An Entity of Type: Eye105311054, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

An optical lattice is formed by the interference of counter-propagating laser beams, creating a spatially periodic polarization pattern. The resulting periodic potential may trap neutral atoms via the Stark shift. Atoms are cooled and congregate at the potential extrema (at maxima for blue-detuned lattices, and minima for red-detuned lattices). The resulting arrangement of trapped atoms resembles a crystal lattice and can be used for quantum simulation.

Property Value
dbo:abstract
 • الشبكات البصرية الشبكات البصرية تقنية ليزرية لخلق افخاخ للذرات الباردة (ar)
 • Una xarxa òptica es forma per la interferència de feixos làser contrapropagants, creant un patró espacial periòdic de polarització. El potencial periòdic resultant pot atrapar àtoms neutres mitjançant l'efecte Stark. Els àtoms es congreguen en les regions de mínim potencial i 'arranjament resultant en atrapar els àtoms és semblant al d'una xarxa cristal·lina. Les xarxes òptiques es poden usar en simuladors quàntics. Els àtoms atrapats a la xarxa òptica es poden moure a causa de l'efecte túnel fins i tot si la profunditat del pou de potencial és més gran que l'energia cinètica dels àtoms. Tanmateix, es pot produir una transició d'aïllant superfluid–Mott, si l'energia d'interacció entre els àtoms esdevé més gran que l'energia de salt quan la profunditat del pou és molt gran. En la fase de Mott aïllant, els àtoms es troben atrapats en els mínims potencials i no es poden moure lliurement, el qual és similar als electrons en un aïllant. En el cas d'àtoms fermiònics, si la profunditat del pou augmenta, els àtoms formen un estat antiferromagnètic, i.e. Néel a temperatures suficientment baixes. (ca)
 • Ein optisches Gitter (englischer Fachbegriff optical lattice) bezeichnet in der Quantenoptik eine räumlich periodische Struktur aus Laserstrahlung, in der Atome oder Moleküle gefangen werden können. (de)
 • An optical lattice is formed by the interference of counter-propagating laser beams, creating a spatially periodic polarization pattern. The resulting periodic potential may trap neutral atoms via the Stark shift. Atoms are cooled and congregate at the potential extrema (at maxima for blue-detuned lattices, and minima for red-detuned lattices). The resulting arrangement of trapped atoms resembles a crystal lattice and can be used for quantum simulation. Atoms trapped in the optical lattice may move due to quantum tunneling, even if the potential well depth of the lattice points exceeds the kinetic energy of the atoms, which is similar to the electrons in a conductor. However, a superfluid–Mott insulator transition may occur, if the interaction energy between the atoms becomes larger than the hopping energy when the well depth is very large. In the Mott insulator phase, atoms will be trapped in the potential minima and cannot move freely, which is similar to the electrons in an insulator. In the case of Fermionic atoms, if the well depth is further increased the atoms are predicted to form an antiferromagnetic, i.e. Néel state at sufficiently low temperatures. (en)
 • Un reticolo ottico è formato dall'interferenza di impulsi laser, creando un pattern di polarizzazione spazialmente periodico. Il potenziale periodico risultante intrappolerebbe atomi neutri con l'effetto Stark-Lo Surdo. Gli atomi sono raffreddati e aggregati nel luogo di minimo potenziale. La disposizione risultante di atomi intrappolati assomiglia a un reticolo cristallino. (it)
 • 光格子(ひかりこうし)とは、対向するレーザーの光によって定常波を作りだし、その定常波を格子状に配列させたもの。逆伝播レーザービームの干渉によって形成され、空間的に周期的な偏光パターンを作成するが 結果として生じる周期的ポテンシャルは、 Starkシフトを介して中性原子をトラップすることがある 。原子は冷却され、潜在的な最小の場所に集合。結果としてトラップされた原子の配列は結晶格子に似ており 、量子シミュレーションに活用が可能となる。 格子点のポテンシャル井戸深さが原子の運動エネルギーを超える場合でも、光格子に閉じ込められた原子は量子トンネリングにより移動する可能性があり 、これは導体の 電子に類似。 ただし、井戸の深さが非常に大きい場合、原子間の相互作用エネルギーがホッピングエネルギーより大きくなると、超流動 - モット絶縁体転移が発生する可能性があり、モット絶縁体相では、原子は潜在的な最小値に閉じ込められ、自由に移動することはできない。これは絶縁体の電子に似ていて フェルミオン原子の場合、井戸の深さがさらに増加すると、原子は反強磁性を形成すると予測され十分に低い温度でのネール状態となる。 (ja)
 • Sieć optyczna jest formowana za pomocą interferujących wiązek laserowych, które tworzą falę stojącą. Powoduje ona powstanie efektywnego okresowego potencjału oddziaływania widzianego przez neutralne atomy na skutek istnienia tzw. zmiennopolowego efektu Starka. Atomy są chłodzone, gaz ma największą gęstość w okolicach minimów potencjału.Potencjał okresowy widziany przez neutralne atomy przypomina sieć krystaliczną metali. Atomy uwięzione w sieci optycznej mogą się poruszać wskutek tunelowania kwantowego, nawet wtedy, gdy głębokość jamy potencjału sieci jest wielokrotnie większa niż energia kinetyczna atomów, podobnie jak ma to miejsce podczas ruch elektronów w przewodniku. Dopiero obecność dodatkowej pułapki harmonicznej sprawia, że gaz ultrazimnych atomów nie rozprzestrzenia się swobodnie w przestrzeni. Jeśli energia oddziaływania (odpychającego) między atomami stanie się większa niż energia przeskoku, np. na skutek zwiększenia głębokości studni, to może nastąpić przejście układu atomów ze stanu nadciekłego do izolatora Motta. W fazie izolatora Motta atomy są uwięzione w minimach potencjału i zlokalizowane: nie mogą poruszać się swobodnie, co jest podobne do zachowania się elektronów w izolatorze. Przewiduje się, że w przypadku atomów fermionowych, jeśli głębokość studni potencjału będzie wzrastać, to atomy powinny przejść do stanu antyferromagnetycznego, tj. do stanu Neela, przy dostatecznie niskich temperaturach. Atomy w sieci optycznej są bliskim idealnego układem kwantowym, gdzie wszystkie parametry mogą być regulowane w szerokim zakresie wartości. Dlatego mogą być wykorzystywane do badania efektów, które są trudne do zaobserwowania w rzeczywistych kryształach, na skutek niekontrolowanego jednoczesnego wpływu różnych czynników. Sieci optyczne umożliwiają badanie tych czynników z osobna. Są one również obiecującymi kandydatami do wykorzystania w kwantowym przetwarzaniu informacji. Istnieją dwa ważne parametry sieci optycznej: głębokość i okresowość studni potencjału. Głębokość studni potencjału sieci optycznej może być zmieniana w czasie rzeczywistym poprzez zmianę mocy lasera, który jest zwykle kontrolowany przez AOM. Okresowość sieci optycznej może być konfigurowana przez zmianę długości fali lasera lub przez zmianę względnego kątem między dwoma wiązkami laserowymi. Kontrola okresowości sieci w czasie rzeczywistym jest nadal wyzwaniem. Długość fali lasera nie może się zmieniać w dużym zakresie w czasie rzeczywistym, dlatego okresowość sieci jest zwykle kontrolowana przez względny kąt między wiązkami lasera. Trudno jest jednak utrzymać stabilność sieci podczas zmiany kąta między wiązkami, ponieważ efekt interferencji wiązek tworzących sieć jest wrażliwy na zmianę fazy między wiązkami. Ciągła kontrola okresowości jednowymiarowej sieci optycznej przy zachowaniu pułapkowania atomów w danym miejscu w sieci została po raz pierwszy zademonstrowana w 2005 r. przy użyciu galwanometru samo-sprzężonego Ten „kratowy akordeon” był w stanie zmieniać okresowość siatki od 1,30 do 9,3 mikrometrów. Niedawno zademonstrowano inny sposób sterowania w czasie rzeczywistym okresowoścą kraty: prążek środkowy został przesunięty mniej niż 2,7 mikrometrów, natomiast okresowość siatki została zmieniona z 0,96 do 11,2 mikrometrów. Skuteczne utrzymanie atomów (lub innych cząstek) schwytanych podczas zmiany okresowości siatki pozostaje kwestią dokładniejszych doświadczeń. Sieci akordeonowe są przydatne do kontrolowania ultrazimnych atomów w sieci optycznej, gdzie mały odstęp ma zasadnicze znaczenie dla tunelowania kwantowego, a duży rozstaw pozwala na manipulowanie atomem w danym miejscu oraz na przestrzenną detekcję o dostatecznej rozdzielczości. Oprócz pułapkowania zimnych atomów sieci optyczne były szeroko stosowane do tworzenia sieci kryształów fotonicznych. Są one także przydatne do mikroskopijnych cząsteczek,i mogą być użyte do montażu tablic komórkowych. (pl)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 3800688 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 17940 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1114311130 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الشبكات البصرية الشبكات البصرية تقنية ليزرية لخلق افخاخ للذرات الباردة (ar)
 • Ein optisches Gitter (englischer Fachbegriff optical lattice) bezeichnet in der Quantenoptik eine räumlich periodische Struktur aus Laserstrahlung, in der Atome oder Moleküle gefangen werden können. (de)
 • Un reticolo ottico è formato dall'interferenza di impulsi laser, creando un pattern di polarizzazione spazialmente periodico. Il potenziale periodico risultante intrappolerebbe atomi neutri con l'effetto Stark-Lo Surdo. Gli atomi sono raffreddati e aggregati nel luogo di minimo potenziale. La disposizione risultante di atomi intrappolati assomiglia a un reticolo cristallino. (it)
 • 光格子(ひかりこうし)とは、対向するレーザーの光によって定常波を作りだし、その定常波を格子状に配列させたもの。逆伝播レーザービームの干渉によって形成され、空間的に周期的な偏光パターンを作成するが 結果として生じる周期的ポテンシャルは、 Starkシフトを介して中性原子をトラップすることがある 。原子は冷却され、潜在的な最小の場所に集合。結果としてトラップされた原子の配列は結晶格子に似ており 、量子シミュレーションに活用が可能となる。 格子点のポテンシャル井戸深さが原子の運動エネルギーを超える場合でも、光格子に閉じ込められた原子は量子トンネリングにより移動する可能性があり 、これは導体の 電子に類似。 ただし、井戸の深さが非常に大きい場合、原子間の相互作用エネルギーがホッピングエネルギーより大きくなると、超流動 - モット絶縁体転移が発生する可能性があり、モット絶縁体相では、原子は潜在的な最小値に閉じ込められ、自由に移動することはできない。これは絶縁体の電子に似ていて フェルミオン原子の場合、井戸の深さがさらに増加すると、原子は反強磁性を形成すると予測され十分に低い温度でのネール状態となる。 (ja)
 • Una xarxa òptica es forma per la interferència de feixos làser contrapropagants, creant un patró espacial periòdic de polarització. El potencial periòdic resultant pot atrapar àtoms neutres mitjançant l'efecte Stark. Els àtoms es congreguen en les regions de mínim potencial i 'arranjament resultant en atrapar els àtoms és semblant al d'una xarxa cristal·lina. Les xarxes òptiques es poden usar en simuladors quàntics. (ca)
 • An optical lattice is formed by the interference of counter-propagating laser beams, creating a spatially periodic polarization pattern. The resulting periodic potential may trap neutral atoms via the Stark shift. Atoms are cooled and congregate at the potential extrema (at maxima for blue-detuned lattices, and minima for red-detuned lattices). The resulting arrangement of trapped atoms resembles a crystal lattice and can be used for quantum simulation. (en)
 • Sieć optyczna jest formowana za pomocą interferujących wiązek laserowych, które tworzą falę stojącą. Powoduje ona powstanie efektywnego okresowego potencjału oddziaływania widzianego przez neutralne atomy na skutek istnienia tzw. zmiennopolowego efektu Starka. Atomy są chłodzone, gaz ma największą gęstość w okolicach minimów potencjału.Potencjał okresowy widziany przez neutralne atomy przypomina sieć krystaliczną metali. (pl)
rdfs:label
 • الشبكات البصرية (ar)
 • Xarxa òptica (ca)
 • Optisches Gitter (Quantenoptik) (de)
 • Reticolo ottico (it)
 • 光格子 (ja)
 • Optical lattice (en)
 • Sieć optyczna (pl)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:knownFor of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License