The Nuremberg Laws (German: Nürnberger Gesetze, pronounced [ˈnʏʁnbɛʁɡɐ ɡəˈzɛt͡sə] ()) were antisemitic and racist laws in Nazi Germany. They were enacted by the Reichstag on 15 September 1935, at a special meeting convened during the annual Nuremberg Rally of the Nazi Party (NSDAP). The two laws were the Law for the Protection of German Blood and German Honour, which forbade marriages and extramarital intercourse between Jews and Germans and the employment of German females under 45 in Jewish households, and the Reich Citizenship Law, which declared that only those of German or related blood were eligible to be Reich citizens. The remainder were classed as state subjects without any citizenship rights. A supplementary decree outlining the definition of who was Jewish was passed on 14 Novem

Property Value
dbo:abstract
 • قوانين نورمبرغ هي سلسلة من القوانين العنصرية صدرت في 15 سبتمبر أيلول من سنة 1935 لتشكل معلم من معالم السياسة التشريعية المناهضة لليهود في ألمانيا. وكان أهم تشريعين هما "قانون مواطنة الرايخ" و"قانون حماية الدم الألماني والشرف الألماني" واللذين ألغيا مواطنة اليهود كونهم أبناء عنصر آخر ومنعَا قيام علاقات جنسية بين اليهود وغير اليهود أو تشغيل الخادمات الألمانيات في المنازل اليهودية. واستهدفت هذه القوانين الفصل القانوني والاجتماعي بين اليهود والألمان في ألمانيا. بسبب مخاوف سياسية خارجية، فإن الملاحقات القضائية بموجب القانونين لم تبدأ حتى أعقاب الألعاب الأوليمبية الصيفية لعام 1936 التي أقيمت في برلين. بعدما استولى النازيون على السلطة في عام 1933، بدأوا بتنفيذ سياساتهم، والتي تتضمن تكوين مجتمع الشعب (Volksgemeinschaft) المبني على أساس العرق. أعلن المستشار والفوهرر أدولف هتلر عن مقاطعة وطنية للشركات اليهودية في الأول من أبريل 1933، واستبعد قانون استعادة الخدمة المدنية المهنية، الذي أُقر في السابع من أبريل، غير الآريين من المهن القانونية والخدمة المدنية. وقد تم تدمير الكتب التي اعتبرت غير ألمانية، بما في ذلك ما كتبه مؤلفون يهود، وُحرقت الكتب في محرقة كتب شملت البلد بأكمله، وذلك في العاشر من مايو. تعرض المواطنون اليهود لمضايقات ومهاجمات عنيفة. وقد جرى قمعهم وتجريدهم من مواطنتهم وحقوقهم المدنية، وفي نهاية المطاف تمت إزالتهم بالكامل من المجتمع الألماني. كان لقوانين نورمبرغ آثار تعجيزية على الاقتصاد وعلى المجتمع اليهودي. سُجن الأشخاص المنتهكين لقوانين الجواز، وبعد الثامن من مارس 1938، ولدى إتمام أحكامهم، أعيد اعتقالهم من قبل الجستابو وأرسلوا إلى معسركات الاعتقال النازية. توقف غير اليهود تدريجيا عن التواصل الاجتماعي مع اليهود أو التبضع من متاجرهم، والتي أغلق معظمها نظرا لنقص الزبائن. ولأن اليهود منعوا من العمل في الخدمات المدنية أو المهن الخاضعة لتنظيم الحكومة، كالطب والتعليم، فإن الكثيرين من ملاك الشركات من الطبق الوسطى والحرفيين أجبروا على العمل في وظائف مهينة. شكلت الهجرة مشكلة، فقد طُلب من اليهود تحويل 90% من ثرواتهم كضريبة لمغادرة البلاد. وبحلول عام 1938 كان شبه مستحيلا أن يجد المهاجرون اليهود المحتملون دولة ترحب بهم. بعدما أثبتت خطط الترحيل الجماعي، كخطة مدغشقر، فشل النازيين في تنفيذها، بدأت الحكومة الألمانية في منتصف عام 1941 بعمليات إبادة جماعية ليهود أوروبا. (ar)
 • Després que Hitler va arribar al poder el 1933, hi va haver un ràpid creixement en la legislació alemanya dirigida als jueus, però l'existència de molts alemanys laics i ateus d'origen jueu i l'adhesió dels nazis a definicions racials van crear la necessitat d'un mètode legal clar per definir qui era jueu. Les lleis de Nuremberg (en alemany «Nürnberger Gesetze») de 1935 van ser les lleis antisemites a l'Alemanya nazi que es van introduir en el míting anual de Nuremberg. Les lleis van classificar les persones amb quatre avis alemanys com de «sang alemany o afí», mentre que les persones van ser classificades com a jueus si eren descendents de tres o quatre avis jueus. Una persona amb un o dos avis jueus era un «Mischling», un mestís, de «sang mesclada». Les lleis de Nuremberg van privar els jueus de la nacionalitat alemanya i van prohibir el matrimoni entre jueus i altres alemanys. L'existència de lleis que identifiquen qui era jueu va fer més fàcil per als nazis introduir la legislació que restringia els drets dels jueus. Les lleis van incloure la prohibició de relacions sexuals entre jueus i no jueus alemanys, i la prevenció de «jueus» de participar en la vida cívica alemanya. Abans de 1870, jueus que van viure a l'Alemanya eren definits automàticament com a estrangers i els seus drets van ser restringits, sense importar quantes generacions havien viscut en el país; les lleis de Nuremberg van ser per tant, en certa manera, una reversió a un estat anterior de coses. (ca)
 • Norimberské zákony - základní prostředek, na jehož základě byla prováděna nacistická rasová diskriminace a genocida v Německu a jím okupovaných zemích před a v období druhé světové války. První veřejnou akcí NSDAP proti Židům po převzetí moci v Německu byl bojkot z 1. dubna 1933 namířený proti židovským obchodům, bankám, lékařům a advokátům. Zákonem na obnovení úřednictva z povolání jako stavu ze 7. dubna 1933 byla provedena „rasová očista“ státního aparátu. Současně začala být připravována komplexně pojatá zákonná úprava této problematiky – tou se staly tzv. norimberské zákony. Norimberskými zákony se rozumí především dva ústavní zákony německého Říšského sněmu přijaté 15. září 1935 v Norimberku: zákon o říšském občanství a zákon na ochranu německé krve a německé cti. Lze k nim ovšem obsahově přiřadit i jiné zákonné úpravy obsahující nástroje k persekuci tzv. „rasově méněcenného obyvatelstva“, např. zákon o vlajce a státním znaku a později vydaný zákon o zdravém manželství. K realizaci ustanovení zákonů byla postupně vydávána prováděcí nařízení, první z nich 14. listopadu 1935, které stanovovalo, kdo má být pro potřebu daných zákonů považován za Žida nebo židovského míšence. Norimberské zákony byly rozšířeny také do zemí Německem okupovaných, v Protektorátu Čechy a Morava byly principy zakotvené v těchto zákonech poprvé použity v Nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě o židovském majetku ze dne 21. června 1939. Zákon o říšském občanství především odlišil státní příslušnost a říšské občanství. Přitom politická a jiná práva se výslovně spojovala pouze s říšským občanstvím, státní příslušníky naopak zákon deklaratorně chápal jako Říši zvláště zavázané za poskytovanou ochranu. Občanem Říše mohl být podle zákona pouze Němec nebo jiný státní příslušník s „příbuznou krví“. Tím Židé přestali být německými občany. Zákon o říšském občanství byl do roku 1943 postupně doplněn o celkem třináct prováděcích nařízení systematicky zbavujících Židy veškerých občanských práv. Zákon o ochraně německé cti a německé krve především zakázal uzavírání manželství i mimomanželské vztahy mezi Židy a 'ne-Židy', neuznával jejich uzavření v cizině. Zapovídal také Židům 'ne-Židy' zaměstnávat. V listopadu 1935 bylo vydáno výše zmíněné prováděcí nařízení stanovující kriterium pro posouzení příslušnosti konkrétní osoby mezi Židy – stalo se jí přihlášení k judaismu členstvím v židovské obci. Protože však šlo o „objektivní kriterium krve“ člověka, bylo „židovství“ určováno nejen současnou nebo dřívější příslušností té které osoby k židovskému náboženství, ale také současným či dřívějším židovským náboženstvím jejích rodičů a prarodičů, případně jejího manželského partnera. Nebylo tady možné ji nějakým způsobem „zastřít“: Maďarští Židé se marně pokusili vyhnout se persekuci konverzí ke katolicismu. Zákon o říšském občanství § 2 stanovil, že „říšským občanem je jen státní příslušník německé krve nebo krve podobného charakteru“.Říšské občanství se získávalo udělením dekretu o říšském občanství. V zákoně o ochraně krve bylo mimo jiné stanoveno: § 1: Sňatky mezi Židy a státními příslušníky německé krve nebo krve podobného charakteru jsou zakázány. Uzavřená manželství jsou neplatná,i když byla uzavřena v zahraničí. § 2: Mimomanželský styk mezi Židy a státními příslušníky německé krve nebo krve podobného charakteru je zakázán. § 3: Židé nesmějí zaměstnávat ve své domácnosti ženské státní příslušnice německé krve nebo krve podobného charakteru mladší 45 let. § 4: Židům je zakázáno vyvěšovat říšskou státní vlajku či užívat jejích barev. V následujících paragrafech pak byly uvedeny přísné tresty pro ty, kteří by překročili ustanovení nových zákonů; hrozilo jim vězení či dokonce káznice. (cs)
 • Οι Νόμοι της Νυρεμβέργης, αποφασίστηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1935 στο 7ο Συνέδριο (Συνέδριο της Ελευθερίας) του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος των Γερμανών Εργατών (NSDAP) στη Νυρεμβέργη. Με τους νόμους αυτούς οι εθνικοσοσιαλιστές έκτισαν την νομική βάση για τον αντισημιτισμό τους. Οι Νόμοι της Νυρεμβέργης περιείχαν τα εξής: * Η "συντήρηση της καθαρότητος του γερμανικού αίματος" αποτελεί βασικό τμήμα της εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας. Ο νόμος απαγορεύει γάμους μεταξύ Εβραίων και μη Εβραίων. * Aπαγορεύονται οι σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ Εβραίων και μη Εβραίων, οι οποίες από εδώ και εμπρός τιμωρούνται με φυλακή. Τιμωρείται όμως μόνον ο άνδρας, επειδή η γυναίκα, κατά τη γνώμη του Χίτλερ, σεξουαλικά εξαρτάται από τον άνδρα. * Δεν επιτρέπεται σε Εβραίο να προσλαμβάνει γυναίκα γερμανικού ή συγγενούς αίματος κάτω των 45 ετών ως οικιακή βοηθό, επειδή βάσει της ναζιστικής ιδεολογίας εννοείται ότι "ο Εβραίος διαφορετικά θα την βιάσει". * Αποφασίζεται νέα σημαία της Γερμανίας. Τα χρώματα της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης (μαύρο, κόκκινο και χρυσό, που είναι και τα σημερινά χρώματα) αντικαθίστανται με τα παλιά χρώματα της αυτοκρατορίας (μαύρο, λευκό, κόκκινο). Συγχρόνως κηρύσσεται η σημαία με την σβάστικα νέα εθνική σημαία. * Απαγορεύεται Εβραίος να σηκώσει την νέα γερμανική σημαία. Αντίθετα τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δικά τους σύμβολα. * Μόνο άτομα με γερμανικό ή συγγενές αίμα έχουν το δικαίωμα να κατέχουν τη γερμανική υπηκοότητα. * Ο νόμος ορίζει ποιος υπολογίζεται Εβραίος, ποιος είναι μισός Εβραίος και ποιος κατά το ένα τέταρτο. Στο εξής τα δικαιώματα των Εβραίων θα περιορίζονται μέχρι την πτώση του Τρίτου Ράιχ συνεχώς. Οι περιορισμοί θα αφορούν την κοινωνική αλλά και την προσωπική τους ζωή. (el)
 • La Nurenbergaj leĝoj, ankaŭ Nurenbergaj rasleĝoj estis akceptitaj la 15-an de septembro 1935 okaze de la 7-a de NSDAP en Nurenbergo, fare de Reichstag kaj validigita feste fare de la tiama Reichstag-prezidento Hermann Göring. La Reichstag estis ordonita por tiucele telegrafe al Nurenbergo. Ĝi faris sian devon unuanime vespere de 15-a de septembro. La nazioj per tiu leĝo leĝigis siajn antisemitisman ideologion. La leĝoj entenis precipe: * la Leĝon por protekto de germana sango kaj germana honoro (Sangoprotekta leĝo), * leĝo pri la imperia civitaneco * leĝo pri la imperia flago (eo)
 • Mit den Nürnberger Gesetzen – auch als Nürnberger Rassengesetze oder Ariergesetze bezeichnet – institutionalisierten die Nationalsozialisten ihre antisemitische und rassistische Ideologie auf juristischer Grundlage. Sie wurden anlässlich des 7. Reichsparteitages der NSDAP, des sogenannten „Reichsparteitags der Freiheit“, am frühen Abend (17.45 Uhr) des 15. Septembers 1935 einstimmig vom Reichstag angenommen, der eigens zu diesem Zweck telegrafisch nach Nürnberg einberufen worden war. Sie umfassten * das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre (RGBl. I S. 1146) – das sogenannte Blutschutzgesetz – und * das Reichsbürgergesetz (RGBl. I S. 1146). * Neben diesen beiden „Rassengesetzen“ wird heute oft auch das Reichsflaggengesetz (RGBl. I S. 1145) unter dem Sammelbegriff „Nürnberger Gesetze“ gefasst, obwohl es zeitgenössisch nicht zu ihnen gezählt wurde. Alle drei Gesetze wurden im Reichsgesetzblatt Teil I Nr. 100 am 16. September 1935 mit dem Zusatz „am Reichsparteitag der Freiheit“ verkündet. Sie wurden durch das alliierte Kontrollratsgesetz Nr. 1 vom 20. September 1945 aufgehoben. (de)
 • Las Leyes de Núremberg (Nürnberger Gesetze en alemán) fueron una serie de leyes de carácter racista y antisemita en la Alemania nazi adoptadas por unanimidad el 15 de septiembre de 1935 durante el séptimo congreso anual del NSDAP (Reichsparteitag) celebrado en la ciudad de Núremberg (Alemania). Las leyes de Núremberg fueron redactadas por el jurista y político Wilhelm Frick en su cargo de Ministro de Interior del Reich (1933-1943), bajo la anuencia de Adolf Hitler y Julius Streicher como coautor. Frick era un reconocido antisemita y redactó estas leyes que impedían que el colectivo judío se relacionara racialmente con el pueblo alemán.​ Estas leyes raciales fueron el comienzo de la discriminación y persecución del colectivo judío en Alemania.​ Dichas leyes no apuntaban a discriminar a la etnia semita debido a sus creencias religiosas propiamente tales (judaísmo); sino que tenían relación con la misma comunidad judía y su objetivo central era evitar mezclas raciales judías con el pueblo alemán. Quien se encargó de difundir dichas leyes fue precisamente Julius Streicher, estrecho colaborador de Hitler, y su periódico Der Stürmer del cual era propietario, gracias a esta publicación, Streicher ayudó a convencer a las masas alemanas que el judío era una social insertada en el pueblo alemán y que debía ser "extirpada como un tumor cancerígeno", tal como se explicaba en el libro de Hitler, Mein Kampf.​ (es)
 • The Nuremberg Laws (German: Nürnberger Gesetze, pronounced [ˈnʏʁnbɛʁɡɐ ɡəˈzɛt͡sə] ()) were antisemitic and racist laws in Nazi Germany. They were enacted by the Reichstag on 15 September 1935, at a special meeting convened during the annual Nuremberg Rally of the Nazi Party (NSDAP). The two laws were the Law for the Protection of German Blood and German Honour, which forbade marriages and extramarital intercourse between Jews and Germans and the employment of German females under 45 in Jewish households, and the Reich Citizenship Law, which declared that only those of German or related blood were eligible to be Reich citizens. The remainder were classed as state subjects without any citizenship rights. A supplementary decree outlining the definition of who was Jewish was passed on 14 November, and the Reich Citizenship Law officially came into force on that date. The laws were expanded on 26 November 1935 to include Romani people and Black people. This supplementary decree defined Romanis as "enemies of the race-based state", the same category as Jews. Out of foreign policy concerns, prosecutions under the two laws did not commence until after the 1936 Summer Olympics, held in Berlin. After the Nazis seized power in 1933, they began to implement their policies, which included the formation of a Volksgemeinschaft (people's community) based on race. Chancellor and Führer (leader) Adolf Hitler declared a national boycott of Jewish businesses on 1 April 1933, and the Law for the Restoration of the Professional Civil Service, passed on 7 April, excluded non-Aryans from the legal profession and civil service. Books considered un-German, including those by Jewish authors, were destroyed in a nationwide book burning on 10 May. Jewish citizens were harassed and subjected to violent attacks. They were actively suppressed, stripped of their citizenship and civil rights, and eventually completely removed from German society. The Nuremberg Laws had a crippling economic and social impact on the Jewish community. Persons convicted of violating the marriage laws were imprisoned, and (subsequent to 8 March 1938) upon completing their sentences were re-arrested by the Gestapo and sent to Nazi concentration camps. Non-Jews gradually stopped socialising with Jews or shopping in Jewish-owned stores, many of which closed due to lack of customers. As Jews were no longer permitted to work in the civil service or government-regulated professions such as medicine and education, many middle class business owners and professionals were forced to take menial employment. Emigration was problematic, as Jews were required to remit up to 90% of their wealth as a tax upon leaving the country. By 1938 it was almost impossible for potential Jewish emigrants to find a country willing to take them. Mass deportation schemes such as the Madagascar Plan proved to be impossible for the Nazis to carry out, and starting in mid-1941, the German government started mass exterminations of the Jews of Europe. (en)
 • Nurenbergeko Legeak (alemanez: Nürnberger Gesetze) nazien gobernuak 1935ean juduen aurka egindako lege batzuk izan ziren. Lege hauekin, juduek zituzten eskubide apurrak galdu zituzten. Judua nor zen zehaztu zen eta horrela, nahikoa zen belaunaldi batzuk lehenagoko arbasoren bat judua izateko pertsona bat judu izan zedin, nahiz eta pertsona konkretu horrek judaismotik ezer ez jakin. Hilabete batzuk beranduago, antzeko legeak egin zituzten beltzen, ijituen eta mestizoen aurka. Alemaniar gizartearen arraza garbiari eutsi behar zelako ideiaren ondorioz, juduen aurkako jazarpena jadanik hasia zegoen naziek botere lortu zutenetik. 1933an, juduen negozioen kontrako boikota ezarri zen baina Nurenbergeko Legeak eman zioten indar guztia antisemitismoari. Ezkontza mistoak debekatu eta judu alemaniarrak herritartasunik gabe geratu ziren. (eu)
 • Is éard a bhí i gceist le dlíthe Nürnberg nó Nürnberger Gesetze as Gearmáinis ná na dlíthe ciníocha sa Ghearmáin Naitsíoch a choisc ar na Giúdaigh "Airianaigh" a phósadh agus a bhain saoránacht na Gearmáine díobh. Ritheadh na dlíthe sa bhliain 1935, le linn Ard-Fheis pháirtí na Naitsithe a bheith ar siúl i gcathair Nürnberg. Ba é ba bhunús leis na dlíthe ná cineál réasúnú bréageolaíoch, is é sin, glacadh leis mar phrionsabal go raibh máchail ghéiniteach, bhitheolaíoch ar na Giúdaigh, agus gur chóir na Giúdaigh a dhealú ó na "hAirianaigh" lena chinntiú nach dtolgfadh an "cine Airianach" an mháchail seo ó na Giúdaigh. De réir dhlíthe Nürnberg, bhí na saoránaigh le rangú ó thaobh creidimh agus cine de. Chaithfeadh gach duine imréiteach ginealais a fháil lena chinntiú nach raibh Giúdaigh i measc a shinsear. An duine a bhí i dteideal na saoránachta, ba Ghearmánaigh iad tuismitheoirí a mháthar is a athar, nó ar a laghad, eachtrannaigh "ghaolmhara", Airianacha a bhí iontu. Más triúr nó ceathrar Giúdach a bhí ann, ba Ghiúdach é an duine féin. Más Giúdach amháin nó beirt Ghiúdach a bhí ann, ba mheascach é an duine - Mischling an téarma Gearmáinise. (ga)
 • Undang-Undang Nuremberg (bahasa Jerman: Nürnberger Gesetze) adalah undang-undang antisemit di Jerman Nazi yang diperkenalkan dalam tahunan Partai Nazi pada tahun 1935. Setelah Hitler mengambilalih kekuasaan pada tahun 1933, Nazisme menjadi ideologi resmi yang menetapkan antisemitisme sebagai bentuk rasisme ilmiah. Ada pertumbuhan yang cepat dalam legislasi Jerman yang ditujukan khusus pada orang-orang Yahudi dan kelompok-kelompok lainnya, seperti yang melarang "non-Arya" dan lawan politik Nazi untuk terlibat dalam pelayanan sipil. Kurangnya metode hukum yang jelas membuat sulit untuk mendefinisikan siapa yang mestinya dianggap sebagai Yahudi. Pemberlakuan undang-undang untuk mengidentifikasi siapa yang diputuskan sebagai Yahudi membuat lebih mudah bagi Nazi untuk menegakkan undang-undang yang membatasi hak-hak dasar bagi orang-orang Yahudi Jerman. Undang-undang Nuremberg mengklasifikasikan warga yang memiliki empat leluhur Jerman sebagai orang dengan "darah atau keluarga Jerman", sedangkan seseorang akan dianggap sebagai Yahudi jika berasal dari setidaknya empat garis keturunan yang menganut agama Yahudi. Sementara orang dengan "satu atau dua leluhur Yahudi diklasifikasikan sebagai , blasteran, atau "darah campuran". Undang-undang ini mencabut semua Yahudi dan mereka dilarang untuk menikah dengan warga yang berdarah Jerman. Undang-undang Nuremberg juga menegaskan larangan bagi orang Yahudi untuk berhubungan seksual dengan non-Yahudi Jerman dan mencegah Yahudi untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya Jerman. Undang-undang ini merupakan keberlanjutan dari pemboikotan Nazi terhadap bisnis Yahudi yang sudah belangsung sebelumnya. (in)
 • Les lois de Nuremberg sont trois textes adoptés par le Reichstag à l'initiative d'Adolf Hitler, lors d'une session du parlement tenue à Nuremberg à l'occasion du septième congrès annuel du Parti nazi, le 15 septembre 1935 : * la Reichsflaggengesetz (loi sur le drapeau du Reich) ; * la Reichsbürgergesetz (loi sur la citoyenneté du Reich) ; * la Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre (loi sur la protection du sang allemand et de l'honneur allemand). Elles sont rédigées, dans la précipitation, sur instruction directe de Hitler et adoptées à l'unanimité par les membres du Reichstag. Les trois lois sont publiées au Reichsgesetzblatt le 16 septembre 1935 et entrent en vigueur le jour de leur promulgation. La loi sur la citoyenneté du Reich, mise en œuvre par un décret du 14 novembre 1935, et la loi sur la protection du sang et de l'honneur allemand participent de manière essentielle à la transposition de l'antisémitisme nazi dans l'appareil législatif du Troisième Reich. Elles permettent de poursuivre et d'accentuer le processus d'exclusion des Juifs de la société allemande entamé dès avril 1933. (fr)
 • ニュルンベルク法(ニュルンベルクほう、独:Nürnberger Gesetze)は、1935年9月15日に国家社会主義ドイツ労働者党(以下ナチ党)政権下のドイツにおいて制定された2つの法律「」(Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre)と「」(de:Reichsbürgergesetz)の総称である。ユダヤ人から公民権を奪い取った法律として悪名高い。 なお、これらの法律が「ニュルンベルク法」と総称されたのは、制定当時ニュルンベルクでナチ党党大会が開かれており、特例でそこに国会が召集されて制定された法律であったことによる。 (ja)
 • Sono dette Leggi di Norimberga (in tedesco: Nürnberger Gesetze) l'insieme di tre leggi promulgate il 15 settembre 1935 dal Reichstag del Partito Nazionalsocialista, convocato a Norimberga in occasione del 7º Raduno. Le leggi comprendevano: * la "legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco" ( I S. 1146); * la "legge sulla cittadinanza del Reich" (RGBl. I S. 1146); * la "legge sulla bandiera del Reich", promulgata anch'essa in quella data e inclusa nella definizione delle "leggi di Norimberga", anche se orientamenti dell'epoca tendevano a non comprenderla. Tutte e tre le leggi vennero pubblicate sul Parte I Nr. 100 il 16 settembre del 1935 con la postilla "in occasione del raduno della libertà" (am Reichsparteitag der Freiheit); furono annullate il 20 settembre 1945 dalla Legge n. 1 della Commissione alleata di controllo. (it)
 • 뉘른베르크법(독일어: Nürnberger Gesetze)은 1935년 9월 15일 뉘른베르크 전당대회에서 발표된 나치 독일의 반유대주의 법이다. 국가사회주의 독일 노동자당(약칭 나치당 또는 NSDAP) 정권 하에서 제정된 2개의 법률 《독일인의 피와 명예를 지키기 위한 법률》(Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre)과 《국가시민법》(독일어: Reichsbürgergesetz)의 총칭이다. 유대인의 권리를 박탈한 법률로 악명이 높다. 이 법들이 《뉘른베르크법》이라고 총칭된 것은 제정 당시 뉘른베르크에서 나치당의 전당대회가 열리고 있었으며, 특례로 그곳에서 의회가 소집되어 제정된 법률이었기 때문에 별칭으로 붙은 것이다. (ko)
 • De rassenwetten van Neurenberg, ook wel anti-Joodse rassenwetten of Neurenberger (rassen)wetten genoemd, zijn drie racistische wetten die op 15 september 1935, ten tijde van het Derde Rijk, in Duitsland werden ingevoerd. Op 14 november 1935 volgden de eerste verordeningen ter uitvoering van de wetten. De wetten kwamen voort uit de in die tijd in Europa en de Verenigde Staten algemeen geldende sociaal-darwinistische denkwijze. De wetten waren bedoeld om de situatie aangaande het ontnemen van rechten van Joden, die in de jaren voorafgaand stapsgewijs was ontstaan, in wetgeving vast te leggen. De wetten vormden de inspiratie voor nadien in Duitslands bondgenoten tot stand gekomen antisemitische wetgeving, zoals Italië, Vichy-Frankrijk, Bulgarije, Slowakije, Kroatië, Hongarije en Roemenië. (nl)
 • Ustawy norymberskie (niem. Nürnberger Gesetze, też Nürnberger Rassengesetze – „norymberskie ustawy rasowe”) – ustawy rasowe uchwalone przez niemiecki Reichstag 15 września 1935 i w tym samym dniu ogłoszone na zjeździe NSDAP (Reichsparteitagu) w Norymberdze. Do zestawu ustaw wchodziły: * Ustawa o obywatelstwie Rzeszy; * Ustawa o ochronie krwi niemieckiej i niemieckiej czci; * Ustawa o barwach i fladze Rzeszy. Na podstawie ustaw wydano rozporządzenia wykonawcze. Pierwszym było rozporządzenie z dnia 14 listopada 1935 r., rozwijające ustalenia § 3 ustawy o obywatelstwie Rzeszy i wyłączające Żydów spod jego mocy. Na mocy tych aktów Żydów można było pozbawić obywatelstwa Rzeszy, ochrony prawnej i własności. Nie mogli również pełnić służby w urzędach państwowych ani w wojsku. Zakazano im również wywieszać flagę państwową. Według ustawy o ochronie krwi zabraniano zawierania małżeństw między „Aryjczykami” i „nie-Aryjczykami”, zezwalano rozwiązywać już zawarte małżeństwa tego typu, zaś stosunki intymne między nimi podlegały karze (zhańbienie rasy – Rassenschande). Wbrew swej nazwie ustawy pomijały definicję rasy. Do Żydów zaliczono aktualnych lub byłych wyznawców judaizmu, a także ich dzieci i wnuki bez względu na wyznanie. Ustawy również definiowały, kogo uznawać za Żyda, za mieszańca (mischlinga) i Aryjczyka. Ograniczenia prawne dotyczyły również Cyganów oraz przedstawicieli tzw. rasy czarnej. Ustawy stały się podstawą prawną antyżydowskiej polityki w III Rzeszy. Współtwórcą ustaw był Hans Globke. Ustawy norymberskie zakazujące np. małżeństw Żydów i nie-Żydów wzorowane były na ustawach, które w tamtym okresie obowiązywały w 30 stanach USA (zakazy obejmowały nie tylko Murzynów, ale także Chińczyków, Japończyków, Filipińczyków, Hindusów, Indian) (Prawa Jima Crowa). Ustawodawstwo to obowiązywało w niektórych stanach USA, w oparciu o zasadę jednej kropli krwi, aż do chwili wejścia w życie Civil Rights Act (ustawa o prawach obywatelskich) z 1964 roku i Voting Rights Act (ustawa o prawie do głosowania) z 1965 roku, co nastąpiło ostatecznie w 1967 roku. (pl)
 • Нюрнбергские расовые законы (нем. Nürnberger Rassengesetze) — два расистских (в первую очередь антиеврейских) законодательных акта («основные законы») — «Закон о гражданине Рейха» (нем. Reichsbürgergesetz) и «Закон об охране германской крови и германской чести» (нем. Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre), провозглашённые по инициативе Адольфа Гитлера 15 сентября 1935 года на съезде Национал-социалистической партии в Нюрнберге в соответствии с тайной программой (1920) и единогласно принятые сессией рейхстага, специально созванной в Нюрнберге по случаю съезда партии. (ru)
 • Nürnberglagarna är benämningen på tre lagar antagna av den tyska riksdagen den 15 september 1935. Lagarna fick sitt namn av att de presenterades under de pågående partidagarna i Nürnberg, och syftet var att stärka Nazitysklands och Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiets antisemitiska politik. Genom Nürnberglagarna introducerades de regler som därefter tvingade tyska myndigheter att särskilja judar från andra tyska medborgare. Den judiska befolkningen uteslöts genom detta från rätten till fullvärdigt medborgarskap. Lagstiftningen introducerade även begränsningar i samliv och giftermål mellan judar och icke-judar, samt införde hakkorsflaggan som tysk nationsflagg. (sv)
 • 紐倫堡法案(德語:Nürnberger Gesetze)是納粹德國於1935年頒佈的反猶太法律。 1935年9月15日,有兩項法律被呈交德國國會通過,合稱《紐倫堡法案》: * 《保護德國血統和德國榮譽法》禁止「德國人」(指具有德意志民族血統者,下同)與猶太人結婚或有婚外性行為。禁止猶太人僱用45歲以下的德國婦女為家庭傭工。 * 《帝國公民權法》褫奪「非德國人」的德國公民權。 其後的補充法令為「猶太人」一詞下定義,如果一個人的祖父母四人中全部或三個是猶太人,則該人在法律上即屬於猶太人。如果一個人的祖父母中僅有兩個或一個是猶太人,則該人屬於「混血兒」(Mischling)。 (zh)
 • Нюрнберзькі расові закони — два расистські (в першу чергу антиєврейські) законодавчі акти («основні закони») — Закон про громадянина Рейху (нім. Reichsbürgergesetz) та Закон про охорону німецької крові і німецької честі (нім. Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre), проголошені з ініціативи Адольфа Гітлера 15 вересня 1935 року на з'їзді Націонал-соціалістичної партії в Нюрнбергу, відповідно до таємної програми (1920) року та одноголосно прийняті сесією рейхстагу, спеціально скликаної в Нюрнберзі з нагоди з'їзду партії. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 3191713 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 50905 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985545238 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:align
 • right (en)
dbp:caption
 • Law for the Protection of German Blood and German Honour (en)
 • Reich Citizenship Law (en)
dbp:header
 • Nuremberg Race Laws (en)
dbp:image
 • Blutschutzgesetz v.15.9.1935 - RGBl I 1147.jpg (en)
 • Blutschutzgesetz v.15.9.1935 - RGBl I 1146gesamt.jpg (en)
dbp:width
 • 157 (xsd:integer)
 • 159 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La Nurenbergaj leĝoj, ankaŭ Nurenbergaj rasleĝoj estis akceptitaj la 15-an de septembro 1935 okaze de la 7-a de NSDAP en Nurenbergo, fare de Reichstag kaj validigita feste fare de la tiama Reichstag-prezidento Hermann Göring. La Reichstag estis ordonita por tiucele telegrafe al Nurenbergo. Ĝi faris sian devon unuanime vespere de 15-a de septembro. La nazioj per tiu leĝo leĝigis siajn antisemitisman ideologion. La leĝoj entenis precipe: * la Leĝon por protekto de germana sango kaj germana honoro (Sangoprotekta leĝo), * leĝo pri la imperia civitaneco * leĝo pri la imperia flago (eo)
 • ニュルンベルク法(ニュルンベルクほう、独:Nürnberger Gesetze)は、1935年9月15日に国家社会主義ドイツ労働者党(以下ナチ党)政権下のドイツにおいて制定された2つの法律「」(Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre)と「」(de:Reichsbürgergesetz)の総称である。ユダヤ人から公民権を奪い取った法律として悪名高い。 なお、これらの法律が「ニュルンベルク法」と総称されたのは、制定当時ニュルンベルクでナチ党党大会が開かれており、特例でそこに国会が召集されて制定された法律であったことによる。 (ja)
 • 뉘른베르크법(독일어: Nürnberger Gesetze)은 1935년 9월 15일 뉘른베르크 전당대회에서 발표된 나치 독일의 반유대주의 법이다. 국가사회주의 독일 노동자당(약칭 나치당 또는 NSDAP) 정권 하에서 제정된 2개의 법률 《독일인의 피와 명예를 지키기 위한 법률》(Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre)과 《국가시민법》(독일어: Reichsbürgergesetz)의 총칭이다. 유대인의 권리를 박탈한 법률로 악명이 높다. 이 법들이 《뉘른베르크법》이라고 총칭된 것은 제정 당시 뉘른베르크에서 나치당의 전당대회가 열리고 있었으며, 특례로 그곳에서 의회가 소집되어 제정된 법률이었기 때문에 별칭으로 붙은 것이다. (ko)
 • Нюрнбергские расовые законы (нем. Nürnberger Rassengesetze) — два расистских (в первую очередь антиеврейских) законодательных акта («основные законы») — «Закон о гражданине Рейха» (нем. Reichsbürgergesetz) и «Закон об охране германской крови и германской чести» (нем. Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre), провозглашённые по инициативе Адольфа Гитлера 15 сентября 1935 года на съезде Национал-социалистической партии в Нюрнберге в соответствии с тайной программой (1920) и единогласно принятые сессией рейхстага, специально созванной в Нюрнберге по случаю съезда партии. (ru)
 • 紐倫堡法案(德語:Nürnberger Gesetze)是納粹德國於1935年頒佈的反猶太法律。 1935年9月15日,有兩項法律被呈交德國國會通過,合稱《紐倫堡法案》: * 《保護德國血統和德國榮譽法》禁止「德國人」(指具有德意志民族血統者,下同)與猶太人結婚或有婚外性行為。禁止猶太人僱用45歲以下的德國婦女為家庭傭工。 * 《帝國公民權法》褫奪「非德國人」的德國公民權。 其後的補充法令為「猶太人」一詞下定義,如果一個人的祖父母四人中全部或三個是猶太人,則該人在法律上即屬於猶太人。如果一個人的祖父母中僅有兩個或一個是猶太人,則該人屬於「混血兒」(Mischling)。 (zh)
 • Нюрнберзькі расові закони — два расистські (в першу чергу антиєврейські) законодавчі акти («основні закони») — Закон про громадянина Рейху (нім. Reichsbürgergesetz) та Закон про охорону німецької крові і німецької честі (нім. Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre), проголошені з ініціативи Адольфа Гітлера 15 вересня 1935 року на з'їзді Націонал-соціалістичної партії в Нюрнбергу, відповідно до таємної програми (1920) року та одноголосно прийняті сесією рейхстагу, спеціально скликаної в Нюрнберзі з нагоди з'їзду партії. (uk)
 • قوانين نورمبرغ هي سلسلة من القوانين العنصرية صدرت في 15 سبتمبر أيلول من سنة 1935 لتشكل معلم من معالم السياسة التشريعية المناهضة لليهود في ألمانيا. وكان أهم تشريعين هما "قانون مواطنة الرايخ" و"قانون حماية الدم الألماني والشرف الألماني" واللذين ألغيا مواطنة اليهود كونهم أبناء عنصر آخر ومنعَا قيام علاقات جنسية بين اليهود وغير اليهود أو تشغيل الخادمات الألمانيات في المنازل اليهودية. واستهدفت هذه القوانين الفصل القانوني والاجتماعي بين اليهود والألمان في ألمانيا. (ar)
 • Després que Hitler va arribar al poder el 1933, hi va haver un ràpid creixement en la legislació alemanya dirigida als jueus, però l'existència de molts alemanys laics i ateus d'origen jueu i l'adhesió dels nazis a definicions racials van crear la necessitat d'un mètode legal clar per definir qui era jueu. Les lleis de Nuremberg (en alemany «Nürnberger Gesetze») de 1935 van ser les lleis antisemites a l'Alemanya nazi que es van introduir en el míting anual de Nuremberg. Les lleis van classificar les persones amb quatre avis alemanys com de «sang alemany o afí», mentre que les persones van ser classificades com a jueus si eren descendents de tres o quatre avis jueus. Una persona amb un o dos avis jueus era un «Mischling», un mestís, de «sang mesclada». Les lleis de Nuremberg van privar els (ca)
 • Norimberské zákony - základní prostředek, na jehož základě byla prováděna nacistická rasová diskriminace a genocida v Německu a jím okupovaných zemích před a v období druhé světové války. První veřejnou akcí NSDAP proti Židům po převzetí moci v Německu byl bojkot z 1. dubna 1933 namířený proti židovským obchodům, bankám, lékařům a advokátům. Zákonem na obnovení úřednictva z povolání jako stavu ze 7. dubna 1933 byla provedena „rasová očista“ státního aparátu. Současně začala být připravována komplexně pojatá zákonná úprava této problematiky – tou se staly tzv. norimberské zákony. (cs)
 • Mit den Nürnberger Gesetzen – auch als Nürnberger Rassengesetze oder Ariergesetze bezeichnet – institutionalisierten die Nationalsozialisten ihre antisemitische und rassistische Ideologie auf juristischer Grundlage. Sie wurden anlässlich des 7. Reichsparteitages der NSDAP, des sogenannten „Reichsparteitags der Freiheit“, am frühen Abend (17.45 Uhr) des 15. Septembers 1935 einstimmig vom Reichstag angenommen, der eigens zu diesem Zweck telegrafisch nach Nürnberg einberufen worden war. Sie umfassten (de)
 • Οι Νόμοι της Νυρεμβέργης, αποφασίστηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1935 στο 7ο Συνέδριο (Συνέδριο της Ελευθερίας) του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος των Γερμανών Εργατών (NSDAP) στη Νυρεμβέργη. Με τους νόμους αυτούς οι εθνικοσοσιαλιστές έκτισαν την νομική βάση για τον αντισημιτισμό τους. Οι Νόμοι της Νυρεμβέργης περιείχαν τα εξής: Στο εξής τα δικαιώματα των Εβραίων θα περιορίζονται μέχρι την πτώση του Τρίτου Ράιχ συνεχώς. Οι περιορισμοί θα αφορούν την κοινωνική αλλά και την προσωπική τους ζωή. (el)
 • The Nuremberg Laws (German: Nürnberger Gesetze, pronounced [ˈnʏʁnbɛʁɡɐ ɡəˈzɛt͡sə] ()) were antisemitic and racist laws in Nazi Germany. They were enacted by the Reichstag on 15 September 1935, at a special meeting convened during the annual Nuremberg Rally of the Nazi Party (NSDAP). The two laws were the Law for the Protection of German Blood and German Honour, which forbade marriages and extramarital intercourse between Jews and Germans and the employment of German females under 45 in Jewish households, and the Reich Citizenship Law, which declared that only those of German or related blood were eligible to be Reich citizens. The remainder were classed as state subjects without any citizenship rights. A supplementary decree outlining the definition of who was Jewish was passed on 14 Novem (en)
 • Nurenbergeko Legeak (alemanez: Nürnberger Gesetze) nazien gobernuak 1935ean juduen aurka egindako lege batzuk izan ziren. Lege hauekin, juduek zituzten eskubide apurrak galdu zituzten. Judua nor zen zehaztu zen eta horrela, nahikoa zen belaunaldi batzuk lehenagoko arbasoren bat judua izateko pertsona bat judu izan zedin, nahiz eta pertsona konkretu horrek judaismotik ezer ez jakin. Hilabete batzuk beranduago, antzeko legeak egin zituzten beltzen, ijituen eta mestizoen aurka. (eu)
 • Las Leyes de Núremberg (Nürnberger Gesetze en alemán) fueron una serie de leyes de carácter racista y antisemita en la Alemania nazi adoptadas por unanimidad el 15 de septiembre de 1935 durante el séptimo congreso anual del NSDAP (Reichsparteitag) celebrado en la ciudad de Núremberg (Alemania). Dichas leyes no apuntaban a discriminar a la etnia semita debido a sus creencias religiosas propiamente tales (judaísmo); sino que tenían relación con la misma comunidad judía y su objetivo central era evitar mezclas raciales judías con el pueblo alemán. (es)
 • Is éard a bhí i gceist le dlíthe Nürnberg nó Nürnberger Gesetze as Gearmáinis ná na dlíthe ciníocha sa Ghearmáin Naitsíoch a choisc ar na Giúdaigh "Airianaigh" a phósadh agus a bhain saoránacht na Gearmáine díobh. De réir dhlíthe Nürnberg, bhí na saoránaigh le rangú ó thaobh creidimh agus cine de. Chaithfeadh gach duine imréiteach ginealais a fháil lena chinntiú nach raibh Giúdaigh i measc a shinsear. (ga)
 • Undang-Undang Nuremberg (bahasa Jerman: Nürnberger Gesetze) adalah undang-undang antisemit di Jerman Nazi yang diperkenalkan dalam tahunan Partai Nazi pada tahun 1935. Setelah Hitler mengambilalih kekuasaan pada tahun 1933, Nazisme menjadi ideologi resmi yang menetapkan antisemitisme sebagai bentuk rasisme ilmiah. Ada pertumbuhan yang cepat dalam legislasi Jerman yang ditujukan khusus pada orang-orang Yahudi dan kelompok-kelompok lainnya, seperti yang melarang "non-Arya" dan lawan politik Nazi untuk terlibat dalam pelayanan sipil. (in)
 • Les lois de Nuremberg sont trois textes adoptés par le Reichstag à l'initiative d'Adolf Hitler, lors d'une session du parlement tenue à Nuremberg à l'occasion du septième congrès annuel du Parti nazi, le 15 septembre 1935 : * la Reichsflaggengesetz (loi sur le drapeau du Reich) ; * la Reichsbürgergesetz (loi sur la citoyenneté du Reich) ; * la Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre (loi sur la protection du sang allemand et de l'honneur allemand). (fr)
 • Sono dette Leggi di Norimberga (in tedesco: Nürnberger Gesetze) l'insieme di tre leggi promulgate il 15 settembre 1935 dal Reichstag del Partito Nazionalsocialista, convocato a Norimberga in occasione del 7º Raduno. Le leggi comprendevano: * la "legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco" ( I S. 1146); * la "legge sulla cittadinanza del Reich" (RGBl. I S. 1146); * la "legge sulla bandiera del Reich", promulgata anch'essa in quella data e inclusa nella definizione delle "leggi di Norimberga", anche se orientamenti dell'epoca tendevano a non comprenderla. (it)
 • Ustawy norymberskie (niem. Nürnberger Gesetze, też Nürnberger Rassengesetze – „norymberskie ustawy rasowe”) – ustawy rasowe uchwalone przez niemiecki Reichstag 15 września 1935 i w tym samym dniu ogłoszone na zjeździe NSDAP (Reichsparteitagu) w Norymberdze. Do zestawu ustaw wchodziły: * Ustawa o obywatelstwie Rzeszy; * Ustawa o ochronie krwi niemieckiej i niemieckiej czci; * Ustawa o barwach i fladze Rzeszy. Ograniczenia prawne dotyczyły również Cyganów oraz przedstawicieli tzw. rasy czarnej. Ustawy stały się podstawą prawną antyżydowskiej polityki w III Rzeszy. (pl)
 • De rassenwetten van Neurenberg, ook wel anti-Joodse rassenwetten of Neurenberger (rassen)wetten genoemd, zijn drie racistische wetten die op 15 september 1935, ten tijde van het Derde Rijk, in Duitsland werden ingevoerd. Op 14 november 1935 volgden de eerste verordeningen ter uitvoering van de wetten. (nl)
 • Nürnberglagarna är benämningen på tre lagar antagna av den tyska riksdagen den 15 september 1935. Lagarna fick sitt namn av att de presenterades under de pågående partidagarna i Nürnberg, och syftet var att stärka Nazitysklands och Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiets antisemitiska politik. (sv)
rdfs:label
 • قوانين نورمبرغ (ar)
 • Lleis de Nuremberg (ca)
 • Norimberské zákony (cs)
 • Nürnberger Gesetze (de)
 • Νόμοι της Νυρεμβέργης (el)
 • Nurenbergaj leĝoj (eo)
 • Nuremberg Laws (en)
 • Leyes de Núremberg (es)
 • Nurenbergeko Legeak (eu)
 • Lois de Nuremberg (fr)
 • Dlíthe Nürnberg (ga)
 • Undang-Undang Nürnberg (in)
 • Leggi di Norimberga (it)
 • ニュルンベルク法 (ja)
 • 뉘른베르크법 (ko)
 • Rassenwetten van Neurenberg (nl)
 • Ustawy norymberskie (pl)
 • Leis de Nuremberg (pt)
 • Нюрнбергские расовые законы (ru)
 • Nürnberglagarna (sv)
 • Нюрнберзькі расові закони (uk)
 • 纽伦堡法案 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of