Pope Lucius I was the bishop of Rome from 25 June 253 to his death on 5 March 254. He was banished soon after his consecration, but gained permission to return. He was mistakenly classified as a martyr in the persecution by Emperor Valerian, which did not begin until after Lucius' death.

Property Value
dbo:abstract
 • لوكيوس الأول هو بابا الكنيسة الكاثوليكية الثاني والعشرين وقديس وفق المعتقدات المسيحية، كان أسقف روما بين 25 يونيو 253 حتى وفاته في 5 مارس 254، خلفًا للبابا كورنيلوس. ولد القديس لوكيوس في روما وتاريخ مولده غير معروف، ولا يعرف شيء عن أسرته باستثناء اسم والده وهو بورباريوس. انتخب على الارجح في 25 يونيو عام 253، وتوفي في 5 مارس عام 254. بدأ انتخابه أثناء فترة الاضطهاد الذي تسبب في نفي سلفه البابا كورنيليوس، وقد تم نفيه بعد وقت قصير من تتويجه كبابا، ولكنه نجح في الحصول على إذن بالعودة. يتم الاحتفال في يوم تذكاره في 5 مارس. لم بظهر عيده في التقويم الترنيدني الذي قام بانشائه البابا بيوس الخامس. في عام 1602 تم ادراج العيد في تاريخ 4 مارس في تقويم القديسين. (ar)
 • Sv. Lucius I. (zemřel 4. března 254 v Římě) byl 22. papežem katolické církve v letech 253–254. (cs)
 • Luci I (?, ? - Roma, 5 de març del 254) va ser el vint-i-dosè bisbe de Roma i el vint-i-unè successor de sant Pere, exercint un breu mandat entre mitjans del 253 i els primers mesos del 254. És venerat com a sant per l'Església Catòlica, la seva festa és el 4 de març. (ca)
 • Lucius I. (* in Rom; † 5. März 254) war Bischof von Rom für acht Monate (25. Juni 253 bis zu seinem Tode). Lucius war Römer. Von Kaiser Trebonianus Gallus wurde Lucius sofort in die Verbannung geschickt. Nach dem gewaltsamen Tod des Kaisers konnte er unter dessen Nachfolger Valerian rasch zurückkehren. Das Schisma des Novatian dauerte unter seiner Amtszeit fort. Gegen den Rigorismus der Novatianer vertrat er wie schon sein Vorgänger die mildere Richtung in der Bußpraxis. Er wird in mehreren Briefen des heiligen Cyprian von Karthago erwähnt, der ihn als mutigen Bekenner rühmt. Erst spätere Legenden berichten von einem Martyrium. Wie seine Vorgänger fand er seine letzte Ruhestätte in der Calixtus-Katakombe. Bei deren Wiederentdeckung wurde ein Stück seiner Grabinschrift gefunden. Sein Gedenktag ist der 4. März. In Roskilde: Übertragung der Gebeine: 25. August. (de)
 • Ο Πάπας Λούκιος Α΄ προκαθημένος της εκκλησίας της Ρώμης (25 Ιουνίου 253 – 5 Μαρτίου 254) εκ γενετής Ρωμαίος σύμφωνα με το LP, εξορίστηκε από τον αυτοκράτορα Γάλλο, σχεδόν αμέσως μετά την εκλογή του. Δεν είναι γνωστός ό τόπος εξορίας του, αλλά φαίνεται πως σύντομα επέστρεψε μαζί με άλλους εξορισμένους χριστιανούς, καθώς ο νέος αυτοκράτορας Βαλεριανός (Ουαλεριανός) διέκειτο καταρχήν ευνοϊκά προς τη χριστιανική θρησκεία, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ευσέβιου Καισαρείας. (el)
 • Lucio la 1-a (naskiĝis en Romo; mortis la 5-an de marto 254) estis episkopo de Romo dum ok monatoj (25-a de junio 253 ĝis la 5-a de marto 254), pasigis mallongan tempon en ekzilo, sed povis fine reveni kaj mortis je natura morto. Oni nenion scias pri li, nur la nomon de lia patro, Porfirianus. Li estis elektita verŝajne la 25-an de junio, 253, kaj mortis la 5-an de marto 254. Lia elekto okazis dum la persekutado kiu kaŭzis la elpelon de lia antaŭulo Kornelio, kaj li ankaŭ estis forigita baldaŭ post lia konsekro, sed sukcesis akiri la revenpermeson. Li estas laŭdita en pluraj leteroj de Cipriano pro kondamnado de la pro ilia rifuzo reakcepti la kristanojn en la eklezio post ilia pento kaj abĵuro sub persekutado. Lia festotago estas la5-a de marto, en tiu dato li estas festita en la Roma martirologio la la sekvo: "En la katakombo de Kaliksto ĉe la Via Appia, Romo, entombigo de sankta Lucio, papo, posteulo de sankta Kornelio. Pro lia fido al Kristo kiun li suferis en ekzilo kaj funkciis kiel elstara konfesanto de la kredo, kun modereco kaj prudento, en la malfacilaj tempoj kiuj estis liaj." Lia festotago ne prezentiĝis en la de Papo Pio la 5-a. En 1602 ĝi estis insertita, sub la dato de 4-a de marto la kalendaro de sanktuloj por uzo kie ajn en la romia rito. Kun la enmeto en 1621 en la sama dato de la festo de Sankta Kazimiro, la festado de papo Lucio estis reduktita al memorceremonio kun la Meso de Sankta Kazimiro. Ĝi restis tiel ĝis 1969, kiam la festotago de Lucio estis movita en la romia martirologio al la tago de lia morto kaj forlasita de la Ĝenerala Kalendaro, parte pro la senbazeco de la titolo de "martiro" kun kiu kiun li antaŭe estis honorita. Malgraŭ tio kio estas erare deklarita en la Liber pontificalis, li ne fakte suferis martiriĝon. La persekutado de Valeriano en kiu li laŭdire estis martirigita komenciĝis post marto 254, kiam papo Lucio mortis. (eo)
 • Pope Lucius I was the bishop of Rome from 25 June 253 to his death on 5 March 254. He was banished soon after his consecration, but gained permission to return. He was mistakenly classified as a martyr in the persecution by Emperor Valerian, which did not begin until after Lucius' death. (en)
 • Luzio I.a (Erroma, ? - † ibidem., 254ko martxoaren 5a) Eliza Katolikoaren 22. Aita Santua izan zen 253 eta 254 urteen bitartean. (eu)
 • Lucio I (Roma, ¿? - 5 de marzo de 254) fue el papa n.º 22 de la Iglesia católica de 253 a 254. Hijo de Porfirio, Lucio, que al igual que muchos cristianos se encontraba sufriendo pena de destierro por orden del emperador Treboniano Galo, pudo regresar a Roma tras la muerte de este en mayo de 253​ y ser elegido sucesor del papa Cornelio. Su pontificado fue muy breve ya que falleció el 5 de marzo de 254 y durante el mismo continuó la política de su predecesor contra los novacianos. Hombre de rigurosas costumbres prohibió la cohabitación entre hombres y mujeres que no fuesen consanguíneos, e impuso a los eclesiásticos la obligación de no convivir con las religiosas que les daban hospitalidad por sentimientos caritativos. Aunque en los martirologios aparece como mártir, no parece que sufriera martirio alguno ya que en dicha fecha, bajo el gobierno del emperador Valeriano, los cristianos eran tratados benevolentemente.​ (es)
 • Lucius Ier est le 22e pape de l'Église catholique, de 253 à 254.Né à Lucques, selon le Liber Pontificalis, tandis que plusieurs ouvrages plus qualifiés situent sa naissance à Rome. Il est élu à la mort de Corneille mais il est arrêté quasi immédiatement sur ordre de l'empereur Trébonien Galle et aussitôt envoyé en exil. Cependant, après l'assassinat de l'empereur, il rentre à Rome car le nouvel empereur, Valérien, est moins hostile aux chrétiens. Comme il n'est pas hostile au retour des repentis de la persécution de Dèce au sein de l'Église, il est lui aussi la cible des novatiens au point que l'évêque Cyprien de Carthage doit prendre sa défense. Il combattit la cohabitation entre hommes et femmes non consanguins, ainsi qu'entre diaconesses et clercs. S. Lucius Ier meurt quelques mois plus tard en martyr, le 5 mars 254. Il est inhumé dans la crypte des Papes de la catacombe de Saint-Calixte. (fr)
 • Ba Phápa ar an Eaglais Chaitliceach é Lucius I. Ba as an Róimh é agus ghlac sé an Chríostaíocht. (ga)
 • Paus Lusius I (lahir di Roma, Italia) adalah seorang Paus, pemimpin Gereja Katholik Roma, uskup Roma dari 25 Juni 253 hingga 5 Maret 254. (in)
 • Lucio I (Roma, ... – Roma, 5 marzo 254) è stato il 22º papa della Chiesa cattolica, che lo venera come santo. Fu papa per otto mesi, dal 25 giugno 253 alla morte. (it)
 • 교황 루치오 1세(라틴어: Lucius I, 이탈리아어: Lucio I)는 제22대 교황(재위: 253년 6월 25일 - 254년 3월 5일)이다. 사후 시성되었으며, 축일은 3월 4일이다. 루치오 1세는 로마 태생으로 생년월일은 불명이다. 그의 가족에 대해서도 그의 아버지 이름이 포르피리아누스(Porphyrianus)라는 것 외에는 알려진 바가 전혀 없다. 데키우스 황제 치하의 기독교 박해 기간 중에 교황 고르넬리오가 체포되어 로마에서 추방당하자 후임자로 루치오 1세가 선출되었다. 루치오 1세 역시 그의 전임자와 마찬가지로 로마 주교 착좌식 이후 바로 축출당하였지만, 발레리아누스 황제로부터 로마로 돌아와도 좋다는 허락을 받았다. 루치오 1세는 데키우스 황제 치하에서 일어난 기독교 박해 당시 배교한 신자들 중에 회개한 이들을 다시 교회 안에 받아들이는 것을 거부한 노바시아노주의자들을 비난하고, 전임 교황의 관대한 정책을 고수하였다. 치프리아노는 이에 대해 서신을 보내 루치오 1세에 대하여 ‘가장 친애하는 형제이자 존경하는 증거자’라고 칭하며 찬사를 보냈다. 루치오 1세는 로마에 귀환한 후 몇달 만에 선종하였다. 그의 축일은 3월 4일이며, 《로마 순교록》에는 다음과 같은 기록이 남아 있다. “로마의 아피아 가도에 있는 갈리스토 묘지에는 성 고르넬리오의 후임자인 성 루치오 교황의 무덤이 있다. 그리스도에 대한 믿음을 위해 그는 추방의 고통을 겪었으며, 어려운 상황 속에서도 깊은 신앙심과 뛰어난 분별력과 강한 절제심을 지녀 사목 활동을 훌륭하게 수행하였다.” 성 루치오 1세 기념일은 교황 비오 5세 당시 개정된 초창기 에는 포함되어 있지 않았지만, 1602년에 로마 전례를 거행하는 곳 어디에서나 기념할 수 있도록 3월 4일로 지정되었다. 1621년에는 기념일이 성 루치오 1세 기념일과 같은 날로 지정됨으로써, 성 루치오 1세 기념일은 성 가시미로 기념일과 공동 기념일 개념으로 축소되었다. 1969년까지 이대로 유지되다가, 《로마 순교록》에 나와 있는 성 루치오 1세의 사망일로 기념일 날짜가 바뀌었다. 또한, 성 루치오 1세가 순교했다는 명확한 근거가 없기 때문에 ‘순교자’라는 칭호도 전례력에서 사라지게 되었다. 《교황 연대표》에는 루치오 1세가 순교했다고 기록되어 있지만, 이는 사실이 아니다. 이 책에는 그가 발레리아누스 황제의 박해 때 순교했다고 기록되어 있지만, 실제로는 루치오 1세가 선종한 254년 3월 이후에 박해가 시작되었다. (ko)
 • ルキウス1世(Lucius I, ? - 254年3月5日)は、ローマ教皇(在位:253年6月25日 - 254年3月5日)。ローマ出身。父親の名前はポルフィリウスであったという。 トレボニアヌス帝の迫害下に教皇に選出され、前任者のコルネリウスと同じように逮捕された。しかし、後をついだウァレリアヌス帝が迫害の手をゆるめたため解放された。ルキウス1世はコルネリウスと同じような思想を持っていたことがキュプリアヌスの書簡から伺われる。結局、ヴァレリアヌス帝の迫害下で殉教することになったようであるが、くわしいことはわからない。 ルキウス1世の墓地は現在もローマのサン・カリストゥスのカタコンベにある。後に遺体は聖セシリアの遺体と共に聖チェチーリア教会に移されたという。さらに1100年頃、遺物がデンマークのロスキレに運ばれ、シェラン島の守護聖人であることからコペンハーゲンのアンスガリオ教会に安置されたという。しかし、デンマークに吹き荒れた宗教改革の嵐の中で、ルキウス1世関係の遺物はほとんどが失われてしまった。 カトリック教会の聖人であり、記念日は3月4日である。 (ja)
 • Lucius I (Rome, geboortedatum onbekend - aldaar, 5 maart 254) was de 22ste paus van de Katholieke Kerk. Hij werd al snel na zijn pausverkiezing verbannen maar kreeg toestemming terug te keren. Hij wordt onder meer in verband gebracht met Cyprianus, maar zijn ambtstermijn was te kort voor een sterk beleid. Wel keurde hij het ongehuwd samenwonen af. Deze roerige periode was er meer een van overleven voor de meeste christenen. Lucius zou zijn omgebracht tijdens de christenvervolgingen van keizer Valerianus I, maar deze begonnen pas na zijn sterfdag. Lucius wordt als martelaar en heilige vereerd. Zijn gedenkdag is 4 maart, de dag van de verheffing van zijn gebeente (zijn heiligverklaring) is 25 augustus. Lucius overleed op 5 maart 254. Zijn grafsteen is te vinden in de catacomben van Sint-Callixtus. De relikwieën zijn echter te vinden in de Santa Maria in Trastevere, samen met die van Sint-Caecilia. Lucius' hoofd wordt bewaard in de reliekschrijn van de St-Ansgar-kathedraal in Kopenhagen,nadat het eerst in Roskilde was bewaard. Rond het jaar 1100 werd hij uitgeroepen tot beschermheilige van de Deense provincie Seeland. (nl)
 • Papa Lúcio I (em latim: Lucius) foi o vigésimo segundo Bispo de Roma, governando de 25 de Junho de 253 até 5 de Março de 254. Lúcio nasceu em Roma, sendo que o dia e ano são desconhecidos. Pouco se sabe sobre sua família, exceto o nome de seu pai, Prophyrianus. Ele foi eleito, provavelmente, no dia 25 de Junho de 253. Sua eleição aconteceu durante a perseguição que já havia acusado o banimento do Papa Cornélio e ele também foi banido, mas teve permissão para voltar. Ao voltar, teve de sustentar luta fortíssima, desta vez, contra hereges denominados "novacianos". Sua determinação, zelo apostólico, plena convicção e fé em defesa da doutrina de Cristo, culminou em seu martírio. Data desta época, a morte de Nereu de Chipre, um perigoso agitador que ambicionava o trono Pontifício, e maquinou inúmeros estratagemas para conquistar seguidores. Documentos apócrifos ditam a sua morte por envenenamento com recurso de cicuta, poderoso veneno. Neste mesmo local e época, foram martirizados outros novecentos santos mártires, cujos corpos foram depositados nas catacumbas de Santa Cecília, vítimas da intolerância romana. Sua tumba continua na catacumba de Calisto, mas seus restos mortais estão na Igreja de Santa Cecilia in Trastevere, juntamente com as relíquias da própria Santa Cecília e outros. Sua cabeça continua preservada na Catedral Santo Ansgar, em Copenhaga, Dinamarca. (pt)
 • Lucjusz I (ur. w Rzymie, zm. 5 marca 254 tamże) – święty Kościoła katolickiego, 22. papież w okresie od 25 czerwca 253 do 5 marca 254. (pl)
 • Луций I (лат. Lucius I) (? — 5 марта 254) — епископ Рима с 25 июня 253 года по 5 марта 254 года. (ru)
 • Lucius I, född i Rom, död 5 mars 254, var påve från den 25 juni år 253 till sin död, den 5 mars år 254. Han vördas som helgon i Romersk-katolska kyrkan med minnesdag den 5 mars. (sv)
 • Святий Лу́цій I (лат. Lucius; †5 березня 254) — двадцять другий папа Римський (25 червня 253—5 березня 254), за походженням римлянин, його батьком був . Підтримував практику не дуже суворого спокутування гріхів. Загинув смертю мученика під час правління римського імператора Валеріана, похований у катакомбах Калікста. (uk)
 • 教宗聖路爵一世(拉丁語:Sanctus Lucius PP. I;約200年-254年3月5日)於253年6月25日-254年3月5日在位為教宗。 (zh)
dbo:birthPlace
dbo:deathDate
 • 0254-03-05 (xsd:date)
dbo:deathPlace
dbo:predecessor
dbo:successor
dbo:termPeriod
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 45409 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 7047 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 950153121 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:birthPlace
dbp:deathDate
 • 0254-03-05 (xsd:date)
dbp:deathPlace
 • Rome, Roman Empire (en)
dbp:feastDay
 • --03-05
dbp:honorificPrefix
 • Pope Saint (en)
dbp:name
 • Lucius I (en)
dbp:other
 • Lucius (en)
dbp:predecessor
dbp:successor
dbp:termEnd
 • 0254-03-05 (xsd:date)
dbp:termStart
 • 0253-06-25 (xsd:date)
dbp:title
dbp:type
 • Pope (en)
dbp:venerated
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wordnet_type
dbp:years
 • 253 (xsd:integer)
dct:subject
schema:sameAs
rdf:type
rdfs:comment
 • Sv. Lucius I. (zemřel 4. března 254 v Římě) byl 22. papežem katolické církve v letech 253–254. (cs)
 • Luci I (?, ? - Roma, 5 de març del 254) va ser el vint-i-dosè bisbe de Roma i el vint-i-unè successor de sant Pere, exercint un breu mandat entre mitjans del 253 i els primers mesos del 254. És venerat com a sant per l'Església Catòlica, la seva festa és el 4 de març. (ca)
 • Ο Πάπας Λούκιος Α΄ προκαθημένος της εκκλησίας της Ρώμης (25 Ιουνίου 253 – 5 Μαρτίου 254) εκ γενετής Ρωμαίος σύμφωνα με το LP, εξορίστηκε από τον αυτοκράτορα Γάλλο, σχεδόν αμέσως μετά την εκλογή του. Δεν είναι γνωστός ό τόπος εξορίας του, αλλά φαίνεται πως σύντομα επέστρεψε μαζί με άλλους εξορισμένους χριστιανούς, καθώς ο νέος αυτοκράτορας Βαλεριανός (Ουαλεριανός) διέκειτο καταρχήν ευνοϊκά προς τη χριστιανική θρησκεία, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ευσέβιου Καισαρείας. (el)
 • Pope Lucius I was the bishop of Rome from 25 June 253 to his death on 5 March 254. He was banished soon after his consecration, but gained permission to return. He was mistakenly classified as a martyr in the persecution by Emperor Valerian, which did not begin until after Lucius' death. (en)
 • Luzio I.a (Erroma, ? - † ibidem., 254ko martxoaren 5a) Eliza Katolikoaren 22. Aita Santua izan zen 253 eta 254 urteen bitartean. (eu)
 • Ba Phápa ar an Eaglais Chaitliceach é Lucius I. Ba as an Róimh é agus ghlac sé an Chríostaíocht. (ga)
 • Paus Lusius I (lahir di Roma, Italia) adalah seorang Paus, pemimpin Gereja Katholik Roma, uskup Roma dari 25 Juni 253 hingga 5 Maret 254. (in)
 • Lucio I (Roma, ... – Roma, 5 marzo 254) è stato il 22º papa della Chiesa cattolica, che lo venera come santo. Fu papa per otto mesi, dal 25 giugno 253 alla morte. (it)
 • ルキウス1世(Lucius I, ? - 254年3月5日)は、ローマ教皇(在位:253年6月25日 - 254年3月5日)。ローマ出身。父親の名前はポルフィリウスであったという。 トレボニアヌス帝の迫害下に教皇に選出され、前任者のコルネリウスと同じように逮捕された。しかし、後をついだウァレリアヌス帝が迫害の手をゆるめたため解放された。ルキウス1世はコルネリウスと同じような思想を持っていたことがキュプリアヌスの書簡から伺われる。結局、ヴァレリアヌス帝の迫害下で殉教することになったようであるが、くわしいことはわからない。 ルキウス1世の墓地は現在もローマのサン・カリストゥスのカタコンベにある。後に遺体は聖セシリアの遺体と共に聖チェチーリア教会に移されたという。さらに1100年頃、遺物がデンマークのロスキレに運ばれ、シェラン島の守護聖人であることからコペンハーゲンのアンスガリオ教会に安置されたという。しかし、デンマークに吹き荒れた宗教改革の嵐の中で、ルキウス1世関係の遺物はほとんどが失われてしまった。 カトリック教会の聖人であり、記念日は3月4日である。 (ja)
 • Lucjusz I (ur. w Rzymie, zm. 5 marca 254 tamże) – święty Kościoła katolickiego, 22. papież w okresie od 25 czerwca 253 do 5 marca 254. (pl)
 • Луций I (лат. Lucius I) (? — 5 марта 254) — епископ Рима с 25 июня 253 года по 5 марта 254 года. (ru)
 • Lucius I, född i Rom, död 5 mars 254, var påve från den 25 juni år 253 till sin död, den 5 mars år 254. Han vördas som helgon i Romersk-katolska kyrkan med minnesdag den 5 mars. (sv)
 • Святий Лу́цій I (лат. Lucius; †5 березня 254) — двадцять другий папа Римський (25 червня 253—5 березня 254), за походженням римлянин, його батьком був . Підтримував практику не дуже суворого спокутування гріхів. Загинув смертю мученика під час правління римського імператора Валеріана, похований у катакомбах Калікста. (uk)
 • 教宗聖路爵一世(拉丁語:Sanctus Lucius PP. I;約200年-254年3月5日)於253年6月25日-254年3月5日在位為教宗。 (zh)
 • لوكيوس الأول هو بابا الكنيسة الكاثوليكية الثاني والعشرين وقديس وفق المعتقدات المسيحية، كان أسقف روما بين 25 يونيو 253 حتى وفاته في 5 مارس 254، خلفًا للبابا كورنيلوس. ولد القديس لوكيوس في روما وتاريخ مولده غير معروف، ولا يعرف شيء عن أسرته باستثناء اسم والده وهو بورباريوس. انتخب على الارجح في 25 يونيو عام 253، وتوفي في 5 مارس عام 254. بدأ انتخابه أثناء فترة الاضطهاد الذي تسبب في نفي سلفه البابا كورنيليوس، وقد تم نفيه بعد وقت قصير من تتويجه كبابا، ولكنه نجح في الحصول على إذن بالعودة. يتم الاحتفال في يوم تذكاره في 5 مارس. (ar)
 • Lucius I. (* in Rom; † 5. März 254) war Bischof von Rom für acht Monate (25. Juni 253 bis zu seinem Tode). Lucius war Römer. Von Kaiser Trebonianus Gallus wurde Lucius sofort in die Verbannung geschickt. Nach dem gewaltsamen Tod des Kaisers konnte er unter dessen Nachfolger Valerian rasch zurückkehren. Das Schisma des Novatian dauerte unter seiner Amtszeit fort. Gegen den Rigorismus der Novatianer vertrat er wie schon sein Vorgänger die mildere Richtung in der Bußpraxis. (de)
 • Lucio la 1-a (naskiĝis en Romo; mortis la 5-an de marto 254) estis episkopo de Romo dum ok monatoj (25-a de junio 253 ĝis la 5-a de marto 254), pasigis mallongan tempon en ekzilo, sed povis fine reveni kaj mortis je natura morto. Oni nenion scias pri li, nur la nomon de lia patro, Porfirianus. Li estis elektita verŝajne la 25-an de junio, 253, kaj mortis la 5-an de marto 254. Lia elekto okazis dum la persekutado kiu kaŭzis la elpelon de lia antaŭulo Kornelio, kaj li ankaŭ estis forigita baldaŭ post lia konsekro, sed sukcesis akiri la revenpermeson. (eo)
 • Lucio I (Roma, ¿? - 5 de marzo de 254) fue el papa n.º 22 de la Iglesia católica de 253 a 254. Hijo de Porfirio, Lucio, que al igual que muchos cristianos se encontraba sufriendo pena de destierro por orden del emperador Treboniano Galo, pudo regresar a Roma tras la muerte de este en mayo de 253​ y ser elegido sucesor del papa Cornelio. Su pontificado fue muy breve ya que falleció el 5 de marzo de 254 y durante el mismo continuó la política de su predecesor contra los novacianos. (es)
 • Lucius Ier est le 22e pape de l'Église catholique, de 253 à 254.Né à Lucques, selon le Liber Pontificalis, tandis que plusieurs ouvrages plus qualifiés situent sa naissance à Rome. Il est élu à la mort de Corneille mais il est arrêté quasi immédiatement sur ordre de l'empereur Trébonien Galle et aussitôt envoyé en exil. Cependant, après l'assassinat de l'empereur, il rentre à Rome car le nouvel empereur, Valérien, est moins hostile aux chrétiens. Comme il n'est pas hostile au retour des repentis de la persécution de Dèce au sein de l'Église, il est lui aussi la cible des novatiens au point que l'évêque Cyprien de Carthage doit prendre sa défense. (fr)
 • 교황 루치오 1세(라틴어: Lucius I, 이탈리아어: Lucio I)는 제22대 교황(재위: 253년 6월 25일 - 254년 3월 5일)이다. 사후 시성되었으며, 축일은 3월 4일이다. 루치오 1세는 로마 태생으로 생년월일은 불명이다. 그의 가족에 대해서도 그의 아버지 이름이 포르피리아누스(Porphyrianus)라는 것 외에는 알려진 바가 전혀 없다. 데키우스 황제 치하의 기독교 박해 기간 중에 교황 고르넬리오가 체포되어 로마에서 추방당하자 후임자로 루치오 1세가 선출되었다. 루치오 1세 역시 그의 전임자와 마찬가지로 로마 주교 착좌식 이후 바로 축출당하였지만, 발레리아누스 황제로부터 로마로 돌아와도 좋다는 허락을 받았다. 루치오 1세는 데키우스 황제 치하에서 일어난 기독교 박해 당시 배교한 신자들 중에 회개한 이들을 다시 교회 안에 받아들이는 것을 거부한 노바시아노주의자들을 비난하고, 전임 교황의 관대한 정책을 고수하였다. 치프리아노는 이에 대해 서신을 보내 루치오 1세에 대하여 ‘가장 친애하는 형제이자 존경하는 증거자’라고 칭하며 찬사를 보냈다. (ko)
 • Lucius I (Rome, geboortedatum onbekend - aldaar, 5 maart 254) was de 22ste paus van de Katholieke Kerk. Hij werd al snel na zijn pausverkiezing verbannen maar kreeg toestemming terug te keren. Hij wordt onder meer in verband gebracht met Cyprianus, maar zijn ambtstermijn was te kort voor een sterk beleid. Wel keurde hij het ongehuwd samenwonen af. Deze roerige periode was er meer een van overleven voor de meeste christenen. (nl)
 • Papa Lúcio I (em latim: Lucius) foi o vigésimo segundo Bispo de Roma, governando de 25 de Junho de 253 até 5 de Março de 254. Lúcio nasceu em Roma, sendo que o dia e ano são desconhecidos. Pouco se sabe sobre sua família, exceto o nome de seu pai, Prophyrianus. Ele foi eleito, provavelmente, no dia 25 de Junho de 253. Sua eleição aconteceu durante a perseguição que já havia acusado o banimento do Papa Cornélio e ele também foi banido, mas teve permissão para voltar. (pt)
rdfs:label
 • لوكيوس الأول (ar)
 • Papa Luci I (ca)
 • Lucius I. (cs)
 • Lucius I. (de)
 • Πάπας Λούκιος Α΄ (el)
 • Lucio la 1-a (eo)
 • Pope Lucius I (en)
 • Lucio I (es)
 • Luzio I.a (eu)
 • Lucius Ier (fr)
 • Pápa Lucius I (ga)
 • Paus Lusius I (in)
 • Papa Lucio I (it)
 • ルキウス1世 (ローマ教皇) (ja)
 • 교황 루치오 1세 (ko)
 • Paus Lucius I (nl)
 • Lucjusz I (pl)
 • Papa Lúcio I (pt)
 • Луций I (ru)
 • Луцій I (uk)
 • Lucius I (sv)
 • 教宗路基约一世 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Lucius I (en)
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:predecessor of
is dbp:successor of
is foaf:primaryTopic of