An Entity of Type: book, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Political Liberalism is a 1993 book by the American philosopher John Rawls, an update to his earlier A Theory of Justice (1971). In it, he attempts to show that his theory of justice is not a "comprehensive conception of the good" but is instead compatible with a liberal conception of the role of justice, namely, that government should be neutral between competing conceptions of the good. Rawls tries to show that his two principles of justice, properly understood, form a "theory of the right" (as opposed to a theory of the good) which would be supported by all reasonable individuals, even under conditions of reasonable pluralism. The mechanism by which he demonstrates this is called "overlapping consensus". Here he also develops his idea of public reason.

Property Value
dbo:abstract
 • El Liberalismo político (título original en inglés, Political Liberalism) es un libro del año 1993 escrito por John Rawls,​ una actualización del anterior Teoría de la justicia (A Theory of Justice, 1971). En él, intenta mostrar que su teoría de la justicia no es una «concepción completa del » sino que en lugar de ello es compatible con una concepción liberal del papel de la justicia, a saber, que el gobierno debe ser neutral entre concepciones rivales del bien. Rawls intenta demostrar que sus dos principios de la justicia, bien entendidos, forman una «teoría de lo correcto» (en oposición a una teoría del bien) que debería ser apoyada por todos los individuos razonables, incluso bajo condiciones de razonable pluralismo. El mecanismo por el cual él demuestra esto se llama «». Aquí desarrolla también su idea de . Una edición ampliada del libro se publicó en 2005. Incluye una introducción añadida, el artículo «The Idea of Public Reason Revisited» (1997) — unas 60 páginas— y un índice del nuevo material.​ El texto es resultado de nueve conferencias dictadas por John Rawls. Las primeras tres datan de abril de 1980, y fueron pronunciadas en la Universidad de Columbia. Estas se refieren a la explicación del trasfondo filosófico del liberalismo político en el marco de la razón práctica. Las segundas dos, tratan ideas como la del consenso traslapado, la de la prioridad de lo justo y su relación con las ideas del bien, y la idea de la razón pública. Posteriormente redactó tres conferencias adicionales sobre el liberalismo político, las cuales utilizó para unificar el material de las primeras 6 conferencias. La versión en español fue publicada por el Fondo de Cultura Económica, en el año 1995. Ha sido reimpreso varias veces, así como otras editoriales. (es)
 • Political Liberalism is a 1993 book by the American philosopher John Rawls, an update to his earlier A Theory of Justice (1971). In it, he attempts to show that his theory of justice is not a "comprehensive conception of the good" but is instead compatible with a liberal conception of the role of justice, namely, that government should be neutral between competing conceptions of the good. Rawls tries to show that his two principles of justice, properly understood, form a "theory of the right" (as opposed to a theory of the good) which would be supported by all reasonable individuals, even under conditions of reasonable pluralism. The mechanism by which he demonstrates this is called "overlapping consensus". Here he also develops his idea of public reason. An expanded edition of the book was published in 2005. It includes an added introduction, the essay "The Idea of Public Reason Revisited" (1997) – some 60 pages – and an index to the new material. (en)
 • Libéralisme politique est un ouvrage de philosophie politique du philosophe américain John Rawls, publié en 1993 et compilant différentes conférences données à l'université Columbia, en continuité avec son ouvrage principal, Théorie de la justice. Il défend les thèses du libéralisme politique et tente de concilier les principes de la justice avec le fait du pluralisme social. (fr)
 • 『政治的リベラリズム』(せいじてき-、Political Liberalism)は、アメリカ合衆国の政治哲学者、ジョン・ロールズによって1993年に発表された著作。自著『正義論』(1971年)において示された正義概念に関する理論に対する多数の批判を踏まえ、「重なり合う合意」(overlapping concensus)や「公共的理性」(public reason)などの観念を用い、再度自らの理論を提示した。 (ja)
 • Political Liberalism är ett verk i politisk filosofi av den amerikanske filosofen John Rawls från 1993. Detta verk, som delvis bygger på artiklar och föreläsningar som Rawls höll under 1980-talet, men som omformulerar detta material och sätter in det i ett nytt sammanhang, försöker förbättra Rawls tidigare verk, En teori om rättvisa (1971). Det stora problemet med En teori om rättvisa, menar Rawls, var att han där behandlade sin rättviseteori, "rättvisa som skälighet" (justice as fairness), som en moralisk teori vilkensomhelst, på samma nivå som kristen etik eller utilitarism. Nu vill Rawls göra en uppdelning mellan politiska och genomgripande (comprehensive) uppfattningar om rättvisa. En politisk rättviseuppfattning tar inte ställning i metafysiska och moralteoretiska frågor, medan en genomgripande uppfattning gör det. Rättvisa som skälighet, som Rawls formulerade teorin i En teori om rättvisa, var en genomgripande uppfattning. Men Rawls har nu insett det han kallar för "den förnuftiga pluralismens faktum" (the fact of reasonable pluralism): förnuftiga och rimliga människor som tillåts använda sitt förnuft fritt kommer att komma fram till skilda och motstridiga genomgripande uppfattningar om det goda. Detta kommer de att göra, därför att alla människor som har att ta ställning till frågor om det högsta goda och centrala metafysiska och moraliska sanningar ställs inför oerhörda svårigheter när de ska komma fram till ett ställningstagande. Även om det skulle finnas ett enda svar därute är vi människor för kognitivt begränsade för att kunna enas om det. Rawls menar därför att han måste göra två saker. Dels måste han omformulera rättvisa som skälighet som en politisk hellre än en metafysisk rättviseuppfattning, men han måste också ge sig på en mycket större och allvarligare fråga: givet den förnuftiga pluralismens faktum, är rättvisa över huvud taget möjligt i ett samhälle där det finns så mycket djupgående och permanent oenighet även bland rimliga och förnuftiga människor? Rawls besvarar frågan jakande, genom att ge en historiebeskrivning. Under antiken och medeltiden fanns det i allmänhet en enda genomgripande uppfattning om det goda i samhället, och denna uppfattning upprätthölls och försvarades av staten. Men i och med reformationen splittrades den västerländska kristendomen i två, och religionskrig utbröt, som kulminerade i trettioåriga kriget. Detta krig ledde till att de båda parterna, protestantismen och katolicismen, insåg att ingendera sidan skulle kunna vinna en avgörande seger, åtminstone inte till ett pris som var i närheten av att vara acceptabelt, och därmed accepterade man varandras existens, vilket fastställdes i westfaliska freden. Men så småningom började man betrakta denna samlevnad och denna tolerans som någonting värdefullt i sig, och man började erkänna individens samvetsfrihet att själv bilda sig en uppfattning i religiösa frågor, en samvetsfrihet som sedan gradvis utsträcktes till andra områden, som politiken och moralen, vilket lägger grunden för politisk liberalism i modern mening. Rawls poäng är att på detta sätt har förnuftiga och rimliga genomgripande uppfattningar om det goda kommit att erkänna den förnuftiga pluralismens faktum, och kommit att värdesätta det. Han menar att varje försök att påtvinga ett modernt, demokratiskt samhälle en enda genomgripande uppfattning om det goda skulle kräva ett oacceptabelt mått av tvång, och sålunda att den som förnekar värdet av den förnuftiga pluralismens faktum förnekar värdet av att förnuftiga individer själva bildar sig en uppfattning om det goda. Men genom att visa att förnuftiga och rimliga genomgripande uppfattningar accepterar den förnuftiga pluralismens faktum hoppas Rawls kunna visa att den politiska liberalismen, dvs. en teori som försvarar ett liberalt samhällsskick utan att binda sig vid någon metafysisk eller genomgripande teori, kan vara stabil av rätt skäl. Att vara stabil av rätt skäl innebär att politisk liberalism inte endast utgör ett modus vivendi, villkor för ett vapenstillestånd mellan grupper som hellre skulle vilja förinta varandra, utan att den aktivt värdesätts av samtliga förnuftiga och rimliga genomgripande uppfattningar. Detta kan ske genom att den politiska liberalismen utgör föremålet för en överlappande konsensus: olika förnuftiga och rimliga genomgripande uppfattningar accepterar den politiska liberalismen som en del av sina egna politiska teorier, men av helt olika och motstridiga skäl. När den politiska liberalismen är fastlagd finns det också möjlighet att inom dess ramar införa en mer detaljerad rättviseuppfattning, till exempel Rawls egen rättvisa som skälighet. På detta sätt hoppas Rawls visa att rättvisa är möjligt även i ett samhälle som kännetecknas av djup och genomgående oenighet i många moraliska, metafysiska och filosofiska frågor, och sålunda rädda sin rättviseteori från ogenomförbarhet. Political Liberalism har givit upphov till diskussioner bland politiska filosofer, där vissa menar att Rawls frångår de teorier han lade fram i En teori om rättvisa, medan andra menar att Political Liberalism i själva verket utgör Rawls mest bestående bidrag till den politiska filosofin. Åter andra menar att Rawls egentligen misslyckas med sitt mål, och att rättvisa som skälighet kvarstår som en lika kontroversiell och genomgripande teori som tidigare. (sv)
dbo:author
dbo:coverArtist
dbo:dcc
 • 320.51 22
dbo:isbn
 • 978-0-231-13089-9
dbo:lcc
 • JC578 .R37 2005
dbo:mediaType
dbo:nonFictionSubject
dbo:numberOfPages
 • 435 (xsd:positiveInteger)
 • 576 (xsd:positiveInteger)
dbo:publisher
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 1811151 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 4842 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1056423127 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:author
dbp:caption
 • Cover of the first edition (en)
dbp:congress
 • JC578 .R37 2005 (en)
dbp:country
 • United States (en)
dbp:coverArtist
dbp:dewey
 • 320.510000 (xsd:double)
dbp:isbn
 • 978 (xsd:integer)
dbp:language
 • English (en)
dbp:mediaType
 • Print (en)
dbp:name
 • Political Liberalism (en)
dbp:pages
 • 435 (xsd:integer)
 • 576 (xsd:integer)
 • (en)
dbp:publisher
dbp:releaseDate
 • 1993 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • (en)
dbp:subject
dbp:wikiPageUsesTemplate
dc:publisher
 • Columbia University Press
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Libéralisme politique est un ouvrage de philosophie politique du philosophe américain John Rawls, publié en 1993 et compilant différentes conférences données à l'université Columbia, en continuité avec son ouvrage principal, Théorie de la justice. Il défend les thèses du libéralisme politique et tente de concilier les principes de la justice avec le fait du pluralisme social. (fr)
 • 『政治的リベラリズム』(せいじてき-、Political Liberalism)は、アメリカ合衆国の政治哲学者、ジョン・ロールズによって1993年に発表された著作。自著『正義論』(1971年)において示された正義概念に関する理論に対する多数の批判を踏まえ、「重なり合う合意」(overlapping concensus)や「公共的理性」(public reason)などの観念を用い、再度自らの理論を提示した。 (ja)
 • El Liberalismo político (título original en inglés, Political Liberalism) es un libro del año 1993 escrito por John Rawls,​ una actualización del anterior Teoría de la justicia (A Theory of Justice, 1971). En él, intenta mostrar que su teoría de la justicia no es una «concepción completa del » sino que en lugar de ello es compatible con una concepción liberal del papel de la justicia, a saber, que el gobierno debe ser neutral entre concepciones rivales del bien. Rawls intenta demostrar que sus dos principios de la justicia, bien entendidos, forman una «teoría de lo correcto» (en oposición a una teoría del bien) que debería ser apoyada por todos los individuos razonables, incluso bajo condiciones de razonable pluralismo. El mecanismo por el cual él demuestra esto se llama «». Aquí desarroll (es)
 • Political Liberalism is a 1993 book by the American philosopher John Rawls, an update to his earlier A Theory of Justice (1971). In it, he attempts to show that his theory of justice is not a "comprehensive conception of the good" but is instead compatible with a liberal conception of the role of justice, namely, that government should be neutral between competing conceptions of the good. Rawls tries to show that his two principles of justice, properly understood, form a "theory of the right" (as opposed to a theory of the good) which would be supported by all reasonable individuals, even under conditions of reasonable pluralism. The mechanism by which he demonstrates this is called "overlapping consensus". Here he also develops his idea of public reason. (en)
 • Political Liberalism är ett verk i politisk filosofi av den amerikanske filosofen John Rawls från 1993. Detta verk, som delvis bygger på artiklar och föreläsningar som Rawls höll under 1980-talet, men som omformulerar detta material och sätter in det i ett nytt sammanhang, försöker förbättra Rawls tidigare verk, En teori om rättvisa (1971). Det stora problemet med En teori om rättvisa, menar Rawls, var att han där behandlade sin rättviseteori, "rättvisa som skälighet" (justice as fairness), som en moralisk teori vilkensomhelst, på samma nivå som kristen etik eller utilitarism. (sv)
rdfs:label
 • Liberalismo político (libro) (es)
 • Libéralisme politique (John Rawls) (fr)
 • Political Liberalism (en)
 • Liberalismo politico (it)
 • 政治的リベラリズム (ja)
 • 정치적 자유주의 (ko)
 • Political Liberalism (sv)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Political Liberalism (en)
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License