An Entity of Type: book, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A scientific theory is an explanation of an aspect of the natural world and universe that has been repeatedly tested and corroborated in accordance with the scientific method, using accepted protocols of observation, measurement, and evaluation of results. Where possible, theories are tested under controlled conditions in an experiment. In circumstances not amenable to experimental testing, theories are evaluated through principles of abductive reasoning. Established scientific theories have withstood rigorous scrutiny and embody scientific knowledge.

Property Value
dbo:abstract
 • Una teoria científica és una explicació d'un aspecte del món i l'univers natural que ha estat provat i corroborat repetidament d'acord amb el mètode científic, utilitzant protocols acceptats d'observació, mesura i avaluació dels resultats. Quan és possible, les teories es posen a prova en condicions controlades com a part d'un experiment. En circumstàncies no susceptibles de proves experimentals, les teories s'avaluen mitjançant els principis del raonament abductiu. Les teories científiques establertes han resistit un escrutini rigorós i encarnen el coneixement científic. La majoria de les teories científiques més són una explicació científica d'un conjunt d'observacions o experiments. Una teoria científica està basada en hipòtesis o supòsits verificats per grups de científics (de vegades, un supòsit no resulta directament verificable, però sí la majoria de les seves conseqüències) a manera de punt de partida o axiomes que serveixen per fer deduccions. Freqüentment una teoria científica abasta diverses lleis científiques verificades i, de vegades, deduïbles dins de la mateixa teoria. Aquestes lleis passen a formar part dels supòsits i hipòtesis bàsiques de la teoria, que englobarà els coneixements acceptats per la comunitat científica del camp d'investigació i estarà acceptada per la majoria d'especialistes. Una teoria científica difereix d'un fet científic o llei científica en què una teoria explica "per què" o "com": un fet és una observació senzilla i bàsica, mentre que una llei és una afirmació (sovint una equació matemàtica) sobre una relació entre fets. Per exemple, la llei de la gravetat de Newton és una equació matemàtica que es pot utilitzar per predir l'atracció entre cossos, però no és una teoria per explicar com funciona la gravetat. Stephen Jay Gould va escriure que "... els fets i les teories són coses diferents, no esglaons en una jerarquia de certesa creixent. Els fets són les dades del món. Les teories són estructures d'idees que expliquen i interpreten fets." El significat del terme teoria científica (sovint escurçat com a teoria per a la brevetat) tal com s'utilitza en les disciplines de la ciència és significativament diferent de l'ús vernacular comú de la teoria. En el discurs quotidià, la teoria pot implicar una explicació que representa una conjectura no fonamentada i especulativa, mentre que en ciència descriu una explicació que s'ha provat i s'accepta àmpliament com a vàlida. La força d'una teoria científica està relacionada amb la diversitat de fenòmens que pot explicar i la seva simplicitat. A mesura que es reuneix evidència científica addicional, una teoria científica es pot modificar i finalment rebutjar si no es pot fer que s'ajusti a les noves troballes; en aquestes circumstàncies, llavors es requereix una teoria més precisa. Algunes teories estan tan ben establertes que és improbable que mai es canviïn fonamentalment (per exemple, teories científiques com l'evolució, la teoria heliocèntrica, la teoria cel·lular, la teoria de la tectònica de plaques, la teoria germinal de la malaltia, etc.). En determinats casos, una teoria científica o llei científica que no s'ajusta a totes les dades encara pot ser útil (per la seva simplicitat) com a aproximació en condicions específiques. Un exemple són les lleis del moviment de Newton, que són una aproximació molt precisa de la relativitat especial a velocitats que són petites en relació a la velocitat de la llum . Les teories científiques són comprovables i fan prediccions falsificables. Descriuen les causes d'un fenomen natural particular i s'utilitzen per explicar i predir aspectes de l'univers físic o àrees específiques d'investigació (per exemple, electricitat, química i astronomia). Com passa amb altres formes de coneixement científic, les teories científiques són tant deductives com inductives, amb l'objectiu de poder predictiu i explicatiu. Els científics utilitzen les teories per ampliar el coneixement científic, així com per facilitar els avenços en tecnologia o medicina. (ca)
 • النظرية العلمية هي التفسير الأفضل للحقائق التي نشاهدها حولنا في الطبيعة والتي يجري الوصول إليها باستخدام الأساليب العلمية، والتي تختبر مراراً وتكراراً وتؤكد باستخدام الملاحظة والتجربة. النظريات العلمية هي الشكل الأكثر موثوقية، ودقة، وشمولاً للمعرفة العلمية. من المهم جداً أن نفرق بين استخدام النظرية في مجال العلوم وبين استخدامها عند عامة الناس. وهو الخطأ الذي يقع فيه المعظم، فعند العامة تكون عادة بمعنى حدس أو رأي أو فرضية أو تنبؤ، وهذا الاستخدام هو النقيض لمعنى النظرية عند العلماء. يستخدم العلماء النظريات العلمية كأساس لاكتساب مزيد من المعرفة، ومن أجل تحقيق أهداف مثل اختراع التكنولوجيا أو علاج الأمراض. والمعرفة المكتسبة من خلال النظريات العلمية تعتبر استقرائية واستنباطية في الطبيعة، بمعنى أن لها قدرات تفسيرية وتنبؤية. قال عالم الأحافير، والبيولوجيا التطورية، ستيفن جاي غولد: «الحقائق والنظريات هما أمران مختلفان، ولكنهما ليسا درجات في التسلسل الهرمي من ازدياد اليقين. الحقائق هي البيانات العالمية، بينما النظريات هي الهيكليات التي تشرح وتفسر هذه الحقائق.» (ar)
 • Teorie v oblasti přírodní vědy (přírodovědná teorie; někdy se pod vlivem angličtiny mluví jen o vědecké teorii, ovšem v češtině věda zahrnuje např. i matematiku nebo literární vědu, které mají na teorie poněkud odlišné požadavky) je vysvětlení jistého aspektu fyzického světa a jeho fungování vycházející z (předpokládaných) vlastností fyzického světa samotného. Přírodovědná teorie tedy neodkazuje na zásahy mimosvětských činitelů (bohů a podobně) a předpokládá jistou zákonitost, pravidelnost či příčinnost. Jak se během dějin rozvíjela vědecká metoda práce, postupně se prosadily další požadavky, které přijatelná přírodovědná teorie musí vykazovat. Jsou to zejména tyto: 1. teorie musí být založena na empirii (pozorování, měření a experimenty), jak od raného novověku postupovali empiristé, přičemž při získávání empirických dat je navíc potřeba postupovat systematicky, metodicky a čestně; 2. teorie má být logicky nerozporná, testovatelná a - jak zdůraznil Karl Popper - principiálně vyvratitelná (jinak by šlo o uvažování kruhem, které nemá vysvětlující hodnotu). Přírodovědné teorie tak mohou být a jsou prověřovány a ty z nich, které získají široké přijetí mezi odborníky příslušné oblasti, shrnují vědecké poznání dané doby. Příbuznými pojmy jsou vědecký fakt a vědecký zákon. Fakt je jednoduché, základní pozorování, například konstatování, že jablko dopadlo ze stromu na Newtonovu hlavu. Teorie tento fakt vysvětluje jako zvláštní případ obecnějšího vztahu, tedy toho, že se hmotná tělesa přitahují. A vědecký zákon, jako třeba Newtonův gravitační zákon, tuto teorii formuluje přesně, zpravidla matematicky; hranice mezi vědeckou teorií a vědeckým zákonem je tedy spíše terminologická, zatímco mezi faktem a teorií je podstatný rozdíl: Stephen Jay Gould napsal, že „... fakta a teorie jsou různé věci, nikoli příčky v hierarchii rostoucí jistoty. Fakta jsou data o světě. Teorie jsou struktury myšlenek, které vysvětlují a interpretují fakta.“ Vědecké teorie se časem vyvíjejí - mohou být měněny, obohacovány, vyvraceny a opouštěny. V určitých případech může být překonaná vědecká teorie kvůli své jednoduchosti stále užitečná jako aproximace za konkrétních podmínek. Příkladem jsou Newtonovy pohybové zákony, které jsou při malých rychlostech velmi přesnou aproximací speciální teorie relativity. Obměna vědeckých teorií ovšem neprobíhá hladce a průběžně, ale je spíše spojena s celkovou změnou vědeckého paradigmatu během generační obměny vědců, jak upozornil Thomas Kuhn v knize Struktura vědeckých revolucí. (cs)
 • Teoria zientifiko bat kontzeptu multzo bat da; behagarriak diren fenomenoen abstrakzio zein ezaugarri kuantifikableak, kontzeptu hauen behaketen arteko erlazioa adierazten duten arauekin (lege zientifikoak) batera. Teoria zientifiko bat behaketa hauen datu enpirikoekin bat etorzeko eraikitzen da eta fenomeno jakin batzuk azaltzeko pintzipio edo printzipio multzo bezela proposatuko da. Zientzialariek teoria ezberdinak planteatuko dituzte metodo zientifikoaz berretsiak izan diren hipotesietatik abiatuz. Ondoren, teoria hauek frogatzeko ebidentziak bilduko dira. Jakintza zientifikoaren modu gehienetan bezala, teoriak induktiboak dira izatez eta bere helburuak azalpenak eta aurreikuspenak ematea dira. Teoria zientifiko baten indarra azal ditzakeen fenomenoen kopuruarekin lotzen da; era berean, hauek neurtzeko teoria honek azaldu nahi dituen fenomenoekiko egin ditzakeen predikzio faltsableak egiteko gaitasuna hartzen da kontuan. Teoriak proba berriak lortzen diren heinean hobetzen dira; horregatik edukitzen dituzte hobakuntzak denborarekin. Zientzialariek teoriak ezagutza zientifikoa lortzeko erabiltzen dituzte, baina baita arrazoi tekniko, teknologiko edo medikuengatik. Teoria zientifiko bat ezagutzaren modurik zorroz, fidagarri eta osoena da. Aipatu beharrekoa da hau “teoria” hitza erabiltzen den modu ohiko eta arruntaren aurkakoa dela, izan ere, kasu askoretan erabilia izan da funtsik gabeko zerbaiten edo suposizio baten sinonimo bezala. (eu)
 • Una teoría científica es un conjunto de conceptos, incluyendo abstracciones de fenómenos observables y propiedades cuantificables, junto con reglas (leyes científicas) que expresan las relaciones entre las observaciones de dichos conceptos. Una teoría científica se construye para ajustarse a los disponibles sobre dichas observaciones, y se propone como un principio o conjunto de principios para explicar una clase de fenómenos. Los científicos elaboran distintas teorías partiendo de hipótesis que hayan sido corroboradas por el método científico, luego recolectan pruebas para poner a prueba dichas teorías. Como en la mayoría de las formas del conocimiento científico, las teorías son inductivas por naturaleza y su finalidad es meramente explicativa y predictiva. La fuerza de una teoría científica se relaciona con la cantidad de fenómenos que puede explicar, los cuales son medidos por la capacidad que tiene dicha teoría de hacer predicciones falsables respecto de dichos fenómenos que tiende a explicar. Las teorías son mejoradas constantemente dependiendo de la nueva prueba que se consiga, por eso las teorías mejoran con el tiempo. Los científicos utilizan las teorías como fundamentos para obtener conocimiento científico, pero también para motivos técnicos, tecnológicos o médicos. La teoría científica es la forma más rigurosa, confiable y completa de conocimiento posible. Esto es significativamente distinto al uso común y coloquial de la palabra «teoría», que se refiere a algo sin sustento o una suposición. La teoría científica representa el momento sistemático explicativo del saber propio de la ciencia natural; su culminación en sentido predictivo. Los años 50 del siglo XX supusieron un cambio de paradigma en la consideración de las «teorías científicas». Según Mario Bunge en aras de un inductivismo dominante,​ con anterioridad se observaba, clasificaba y especulaba. Ahora en cambio: * Se realza el valor de las teorías con la ayuda de la * Se agrega la construcción de en el campo de las ciencias sociales​ * La matemática se utilizaba fundamentalmente al final para comprimir y analizar los datos de investigaciones empíricas, con demasiada frecuencia superficiales por falta de teorías, valiéndose casi exclusivamente de la estadística, cuyo aparato podía encubrir la pobreza conceptual En definitiva, concluye Bunge: «Empezamos a comprender que el fin de la investigación no es la acumulación de hechos sino su comprensión, y que ésta solo se obtiene arriesgando y desarrollando hipótesis precisas que tengan un contenido empírico más amplio que sus predecesoras.»​ Existen dos formas de considerar las teorías: * Las buscan «describir» fenómenos, estableciendo las leyes que establecen sus relaciones mutuas a ser posible cuantificadas. Procuran evitar cualquier contaminación «metafísica» o «esencial» tales como las causas, los átomos o la voluntad, pues el fundamento consiste en la observación y toma de datos con la ayuda «únicamente» de las variables observables exclusivamente de modo directo. Tal es el ideal del empirismo: Francis Bacon, Newton, neopositivismo. La teoría es considerada como una caja negra. * Las buscan la «esencia» o fundamento último que justifica el fenómeno y las leyes que lo describen. Tal es el ideal del racionalismo y la teoría de la justificación: Descartes, Leibniz. En relación con lo anterior Bunge propone considerarla como «caja negra traslúcida».​ (es)
 • Is éard is teoiric eolaíoch ann ná míniú dea-réasúnaithe ar ghné éigin den domhan nádúrtha, a fhaightear amach tríd an modh eolaíoch agus í a bheith tástáilithe arís agus arís eile agus a bheith daingnithe, más féidir ag baint úsáide as prótacal réamhshainithe i scríbhinn, de bharúlacha agus turgnaimh, Is iad teoiricí eolaíocha an cineál eolaíochta is is iontaofa, is déine, agus is cuimsithí. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil an sainmhíniú de "teoiric eolaíochta" (go minic, craptha go débhríoch go "teoiric", ar mhaithe le gontacht, lena n-áirítear an leathanach seo) mar a úsáidtear sna disciplíní eolaíochta, difriúil go suntasach ó, agus i gcodarsnacht le, húsáid choiteann dhúchasach an fhocail "teoiric". Mar a úsáidtear go laethúil in urlabhra neamh-eolaíochta. Tugann "teoiric" le tuiscint go bhfuil rud éigin gan bhunús agus bunaithe ar thuairimíocht nó buille faoi thuairim, smaoineamh, nó, hipitéis; nuair a bhíonn díreach a mhalairt i gceist leis an fhocal 'teoiric' san eolaíocht. (ga)
 • Teori ilmiah adalah suatu penjelasan mengenai aspek alam dan alam semesta yang telah diuji berulang kali dan dikuatkan sesuai dengan metode ilmiah, menggunakan protokol pengamatan, pengukuran, dan evaluasi hasil. Jika memungkinkan, teori diuji di bawah kondisi yang terkendali dalam eksperimen. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk pengujian eksperimental, teori dievaluasi melalui prinsip-prinsip penalaran abduktif. Teori-teori ilmiah yang mapan telah bertahan dengan pengawasan ketat dan mewujudkan pengetahuan ilmiah. Suatu teori ilmiah berbeda dari fakta ilmiah atau hukum ilmiah dalam teori yang menjelaskan "mengapa" atau "bagaimana": fakta adalah pengamatan dasar, sederhana, sedangkan hukum adalah pernyataan (seringkali merupakan suatu persamaan matematis) mengenai hubungan antar fakta. Misalnya, Hukum Gravitasi Newton adalah persamaan matematis yang dapat digunakan untuk memprediksi daya tarik antar benda, tetapi ini bukan teori untuk menjelaskan "bagaimana" gravitasi bekerja. Stephen Jay Gould menulis bahwa "...fakta dan teori adalah hal yang berbeda, bukan anak tangga dalam hierarki kepastian yang semakin meningkat. Fakta adalah data dunia. Teori adalah struktur gagasan yang menjelaskan dan menafsirkan fakta." Arti istilah teori ilmiah (sering dipendekkan menjadi teori untuk singkatnya) seperti yang digunakan dalam disiplin ilmu secara signifikan berbeda dari penggunaan bahasa sehari-hari umum dari teori Dalam percakapan sehari-hari, teori dapat menyiratkan penjelasan yang mewakili dugaan yang tidak berdasar dan spekulatif, sedangkan dalam sains itu menjelaskan penjelasan yang telah diuji dan diterima secara luas sebagai valid. Teori ilmiah bersifat dan membuat yang dapat dipalsukan. Mereka menggambarkan penyebab fenomena alam tertentu dan digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi aspek fisik alam semesta atau bidang penyelidikan tertentu (misalnya, listrik, kimia, dan astronomi). Seperti halnya bentuk-bentuk pengetahuan ilmiah lainnya, teori-teori ilmiah bersifat deduktif dan induktif, mengincar dan . Para ilmuwan menggunakan teori untuk memajukan pengetahuan ilmiah, serta untuk memfasilitasi kemajuan dalam teknologi atau kedokteran. (in)
 • A scientific theory is an explanation of an aspect of the natural world and universe that has been repeatedly tested and corroborated in accordance with the scientific method, using accepted protocols of observation, measurement, and evaluation of results. Where possible, theories are tested under controlled conditions in an experiment. In circumstances not amenable to experimental testing, theories are evaluated through principles of abductive reasoning. Established scientific theories have withstood rigorous scrutiny and embody scientific knowledge. A scientific theory differs from a scientific fact or scientific law in that a theory explains "why" or "how": a fact is a simple, basic observation, whereas a law is a statement (often a mathematical equation) about a relationship between facts. For example, Newton’s Law of Gravity is a mathematical equation that can be used to predict the attraction between bodies, but it is not a theory to explain how gravity works. Stephen Jay Gould wrote that "...facts and theories are different things, not rungs in a hierarchy of increasing certainty. Facts are the world's data. Theories are structures of ideas that explain and interpret facts." The meaning of the term scientific theory (often contracted to theory for brevity) as used in the disciplines of science is significantly different from the common vernacular usage of theory. In everyday speech, theory can imply an explanation that represents an unsubstantiated and speculative guess, whereas in science it describes an explanation that has been tested and is widely accepted as valid. The strength of a scientific theory is related to the diversity of phenomena it can explain and its simplicity. As additional scientific evidence is gathered, a scientific theory may be modified and ultimately rejected if it cannot be made to fit the new findings; in such circumstances, a more accurate theory is then required. Some theories are so well-established that they are unlikely ever to be fundamentally changed (for example, scientific theories such as evolution, heliocentric theory, cell theory, theory of plate tectonics, germ theory of disease, etc.). In certain cases, a scientific theory or scientific law that fails to fit all data can still be useful (due to its simplicity) as an approximation under specific conditions. An example is Newton's laws of motion, which are a highly accurate approximation to special relativity at velocities that are small relative to the speed of light. Scientific theories are testable and make falsifiable predictions. They describe the causes of a particular natural phenomenon and are used to explain and predict aspects of the physical universe or specific areas of inquiry (for example, electricity, chemistry, and astronomy). As with other forms of scientific knowledge, scientific theories are both deductive and inductive, aiming for predictive and explanatory power. Scientists use theories to further scientific knowledge, as well as to facilitate advances in technology or medicine. (en)
 • 과학 이론(科學理論)은 과학적 방법론을 이용하여 알아낸 지식의 체계이자 광범위한 포괄성을 가진 것을 말한다. 과학 법칙과 비슷하나, 과학법칙은 수식으로 나타내어지는 것을 의미하며, 포괄성이 생길 경우는 이론으로 격상시키기도 한다. (ko)
 • Teoria naukowa – całość logicznie spoistych uogólnień, wywnioskowanych na podstawie ustalonych faktów naukowych i powiązanych z dotychczasowym stanem nauki. Ma na celu wyjaśnienie przyczyny lub układu przyczyn, warunków, okoliczności powstawania i określonego przebiegu danego zjawiska. Jest podsumowaniem wyników szczegółowych pracy naukowej. Wieńczy badania naukowe. Kluczowe znaczenie dla rozróżnienia, czy dana teoria jest teorią naukową, czy nie, ma obecnie kryterium falsyfikowalności. Pojęcie to zostało wprowadzone przez Karla Poppera w dziele Logika odkrycia naukowego. W myśl tej zasady, teoria co do której nie można określić empirycznych kryteriów falsyfikacji (obalenia), nie jest teorią naukową. Przykładem teorii, co do której falsyfikowalności nie ma jasności, jest teoria superstrun. Teoria naukowa jest najbardziej rzetelną, rygorystyczną i kompletną formą wiedzy naukowej. Odróżnia ją to od potocznego rozumienia słowa teoria, które sugeruje spekulatywność charakterystyczną dla hipotezy naukowej. Inny charakter mają teorie formułowane w naukach formalnych, inny – w naukach empirycznych. W tym pierwszym przypadku na teorie składają się wyłącznie aksjomaty danej nauki i ich następstwa logiczne, natomiast w naukach empirycznych konstruuje się hipotezy wyjaśniające zaobserwowane fakty; takie teorie powstałe na bazie hipotez mogą zostać obalone. (pl)
 • Teoria científica é uma explicação de um aspecto do mundo natural e do universo que foi repetidamente testado e verificado de acordo com o método científico, usando protocolos de observação, medida e avaliação dos resultados. Sempre que possível, as teorias são testadas sob condições controladas em um experimento. Em circunstâncias não passíveis de teste experimental, as teorias são avaliadas por meio de princípios do raciocínio abdutivo. Teorias científicas estabelecidas têm resistido a um escrutínio rigoroso e incorporam o conhecimento científico. Uma teoria científica difere de um fato ou lei científica, ao passo que uma teoria explica o "por que" ou "como": um fato é uma observação simples e básica, enquanto uma lei é uma afirmação (geralmente uma equação matemática) sobre uma relação entre fatos. Por exemplo, a Lei da Gravidade de Newton é uma equação matemática que pode ser usada para prever a atração entre corpos, mas não é uma teoria para explicar como a gravidade funciona. Stephen Jay Gould descreve a diferença desta maneira: "fatos e teorias são coisas diferentes, não degraus em uma hierarquia de certeza crescente. Os fatos são os dados do mundo. Teorias são estruturas de ideias que explicam e interpretam fatos". O significado de teoria científica (frequentemente reduzido para apenas "teoria", por brevidade) como usado nas disciplinas da ciência é significativamente diferente da palavra usada no vernáculo comum como teoria. Na linguagem cotidiana, teoria pode implicar em uma explicação que representa uma suposição não fundamentada e especulativa, enquanto na ciência descreve uma explicação que foi testada e é amplamente aceita como válida. A força de uma teoria científica está relacionada à diversidade de fenômenos que ela pode explicar e à sua simplicidade. À medida que evidências científicas adicionais são reunidas, uma teoria científica pode ser modificada e, em última análise, rejeitada se não puder ser adaptada às novas descobertas; em tais circunstâncias, uma teoria mais precisa é então necessária. Algumas teorias são tão bem estabelecidas que é improvável que alguma vez sejam fundamentalmente alteradas (por exemplo, teorias científicas como a evolução, heliocentrismo, teoria celular, a tectónica de placas, teoria microbiana das doenças, entre outras). Em certos casos, uma teoria ou lei científica que falha em ajustar todos os dados ainda pode ser útil (devido à sua simplicidade) como uma aproximação em condições específicas. Um exemplo disso são as Leis de movimento de Newton, que são uma aproximação altamente precisa para relatividade restrita em velocidades que são pequenas em relação a velocidade da luz. Teorias científicas são testáveis e fazem previsões passíveis de falseabilidade. Elas descrevem as causas de um determinado fenômeno natural e são usadas para explicar e prever aspectos do universo físico ou áreas específicas de investigação (por exemplo, eletricidade, química e astronomia). Tal como acontece com outras formas de conhecimento científico, as teorias científicas são ambos métodos dedutivos e indutivos, visando poder preditivo e explicativo. Os cientistas usam teorias para promover o conhecimento científico, bem como para facilitar os avanços em tecnologia ou medicina. (pt)
 • En vetenskaplig teori är ett system av definitioner, påståenden (teser), och/eller modeller som tillsammans ger en möjlig till ett observerat fenomen och ger upphov till testbara prediktioner. Den måste kunna: 1. * observeras. 2. * bekräftas genom upprepade experiment. 3. * ha förutsägbara resultat. I motsats till teori i dagligt tal används ordet inom vetenskap inte som en nära synonym till ordet "gissning". En teori är tvärtom den starkaste sannolikhetsgrad som kan nås inom vetenskapen. En vetenskaplig teori skiljer sig från en vetenskaplig hypotes som också är en föreslagen och testbar förklaring men ännu inte har testats rigoröst. En teori behöver inte ge en exakt och komplett beskrivning av verkligheten, utan kan vara giltig på en viss abstraktions- eller organisationsnivå, och kan vara en god approximation endast under vissa förutsättning, exempelvis att vissa idealiseringar och generaliseringar görs. (sv)
 • Науко́ва тео́рія — це система узагальненого знання, пояснення різнобічності подій, ситуацій, що відбуваються у природі чи суспільстві. Поняття «наукова теорія» має різні значення: для протиставлення практиці або гіпотезі як неперевіреному знанню у формі припущення; узагальнення передової практики відображенням її у мисленні і відтворенням реальної дійсності. Теорія безперервно пов'язана з практикою, яка ставить перед пізнанням завдання і вимагає їх вирішення. Тому практика входить органічним елементом до теорії. Кожна теорія має складну структуру. Так, у економічній теорії можна виділити дві частини: формальні обчислення (економіко-математичні моделі, логічні рівняння та ін.) і «змістовну» інтерпретацію (категорії, закони, принципи). Остання пов'язана з філософськими поглядами, світоглядом ученого, з певними методологічними принципами підходу до дійсності. Наукова теорія як форма організації знань забезпечує розширення сфери знання за межами безпосереднього спостереження, тому вона відрізняється від простої реєстрації спостережень і характеризується наявністю таких елементів: * загальних законів і сфери їх застосування, де вона пояснює явища, які відбуваються; * сфери передбачення невідомих явищ; * логіко-математичного апарату виведення наслідку із законів; * визначення концептуальної схеми, без якої неможливе пізнання об'єктів цієї теорії. Економічні теорії зумовлені історичними умовами, в яких вони виникають, рівнем виробництва, соціальними умовами, домінуючими у той або інший період, які сприяють або гальмують їх пізнання. Оскільки теорія виникає як узагальнення пізнавальної діяльності і результатів практики, то вона сприяє перетворенню природи і суспільного життя. Критерієм істинності теорії є практика господарської діяльності людей, зміни у природі, суспільстві. Уникнути хибних течій у науці допомагає також вивчення історії розвитку науки як еволюційним, так і революційним шляхом. (uk)
 • Научная теория — это объяснение аспекта мира природы, который можно многократно проверять и подтверждать в соответствии с научным методом, используя принятые протоколы наблюдения, измерения и оценки результатов. Там, где это возможно, теории проверяются в контролируемых условиях в эксперименте. В обстоятельствах, не поддающихся экспериментальному тестированию, теории оцениваются через принципы гипотетического (абдуктивного) мышления. Признанные научные теории, выдержавшие строгое изучение, воплощают научные знания. Как и в случае с другими формами научного знания, научные теории являются как дедуктивными, так и индуктивными, нацеленными на предсказательную и объяснительную силу. Палеонтолог Стивен Джей Гулд писал, что: … факты и теории — это разные вещи, а не ступени в иерархии растущей уверенности. Факты — это мировые данные. Теории — это структуры идей, которые объясняют и интерпретируют факты. Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть]...facts and theories are different things, not rungs in a hierarchy of increasing certainty. Facts are the world's data. Theories are structures of ideas that explain and interpret facts. (ru)
 • 科学理论是一种解释亦是描述,它按照科学方法来阐述自然界中某方面事物的原因,即可以,并需使用一个预定义的观察和实验。已建立的科学理论是经得起严格检验的,也是科学知识的广泛形式。 特别需要注意的是,某学科中使用的“科学理论”(下简称“理论”)定义明显不同于通常语言中使用的“理论”一词。在日常的(非科学的)讲话中,“理论”可能意味着某事是未经证实的、思考出来的猜测、猜想、想法,或者假设;这种使用方式与科学中的“理论”恰恰相反。这些用法的不同可以比较出来,而且往往是相对的。“预测”这个词在科学中的用法也与日常对话中不同,表示只不过有希望。 科学理论的强大体现在它能解释的现象的多样性。当收集到更多的科学证据时,一个科学理论如果不能解释新发现的实际情况,它可能会被否定或修正;在这种情况下,就需要一个更准确的理论。在某些情况下,不精确的、未经修正的科学理论仍然可以被视为一个理论,如果它在特定条件下作为一个近似是有用的(由于其纯粹的简单性,例如,牛顿运动定律作为狭义相对论在速度远小于光速时的一个近似)。 科学理论具有可测试性,且能做可证伪性预测。他们描述因果关系的原理,负责解释特定的自然现象,同时用来解释和预测物理宇宙或调查的特定领域(例如,电学、化学、天文学)的方方面面。科学家将理论作为基础,以获得进一步的科学知识,或者实现目标,比如发明技术或治疗疾病。 与其它形式的科学知识一样,科学理论本质上既是演绎推理,又是归纳推理,其目标在于和。 古生物学家、演化生物学家和科学史学家史蒂芬·古尔德说:“……事实和理论是不同的东西,而非一个增长的层级关系中的不阶层级。事实是世界的数据。而理论是解释事实的概念体系。” (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 198507 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 53663 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124071468 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • 과학 이론(科學理論)은 과학적 방법론을 이용하여 알아낸 지식의 체계이자 광범위한 포괄성을 가진 것을 말한다. 과학 법칙과 비슷하나, 과학법칙은 수식으로 나타내어지는 것을 의미하며, 포괄성이 생길 경우는 이론으로 격상시키기도 한다. (ko)
 • النظرية العلمية هي التفسير الأفضل للحقائق التي نشاهدها حولنا في الطبيعة والتي يجري الوصول إليها باستخدام الأساليب العلمية، والتي تختبر مراراً وتكراراً وتؤكد باستخدام الملاحظة والتجربة. النظريات العلمية هي الشكل الأكثر موثوقية، ودقة، وشمولاً للمعرفة العلمية. قال عالم الأحافير، والبيولوجيا التطورية، ستيفن جاي غولد: «الحقائق والنظريات هما أمران مختلفان، ولكنهما ليسا درجات في التسلسل الهرمي من ازدياد اليقين. الحقائق هي البيانات العالمية، بينما النظريات هي الهيكليات التي تشرح وتفسر هذه الحقائق.» (ar)
 • Una teoria científica és una explicació d'un aspecte del món i l'univers natural que ha estat provat i corroborat repetidament d'acord amb el mètode científic, utilitzant protocols acceptats d'observació, mesura i avaluació dels resultats. Quan és possible, les teories es posen a prova en condicions controlades com a part d'un experiment. En circumstàncies no susceptibles de proves experimentals, les teories s'avaluen mitjançant els principis del raonament abductiu. Les teories científiques establertes han resistit un escrutini rigorós i encarnen el coneixement científic. (ca)
 • Teorie v oblasti přírodní vědy (přírodovědná teorie; někdy se pod vlivem angličtiny mluví jen o vědecké teorii, ovšem v češtině věda zahrnuje např. i matematiku nebo literární vědu, které mají na teorie poněkud odlišné požadavky) je vysvětlení jistého aspektu fyzického světa a jeho fungování vycházející z (předpokládaných) vlastností fyzického světa samotného. Přírodovědná teorie tedy neodkazuje na zásahy mimosvětských činitelů (bohů a podobně) a předpokládá jistou zákonitost, pravidelnost či příčinnost. Jak se během dějin rozvíjela vědecká metoda práce, postupně se prosadily další požadavky, které přijatelná přírodovědná teorie musí vykazovat. Jsou to zejména tyto: 1. teorie musí být založena na empirii (pozorování, měření a experimenty), jak od raného novověku postupovali empiristé, přič (cs)
 • Una teoría científica es un conjunto de conceptos, incluyendo abstracciones de fenómenos observables y propiedades cuantificables, junto con reglas (leyes científicas) que expresan las relaciones entre las observaciones de dichos conceptos. Una teoría científica se construye para ajustarse a los disponibles sobre dichas observaciones, y se propone como un principio o conjunto de principios para explicar una clase de fenómenos. La teoría científica representa el momento sistemático explicativo del saber propio de la ciencia natural; su culminación en sentido predictivo. (es)
 • Teoria zientifiko bat kontzeptu multzo bat da; behagarriak diren fenomenoen abstrakzio zein ezaugarri kuantifikableak, kontzeptu hauen behaketen arteko erlazioa adierazten duten arauekin (lege zientifikoak) batera. Teoria zientifiko bat behaketa hauen datu enpirikoekin bat etorzeko eraikitzen da eta fenomeno jakin batzuk azaltzeko pintzipio edo printzipio multzo bezela proposatuko da. (eu)
 • Is éard is teoiric eolaíoch ann ná míniú dea-réasúnaithe ar ghné éigin den domhan nádúrtha, a fhaightear amach tríd an modh eolaíoch agus í a bheith tástáilithe arís agus arís eile agus a bheith daingnithe, más féidir ag baint úsáide as prótacal réamhshainithe i scríbhinn, de bharúlacha agus turgnaimh, Is iad teoiricí eolaíocha an cineál eolaíochta is is iontaofa, is déine, agus is cuimsithí. (ga)
 • Teori ilmiah adalah suatu penjelasan mengenai aspek alam dan alam semesta yang telah diuji berulang kali dan dikuatkan sesuai dengan metode ilmiah, menggunakan protokol pengamatan, pengukuran, dan evaluasi hasil. Jika memungkinkan, teori diuji di bawah kondisi yang terkendali dalam eksperimen. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk pengujian eksperimental, teori dievaluasi melalui prinsip-prinsip penalaran abduktif. Teori-teori ilmiah yang mapan telah bertahan dengan pengawasan ketat dan mewujudkan pengetahuan ilmiah. (in)
 • A scientific theory is an explanation of an aspect of the natural world and universe that has been repeatedly tested and corroborated in accordance with the scientific method, using accepted protocols of observation, measurement, and evaluation of results. Where possible, theories are tested under controlled conditions in an experiment. In circumstances not amenable to experimental testing, theories are evaluated through principles of abductive reasoning. Established scientific theories have withstood rigorous scrutiny and embody scientific knowledge. (en)
 • Teoria científica é uma explicação de um aspecto do mundo natural e do universo que foi repetidamente testado e verificado de acordo com o método científico, usando protocolos de observação, medida e avaliação dos resultados. Sempre que possível, as teorias são testadas sob condições controladas em um experimento. Em circunstâncias não passíveis de teste experimental, as teorias são avaliadas por meio de princípios do raciocínio abdutivo. Teorias científicas estabelecidas têm resistido a um escrutínio rigoroso e incorporam o conhecimento científico. (pt)
 • Teoria naukowa – całość logicznie spoistych uogólnień, wywnioskowanych na podstawie ustalonych faktów naukowych i powiązanych z dotychczasowym stanem nauki. Ma na celu wyjaśnienie przyczyny lub układu przyczyn, warunków, okoliczności powstawania i określonego przebiegu danego zjawiska. Jest podsumowaniem wyników szczegółowych pracy naukowej. Wieńczy badania naukowe. Teoria naukowa jest najbardziej rzetelną, rygorystyczną i kompletną formą wiedzy naukowej. Odróżnia ją to od potocznego rozumienia słowa teoria, które sugeruje spekulatywność charakterystyczną dla hipotezy naukowej. (pl)
 • En vetenskaplig teori är ett system av definitioner, påståenden (teser), och/eller modeller som tillsammans ger en möjlig till ett observerat fenomen och ger upphov till testbara prediktioner. Den måste kunna: 1. * observeras. 2. * bekräftas genom upprepade experiment. 3. * ha förutsägbara resultat. En teori behöver inte ge en exakt och komplett beskrivning av verkligheten, utan kan vara giltig på en viss abstraktions- eller organisationsnivå, och kan vara en god approximation endast under vissa förutsättning, exempelvis att vissa idealiseringar och generaliseringar görs. (sv)
 • Науко́ва тео́рія — це система узагальненого знання, пояснення різнобічності подій, ситуацій, що відбуваються у природі чи суспільстві. Поняття «наукова теорія» має різні значення: для протиставлення практиці або гіпотезі як неперевіреному знанню у формі припущення; узагальнення передової практики відображенням її у мисленні і відтворенням реальної дійсності. Теорія безперервно пов'язана з практикою, яка ставить перед пізнанням завдання і вимагає їх вирішення. Тому практика входить органічним елементом до теорії. Кожна теорія має складну структуру. Так, у економічній теорії можна виділити дві частини: формальні обчислення (економіко-математичні моделі, логічні рівняння та ін.) і «змістовну» інтерпретацію (категорії, закони, принципи). Остання пов'язана з філософськими поглядами, світоглядом (uk)
 • Научная теория — это объяснение аспекта мира природы, который можно многократно проверять и подтверждать в соответствии с научным методом, используя принятые протоколы наблюдения, измерения и оценки результатов. Там, где это возможно, теории проверяются в контролируемых условиях в эксперименте. В обстоятельствах, не поддающихся экспериментальному тестированию, теории оцениваются через принципы гипотетического (абдуктивного) мышления. Признанные научные теории, выдержавшие строгое изучение, воплощают научные знания. Палеонтолог Стивен Джей Гулд писал, что: (ru)
 • 科学理论是一种解释亦是描述,它按照科学方法来阐述自然界中某方面事物的原因,即可以,并需使用一个预定义的观察和实验。已建立的科学理论是经得起严格检验的,也是科学知识的广泛形式。 特别需要注意的是,某学科中使用的“科学理论”(下简称“理论”)定义明显不同于通常语言中使用的“理论”一词。在日常的(非科学的)讲话中,“理论”可能意味着某事是未经证实的、思考出来的猜测、猜想、想法,或者假设;这种使用方式与科学中的“理论”恰恰相反。这些用法的不同可以比较出来,而且往往是相对的。“预测”这个词在科学中的用法也与日常对话中不同,表示只不过有希望。 科学理论的强大体现在它能解释的现象的多样性。当收集到更多的科学证据时,一个科学理论如果不能解释新发现的实际情况,它可能会被否定或修正;在这种情况下,就需要一个更准确的理论。在某些情况下,不精确的、未经修正的科学理论仍然可以被视为一个理论,如果它在特定条件下作为一个近似是有用的(由于其纯粹的简单性,例如,牛顿运动定律作为狭义相对论在速度远小于光速时的一个近似)。 科学理论具有可测试性,且能做可证伪性预测。他们描述因果关系的原理,负责解释特定的自然现象,同时用来解释和预测物理宇宙或调查的特定领域(例如,电学、化学、天文学)的方方面面。科学家将理论作为基础,以获得进一步的科学知识,或者实现目标,比如发明技术或治疗疾病。 (zh)
rdfs:label
 • نظرية علمية (ar)
 • Teoria científica (ca)
 • Teorie (přírodní věda) (cs)
 • Teoría científica (es)
 • Teoria zientifiko (eu)
 • Teoiric eolaíochta (ga)
 • Teori ilmiah (in)
 • 과학 이론 (ko)
 • Teoria naukowa (pl)
 • Scientific theory (en)
 • Teoria científica (pt)
 • Научная теория (ru)
 • Vetenskaplig teori (sv)
 • 科学理论 (zh)
 • Наукова теорія (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License