An Entity of Type: device, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A power inverter, inverter or invertor is a power electronic device or circuitry that changes direct current (DC) to alternating current (AC). The resulting AC frequency obtained depends on the particular device employed. Inverters do the opposite of "converters" which were originally large electromechanical devices converting AC to DC. The input voltage, output voltage and frequency, and overall power handling depend on the design of the specific device or circuitry. The inverter does not produce any power; the power is provided by the DC source.

Property Value
dbo:abstract
 • La funció d'un inversor és canviar un voltatge d'entrada de corrent continu a un voltatge simètric de sortida de corrent altern, amb la magnitud i freqüència desitjada per l'usuari.Els inversors s'utilitzen en una gran varietat d'aplicacions, des de petites fonts d'alimentació per a ordinadors, fins a aplicacions industrials per controlar alta potència. Els inversors també s'utilitzen per convertir el corrent continu generat pels panells solars fotovoltaics, acumuladors o bateries, etc, en corrent altern i d'aquesta manera poder ser injectats a la xarxa elèctrica o usats en instal·lacions elèctriques aïllades. Un inversor simple consta d'un oscil·lador que controla a un transistor, el qual s'utilitza per interrompre el corrent entrant i generar una ona rectangular.Aquesta ona rectangular alimenta a un transformador que suavitza la seva forma, fent-la semblar una mica més una ona sinusoidal i produint el voltatge de sortida necessari.La forma d'ona de sortida del voltatge d'un inversor ideal hauria de ser sinusoidal. Una bona tècnica per aconseguir això és utilitzar la tècnica de PWM aconseguint que la component principal sinusoidal sigui molt més gran que les harmòniques superiors. Els inversors més moderns han començat a utilitzar formes més avançades de transistors o dispositius similars, com els tiristors, els triacs o els IGBT. Els inversors més eficients utilitzen diversos artificis electrònics per tractar d'arribar a una ona que simuli raonablement a una ona sinusoidal en l'entrada del transformador, en comptes de dependre'n per suavitzar l'ona. Es poden classificar en general en dos tipus: 1) inversors monofàsics i 2) inversors trifàsics. Es poden utilitzar condensadors i inductors per suavitzar el flux de corrent des de i cap al transformador. A més, és possible produir una anomenada "ona sinusoidal modificada", la qual es genera a partir de tres punts: un de positiu, un de negatiu i un de terra. Una circuit lògic s'encarrega d'activar els transistors de manera que s'alternin adequadament. Els inversors d'ona sinusoidal modificada poden causar que certes càrregues, com els motors, per exemple; operin de manera menys eficient. Els inversors més avançats utilitzen la amb una freqüència portadora molt més alta per aproximar-se més a l'ona sinusoidal o millorant la distorsió harmònica de sortida. També es pot predistorsionar l'ona per millorar el factor de potència (cos Φ). Els inversors d'alta potència, en lloc de transistors utilitzen un dispositiu de commutació anomenat IGBT (de l'anglès Insulated Gate Bipolar transistor o Transistor Bipolar de Porta Aïllada). (ca)
 • je druh měniče, který převádí stejnosměrné napětí resp. stejnosměrný proud na střídavé napětí resp. střídavý proud. Střídač může být napájen buď konstantním zdrojem napětí (napěťový střídač) nebo konstantním zdrojem proudu (proudový střídač). V dnešní době tvoří drtivou většinu napěťové střídače, takže toto rozlišení nebývá zpravidla nutné. Napěťový střídač může být složen z vypínatelných součástek, např. IGBT, IGCT nebo GTO tyristorů. Pro menší výkony lze použít také tranzistory MOSFET. V době, kdy vypínatelné součástky nedosahovaly potřebných výkonů, se rovněž používaly tyristory vybavené komutačními obvody. může pracovat také v obráceném režimu, kdy střídavý proud přeměňuje zpět na stejnosměrný. Toho se využívá např. v elektrických pohonech, kdy při brzdění (viz Elektrodynamická brzda) motor přeměňuje mechanickou energii na elektrickou a ta se přes střídač vrací zpět do zdroje (možnost rekuperace). Kromě toho lze zapojení střídače využít pro pulsní usměrňovač, kdy se střídavá strana střídače zapojí do sítě a výstupem je stejnosměrné napětí. Výhodou tohoto zapojení je při vhodném řízení usměrňovače téměř harmonický průběh odebíraného proudu a účiník blížící se 1. Fotovoltaické střídače síťové (on grid) Přeměňují velmi nestabilní a měkké stejnosměrné napětí z fotovoltaických panelů a starají se o jejich optimální využití a nastřídání do rozvodné sítě s využitím tzv. MPPT bodu. Dělíme je na jednofázové 230V AC ( jednotky kW) nebo třífázové od jednotek do typicky 100 kW v sítích 400V AC (mají vestavěný 3f.transformátor) nebo velké centrální střídače většinou stovky kilowatt. Tyto střídače využívají speciální napěťové hladiny např. 290V, 315V, 375V.... AC většinou vytvořené VN transformátorem nacházející se v jejich blízkosti. Tyto střídače se používají nejčastěji na velkých fotovoltaických elektrárnách. Napájecí napětí je stejnosměrné a může dosáhnout i k 1000V DC Střídače invertory DC/AC Použití ve vozech, karavanech nebo jachtách slouží k získání střídavého napětí 230V z akumulátoru. Výkony se pohybují do jednotek kW s nízkou přetížitelností a časem v řádu stovek milisekund. Jejich obdobou je fotovoltaický ostrovní střídač. Fotovoltaické střídače ostrovní (off grid) Využívají stejnosměrnou energii z akumulátorů nejčastěji 12V, 24V, 48V a přeměňují ji na běžně používanou střídavou síť - u nás 50Hz, 230V - do výkonů jednotek kW nebo i třífázovou síť 400V, 50Hz (typický výkon jsou desítky kW). Výstupní napětí bývá obvykle sinusové, ale u jednofázových střídačů se používají i levnější řešení s méně vhodnějším obdélníkovým či lichoběžníkovým signálem. Tyto ostrovní střídače se využívají místech, kde není zavedena elektřina, proto je nazýváme ostrovní a nebo tam, kde je síť oddělena od distribuční. Oproti klasickým střídačům používaných v automobilech vynikají svojí robustností, hmotností a tím i vysokou přetížitelností. U kvalitních střídačů bývá přetížitelnost typicky 200% po dobu desítek sekund. Fotovoltaické střídače též označované jako hybridní navíc umějí volitelně nabíjet akumulátory z Fotovoltaického pole (fotovoltaických panelů) popřípadě jiného zdroje (větrná turbína, vodní turbína, TEG-termoelektrický generátor) a případné přebytky energie i dodávat do sítě pokud jsou touto funkcí vybaveny. Jejich předností je, že jsou připojeny k síti 230v popřípadě druhé 230v z elektrocentrály a můžou volit mezi režimy napájení. Například vybitý akumulátor = nedostatek energie z fotovoltaického pole - přepojí by-pas bez přerušení dodávky do sítě, (to samé dokáží udělat i v případě jejich poruchy) nebo v případě výpadku el. sítě se chovají jako velká UPS. Některé si dokáží i nastartovat elektrocentrálu. DC Měniče napětí Používají se ke změně hladiny napětí. Například v nákladních automobilech z 24V dc na 12V dc nebo i naopak. Svařovací Invertory Převádí střídavé napájení ze sítě obvykle 230V nebo u větších 3f 400V na stejnosměrné malé napětí obvykle kolem 20V - 30V při svařování s proudem ve stovkách ampér. Bodovací invertor Obdobně jako svařovací invertor jen s tou změnou, že zde je vyžadován vysoký proud řádově jednotky až desítky kiloampér s napětím v jednotkách voltů. Rozdíl od bodovacího transformátoru je v tom, že průběh proudu při bodování je možné měnit, případně řídit a sledovat dodanou energii do místa sváru. galvanizační měnič (invertor) Podobně jako svařovací invertor převádí střídavé napájecí napětí na stabilizované řízené stejnosměrné. Napětí bývá v řádech jednotek až desítek voltů. Velikost proudu na výstupu je závislá od plochy galvanizovaného materiálu druhu lázně .typicky se jedna o desítky ampér. U větších galvanizačních linek se tyto hodnoty pohybují i v řádu stovek ampér. UPS Součástí upsky je střídač, který v případě výpadku napájecí sítě po omezený čas dodává elektrickou energii nastřídanou z vlastního akumulátoru. invertor pro přenos energie. Střídavou elektrickou energii je možné přenášet výhodně na linkách velmi vysokého a ultra vysokého napětí z hlediska její jednoduchosti a možnosti transformace. Avšak pokud se jedná o přenos velkého množství energie na vysokou vzdálenost řádově tisíc kilometrů tak z ekonomického hlediska je výhodnější elektrickou energii usměrnit přenést jako stejnosměrnou o hodnotě milionů Voltů a na konci ji znovu nastřídat tak, jak to umí invertorové střídače například ve fotovoltaice. Tímto způsobem se sníží ztráty při přenosu a lze použít i méně vodičů. Typicky jen 2 .*( i jen jeden při využití země jako zpětného vodiče)vedení) (cs)
 • Ο αντιστροφέας (επίσης μετατροπέας ή αναστροφέας) (inverter) είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που μετατρέπει τη συνεχή τάση σε . Ο αντιστροφέας είναι δυνατόν να υπάρχει ως αυτόνομη ηλεκτρονική συσκευή, ή ως βαθμίδα άλλης ηλεκτρονικής συσκευής. Ως αυτόνομη συσκευή, χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, αυτόνομα συστήματα ενέργειας με συσσωρευτές, και όπου αλλού χρειάζεται να μετατρέψουμε συνεχή τάση 12 V ή 24 V (συνηθέστερες τιμές), σε εναλλασσόμενη 220 V. Ως τελική βαθμίδα, υπάρχει στα UPS (συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος). Η κυριότερη διάκριση των αντιστροφέων όσον αφορά τη χρήση τους σε εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. είναι σε αντιστροφείς "διασυνδεδεμένων συστημάτων" και "αυτόνομων συστημάτων". Όσον αφορά την τεχνολογία κατασκευής αντιστροφέων "αυτόνομων συστημάτων", η κυριότερη διάκριση είναι ανάμεσα σε αντιστροφείς "καθαρού ημιτόνου" και "τροποποιημένου ημιτόνου". Οι μετατροπείς καθαρού ημιτόνου έχουν υψηλότερο κόστος αλλά επιτυγχάνουν υψηλότερο βαθμό απόδοσης, είναι συμβατοί με όλες τις συσκευές και έχουν γενικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αυτό το λήμμα σχετικό με την Ηλεκτρονική χρειάζεται επέκταση. Βοηθήστε τη Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το! (el)
 • Ein Wechselrichter (auch Inverter oder Drehrichter) ist ein elektrisches Gerät, das Gleichspannung in Wechselspannung umwandelt. Wechselrichter bilden neben Gleichrichtern, Gleichspannungswandlern und Umrichtern eine Untergruppe der Stromrichter. (de)
 • Un inversor es un dispositivo que cambia o transforma una tensión de entrada de corriente continua a una tensión simétrica de salida (senoidal, cuadrada o triangular) de corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por el usuario o el diseñador. (es)
 • A power inverter, inverter or invertor is a power electronic device or circuitry that changes direct current (DC) to alternating current (AC). The resulting AC frequency obtained depends on the particular device employed. Inverters do the opposite of "converters" which were originally large electromechanical devices converting AC to DC. The input voltage, output voltage and frequency, and overall power handling depend on the design of the specific device or circuitry. The inverter does not produce any power; the power is provided by the DC source. A power inverter can be entirely electronic or may be a combination of mechanical effects (such as a rotary apparatus) and electronic circuitry.Static inverters do not use moving parts in the conversion process. Power inverters are primarily used in electrical power applications where high currents and voltages are present; circuits that perform the same function for electronic signals, which usually have very low currents and voltages, are called oscillators. Circuits that perform the opposite function, converting AC to DC, are called rectifiers. (en)
 • Un inverter (termine della lingua inglese traducibile in italiano come invertitore), in elettronica, è un apparato elettronico di ingresso/uscita in grado di convertire una corrente continua in ingresso in una corrente alternata in uscita e di variarne i parametri di ampiezza e frequenza. Esso è funzionalmente il dispositivo antitetico rispetto a un raddrizzatore di corrente. (it)
 • Un onduleur est un dispositif d'électronique de puissance permettant de générer des tensions et des courants alternatifs à partir d'une source d'énergie électrique continue. Son fonctionnement est à dissocier des autres convertisseurs comme les convertisseurs AC/AC, les redresseurs (AC/DC) ou encore les convertisseurs DC/DC. Cependant un onduleur peut être associé à d'autres convertisseurs pour en changer la fonction. Le nom onduleur vient de l'anglais 'inverter', en effet historiquement l'onduleur avait la fonction inverse d'un redresseur . (fr)
 • 파워 인버터 또는 인버터(영어: power inverter 또는 inverter)는 직류(DC) 성분을 교류(AC) 성분으로 바꾸기 위한 전기변환장치를 호칭한다. 적절한 변환 방법이나 스위칭 소자, 제어 회로를 통해 원하는 전압과 주파수 출력값을 얻는다. (ex _ 주파수 범위: 50hz / 60hz | 전압범위: 100Vac, 110Vac, 115Vac, 120Vac, 200Vac, 220Vac, 230Vac, 240Vac) 인버터는 특정 전원 소스(전압원, 전류원, 주파수, 크기, 방향)를 다른 성분의 전원으로 사용하기 위해 사용하는 전력 변환기 중 출력이 AC Source 형식의 변환기를 총칭하는 단어이다. 주요 인버터의 종류는 다음과 같이 참고할 수 있다. 출처: 인버터뱅크(www.inverterbank.com) (ko)
 • Falownik (ang. power inverter, przetwornik mocy DC/AC) – urządzenie elektryczne zamieniające prąd stały (ang. direct current, DC), którym jest zasilane, na prąd przemienny (ang. alternating current, AC) o regulowanej częstotliwości wyjściowej. Jeśli w falowniku zastosuje się modulację szerokości impulsów (PWM), to równocześnie ze zmianą częstotliwości można regulować wartość skuteczną napięcia wyjściowego. (pl)
 • インバータ(英語: Inverter)とは、直流または交流から、周波数の異なる交流を発生させる(逆変換する)電源回路、またはその回路を持つ装置のことである。逆変換回路(ぎゃくへんかんかいろ)、逆変換装置(ぎゃくへんかんそうち)などとも呼ばれる。制御装置と組み合わせることなどにより、省エネルギー効果をもたらすことも可能なため、利用分野が拡大している。 インバータと逆の機能を持つ回路(装置)はコンバータ、または整流器(順変換器)とも言う。 (ja)
 • Een wisselrichter (ook wel omvormer of inverter genoemd) is een elektronische schakeling die gelijkstroom omzet in wisselstroom (daarom vaak gedefinieerd als een DC/AC-convertor) en dit, afhankelijk van de instellingen, in elke gewenste spanningsvorm, stroomsterkte, pulstal en pulsfrequentie. (nl)
 • Um inversor ou ondulador, é um dispositivo elétrico ou eletromecânico capaz de converter um sinal elétrico CC (corrente contínua) em um sinal elétrico CA (corrente alternada). (pt)
 • 變流器(英語:Power Converter)是使電源系統的電壓、頻率、相數和其他電量或特性發生變化的電氣設備; 整流器(Rectifier)、逆變器(Inverter)及斬波器(Chopper)皆為變流器的其中一種。 (zh)
 • Інвертор (лат. inverto — повертати, перевертати) — перетворювач постійного струму на змінний однофазний або багатофазний струм, силовий генератор змінного струму. Зазвичай являє собою генератор періодичної напруги, за формою здебільшого наближеної до синусоїди, або дискретного сигналу. Інвертори напруги можуть застосовуватися у вигляді окремого пристрою або входити до складу джерел і систем безперервного живлення апаратури електричною енергією змінного струму. Якщо інвертор передає енергію з мережі постійного струму в мережу змінного, частота і напруга в якій вже задані роботою інших генераторів, то його названо залежним (веденим). (uk)
 • Инве́ртор — устройство для преобразования постоянного тока в переменный с изменением величины напряжения. Обычно представляет собой генератор периодического напряжения, по форме приближённого к синусоиде, или дискретного сигнала. Инверторы напряжения могут применяться в виде отдельного устройства или входить в состав источников и систем бесперебойного питания аппаратуры электрической энергией переменного тока. (ru)
 • Växelriktning används för att omvandla likström till växelström. Målet är en perfekt sinusvåg utan distorsion eller spikar. En snabbväxlande strömbrytare ("switch") bestämmer frekvens tar fram sinusvågen (50 Hz) genom att hacka upp likströmmen upp till 25.000 gånger per sekund genom pulsbreddsmodulering. Sedan filtreras strömmen och en perfekt sinusvåg matas ut. Utvecklingen inom området switchar har gått mycket snabbt, främst då switchfrekvensen kunnat höjas och dels då förlusteffekten minskats (genom minskade switch- och likströmsförluster). Tidigare var bipolära transistorer vanliga och sedan ökade i användning. Numera är IGBT-transistorer mycket vanliga. Växelriktare används bland annat i vindkraftverk för att få rätt frekvens på strömmen. Först likriktas och glättas strömmen, för att sedan omformas till 50 Hz. Exempel på mindre anläggningar som kräver en växelriktare är för solceller då även elen som de genererar är likström. Andra praktiska användningsområden i konsumentledet är växelriktare för 12 V till 230 V, där till exempel bilens elektriska system via växelriktaren kan erbjuda samma nätspänning som i ett vanligt eluttag i hemmet. (sv)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 223356 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 49130 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1074465436 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Ein Wechselrichter (auch Inverter oder Drehrichter) ist ein elektrisches Gerät, das Gleichspannung in Wechselspannung umwandelt. Wechselrichter bilden neben Gleichrichtern, Gleichspannungswandlern und Umrichtern eine Untergruppe der Stromrichter. (de)
 • Un inversor es un dispositivo que cambia o transforma una tensión de entrada de corriente continua a una tensión simétrica de salida (senoidal, cuadrada o triangular) de corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por el usuario o el diseñador. (es)
 • Un inverter (termine della lingua inglese traducibile in italiano come invertitore), in elettronica, è un apparato elettronico di ingresso/uscita in grado di convertire una corrente continua in ingresso in una corrente alternata in uscita e di variarne i parametri di ampiezza e frequenza. Esso è funzionalmente il dispositivo antitetico rispetto a un raddrizzatore di corrente. (it)
 • Un onduleur est un dispositif d'électronique de puissance permettant de générer des tensions et des courants alternatifs à partir d'une source d'énergie électrique continue. Son fonctionnement est à dissocier des autres convertisseurs comme les convertisseurs AC/AC, les redresseurs (AC/DC) ou encore les convertisseurs DC/DC. Cependant un onduleur peut être associé à d'autres convertisseurs pour en changer la fonction. Le nom onduleur vient de l'anglais 'inverter', en effet historiquement l'onduleur avait la fonction inverse d'un redresseur . (fr)
 • 파워 인버터 또는 인버터(영어: power inverter 또는 inverter)는 직류(DC) 성분을 교류(AC) 성분으로 바꾸기 위한 전기변환장치를 호칭한다. 적절한 변환 방법이나 스위칭 소자, 제어 회로를 통해 원하는 전압과 주파수 출력값을 얻는다. (ex _ 주파수 범위: 50hz / 60hz | 전압범위: 100Vac, 110Vac, 115Vac, 120Vac, 200Vac, 220Vac, 230Vac, 240Vac) 인버터는 특정 전원 소스(전압원, 전류원, 주파수, 크기, 방향)를 다른 성분의 전원으로 사용하기 위해 사용하는 전력 변환기 중 출력이 AC Source 형식의 변환기를 총칭하는 단어이다. 주요 인버터의 종류는 다음과 같이 참고할 수 있다. 출처: 인버터뱅크(www.inverterbank.com) (ko)
 • Falownik (ang. power inverter, przetwornik mocy DC/AC) – urządzenie elektryczne zamieniające prąd stały (ang. direct current, DC), którym jest zasilane, na prąd przemienny (ang. alternating current, AC) o regulowanej częstotliwości wyjściowej. Jeśli w falowniku zastosuje się modulację szerokości impulsów (PWM), to równocześnie ze zmianą częstotliwości można regulować wartość skuteczną napięcia wyjściowego. (pl)
 • インバータ(英語: Inverter)とは、直流または交流から、周波数の異なる交流を発生させる(逆変換する)電源回路、またはその回路を持つ装置のことである。逆変換回路(ぎゃくへんかんかいろ)、逆変換装置(ぎゃくへんかんそうち)などとも呼ばれる。制御装置と組み合わせることなどにより、省エネルギー効果をもたらすことも可能なため、利用分野が拡大している。 インバータと逆の機能を持つ回路(装置)はコンバータ、または整流器(順変換器)とも言う。 (ja)
 • Een wisselrichter (ook wel omvormer of inverter genoemd) is een elektronische schakeling die gelijkstroom omzet in wisselstroom (daarom vaak gedefinieerd als een DC/AC-convertor) en dit, afhankelijk van de instellingen, in elke gewenste spanningsvorm, stroomsterkte, pulstal en pulsfrequentie. (nl)
 • Um inversor ou ondulador, é um dispositivo elétrico ou eletromecânico capaz de converter um sinal elétrico CC (corrente contínua) em um sinal elétrico CA (corrente alternada). (pt)
 • 變流器(英語:Power Converter)是使電源系統的電壓、頻率、相數和其他電量或特性發生變化的電氣設備; 整流器(Rectifier)、逆變器(Inverter)及斬波器(Chopper)皆為變流器的其中一種。 (zh)
 • Інвертор (лат. inverto — повертати, перевертати) — перетворювач постійного струму на змінний однофазний або багатофазний струм, силовий генератор змінного струму. Зазвичай являє собою генератор періодичної напруги, за формою здебільшого наближеної до синусоїди, або дискретного сигналу. Інвертори напруги можуть застосовуватися у вигляді окремого пристрою або входити до складу джерел і систем безперервного живлення апаратури електричною енергією змінного струму. Якщо інвертор передає енергію з мережі постійного струму в мережу змінного, частота і напруга в якій вже задані роботою інших генераторів, то його названо залежним (веденим). (uk)
 • Инве́ртор — устройство для преобразования постоянного тока в переменный с изменением величины напряжения. Обычно представляет собой генератор периодического напряжения, по форме приближённого к синусоиде, или дискретного сигнала. Инверторы напряжения могут применяться в виде отдельного устройства или входить в состав источников и систем бесперебойного питания аппаратуры электрической энергией переменного тока. (ru)
 • La funció d'un inversor és canviar un voltatge d'entrada de corrent continu a un voltatge simètric de sortida de corrent altern, amb la magnitud i freqüència desitjada per l'usuari.Els inversors s'utilitzen en una gran varietat d'aplicacions, des de petites fonts d'alimentació per a ordinadors, fins a aplicacions industrials per controlar alta potència. Els inversors també s'utilitzen per convertir el corrent continu generat pels panells solars fotovoltaics, acumuladors o bateries, etc, en corrent altern i d'aquesta manera poder ser injectats a la xarxa elèctrica o usats en instal·lacions elèctriques aïllades. (ca)
 • je druh měniče, který převádí stejnosměrné napětí resp. stejnosměrný proud na střídavé napětí resp. střídavý proud. Střídač může být napájen buď konstantním zdrojem napětí (napěťový střídač) nebo konstantním zdrojem proudu (proudový střídač). V dnešní době tvoří drtivou většinu napěťové střídače, takže toto rozlišení nebývá zpravidla nutné. Napěťový střídač může být složen z vypínatelných součástek, např. IGBT, IGCT nebo GTO tyristorů. Pro menší výkony lze použít také tranzistory MOSFET. V době, kdy vypínatelné součástky nedosahovaly potřebných výkonů, se rovněž používaly tyristory vybavené komutačními obvody. (cs)
 • Ο αντιστροφέας (επίσης μετατροπέας ή αναστροφέας) (inverter) είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που μετατρέπει τη συνεχή τάση σε . Ο αντιστροφέας είναι δυνατόν να υπάρχει ως αυτόνομη ηλεκτρονική συσκευή, ή ως βαθμίδα άλλης ηλεκτρονικής συσκευής. Ως αυτόνομη συσκευή, χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, αυτόνομα συστήματα ενέργειας με συσσωρευτές, και όπου αλλού χρειάζεται να μετατρέψουμε συνεχή τάση 12 V ή 24 V (συνηθέστερες τιμές), σε εναλλασσόμενη 220 V. Ως τελική βαθμίδα, υπάρχει στα UPS (συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος). (el)
 • A power inverter, inverter or invertor is a power electronic device or circuitry that changes direct current (DC) to alternating current (AC). The resulting AC frequency obtained depends on the particular device employed. Inverters do the opposite of "converters" which were originally large electromechanical devices converting AC to DC. The input voltage, output voltage and frequency, and overall power handling depend on the design of the specific device or circuitry. The inverter does not produce any power; the power is provided by the DC source. (en)
 • Växelriktning används för att omvandla likström till växelström. Målet är en perfekt sinusvåg utan distorsion eller spikar. En snabbväxlande strömbrytare ("switch") bestämmer frekvens tar fram sinusvågen (50 Hz) genom att hacka upp likströmmen upp till 25.000 gånger per sekund genom pulsbreddsmodulering. Sedan filtreras strömmen och en perfekt sinusvåg matas ut. (sv)
rdfs:label
 • عاكس كهربائي (ar)
 • Inversor (electrònica) (ca)
 • Střídač (cs)
 • Αντιστροφέας (el)
 • Wechselrichter (de)
 • Inversor (electrónica) (es)
 • Onduleur (fr)
 • Power inverter (en)
 • Power inverter (in)
 • インバータ (ja)
 • Inverter (it)
 • 인버터 (ko)
 • Wisselrichter (nl)
 • Falownik (pl)
 • Inversor (pt)
 • Інвертор (uk)
 • Växelriktning (sv)
 • Инвертор (электротехника) (ru)
 • 逆變器 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:motor of
is dbp:products of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License