Samatha (Pāli) or śamatha (Sanskrit: शमथ; Chinese: 止 zhǐ) is a Buddhist term that is often translated as the "tranquility of the mind", or "mind-calmness". The Pali Canon describes it as one of two qualities of mind which is developed (bhāvanā) in Buddhist meditation, the other being vipassana (insight). Samatha is said to be achieved by practicing single-pointed meditation. This includes a variety of mind-calming techniques. Samatha is common to many Buddhist traditions.

Property Value
dbo:abstract
 • Samathá (též meditace klidu, šamatá) je způsob meditace vedoucí k rozvoji klidu a soustředění. Jedná se o způsob kultivace sammá samádhi, tedy pravého soustředění, jedné z částí Ušlechtilé osmidílné stezky. Meditující se snaží s myslí spočinout u jediného . Praktikování meditace samathá může meditujícího dovést až ke džháně, hlubokému a vysoce soustředěnému pohroužení. Ekvivalent meditace samathá lze nalézt i v jiných náboženských tradicích. Jedná se o meditační techniky, jejichž předmětem je dech, mantra, část písma, náboženský obraz, imaginace, smrt, tělo nebo třeba kámen. Na rozdíl od meditace vipassaná tak není samathá striktně buddhistickou meditací. Během meditace samathá meditující spočívá u předmětu nebo myšlenky a v případě, že se mu mysl odkloní k jinému fenoménu, zastaví ji a vrátí zpět k původnímu meditačnímu předmětu. Doba, po kterou je mysl schopna u meditačního předmětu setrvat, se tréninkem prodlužuje a roste i klid mysli. Jako meditační předmět tradičně slouží jeden z 40 předmětů vyjmenovaných Buddhou, nejčastěji sledování dechu nebo barevných terčů (disků o rozměru většího talíře) tzv. . Meditace samathá je kromě theravádové tradice hojně využívaná také v buddhismu tibetském a v Buddhismu Čisté země. (cs)
 • Shamatha (Sanskrit, auch Śamatha, in Devanagari शमथ, ‚ruhiges Verweilen‘; Pali Samatha; Tibetisch ཞི་གནས་,Umschrift nach Wylie gzhi gnas) ist eine buddhistische Meditationstechnik. Sie kann mit „ruhiges“ oder „friedvolles Verweilen“ übersetzt werden. Es handelt sich um eine Meditationstechnik, welche u. a. der historische Buddha gelehrt hat.Elemente in ihrer fortschreitenden Entwicklung sind Jhana und Vipassana. Samatha-bhavana zielt auf die Entwicklung von Konzentration und damit auf die Stabilität des Geistes ab. Es können verschiedene Konzentrationsstufen erlangt werden wie „Anfängliche“ oder „Zugangs-Konzentration“ (upacara samadhi) sowie tiefere Formen wie die Absorption des Geistes (apana samadhi) in den Versenkungstufen der Jhanas (pali) / „Dhyanas“ (sanskrit) oder die Konzentration von Moment zu Moment (khanika samadhi). (de)
 • Samatha (pali), śamatha (शमथ, sanscrit), chiné (tibétain) désigne dans le bouddhisme la « tranquillité de l'esprit » ou « quiétude », et par extension la première étape des pratiques de méditation bouddhique permettant de développer cet état. La deuxième étape de la méditation bouddhique est la pratique de vipassanā, la « vue profonde ». (fr)
 • Samatha (Pali), (Sanskerta: शमथ, śamatha) adalah praktik meditasi Buddhis (bhavana) mengenai penenangan pikiran (citta) dan “formasi”-nya (sankhara). Hal ini dilakukan dengan berlatih meditasi fokus-tunggal yang pada umumnya dilakukan melalui kesadaran pernapasan. Samatha umum ditemukan pada semua tradisi Buddhis. (in)
 • Lo Śamatha (sanscrito, s.m.; pāli, Samatha; cinese: 止 zhǐ; giapponese: shi; coreano: 지 chi; vietnamita: chi; tibetano: ཞི་གནས, zhi gnas, zhi né; lett. "calma", "quiete", "quiescenza"; in cinese anche "fermarsi") è, insieme alla Vipaśyanā, una delle due principali pratiche meditative () proprie del buddhismo. Esso consiste nella coltivazione della calma e della tranquillità per mezzo della concentrazione mentale (Samādhi). Grazie allo Śamatha si può generare la Vipaśyanā, l'intuizione profonda, che consente di scorgere la natura vera della realtà e quindi di superare i condizionamenti causati dagli kleśa. (it)
 • サマタ瞑想(サマタめいそう、巴: samathabhāvanā)は、こころを特定の対象に結びつけて集中力を養う瞑想である。サマタ(巴: samatha)、シャマタ(梵: śamatha)、奢摩他とは、ひとつの対象に心を落ち着かせることを意味する仏教用語であり、止と漢訳される。 (ja)
 • 사마타(奢摩他, Samatha)는 고요함을 개발하는 불교의 명상법이다. 위빠사나가 관조, 관찰을 하는 명상법인 반면에, 사마타는 고요함, 적멸, 사마디(삼매)를 목표로 하는 명상이다. 계정혜삼학의 정에 해당하며, 지관에서 지를 의미한다. 정이나 지는 인도어 사마타를 한역한 것이다. (ko)
 • Samatha betekent 'kalm' of 'kalmte' in de taal Pali, en is een van de concepten of technieken die vaak gebruikt worden in de leer en beschrijving van meditatie in de Theravada traditie van het boeddhisme. Het wordt vaak beschreven óf als tegenstelling tot vipassana (inzichts) meditatie, of als ondersteunend en samengaand met vipassana meditatie. Onder samatha-meditatie kunnen die vormen van meditatie worden verstaan, welke het kalmeren van de geest als voornaamste doel hebben. Samatha wordt op verschillende manieren begrepen en uitgelegd. In de Birmese traditie van het Theravada doet men vaak minderwaardig over de praktijk van samatha; het leidt volgens hen niet direct tot vipassana of inzicht en is daardoor van weinig nut. In Thailand echter wordt samatha benadrukt als een belangrijk onderdeel van de boeddhistische praktijk, en beschouwt men het als een hulpmiddel. Wanneer de geest echte kalmte bereikt heeft, kan men snelle en diepe resultaten boeken met vipassana-meditatie. Ajahn Chah vergeleek samatha en vipassana als twee uiteinden van een stok. Wanneer men één uiteinde van de stok ver genoeg optilt, komt uiteindelijk ook het andere uiteinde van de stok van de grond. Vipassana en samatha gaan volgens hem dus samen en kunnen niet apart gehouden worden. Andere Thaise leraren, zoals Phramongkolthepmuni met zijn Dhammakaya-methode, maakten wel meer een onderscheid tussen samatha en vipassana, waarbij hij de beoefening van samatha onderwees als voorafgaand aan vipassana. Andere voorbeelden van samatha meditatie-vormen zijn metta meditatie, meditatie over de dood (marananusati), anapanasati (het observeren en volgen van de ademhaling) en de mantra Buddho. Belangrijke gerelateerde concepten zijn samādhi en jhāna. (nl)
 • Śamatha (sanskryt), samatha (pali), szine (tyb. ཞི་གནས་, Wylie: zhi gnas) – jedna z podstawowych technik medytacji w buddyzmie, polegająca na utrzymywaniu w sposób ciągły uważności, poprzez skupienie na jakimś obiekcie, co prowadzi do uspokojenia umysłu. Nazwa pochodzi od sanskryckiego rdzenia "śam-" (spokój, uspokajać) i "(s)tha" (pozostawać). Jest 40 możliwych obiektów medytacji (): * 10 kasina – pathavi kasina (ziemia), apo kasina (woda), tejo kasina (ogień), vayo kasina (wiatr lub powietrze), aloka kasina (światło), lohita kasina (czerwony), nila kasina (zielony), pita kasina (żółty), odata kasina (biały), and akasa kasina (przestrzeń); * 10 asubha (dosł. "obrzydliwości") – spuchnięte zwłoki, sine zwłoki, ropiejące zwłoki, rozczłonkowane zwłoki, pogryzione zwłoki, rozrzucone zwłoki, posiekane i rozrzucone zwłoki, zwłoki poplamione krwią, zwłoki toczone przez robaki, szkielet; * 10 anussati ("przypomnienia") – przypomnienie cnot Buddy, przypomnienie Dhammy, przypomnienie cnot Sanghi, kontemplacja własnej moralności, kontemplacja własnej wolności, kontemplacja cnot, które pozwalają na zostanie bogiem, uważność śmierci, kontemplacja 32 nieczystych części ciała, uważność oddechu, przypomnienie pokoju; * 4 appamanna (bezkresne stany umysłu) – miłująca dobroć, współczucie, współczująca radość, spokój; * 4 arupa (bezpostaciowe kule) – kula nieskończonej przestrzeni, kula nieskończonej świadomości, kula nicości, kula ani postrzegania, ani nie-postrzegania; * 1 dhatumanasikara – analiza czterech żywiołów; * 1 aharepatikula – obrzydliwość jedzenia. Medytacja samatha ma dawać trzy korzyści: szczęście w obecnym życiu, szczęśliwe odrodzenie i uwolnienie się od umysłowych skaz, co jest warunkiem uzyskania wglądu. (pl)
 • Samatha (Pāli) or śamatha (Sanskrit: शमथ; Chinese: 止 zhǐ) is a Buddhist term that is often translated as the "tranquility of the mind", or "mind-calmness". The Pali Canon describes it as one of two qualities of mind which is developed (bhāvanā) in Buddhist meditation, the other being vipassana (insight). Samatha is said to be achieved by practicing single-pointed meditation. This includes a variety of mind-calming techniques. Samatha is common to many Buddhist traditions. (en)
 • Samatha é um termo usado dentro da meditação budista para designar o aspecto de treinamento que leva à calma e concentração. Dentro da tradição Teravada muitos adotam a dualidade Vipassana/Samatha para ensinamento da pratica meditativa. (pt)
 • Шаматха (пали Samatha или санскр. शमथ, или śamatha IAST, или тиб. ཞི་གནས, Вайли: Шинэ, буквально — умиротворение, душевное спокойствие) — тип медитации в буддизме, ставящий целью достижение ментального покоя, а также собственно состояние ясности сознания. В тибетском буддизме обычно объединяется в единую систему с випассаной (випашьяной), и составляет систему медитации шаматха-випашьяна. Шаматха является частью комплекса медитативных практик, называемого в буддизме термином «самадхи». Шаматха ассоциируется с достижением абсолютно объективного взгляда на мир, лишённого личных оценок. Весь комплекс шаматха-випашьяна придаёт особую мудрость (праджня) - понимание истинной природы вещей и природы дхарм, а также природы собственного ума. (ru)
 • 奢摩他(巴利語:Shamatha,梵語:शमथ,śamatha;藏语:ཞི་གནས་,威利:zhi gnas,羅馬拼音:shyiné),又譯為奢摩它、舍摩他、奢摩陀、舍摩陀,佛教術語,意譯為禪定、定禪、止禪、寂止禪、止,是以專注的力量,安定身心,以求進入三昧的修行方法。 奢摩他與毗婆舍那是達到解脫的兩種修行法門,是修行禪那的兩種方法之一。漢傳佛教中,將此二者合稱為止觀。 (zh)
 • Шаматха (санскр. samatha|शमथ|, тиб. шине, палі саматха) — одна з технік медитації у буддизмі. Санскритське слово «шаматха» утворене з двох слів, шама і тха. «Шама» означає «мирний» або «спокійний», а «тха» відповідно «дозволяти» чи «перебувати». Таким чином термін шаматха можна перекласти як «дозволити розуму бути спокійним». У палійському каноні саматха і віпасана часто розглядаються Буддою як шлях до звільнення та архатства . Медитація шаматха часто вважається необхідною основою для опаснування віпасани — «проникаючого бачення» та практик Махамудри в цілому. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 30876591 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 40141 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 980645508 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Samatha (pali), śamatha (शमथ, sanscrit), chiné (tibétain) désigne dans le bouddhisme la « tranquillité de l'esprit » ou « quiétude », et par extension la première étape des pratiques de méditation bouddhique permettant de développer cet état. La deuxième étape de la méditation bouddhique est la pratique de vipassanā, la « vue profonde ». (fr)
 • Samatha (Pali), (Sanskerta: शमथ, śamatha) adalah praktik meditasi Buddhis (bhavana) mengenai penenangan pikiran (citta) dan “formasi”-nya (sankhara). Hal ini dilakukan dengan berlatih meditasi fokus-tunggal yang pada umumnya dilakukan melalui kesadaran pernapasan. Samatha umum ditemukan pada semua tradisi Buddhis. (in)
 • Lo Śamatha (sanscrito, s.m.; pāli, Samatha; cinese: 止 zhǐ; giapponese: shi; coreano: 지 chi; vietnamita: chi; tibetano: ཞི་གནས, zhi gnas, zhi né; lett. "calma", "quiete", "quiescenza"; in cinese anche "fermarsi") è, insieme alla Vipaśyanā, una delle due principali pratiche meditative () proprie del buddhismo. Esso consiste nella coltivazione della calma e della tranquillità per mezzo della concentrazione mentale (Samādhi). Grazie allo Śamatha si può generare la Vipaśyanā, l'intuizione profonda, che consente di scorgere la natura vera della realtà e quindi di superare i condizionamenti causati dagli kleśa. (it)
 • サマタ瞑想(サマタめいそう、巴: samathabhāvanā)は、こころを特定の対象に結びつけて集中力を養う瞑想である。サマタ(巴: samatha)、シャマタ(梵: śamatha)、奢摩他とは、ひとつの対象に心を落ち着かせることを意味する仏教用語であり、止と漢訳される。 (ja)
 • 사마타(奢摩他, Samatha)는 고요함을 개발하는 불교의 명상법이다. 위빠사나가 관조, 관찰을 하는 명상법인 반면에, 사마타는 고요함, 적멸, 사마디(삼매)를 목표로 하는 명상이다. 계정혜삼학의 정에 해당하며, 지관에서 지를 의미한다. 정이나 지는 인도어 사마타를 한역한 것이다. (ko)
 • Samatha (Pāli) or śamatha (Sanskrit: शमथ; Chinese: 止 zhǐ) is a Buddhist term that is often translated as the "tranquility of the mind", or "mind-calmness". The Pali Canon describes it as one of two qualities of mind which is developed (bhāvanā) in Buddhist meditation, the other being vipassana (insight). Samatha is said to be achieved by practicing single-pointed meditation. This includes a variety of mind-calming techniques. Samatha is common to many Buddhist traditions. (en)
 • Samatha é um termo usado dentro da meditação budista para designar o aspecto de treinamento que leva à calma e concentração. Dentro da tradição Teravada muitos adotam a dualidade Vipassana/Samatha para ensinamento da pratica meditativa. (pt)
 • Шаматха (пали Samatha или санскр. शमथ, или śamatha IAST, или тиб. ཞི་གནས, Вайли: Шинэ, буквально — умиротворение, душевное спокойствие) — тип медитации в буддизме, ставящий целью достижение ментального покоя, а также собственно состояние ясности сознания. В тибетском буддизме обычно объединяется в единую систему с випассаной (випашьяной), и составляет систему медитации шаматха-випашьяна. Шаматха является частью комплекса медитативных практик, называемого в буддизме термином «самадхи». Шаматха ассоциируется с достижением абсолютно объективного взгляда на мир, лишённого личных оценок. Весь комплекс шаматха-випашьяна придаёт особую мудрость (праджня) - понимание истинной природы вещей и природы дхарм, а также природы собственного ума. (ru)
 • 奢摩他(巴利語:Shamatha,梵語:शमथ,śamatha;藏语:ཞི་གནས་,威利:zhi gnas,羅馬拼音:shyiné),又譯為奢摩它、舍摩他、奢摩陀、舍摩陀,佛教術語,意譯為禪定、定禪、止禪、寂止禪、止,是以專注的力量,安定身心,以求進入三昧的修行方法。 奢摩他與毗婆舍那是達到解脫的兩種修行法門,是修行禪那的兩種方法之一。漢傳佛教中,將此二者合稱為止觀。 (zh)
 • Шаматха (санскр. samatha|शमथ|, тиб. шине, палі саматха) — одна з технік медитації у буддизмі. Санскритське слово «шаматха» утворене з двох слів, шама і тха. «Шама» означає «мирний» або «спокійний», а «тха» відповідно «дозволяти» чи «перебувати». Таким чином термін шаматха можна перекласти як «дозволити розуму бути спокійним». У палійському каноні саматха і віпасана часто розглядаються Буддою як шлях до звільнення та архатства . Медитація шаматха часто вважається необхідною основою для опаснування віпасани — «проникаючого бачення» та практик Махамудри в цілому. (uk)
 • Samathá (též meditace klidu, šamatá) je způsob meditace vedoucí k rozvoji klidu a soustředění. Jedná se o způsob kultivace sammá samádhi, tedy pravého soustředění, jedné z částí Ušlechtilé osmidílné stezky. Meditující se snaží s myslí spočinout u jediného . Praktikování meditace samathá může meditujícího dovést až ke džháně, hlubokému a vysoce soustředěnému pohroužení. Ekvivalent meditace samathá lze nalézt i v jiných náboženských tradicích. Jedná se o meditační techniky, jejichž předmětem je dech, mantra, část písma, náboženský obraz, imaginace, smrt, tělo nebo třeba kámen. Na rozdíl od meditace vipassaná tak není samathá striktně buddhistickou meditací. (cs)
 • Shamatha (Sanskrit, auch Śamatha, in Devanagari शमथ, ‚ruhiges Verweilen‘; Pali Samatha; Tibetisch ཞི་གནས་,Umschrift nach Wylie gzhi gnas) ist eine buddhistische Meditationstechnik. Sie kann mit „ruhiges“ oder „friedvolles Verweilen“ übersetzt werden. Es handelt sich um eine Meditationstechnik, welche u. a. der historische Buddha gelehrt hat.Elemente in ihrer fortschreitenden Entwicklung sind Jhana und Vipassana. (de)
 • Śamatha (sanskryt), samatha (pali), szine (tyb. ཞི་གནས་, Wylie: zhi gnas) – jedna z podstawowych technik medytacji w buddyzmie, polegająca na utrzymywaniu w sposób ciągły uważności, poprzez skupienie na jakimś obiekcie, co prowadzi do uspokojenia umysłu. Nazwa pochodzi od sanskryckiego rdzenia "śam-" (spokój, uspokajać) i "(s)tha" (pozostawać). Jest 40 możliwych obiektów medytacji (): Medytacja samatha ma dawać trzy korzyści: szczęście w obecnym życiu, szczęśliwe odrodzenie i uwolnienie się od umysłowych skaz, co jest warunkiem uzyskania wglądu. (pl)
 • Samatha betekent 'kalm' of 'kalmte' in de taal Pali, en is een van de concepten of technieken die vaak gebruikt worden in de leer en beschrijving van meditatie in de Theravada traditie van het boeddhisme. Het wordt vaak beschreven óf als tegenstelling tot vipassana (inzichts) meditatie, of als ondersteunend en samengaand met vipassana meditatie. Onder samatha-meditatie kunnen die vormen van meditatie worden verstaan, welke het kalmeren van de geest als voornaamste doel hebben. Belangrijke gerelateerde concepten zijn samādhi en jhāna. (nl)
rdfs:label
 • Samathá (cs)
 • Shamatha (de)
 • Samatha (en)
 • Samatha (fr)
 • Samatha (in)
 • Śamatha (it)
 • サマタ瞑想 (ja)
 • 사마타 (ko)
 • Samatha (nl)
 • Śamatha (pl)
 • Шаматха (ru)
 • Samatha (pt)
 • Шаматха (uk)
 • 奢摩他 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of