An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Polypharmacology is the design or use of pharmaceutical agents that act on multiple targets or disease pathways. Despite scientific advancements and an increase of global R&D spending, drugs are frequently withdrawn from markets. This is primarily due to their side effects or toxicities. Drug molecules often interact with multiple targets and the unintended drug-target interactions can cause side effects. Polypharmacology remains to be one of the major challenges in drug development, and it opens novel avenues to rationally design the next generation of more effective but less toxic therapeutic agents. Polypharmacology suggests that more effective drugs can be developed by specifically modulating multiple targets. It is generally thought that complex diseases such as cancer and central ner

Property Value
dbo:abstract
 • La Polifarmacologia és el disseny o ús d'agents farmacèutics que actuen sobre múltples objectius o camins d'una malaltia. En aquests darrers anys en què hi ha hagut avenços científics notables i augment significatiu de la despesa global en R+ D, els fàrmacs segueixen sent retirats freqüentment del mercat. Això és degut principalment a causa dels seus efectes adversos i toxicitats. Les molècules d'un fàrmac sovint interaccionen amb objectius múltiples i les no desitjades interaccions fàrmac-diana podrien causar efectes adversos i ser per tant motiu de contraindicació. La polifarmacologia segueix sent un dels reptes importants dins desenvolupament dels fàrmacs, i obre noves vies per dissenyar de manera racional properes generacions d'agents terapèutics més eficaços i menys tòxics. La polifarmacologia suggereix que es poden desenvolupar fàrmacs més eficaços modulant objectius múltiples. És amb malalties complexes com el càncer i les malalties de sistema nerviós central que es poden requerir aproximacions terapèutiques complexes. En aquest sentit, un fàrmac que “copegi” els múltiples nodes sensibles pertanyents a una xarxa de dianes que interaccionen ofereix un potencial d'eficàcia més alt i pot limitar els inconvenients que sorgeixen generalment de l'ús d'un fàrmac diana sol o d'una combinació de fàrmacs múltiples. Per contra, la biologia química continua essent una disciplina reduccionista que encara considera les sondes químiques com molècules molt selectives que permeten la modulació i l'estudi d'una diana específica. La biologia química no pot seguir obviant l'existència de la polifarmacologia i ha d'esdevenir una disciplina més holística que consideri l'ús de sondes químiques des d'una perspectiva de sistemes. (ca)
 • علم الأدوية المتعدد (بالإنجليزية: Polypharmacology) هو تصميم أو استخدام العوامل الصيدلانية التي تعمل على أهداف متعددة أو مسارات مرضية. على الرغم من التقدم العلمي وزيادة الإنفاق العالمي على البحث والتطوير، كثيرًا ما يتم سحب الأدوية من الأسواق. هذا يرجع في المقام الأول إلى آثارها الجانبية أو سميتها. غالبًا ما تتفاعل جزيئات الدواء مع أهداف متعددة ويمكن أن تسبب التفاعلات غير المقصودة بين الدواء والهدف آثارًا جانبية. لا يزال علم الأدوية المتعددة أحد التحديات الرئيسية في تطوير الأدوية، ويفتح طرقًا جديدة لتصميم عقلاني للجيل القادم من العوامل العلاجية الأكثر فعالية ولكن الأقل سمية. يقترح علم الأدوية المتعدد أنه يمكن تطوير عقاقير أكثر فاعلية عن طريق تعديل أهداف متعددة على وجه التحديد. يُعتقد عمومًا أن الأمراض المعقدة مثل السرطان وأمراض الجهاز العصبي المركزي قد تتطلب مناهج علاجية معقدة. في هذا الصدد، فإن الدواء الذي «يصيب» عدة عُقد حساسة تنتمي إلى شبكة من الأهداف المتفاعلة يوفر إمكانية زيادة الفعالية وقد يحد من العيوب التي تنشأ عمومًا عن استخدام عقار وحيد الهدف أو مجموعة من الأدوية المتعددة. في المقابل، لا تزال البيولوجيا الكيميائية تخصصًا اختزاليًا، ولا تزال تعتبر المسابير الكيميائية جزيئات صغيرة انتقائية للغاية تمكن من تعديل ودراسة هدف واحد محدد. لا يمكن أن تستمر البيولوجيا الكيميائية في التغاضي عن وجود نصوص متعددة وحثها على أن تصبح نظامًا أكثر شمولية ينظر إلى استخدام مركبات الأدوات من منظور النظم. يقدم استخدام البروتينات الكيميائية استراتيجيات لتطوير فهم أكثر شمولية لمجموعة واسعة من البروتينات من الأهداف التي يتفاعل معها الدواء. تم اقتراح الفكرة الأولية لعلم الأدوية المتعدد لأول مرة في عام 2004 من قبل بريان روث. ورأى أن معظم اضطرابات الجهاز العصبي المركزي هي في الأصل متعددة الجينات، وأن محاولات تطوير علاجات أكثر فاعلية لأمراض مثل الفصام والاكتئاب من خلال اكتشاف الأدوية الانتقائية للأهداف الجزيئية الفردية (الرصاصات السحرية) لم تنجح إلى حد كبير. لذلك اقترح دليلًا على المفهوم القائل بأن تصميم الأدوية غير الانتقائية بشكل انتقائي أي «البنادق السحرية» التي تتفاعل مع العديد من الأهداف الجزيئية سيؤدي إلى أدوية جديدة وأكثر فاعلية لمجموعة متنوعة من اضطرابات الجهاز العصبي المركزي. تم اقتراح مفهوم مشابه بشكل مستقل في عام 2006 من قبل البروفيسور زيجو وانج الذي استخدم مصطلح «عامل واحد - أهداف متعددة» (بالإنجليزية: single agent–multiple targets) (SAMT) لوصف نفس مبدأ «البنادق السحرية» وقدم فريقه البحثي أول دليل تجريبي على جدوى وفعالية ومزايا SAMT، وتحديداً تقنية oligodeoxynucleotides المعقدة cdODN التي تهاجم عوامل النسخ المستهدفة المتعددة، في علاج سرطان الثدي بطُعم أجنبي في الفئران. بعد ذلك، قام فريق وانج بتوسيع نطاق اختبار SAMT لتصميم عامل واحد يمكنه العمل على عدة جزيئات من الحمض النووي الريبوزي التي تستهدف الخلايا السرطانية وجينات قناة منظم ضربات القلب وجينات قنوات الكالسيوم كنهج علاجي جديد. تم تصنيف عمل وانج الآن على أنه «علم الأدوية اللاجيني المتعدد» أو «علم الأدوية المتعدد المستهدف»، وهو فرع من علم الأدوية المتعددة. في عام 2008، وصف البروفيسور كيفين شوكات وزملاؤه مركبًا واحدًا يمنع تكاثر الخلايا السرطانية عن طريق التثبيط المباشر لكينازات التيروزين المسرطنة و phosphatidylinositol-3-OH kinases ووصفه بأنه "عقار متعدد الأوجه '' جنبًا إلى جنب مع مفهوم "علم الأدوية المتعدد''. منذ ذلك الحين، أصبح علم الأدوية المتعدد فرعًا جديدًا من تخصص علم الأدوية ومجال البحث بالإضافة إلى أحد الاتجاهات والاستراتيجيات الجديدة لتطوير الأدوية. (ar)
 • La Polifarmacología es el diseño o uso de agentes farmacéuticos que actúan sobre múltiples objetivos o caminos de una enfermedad.​ En estos últimos años donde ha habido adelantos científicos notables y aumento significativo del gasto global en I+D, los fármacos siguen siendo retirados frecuentemente del mercado. Esto es debido principalmente a causa de sus efectos adversos y toxicidades. Las moléculas de un fármaco a menudo interaccionan con objetivos múltiples y las no deseadas interacciones fármaco-diana podrían causar efectos adversos y ser por tanto motivo de contraindicación. La polifarmacologia sigue siendo uno de los retos importantes dentro de desarrollo de los fármacos, y abre nuevas vías para diseñar de forma racional próximas generaciones de agentes terapéuticos más eficaces y menos tóxicos.​ La polifarmacologia sugiere que se pueden desarrollar fármacos más eficaces modulando objetivos múltiples. Es con enfermedades complejas como el cáncer y las enfermedades de sistema nervioso central que se pueden requerir aproximaciones terapéuticas complejas. En este sentido, un fármaco que “golpee” los múltiples nodos sensibles pertenecientes en una red de dianas que interaccionan ofrece un potencial de eficacia más alto y puede limitar los inconvenientes que surgen generalmente del uso de un fármaco diana solo o de una combinación de fármacos múltiples.​ Por el contrario, la biología química continúa siendo una disciplina reduccionista que todavía considera las sondas químicas como moléculas muy selectivas que permiten la modulación y el estudio de una diana específica. La biología química no puede seguir obviando la existencia de la polifarmacologia y tiene que evolucionar hacia una disciplina más holística que considere el uso de sondas químicas desde una perspectiva de sistemas.​ (es)
 • Polypharmacology is the design or use of pharmaceutical agents that act on multiple targets or disease pathways. Despite scientific advancements and an increase of global R&D spending, drugs are frequently withdrawn from markets. This is primarily due to their side effects or toxicities. Drug molecules often interact with multiple targets and the unintended drug-target interactions can cause side effects. Polypharmacology remains to be one of the major challenges in drug development, and it opens novel avenues to rationally design the next generation of more effective but less toxic therapeutic agents. Polypharmacology suggests that more effective drugs can be developed by specifically modulating multiple targets. It is generally thought that complex diseases such as cancer and central nervous system diseases may require complex therapeutic approaches. In this respect, a drug that "hits" multiple sensitive nodes belonging to a network of interacting targets offers the potential for higher efficacy and may limit drawbacks generally arising from the use of a single-target drug or a combination of multiple drugs. In contrast, chemical biology continues to be a reductionist discipline, still regarding chemical probes as highly selective small molecules that enable the modulation and study of one specific target. Chemical biology cannot continue to overlook the existence of polypharmacologytext and its urge to become a more holistic discipline that looks at the use of tool compounds from a systems perspective. The use of chemoproteomics offers strategies to develop a more holistic understanding of the proteome-wide range of targets a drug interacts with. The primordial idea of polypharmacology was first proposed in 2004 by Bryan Roth. He reasoned that most common central nervous system disorders are polygenic in origin, and attempts to develop more effective treatments for diseases such as schizophrenia and depression by discovering drugs selective for single molecular targets ('magic bullets') have been largely unsuccessful. He therefore proposed a proof of concept that designing selectively non-selective drugs (that is, 'magic shotguns') that interact with several molecular targets will lead to new and more effective medications for a variety of central nervous system disorders. A similar concept was independently proposed in the year of 2006 by Professor Zhiguo Wang who used the term 'single agent–multiple targets' (SAMT) to describe the same principle as 'magic shotguns' and his research team provided the very first experimental evidence for the feasibility, effectiveness and advantages of SAMT, specifically the 'complex decoy oligodeoxynucleotides technology cdODN' attacking multiple target transcription factors, in the treatment of xenograft breast cancer in mice. Subsequently, Wang's team extended the SAMT to designing single agent that can act on multiple miRNAs targeting cancer cells and cardiac pacemaker channel genes and calcium channel genes as a new therapeutic approach. Wang's work is now categorized as 'Epigenetic Polypharmacology' or 'Targeted Polypharmacology', a branch of Polypharmacology. In 2008, Professor Keven Shokat and his colleagues described a single compound that blocks the proliferation of tumor cells by direct inhibition of oncogenic tyrosine kinases and phosphatidylinositol-3-OH kinases and termed it 'multitargeted drug' along with the concept of 'Polypharmacology'. Since then, Polypharmacology has become a new branch of Pharmacology discipline and research field as well as one of the new direction and strategies for drug development. (en)
dbo:wikiPageID
 • 48893550 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 9900 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1123684452 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdfs:comment
 • علم الأدوية المتعدد (بالإنجليزية: Polypharmacology) هو تصميم أو استخدام العوامل الصيدلانية التي تعمل على أهداف متعددة أو مسارات مرضية. على الرغم من التقدم العلمي وزيادة الإنفاق العالمي على البحث والتطوير، كثيرًا ما يتم سحب الأدوية من الأسواق. هذا يرجع في المقام الأول إلى آثارها الجانبية أو سميتها. غالبًا ما تتفاعل جزيئات الدواء مع أهداف متعددة ويمكن أن تسبب التفاعلات غير المقصودة بين الدواء والهدف آثارًا جانبية. لا يزال علم الأدوية المتعددة أحد التحديات الرئيسية في تطوير الأدوية، ويفتح طرقًا جديدة لتصميم عقلاني للجيل القادم من العوامل العلاجية الأكثر فعالية ولكن الأقل سمية. يقترح علم الأدوية المتعدد أنه يمكن تطوير عقاقير أكثر فاعلية عن طريق تعديل أهداف متعددة على وجه التحديد. يُعتقد عمومًا أن الأمراض المعقدة مثل السرطان وأمراض الجهاز العصبي المركزي قد تتطلب مناهج علاجية معقدة. في هذا الصدد (ar)
 • La Polifarmacologia és el disseny o ús d'agents farmacèutics que actuen sobre múltples objectius o camins d'una malaltia. En aquests darrers anys en què hi ha hagut avenços científics notables i augment significatiu de la despesa global en R+ D, els fàrmacs segueixen sent retirats freqüentment del mercat. Això és degut principalment a causa dels seus efectes adversos i toxicitats. Les molècules d'un fàrmac sovint interaccionen amb objectius múltiples i les no desitjades interaccions fàrmac-diana podrien causar efectes adversos i ser per tant motiu de contraindicació. La polifarmacologia segueix sent un dels reptes importants dins desenvolupament dels fàrmacs, i obre noves vies per dissenyar de manera racional properes generacions d'agents terapèutics més eficaços i menys tòxics. La polifar (ca)
 • La Polifarmacología es el diseño o uso de agentes farmacéuticos que actúan sobre múltiples objetivos o caminos de una enfermedad.​ En estos últimos años donde ha habido adelantos científicos notables y aumento significativo del gasto global en I+D, los fármacos siguen siendo retirados frecuentemente del mercado. Esto es debido principalmente a causa de sus efectos adversos y toxicidades. Las moléculas de un fármaco a menudo interaccionan con objetivos múltiples y las no deseadas interacciones fármaco-diana podrían causar efectos adversos y ser por tanto motivo de contraindicación. La polifarmacologia sigue siendo uno de los retos importantes dentro de desarrollo de los fármacos, y abre nuevas vías para diseñar de forma racional próximas generaciones de agentes terapéuticos más eficaces y m (es)
 • Polypharmacology is the design or use of pharmaceutical agents that act on multiple targets or disease pathways. Despite scientific advancements and an increase of global R&D spending, drugs are frequently withdrawn from markets. This is primarily due to their side effects or toxicities. Drug molecules often interact with multiple targets and the unintended drug-target interactions can cause side effects. Polypharmacology remains to be one of the major challenges in drug development, and it opens novel avenues to rationally design the next generation of more effective but less toxic therapeutic agents. Polypharmacology suggests that more effective drugs can be developed by specifically modulating multiple targets. It is generally thought that complex diseases such as cancer and central ner (en)
rdfs:label
 • علم أدوية متعدد (ar)
 • Polifarmacologia (ca)
 • Polifarmacología (es)
 • Polypharmacology (en)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License