An Entity of Type: settlement, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The primary sector of the economy includes any industry involved in the extraction and production of raw materials, such as farming, logging, fishing, forestry and mining. The primary sector tends to make up a larger portion of the economy in developing countries than it does in developed countries. For example, in 2018, agriculture, forestry, and fishing comprised more than 15% of GDP in sub-Saharan Africa but less than 1% of GDP in North America.

Property Value
dbo:abstract
 • En economia el sector primari es refereix a totes les activitats que transformen els recursos naturals en productes primaris; és a dir, en primeres matèries per a altres indústries, que s'anomena sector secundari. Les activitats del sector primari són l'agricultura, la ramaderia, la pesca, la caça, la silvicultura i l'explotació forestal, i la mineria (extracció de minerals i combustibles fòssils), tot i que aquesta última categoria se sol tractar per separat, com a o sector energètic, o el sector industrial, és a dir, s'agrupa sovint amb el sector secundari. Les indústries manufactureres -i principalment les agroalimentàries- que agrupen, empaquen, purifiquen o processen la primera matèria a prop dels productors primaris es consideren part d'aquest sector, especialment si la primera matèria necessita aquest procés per a vendre's o transportar-se a les indústries que en faran ús. El sector primari és, sovint, la base de l'economia de la majoria dels països no industrialitzats, i hi ocupa un percentatge molt elevat de la població. Als països industrialitzats, tanmateix, el sector primari es desenvolupa més amb la indústria de l'alta tecnologia, com ara la mecanització de l'agricultura; per exemple, l'ús de sistemes de reg mecanitzats que requereixen menys mà d'obra. El sector primari comprèn totes les activitats relacionades amb l'extracció i producció d'aliments i matèries primeres directament del medi natural per a la indústria. El repte actual per al sector primari és produir aliments de manera sostenible. Les activitats productives (que s'obtenen del medi natural per mitjà de l'home) del sector primari són l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura, mentres que les activitats extractives (que s'obtenen directament de la natura sense la intervenció de l'home) són la recol·lecció, la mineria, l'explotació forestal, la caça i la piscifactoria. (ca)
 • Primární sektor v ekonomii zahrnuje jakýkoli průmysl, který se podílí na těžbě a sběru přírodních zdrojů. Zahrnuje tedy například zemědělství, lesnictví, těžbu a rybolov. Primární sektor má tendenci tvořit větší část ekonomiky v rozvojových zemích než v zemích vyspělých. Například v roce 2018 představovalo zemědělství, lesnictví a rybolov více než 15 % HDP v subsaharské Africe, přitom méně než 1 % v severní Americe. S tím souvisí i procento lidí pracujících v primárním sektoru, které slouží jako ukazatel ekonomické a sociální vyspělosti zemí. Ve vyspělých zemích se primární sektor stal technicky dokonalejším – příkladem může být i mechanizace zemědělství oproti tradičnímu ručnímu sběru a sázení. Vyspělejší ekonomiky mohou také investovat další kapitál do primárních výrobních prostředků; například v kukuřičném pásu Spojených států amerických stroje sklízejí kukuřici a postřikovače vystřikují velké množství insekticidů, herbicidů a fungicidů, což vede k vyššímu zisku, než kterého lze dosáhnout při používání méně kapitálově náročnějších technik. Tyto technologické pokroky a investice umožňují primárnímu sektoru zaměstnávat méně pracovní síly – rozvinuté země tak zapojují do primárních činností menší procento své pracovní síly, místo toho mají vyšší procento zapojené do sekundárního a terciárního sektoru. Rozvinuté země mohou díky nadměrnému bohatství udržovat a rozvíjet svá primární průmyslová odvětví. Například zemědělské dotace Evropské unie poskytují rezervy proti kolísající míře inflace a cen zemědělské produkce. To umožňuje vyspělým zemím vyvážet své zemědělské produkty za mimořádně nízké ceny. Díky tomu jsou nesmírně konkurenceschopné vůči chudým nebo nedostatečně rozvinutým zemím, které udržují politiku volného trhu a nízké nebo neexistující tarify proti levnému zboží. K takovým cenovým rozdílům také dochází v důsledku efektivnější výroby ve vyspělých ekonomikách díky používání zemědělských strojů a lepším informacím dostupnějším pro zemědělce (často i ve větším měřítku). Některé ekonomiky dávají zvláštní důraz na základní části potravinářského odvětví (zemědělství a rybolov), čímž chtějí občanům zajistit dostatek potravin i za extrémních okolností (jakými mohou být válka, blokáda nebo sankce). Není náhodou, že zemědělská revoluce předcházela tu průmyslovou. V české ekonomice se význam primárního sektoru dlouhodobě snižuje. Zatímco v roce 1993 se na celkovém výkonu ekonomiky podílel 7,3 % a zaměstnával 7,5 % pracujících, v roce 2013 jeho podíl na výkonu dosahoval už jen 3,6 % a uplatnění v něm nacházelo 3,9 % osob. Počet zaměstnaných v zemědělství, lesnictví a rybářství se mezi roky 1993 a 2013 snížil o 114,7 tisíc osob, těžbu a dobývání opustilo 60,3 tisíc pracujících. V roce 2019 podíl primárního sektoru činí 2 %. (cs)
 • القطاع الأولي أو قطاع الأنشطة الاقتصادية الأولية (بالإنجليزية: Primary sector)‏ يمثل أحد قطاعات الاقتصاد التي تحقق استفادة مباشرة من الموارد الطبيعية. ويتضمن هذا القطاع الزراعة واستغلال الغابات والصيد والتعدين واستخراج النفط والغاز. وهو يختلف عن القطاع الثانوي، الذي يختص بإنتاج السلع المصنعة والمعالجة الأخرى، والقطاع الثالث، المعني بإنتاج الخدمات. ويعد القطاع الأولي هو القطاع الأكثر أهمية في أغلب الأحيان في الدول الأقل تطورًا، وبالتالي الأقل أهمية في الدول الصناعية. وعادة تعد الصناعات التحويلية التي تجمع المواد الخام القريبة من شركات الإنتاج الأولية وتعبئها أو تغلفها أو تنقيها أو تعالجها جزءًا من هذا القطاع، خاصة إذا لم تكن المواد الخام ملائمة للبيع أو صعبة النقل إلى مسافات طويلة. تشكل الصناعة الأولية القطاع الأكبر في الدول النامية؛ حيث تشيع تربية الحيوان بشكل أكبر في أفريقيا عنها في اليابان. كما يمثل التعدين في القرن التاسع عشر في ساوث ويلز دراسة حالة توضح كيف يمكن أن يعتمد الاقتصاد على شكل واحد من أشكال التجارة. وعلى غير العادة، تحتل كندا، وهي واحدة من الدول المتقدمة، مكانة بارزة بين الدول التي تعتمد على قطاع الاقتصاد الأولي، حيث إن صناعات قطع الأشجار والنفط تعد الصناعات الأكثر أهمية في كندا. ومع ذلك، تسبب عدد البورصات المركزية الكبرى في خفض صناعة القطاع الأولي في كندا، وهو ما جعلها تعتمد أكثر على الصناعة الرابعة أو وهو الجزء الاقتصادي القائم على المعرفة والذي يتضمن عادة خدمات إنتاج وتبادل المعلومات، وتكنولوجيا تلك المعلومات، والتعليم والبحث والتطوير، والتخطيط المالي، وغيرها من الخدمات الأخرى القائمة على المعرفة. (ar)
 • Πρωτογενής παραγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ονομάζεται ο παραγωγικός τομέας δραστηριοτήτων με αντικείμενο την απόκτηση ή απόσπαση αγαθών (πρώτων υλών) άμεσης ή έμμεσης κατανάλωσης, κατ' ευθείαν από την φύση (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, κρέας, μελισσοκομία, δασοκομία, θήρα, εξόρυξη μεταλλευμάτων κλπ). Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής αποτελεί ως απασχόληση πηγή εισοδήματος για μεγάλο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού. Η απόσπαση πραγματοποιείται, είτε με τη συλλογή (συλλεκτικές επιχειρήσεις), είτε με την εξόρυξη (εξορυκτικές επιχειρήσεις) από το έδαφος ή το υπέδαφος. Επομένως, στην πρώτη φάση της παραγωγικής διαδικασίας, τα προϊόντα (αγαθά) πρωτογενούς παραγωγής καταναλώνονται από τους ανθρώπους, όπως έχουν, χωρίς να υποστούν καμία επεξεργασία, ή μεταποίηση-μετασχηματισμό όπως π.χ. αυγά, γάλα, χόρτα, φρούτα,λαχανικά, μέλι, καρποί, ψάρια, κ.λπ. (el)
 • Die Urproduktion (auch Primärsektor oder primärer (Wirtschafts-)Sektor) ist in der Volkswirtschaftslehre ein Wirtschaftssektor, der jene Erwerbstätigkeiten umfasst, die sich mit der Gewinnung von rohen Naturprodukten (Grundstoffen, Rohstoffen) aus Landwirtschaft (Agrarprodukte), Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei und im weiteren Sinne auch dem Bergbau beschäftigen. (de)
 • La Unuaranga sektoro (aŭ primara sektoro) estas formata de la ekonomiaj aktivecoj rilataj kun la transformo de la naturaj rimedoj en unuarangaj produktoj ne ellaboritaj. Kutime, la unuarangaj primarios estas uzataj kiel unua materio por la industriaj produktadoj. La ĉefaj aktivecoj de la Unuaranga sektoro estas la agrikulturo, la brutobredado, la forstado, la abelbredado, la akvokulturo, la ĉaso kaj la fiŝkaptado. La minado kaj aliaj sektoroj elfosigaj, malgraŭ esti aktivecoj kies difino rilatas kun la akiro de unuarangaj materioj, kutime ne estas konsiderataj kiel fakoj de la unuaranga sektoro por efiko de de nacia librotenado, kaj ili estas plej ofte inkludataj kun la energia sektoro kaj aliaj industriaj sektoroj kun kiuj ili kunhavas karakterojn (kia ĉe la peza industrio). Male la industriaj procezoj kiuj limiĝas al enpako, preparo aŭ purigo de la naturaj rimedoj kutime estas konsiderataj parto de la unuaranga sektoro, speciale se koncerna produkto estus malfacile transportita en normalaj kondiĉoj al grandaj distancoj. De la sama maniero, la nutrindustrio estas tiel preme ligita al la unuaranga sektoro ke kutime estas konsiderata ene de tiu ĉe multaj aferoj. Hegemonio de la unuaranga sektoro, ĉu ĝi limiĝas al la agrara sektoro ĉu ĝi konsideras la totalon de la sektoroj elakiraj, kutime estas karaktero difina de la ekonomio de la subevoluintaj landoj, dum male la hegemonio de la Serva sektoro indikas apartenon al la grupo de la evoluiĝintaj landoj. (eo)
 • Ekonomiako lehen sektorea —edo, besterik gabe, lehen sektorea— natura baliabideak zuzenean erabiltzen dituen ekonomia sektorea da. Lehen sektorean sartuta daude arrantza, nekazaritza, meatzaritza, abeltzaintza, basogintza eta abar. (eu)
 • El sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas con la recolección o extracción y la transformación de los recursos naturales con poca o ninguna manipulación. Las principales actividades del sector primario son el sector agropecuario (agricultura y ganadería), la silvicultura (explotación forestal), la apicultura, la acuicultura, la pesca, y la caza. Usualmente, los productos primarios son utilizados como materia prima en las producciones industriales. Los procesos industriales que se limitan a dar un valor añadido a los recursos naturales, que suelen ser considerados parte del sector primario, especialmente si dicho producto es difícil de ser transportado en condiciones normales a grandes distancias. El dominio del sector primario, tanto si se reduce al sector agrario como si se considera la totalidad de los sectores extractivos, suele ser una característica definitoria de la economía de los países subdesarrollados. No obstante, varios países desarrollados también poseen sectores primarios pujantes, a los que se añade producción de mayor valor agregado. (es)
 • The primary sector of the economy includes any industry involved in the extraction and production of raw materials, such as farming, logging, fishing, forestry and mining. The primary sector tends to make up a larger portion of the economy in developing countries than it does in developed countries. For example, in 2018, agriculture, forestry, and fishing comprised more than 15% of GDP in sub-Saharan Africa but less than 1% of GDP in North America. In developed countries the primary sector has become more technologically advanced, enabling for example the mechanization of farming, as compared with lower-tech methods in poorer countries. More developed economies may invest additional capital in primary means of production: for example, in the United States corn belt, combine harvesters pick the corn, and sprayers spray large amounts of insecticides, herbicides and fungicides, producing a higher yield than is possible using less capital-intensive techniques. These technological advances and investment allow the primary sector to employ a smaller workforce, so developed countries tend to have a smaller percentage of their workforce involved in primary activities, instead having a higher percentage involved in the secondary and tertiary sectors. (en)
 • Sektor primer adalah sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung. Sektor primer umumnya meliputi bidang pekerjaan pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Sektor primer merupakan lapangan pekerjaan yang paling awal dan salah satu lapangan pekerjaan yang utama. Penentuan sektor pertanian didasarkan kepada bahan yang digunakan untuk proses produksi beserta dengan produk yang dihasilkan. Sektor primer menghasilkan produk yang akan diolah pada sektor sekunder. Hasil produksi sektor primer umumnya digunakan dalam industri pengolahan, energi listrik, gas, air bersih dan konstruksi. Industri sektor primer umumnya merupakan bagian terpenting pada suatu negara berkembang. Pembangunan ekonomi dalam sektor primer menurun tingkat kepentingannya seiring dengan perkembangan suatu negara dari negara berkembang menjadi negara maju. (in)
 • En économie, le secteur primaire est le premier secteur défini dans la loi des trois secteurs. Il est parmi les trois secteurs économiques définis dans la comptabilité nationale et regroupe les activités liées à l’exploitation de ressources naturelles : agriculture, sylviculture, pêche et activités minières. Le secteur primaire rassemble l'ensemble des activités qui produisent des matières premières non transformées. (fr)
 • 일차 산업(一次產業), 제1차 산업(第一次產業)은 천연 자원을 직접 이용하는 이다. 원시 산업이라고도 한다. 여기에는 주로 원재료를 채취하고 생산하는 산업을 가리키는데, 농업, 임업, 어업, 원유 추출 등을 포함한다. (ko)
 • 第一次産業(だいいちじさんぎょう、英: primary sector of industry)は、コーリン・クラークによる古典的な産業分類の一つ。 (ja)
 • De agrarische sector of primaire sector is de economische sector die grondstoffen en voedsel levert. De verwerking gebeurt in de secundaire sector. De benaming wordt wel gerelateerd aan de meso-economie, die bedrijfstakken bestudeert. De primaire sector beslaat de sectoren: * landbouw: het geheel van economische activiteiten waarbij het natuurlijke milieu wordt aangepast ten behoeve van de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik. Bijvoorbeeld veeteelt: tak van landbouw waarbij men vee houdt voor het verkrijgen van melk, eieren, vlees of bont. Door selectief te kruisen kunnen de gewenste eigenschappen van het nageslacht verbeterd worden * jacht: het zoeken naar en uiteindelijk proberen te doden van wilde dieren, vanuit een behoefte aan voedsel, ter bestrijding van schade of overlast, als sport of als natuurbeheersmaatregel * visserij: activiteit om organismen uit het water te halen, zoals vissen, week- schaal- en schelpdieren, zoogdieren, algen en wieren, gericht deels op voedselvoorziening (directe en indirecte voedselvoorziening) en deels als productiegrondstof (voor onder andere lijm) * delfstoffenwinning: systematisch voor bijzonder gebruik of verwerking aan de bodem onttrekken van stoffen in vloeibare, vaste of gas vorm In het secundair onderwijs worden de extractieve bedrijven (=bedrijven die grondstoffen uit de bodem halen) of ontginningsbedrijven bij de primaire sector geplaatst. In de Belgische statistieken worden ze echter bij de tweede (secundaire) sector gevoegd. (nl)
 • In economia il settore primario è il settore economico che raggruppa tutte le attività legate allo sfruttamento delle risorse naturali o materie prime basilari per la vita degli essere umani: agricoltura, pesca, allevamento, silvicoltura (ossia lo sfruttamento delle risorse forestali) e attività mineraria. Si tratta dunque di un settore molto importante per l'uomo, riguardante attività che concernono i bisogni primari di sopravvivenza dell'individuo e pertanto sono storicamente le prime attività economiche poste in essere dall'uomo già dall'antichità. Di essa si occupa il ramo della politica economica nota come politica agraria ed è studiata dall'economia e politica agraria. Secondo la legge dei tre settori, nelle economie meno progredite il settore primario occupa gran parte della forza-lavoro, che si sposta poi successivamente e progressivamente verso i settori secondario e terziario al progredire della società stessa.In Italia il settore primario occupa attualmente un numero ridotto di lavoratori. (it)
 • Перви́чный се́ктор эконо́мики (в трёхсекторной модели экономики) объединяет отрасли, связанные с добычей сырья и его переработкой в полуфабрикаты. К первичному сектору относятся сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство, охота и добыча ископаемого природного сырья (угля, нефти, металлических руд и т. п.). Первичный сектор был самым первым в истории человечества, он начинался с экономической деятельности первобытных людей (собирательство и охота). Вплоть до начала Промышленной революции первичный сектор занимал важнейшее место в мировой экономике, а в пределах самого первичного сектора важнейшей отраслью являлось сельское хозяйство. Помимо первичного сектора экономики также выделяют вторичный сектор (производство промышленных изделий) и третичный сектор (сфера услуг). Общество, существующее в условиях господствующего первичного сектора экономики, называют доиндустриальным, или аграрным. (ru)
 • I den primära sektorn i en ekonomi används naturresurser, det vill säga sektorn omfattar jordbruk, fiske, oljeutvinning och naturgas.[källa behövs] Denna sektor är ofta stor i utvecklingsländer. (sv)
 • Na macroeconomia, o setor primário da economia é um setor econômico, na teoria dos três setores, que descreve o papel de qualquer atividade social envolvida na extração e produção de matérias-primas a partir de materiais orgânicos ou inorgânicos. Isto implica, geralmente, a transformação de recursos naturais em produtos primários, divididos em bens de consumo e bens intermediários. Muitos produtos do setor primário são considerados como matérias-primas levadas para outras indústrias, a fim de se transformarem em produtos industrializados. As atividades importantes neste setor incluem a agricultura, o extrativismo vegetal, a caça, a pesca, a pecuária e a mineração artesanal. (pt)
 • Перви́нний се́ктор господарства — галузі економіки, продукти яких здебільшого є сировиною для інших галузей. До первинного сектора належать сільське господарство, рибальство, лісова промисловість та гірнича промисловість. Первинний сектор економіки (в трьохсекторній моделі економіки) об'єднує галузі, пов'язані з видобутком сировини і її переробкою в напівфабрикати. До первинного сектора відносяться сільське господарство, рибальство, лісове господарство, полювання (аграрно-промисловий сектор) і видобуток природної сировини (вугілля, нафти, металевих руд і т. П.) До первинного сектора також часто зараховують діяльність, пов'язану зі збором, пакуванням, очисткою і переробкою сировини на місці. (uk)
 • 第一产业,又稱第一級產業,是指位處一件產品的生產鏈最低層的行業,這些行业在一件產品的生產鏈中擔任原料的提取工作,是該產品自生產至供应市场的最早階段。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 14552 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 5809 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1106431847 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:barWidth
 • 50 (xsd:integer)
dbp:data
 • 84 (xsd:integer)
 • 87 (xsd:integer)
 • 89 (xsd:integer)
 • 92 (xsd:integer)
 • 100 (xsd:integer)
 • 101 (xsd:integer)
 • 108 (xsd:integer)
 • 109 (xsd:integer)
 • 154 (xsd:integer)
 • 155 (xsd:integer)
 • 162 (xsd:integer)
 • 185 (xsd:integer)
 • 196 (xsd:integer)
 • 209 (xsd:integer)
 • 253 (xsd:integer)
 • 284 (xsd:integer)
 • 352 (xsd:integer)
 • 486 (xsd:integer)
 • 1602 (xsd:integer)
 • 2101 (xsd:integer)
dbp:dataMax
 • 2110 (xsd:integer)
dbp:float
 • center (en)
dbp:label
 • (en)
dbp:labelType
 • Economy (en)
dbp:tableWidth
 • 70 (xsd:integer)
dbp:title
 • Largest countries by agricultural output according to the IMF and CIA World Factbook, at peak level as of 2018 (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Die Urproduktion (auch Primärsektor oder primärer (Wirtschafts-)Sektor) ist in der Volkswirtschaftslehre ein Wirtschaftssektor, der jene Erwerbstätigkeiten umfasst, die sich mit der Gewinnung von rohen Naturprodukten (Grundstoffen, Rohstoffen) aus Landwirtschaft (Agrarprodukte), Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei und im weiteren Sinne auch dem Bergbau beschäftigen. (de)
 • Ekonomiako lehen sektorea —edo, besterik gabe, lehen sektorea— natura baliabideak zuzenean erabiltzen dituen ekonomia sektorea da. Lehen sektorean sartuta daude arrantza, nekazaritza, meatzaritza, abeltzaintza, basogintza eta abar. (eu)
 • En économie, le secteur primaire est le premier secteur défini dans la loi des trois secteurs. Il est parmi les trois secteurs économiques définis dans la comptabilité nationale et regroupe les activités liées à l’exploitation de ressources naturelles : agriculture, sylviculture, pêche et activités minières. Le secteur primaire rassemble l'ensemble des activités qui produisent des matières premières non transformées. (fr)
 • 일차 산업(一次產業), 제1차 산업(第一次產業)은 천연 자원을 직접 이용하는 이다. 원시 산업이라고도 한다. 여기에는 주로 원재료를 채취하고 생산하는 산업을 가리키는데, 농업, 임업, 어업, 원유 추출 등을 포함한다. (ko)
 • 第一次産業(だいいちじさんぎょう、英: primary sector of industry)は、コーリン・クラークによる古典的な産業分類の一つ。 (ja)
 • I den primära sektorn i en ekonomi används naturresurser, det vill säga sektorn omfattar jordbruk, fiske, oljeutvinning och naturgas.[källa behövs] Denna sektor är ofta stor i utvecklingsländer. (sv)
 • Na macroeconomia, o setor primário da economia é um setor econômico, na teoria dos três setores, que descreve o papel de qualquer atividade social envolvida na extração e produção de matérias-primas a partir de materiais orgânicos ou inorgânicos. Isto implica, geralmente, a transformação de recursos naturais em produtos primários, divididos em bens de consumo e bens intermediários. Muitos produtos do setor primário são considerados como matérias-primas levadas para outras indústrias, a fim de se transformarem em produtos industrializados. As atividades importantes neste setor incluem a agricultura, o extrativismo vegetal, a caça, a pesca, a pecuária e a mineração artesanal. (pt)
 • 第一产业,又稱第一級產業,是指位處一件產品的生產鏈最低層的行業,這些行业在一件產品的生產鏈中擔任原料的提取工作,是該產品自生產至供应市场的最早階段。 (zh)
 • القطاع الأولي أو قطاع الأنشطة الاقتصادية الأولية (بالإنجليزية: Primary sector)‏ يمثل أحد قطاعات الاقتصاد التي تحقق استفادة مباشرة من الموارد الطبيعية. ويتضمن هذا القطاع الزراعة واستغلال الغابات والصيد والتعدين واستخراج النفط والغاز. وهو يختلف عن القطاع الثانوي، الذي يختص بإنتاج السلع المصنعة والمعالجة الأخرى، والقطاع الثالث، المعني بإنتاج الخدمات. ويعد القطاع الأولي هو القطاع الأكثر أهمية في أغلب الأحيان في الدول الأقل تطورًا، وبالتالي الأقل أهمية في الدول الصناعية. (ar)
 • En economia el sector primari es refereix a totes les activitats que transformen els recursos naturals en productes primaris; és a dir, en primeres matèries per a altres indústries, que s'anomena sector secundari. Les activitats del sector primari són l'agricultura, la ramaderia, la pesca, la caça, la silvicultura i l'explotació forestal, i la mineria (extracció de minerals i combustibles fòssils), tot i que aquesta última categoria se sol tractar per separat, com a o sector energètic, o el sector industrial, és a dir, s'agrupa sovint amb el sector secundari. (ca)
 • Primární sektor v ekonomii zahrnuje jakýkoli průmysl, který se podílí na těžbě a sběru přírodních zdrojů. Zahrnuje tedy například zemědělství, lesnictví, těžbu a rybolov. Primární sektor má tendenci tvořit větší část ekonomiky v rozvojových zemích než v zemích vyspělých. Například v roce 2018 představovalo zemědělství, lesnictví a rybolov více než 15 % HDP v subsaharské Africe, přitom méně než 1 % v severní Americe. S tím souvisí i procento lidí pracujících v primárním sektoru, které slouží jako ukazatel ekonomické a sociální vyspělosti zemí. (cs)
 • Πρωτογενής παραγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ονομάζεται ο παραγωγικός τομέας δραστηριοτήτων με αντικείμενο την απόκτηση ή απόσπαση αγαθών (πρώτων υλών) άμεσης ή έμμεσης κατανάλωσης, κατ' ευθείαν από την φύση (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, κρέας, μελισσοκομία, δασοκομία, θήρα, εξόρυξη μεταλλευμάτων κλπ). Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής αποτελεί ως απασχόληση πηγή εισοδήματος για μεγάλο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού. (el)
 • La Unuaranga sektoro (aŭ primara sektoro) estas formata de la ekonomiaj aktivecoj rilataj kun la transformo de la naturaj rimedoj en unuarangaj produktoj ne ellaboritaj. Kutime, la unuarangaj primarios estas uzataj kiel unua materio por la industriaj produktadoj. La ĉefaj aktivecoj de la Unuaranga sektoro estas la agrikulturo, la brutobredado, la forstado, la abelbredado, la akvokulturo, la ĉaso kaj la fiŝkaptado. (eo)
 • El sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas con la recolección o extracción y la transformación de los recursos naturales con poca o ninguna manipulación. Las principales actividades del sector primario son el sector agropecuario (agricultura y ganadería), la silvicultura (explotación forestal), la apicultura, la acuicultura, la pesca, y la caza. Usualmente, los productos primarios son utilizados como materia prima en las producciones industriales. (es)
 • The primary sector of the economy includes any industry involved in the extraction and production of raw materials, such as farming, logging, fishing, forestry and mining. The primary sector tends to make up a larger portion of the economy in developing countries than it does in developed countries. For example, in 2018, agriculture, forestry, and fishing comprised more than 15% of GDP in sub-Saharan Africa but less than 1% of GDP in North America. (en)
 • Sektor primer adalah sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung. Sektor primer umumnya meliputi bidang pekerjaan pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Sektor primer merupakan lapangan pekerjaan yang paling awal dan salah satu lapangan pekerjaan yang utama. Penentuan sektor pertanian didasarkan kepada bahan yang digunakan untuk proses produksi beserta dengan produk yang dihasilkan. Sektor primer menghasilkan produk yang akan diolah pada sektor sekunder. Hasil produksi sektor primer umumnya digunakan dalam industri pengolahan, energi listrik, gas, air bersih dan konstruksi. Industri sektor primer umumnya merupakan bagian terpenting pada suatu negara berkembang. Pembangunan ekonomi dalam sektor primer menurun tingkat kepentingannya seiring dengan perkembang (in)
 • In economia il settore primario è il settore economico che raggruppa tutte le attività legate allo sfruttamento delle risorse naturali o materie prime basilari per la vita degli essere umani: agricoltura, pesca, allevamento, silvicoltura (ossia lo sfruttamento delle risorse forestali) e attività mineraria. (it)
 • De agrarische sector of primaire sector is de economische sector die grondstoffen en voedsel levert. De verwerking gebeurt in de secundaire sector. De benaming wordt wel gerelateerd aan de meso-economie, die bedrijfstakken bestudeert. De primaire sector beslaat de sectoren: In het secundair onderwijs worden de extractieve bedrijven (=bedrijven die grondstoffen uit de bodem halen) of ontginningsbedrijven bij de primaire sector geplaatst. In de Belgische statistieken worden ze echter bij de tweede (secundaire) sector gevoegd. (nl)
 • Перви́чный се́ктор эконо́мики (в трёхсекторной модели экономики) объединяет отрасли, связанные с добычей сырья и его переработкой в полуфабрикаты. К первичному сектору относятся сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство, охота и добыча ископаемого природного сырья (угля, нефти, металлических руд и т. п.). Помимо первичного сектора экономики также выделяют вторичный сектор (производство промышленных изделий) и третичный сектор (сфера услуг). Общество, существующее в условиях господствующего первичного сектора экономики, называют доиндустриальным, или аграрным. (ru)
 • Перви́нний се́ктор господарства — галузі економіки, продукти яких здебільшого є сировиною для інших галузей. До первинного сектора належать сільське господарство, рибальство, лісова промисловість та гірнича промисловість. Первинний сектор економіки (в трьохсекторній моделі економіки) об'єднує галузі, пов'язані з видобутком сировини і її переробкою в напівфабрикати. До первинного сектора відносяться сільське господарство, рибальство, лісове господарство, полювання (аграрно-промисловий сектор) і видобуток природної сировини (вугілля, нафти, металевих руд і т. П.) (uk)
rdfs:label
 • Primary sector of the economy (en)
 • قطاع أولي (ar)
 • Sector primari (ca)
 • Primární sektor (cs)
 • Urproduktion (de)
 • Πρωτογενής παραγωγή (el)
 • Unuaranga sektoro (eo)
 • Sector primario (es)
 • Lehen sektore (eu)
 • Sektor primer (in)
 • Secteur primaire (fr)
 • Settore primario (it)
 • 제1차 산업 (ko)
 • 第一次産業 (ja)
 • Primaire sector (nl)
 • Setor primário (pt)
 • Первичный сектор экономики (ru)
 • Primära sektorn (sv)
 • Первинний сектор економіки (uk)
 • 第一产业 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License