About: Pfennig

An Entity of Type: agent, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The 'pfennig' (German: [ˈpfɛnɪk]; pl. 'pfennigs' or ; symbol pf or ₰) or penny is a former German coin or note, which was the official currency from the 9th century until the introduction of the euro in 2002. While a valuable coin during the Middle Ages, it lost its value through the years and was the minor coin of the Mark currencies in the German Reich, West and East Germany, and the reunified Germany until the introduction of the euro. Pfennig was also the name of the subunit of the Danzig mark (1922–1923) and the Danzig gulden (1923–1939) in the Free City of Danzig (modern Gdańsk, Poland).

Property Value
dbo:abstract
 • Fenik, německy Pfennig, je stará jednotka hmotnosti užívaná v německy mluvících zemích, zejména v Německu a v Rakousku (zde byla užívána i v mincovnictví). (cs)
 • البفنغ (بالإنجليزية: Pfennig)‏ أو بنس من الدولار أو قرش من الدينار، هو جزء من المارك الألماني المستبدل باليورو عام 2002. استخدم البفنغ كعملة رسمية من القرن التاسع حيث كان عملة ثمينة خلال العصور الوسطى، فقدت قيمتها خلال السنوات وكانت البفنغ أصغر فئة من عملة المارك في أيام الرايخ الألماني وألمانيا الغربية والشرقية، وألمانيا الموحدة حتى إدخال اليورو. كان البفنغ أيضاً أصغر فئة من عملية دانزيغ مارك (1922 - 1923) ودانزيغ قولدن (1923 - 1939) في مدينة دانزيغ الحرة. (ar)
 • El Pfennig (nom alemany, també escrit Pfenning o al plural Pfennige) fou una antiga moneda alemanya originària del segle ix que, sota diverses formes, va existir fins a la introducció de l'euro l'any 2002. A l'edat mitjana era una moneda d'argent de gran valor, però amb el pas dels segles va perdre la seva vàlua. A la fi només era una moneda fraccionària (1/100) del marc a l'imperi Alemany, la República Federal d'Alemanya i la República Democràtica Alemanya. Si bé l'abreviatura habitual era Pf, abans del 1948, quan la moneda alemanya era el RM (Reichsmark), existia un símbol especial per al Pfennig: (U+20B0, decimal 8368). Actualment, aquest terme es continua fent servir a Alemanya per identificar els cèntims d'euro, juntament amb el normatiu cent. (ca)
 • Tο πφένιχ (γερμαν.: pfennig, πληθ. pfennige, σύμβολο Pf. ή ₰) είναι ένα πρώην Γερμανικό νόμισμα ή χαρτονόμισμα, το οποίο ήταν το επίσημο νόμισμα από τον 9ο αι. μέχρι την εισαγωγή του ευρώ το 2002. Ενώ το πφένιχ ήταν ένα πολύτιμο νόμισμα κατά τον Μεσαίωνα, έχασε την αξία του με τα χρόνια και έγινε υποδιαίρεση του μάρκου στη Γερμανική αυτοκρατορία (reich), τη Δυτική και Ανατολική Γερμανία και την επανενωμένη Γερμανία μέχρι την εισαγωγή του ευρώ. Πφένικ ήταν επίσης το όνομα της υπομονάδας του (1922–1923) και του (1923–1939) στην Ελεύθερη πόλη του Ντάντσιχ (σύγχρονο Γκντανσκ Πολωνίας). (el)
 • Pfenigo (mallongigo Pf., signo ₰) estas monera valoro. La deveno de la vorto estas necerta. Ĝi eble havas la saman devenon kiel la angla penco kaj ambaŭ baziĝas sur la latina nocio pondus = pezo. (eo)
 • El pfennig ( (?·i) o penique, ₰ abreviado Pf.) era una pequeña moneda alemana que valía 1/100 de un marco alemán (Deutsche Mark) y otras monedas de marco (Marco de la RDA, etc.). El pfennig equivale a 1/100 del marco convertible de Bosnia y Herzegovina. (es)
 • Der Pfennig (Abkürzung Pf, Pfg oder Dpf, Symbol ₰) war eine deutsche Währungseinheit, die seit Karl dem Großen bis zur Einführung des Euro als Bargeld 2002 Bestand hatte. Er wurde im Lauf der Jahrhunderte zum niedrigsten Scheidemünzen-Nominal. (de)
 • Le pfennig était une subdivision du Deutsche Mark et des monnaies allemandes antérieures. (fr)
 • The 'pfennig' (German: [ˈpfɛnɪk]; pl. 'pfennigs' or ; symbol pf or ₰) or penny is a former German coin or note, which was the official currency from the 9th century until the introduction of the euro in 2002. While a valuable coin during the Middle Ages, it lost its value through the years and was the minor coin of the Mark currencies in the German Reich, West and East Germany, and the reunified Germany until the introduction of the euro. Pfennig was also the name of the subunit of the Danzig mark (1922–1923) and the Danzig gulden (1923–1939) in the Free City of Danzig (modern Gdańsk, Poland). (en)
 • Lo Pfennig (anche Pfenning o Pfennige, abbreviazione Pf) è una vecchia moneta tedesca, esistita dal IX secolo fino all'introduzione dell'euro nel 2002. Talvolta, il termine continua a essere utilizzato in Germania al posto di eurocent(esimo), per identificare i centesimi di euro. Nel Medioevo era una moneta di alto valore, ma nei secoli ha perso il suo valore ed è diventata una moneta frazionaria (1/100) del marco nell'Impero tedesco, nella Germania federale e nella Repubblica democratica tedesca. Prima del 1948, quando la valuta tedesca era il RM (Reichsmark) esisteva un simbolo speciale per lo Pfennig: (U+20B0, decimale 8368). (it)
 • Pfennig met afkorting: Pf, is de onderverdeling van de oude munteenheid, uit het Duits taalgebied, waarbij geldt dat 1 Duitse mark gelijk is aan 100 pfennig. De naam pfennig is verwant aan het Nederlandse woord penning. Na de invoering van de euro, op 1 januari 2002, is de pfennig, evenals de mark, in onbruik geraakt. (nl)
 • Pfennig är en tysk myntvalör uppkommen under medeltiden som ett äldre namn på denarmynt, ordmässigt av samma ursprung som den nordiska penningen. Den var ursprungligen grundmynt i den tyska myntningen, från omkring 1300 då större mynt tillkommit förlorade Pfennigen sin dominerande ställning men präglades ofta som brakteater som del av dessa: 1/12, 1/10 eller 1/8 av olika groschensorter, 1/12 av schillingen. Från 1700-talet slog pfennigen allt oftare i koppar. Från 1871 blev i Tyska riket 100 pfennig = 1 mark. (sv)
 • Fenig (niem. Pfennig, Pfenning) – potoczna nazwa denara używana w krajach germańskich od VIII do X wieku. Później nazwa bitej z miedzi drobnej monety stanowiącej część marki. Przejęty z wczesnośredniowiecznego systemu monetarnego, jako moneta zdawkowa wszedł do systemów walutowych krajów niemieckich. W okresie poprzedzającym reformę walutową z lat 1871-73 w II Rzeszy fenig odpowiadał wartości 1/300 talara, a w następstwie wprowadzenia marki równej trzeciej jego części, w systemie decymalnym stał się jej setną (1/100) częścią. Do 1 stycznia 2002 był monetą zdawkową używaną w Niemczech, a wcześniej w obu powojennych państwach niemieckich (RFN i NRD). Na ziemiach polskich feniga używano w państwie krzyżackim, później w pruskim oraz na Śląsku i na Pomorzu Zachodnim. Żelazne monety fenigowe (w nominałach 1, 5, 10 i 20) jako rozmienność marki polskiej emitowano w latach 1916-1917 w okupowanym Królestwie Polskim, a do kwietnia 1924 były monetami obiegowymi w odrodzonej Rzeczypospolitej. (pl)
 • Пфе́нниг (нем. Pfennig) — немецкая (германская) денежная единица. В письменных источниках слово «пфенниг» появляется в IX—X столетиях. Сам термин рассматривается как изначальное германоязычное обозначение денария. После распада Каролингской империи на несколько королевств на их территориях продолжали чеканить денарии. Соотношение, заложенное при Карле Великом, 1 фунт = 20 шиллингам = 240 денариям, сохранялось в течение многих столетий после его смерти. Шиллинг и фунт долгое время оставались счётными и весовыми единицами, так как реальных монет данного номинала не выпускали. В обороте находились лишь пфенниги и их производные. Данный период в германоязычной нумизматической литературе обозначается как «время пфеннига», так как до появления гроша в XIII столетии он оставался единственной монетой в обороте. С появлением в широком обороте новых денежных единиц пфенниг стал равным 1⁄12 гроша. К XV столетию пфенниг окончательно становится мелкой разменной монетой. После появления крупных серебряных монет в немецких государствах сложилась денежная система, включавшая три типа монет — талер, грош и пфенниг. Пфенниг, являясь разменной частью гроша, стал представлять наименьшую разменную единицу. После объединения германских государств в единую империю в 1871 году перед центральным правительством стал вопрос об унификации денежных систем. Законами от 1871 и 1873 годов вводилась новая валюта, впоследствии получившая название «золотой марки». Пфенниг становился разменной единицей, равной 1⁄100 марки. С началом Первой мировой войны Германская империя столкнулась с целым рядом трудностей. Одной из них были громадные финансовые затраты на ведение войны. Это способствовало возникновению острой нехватки наличных денег в обороте, то есть демонетизации экономики. Серебро и золото быстро исчезли из оборота. Вскоре население стало накапливать и разменную монету из меди. В этих условиях ряду городов было разрешено выпускать собственные деньги чрезвычайных обстоятельств (нем. Notgeld). Плохо контролировавшийся центральным правительством процесс выпуска нотгельдов привёл к тому, что количество типов банкнот и монет стало исчисляться тысячами. В виде нотгельдов выпускали как марки, так и пфенниги. Нормализация денежного обращения наступила после введения в оборот рентных и рейхсмарок в 1923—1924 годах, разменными единицами которых оставались пфенниги. Во время нацистской Германии появились т. н. лагерные пфенниги — монеты и банкноты, имевшие хождение в организованных в нацистской Германии гетто, трудовых и концентрационных лагерях в 1933—1945 годах, а также пфенниги для оккупированных территорий. После поражения во Второй мировой войне Германия была разделена на 2 части — ГДР и ФРГ. В обеих странах чеканили пфенниги как 1⁄100 марки. После объединения Германии пфенниги ГДР демонетизировали. Пфенниги оставались законным платёжным средством на территории Германии вплоть до введения евро в 2002 году. После появления новой общеевропейской валюты Бундесбанк не установил никаких временных и количественных ограничений по обмену марок и пфеннигов на евро. (ru)
 • O pfennig ou, em português fénigue (literalmente, centavo) era uma moeda alemã produzida na Idade Média e utilizada de 1924 a 1948, quando foi substituída pelo marco alemão, a qual permaneceu até 2002 com a ingressão da Alemanha à União Europeia, em que o euro se tornou a moeda em circulação. (pt)
 • Пфе́ніг (нім. Pfennig, скор. нім.: Pf, Pf., Pfg., знак — ₰.) — розмінна монета, що перебувала в обігу від часів Карла Великого аж до запровадження Євро як готівкової валюти в Німеччині у 2002 році. Впродовж століть була найменшою розмінною монетою. Слово «пфеніг» має спільне коріння з англійським пенні, скандинавським пенінгом, польськими фенігом та пенязем, також з феннінгом Боснії та Герцеговини. (uk)
 • 芬尼(德語:pfennig,发音:[ˈpfɛnɪç] ();pl.pfennigs或;符號記為Pf.或₰)為一種德國老舊的輔幣、或紙鈔單位,1馬克=100芬尼。從9世紀使用到2001年12月31日止。之後德國使用歐元為法定貨幣。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 603180 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 20727 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1122067130 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Fenik, německy Pfennig, je stará jednotka hmotnosti užívaná v německy mluvících zemích, zejména v Německu a v Rakousku (zde byla užívána i v mincovnictví). (cs)
 • البفنغ (بالإنجليزية: Pfennig)‏ أو بنس من الدولار أو قرش من الدينار، هو جزء من المارك الألماني المستبدل باليورو عام 2002. استخدم البفنغ كعملة رسمية من القرن التاسع حيث كان عملة ثمينة خلال العصور الوسطى، فقدت قيمتها خلال السنوات وكانت البفنغ أصغر فئة من عملة المارك في أيام الرايخ الألماني وألمانيا الغربية والشرقية، وألمانيا الموحدة حتى إدخال اليورو. كان البفنغ أيضاً أصغر فئة من عملية دانزيغ مارك (1922 - 1923) ودانزيغ قولدن (1923 - 1939) في مدينة دانزيغ الحرة. (ar)
 • Tο πφένιχ (γερμαν.: pfennig, πληθ. pfennige, σύμβολο Pf. ή ₰) είναι ένα πρώην Γερμανικό νόμισμα ή χαρτονόμισμα, το οποίο ήταν το επίσημο νόμισμα από τον 9ο αι. μέχρι την εισαγωγή του ευρώ το 2002. Ενώ το πφένιχ ήταν ένα πολύτιμο νόμισμα κατά τον Μεσαίωνα, έχασε την αξία του με τα χρόνια και έγινε υποδιαίρεση του μάρκου στη Γερμανική αυτοκρατορία (reich), τη Δυτική και Ανατολική Γερμανία και την επανενωμένη Γερμανία μέχρι την εισαγωγή του ευρώ. Πφένικ ήταν επίσης το όνομα της υπομονάδας του (1922–1923) και του (1923–1939) στην Ελεύθερη πόλη του Ντάντσιχ (σύγχρονο Γκντανσκ Πολωνίας). (el)
 • Pfenigo (mallongigo Pf., signo ₰) estas monera valoro. La deveno de la vorto estas necerta. Ĝi eble havas la saman devenon kiel la angla penco kaj ambaŭ baziĝas sur la latina nocio pondus = pezo. (eo)
 • El pfennig ( (?·i) o penique, ₰ abreviado Pf.) era una pequeña moneda alemana que valía 1/100 de un marco alemán (Deutsche Mark) y otras monedas de marco (Marco de la RDA, etc.). El pfennig equivale a 1/100 del marco convertible de Bosnia y Herzegovina. (es)
 • Der Pfennig (Abkürzung Pf, Pfg oder Dpf, Symbol ₰) war eine deutsche Währungseinheit, die seit Karl dem Großen bis zur Einführung des Euro als Bargeld 2002 Bestand hatte. Er wurde im Lauf der Jahrhunderte zum niedrigsten Scheidemünzen-Nominal. (de)
 • Le pfennig était une subdivision du Deutsche Mark et des monnaies allemandes antérieures. (fr)
 • The 'pfennig' (German: [ˈpfɛnɪk]; pl. 'pfennigs' or ; symbol pf or ₰) or penny is a former German coin or note, which was the official currency from the 9th century until the introduction of the euro in 2002. While a valuable coin during the Middle Ages, it lost its value through the years and was the minor coin of the Mark currencies in the German Reich, West and East Germany, and the reunified Germany until the introduction of the euro. Pfennig was also the name of the subunit of the Danzig mark (1922–1923) and the Danzig gulden (1923–1939) in the Free City of Danzig (modern Gdańsk, Poland). (en)
 • Pfennig met afkorting: Pf, is de onderverdeling van de oude munteenheid, uit het Duits taalgebied, waarbij geldt dat 1 Duitse mark gelijk is aan 100 pfennig. De naam pfennig is verwant aan het Nederlandse woord penning. Na de invoering van de euro, op 1 januari 2002, is de pfennig, evenals de mark, in onbruik geraakt. (nl)
 • Pfennig är en tysk myntvalör uppkommen under medeltiden som ett äldre namn på denarmynt, ordmässigt av samma ursprung som den nordiska penningen. Den var ursprungligen grundmynt i den tyska myntningen, från omkring 1300 då större mynt tillkommit förlorade Pfennigen sin dominerande ställning men präglades ofta som brakteater som del av dessa: 1/12, 1/10 eller 1/8 av olika groschensorter, 1/12 av schillingen. Från 1700-talet slog pfennigen allt oftare i koppar. Från 1871 blev i Tyska riket 100 pfennig = 1 mark. (sv)
 • O pfennig ou, em português fénigue (literalmente, centavo) era uma moeda alemã produzida na Idade Média e utilizada de 1924 a 1948, quando foi substituída pelo marco alemão, a qual permaneceu até 2002 com a ingressão da Alemanha à União Europeia, em que o euro se tornou a moeda em circulação. (pt)
 • Пфе́ніг (нім. Pfennig, скор. нім.: Pf, Pf., Pfg., знак — ₰.) — розмінна монета, що перебувала в обігу від часів Карла Великого аж до запровадження Євро як готівкової валюти в Німеччині у 2002 році. Впродовж століть була найменшою розмінною монетою. Слово «пфеніг» має спільне коріння з англійським пенні, скандинавським пенінгом, польськими фенігом та пенязем, також з феннінгом Боснії та Герцеговини. (uk)
 • 芬尼(德語:pfennig,发音:[ˈpfɛnɪç] ();pl.pfennigs或;符號記為Pf.或₰)為一種德國老舊的輔幣、或紙鈔單位,1馬克=100芬尼。從9世紀使用到2001年12月31日止。之後德國使用歐元為法定貨幣。 (zh)
 • El Pfennig (nom alemany, també escrit Pfenning o al plural Pfennige) fou una antiga moneda alemanya originària del segle ix que, sota diverses formes, va existir fins a la introducció de l'euro l'any 2002. A l'edat mitjana era una moneda d'argent de gran valor, però amb el pas dels segles va perdre la seva vàlua. A la fi només era una moneda fraccionària (1/100) del marc a l'imperi Alemany, la República Federal d'Alemanya i la República Democràtica Alemanya. Actualment, aquest terme es continua fent servir a Alemanya per identificar els cèntims d'euro, juntament amb el normatiu cent. (ca)
 • Lo Pfennig (anche Pfenning o Pfennige, abbreviazione Pf) è una vecchia moneta tedesca, esistita dal IX secolo fino all'introduzione dell'euro nel 2002. Talvolta, il termine continua a essere utilizzato in Germania al posto di eurocent(esimo), per identificare i centesimi di euro. (it)
 • Fenig (niem. Pfennig, Pfenning) – potoczna nazwa denara używana w krajach germańskich od VIII do X wieku. Później nazwa bitej z miedzi drobnej monety stanowiącej część marki. Przejęty z wczesnośredniowiecznego systemu monetarnego, jako moneta zdawkowa wszedł do systemów walutowych krajów niemieckich. W okresie poprzedzającym reformę walutową z lat 1871-73 w II Rzeszy fenig odpowiadał wartości 1/300 talara, a w następstwie wprowadzenia marki równej trzeciej jego części, w systemie decymalnym stał się jej setną (1/100) częścią. (pl)
 • Пфе́нниг (нем. Pfennig) — немецкая (германская) денежная единица. В письменных источниках слово «пфенниг» появляется в IX—X столетиях. Сам термин рассматривается как изначальное германоязычное обозначение денария. После распада Каролингской империи на несколько королевств на их территориях продолжали чеканить денарии. Соотношение, заложенное при Карле Великом, 1 фунт = 20 шиллингам = 240 денариям, сохранялось в течение многих столетий после его смерти. Шиллинг и фунт долгое время оставались счётными и весовыми единицами, так как реальных монет данного номинала не выпускали. В обороте находились лишь пфенниги и их производные. Данный период в германоязычной нумизматической литературе обозначается как «время пфеннига», так как до появления гроша в XIII столетии он оставался единственной моне (ru)
rdfs:label
 • Pfennig (en)
 • البفنغ (ar)
 • Pfennig (ca)
 • Fenik (cs)
 • Pfennig (de)
 • Πφένιχ (el)
 • Pfenigo (eo)
 • Pfennig (es)
 • Pfennig (it)
 • Pfennig (fr)
 • Pfennig (nl)
 • Fenig (pl)
 • Пфенниг (ru)
 • Pfennig (pt)
 • Pfennig (sv)
 • 芬尼 (zh)
 • Пфеніг (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:currency of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:currency of
is dbp:subunitName of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License