Ober Ost is short for Oberbefehlshaber der gesamten Deutschen Streitkräfte im Osten, German for "Supreme Commander of All German Forces in the East" during World War I. In practice it refers not only to said commander, but also to his governing military staff and the district they controlled: Ober Ost was in command of the German section of the Eastern Front.

Property Value
dbo:abstract
 • أوبر أوست (بالإنجليزية: Ober Ost) هو اختصار لـ أوبيربيفهلشابير دير جيسامتن ديوتسشن ستريتكرافت إم أوستن، وهو القائد الأعلى لجميع القوات الألمانية في الشرق خلال الحرب العالمية الأولى. كما أن له معنى مزدوج ضمني، كما هو الحال في حد ذاته، "أوبر أوست" يترجم إلى"الشرق الأعلى"، الذي يصف منطقتها الجغرافية في إشارة إلى الإمبراطورية الألمانية. في الممارسة العملية لا يشير فقط إلى القائد المذكور، ولكن أيضا لموظفيه العسكريين الحاكم والمنطقة التي يسيطرون عليها: أوبر أوست كان في قيادة القسم الألماني من الجبهة الشرقية. (ar)
 • Ober Ost je zkratka pro Oberbefehlshaber der gesamten Deutschen Streitkräfte im Osten, což je německý termín znamenající „Vrchní velitel veškerých německých sil na východě“ během 1. světové války. V praxi se toto označení vztahovalo nikoli pouze na zmíněného velitele, ale i na jeho vojenský štáb a na území ovládané ozbrojenými silami Německého císařství. Ober Ost velel východní frontě. Po uzavření Brestlitevského míru zahrnoval a ovládal Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Bělorusko, části Polska a Kuronsko (historické území v Pobaltí, jež leží jihozápadně od Rižského zálivu u Baltského moře). Území, které kontroloval, mělo rozlohu asi 108 808 km². Ober Ost vznikl v roce 1914 a jeho prvním velitelem byl pruský vojenský hrdina a pozdější německý prezident Paul von Hindenburg. V roce 1916, když Hindenburg nahradil náčelníka generálního štábu Ericha von Falkenhayna, převzal velení Ober Ost princ Leopold Bavorský. (cs)
 • Das Gebiet des Oberbefehlshabers Ost, abgekürzt (Land) Ober Ost oder Ob. Ost, war das von November 1915 bis Juli 1918 vom Generalstab des Oberbefehlshabers Ost verwaltete deutsche Besatzungsgebiet an der Ostfront des Ersten Weltkriegs. Es erstreckte sich mit einer Fläche von rund 108.808 km² über Kurland (lettisch Kurzeme), ein historisches Gebiet des heutigen Lettlands, einige damals noch überwiegend litauische, jetzt polnische Distrikte wie Augustow und Suwalki und die westlichen Distrikte Weißrusslands. (de)
 • Ober Ost is short for Oberbefehlshaber der gesamten Deutschen Streitkräfte im Osten, German for "Supreme Commander of All German Forces in the East" during World War I. In practice it refers not only to said commander, but also to his governing military staff and the district they controlled: Ober Ost was in command of the German section of the Eastern Front. (en)
 • Ober Ost es la abreviatura usada en alemán para el término OBERbefehlshaber der gesamten Deutschen Streitkräfte im OSTen, que significa "Comando Supremo de todas las Fuerzas Alemanas en el Este", utilizado durante la Primera Guerra Mundial para designar a la administración militar alemana establecida sobre los territorios del Imperio ruso ocupados por los ejércitos alemanes entre 1914 y 1918. Posteriormente la designación de Ober-Ost se hizo extensiva a la jefatura militar misma y al territorio bajo su control. (es)
 • Ober Ost, abbreviazione del termine tedesco "Oberbefehlshaber der gesamten deutschen Streitkräfte im Osten" (Comando Supremo di Tutte le Forze Tedesche nell'Est) fu un'amministrazione militare tedesca operativa durante la Prima guerra mondiale che governò una grande parte delle aree tedesche e dei governatorati baltici cedute con la resa dell'Impero russo e la Pace di Brest-Litovsk. L'Ober Ost si estendeva per circa 108.808 km² in Curlandia, in Lituania e nelle aree polacche di Augustów e Suwałki. (it)
 • L'Ober Ost, abréviation de l'allemand Oberbefehlshaber der gesamten Deutschen Streitkräfte im Osten (signifiant Commandant suprême de toutes les forces allemandes de l'Est), est un terme allemand utilisé durant la Première Guerre mondiale. Dans la pratique, en plus de la personne responsable de son administration, ce titre désigne le personnel du haut-commandement de l'autorité militaire d'occupation de l'armée allemande chargée d'administrer une partie des territoires de l'Empire russe capturés sur le front de l'Est, entre le 6 juin 1914 et le 26 décembre 1918, ainsi que ces territoires eux-mêmes. (fr)
 • 동부 독일군 전병력 최고지휘관(독일어: Oberbefehlshaber der gesamten Deutschen Streitkräfte im Osten), 줄여서 동부최고지휘관(독일어: Ober Ost 오베어 오스트[*])은 제1차 세계 대전 당시 독일 제국의 동부전선을 총괄한 지휘관 및 그 지휘관에 딸린 군사행정 참모들과 그들이 통제한 지역을 가리키는 용어이다. 동부최고지휘관직은 1914년 처음 설치되어 파울 폰 힌덴부르크가 임명되었고 에리히 루덴도르프가 참모장으로서 그를 보좌했다. 1918년 브레스트-리토프스크 조약이 조인되면서 과거 러시아 제국의 영토였던 리투아니아, 라트비아, 벨라루스, 폴란드, 쿠를란트가 독일 제국의 통제 하에 들어오게 되었고 동부최고지휘관이 상기 지역들에 대한 통제권을 가지게 되었다. 1916년 장군참모장 에리히 폰 팔켄하인이 해임되어 힌덴부르크가 그 후임으로 임명되자 바이에른 왕국의 왕자 레오폴트 막시밀리안이 후임 동부최고지휘관이 되었다. 1918년 독일 제국이 서부전선에서 패배하여 패망함으로써 동부최고지휘관 직책도 폐지되었다. 이에 따라 행정력 공백이 발생한 동부최고지휘관의 옛 관할 지역은 소비에트 서부 공세, , , 라트비아 독립전쟁, 등의 분쟁의 무대가 되었다. 동부최고지휘관은 "통제정치(Verkehrspolitik)"라는 정책 하에 철권통치를 펼쳤다. 기존의 사회적 인종적 구분을 고려하지 않고 땅을 분할하였으며 분할된 각 구역 사이에는 통행이 금지되었다. 브레스트-리토프스크 조약으로 얻어낸 동유럽 지역에 군주국들을 세워 제후국으로 삼아 자원과 인력의 배후기지로 사용하려 했던 독일 제국의 큰 그림과 결부되어 동부최고지휘관의 철권통치는 훗날의 나치 독일의 동유럽 총독부 및 군정청들과 유사성이 있다는 지적이 이루어진다. (ko)
 • Ober-Ost (afkorting van Oberbefehlshaber der gesamten deutschen Streitkräfte im Osten) is een Duitse term voor de hoogste commandant van de gezamenlijke Duitse troepen in het oosten tijdens de Eerste Wereldoorlog. In de praktijk verwijst het niet alleen naar de hoge commandant zelf, maar ook naar de heersende militaire staf en het gebied dat ze bezetten aan het Oostfront. Na de Vrede van Brest-Litovsk beheersten de Duitse troepen de gouvernementen Estland, Lijfland, Koerland, Kovno, Vilno, Suvalki en Grodno en kleine delen van de gouvernementen Sint-Petersburg en Pskov, ofwel de huidige landen Estland, Letland en Litouwen en delen van Rusland, Wit-Rusland en Polen. Het kaartje laat de toestand zien vóór september 1917, toen de Duitsers verder naar het noorden optrokken en Riga bezetten. De entiteit Ober-Ost werd in 1914 opgericht en de eerste opperbevelhebber was Paul von Hindenburg met Erich Ludendorff als stafchef. Op 29 augustus 1916 namen Hindenburg en Ludendorff de Oberste Heeresleitung, het opperbevel over het complete Duitse leger, op zich. Toen kreeg Leopold van Beieren het bevel over de troepen aan het Oostfront met als stafchef. (nl)
 • Obszar Głównodowodzącego Wschodu (niem. Gebiet des Oberbefehlshabers Ost) – wydzielona część terytorium Imperium Rosyjskiego, okupowanego przez Cesarstwo Niemieckie od 1915 r., planowana do oderwania od Rosji. (pl)
 • Ober Ost é o nome curto para OBERbefehlshaber der gesamten Deutschen Streitkräfte im OSTen, o qual é um termo em alemão significando "Comando Supremo de Todas as Forças Alemãs no Leste". Durante a Primeira Guerra Mundial, Ober Ost estava no comando do front oriental, mais notavelmente na Lituânia, Letônia, Estônia, partes da Polônia, e Curlândia. A terra que controlada foi de cerca de 108.808 km². Constituiu-se a partir de uma necessidade de controlar uma terra recém conquistada sob a qual quase nada era conhecido. Ober Ost foi criado em 1914, e seu primeiro líder foi Paul von Hindenburg, um herói militar prussiano. Quando o Chefe da Equipe Geral Erich von Falkenhayn foi demitido do gabinete em 1916 von Hindenburg o substituiu, e ao foi dado o controle do Ober Ost. (pt)
 • Ober Ost (сокращение от нем. Oberbefehlshaber der gesamten deutschen Streitkräfte im Osten) — сокращённое обозначение территории, находившейся в подчинении Верховного командования всеми германскими вооружёнными силами на Востоке, руководства германскими войсками на Восточном фронте во время Первой мировой войны. Район подчинения Ober Ost занимал площадь в 108 808 км² и охватывал оккупированные немецкими войсками Виленскую, Гродненскую (без Брест-Литовска), Ковенскую, Курляндскую, Сувалкскую губернии. (ru)
 • Обер Ост — скорочення від німецького Oberbefehlshaber der gesamten Deutschen Streitkräfte im Osten, що означає «Верховне командування всіх німецьких військ на Сході», під час Першої світової війни. На практиці це відноситься не тільки до адміністрації, але і його обслуговуючого військового персоналу і району під їх контролем — Обер Ост командував Східним фронтом. Після підписання Брест-Литовського договору під його контролем опинилася Литва, Латвія, Естонія, частина Білорусі, Польщі й Курляндія: колишні терени Російської імперії. Терен під контролем був близько 108,808 км². Обер Ост було утворено в 1914, і його першим Верховним Головнокомандувачем був Пауль фон Гінденбург, прусський військовий герой. (uk)
 • 東部領地(德語:Ober Ost)是指德意志帝國在第一次世界大戰期間於東部戰線佔領的地區,其範圍包括了立陶宛、拉脫維亞、白俄羅斯、波蘭和庫爾蘭的部分地區。這些地區曾是俄羅斯帝國的領土。東部領地的面積大約是108808平方公里。 (zh)
dbo:capital
dbo:currency
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1830050 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 15975 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 981581763 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:borderP
 • no (en)
dbp:capital
 • Königsberg (en)
dbp:commonName
 • Ober Ost (en)
dbp:conventionalLongName
 • Supreme Commander of All German Forces in the East (en)
dbp:currency
 • * German * German (en)
dbp:dateEvent
 • 1918-03-03 (xsd:date)
 • 1918-11-11 (xsd:date)
dbp:deputy
dbp:empire
 • German Empire (en)
dbp:era
 • World War I (en)
dbp:event
dbp:flag
 • List of German flags#German Empire (en)
dbp:flagP
 • Coat of arms of Governorate of Livonia.svg (en)
 • Coat of Arms of Grodno Governorate.png (en)
 • Coat of arms of Governorate of Courland.svg (en)
 • Coat of arms of Governorate of Kovno.svg (en)
 • Coat of arms of Governorate of Vilna.svg (en)
dbp:flagS
 • Flag of Ukraine.svg (en)
 • Flag of Poland.svg (en)
 • Flag of Courland .svg (en)
 • Flag of the German Empire.svg (en)
 • Flag of Belarus .svg (en)
 • Flag of Lithuania 1918-1940.svg (en)
dbp:imageCoat
 • Wappen Deutsches Reich - Reichsadler 1889.svg (en)
dbp:imageFlag
 • War Ensign of Germany 1903-1918.svg (en)
dbp:imageMap
 • OberOstMap.png (en)
dbp:leader
dbp:nativeName
 • (en)
dbp:p
 • Courland Governorate (en)
 • Governorate of Livonia (en)
 • Grodno Governorate (en)
 • Kovno Governorate (en)
 • Vilna Governorate (en)
dbp:s
 • Ukrainian People's Republic (en)
 • Belarusian People's Republic (en)
 • Government General of Warsaw (en)
 • Government General of Lublin (en)
 • Kingdom of Lithuania Kingdom of Lithuania (en)
 • Kingdom of Poland Kingdom of Poland (en)
 • Duchy of Courland and Semigallia Duchy of Courland and Semigallia (en)
dbp:statArea
 • 108808 (xsd:integer)
dbp:statPop
 • 2909935 (xsd:integer)
dbp:statYear
 • 1916 (xsd:integer)
dbp:status
 • Military occupation (en)
dbp:statusText
 • Military occupation authority of the German Empire (en)
dbp:symbol
 • Coat of arms of Germany (en)
dbp:titleDeputy
dbp:titleLeader
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:yearDeputy
 • 1914 (xsd:integer)
 • 1916 (xsd:integer)
dbp:yearEnd
 • 1919 (xsd:integer)
dbp:yearLeader
 • 1914 (xsd:integer)
 • 1916 (xsd:integer)
dbp:yearStart
 • 1914 (xsd:integer)
dct:subject
georss:point
 • 52.23305555555555 21.02
rdf:type
rdfs:comment
 • أوبر أوست (بالإنجليزية: Ober Ost) هو اختصار لـ أوبيربيفهلشابير دير جيسامتن ديوتسشن ستريتكرافت إم أوستن، وهو القائد الأعلى لجميع القوات الألمانية في الشرق خلال الحرب العالمية الأولى. كما أن له معنى مزدوج ضمني، كما هو الحال في حد ذاته، "أوبر أوست" يترجم إلى"الشرق الأعلى"، الذي يصف منطقتها الجغرافية في إشارة إلى الإمبراطورية الألمانية. في الممارسة العملية لا يشير فقط إلى القائد المذكور، ولكن أيضا لموظفيه العسكريين الحاكم والمنطقة التي يسيطرون عليها: أوبر أوست كان في قيادة القسم الألماني من الجبهة الشرقية. (ar)
 • Das Gebiet des Oberbefehlshabers Ost, abgekürzt (Land) Ober Ost oder Ob. Ost, war das von November 1915 bis Juli 1918 vom Generalstab des Oberbefehlshabers Ost verwaltete deutsche Besatzungsgebiet an der Ostfront des Ersten Weltkriegs. Es erstreckte sich mit einer Fläche von rund 108.808 km² über Kurland (lettisch Kurzeme), ein historisches Gebiet des heutigen Lettlands, einige damals noch überwiegend litauische, jetzt polnische Distrikte wie Augustow und Suwalki und die westlichen Distrikte Weißrusslands. (de)
 • Ober Ost is short for Oberbefehlshaber der gesamten Deutschen Streitkräfte im Osten, German for "Supreme Commander of All German Forces in the East" during World War I. In practice it refers not only to said commander, but also to his governing military staff and the district they controlled: Ober Ost was in command of the German section of the Eastern Front. (en)
 • Ober Ost es la abreviatura usada en alemán para el término OBERbefehlshaber der gesamten Deutschen Streitkräfte im OSTen, que significa "Comando Supremo de todas las Fuerzas Alemanas en el Este", utilizado durante la Primera Guerra Mundial para designar a la administración militar alemana establecida sobre los territorios del Imperio ruso ocupados por los ejércitos alemanes entre 1914 y 1918. Posteriormente la designación de Ober-Ost se hizo extensiva a la jefatura militar misma y al territorio bajo su control. (es)
 • Ober Ost, abbreviazione del termine tedesco "Oberbefehlshaber der gesamten deutschen Streitkräfte im Osten" (Comando Supremo di Tutte le Forze Tedesche nell'Est) fu un'amministrazione militare tedesca operativa durante la Prima guerra mondiale che governò una grande parte delle aree tedesche e dei governatorati baltici cedute con la resa dell'Impero russo e la Pace di Brest-Litovsk. L'Ober Ost si estendeva per circa 108.808 km² in Curlandia, in Lituania e nelle aree polacche di Augustów e Suwałki. (it)
 • L'Ober Ost, abréviation de l'allemand Oberbefehlshaber der gesamten Deutschen Streitkräfte im Osten (signifiant Commandant suprême de toutes les forces allemandes de l'Est), est un terme allemand utilisé durant la Première Guerre mondiale. Dans la pratique, en plus de la personne responsable de son administration, ce titre désigne le personnel du haut-commandement de l'autorité militaire d'occupation de l'armée allemande chargée d'administrer une partie des territoires de l'Empire russe capturés sur le front de l'Est, entre le 6 juin 1914 et le 26 décembre 1918, ainsi que ces territoires eux-mêmes. (fr)
 • Obszar Głównodowodzącego Wschodu (niem. Gebiet des Oberbefehlshabers Ost) – wydzielona część terytorium Imperium Rosyjskiego, okupowanego przez Cesarstwo Niemieckie od 1915 r., planowana do oderwania od Rosji. (pl)
 • Ober Ost é o nome curto para OBERbefehlshaber der gesamten Deutschen Streitkräfte im OSTen, o qual é um termo em alemão significando "Comando Supremo de Todas as Forças Alemãs no Leste". Durante a Primeira Guerra Mundial, Ober Ost estava no comando do front oriental, mais notavelmente na Lituânia, Letônia, Estônia, partes da Polônia, e Curlândia. A terra que controlada foi de cerca de 108.808 km². Constituiu-se a partir de uma necessidade de controlar uma terra recém conquistada sob a qual quase nada era conhecido. Ober Ost foi criado em 1914, e seu primeiro líder foi Paul von Hindenburg, um herói militar prussiano. Quando o Chefe da Equipe Geral Erich von Falkenhayn foi demitido do gabinete em 1916 von Hindenburg o substituiu, e ao foi dado o controle do Ober Ost. (pt)
 • Ober Ost (сокращение от нем. Oberbefehlshaber der gesamten deutschen Streitkräfte im Osten) — сокращённое обозначение территории, находившейся в подчинении Верховного командования всеми германскими вооружёнными силами на Востоке, руководства германскими войсками на Восточном фронте во время Первой мировой войны. Район подчинения Ober Ost занимал площадь в 108 808 км² и охватывал оккупированные немецкими войсками Виленскую, Гродненскую (без Брест-Литовска), Ковенскую, Курляндскую, Сувалкскую губернии. (ru)
 • Обер Ост — скорочення від німецького Oberbefehlshaber der gesamten Deutschen Streitkräfte im Osten, що означає «Верховне командування всіх німецьких військ на Сході», під час Першої світової війни. На практиці це відноситься не тільки до адміністрації, але і його обслуговуючого військового персоналу і району під їх контролем — Обер Ост командував Східним фронтом. Після підписання Брест-Литовського договору під його контролем опинилася Литва, Латвія, Естонія, частина Білорусі, Польщі й Курляндія: колишні терени Російської імперії. Терен під контролем був близько 108,808 км². Обер Ост було утворено в 1914, і його першим Верховним Головнокомандувачем був Пауль фон Гінденбург, прусський військовий герой. (uk)
 • 東部領地(德語:Ober Ost)是指德意志帝國在第一次世界大戰期間於東部戰線佔領的地區,其範圍包括了立陶宛、拉脫維亞、白俄羅斯、波蘭和庫爾蘭的部分地區。這些地區曾是俄羅斯帝國的領土。東部領地的面積大約是108808平方公里。 (zh)
 • Ober Ost je zkratka pro Oberbefehlshaber der gesamten Deutschen Streitkräfte im Osten, což je německý termín znamenající „Vrchní velitel veškerých německých sil na východě“ během 1. světové války. V praxi se toto označení vztahovalo nikoli pouze na zmíněného velitele, ale i na jeho vojenský štáb a na území ovládané ozbrojenými silami Německého císařství. Ober Ost velel východní frontě. Po uzavření Brestlitevského míru zahrnoval a ovládal Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Bělorusko, části Polska a Kuronsko (historické území v Pobaltí, jež leží jihozápadně od Rižského zálivu u Baltského moře). Území, které kontroloval, mělo rozlohu asi 108 808 km². (cs)
 • 동부 독일군 전병력 최고지휘관(독일어: Oberbefehlshaber der gesamten Deutschen Streitkräfte im Osten), 줄여서 동부최고지휘관(독일어: Ober Ost 오베어 오스트[*])은 제1차 세계 대전 당시 독일 제국의 동부전선을 총괄한 지휘관 및 그 지휘관에 딸린 군사행정 참모들과 그들이 통제한 지역을 가리키는 용어이다. 동부최고지휘관직은 1914년 처음 설치되어 파울 폰 힌덴부르크가 임명되었고 에리히 루덴도르프가 참모장으로서 그를 보좌했다. 1918년 브레스트-리토프스크 조약이 조인되면서 과거 러시아 제국의 영토였던 리투아니아, 라트비아, 벨라루스, 폴란드, 쿠를란트가 독일 제국의 통제 하에 들어오게 되었고 동부최고지휘관이 상기 지역들에 대한 통제권을 가지게 되었다. 1916년 장군참모장 에리히 폰 팔켄하인이 해임되어 힌덴부르크가 그 후임으로 임명되자 바이에른 왕국의 왕자 레오폴트 막시밀리안이 후임 동부최고지휘관이 되었다. (ko)
 • Ober-Ost (afkorting van Oberbefehlshaber der gesamten deutschen Streitkräfte im Osten) is een Duitse term voor de hoogste commandant van de gezamenlijke Duitse troepen in het oosten tijdens de Eerste Wereldoorlog. In de praktijk verwijst het niet alleen naar de hoge commandant zelf, maar ook naar de heersende militaire staf en het gebied dat ze bezetten aan het Oostfront. Na de Vrede van Brest-Litovsk beheersten de Duitse troepen de gouvernementen Estland, Lijfland, Koerland, Kovno, Vilno, Suvalki en Grodno en kleine delen van de gouvernementen Sint-Petersburg en Pskov, ofwel de huidige landen Estland, Letland en Litouwen en delen van Rusland, Wit-Rusland en Polen. Het kaartje laat de toestand zien vóór september 1917, toen de Duitsers verder naar het noorden optrokken en Riga bezetten. (nl)
rdfs:label
 • أوبر أوست (قائد) (ar)
 • Ober Ost (cs)
 • Ober Ost (de)
 • Ober Ost (en)
 • Ober Ost (es)
 • Oberbefehlshaber der gesamten Deutschen Streitkräfte im Osten (fr)
 • Ober Ost (it)
 • Ober-Ost (nl)
 • 동부최고지휘관 (ko)
 • Ober-Ost (obszar) (pl)
 • Ober Ost (pt)
 • Ober Ost (ru)
 • Обер Ост (uk)
 • 東部領地 (zh)
owl:sameAs
geo:geometry
 • POINT(21.020000457764 52.233055114746)
geo:lat
 • 52.233055 (xsd:float)
geo:long
 • 21.020000 (xsd:float)
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Ober Ost (en)
 • Supreme Commander of All German Forces in the East (en)
is dbo:deathPlace of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:eventEnd of
is dbp:title of
is foaf:primaryTopic of