An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Paul the Deacon (c. 720s – 13 April in 796, 797, 798, or 799 AD), also known as Paulus Diaconus, Warnefridus, Barnefridus, or Winfridus, and sometimes suffixed Cassinensis (i.e. "of Monte Cassino"), was a Benedictine monk, scribe, and historian of the Lombards.

Property Value
dbo:abstract
 • Pau el Diaca o Pau Diaca (c. 720 – 13 d'abril probablement del 799), també conegut com a Paulus Diaconus, Warnefred, Barnefridus i Cassinensis (és a dir, "de Monte Cassino"), fou un monjo benedictí i historiador dels llombards. (ca)
 • بولس الشماس (تقريبًا 720 - 13 أبريل وغالبًا 799)، ويعرف أيضًا بولس دياكونوس أو وارنفريد أو بارنفريدوس أو كاسينينسيس (أي من مونتي كاسينو)، كان راهبًا بندكتيًا ومؤرخًا للومبارد في كتابه هتسوريا لانغوباردوم. (ar)
 • Pau el Silenciari (en llatí Paulus Silentiarius, en grec Παυ̂λος Σιλεντιάριος) va ser un poeta romà d'Orient a qui Vossius i altres autors anomenen incorrectament Paulus Cyrus Florus. Agàcies, del que deriva el poc que se sap de Pau, l'anomena Παύλος Κύροι του̂ Φλώρου o του̂ Κύρου του̂ Φλώρον, que es pot traduir com "Pau, el fill de Cir Flor", o més probablement "Pau, el fill de Cir fill de Flor". Se suposa que el seu pare, Cir, va ser el ἀπὸ ὑπάτων o consul codicillaris que va escriure diversos Epigrammata a l'Antologia grega. El seu avi podria ser el Flor ἀπὸ ὑπάτων o consul codicillaris esmentat a diverses Novellae, i al Codi de Justinià, però Fabricius pensa que l'avi hauria ser anterior. Probablement dels seus ancestres va heretar l'ofici de cap dels silenciaris (secretaris de la cort). Segons Agàcies, els avantpassats de Pau eren il·lustres, i va heretar una gran riquesa, i sembla que segurament era el cap dels secretaris de l'emperador Justinià I. Va escriure diversos poemes, dels quals es conserven els següents: * 1. ́Εκφρασις του̂ ναου̂ τη̂ς ἁγίας Σοφίας, Descriptio Magnae Ecclesiae s. Sanctae Sophiae, 1029 verses, 134 dels quals iàmbics i la resta hexàmetres, escrit el 562, on descriu amb extraordinària precisió l'església de Santa Sofia, reconstruïda per Justinià. * 2. Εκφρασις του̂ ἄμδωνος, Descriptio Ambonis, 304 versos dels que els 29 primers són iàmbics i la resta hexàmetres, que ve a ser una continuació de l'anterior. * 3. Epigrammata, un total de 83, que apareixen a l'Antologia grega. (ca)
 • Paulus Diaconus (česky Pavel Jáhen, mezi 720-730? Friuli – mezi 797-799? Monte Cassino) byl langobardský historik na dvoře Karla Velikého a také benediktinský mnich a neapolský jáhen. (cs)
 • Paulus Silentiarius (Paulos; † vor 581) war ein byzantinischer Dichter des 6. Jahrhunderts. Durch seinen Freund, den Geschichtsschreiber und Dichter Agathias, sind einige Lebensdaten überliefert. Demnach war er ein Sohn des Kyros und Enkel des Floros und unter Kaiser Justinian I. der oberste (primicerius) der 30 Silentiarii (daher der Beiname), mithin einer der höchsten Beamten des kaiserlichen Haushalts. Bekannt ist sein beschreibendes Preisgedicht zur Einweihung der restaurierten Hagia Sophia zu Epiphanias des Jahres 563, die Ekphrasis (altgriechisch Ἔκφρασις). Das Gedicht besteht aus 1029 Versen, davon sind die ersten 134 jambische Trimeter (Vorreden an Kaiser und Patriarchen), der Rest daktylische Hexameter im Stil des Nonnos. Obwohl Paulus sicherlich kein Heide war, orientiert sich sein Werk an den klassischen Vorbildern. Das gilt sowohl für die Ekphrasis als auch für seine Epigramme, von denen in der Anthologia Palatina ca. 80 überliefert sind. Die Epigramme behandeln, ähnlich wie bei Agathias, auch erotische Themen und zeichnen sich durch eine gewisse Deftigkeit aus: Deine Falten, Philinna, bedünken mich schöner als alleGlätte der Jugend, und mehr lockt’s mich, mit spielender Handdeine Äpfel zu kosen, die schwer ihre Knospen schon senken,als die schwellende Brust bei einer blühenden Maid.Köstlicher scheint mir dein Herbst als der Frühling der andern, und wärmerals deren Sommer scheint mir dein Winter zu sein. (de)
 • Ο Παύλος Σιλεντιάριος ήταν Βυζαντινός αυτοκρατορικός αξιωματούχος , επιγραμματοποιός και ποιητής. Έζησε τον 6ο αιώνα μ.Χ. (el)
 • Ο Παύλος ο Διάκονος, λατιν. Paulus Diaconus (π. δεκαετία του 720 - 13 Απριλίου 796/7/8/9), επίσης γνωστός ως Winfridus του Μόντε Κασίνο, ήταν ένας Βενεδικτίνος μοναχός, γραφέας και ιστορικός των Λομβαρδών. (el)
 • Paŭlo Diakono (latine: Paulus Diaconus, pseŭdonimo de Paul Warnefried aŭ ankaŭ Paŭlo de Varnefrido - Cividale del Friuli, 720 – Montokasino, 799) estis monaĥo, historiisto kaj lombarda latinesprima poeto. (eo)
 • Paulo el Silenciario (Paulus Silentiarius, en latín; Παῦλος ὁ Σιλεντιάριος, en griego; c. 500 - Constantinopla, c. 575) fue un poeta bizantino del siglo VI, contemporáneo a Justiniano. Autor de 83 epigramas, recopilados en la Antología Palatina, pero mayormente conocido por sus poemas Descripción de Santa Sofía ('Έκφρασις τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας) y Descripción del púlpito (ʼΈκφρασις τοῦ Ἀμβώνος), en los que combina el yambo y el hexámetro. (es)
 • Paulus Diaconus (auch Paulus Diakonus) oder Paul Warnefried (* zwischen 725 und 730 in Cividale; † 13. April oder 21. Juli wohl vor 800 in der Abtei Montecassino) war ein langobardischer Geschichtsschreiber und Mönch. Als sein wichtigstes Werk gilt seine Historia Langobardorum. (de)
 • Pablo Diácono (c. 710 – 13 de abril de 799), también conocido como Paulus Diaconus, Paulus Cassinensis (de la Abadía de Montecasino) o Paulus Warnefridus, fue un monje benedictino e historiador de los longobardos. (es)
 • Paul Diacre (en latin : Paulus Diaconus, Paulus Cassinensis ou Barnefridus ; en italien : Paolo Diacono ou Varnefrido ; en français, cité aussi sous Paul Warnefred ou Warnefried), né à Cividale del Friuli vers 720 et mort à Mont-Cassin vers 799, est un moine bénédictin, historien et poète du VIIIe siècle, d'origine lombarde et d'expression latine. (fr)
 • Paul le Silentiaire, en latin Paulus Silentiarius, né pendant la première moitié du VIe siècle à Constantinople où il est mort aux environs de 575-580, est un chambellan, un officier silentiaire (chargé de faire respecter l'ordre et le silence autour de l'Empereur), du palais impérial de l'empereur byzantin Justinien. Il est surtout connu comme l’un des meilleurs poètes byzantins du règne de Justinien, auteur d’épigrammes et d’un hymne à la basilique Sainte-Sophie. (fr)
 • Paul the Deacon (c. 720s – 13 April in 796, 797, 798, or 799 AD), also known as Paulus Diaconus, Warnefridus, Barnefridus, or Winfridus, and sometimes suffixed Cassinensis (i.e. "of Monte Cassino"), was a Benedictine monk, scribe, and historian of the Lombards. (en)
 • Paulus Diakonus (skt. 720-an – 13 April 799 SM), juga dikenal sebagai Paulus sang Diakon, Warnefridus, Barnefridus, Winfridus dan terkadang dengan akhiran Cassinensis (seperti "Monte Cassino"), merupakan Ordo Santo Benediktus, Ahli Taurat, dan Sejarawan Lombardia. (in)
 • Paulus Silentiarius (bahasa Yunani: Παῦλος ὁ Σιλεντιάριος adalah seorang epigramis dan pejabat dalam urusan rumah tangga Kaisar Bizantium Yustinianus I. Ia bertanggung jawab atas silentium di istana kekaisaran. Paulus dikenal akan himne pujian Hagia Sophia. (in)
 • パウルス・ディアコヌス(羅: Paulus Diacunus, 伊: Paolo Diacono、720年頃 – 799年4月13日、パウルス・ウァルネフリドゥス Paulus Warnefridus、バルネフリドゥス Barnefridus、ウィンフリドゥス Winfridus としても知られる)は、 パウルス・カッシネンシス(Cassinensis, モンテ・カッシーノのパウルス)とも呼ばれたベネディクト修道会の修道士で著述家、歴史家、詩人である。ランゴバルド王国の歴史を著述した『ランゴバルドの歴史』(Historia Langobardorum) を書いた。 (ja)
 • Paolo Silenziario (VI secolo – Costantinopoli, 580) è stato un dignitario imperiale ed un poeta epigrammista bizantino. (it)
 • Paulos (Grieks: Παῦλος ὁ Σιλεντιάριος, Pavlos o Silentiários) (ca. 520 - 575), bijgenaamd Silentiarios, naar zijn functie bij de keizerlijke administratie, was een Byzantijnse dichter. Hij was nauw bevriend met de epigrammendichter Agathias Scholastikos, die ons de schaarse gegevens over zijn leven bezorgde. Hij stamde mogelijk uit een welgestelde familie en bekleedde een vertrouwensfunctie als hoofd (silentiarius) van de administratieve dienst van keizer Justinianus. Hij schreef een uitvoerige literaire beschrijving (ekphrasis) van de gerestaureerde Agia Sofia-kerk, nadat de koepel in 562 was ingestort en hersteld moest worden. Tijdens de openingsplechtigheid mocht Paulos zijn gedicht voorlezen. Het bestaat uit 1029 verzen, waarvan de eerste 134 jambische trimeters zijn, en de rest dactylische hexameters, en schetst een bijzonder duidelijk en gedetailleerd beeld van de wonderlijke constructie van de beroemde kerk. Vanuit archeologisch standpunt is het werk interessant, maar op poëtisch vlak stelt het weinig voor. In de Anthologia Palatina zijn een tachtigtal epigrammen van zijn hand bewaard, een veertigtal daarvan zijn erotisch getint, een twintigtal zijn dichterlijke fantasieën geïnspireerd door beelden en andere kunstwerken, siertuinen, enz. Zijn liefdesgedichten zijn levendig en opgewekt, ook al zijn ze alle gebaseerd op klassieke voorbeelden. Zo is bijvoorbeeld het gedicht Anth. Pal. V, 25 een bewerking van Propertius I, 3. (nl)
 • Paolo Diacono (in latino: Paulus Diaconus), pseudonimo di Paul Warnefried o Paolo di Varnefrido o anche Paolo di Warnefrit (Cividale del Friuli, 720 circa – Montecassino, 13 aprile 799) è stato un monaco cristiano, storico, poeta e scrittore longobardo di lingua latina. (it)
 • Paulus Diaconus (ook wel Casinensis, Levita, of Warnefrid genoemd c. 728 – 799/800) is een van de eerste 'Germaanse' historici. Hij was een Langobardische monnik die in Pavia studeerde onder leiding van Flavianus de grammaticus en waarschijnlijk secretaris werd van de Langobardische koning Desiderius. Hij onderwees diens dochter Adelberga. Hij behoorde aanvankelijk tot de 'rebellen' die zich onder Rodgaud van Friaul tegen de onderwerping door de Franken hadden verzet. De familiale landgoederen werden daarop geconfisqueerd, zijn broer werd afgevoerd en gevangen gezet in Frankrijk, en Paul vluchtte naar Benevento aan het hof van Arichis II (die getrouwd was met zijn leerlinge Adelberga, de dochter van Desiderius. Jaren later zond hij Karel de Grote (die toen in Italië was) verzen met de smeekbede om zijn broer vrij te laten. Karel de Grote besliste daarop om zijn broer vrij te laten op voorwaarde dat Paul lid zou worden van zijn hofhouding in Aken; waar hij samen met de geleerden Alcuin en Einhard deelnam aan de Frankische koningspaleisschool, waar hij de koning ontmoette voor geleerde discussies. (nl)
 • Paweł Diakon (ur. ok. 720, zm. przed 800) – mnich benedyktyński z klasztoru na Monte Cassino, poeta, kronikarz, autor m.in. Historii Longobardów. (pl)
 • Paweł Silencjariusz albo Paulus Silentiarius (gr.: Παῦλος ὁ Σιλεντιάριος, zm. ok. 575-580) – bizantyński poeta, autor ekfraz i epigramatów. (pl)
 • Paulo, o Diácono (em latim: Paulus Diaconus; c. 720 – 13 de abril de 799 (79 anos)), também conhecido como Varnefredo e Cassinensis ("de Monte Cassino"), foi um monge beneditino e historiador dos lombardos. (pt)
 • Paulo Silenciário (em latim: Paulus Silentiarius; em grego: Παῦλος ὁ Σιλεντιάριος; † Constantinopla, 575 - 580) foi um epigramatista e um oficial na casa real imperial do imperador Justiniano I, responsável pelo silêncio (daí seu nome silentiarius) no palácio imperial. (pt)
 • Па́вел Диа́кон (лат. Paulus Diaconus или Варнефрид; около 720, Чивидале — около 799, Монтекассино) — бенедиктинский монах, церковный писатель (историк, агиограф, поэт, лингвист) эпохи Каролингов. (ru)
 • Павло Диякон (лат. Paulus Diaconus або Варнефрід; *близько 720, Чивідале-дель-Фріулі — †13 квітня 800, Кассіно) — бенедиктинський чернець, історик лангобардів, що походив зі знатної лангобардської сім'ї з Фріуля. (uk)
 • Paulus Diaconus, född omkring 725, död 13 april 799, var en benediktinsk munk. Han är främst känd som langobardisk historieskrivare. Andra förekommande namn i svenska källhänvisningar är Warnefred och Cassinensis, (dvs från Monte Cassino). (sv)
 • Павел Силенциа́рий (др.-греч. Παῦλος ὁ Σιλεντιάριος, ум. в Константинополе ок. 575—580 года) — византийский эпиграммист и придворный в ранге силенциария. Среди его произведений около 80 эпиграмм, вошедших в Палатинскую антологию, стихотворение «На пифийские горячие источники» и экфрасис «Описание храма святой Софии». Последнее, посвящённое восстановленному после землетрясения 557 года храму Святой Софии, является первым в своём жанре. Считается, наряду с Македонием Консулом, лучшим поэтом эпохи Юстиниана I. Со времён Григория Назианзина это первый поэт, о котором сохранились некоторые биографические сведения. По свидетельству Агафия Миринейского, «Павел, сын Кира Флора…, состоя примикирием императорских силенциариев, украшенный славой своего рода и унаследовав от предков большое богатство, много уделял времени науке и красноречию и этим еще более прославлялся и украшался». Из эпиграмм Павла также известно, что у него было две дочери — умершая в 12-летнем возрасте Македония, и Аникития. Павел Силенциарий известен как автор разнообразных эпиграмм, в которых использованы мотивы александрийской любовной поэзии. В его эпиграммах можно обнаружить общие черты с творчеством Горация, римскими элегиями и эротическими письмами Филострата. Сочинение Павлом «Экфрасиса храма Святой Софии» — единственная достоверная дата биографии поэта. Произведение сочинено по поводу освящения заново отстроенного храма, состоявшегося 6 января 563 года. Экфрасис, состоящий из 1029 стихов, является сложным произведением в композиционном и метрическом отношении. Поэма делится на две части, одна из которых была прочитана во дворце, а вторая в доме патриарха Евтихия. Русский перевод поэм «Описание храма Святой Софии» и «Описание амвона» с подробным научным комментарием опубликован в 2018 году. (ru)
 • 示默者保罗(希臘語:Παῦλος ὁ Σιλεντιάριος;?-575/580),其名拉丁化为Paulus Silentiarius,是一名希腊裔拜占庭诗人、查士丁尼一世的朝臣,他的作品收录于《》中。 (zh)
 • 保罗执事(拉丁語:Paulus Diaconus),本笃会僧侣、记录员、诗人,伦巴第人史学家,著有《》一书,是记录相关时期的重要史料。保罗生于弗留利地区奇维达莱贵族家庭,曾在帕维亚伦巴第宫廷任职多年。伦巴第王国灭于查理曼后,保罗及其兄弟参与了反法兰克王国的密谋,事败后遭没收家产,其兄弟被囚于法国。保罗则在意大利南部贝内文托避难。几年后,保罗获得了查理曼的赦免,在亚琛任职。786年,保罗返回意大利,在修道院中潜心撰写历史,记录了744年以前有关伦巴第人的历史。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 23746 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 11159 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1112153467 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:pages
 • 964 (xsd:integer)
dbp:volume
 • 20 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wstitle
 • Paulus Diaconus (en)
dct:subject
gold:hypernym
schema:sameAs
rdf:type
rdfs:comment
 • Pau el Diaca o Pau Diaca (c. 720 – 13 d'abril probablement del 799), també conegut com a Paulus Diaconus, Warnefred, Barnefridus i Cassinensis (és a dir, "de Monte Cassino"), fou un monjo benedictí i historiador dels llombards. (ca)
 • بولس الشماس (تقريبًا 720 - 13 أبريل وغالبًا 799)، ويعرف أيضًا بولس دياكونوس أو وارنفريد أو بارنفريدوس أو كاسينينسيس (أي من مونتي كاسينو)، كان راهبًا بندكتيًا ومؤرخًا للومبارد في كتابه هتسوريا لانغوباردوم. (ar)
 • Paulus Diaconus (česky Pavel Jáhen, mezi 720-730? Friuli – mezi 797-799? Monte Cassino) byl langobardský historik na dvoře Karla Velikého a také benediktinský mnich a neapolský jáhen. (cs)
 • Ο Παύλος Σιλεντιάριος ήταν Βυζαντινός αυτοκρατορικός αξιωματούχος , επιγραμματοποιός και ποιητής. Έζησε τον 6ο αιώνα μ.Χ. (el)
 • Ο Παύλος ο Διάκονος, λατιν. Paulus Diaconus (π. δεκαετία του 720 - 13 Απριλίου 796/7/8/9), επίσης γνωστός ως Winfridus του Μόντε Κασίνο, ήταν ένας Βενεδικτίνος μοναχός, γραφέας και ιστορικός των Λομβαρδών. (el)
 • Paŭlo Diakono (latine: Paulus Diaconus, pseŭdonimo de Paul Warnefried aŭ ankaŭ Paŭlo de Varnefrido - Cividale del Friuli, 720 – Montokasino, 799) estis monaĥo, historiisto kaj lombarda latinesprima poeto. (eo)
 • Paulo el Silenciario (Paulus Silentiarius, en latín; Παῦλος ὁ Σιλεντιάριος, en griego; c. 500 - Constantinopla, c. 575) fue un poeta bizantino del siglo VI, contemporáneo a Justiniano. Autor de 83 epigramas, recopilados en la Antología Palatina, pero mayormente conocido por sus poemas Descripción de Santa Sofía ('Έκφρασις τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας) y Descripción del púlpito (ʼΈκφρασις τοῦ Ἀμβώνος), en los que combina el yambo y el hexámetro. (es)
 • Paulus Diaconus (auch Paulus Diakonus) oder Paul Warnefried (* zwischen 725 und 730 in Cividale; † 13. April oder 21. Juli wohl vor 800 in der Abtei Montecassino) war ein langobardischer Geschichtsschreiber und Mönch. Als sein wichtigstes Werk gilt seine Historia Langobardorum. (de)
 • Pablo Diácono (c. 710 – 13 de abril de 799), también conocido como Paulus Diaconus, Paulus Cassinensis (de la Abadía de Montecasino) o Paulus Warnefridus, fue un monje benedictino e historiador de los longobardos. (es)
 • Paul Diacre (en latin : Paulus Diaconus, Paulus Cassinensis ou Barnefridus ; en italien : Paolo Diacono ou Varnefrido ; en français, cité aussi sous Paul Warnefred ou Warnefried), né à Cividale del Friuli vers 720 et mort à Mont-Cassin vers 799, est un moine bénédictin, historien et poète du VIIIe siècle, d'origine lombarde et d'expression latine. (fr)
 • Paul le Silentiaire, en latin Paulus Silentiarius, né pendant la première moitié du VIe siècle à Constantinople où il est mort aux environs de 575-580, est un chambellan, un officier silentiaire (chargé de faire respecter l'ordre et le silence autour de l'Empereur), du palais impérial de l'empereur byzantin Justinien. Il est surtout connu comme l’un des meilleurs poètes byzantins du règne de Justinien, auteur d’épigrammes et d’un hymne à la basilique Sainte-Sophie. (fr)
 • Paul the Deacon (c. 720s – 13 April in 796, 797, 798, or 799 AD), also known as Paulus Diaconus, Warnefridus, Barnefridus, or Winfridus, and sometimes suffixed Cassinensis (i.e. "of Monte Cassino"), was a Benedictine monk, scribe, and historian of the Lombards. (en)
 • Paulus Diakonus (skt. 720-an – 13 April 799 SM), juga dikenal sebagai Paulus sang Diakon, Warnefridus, Barnefridus, Winfridus dan terkadang dengan akhiran Cassinensis (seperti "Monte Cassino"), merupakan Ordo Santo Benediktus, Ahli Taurat, dan Sejarawan Lombardia. (in)
 • Paulus Silentiarius (bahasa Yunani: Παῦλος ὁ Σιλεντιάριος adalah seorang epigramis dan pejabat dalam urusan rumah tangga Kaisar Bizantium Yustinianus I. Ia bertanggung jawab atas silentium di istana kekaisaran. Paulus dikenal akan himne pujian Hagia Sophia. (in)
 • パウルス・ディアコヌス(羅: Paulus Diacunus, 伊: Paolo Diacono、720年頃 – 799年4月13日、パウルス・ウァルネフリドゥス Paulus Warnefridus、バルネフリドゥス Barnefridus、ウィンフリドゥス Winfridus としても知られる)は、 パウルス・カッシネンシス(Cassinensis, モンテ・カッシーノのパウルス)とも呼ばれたベネディクト修道会の修道士で著述家、歴史家、詩人である。ランゴバルド王国の歴史を著述した『ランゴバルドの歴史』(Historia Langobardorum) を書いた。 (ja)
 • Paolo Silenziario (VI secolo – Costantinopoli, 580) è stato un dignitario imperiale ed un poeta epigrammista bizantino. (it)
 • Paolo Diacono (in latino: Paulus Diaconus), pseudonimo di Paul Warnefried o Paolo di Varnefrido o anche Paolo di Warnefrit (Cividale del Friuli, 720 circa – Montecassino, 13 aprile 799) è stato un monaco cristiano, storico, poeta e scrittore longobardo di lingua latina. (it)
 • Paweł Diakon (ur. ok. 720, zm. przed 800) – mnich benedyktyński z klasztoru na Monte Cassino, poeta, kronikarz, autor m.in. Historii Longobardów. (pl)
 • Paweł Silencjariusz albo Paulus Silentiarius (gr.: Παῦλος ὁ Σιλεντιάριος, zm. ok. 575-580) – bizantyński poeta, autor ekfraz i epigramatów. (pl)
 • Paulo, o Diácono (em latim: Paulus Diaconus; c. 720 – 13 de abril de 799 (79 anos)), também conhecido como Varnefredo e Cassinensis ("de Monte Cassino"), foi um monge beneditino e historiador dos lombardos. (pt)
 • Paulo Silenciário (em latim: Paulus Silentiarius; em grego: Παῦλος ὁ Σιλεντιάριος; † Constantinopla, 575 - 580) foi um epigramatista e um oficial na casa real imperial do imperador Justiniano I, responsável pelo silêncio (daí seu nome silentiarius) no palácio imperial. (pt)
 • Па́вел Диа́кон (лат. Paulus Diaconus или Варнефрид; около 720, Чивидале — около 799, Монтекассино) — бенедиктинский монах, церковный писатель (историк, агиограф, поэт, лингвист) эпохи Каролингов. (ru)
 • Павло Диякон (лат. Paulus Diaconus або Варнефрід; *близько 720, Чивідале-дель-Фріулі — †13 квітня 800, Кассіно) — бенедиктинський чернець, історик лангобардів, що походив зі знатної лангобардської сім'ї з Фріуля. (uk)
 • Paulus Diaconus, född omkring 725, död 13 april 799, var en benediktinsk munk. Han är främst känd som langobardisk historieskrivare. Andra förekommande namn i svenska källhänvisningar är Warnefred och Cassinensis, (dvs från Monte Cassino). (sv)
 • 示默者保罗(希臘語:Παῦλος ὁ Σιλεντιάριος;?-575/580),其名拉丁化为Paulus Silentiarius,是一名希腊裔拜占庭诗人、查士丁尼一世的朝臣,他的作品收录于《》中。 (zh)
 • 保罗执事(拉丁語:Paulus Diaconus),本笃会僧侣、记录员、诗人,伦巴第人史学家,著有《》一书,是记录相关时期的重要史料。保罗生于弗留利地区奇维达莱贵族家庭,曾在帕维亚伦巴第宫廷任职多年。伦巴第王国灭于查理曼后,保罗及其兄弟参与了反法兰克王国的密谋,事败后遭没收家产,其兄弟被囚于法国。保罗则在意大利南部贝内文托避难。几年后,保罗获得了查理曼的赦免,在亚琛任职。786年,保罗返回意大利,在修道院中潜心撰写历史,记录了744年以前有关伦巴第人的历史。 (zh)
 • Pau el Silenciari (en llatí Paulus Silentiarius, en grec Παυ̂λος Σιλεντιάριος) va ser un poeta romà d'Orient a qui Vossius i altres autors anomenen incorrectament Paulus Cyrus Florus. Agàcies, del que deriva el poc que se sap de Pau, l'anomena Παύλος Κύροι του̂ Φλώρου o του̂ Κύρου του̂ Φλώρον, que es pot traduir com "Pau, el fill de Cir Flor", o més probablement "Pau, el fill de Cir fill de Flor". Va escriure diversos poemes, dels quals es conserven els següents: (ca)
 • Paulus Silentiarius (Paulos; † vor 581) war ein byzantinischer Dichter des 6. Jahrhunderts. Durch seinen Freund, den Geschichtsschreiber und Dichter Agathias, sind einige Lebensdaten überliefert. Demnach war er ein Sohn des Kyros und Enkel des Floros und unter Kaiser Justinian I. der oberste (primicerius) der 30 Silentiarii (daher der Beiname), mithin einer der höchsten Beamten des kaiserlichen Haushalts. (de)
 • Paulos (Grieks: Παῦλος ὁ Σιλεντιάριος, Pavlos o Silentiários) (ca. 520 - 575), bijgenaamd Silentiarios, naar zijn functie bij de keizerlijke administratie, was een Byzantijnse dichter. Hij was nauw bevriend met de epigrammendichter Agathias Scholastikos, die ons de schaarse gegevens over zijn leven bezorgde. Hij stamde mogelijk uit een welgestelde familie en bekleedde een vertrouwensfunctie als hoofd (silentiarius) van de administratieve dienst van keizer Justinianus. (nl)
 • Paulus Diaconus (ook wel Casinensis, Levita, of Warnefrid genoemd c. 728 – 799/800) is een van de eerste 'Germaanse' historici. Hij was een Langobardische monnik die in Pavia studeerde onder leiding van Flavianus de grammaticus en waarschijnlijk secretaris werd van de Langobardische koning Desiderius. Hij onderwees diens dochter Adelberga. (nl)
 • Павел Силенциа́рий (др.-греч. Παῦλος ὁ Σιλεντιάριος, ум. в Константинополе ок. 575—580 года) — византийский эпиграммист и придворный в ранге силенциария. Среди его произведений около 80 эпиграмм, вошедших в Палатинскую антологию, стихотворение «На пифийские горячие источники» и экфрасис «Описание храма святой Софии». Последнее, посвящённое восстановленному после землетрясения 557 года храму Святой Софии, является первым в своём жанре. Считается, наряду с Македонием Консулом, лучшим поэтом эпохи Юстиниана I. (ru)
rdfs:label
 • بولس الشماس (ar)
 • Pau el Diaca (ca)
 • Pau el Silenciari (ca)
 • Paulus Diaconus (cs)
 • Paulus Diaconus (de)
 • Paulus Silentiarius (de)
 • Παύλος ο Διάκονος (el)
 • Παύλος ο Σιλεντιάριος (el)
 • Paŭlo Diakono (eo)
 • Pablo Silenciario (es)
 • Pablo el Diácono (es)
 • Paulus Diakonus (in)
 • Paul Diacre (fr)
 • Paulus Silentiarius (in)
 • Paolo Silenziario (it)
 • Paolo Diacono (it)
 • Paul le Silentiaire (fr)
 • パウルス・ディアコヌス (ja)
 • Paulos Silentiarios (nl)
 • Paulus Diaconus (nl)
 • Paul the Deacon (en)
 • Paweł Silencjariusz (pl)
 • Paweł Diakon (pl)
 • Paulo Silenciário (pt)
 • Paulo, o Diácono (pt)
 • Павел Силенциарий (ru)
 • Павел Диакон (ru)
 • Paulus Diaconus (sv)
 • Павло Диякон (uk)
 • 示默者保羅 (zh)
 • 保罗执事 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:author of
is dbp:author(s)_ of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License