An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Pan-Americanism is a movement that seeks to create, encourage, and organize relationships, associations and cooperation among the states of the Americas, through diplomatic, political, economic, and social means.

Property Value
dbo:abstract
 • El panamericanisme o integració americana és el moviment diplomàtic, polític, econòmic i social americà que busca crear, fomentar i ordenar les relacions, l'associació i la cooperació entre els països americans en diversos àmbits d'interès que tenen en comú. (ca)
 • Mit Panamerikanismus werden die den amerikanischen Erdteil betreffenden Panbewegungen mit Ursprüngen im 19. Jahrhundert bezeichnet. Darin sind Bewegungen mit dem Ziel eingeschlossen, politische, diplomatische, soziale und wirtschaftliche Beziehungen und Kooperationen gemeinsamen Interesses zwischen den Staaten der amerikanischen Kontinenten herzustellen. Dabei unterscheiden sich grundsätzlich zwei verschiedene politische Strategien für einen Zusammenschluss bzw. gemeinsame Politik der amerikanischen Staaten, dervon den USA ausgehende (angelsächsische) Interamerikanismus als Hauptformen und der (lateinamerikanische) Hispanoamerikanismus südamerikanischer Staaten. (de)
 • Tutamerikismo hispane Panamericanismo, angle Pan-Americanism, portugale Pan-americanismo kaj france Panaméricanisme; estas la diplomatia, politika, ekonomia kaj socia movado kiu celas krei, pliigi kaj ordigi la rilatojn, la asociadon kaj kunlaboradon inter la landoj de la tuta Ameriko en diversaj fakoj el komuna intereso. (eo)
 • Le panaméricanisme est un mouvement diplomatique, politique, économique et social qui cherche à créer, encourager et organiser les relations, associations et coopérations entre les États d'Amérique en vertu d'intérêts communs. Le panaméricanisme a encouragé la création d'organisations tel l'Institut américain de l'enfance, la Banque interaméricaine de développement, le Sommet des Amériques ou d'ouvrages comme la route panaméricaine. (fr)
 • El panamericanismo o integración americana, es el movimiento diplomático, político, económico y social americano que busca crear, fomentar y ordenar las relaciones, la asociación y cooperación entre los países americanos en diversos ámbitos de interés en común. (es)
 • Pan-Americanism is a movement that seeks to create, encourage, and organize relationships, associations and cooperation among the states of the Americas, through diplomatic, political, economic, and social means. (en)
 • Il panamericanismo, o integrazione panamericana, è un movimento politico e sociale che ha come obiettivo quello di incoraggiare le relazioni, l'associazione e la cooperazione tra gli Stati delle Americhe. Sebbene nel tempo questo termine facesse riferimento alle diverse correnti che si rifacevano a una unione panamericana di diverso tipo, oggi suole indicare specificamente la cooperazione su base paritaria tra gli stati, in opposizione al termine americanismo che indica la tendenza degli Stati del Centro e Sud America (ma non solo) a uniformarsi culturalmente e politicamente all'egemonia degli Stati Uniti. (it)
 • 汎アメリカ主義(はんアメリカしゅぎ、英語: Pan-Americanism、汎米主義、パンアメリカニズムとも)は、アメリカ州諸国が外交、政治、経済、軍事の各領域における協力関係を構築する運動である。 (ja)
 • 범아메리카주의(Pan-Americanism) 또는 범미주의(汎美主義)는 미국의 지도 아래 아메리카 대륙 여러 나라가 공통의 이익과 안전을 위하여 협력제휴한 운동이다. 이 운동은 라틴아메리카 제국이 스페인의 재정복에 대항하는 방위를 협의하려고 시몬 볼리바르의 제창으로 개최된 1826년의 로 시작된다. 1889년까지 라틴아메리카 제국의 운동은 유럽 제국에 대한 안전보장, 미국에 대한 공동 방위를 주된 목적으로 했다. 그러나 1889년, 미국의 초청으로 열린 제1회 범미회의는 미국의 주도 아래 라틴아메리카 제국의 결속을 도모하려 했다. 그 결과 ‘범미연합’이 설치되었다. 그러나 미국의 카리브 제국에의 간섭, 파나마 독립 원조, 파나마 운하 건설 후의 적극적인 제국주의 정책은 라틴아메리카 제국의 반감을 높이 샀다. 이 문서에는 다음커뮤니케이션(현 카카오)에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전의 내용을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다. (ko)
 • Panamerikanisme is het streven naar een verenigd Amerika. Wanneer het streven zich alleen richt op een verenigd Latijns-Amerika wordt het ook wel Panibero-Amerikanisme genoemd. Streven vanuit de Verenigde Staten om haar invloed over het gehele Amerikaanse continent uit te breiden wordt interamerikanisme genoemd. (nl)
 • Panamerikanism är beteckningen för en tidigare existerande, särskilt i Förenta staterna livaktig pannationell rörelse för samtliga självständiga amerikanska staters närmande till varandra för att bedriva en i möjligaste mån enhetlig och gemensam politik. Monroedoktrinen har särskilt i sina senare utvecklingsformer tolkat Förenta staternas anspråk på den ledande rollen vid en dylik sammanslutning, och delvis som motvikt mot befarade förmynderskapssträvanden från Förenta staternas sida har tid efter annan försök gjorts att skapa något slags gemenskap mellan "det latinska Amerikas" inbördes ofta stridiga stater. Vid möten mellan sydamerikanska jurister 1877-1878 i Lima och 1888-1889 i Montevideo har varjehanda överenskommelser träffats om gemensam lagstiftning i fråga om utlämning, internationell privat- och handelsrätt m. m. För främjande av panamerikanska idéer i vidaste mening har dessutom flera panamerikanska konferenser hållits. Till en sådan, som skulle sammanträda i Washington, D.C. 1882, utfärdades inbjudan av Förenta staternas utrikesminister J. G. Blaine, men krig mellan flera sydamerikanska stater hindrade dess hållande. Däremot hölls verkligen en dylik konferens i Washington 2 oktober 1889-19 april 1890 under Blaines presidium; deltagare var alla amerikanska republiker utom Dominikanska republiken. Resolutioner fattades om gemenskap på en mängd områden, men det praktiska resultatet inskränkte sig till upprättandet av "De amerikanska republikernas internationella byrå" för samlande och publicering av uppgifter rörande de vid konferensen representerade staternas handel, produkter, lagstiftning och så vidare Den andra panamerikanska konferensen hölls 22 oktober 1901-31 januari 1902 i Mexiko (efter mexikansk inbjudan på initiativ av Förenta staternas president William McKinley. Beslut fattades bl.a. om utlämningsfrågor, patenträtt samt litterär äganderätt, och de amerikanska republikernas ställning till skiljedomssaken diskuterades livligt; alla dessa republiker var representerade vid konferensen, och den ovan omtalade internationella byrån fick en fastare organisation. Tredje panamerikanska konferensen hölls i Rio de Janeiro 21 juli-26 augusti 1906; 19 republiker (alla utom Haiti och Venezuela) var representerade. Resolutionerna gällde ungefär samma frågor som vid de båda föregående konferenserna, och den internationella byråns verksamhetsområde utvidgades ytterligare. Tidigt på 1900-atylet mattade intresset för den form av panamerikanismen som drevs på 1800-talet, inte minst från de latinamerikanska republikernas ledande män. Som uttryck för de sydamerikanska staternas mera på jämlikhetens grund fotade panamerikanska strävanden kan anses deras medlingsanbud 1914 under Förenta staternas konflikt med Mexiko. På det vetenskapliga området har gemensamhetstanken bl.a. tagit form i panamerikanska vetenskapliga kongresser för behandling av rent amerikanska vetenskapsproblem; sådana har hållits i Santiago de Chile 1908 och Washington 1912. (sv)
 • O pan-americanismo ou hispano-americanismo foi um movimento que visava unificar todos os territórios da América espanhola, formando um só Estado. Seu principal ideólogo foi Simón Bolívar, depois de ter lutado juntamente com o governador da Intendência de Cuyo, José de San Martín, contra o domínio e a exploração espanhola, e de ter feito a independência de vários territórios da América espanhola. O Congresso do Panamá, convocado por Simón Bolívar, ocorreu entre 22 de junho e 5 de julho de 1826 com o propósito de articular a criação de uma confederação de países hispano-americanos independentes. Participaram do encontro a Grande Colômbia, o México, o Peru, a Bolívia e a Guatemala. Porém, a tentativa de unificação fracassou em razão da rivalidade entre os países e da oposição dos Estados Unidos à formação de uma confederação de estados na América do Sul. (pt)
 • Panamerykanizm (gr. πᾶν- pân- „wszech-” + Ameryka) – idea i ruch polityczny postulujące zbliżenie i współpracę państw amerykańskich; zainicjowany w pierwszej połowie XIX w. w Ameryce Łacińskiej, odrodził się w końcu XIX wieku w USA; w XX wieku modyfikował cele i formy działania (polityka dobrego sąsiedztwa, Sojusz dla Postępu); od 1948 realizowany przez OPA. (pl)
 • Панамерикани́зм — политическое интеграционное движение, декларирующее идею общности исторической судьбы, экономики и культуры стран Нового Света, имеющее своей целью мирное развитие, партнёрство и сотрудничество между всеми американскими государствами в различных областях, представляющих интерес. (ru)
 • Панамериканізм — політична доктрина, що пропагує створення військово-політичного блоку всіх країн Америки під зверхністю США, або доктрина, в основу якої покладено ідею про спільність історії, економіки і культури США та інших країн американського континенту. (uk)
 • 泛美洲主義(英語:Pan-Americanism)是一個以外交、政治、經濟等手段來追求創造並建立美洲國家之間合作關係的政治主張。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1464955 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 8735 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1121362173 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • El panamericanisme o integració americana és el moviment diplomàtic, polític, econòmic i social americà que busca crear, fomentar i ordenar les relacions, l'associació i la cooperació entre els països americans en diversos àmbits d'interès que tenen en comú. (ca)
 • Tutamerikismo hispane Panamericanismo, angle Pan-Americanism, portugale Pan-americanismo kaj france Panaméricanisme; estas la diplomatia, politika, ekonomia kaj socia movado kiu celas krei, pliigi kaj ordigi la rilatojn, la asociadon kaj kunlaboradon inter la landoj de la tuta Ameriko en diversaj fakoj el komuna intereso. (eo)
 • Le panaméricanisme est un mouvement diplomatique, politique, économique et social qui cherche à créer, encourager et organiser les relations, associations et coopérations entre les États d'Amérique en vertu d'intérêts communs. Le panaméricanisme a encouragé la création d'organisations tel l'Institut américain de l'enfance, la Banque interaméricaine de développement, le Sommet des Amériques ou d'ouvrages comme la route panaméricaine. (fr)
 • El panamericanismo o integración americana, es el movimiento diplomático, político, económico y social americano que busca crear, fomentar y ordenar las relaciones, la asociación y cooperación entre los países americanos en diversos ámbitos de interés en común. (es)
 • Pan-Americanism is a movement that seeks to create, encourage, and organize relationships, associations and cooperation among the states of the Americas, through diplomatic, political, economic, and social means. (en)
 • Il panamericanismo, o integrazione panamericana, è un movimento politico e sociale che ha come obiettivo quello di incoraggiare le relazioni, l'associazione e la cooperazione tra gli Stati delle Americhe. Sebbene nel tempo questo termine facesse riferimento alle diverse correnti che si rifacevano a una unione panamericana di diverso tipo, oggi suole indicare specificamente la cooperazione su base paritaria tra gli stati, in opposizione al termine americanismo che indica la tendenza degli Stati del Centro e Sud America (ma non solo) a uniformarsi culturalmente e politicamente all'egemonia degli Stati Uniti. (it)
 • 汎アメリカ主義(はんアメリカしゅぎ、英語: Pan-Americanism、汎米主義、パンアメリカニズムとも)は、アメリカ州諸国が外交、政治、経済、軍事の各領域における協力関係を構築する運動である。 (ja)
 • 범아메리카주의(Pan-Americanism) 또는 범미주의(汎美主義)는 미국의 지도 아래 아메리카 대륙 여러 나라가 공통의 이익과 안전을 위하여 협력제휴한 운동이다. 이 운동은 라틴아메리카 제국이 스페인의 재정복에 대항하는 방위를 협의하려고 시몬 볼리바르의 제창으로 개최된 1826년의 로 시작된다. 1889년까지 라틴아메리카 제국의 운동은 유럽 제국에 대한 안전보장, 미국에 대한 공동 방위를 주된 목적으로 했다. 그러나 1889년, 미국의 초청으로 열린 제1회 범미회의는 미국의 주도 아래 라틴아메리카 제국의 결속을 도모하려 했다. 그 결과 ‘범미연합’이 설치되었다. 그러나 미국의 카리브 제국에의 간섭, 파나마 독립 원조, 파나마 운하 건설 후의 적극적인 제국주의 정책은 라틴아메리카 제국의 반감을 높이 샀다. 이 문서에는 다음커뮤니케이션(현 카카오)에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전의 내용을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다. (ko)
 • Panamerikanisme is het streven naar een verenigd Amerika. Wanneer het streven zich alleen richt op een verenigd Latijns-Amerika wordt het ook wel Panibero-Amerikanisme genoemd. Streven vanuit de Verenigde Staten om haar invloed over het gehele Amerikaanse continent uit te breiden wordt interamerikanisme genoemd. (nl)
 • Panamerykanizm (gr. πᾶν- pân- „wszech-” + Ameryka) – idea i ruch polityczny postulujące zbliżenie i współpracę państw amerykańskich; zainicjowany w pierwszej połowie XIX w. w Ameryce Łacińskiej, odrodził się w końcu XIX wieku w USA; w XX wieku modyfikował cele i formy działania (polityka dobrego sąsiedztwa, Sojusz dla Postępu); od 1948 realizowany przez OPA. (pl)
 • Панамерикани́зм — политическое интеграционное движение, декларирующее идею общности исторической судьбы, экономики и культуры стран Нового Света, имеющее своей целью мирное развитие, партнёрство и сотрудничество между всеми американскими государствами в различных областях, представляющих интерес. (ru)
 • Панамериканізм — політична доктрина, що пропагує створення військово-політичного блоку всіх країн Америки під зверхністю США, або доктрина, в основу якої покладено ідею про спільність історії, економіки і культури США та інших країн американського континенту. (uk)
 • 泛美洲主義(英語:Pan-Americanism)是一個以外交、政治、經濟等手段來追求創造並建立美洲國家之間合作關係的政治主張。 (zh)
 • Mit Panamerikanismus werden die den amerikanischen Erdteil betreffenden Panbewegungen mit Ursprüngen im 19. Jahrhundert bezeichnet. Darin sind Bewegungen mit dem Ziel eingeschlossen, politische, diplomatische, soziale und wirtschaftliche Beziehungen und Kooperationen gemeinsamen Interesses zwischen den Staaten der amerikanischen Kontinenten herzustellen. (de)
 • O pan-americanismo ou hispano-americanismo foi um movimento que visava unificar todos os territórios da América espanhola, formando um só Estado. Seu principal ideólogo foi Simón Bolívar, depois de ter lutado juntamente com o governador da Intendência de Cuyo, José de San Martín, contra o domínio e a exploração espanhola, e de ter feito a independência de vários territórios da América espanhola. Porém, a tentativa de unificação fracassou em razão da rivalidade entre os países e da oposição dos Estados Unidos à formação de uma confederação de estados na América do Sul. (pt)
 • Panamerikanism är beteckningen för en tidigare existerande, särskilt i Förenta staterna livaktig pannationell rörelse för samtliga självständiga amerikanska staters närmande till varandra för att bedriva en i möjligaste mån enhetlig och gemensam politik. Tredje panamerikanska konferensen hölls i Rio de Janeiro 21 juli-26 augusti 1906; 19 republiker (alla utom Haiti och Venezuela) var representerade. Resolutionerna gällde ungefär samma frågor som vid de båda föregående konferenserna, och den internationella byråns verksamhetsområde utvidgades ytterligare. (sv)
rdfs:label
 • Pan-Americanism (en)
 • Panamericanisme (ca)
 • Panamerikanismus (de)
 • Tutamerikismo (eo)
 • Panamericanismo (es)
 • Panamericanismo (it)
 • Panaméricanisme (fr)
 • 범아메리카주의 (ko)
 • 汎アメリカ主義 (ja)
 • Panamerikanisme (nl)
 • Panamerykanizm (pl)
 • Pan-americanismo (pt)
 • Panamerikanism (sv)
 • Панамериканизм (ru)
 • 泛美洲主義 (zh)
 • Панамериканізм (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:genre of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License