An Entity of Type: Act100030358, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The principle of least astonishment (POLA), aka principle of least surprise (alternatively a law or rule), applies to user interface and software design. It proposes that a component of a system should behave in a way that most users will expect it to behave. The behavior should not astonish or surprise users. The following is a formal statement of the principle: "If a necessary feature has a high astonishment factor, it may be necessary to redesign the feature."

Property Value
dbo:abstract
 • Princip minimálního překvapení (anglicky principle of least astonishment) se vztahuje na návrh uživatelských rozhraní, design a ergonomii software. Někdy je označován také jako pravidlo/princip nejmenšího překvapení. Princip minimálního překvapení souvisí s použitelností, přístupností, uživatelskou přívětivostí. Princip vychází z tvrzení, že uživatel je součástí systému. Uživatelské rozhraní má proto respektovat jeho zkušenosti, očekávání a mentalitu. To co je méně překvapující často záleží na konkrétním koncovém uživateli daného systému. Uživatelské rozhraní programu by mělo být nastaveno tak, aby ve výchozím stavu uspokojilo potřeby a komfort většiny cílových uživatelů. Jinak řečeno se tento princip snaží využít existující očekávané znalosti uživatele k minimalizaci doby učení se ovládání nového programu, například tím, že při návrhu uživatelského rozhraní využijeme prvky podobných, uživateli známých programů. V tomto ohledu může být očekávání uživatele úzce spojeno s konkrétním systémem nebo platformou, na kterou je uživatel zvyklý. Například u programů obsahujících ovládací prvek podobný Unixové příkazové řádce je uživatelem očekávána i podobná syntaxe příkazů. Stejně tak programy systému Windows by měly respektovat obvyklé klávesové zkratky. V abstraktnější rovině, jako je programové API nebo zdrojový kód programu, se očekává logické pojmenovávání funkcí a metod, kde již z názvu má být patrná funkcionalita. Složitější funkce u kterých to tak není by měli být doplněny o vysvětlující komentáře. V případě, kdy je prvek uživatelského rozhraní nejednoznačný, mělo by jeho chování uživatele co nejméně překvapit (dle principu nejmenšího zla). Konkrétně by se měl programátor pokusit vžít do role budoucího uživatele systému a chování navrhnout pochopitelně i pro uživatele bez znalosti vnitřního fungování programu. (cs)
 • النتيجة المتوقعة اسم أصل من أصول تصميم البرامج والتطبيقات في الحاسوب والمحمول. مفادها أن كل خاصية في البرنامج يلزم أن تأتي بالنتيجة التي يظنها المستخدمون لا بنتيجة مفاجئة. (ar)
 • En informática, el principio de la mínima sorpresa se aplica al diseño de interfaces, diseño de 'software' y la ergonomía. Este principio establece que cuando dos elementos de una interfaz entran en conflicto o son ambiguos, el comportamiento del programa ha de ser el que genere la mínima sorpresa por parte del usuario. En particular, un programador debería pensar en el comportamiento que menos sorprenda a quien use el programa en lugar del más natural para quien conozca su comportamiento interno.​ En la práctica, conlleva la elección de acciones por defecto adecuadas. (es)
 • Das Principle of Least Surprise (deutsch Prinzip der geringsten Überraschung), auch unter der Abkürzung POLS bekannt, ist eine goldene Regel in der Software-Ergonomie, der Mensch-Computer-Interaktion und dem Interfacedesign. Diese Regel wurde von Geoffrey James in seinem Buch The Tao of Programming als Law of Least Astonishment formuliert (Absatz 4.1). Sie besagt, dass eine Benutzerschnittstelle so ausgelegt werden sollte, dass der Benutzer möglichst wenige Überraschungen erlebt. Allgemein kann man somit folgende Regel formulieren: “Never surprise the user!” „Überrasche niemals den Benutzer!“ (de)
 • En informatique, le principe de moindre surprise consiste à éviter à un utilisateur, de la façon la plus simple possible, toutes les (mauvaises) surprises. Il est parfois appelé principe de surprise minimum ; en anglais, il reçoit les noms de : * principle of least astonishment (étonnement minimum) ou POLA ; * principle of least surprise (surprise minimum) ou POLS. (fr)
 • 驚き最小の原則(おどろきさいしょうのげんそく、Principle of least astonishment または Rule of least surprise)とは、ユーザインタフェースやプログラミング言語の設計および人間工学において、インタフェースの2つの要素が互いに矛盾あるいは不明瞭だったときに、その動作としては人間のユーザやプログラマが最も自然に思える(驚きが少ない)ものを選択すべきだとする考え方である。 例えば、あるユーザインタフェースでは ⎈ Ctrl+Q を押下することでプログラムを中止させるとする。同じユーザインタフェースにマクロを記録する機能(キーを押下した順序を記録して後で再利用できるようにするもの)があるとする。ユーザは Ctrl+Q を含むをマクロとして記録したい場合もあるだろう。驚き最小の原則に従えば、マクロ記録中の Ctrl+Q はプログラムを中止させずにキーストロークとして記録される方がユーザを驚かせない。 この経験則は、賢明なデフォルトの適用にも関係している。 (ja)
 • The principle of least astonishment (POLA), aka principle of least surprise (alternatively a law or rule), applies to user interface and software design. It proposes that a component of a system should behave in a way that most users will expect it to behave. The behavior should not astonish or surprise users. The following is a formal statement of the principle: "If a necessary feature has a high astonishment factor, it may be necessary to redesign the feature." The term has been in use in relation to computer use since at least the 1970s. Although first formalized in the field of computer technology, the principle can be applied broadly in other fields. For example, in writing, a cross-reference to another part of the work or a hyperlink should be phrased in a way that accurately tells the reader what to expect. In a book about fishing for bass, "For recipes on how to cook your catch, see chapter 4" should not lead the reader to a chapter about bass fishing seasons in various locations. (en)
 • Principen om minsta möjliga förvåning används bland annat vid utformning av användargränssnitt och programspråk och inom ergonomi. Principen om minsta förvåning (eller överraskning innebär att när två element i ett gränssnitt står i konflikt med varandra eller är tvetydiga, ska resultatet vara det som orsakar minst förvåning för den mänskliga användaren när konflikten uppstår, eftersom det är detta som avgör hur användbart gränssnittet är. Formell konsekvens är viktigt främst då en viktig grupp av användare antas känna till de bakomliggande principerna och alltså i vissa fall inte förväntar sig vad som är intuitivt naturligt för en mindre insatt användare. Till exempel kan ett användargränssnitt ha beteendet att när tangentkombinationen Control-Q trycks ned avslutas ett program. Samma användargränssnitt kan även ha möjligheten att spela in makron, det vill säga en sekvens av tangentbordstryckningar som kan spelas upp senare för att styra ett program. Användaren kan vilja spela in en sekvens av tangentbordstryckningar med Control-Q som en del av makrot. Principen om minsta förvåning säger att när Control-Q trycks ned under inspelningen av makrot, ska programmet inte avslutas (vilket skulle överraska användaren, utan istället ska tangenttryckningen spelas in. (sv)
 • Принцип (правило) наименьшего удивления (калька с англ. principle of least astonishment) в эргономике гласит, что если назначение элемента или сочетания неясно, то его поведение должно быть наиболее ожидаемым со стороны пользователя. (ru)
 • При́нцип найме́ншого здивува́ння (англ. Principle of least astonishment) POLA застосовується до дизайну інтерфейсу користувача, розробки програмного забезпечення і ергономіки. Принцип каже, що коли два елементи інтерфейсу конфліктують, або неоднозначні, їх поведінка має бути такою, що найменше здивує користувача. Зокрема, програміст повинен думати про поведінку програми, як про природну для користувача, а не як природну для того, хто знає внутрішню будову програми. Ця практика також включає в себе встановлення адекватних параметрів . (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 26667808 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 9973 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1038089477 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • النتيجة المتوقعة اسم أصل من أصول تصميم البرامج والتطبيقات في الحاسوب والمحمول. مفادها أن كل خاصية في البرنامج يلزم أن تأتي بالنتيجة التي يظنها المستخدمون لا بنتيجة مفاجئة. (ar)
 • En informática, el principio de la mínima sorpresa se aplica al diseño de interfaces, diseño de 'software' y la ergonomía. Este principio establece que cuando dos elementos de una interfaz entran en conflicto o son ambiguos, el comportamiento del programa ha de ser el que genere la mínima sorpresa por parte del usuario. En particular, un programador debería pensar en el comportamiento que menos sorprenda a quien use el programa en lugar del más natural para quien conozca su comportamiento interno.​ En la práctica, conlleva la elección de acciones por defecto adecuadas. (es)
 • Das Principle of Least Surprise (deutsch Prinzip der geringsten Überraschung), auch unter der Abkürzung POLS bekannt, ist eine goldene Regel in der Software-Ergonomie, der Mensch-Computer-Interaktion und dem Interfacedesign. Diese Regel wurde von Geoffrey James in seinem Buch The Tao of Programming als Law of Least Astonishment formuliert (Absatz 4.1). Sie besagt, dass eine Benutzerschnittstelle so ausgelegt werden sollte, dass der Benutzer möglichst wenige Überraschungen erlebt. Allgemein kann man somit folgende Regel formulieren: “Never surprise the user!” „Überrasche niemals den Benutzer!“ (de)
 • En informatique, le principe de moindre surprise consiste à éviter à un utilisateur, de la façon la plus simple possible, toutes les (mauvaises) surprises. Il est parfois appelé principe de surprise minimum ; en anglais, il reçoit les noms de : * principle of least astonishment (étonnement minimum) ou POLA ; * principle of least surprise (surprise minimum) ou POLS. (fr)
 • 驚き最小の原則(おどろきさいしょうのげんそく、Principle of least astonishment または Rule of least surprise)とは、ユーザインタフェースやプログラミング言語の設計および人間工学において、インタフェースの2つの要素が互いに矛盾あるいは不明瞭だったときに、その動作としては人間のユーザやプログラマが最も自然に思える(驚きが少ない)ものを選択すべきだとする考え方である。 例えば、あるユーザインタフェースでは ⎈ Ctrl+Q を押下することでプログラムを中止させるとする。同じユーザインタフェースにマクロを記録する機能(キーを押下した順序を記録して後で再利用できるようにするもの)があるとする。ユーザは Ctrl+Q を含むをマクロとして記録したい場合もあるだろう。驚き最小の原則に従えば、マクロ記録中の Ctrl+Q はプログラムを中止させずにキーストロークとして記録される方がユーザを驚かせない。 この経験則は、賢明なデフォルトの適用にも関係している。 (ja)
 • Принцип (правило) наименьшего удивления (калька с англ. principle of least astonishment) в эргономике гласит, что если назначение элемента или сочетания неясно, то его поведение должно быть наиболее ожидаемым со стороны пользователя. (ru)
 • При́нцип найме́ншого здивува́ння (англ. Principle of least astonishment) POLA застосовується до дизайну інтерфейсу користувача, розробки програмного забезпечення і ергономіки. Принцип каже, що коли два елементи інтерфейсу конфліктують, або неоднозначні, їх поведінка має бути такою, що найменше здивує користувача. Зокрема, програміст повинен думати про поведінку програми, як про природну для користувача, а не як природну для того, хто знає внутрішню будову програми. Ця практика також включає в себе встановлення адекватних параметрів . (uk)
 • Princip minimálního překvapení (anglicky principle of least astonishment) se vztahuje na návrh uživatelských rozhraní, design a ergonomii software. Někdy je označován také jako pravidlo/princip nejmenšího překvapení. Princip minimálního překvapení souvisí s použitelností, přístupností, uživatelskou přívětivostí. V abstraktnější rovině, jako je programové API nebo zdrojový kód programu, se očekává logické pojmenovávání funkcí a metod, kde již z názvu má být patrná funkcionalita. Složitější funkce u kterých to tak není by měli být doplněny o vysvětlující komentáře. (cs)
 • The principle of least astonishment (POLA), aka principle of least surprise (alternatively a law or rule), applies to user interface and software design. It proposes that a component of a system should behave in a way that most users will expect it to behave. The behavior should not astonish or surprise users. The following is a formal statement of the principle: "If a necessary feature has a high astonishment factor, it may be necessary to redesign the feature." (en)
 • Principen om minsta möjliga förvåning används bland annat vid utformning av användargränssnitt och programspråk och inom ergonomi. Principen om minsta förvåning (eller överraskning innebär att när två element i ett gränssnitt står i konflikt med varandra eller är tvetydiga, ska resultatet vara det som orsakar minst förvåning för den mänskliga användaren när konflikten uppstår, eftersom det är detta som avgör hur användbart gränssnittet är. Formell konsekvens är viktigt främst då en viktig grupp av användare antas känna till de bakomliggande principerna och alltså i vissa fall inte förväntar sig vad som är intuitivt naturligt för en mindre insatt användare. (sv)
rdfs:label
 • نتيجة متوقعة (تصميم برمجي) (ar)
 • Princip minimálního překvapení (cs)
 • Principle of Least Surprise (de)
 • Principio de la mínima sorpresa (es)
 • Principe de moindre surprise (fr)
 • 驚き最小の原則 (ja)
 • 놀람 최소화 원칙 (ko)
 • Principle of least astonishment (en)
 • Principen om minsta möjliga förvåning (sv)
 • Правило наименьшего удивления (ru)
 • Принцип найменшого здивування (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License