An Entity of Type: book, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Religion and geography is the study of the impact of geography, i.e. place and space, on religious belief. Another aspect of the relationship between religion and geography is religious geography, in which geographical ideas are influenced by religion, such as early map-making, and the biblical geography that developed in the 16th century to identify places from the Bible.

Property Value
dbo:abstract
 • الدين والجغرافيا هي دراسة تأثير الجغرافيا؛ أي المكان والفضاء المكاني، على المعتقد الديني . وف جانب آخر من جوانب العلاقة بين الدين والجغرافيا تكمن الجغرافيا الدينية، حيث تتأثر الأفكار الجغرافية بالدين، مثل رسم الخرائط المبكرة، والجغرافيا التوراتية التي تطورت في القرن السادس عشر لتحديد أماكن من الكتاب المقدس. (ar)
 • Geografie náboženství je disciplína religionistiky studující vzájemné vztahy mezi náboženstvím a geografickým prostorem. Zabývá se vlivem náboženství a činnosti náboženských pospolitostí na utváření životního prostředí a také vlivem geografických faktorů na šíření a utváření náboženství. Vztah mezi náboženstvím a životním prostředím je obousměrný a komplikovaný, už jen proto, že náboženství nikdy nevstupuje do prázdného prostoru, ale setkává se tam s jiným náboženstvím. Teoretický základ geografie náboženství položil filozof Charles Louis Montesquieu, který v díle O duchu zákonů poukázal na vliv přírodního prostředí a klimatu na společenský vývoj. Tato myšlenka se označuje jako geografický determinismus a v hrubých obrysech je stále platná. Jde o to, že např. úrodná krajina může „preferovat“ zemědělské bohy a stálé svatyně (usedlý život), kdežto např. neúrodné půdy „upřednostňují“ spíše válečné bohy a putovní svatyně. Friedrich Ratzel a jeho žáci (Leo Frobenius a ) kladli velký důraz na formování náboženství přírodními podmínkami. Současným badatelem v této disciplíně je . V rámci šíření náboženství se zkoumá především schopnost náboženské komunity rozvíjet svou činnost v daném prostoru a její vliv na něj (za uvážení dalších faktorů, např. hospodářství, demografie, právo a sociální mobilita), počínaje drobnými sakrálními stavbami a konče změnami v hospodářství nebo vznikem ghet. Geografie náboženství se snaží nalézt skutečnou závislost forem šíření náboženství na jeho obsahu a hodnotách, a v tomto smyslu se stává geografií duchovních postojů. Věnuje rovněž vlivu podnebí a reliéfu krajiny na „temperament“ náboženství. (cs)
 • Die Religionsgeographie ist ein Teilgebiet der Humangeographie und der Religionswissenschaft. Sie untersucht die Zusammenhänge zwischen Religion und geographischen Regionen. In der Religionsgeographie spielt zum einen die Frage eine Rolle, wie sich religiöse Zugehörigkeiten auf die regionale Struktur – etwa Architektur, Infrastruktur oder Wirtschaft – auswirken. Ein typisches Forschungsbeispiel für ein derartiges Thema betrifft den Einfluss des Pilgertums auf eine Region. Ein anderes Thema sind die Auswirkungen einer Mission auf eine Region. Mit dem Wechsel der Konfession verändert sich oft auch die regionale Struktur erheblich. Zum anderen wird in der Religionsgeographie erforscht, wie religiöse Strukturen von geographischen Besonderheiten abhängen. Hier spielen Fragen der folgenden Art eine Rolle: In welchen geographischen Verhältnissen halten sich religiöse Minderheiten? Wie wirken sich städtische und ländliche Strukturen auf religiöse Gemeinschaften aus? In welchem Maße fungieren geographische Schranken (Gebirge, Gewässer) auch als religiöse Schranken? Religionsgeographie kann allgemein als Wissenschaft von den räumlichen Ausprägungen der religiösen Kulturleistungen definiert werden. (de)
 • La geografía religiosa o de la religión es el estudio del impacto de la religión en la geografía, es decir, el lugar y el espacio, en las creencias religiosas.​ Otro aspecto de la relación entre la religión y la geografía es la geografía religiosa, en la que las ideas geográficas están influenciadas por la religión, como la elaboración temprana de mapas, y la geografía bíblica que se desarrolló en el siglo XVI para identificar lugares de la Biblia.​ (es)
 • La géographie religieuse est l'étude de la répartition des religions. Elle cherche à comprendre pourquoi les religions sont là où elles sont et comment elles ont été créées. La géographie du fait religieux étudie la façon dont les sociétés sont influencées, dans leurs pratiques de l'espace, par la dimension culturelle observable des religions. Il existe deux types de religions dans la géographie religieuse, les religions dites universelles, et les religions vernaculaires. Les religions dites universelles sont des religions qui essayent de rassembler l'ensemble du monde et tout type de personne. Les principales religions dites universelles sont le christianisme, l'islam et le bouddhisme. Quant aux religions vernaculaire ou ethniques, elles rassemblent les ethnies créatrices de ces religions, comme c'est le cas du Shintoïsme au Japon (pays où cette religion a été créée, et qui fait partie intégrante de sa culture) ou encore de la religion vaudou, propre aux populations d'Afrique de l'Ouest et des Caraïbes. (fr)
 • Religion and geography is the study of the impact of geography, i.e. place and space, on religious belief. Another aspect of the relationship between religion and geography is religious geography, in which geographical ideas are influenced by religion, such as early map-making, and the biblical geography that developed in the 16th century to identify places from the Bible. (en)
 • 宗教地理学(しゅうきょうちりがく、英語: geography of religion)は、宗教を取り扱う人文地理学の一分野である。宗教を文化の一部として、宗教地理学を文化地理学の一分野とみることも可能である。 宗教が果たす役割でもある世界観についての各地域ごと差異の研究や聖書などの聖典の地理的な記述の分析など宗教学の一分野をさす事もあるが、通常地理学では、宗教の持つ社会的役割に着目し宗教と国家、文化、社会、景観などの関係性を探る分野である。一般的にも、宗教地理学といった場合後者をさす事がほとんどである。 具体的には、宗教の地理的分布、宗教におけるタブーとされる行為の地域性の考察、宗教が社会階層、人口政策、政治紛争などに与える影響の考察など、宗教学よりも、社会学、政治学方面の要素が強く、宗教社会学・文化人類学との関係が深いことも特徴である。この点を見ても、地理学においては宗教の教義や思想そのものではなく、一つの社会的な概念として宗教を捉えているのが顕著である。近年では、こうした宗教的な価値観や倫理観への地理学的なアプローチを試みようとする動きもある。 (ja)
 • Geografia religii – jedna z młodszych dyscyplin geografii wyodrębniona w ramach geografii kultury i geografii człowieka, zajmuje się badaniem relacji pomiędzy przestrzenią geograficzną a religią. (pl)
 • Geografia da religião é o estudo do impacto da geografia (ou seja, do lugar e do espaço) na crença religiosa. Outro aspecto da relação entre religião e geografia é a ou uma geografia simultâneo "geografia religiosa", na qual as ideias geográficas são influenciadas pela religião, como na fabricação de mapas e a "geografia bíblica", que se desenvolveu no século XVI para identificar locais citados na Bíblia. (pt)
 • 宗教地理学研究各种宗教的地理分布、宗教起源、扩散以及教义、习俗同自然和人文环境各要素的关系,以及宗教对文化景观的影响的一門學科,是文化地理學的研究內容之一。 (zh)
 • Геогра́фія релі́гії, сакральна географія — галузь релігієзнавства, що вивчає загальну схему поширення релігій, сучасну релігійну карту світу, роль природного фактора у появі й поширенні релігій в різних країнах і регіонах земної кулі, досліджує просторово-часові закономірності взаємодії релігійного феномена із зовнішнім середовищем. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 10053429 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 9692 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1123363648 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الدين والجغرافيا هي دراسة تأثير الجغرافيا؛ أي المكان والفضاء المكاني، على المعتقد الديني . وف جانب آخر من جوانب العلاقة بين الدين والجغرافيا تكمن الجغرافيا الدينية، حيث تتأثر الأفكار الجغرافية بالدين، مثل رسم الخرائط المبكرة، والجغرافيا التوراتية التي تطورت في القرن السادس عشر لتحديد أماكن من الكتاب المقدس. (ar)
 • La geografía religiosa o de la religión es el estudio del impacto de la religión en la geografía, es decir, el lugar y el espacio, en las creencias religiosas.​ Otro aspecto de la relación entre la religión y la geografía es la geografía religiosa, en la que las ideas geográficas están influenciadas por la religión, como la elaboración temprana de mapas, y la geografía bíblica que se desarrolló en el siglo XVI para identificar lugares de la Biblia.​ (es)
 • Religion and geography is the study of the impact of geography, i.e. place and space, on religious belief. Another aspect of the relationship between religion and geography is religious geography, in which geographical ideas are influenced by religion, such as early map-making, and the biblical geography that developed in the 16th century to identify places from the Bible. (en)
 • 宗教地理学(しゅうきょうちりがく、英語: geography of religion)は、宗教を取り扱う人文地理学の一分野である。宗教を文化の一部として、宗教地理学を文化地理学の一分野とみることも可能である。 宗教が果たす役割でもある世界観についての各地域ごと差異の研究や聖書などの聖典の地理的な記述の分析など宗教学の一分野をさす事もあるが、通常地理学では、宗教の持つ社会的役割に着目し宗教と国家、文化、社会、景観などの関係性を探る分野である。一般的にも、宗教地理学といった場合後者をさす事がほとんどである。 具体的には、宗教の地理的分布、宗教におけるタブーとされる行為の地域性の考察、宗教が社会階層、人口政策、政治紛争などに与える影響の考察など、宗教学よりも、社会学、政治学方面の要素が強く、宗教社会学・文化人類学との関係が深いことも特徴である。この点を見ても、地理学においては宗教の教義や思想そのものではなく、一つの社会的な概念として宗教を捉えているのが顕著である。近年では、こうした宗教的な価値観や倫理観への地理学的なアプローチを試みようとする動きもある。 (ja)
 • Geografia religii – jedna z młodszych dyscyplin geografii wyodrębniona w ramach geografii kultury i geografii człowieka, zajmuje się badaniem relacji pomiędzy przestrzenią geograficzną a religią. (pl)
 • Geografia da religião é o estudo do impacto da geografia (ou seja, do lugar e do espaço) na crença religiosa. Outro aspecto da relação entre religião e geografia é a ou uma geografia simultâneo "geografia religiosa", na qual as ideias geográficas são influenciadas pela religião, como na fabricação de mapas e a "geografia bíblica", que se desenvolveu no século XVI para identificar locais citados na Bíblia. (pt)
 • 宗教地理学研究各种宗教的地理分布、宗教起源、扩散以及教义、习俗同自然和人文环境各要素的关系,以及宗教对文化景观的影响的一門學科,是文化地理學的研究內容之一。 (zh)
 • Геогра́фія релі́гії, сакральна географія — галузь релігієзнавства, що вивчає загальну схему поширення релігій, сучасну релігійну карту світу, роль природного фактора у появі й поширенні релігій в різних країнах і регіонах земної кулі, досліджує просторово-часові закономірності взаємодії релігійного феномена із зовнішнім середовищем. (uk)
 • Geografie náboženství je disciplína religionistiky studující vzájemné vztahy mezi náboženstvím a geografickým prostorem. Zabývá se vlivem náboženství a činnosti náboženských pospolitostí na utváření životního prostředí a také vlivem geografických faktorů na šíření a utváření náboženství. Vztah mezi náboženstvím a životním prostředím je obousměrný a komplikovaný, už jen proto, že náboženství nikdy nevstupuje do prázdného prostoru, ale setkává se tam s jiným náboženstvím. (cs)
 • Die Religionsgeographie ist ein Teilgebiet der Humangeographie und der Religionswissenschaft. Sie untersucht die Zusammenhänge zwischen Religion und geographischen Regionen. In der Religionsgeographie spielt zum einen die Frage eine Rolle, wie sich religiöse Zugehörigkeiten auf die regionale Struktur – etwa Architektur, Infrastruktur oder Wirtschaft – auswirken. Ein typisches Forschungsbeispiel für ein derartiges Thema betrifft den Einfluss des Pilgertums auf eine Region. Ein anderes Thema sind die Auswirkungen einer Mission auf eine Region. Mit dem Wechsel der Konfession verändert sich oft auch die regionale Struktur erheblich. (de)
 • La géographie religieuse est l'étude de la répartition des religions. Elle cherche à comprendre pourquoi les religions sont là où elles sont et comment elles ont été créées. La géographie du fait religieux étudie la façon dont les sociétés sont influencées, dans leurs pratiques de l'espace, par la dimension culturelle observable des religions. (fr)
rdfs:label
 • Religion and geography (en)
 • الدين والجغرافيا (ar)
 • Geografie náboženství (cs)
 • Religionsgeographie (de)
 • Geografía religiosa (es)
 • Géographie religieuse (fr)
 • 宗教地理学 (ja)
 • Geografia religii (pl)
 • Geografia da religião (pt)
 • 宗教地理学 (zh)
 • Географія релігії (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License