzea (grekerazko "auto", norberak berea, eta , kudeaketa, hitzetatik) edonolako jardueran jardule edo ekintzaileek beraiek kudeaketa bere gain hartzeko prozesuari deritzo, autonomia eta askatasunean oinarrituta. Terminoa modu kolektiboan erabili ohi da, enpresa, udal eta bestelako erakundeei erreferentzia eginez, baina banakako pertsonek ere aurrera eraman dezakete. Era guztietako arloetara aplika daitekeen kudeaketa-sistema da eta horrela hezkuntza-autogestioa, enpresa-autogestioa, autogestio ekonomikoa, aisiaren autogestioa sortzen dira, besteak beste. Era autogestionatuan lan egiten duten erakundeen artean, kooperatibak, gobernuen aldetik dirulaguntzarik jaso ez eta parte hartzen ez duten sindikatuak, gaztetxeak eta gobernuz kanpoko erakunde zenb (eu)
 • Selfmanagement je management sebe sama – schopnost plánovat, dodržovat plán, dodržovat termíny atd. Zaměřuje se na oblast vlastního zvládání každodenních povinností, úkolů a chování manažera, tedy člověka v řídící pozici. V rámci práce s lidmi a schopnosti rychle jednat a rozhodovat, má za úkol také zvládat přednostně sám sebe. Tedy korigovat vlastní chování a jednání za účelem dosažení co nejlepších výsledků pro všechny. To vše s sebou nese např. sebepoznání, rozhodování ve prospěch celku, organizace práce, životospráva, zvládání stresu apod. (cs)
 • Memzorgismo aŭ aŭtoadministrado, laŭ klasika difino, estas fakto ke tuta grupa anaro mem elektas la decidojn. Tamen, ekzistas ja pli politika difino kiu postulas forigon de ĉia distingo inter inter anoj de la grupo, travidebleco pri la administrado kaj legitimo de ĉia elekto, nehavebleco de produktaĵoj fare de nur kelkaj membroj, afirmo ke eblas organizi . Tiu ĉi difino kontruiĝas precize kontraŭe de aŭtoritataj kaj vertikalaj hierarkioj, kontraŭe de elprenigoj fare de organizadismo. (eo)
 • 自主管理(じしゅかんり)とは、作業の進捗や建造物を、当事者が自主的に管理すること。 歴史政治学的の分野においては、企業などの経営を資本家に代わって労働者が行う場合を意味することが多い(労働者自主管理ともいう)。ユーゴスラビアでは国家制度(自主管理社会主義)とされていたが、ポーランドでは1980年代に共産党独裁体制への抗議運動として自主管理労組「連帯」の活動が行われ、旧東欧圏崩壊のきっかけとなった。労働組合や経営団体が利害調整のために協議機関などを設けて政策立案・運営に当たる場合はコーポラティズムと呼ばれ、イタリア・ファシズムのやヴァイマル憲法のなどに原型があるとする説もある。第二次世界大戦後は労資の組織を政策決定に参加させる形態として広く採用され、ネオ・コーポラティズムと呼ばれる。社会民主主義諸国(北ヨーロッパやオーストリア)などには一般的に見られる。自主管理の場合、労働者による国家権力の掌握が見られる点で相違がある。 そのほかの例としては、マンションの住民が住民組合でその管理を行うことや、大学紛争の際に校舎を学生自治会が占拠することなどが挙げられる。 (ja)
 • L'autogestió significa autogovern, és a dir, independència i autonomia en la gestió. Segons ho defineix el diccionari DIEC, "gestió d'una col·lectivitat pels seus components". Si un projecte, una persona o una població gestiona (concep, dissenya, organitza, coordina, manté i, si cal, modifica o finalitza) els seus propis assumptes sense la intervenció de cap autoritat econòmica o armada, aleshores es pot dir que manté cert grau d'autogestió. És un sistema d'organització que comporta el control d'un procés econòmic, social i polític per les mateixes persones que hi participen. (ca)
 • Autogestioa, autokudeaketa edo burukudeatzea (grekerazko "auto", norberak berea, eta , kudeaketa, hitzetatik) edonolako jardueran jardule edo ekintzaileek beraiek kudeaketa bere gain hartzeko prozesuari deritzo, autonomia eta askatasunean oinarrituta. Terminoa modu kolektiboan erabili ohi da, enpresa, udal eta bestelako erakundeei erreferentzia eginez, baina banakako pertsonek ere aurrera eraman dezakete. Era guztietako arloetara aplika daitekeen kudeaketa-sistema da eta horrela hezkuntza-autogestioa, enpresa-autogestioa, autogestio ekonomikoa, aisiaren autogestioa sortzen dira, besteak beste. Era autogestionatuan lan egiten duten erakundeen artean, kooperatibak, gobernuen aldetik dirulaguntzarik jaso ez eta parte hartzen ez duten sindikatuak, gaztetxeak eta gobernuz kanpoko erakunde zenb (eu)
rdfs:label
 • Autogestió (ca)
 • Self-management (cs)
 • Memzorgismo (eo)
 • Autogestión (desambiguación) (es)
 • Autogestio (eu)
 • Autogestione (it)
 • 自主管理 (ja)
 • Self-management (en)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License