An Entity of Type: Economy108366753, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Property rights are constructs in economics for determining how a resource or economic good is used and owned. Resources can be owned by (and hence be the property of) individuals, associations, collectives, or governments. Property rights can be viewed as an attribute of an economic good. This attribute has three broad components and is often referred to as a bundle of rights in the United States: 1. * the right to use the good 2. * the right to earn income from the good 3. * the right to transfer the good to others, alter it, abandon it, or destroy it (the right to ownership cessation)

Property Value
dbo:abstract
 • حقوق الملكية (القانون) تعد حقوق الملكية في الولايات القضائية التي تتبع القانون العام الإنجليزي, كمجموعة من المبادئ القانونية التي تكمل قواعد قانونية صارمة حيث تعمل على تطبيقها بقسوة. بينما في النظم القانونية المدنية، تسمح "البنود العامة" على النطاق الواسع للقضاة أن يكون لديهم حرية التصرف بطريقة مماثلة في مجال تطبيق القانون.ويقال عادتاً بأن الحقوق الملكية هي "التخفيف من صرامة القانون العام", والسماح للمحاكم باستخدام سلطتها التقديرية وتطبيق العدالة وفقاً للقانون الطبيعي. لكن في الممارسة العملية، تعد الحقوق الحديثة محدوده بسبب القواعد الموضوعية والإجرائية، ويميل الكتاب الإنجليز والأستراليون إلى التركيز على الجوانب التقنية للحقوق الملكية. وهناك 12 "تصريح أخلاقي غامض" لتوجيه تطبيق العدالة، ويمكن أن أن تضاف عليها خمس إضافات أخرى.كما سيرد لاحقاً, فقد انتقدت الحقوق الملكية تاريخياً بأنها أستنبطت من قواعد غير ثابتة من تلقاء نفسها، مع وزير العدل الذي يحكم بصورة رئيسية وفقاً لضميره الخاص. وقد خسرت قواعد الحقوق الملكية لاحقاً قدراً كبيراً من مرونتها، فمنذ القرن السايع عشر فصاعداً أصبحت سرعة نظام دمج الحقوق الملكية أشبه بابن عم عرفياً. التاريخ التمييز بين "القانون" و"حقوق الملكية" هو مجرد حادث من التاريخ. وكانت المحاكم في إنجلترا هي التي فرضت قوانين الملك في العصور الوسطى في القانون أو "المحاكم". حيث تدار المحاكم من الملك، والذي تلقى تعليمه في القانون بدلاً من اللاهوت، والقانون الشامل في المملكة.وقد تطورت هذه المجموعة من القوانين على أساسات سابقة إلى ما هو معترف به كالقانون العام لإنجلترا. وإذا لم تكن التغييرات سريعة بما يكفي، أو إذا اعتبرت قرارات القضاة غير عادلة، فمازال بيد المتقاضين الطعن مباشرة في حكم الملك. كماهو الحال في السيادة، وقد كان ينظر إليها على أنها "منبع العدالة" والمسؤول عن المعاملة العادلة للرعايا. وتصاغ هذه الإيداعات كرمي شخص لنفسه على رحمة الملك. في نهاية المطاف، بدأ الملك بانتظام تفويض مهمة حل هذه الالتماسات إلى المستشار، وهو عضو مهم في مجلس الملك. وقد كان المستشارين الأوائل من رجال الدين أو النبلاء، يتصروفون كمعترفي الملك ويعني ذلك حرفياً كاتمي أسرار الملك. نتيجة لتدريبهم اللاهوتية والكتابية، وعمداء وعلى دراية جيدة في اللغات كالاتينية والفرنسية، فضلاً عن الرومانية الكلاسيكية المدنية والقانون الكنسي، والتي تأثرت بشدة بحقوق الملكية. وسرعان ما بدأت المحكمة العليا، وولي العهد في إدارة أعمال السكرتارية بتقليد الهيئة القضائية وأصبحت تعرف باسم "محكمة مبنى السفارة". المراجع * النظام السياسي في إنجلترا بما في ذلك الأسهم لتاريخ * الشهادات على حقوق المساهمين، اكسفورد 2007 * كتاب القانون المشارك لشيرلي وكوكمبرن 2005 (ar)
 • Die Theorie der Verfügungsrechte (auch Verfügungsrechtstheorie, engl. property rights theory) als ein Teilgebiet der Neuen Institutionenökonomik untersucht Handlungs- und Verfügungsrechte (Eigentumsrechte, property rights) an Gütern. (de)
 • Property rights are constructs in economics for determining how a resource or economic good is used and owned. Resources can be owned by (and hence be the property of) individuals, associations, collectives, or governments. Property rights can be viewed as an attribute of an economic good. This attribute has three broad components and is often referred to as a bundle of rights in the United States: 1. * the right to use the good 2. * the right to earn income from the good 3. * the right to transfer the good to others, alter it, abandon it, or destroy it (the right to ownership cessation) (en)
 • La théorie économique des droits de propriété est une branche de l'analyse économique du droit s'intéressant aux conséquences économiques des droits de propriété. La théorie de droit de propriété se propose d’expliquer plusieurs choses: * Comment différents types et systèmes de droit de propriété agissent sur le comportement des agents individuels et par là sur le fonctionnement et l’efficience du système économique ? * Comment dans une économie où les rapports contractuels entre agents sont libres, le type et la répartition des droits de propriété, qui assurent l’efficience la plus grande, tendent à s’imposer ? Cette théorie s’est constituée lorsque la nécessité de s’interroger sur l’effet des formes de propriété, et plus généralement des formes institutionnelles, sur le fonctionnement de l’économie s’est manifestée. Elle s’est construite notamment pour montrer la supériorité des systèmes de propriété privée sur toutes les formes de propriété collective, de même pour répondre aux thèses de Berle et Means sur la séparation entre propriété et contrôle des entreprises et ses implications. L'opposition entre 'supériorité de la propriété privée' versus 'supériorité de la propriété collective' est structurée théoriquement par l'opposition entre deux binômes : Alchian et Demsetz (théoriciens de la propriété privée, de l'exclusivité) d'une part, Coase et Cheung d'autre part (théoriciens radicaux des coûts de transaction). (fr)
 • 所有権理論(しょゆうけんりろん)は新制度派経済学の一分野で主に財の発生させるプラス・マイナスの外部性に対して所有権がどのような働きをするかを分析する経済理論である。 皆で共有している誰のものでもない土地があったとする。仮に、その土地から得られる資源(例えば果物、山菜、材木とか)を、土地を共有している人たちそれぞれが適度に限度を守って利用している場合には問題は発生しない。 しかし人間は自己利益追求のために悪徳的に行動することがあるので、隠れて共有地の資源を浪費したり資源を過剰に利用したりすることがある。その結果として共有地資源は枯れ果て最終的に誰にも得にならない事態になる。 これがコモンズの悲劇と言われる現象である。ゲーム理論の囚人のジレンマといった経済現象にも似ている。このようなコモンズの悲劇を回避するためには所有権を設定する必要がある。 もし、共有地を細分化し所有権を割り当てることができれば、人々は自分に与えられた資源は大切に使うインセンティブを持つので資源は大切に使われる。このように財を効率的に使うためには所有権の設定が重要になる。 (ja)
 • Een eigendomsrecht is de exclusieve bevoegdheid om te bepalen hoe een bestaansmiddel wordt gebruikt (usus of ius utendi), het recht op de opbrengst die ermee wordt behaald (fructus of ius fruendi), het recht het gebruik en de opbrengst aan een ander te ontzeggen en het recht om het te beschikken (abusus of ius abutendi). Elk van deze drie rechten is een onderdeel (pars dominii) van het gehele recht. Als deze drie rechten verdeeld zijn over meerdere personen, wordt in de Franse rechtsleer wel over démembrement de propriété gesproken. Eigendomsrechten zullen pas tot stand komen als de transactiekosten van het opstellen en handhaving ervan lager zijn dan de opbrengsten. Relatieve schaarste is hierbij een voorwaarde. Het eigendomsrecht is met mededinging, en faillissementswetgeving een van de belangrijkste vereisten voor een goed werkend kapitalistisch systeem. Het draagt bij aan een bereidheid tot investeringen en kapitaalaccumulatie die noodzakelijk is voor economische groei. Zonder eigendomsrecht of niet goed nageleefde eigendomsrechten kan vreedzame concurrentie veranderen in gewelddadige concurrentie waarbij het recht van de sterkste geldt, of in de tragedie van de meent waarbij men niet is af te houden van . Eigendomsrecht alleen is daarbij niet voldoende, er moet ook sprake zijn van handhaving. Een gebrek aan eigendomsrecht en de handhaving daarvan kan grote gevolgen hebben. Zo kan de bereidheid tot kapitaalkrachtige ondernemingen en langetermijnsinvesteringen verminderen, zodat bedrijven zonder overheidssteun klein blijven. Bij die wel tot stand komen, zal een op de prijs komen om de onzekerheid te compenseren. Dit alles verhoogt de transactiekosten, terwijl ook specialisatie en daarmee arbeidsverdeling minder aanlokkelijk wordt. Dit draagt onder meer bij aan de geringe economische groei van ontwikkelingslanden. Onbegrensd eigendomsrecht kan echter ook problematisch zijn, zodat overheden hier grenzen aan kunnen stellen. Zo kan er sprake zijn van prijscontrole waarmee het recht om uit te wisselen wordt beperkt. (nl)
 • Teoria praw własności lub ekonomika praw własności – to jeden z instytucjonalnych nurtów ekonomii neoklasycznej, zainicjowany w latach 70. XX w. m.in. przez Armena A. Alchiana i , odrzucający jednak neoklasyczny sposób rozumienia równowagi ekonomicznej. Prawa własności są ukształtowanymi przez prawo (stanowione, normatywne), zwyczaje oraz moralność uprawnieniami definiującymi i zarazem ograniczającymi (w stosunku do innych osób) zakres zawłaszczania oraz wykorzystywania zasobów i dóbr ekonomicznych. Większość dóbr nie jest dobrami czysto prywatnymi dlatego w realnych gospodarkach występują efekty zewnętrzne (bezpośrednie). Ekonomika praw własności (ang. property rights) podkreśla znaczenie indywidualnych i transferowalnych praw własności dla efektywnej alokacji zasobów w gospodarce. Teoria praw własności zakłada, że prawa własności pozwalają ograniczyć zakres stosunków niewymiennych w gospodarce, czyli takich, które są niekoordynowane przez rynek, co oznacza, że prawa te są sposobem swoistego uwewnętrzniania (internalizacji) efektów zewnętrznych. Inne nurty instytucjonalne ekonomii neoklasycznej: * * Teoria wyboru publicznego * (pl)
 • Äganderätt är en idé om ett materiellt rättighetsanspråk, där ägaren besitter kontrollmakt över en individuellt bestämd materiell sak, en egendom, med vissa befogenheter. Äganderätten är den mest grundläggande och långtgående juridiska rättsidén till ett fysiskt föremål. Det är en idé om en rätt att fritt förfoga över en individuellt bestämd fysisk sak i alla hänseenden som inte är särskilt undantagna genom lag, avtal eller sedvanerätt. Äganderätten har en rättslig verkan mot varje annan tredje man, det så kallade tredjemansskyddet. Rättsliga anspråk över egendom hävdas genom att väcka talan vid domstol om fastställelse av en bättre rätt gentemot konkurrerande rättsliga anspråk. Genom att domstolen fastställer att ett bestämt rättsförhållande råder, får domen en positiv rättskraft. Domen är exigibel, det vill säga att kronofogdemyndigheten får rätt att omedelbart verkställa domen i enlighet med dess innehåll. Rättsmedlet är handräckning till hjälp att kunna få ut egendomen från den person som har besittningen till egendomen. (sv)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 9170030 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 32000 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1059386754 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:author
 • Joseph Mahoney (en)
 • Johnathon Turner (en)
dbp:source
 • Encyclopedia of Law and Economics (en)
 • pg 109 (en)
dbp:text
 • Open-access property may exist because ownership has never been established, granted, by laws within a particular country, or because no effective controls are in place, or feasible, i.e., the cost of exclusivity outweighs the benefits. (en)
 • Three important criteria for efficiency of property rights are universality—all scarce resources are owned by someone; exclusivity—property rights are exclusive rights; transferability—to ensure that resources can be allocated from low to high yield uses (en)
 • "a complex of positions, roles, norms and values lodged in particular types of social structures and organising relatively stable patterns of human activity with respect to fundamental problems in producing life-sustaining resources, in reproducing individuals, and in sustaining viable societal structures within a given environment." (en)
dbp:title
 • Economic Foundations of Strategy (en)
 • The Institutional Order (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Die Theorie der Verfügungsrechte (auch Verfügungsrechtstheorie, engl. property rights theory) als ein Teilgebiet der Neuen Institutionenökonomik untersucht Handlungs- und Verfügungsrechte (Eigentumsrechte, property rights) an Gütern. (de)
 • Property rights are constructs in economics for determining how a resource or economic good is used and owned. Resources can be owned by (and hence be the property of) individuals, associations, collectives, or governments. Property rights can be viewed as an attribute of an economic good. This attribute has three broad components and is often referred to as a bundle of rights in the United States: 1. * the right to use the good 2. * the right to earn income from the good 3. * the right to transfer the good to others, alter it, abandon it, or destroy it (the right to ownership cessation) (en)
 • 所有権理論(しょゆうけんりろん)は新制度派経済学の一分野で主に財の発生させるプラス・マイナスの外部性に対して所有権がどのような働きをするかを分析する経済理論である。 皆で共有している誰のものでもない土地があったとする。仮に、その土地から得られる資源(例えば果物、山菜、材木とか)を、土地を共有している人たちそれぞれが適度に限度を守って利用している場合には問題は発生しない。 しかし人間は自己利益追求のために悪徳的に行動することがあるので、隠れて共有地の資源を浪費したり資源を過剰に利用したりすることがある。その結果として共有地資源は枯れ果て最終的に誰にも得にならない事態になる。 これがコモンズの悲劇と言われる現象である。ゲーム理論の囚人のジレンマといった経済現象にも似ている。このようなコモンズの悲劇を回避するためには所有権を設定する必要がある。 もし、共有地を細分化し所有権を割り当てることができれば、人々は自分に与えられた資源は大切に使うインセンティブを持つので資源は大切に使われる。このように財を効率的に使うためには所有権の設定が重要になる。 (ja)
 • حقوق الملكية (القانون) تعد حقوق الملكية في الولايات القضائية التي تتبع القانون العام الإنجليزي, كمجموعة من المبادئ القانونية التي تكمل قواعد قانونية صارمة حيث تعمل على تطبيقها بقسوة. بينما في النظم القانونية المدنية، تسمح "البنود العامة" على النطاق الواسع للقضاة أن يكون لديهم حرية التصرف بطريقة مماثلة في مجال تطبيق القانون.ويقال عادتاً بأن الحقوق الملكية هي "التخفيف من صرامة القانون العام", والسماح للمحاكم باستخدام سلطتها التقديرية وتطبيق العدالة وفقاً للقانون الطبيعي. لكن في الممارسة العملية، تعد الحقوق الحديثة محدوده بسبب القواعد الموضوعية والإجرائية، ويميل الكتاب الإنجليز والأستراليون إلى التركيز على الجوانب التقنية للحقوق الملكية. وهناك 12 "تصريح أخلاقي غامض" لتوجيه تطبيق العدالة، ويمكن أن أن تضاف عليها خمس إضافات أخرى.كما سيرد لاحقاً, فقد انتقدت الحقوق الملكية تاريخياً بأنها أستنبطت م (ar)
 • La théorie économique des droits de propriété est une branche de l'analyse économique du droit s'intéressant aux conséquences économiques des droits de propriété. La théorie de droit de propriété se propose d’expliquer plusieurs choses: (fr)
 • Een eigendomsrecht is de exclusieve bevoegdheid om te bepalen hoe een bestaansmiddel wordt gebruikt (usus of ius utendi), het recht op de opbrengst die ermee wordt behaald (fructus of ius fruendi), het recht het gebruik en de opbrengst aan een ander te ontzeggen en het recht om het te beschikken (abusus of ius abutendi). Elk van deze drie rechten is een onderdeel (pars dominii) van het gehele recht. Als deze drie rechten verdeeld zijn over meerdere personen, wordt in de Franse rechtsleer wel over démembrement de propriété gesproken. (nl)
 • Teoria praw własności lub ekonomika praw własności – to jeden z instytucjonalnych nurtów ekonomii neoklasycznej, zainicjowany w latach 70. XX w. m.in. przez Armena A. Alchiana i , odrzucający jednak neoklasyczny sposób rozumienia równowagi ekonomicznej. Inne nurty instytucjonalne ekonomii neoklasycznej: * * Teoria wyboru publicznego * (pl)
 • Äganderätt är en idé om ett materiellt rättighetsanspråk, där ägaren besitter kontrollmakt över en individuellt bestämd materiell sak, en egendom, med vissa befogenheter. Äganderätten är den mest grundläggande och långtgående juridiska rättsidén till ett fysiskt föremål. Det är en idé om en rätt att fritt förfoga över en individuellt bestämd fysisk sak i alla hänseenden som inte är särskilt undantagna genom lag, avtal eller sedvanerätt. (sv)
rdfs:label
 • حقوق الملكية (الاقتصاد) (ar)
 • Theorie der Verfügungsrechte (de)
 • Théorie économique des droits de propriété (fr)
 • Property rights (economics) (en)
 • 所有権理論 (ja)
 • Eigendomsrecht (nl)
 • Teoria praw własności (pl)
 • Äganderätt (sv)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:field of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:field of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License