An Entity of Type: WrittenCommunication106349220, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A nuclear holocaust, nuclear apocalypse or atomic holocaust is a theoretical scenario where the mass detonation of nuclear weapons causes globally widespread destruction and radioactive fallout. Such a scenario envisages large parts of the Earth becoming uninhabitable due to the effects of nuclear warfare, potentially causing the collapse of civilization and, in the worst case, the extinction of humanity.

Property Value
dbo:abstract
 • المحرقة النووية أو نهاية العالم النووية أو المحرقة الذرية، هي سيناريو نظري يتضمن ما يؤول إليه استخدام الأسلحة النووية من دمار شامل وتداعيات إشعاعية تقتضي انهيار الحضارة. تصبح الكرة الأرضية في ظل هذا السيناريو غير صالحة للسكن بسبب الحرب النووية التي قد تحدث في الحروب العالمية المستقبلية. ستسبب الانفجارات النووية تدميرًا فوريًا للمدن، وقد تشمل العواقب المحتملة للحرب النووية ما يلي: العواصف النارية والشتاء النووي والداء الإشعاعي المنتشر (متلازمة الإشعاع الحادة) الناجم عن التهاطل النووي و/ أو الفقدان المؤقت للكثير من التكنولوجيا الحديثة بسبب النبضات الكهرومغناطيسية. تكهن بعض العلماء -مثل آلان روبوك- بأن الحرب النووية الحرارية يمكن أن تؤدي إلى نهاية الحضارة الحديثة على الأرض، ويرجع ذلك جزئيًا إلى شتاء نووي طويل الأمد. ينخفض في أحد السيناريوهات متوسط درجة حرارة الأرض بعد حرب نووية حرارية كاملة لعدة سنوات بمعدل يتراوح بين 7 و8 درجات مئوية وسطيًا. ومع ذلك، أشارت دراسات حقبة الحرب الباردة إلى أن مليارات البشر سوف ينجون من الآثار المباشرة للانفجارات النووية والإشعاعات التي ستتلو الحرب النووية الحرارية العالمية. يزعم بعض العلماء أن الحرب النووية يمكن أن تسهم بشكل غير مباشر في انقراض البشر من خلال الآثار الثانوية، بما في ذلك الآثار البيئية والانهيار الاجتماعي والانهيار الاقتصادي. يُعتَقد أنّ التبادل النووي الضئيل نسبيًا بين الهند وباكستان يمكن أن يتسبب في شتاء نووي وأن يقتل أكثر من مليار شخص. صوّرت ساعة القيامة لنشرة العلماء الذريين مدى قرب العالم من الحرب النووية منذ عام 1947.تلعب المحرقة النووية دورًا مهمًا في الإدراك الشعبي للأسلحة النووية؛ فهو يبرز مفهوم التدمير المؤكد المتبادل وهو سيناريو شائع في البقائية. تُذكر المحرقة النووية في الأدب والسينما وخاصة في أنواع الخيال التأملي مثل الخيال العلمي وأدب الواقع المرير وأدب ما بعد الكارثة. (ar)
 • Un holocaust nuclear és una situació hipotètica en la qual la civilització humana seria erradicada de manera total o parcial per una guerra nuclear. En aquest escenari, part o la totalitat de la Terra seria destruïda o convertida en una zona inhabitable per la forta radioactivitat o per l'hivern nuclear que seguirien el conflicte nuclear. És un concepte recorrent en la . Una de les primeres obres de ficció que tractaren aquest tema fou , d' (. Altres novel·les com ara , de , o , de , videojocs com ara o Metro 2033 i pel·lícules com ara Mad Max o Terminator també han presentat escenaris d'holocaust nuclear. En temps més recents, la sèrie The 100 també s'hi ha basat. (ca)
 • Jaderný holokaust, jaderná apokalypsa nebo též atomový holokaust je označení teoretického scénáře, který popisuje rozsáhlou destrukci a šíření radioaktivního spadu způsobenou jadernými zbraněmi, kvůli kterým dojde k zhroucení společnosti a samotné civilizace. Podle takového scénáře jsou některá, nebo všechna místa na planetě Zemi neobyvatelná, protože je zdevastovalo jaderné válčení v budoucích světových válkách. Kromě okamžitého zničení měst jadernými výbuchy by po jaderných válkách mohlo dojít k ohnivým bouřím, nukleární zimě, rozsáhlému šíření akutního radiačního syndrom kvůli radioaktivnímu spadu a možné ztrátě většiny moderních technologií v důsledku elektromagnetických impulsů. Někteří vědci, jako je například , se domnívají, že by termonukleární válka mohla vyústit v konec moderní civilizace na planetě Zemi, z části kvůli dlouho trvající nukleární zimě. V jednom z modelů se průměrné teploty na Zemi po termonukleární válce propadnou během několika let o 7 až 8 °C. Nicméně studie z období studené války naznačovaly, že by miliardy lidí jaderné výbuchy a šíření radioaktivity po termonukleární válce přežily. Někteří vědci tvrdí, že by jaderná válka mohla přispět k zániku lidské rasy prostřednictvím sekundárních faktorů, jako jsou změny životního prostředí, zhroucení společnosti a ekonomický kolaps. Kromě toho by malá jaderná válka mezi Indií a Pákistánem, zahrnující 100 bomb z Hirošimy (15 kilotun), mohla způsobit nukleární zimu a zabít více než miliardu lidí. (cs)
 • Als nuklearer oder atomarer Holocaust wird die vollkommene oder weitestgehende Vernichtung der menschlichen Zivilisation durch einen Atomkrieg bezeichnet. Das politische Schlagwort wurde vor allem in den 1980er Jahren in der damaligen Bundesrepublik Deutschland verwendet. Es drückte die Furcht vor den unabsehbaren Folgen des Wettrüstens zwischen den damaligen Supermächten USA und Sowjetunion aus. Der Holocaustbegriff war in den 1980er Jahren noch nicht dezidiert mit der Vernichtung der europäischen Juden belegt. (de)
 • Holokaus nuklir atau kiamat nuklir adalah sebuah skenario teoretikal yang melibatkan merebaknya penghancuran dan radioaktif berjatuhan yang menyebabkan , melalui penggunaan senjata nuklir. Di bawah skenario semacam itu, beberapa bagian Bumi menjadi tak berpenghuni oleh perang nuklir dalam perang-perang dunia di masa depan. Disamping penghancuran langsung kota-kota oleh ledakan nuklir, akibat potensial dari perang nuklir akan melibatkan angin ribut api, musim dingin nuklir, merebaknya penyakit radiasi dari penjatuhan, dan/atau kehilangan temporer teknologi modern karena gelombang elektromagnetik. Beberapa ilmuwan, seperti , berkesimpulan bahwa perang termonuklir akan mengakibatkan berakhirnya peradaban modern di Bumi, sebagian karena musim dingin nuklir yang berlangsung lama. Dalam satu model, suhu setelah perang termonuklir penuh jatuh selama beberapa tahun menjadi rata-rata 7 sampai 8 derajat Selsius . Keakuratan model semacam itu sering kali menjadi bahan persengketaan partisan. Studi awal era Perang Dingin menyatakan bahwa miliaran manusia akan kehilangan nyawan akibat dampak ledakan nuklir dan radiasi setelah perang termonuklir global. Beberapa sarjana berpendapat bahwa perang nuklir akan secara tak langsung berkontribusi terhadap kepunahan manusia melalui efek sekunder, yang meliputi konsekuensi lingkungan hidup, pecahnya kemasyarakatan, dan runtuhnya ekonomi. Selain itu, mereka berpendapat bahwa balas membalas nuklir skala kecil antara India dan Pakistan yang melibatkan 100 senjata Hiroshima, akan menyebabkan musim dingin nuklir dan menewaskan lebih dari semiliar orang. Sejak 1947, Jam Kiamat dari telah menunjukkan sejauh apa dunia dari perang nuklir. Ancaman holokaus nuklir memainkan peran penting dalam . Hal ini ditunjukan dalam konsep keamanan kepastian saling menghancurkan dan skenario utama dalam . Holokaus nuklir menjadi , khususnya dalam seperti fiksi ilmiah, distopia dan . (in)
 • 핵무기 대학살, 핵무기 홀로코스트(Nuclear holocaust)는 핵전쟁이 인간의 문명을 파괴할 가능성을 말한다. (ko)
 • Un olocausto nucleare (o apocalisse nucleare, è uno scenario teorico riguardante un conflitto nucleare e le conseguenze di quest ultimo. Le conseguenze sono: il collasso della civiltà e la ricaduta delle radiazioni, cioè il Fallout. In un tale scenario, una parte o tutta la Terra è resa inabitabile dalla guerra nucleare. Oltre alla distruzione immediata delle città da parte di esplosioni nucleari, le potenziali conseguenze di una guerra nucleare potrebbero comportare tempeste di fuoco, un inverno nucleare, malattie a causa delle radiazioni diffuse dal Fallout, la perdita temporanea di gran parte della tecnologia moderna a causa di impulsi elettromagnetici. Alcuni scienziati, hanno ipotizzato che una guerra termonucleare potrebbe portare alla fine della civiltà moderna sulla Terra, in parte a causa di un inverno nucleare di lunga durata. In un modello, la temperatura media della Terra dopo una guerra termonucleare scenderebbe per diversi anni da 7 a 8 gradi Celsius in media. Nondimeno, i primi studi della Guerra Fredda suggerirono che miliardi di esseri umani sarebbero sopravvissuti agli effetti immediati di esplosioni nucleari e radiazioni a seguito di una guerra termonucleare globale. Alcuni studiosi sostengono che la guerra nucleare potrebbe contribuire indirettamente all'estinzione umana attraverso effetti secondari, comprese le conseguenze ambientali, il crollo sociale e il collasso economico. Inoltre, in seguito ad alcuni studi, è stato affermato che anche uno scambio nucleare su scala relativamente piccola tra India e Pakistan, potrebbe causare un inverno nucleare e uccidere più di un miliardo di persone. Dal 1947, il Doomsday Clock del Bulletin of the Atomic Scientists è stato attivato e da allora le lancette si sono spostate in base a quanto l'umanità fosse metaforicamente vicina ad una guerra nucleare. Nel 2021 le lancette sono al minimo storico dalla mezzanotte, il che sta a significare che l’umanità è più vicina che mai all’annientamento nucleare La minaccia di un olocausto nucleare gioca un ruolo importante nel pensiero che gli uomini hanno delle armi nucleari. È presente nel concetto di sicurezza della distruzione reciprocamente assicurata (MAD, ed è uno scenario comune nel survivalismo. L'olocausto nucleare è una nei film e nelle opere letterarie, specialmente nei generi speculativi come la fantascienza, la narrativa distopica e post-apocalittica. (it)
 • La notion d’holocauste nucléaire évoque la possibilité de l'éradication totale ou partielle de la civilisation humaine par une guerre nucléaire. Dans un tel scénario, la totalité ou une partie de la Terre serait détruite et rendue inhabitable par la forte radioactivité ou l'hiver nucléaire suivant la guerre. C'est un thème de science-fiction post-apocalyptique, et l'une des premières fictions ayant abordé ce thème fut Last and First Men d'Olaf Stapledon (1930). D'autres ouvrages, comme Un cantique pour Leibowitz de Walter M. Miller, On the Beach de Nevil Shute ou Niourk de Stefan Wul, des jeux vidéo comme Fallout ou Metro 2033 et des films comme Le Dernier Rivage, USS Charleston, dernière chance pour l'humanité, Mad Max ou Terminator sont également basés sur ce thème. Des séries telles que Les 100, se sont également basées sur ce concept. (fr)
 • A nuclear holocaust, nuclear apocalypse or atomic holocaust is a theoretical scenario where the mass detonation of nuclear weapons causes globally widespread destruction and radioactive fallout. Such a scenario envisages large parts of the Earth becoming uninhabitable due to the effects of nuclear warfare, potentially causing the collapse of civilization and, in the worst case, the extinction of humanity. Besides the immediate destruction of cities by nuclear blasts, the potential aftermath of a nuclear war could involve firestorms, a nuclear winter, widespread radiation sickness from fallout, and/or the temporary (if not permanent) loss of much modern technology due to electromagnetic pulses. Some scientists, such as Alan Robock, have speculated that a thermonuclear war could result in the end of modern civilization on Earth, in part due to a long-lasting nuclear winter. In one model, the average temperature of Earth following a full thermonuclear war falls for several years by 7 - 8 °C (13 to 15 degrees Fahrenheit) on average. Early Cold War-era studies suggested that billions of humans would survive the immediate effects of nuclear blasts and radiation following a global thermonuclear war. Some scholars argue that nuclear war could indirectly contribute to human extinction via secondary effects, including environmental consequences, societal breakdown, and economic collapse. Additionally, it has been argued that even a relatively small-scale nuclear exchange between India and Pakistan involving 100 Hiroshima yield (15 kilotons) weapons, could cause a nuclear winter and kill more than a billion people. The threat of a nuclear holocaust plays an important role in the popular perception of nuclear weapons. It features in the security concept of mutually assured destruction (MAD) and is a common scenario in survivalism. Nuclear holocaust is a common feature in literature and film, especially in speculative genres such as science fiction, dystopian and post-apocalyptic fiction. (en)
 • Um holocausto nuclear ou holocausto atômico refere-se a possibilidade da aniquilação quase completa da civilização humana por uma guerra nuclear. Uma definição comum da palavra “holocausto”: “grande destruição tendo por resultado extensas vítimas mortais, especialmente pela ação do fogo.” A palavra é derivada do grego “holokaustos", que significa ”queimado completamente.” Primeiramente o termo foi utilizado em 1926 por Reginald Glossop para descrever uma destruição nuclear imaginária em Moscou, embora a primeira bomba atômica tenha sido criada em 1945, o seu conceito já existia desde os anos 20. Desde os anos 70 o termo “holocausto” foi associado com a chacina em massa dos judeus pelos Nazistas (ver Holocausto e o “holocausto” em seu sentido de destruição nuclear é sucedido quase sempre por “atômico” ou por “nuclear”. Os físicos e os autores nucleares especularam que o holocausto nuclear poderia conduzir à vida humana a extremos, especulam que devido aos pulsos eletromagnéticos da precipitação nuclear à civilização moderna perderia muita tecnologia, ou senão, que haveria extinções em massa devido ao inverno nuclear. (pt)
 • Nuklearna zagłada (ang. Nuclear holocaust) – scenariusz zakładający możliwą całkowitą zagładę ludzkości, spowodowaną użyciem dużej ilości broni jądrowej. Fizycy jądrowi spekulują, że wojna jądrowa mogłaby zakończyć istnienie współczesnej cywilizacji na Ziemi wskutek działania opadu promieniotwórczego, impulsów elektromagnetycznych czy hipotetycznego efektu zimy nuklearnej. Miliardy ludzi mogłyby nie przetrwać globalnej wojny termojądrowej, ale pozostaje kwestią dyskusyjną, jak zmieniłoby się wówczas środowisko na Ziemi i czy pozwoliłoby na przetrwanie tej części populacji, która nie byłaby bezpośrednio dotknięta działaniem głowic jądrowych. Od 1947 tyka Zegar zagłady autorstwa naukowców z , który ma za zadanie wizualizować bliskość zagrożenia wojną nuklearną. W 1971 Philip Noel-Baker stwierdził, że Stany Zjednoczone oraz Związek Radziecki posiadają na tyle duży arsenał jądrowy, że są w stanie zniszczyć ludzkość trzy lub czterokrotnie, jednak ta konstatacja nie była podparta żadnymi naukowymi źródłami. W 1980 Narody Zjednoczone w raporcie zatytułowanym General and Complete Disarmament. Comprehensive Study on Nuclear Weapons: Report of the Secretary-General (Powszechne i całkowite rozbrojenie. Wszechstronne badanie broni jądrowej: Raport Sekretarza Generalnego) określiły, że potencjał nuklearny na ten rok wynosił 13 tysięcy megaton. Od tamtego czasu uległ on jednak znacznej redukcji. Aby uwidocznić efekty wywołane nuklearną wojną masową, często przyrównuje się siłę wybuchów jądrowych do największych erupcji wulkanów, jednak to porównanie nie jest do końca adekwatne, między innymi ze względu na inną emisję aerozoli. Najbardziej spornym tematem dotyczącym zagłady wśród naukowców jest teoria zimy nuklearnej. (pl)
 • 核浩劫或核子末日是大規模核戰爭及核輻射導致的一種世界末日。在這種情況下,核冬天發生,世界上大多數的城市會被摧毀,很多人類科技已不能再使用,而地表也變得難以居住。 冷戰早期的一些研究顯示核戰爭之後仍然會有數十億人倖存,但後來一些研究指出核浩劫將導致人類文明終結,核浩劫的發生時間自1947年以來就由末日時鐘指出。 核浩劫是較常見的一個主題,以核子末日為主題的推想小說也成為了科幻小說的一大亞分類。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 17346957 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 39510 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1036349699 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Als nuklearer oder atomarer Holocaust wird die vollkommene oder weitestgehende Vernichtung der menschlichen Zivilisation durch einen Atomkrieg bezeichnet. Das politische Schlagwort wurde vor allem in den 1980er Jahren in der damaligen Bundesrepublik Deutschland verwendet. Es drückte die Furcht vor den unabsehbaren Folgen des Wettrüstens zwischen den damaligen Supermächten USA und Sowjetunion aus. Der Holocaustbegriff war in den 1980er Jahren noch nicht dezidiert mit der Vernichtung der europäischen Juden belegt. (de)
 • 핵무기 대학살, 핵무기 홀로코스트(Nuclear holocaust)는 핵전쟁이 인간의 문명을 파괴할 가능성을 말한다. (ko)
 • 核浩劫或核子末日是大規模核戰爭及核輻射導致的一種世界末日。在這種情況下,核冬天發生,世界上大多數的城市會被摧毀,很多人類科技已不能再使用,而地表也變得難以居住。 冷戰早期的一些研究顯示核戰爭之後仍然會有數十億人倖存,但後來一些研究指出核浩劫將導致人類文明終結,核浩劫的發生時間自1947年以來就由末日時鐘指出。 核浩劫是較常見的一個主題,以核子末日為主題的推想小說也成為了科幻小說的一大亞分類。 (zh)
 • Un holocaust nuclear és una situació hipotètica en la qual la civilització humana seria erradicada de manera total o parcial per una guerra nuclear. En aquest escenari, part o la totalitat de la Terra seria destruïda o convertida en una zona inhabitable per la forta radioactivitat o per l'hivern nuclear que seguirien el conflicte nuclear. (ca)
 • المحرقة النووية أو نهاية العالم النووية أو المحرقة الذرية، هي سيناريو نظري يتضمن ما يؤول إليه استخدام الأسلحة النووية من دمار شامل وتداعيات إشعاعية تقتضي انهيار الحضارة. تصبح الكرة الأرضية في ظل هذا السيناريو غير صالحة للسكن بسبب الحرب النووية التي قد تحدث في الحروب العالمية المستقبلية. (ar)
 • Jaderný holokaust, jaderná apokalypsa nebo též atomový holokaust je označení teoretického scénáře, který popisuje rozsáhlou destrukci a šíření radioaktivního spadu způsobenou jadernými zbraněmi, kvůli kterým dojde k zhroucení společnosti a samotné civilizace. Podle takového scénáře jsou některá, nebo všechna místa na planetě Zemi neobyvatelná, protože je zdevastovalo jaderné válčení v budoucích světových válkách. (cs)
 • Holokaus nuklir atau kiamat nuklir adalah sebuah skenario teoretikal yang melibatkan merebaknya penghancuran dan radioaktif berjatuhan yang menyebabkan , melalui penggunaan senjata nuklir. Di bawah skenario semacam itu, beberapa bagian Bumi menjadi tak berpenghuni oleh perang nuklir dalam perang-perang dunia di masa depan. Sejak 1947, Jam Kiamat dari telah menunjukkan sejauh apa dunia dari perang nuklir. (in)
 • Un olocausto nucleare (o apocalisse nucleare, è uno scenario teorico riguardante un conflitto nucleare e le conseguenze di quest ultimo. Le conseguenze sono: il collasso della civiltà e la ricaduta delle radiazioni, cioè il Fallout. In un tale scenario, una parte o tutta la Terra è resa inabitabile dalla guerra nucleare. (it)
 • A nuclear holocaust, nuclear apocalypse or atomic holocaust is a theoretical scenario where the mass detonation of nuclear weapons causes globally widespread destruction and radioactive fallout. Such a scenario envisages large parts of the Earth becoming uninhabitable due to the effects of nuclear warfare, potentially causing the collapse of civilization and, in the worst case, the extinction of humanity. (en)
 • La notion d’holocauste nucléaire évoque la possibilité de l'éradication totale ou partielle de la civilisation humaine par une guerre nucléaire. Dans un tel scénario, la totalité ou une partie de la Terre serait détruite et rendue inhabitable par la forte radioactivité ou l'hiver nucléaire suivant la guerre. (fr)
 • Um holocausto nuclear ou holocausto atômico refere-se a possibilidade da aniquilação quase completa da civilização humana por uma guerra nuclear. Uma definição comum da palavra “holocausto”: “grande destruição tendo por resultado extensas vítimas mortais, especialmente pela ação do fogo.” A palavra é derivada do grego “holokaustos", que significa ”queimado completamente.” Primeiramente o termo foi utilizado em 1926 por Reginald Glossop para descrever uma destruição nuclear imaginária em Moscou, embora a primeira bomba atômica tenha sido criada em 1945, o seu conceito já existia desde os anos 20. Desde os anos 70 o termo “holocausto” foi associado com a chacina em massa dos judeus pelos Nazistas (ver Holocausto e o “holocausto” em seu sentido de destruição nuclear é sucedido quase sempre p (pt)
 • Nuklearna zagłada (ang. Nuclear holocaust) – scenariusz zakładający możliwą całkowitą zagładę ludzkości, spowodowaną użyciem dużej ilości broni jądrowej. Fizycy jądrowi spekulują, że wojna jądrowa mogłaby zakończyć istnienie współczesnej cywilizacji na Ziemi wskutek działania opadu promieniotwórczego, impulsów elektromagnetycznych czy hipotetycznego efektu zimy nuklearnej. Miliardy ludzi mogłyby nie przetrwać globalnej wojny termojądrowej, ale pozostaje kwestią dyskusyjną, jak zmieniłoby się wówczas środowisko na Ziemi i czy pozwoliłoby na przetrwanie tej części populacji, która nie byłaby bezpośrednio dotknięta działaniem głowic jądrowych. Od 1947 tyka Zegar zagłady autorstwa naukowców z , który ma za zadanie wizualizować bliskość zagrożenia wojną nuklearną. W 1971 Philip Noel-Baker stwie (pl)
rdfs:label
 • محرقة نووية (ar)
 • Holocaust nuclear (ca)
 • Jaderný holokaust (cs)
 • Nuklearer Holocaust (de)
 • Holocauste nucléaire (fr)
 • Holokaus nuklir (in)
 • Olocausto nucleare (it)
 • 핵무기 대학살 (ko)
 • Nuclear holocaust (en)
 • Nuklearna zagłada (pl)
 • Holocausto nuclear (pt)
 • 核浩劫 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License