An Entity of Type: scientist, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Pedro Cieza de León (Llerena, Spain c. 1520 – Seville, Spain July 2, 1554) was a Spanish conquistador and chronicler of Peru. He is known primarily for his history and description of Peru, Crónicas del Perú. He wrote this book in four parts, but only the first was published during his lifetime; the remaining sections were not published until the 19th and 20th centuries.

Property Value
dbo:abstract
 • Pedro Cieza de León (Llerena, 1520 - Sevilla, 1560) fou un historiador espanyol. Alguns historiadors situen el lloc de naixença de Cieza de León a Sevilla. A Sevilla com en tota Espanya, es parlava de les llunyanes terres descobertes pel genial navegant Cristòfor Colom. La gent feien conjectures i projectes. Aquells pobles llunyans, encara inexplorats, causaven l'ànsia dels aventurers i la imaginació dels rústics. Les naus d'Espanya salpaven tripulades per mariners audaços, que l'amor i l'aventura llançaven a la recerca d'El Dorado. D'altres embarcaven, procedents de les Índies, bigarrats d'espècies i de barres d'or. Així amb aquest ambient, un jove Pedro Cieza de León de tretze anys, partí cap Amèrica, on serví el seu país amb les armes, i es trobà en la desastrosa jornada en què les tropes espanyoles a les ordes de Juan Vadillo es dispersaren. Col·labora en la fundació de les ciutats de Santa Ana de Los Caballeros i Cartago. Quan tractava d'embarcar-se cap a Espanya, amb el propòsit de sol·licitar el govern de les terres conquerides per , el seu cap, va caure, amb aquest, presoner dels . Cieza obtingué que li permetessin d'anar a la de Panamà per a defensar en Robledo, i després serví a les ordes de Sebastián de Belalcázar, del qual assolí força mercès. De llavors ençà residí a la vila d' que en repartiment li havien concedit i es lliurà a la tasca d'escriure les seves memòries. El 1545, Belalcázar li ordenà que partís a socórrer de Blasco Núñez Vela, virrei del Perú; però de tanta admiració que sentia per Robledo, assabentat durant el curs de l'expedició que aquell s'acostava a la vall del Cauca, abandonà les banderes de Belalcázar i va córrer al costat del seu amic i cap. Poc de temps després esdevingué la mort de Robledo i Cieza es refugià en una mina, on va romandre fins que per orde del governador hagué de presentar-se a Cali; tornà a la seva llar d'Arma i continuà les seves tasques literàries. El 1547 recorregué el Perú, després d'assistir a algunes accions de guerra i s'informà curosament de les tradicions del país. El president Pedro de la Gasca s'assabentà que Cieza componia la seva crònica peruana, per aquest motiu el cridà prop d'ell i li pregà que li llegís el que ja tenia escrit. En fou tan content que li oferí documents i materials preciosos per a l'obra. (ca)
 • Pedro de Cieza de León (* ca. 1520 in Llerena, Spanien; † 1554 in Sevilla, Spanien) war ein spanischer Conquistador, Chronist und Historiker Perus. Er schrieb die Crónica del Perú (Chronik von Peru) in drei Teilen, wovon der erste zu seinen Lebzeiten veröffentlicht wurde, die weiteren erst im 19. und 20. Jahrhundert. (de)
 • Pedro Cieza de León (Llerena, Spain c. 1520 – Seville, Spain July 2, 1554) was a Spanish conquistador and chronicler of Peru. He is known primarily for his history and description of Peru, Crónicas del Perú. He wrote this book in four parts, but only the first was published during his lifetime; the remaining sections were not published until the 19th and 20th centuries. (en)
 • Pedro Cieza de León (Llerena, Badajoz, 1520-Sevilla, España, 2 de julio de 1554​) fue un conquistador y explorador español, destacado por su labor como cronista e historiador del mundo andino. Escribió una Crónica del Perú en cuatro partes, de las que solo la primera se publicó en vida de su autor, quedando inéditas las otras tres hasta los siglos XIX y XX. El erudito Marcos Jiménez de la Espada lo ha llamado «el príncipe de los cronistas españoles». En América y, sobre todo, en Cartagena de Indias, desempeñó una gran actividad en expediciones, fundaciones, encomiendas gubernamentales y otras actividades, si bien su principal obra, y por lo que es recordado, es su extensa Crónica, que conforma el primer proyecto serio de escritura de una historia del mundo andino. (es)
 • Pedro Cieza de León (Llerena (Estrémadure) 1520 - Séville 2 juillet 1554) est un conquistador espagnol et chroniqueur du Pérou. Il est connu pour avoir écrit une description historique et géographique du Pérou : Crónicas del Perú. Il rédigea son récit en trois volumes, dont le premier tome fut publié de son vivant. Les autres parties de son travail ne furent éditées qu'aux XIXe et XXesiècles. (fr)
 • Pedro Cieza de Léon (Llerena, 1512 – Siviglia, 1554) fu un cronista spagnolo del XVI secolo che si occupò della storia del Perù. (it)
 • Pedro Cieza de León (ur. 1520 w Llerena w Hiszpanii, zm. 1554, Sewilla) – hiszpański konkwistador i kronikarz podboju Kolumbii, Ekwadoru oraz wojny domowej w Peru. W 1532 roku był żołnierzem Pedro de Heredii i uczestniczył w założeniu miasta Cartagena nad Morzem Karaibskim oraz w podboju nadmorskich terenów. Następnie w 1536 roku uczestniczył w wyprawie poszukującej drogi do El Dorado dowodzonej przez Vadillę. Wyprawa po roku dotarła do Cali w Popayánie w południowo-zachodniej Kolumbii. Tam przyłączył się do oddziału Lorenza de Aldany, oficera Francisca Pizarra.Już jako oficer, założył miasto Cartago i podbijał ludy w centralnej Kolumbii. W 1540 roku został oficerem nowo mianowanego gubernatora Popayan – Sebastiana de Belalcazara. Pod jego dowództwem uczestniczył w wojnie domowej w Peru. Jako kronikarz podbojów Ameryki Południowej, napisał dwutomowe dzieło Crónica del Perú wydane w 1553 i 1560 roku. (pl)
 • Pedro Cieza de León (Llerena, Espanha aprox. 1520 - Sevilha, Espanha, 1554) foi um conquistador espanhol e cronista do Peru. Ele é conhecido principalmente por sua história e descrição do Peru, Crónicas del Perú. Escreveu este livro em quatro partes, mas apenas a primeira foi publicada durante sua vida; as seções restantes não foram publicados até os séculos XIX e XX. (pt)
 • Пéдро Сьéса де Леóн (исп. Pedro (de) Cieza de León, 1518 или 1520, Льерена, Эстремадура, Испания — 2 июля 1554, Севилья, Испания) — испанский священник и солдат, гуманист, историк, географ, ставший одним из первых хронистов, написавших о конкисте (завоевании) континента Южная Америка. Он лично пересёк несколько раз территорию, занятую сейчас государствами Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия и Чили, то есть свыше 7000 км. Собранные им материалы отличаются широким тематическим охватом и достоверностью и фактически представляют первую энциклопедию по истории, географии, ботанике и зоологии Южной Америки. Также благодаря ему в Европе узнали о картофеле, о котором он написал в своей «Хронике Перу», опубликованной в 1553 году в городе Севилья. Сьеса де Леон также первым описал или упомянул такие растения, как ананас, авокадо, гуава, звёздное яблоко, инга, киноа, кокаиновый куст, манцинелловое дерево, персиковая пальма, перуанский перец, питайя, сассапариль, хикама, юкка, а также таких животных, как альпака, викунья, лама, гуанако, анаконда, гриф-индейка, игуана, красный ара, красноухая черепаха, морская свинка, мускусная утка, пума, ягуар, ленивцы, опоссумы, горные вискаши, кондор, американские грифы и многие другие. Сьеса де Леон впервые в Европе представил изображение южноамериканских верблюдовых. Французский историк наук установил, что «„Хроника Перу“ Педро Сьесы де Леона — самый ранний текст, связанный с описанием окаменелостей позвоночных; в своей хронике автор их относит к костям гигантов». Благодаря ему, кроме некоторых вышеперечисленных названий животных и растений, нам известны слова барбекю, гамак. В его книгах даны описания множества индейских этносов и их языков, в том числе к современности исчезнувших: чибча, пасто, моче, , инки, чачапойя, колья, кимбая. Его рукописи стали основой работ большинства позднейших историков, которые часто не указывали источники, используя его детальные сведения по истории инков — в особенности это относится к рукописям, опубликованным после его смерти в 1554 году (Блас Валера, Хосе де Акоста, Инка Гарсиласо де ла Вега, ). Де Леон (также как и Лас Касас) проявил себя защитником индейцев. Он первым сообщил о геоглифах Наски и грандиозных постройках Тиуанако. (ru)
 • Педро де Сьєса де Леон (ісп. Pedro de Cieza de Leon, 1518 або 1520, Льєрена, Естремадура, Іспанія — 2 липня 1554, Севілья, Іспанія) — іспанський священик і солдат, гуманіст, історик, географ, що став одним з перших хроністів, які написали про конкісту континенту Південна Америка. Він особисто перетнув кілька разів територію, зайняту зараз державами Колумбія, Еквадор, Перу, Болівія і Чилі, тобто понад 7000 км. Зібрані ним матеріали відрізняються широким тематичним охопленням і достовірністю і фактично представляють першу енциклопедію з історії, географії, ботаніки та зоології Південної Америки. Також завдяки йому в Європі дізналися про картоплі, про який він написав у своїй «Хроніці Перу», опублікованій в 1553 в місті Севілья. Сьєса де Леон також першим описав або згадав такі рослини, як ананас, авокадо, гуава, , інга, кіноа, кокаїновий кущ, , персикова пальма, перуанський перець, пітайя, (нешкідливі ліки від сифілісу), хікама, юка, і тварини — альпака, вікунья, лама, гуанако, анаконда, гриф-індичка, ігуана, червоний ара, червоновуха черепаха, морська свинка, мускусна качка, пума, ягуар, лінивці, опосуми, гірські віскачі, кондор, американські грифи і багато інших. Сьєса де Леон вперше в Європі представив зображення південноамериканських верблюдових. Французький історик наук встановив, що «„Хроніка Перу“ Педро Сьєса де Леона — це найбільш ранній текст, пов'язаний з описом скам'янілостей хребетних; в своїй хроніці автор їх відносить до кісток гігантів» [1]. Завдяки йому, крім деяких перелічених вище назв тварин і рослин, нам відомі слова барбекю, гамак [2]. У його книгах дано описи безлічі індіанських етносів та їх мов, в тому числі, до сучасності зниклих: чибча, , мочика, , інки, чачапоя, кілки, . Його рукописи стали основою робіт більшості пізніших істориків, які часто не вказували джерела, використовуючи його детальні відомості з історії інків — особливо це відноситься до рукописів, опублікованим після його смерті в 1554 році . Де Леон (так само як і Лас Касас), проявив себе захисником індіанців. Він першим повідомив про геогліфи Наски і грандіозних спорудах Тіауанако. (uk)
dbo:academicDiscipline
dbo:birthPlace
dbo:deathDate
 • 1554-07-02 (xsd:date)
dbo:deathPlace
dbo:nationality
dbo:originalName
 • Pedro de Cieza de León (en)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 4937820 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 8873 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1034771258 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:birthDate
 • 1518 (xsd:integer)
dbp:birthPlace
dbp:deathDate
 • 1554-07-02 (xsd:date)
dbp:deathPlace
dbp:fields
dbp:name
 • Pedro Cieza de León (en)
dbp:nationality
dbp:nativeName
 • Pedro de Cieza de León (en)
dbp:nativeNameLang
 • Spanish (en)
dbp:signature
 • Cieza2.jpg (en)
dbp:sname
 • Pedro Cieza de León (en)
dbp:sopt
 • w (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Pedro de Cieza de León (* ca. 1520 in Llerena, Spanien; † 1554 in Sevilla, Spanien) war ein spanischer Conquistador, Chronist und Historiker Perus. Er schrieb die Crónica del Perú (Chronik von Peru) in drei Teilen, wovon der erste zu seinen Lebzeiten veröffentlicht wurde, die weiteren erst im 19. und 20. Jahrhundert. (de)
 • Pedro Cieza de León (Llerena, Spain c. 1520 – Seville, Spain July 2, 1554) was a Spanish conquistador and chronicler of Peru. He is known primarily for his history and description of Peru, Crónicas del Perú. He wrote this book in four parts, but only the first was published during his lifetime; the remaining sections were not published until the 19th and 20th centuries. (en)
 • Pedro Cieza de León (Llerena (Estrémadure) 1520 - Séville 2 juillet 1554) est un conquistador espagnol et chroniqueur du Pérou. Il est connu pour avoir écrit une description historique et géographique du Pérou : Crónicas del Perú. Il rédigea son récit en trois volumes, dont le premier tome fut publié de son vivant. Les autres parties de son travail ne furent éditées qu'aux XIXe et XXesiècles. (fr)
 • Pedro Cieza de Léon (Llerena, 1512 – Siviglia, 1554) fu un cronista spagnolo del XVI secolo che si occupò della storia del Perù. (it)
 • Pedro Cieza de León (Llerena, Espanha aprox. 1520 - Sevilha, Espanha, 1554) foi um conquistador espanhol e cronista do Peru. Ele é conhecido principalmente por sua história e descrição do Peru, Crónicas del Perú. Escreveu este livro em quatro partes, mas apenas a primeira foi publicada durante sua vida; as seções restantes não foram publicados até os séculos XIX e XX. (pt)
 • Pedro Cieza de León (Llerena, 1520 - Sevilla, 1560) fou un historiador espanyol. Alguns historiadors situen el lloc de naixença de Cieza de León a Sevilla. A Sevilla com en tota Espanya, es parlava de les llunyanes terres descobertes pel genial navegant Cristòfor Colom. La gent feien conjectures i projectes. Aquells pobles llunyans, encara inexplorats, causaven l'ànsia dels aventurers i la imaginació dels rústics. Les naus d'Espanya salpaven tripulades per mariners audaços, que l'amor i l'aventura llançaven a la recerca d'El Dorado. D'altres embarcaven, procedents de les Índies, bigarrats d'espècies i de barres d'or. (ca)
 • Pedro Cieza de León (Llerena, Badajoz, 1520-Sevilla, España, 2 de julio de 1554​) fue un conquistador y explorador español, destacado por su labor como cronista e historiador del mundo andino. Escribió una Crónica del Perú en cuatro partes, de las que solo la primera se publicó en vida de su autor, quedando inéditas las otras tres hasta los siglos XIX y XX. El erudito Marcos Jiménez de la Espada lo ha llamado «el príncipe de los cronistas españoles». (es)
 • Pedro Cieza de León (ur. 1520 w Llerena w Hiszpanii, zm. 1554, Sewilla) – hiszpański konkwistador i kronikarz podboju Kolumbii, Ekwadoru oraz wojny domowej w Peru. W 1532 roku był żołnierzem Pedro de Heredii i uczestniczył w założeniu miasta Cartagena nad Morzem Karaibskim oraz w podboju nadmorskich terenów. Następnie w 1536 roku uczestniczył w wyprawie poszukującej drogi do El Dorado dowodzonej przez Vadillę. Wyprawa po roku dotarła do Cali w Popayánie w południowo-zachodniej Kolumbii. Tam przyłączył się do oddziału Lorenza de Aldany, oficera Francisca Pizarra.Już jako oficer, założył miasto Cartago i podbijał ludy w centralnej Kolumbii. W 1540 roku został oficerem nowo mianowanego gubernatora Popayan – Sebastiana de Belalcazara. Pod jego dowództwem uczestniczył w wojnie domowej w Peru. (pl)
 • Пéдро Сьéса де Леóн (исп. Pedro (de) Cieza de León, 1518 или 1520, Льерена, Эстремадура, Испания — 2 июля 1554, Севилья, Испания) — испанский священник и солдат, гуманист, историк, географ, ставший одним из первых хронистов, написавших о конкисте (завоевании) континента Южная Америка. Он лично пересёк несколько раз территорию, занятую сейчас государствами Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия и Чили, то есть свыше 7000 км. Собранные им материалы отличаются широким тематическим охватом и достоверностью и фактически представляют первую энциклопедию по истории, географии, ботанике и зоологии Южной Америки. Также благодаря ему в Европе узнали о картофеле, о котором он написал в своей «Хронике Перу», опубликованной в 1553 году в городе Севилья. (ru)
 • Педро де Сьєса де Леон (ісп. Pedro de Cieza de Leon, 1518 або 1520, Льєрена, Естремадура, Іспанія — 2 липня 1554, Севілья, Іспанія) — іспанський священик і солдат, гуманіст, історик, географ, що став одним з перших хроністів, які написали про конкісту континенту Південна Америка. Він особисто перетнув кілька разів територію, зайняту зараз державами Колумбія, Еквадор, Перу, Болівія і Чилі, тобто понад 7000 км. Зібрані ним матеріали відрізняються широким тематичним охопленням і достовірністю і фактично представляють першу енциклопедію з історії, географії, ботаніки та зоології Південної Америки. Також завдяки йому в Європі дізналися про картоплі, про який він написав у своїй «Хроніці Перу», опублікованій в 1553 в місті Севілья. (uk)
rdfs:label
 • Pedro Cieza de León (ca)
 • Pedro de Cieza de León (de)
 • Pedro Cieza de León (es)
 • Pedro Cieza de León (en)
 • Pedro Cieza de León (fr)
 • Pedro Cieza de León (it)
 • Pedro Cieza de León (pl)
 • Pedro Cieza de León (pt)
 • Сьеса де Леон, Педро (ru)
 • Педро де Сьєса де Леон (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Pedro Cieza de León (en)
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License