About: Nature park

An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A nature park, or sometimes natural park, is a designation for a protected landscape by means of long-term planning, sustainable use and agriculture.

Property Value
dbo:abstract
 • L'any 1969, la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) definí un parc natural com “un paisatge natural, que de vegades inclou elements de paisatge conreat i assentaments humans, que ha estat protegit i és accessible al públic”. Tot i que aquesta formulació resulta actualment quelcom desfasada, pot considerar-se que recull els principals aspectes característics dels parcs naturals. Així, a diferència d'altres modalitats d'espais naturals protegits (parcs nacionals, reserves naturals, etc.), els territoris declarats com a parc natural presenten generalment un alt nivell d'humanització i, malgrat això, han mantingut uns valors naturals molt rellevants que han motivat la seva protecció jurídica. Aquesta pretén, en general, fer compatible l'activitat humana (aprofitaments dels recursos naturals, usos turístics i recreatius, altres activitats econòmiques, etc.) amb la preservació del medi natural i del paisatge. Els objectius dels parcs naturals poden comprendre també altres aspectes com el desenvolupament sostenible d'àrees rurals, la gestió d'espais periurbans o metropolitans, l'educ. La figura jurídica del parc natural s'ha desenvolupat sobretot a Europa (de vegades amb altres denominacions), especialment a escala regional, per bé que arreu del món es poden trobar espais protegits de característiques similars. Tots ells s'enquadren en la categoria V de la classificació mundial d'àrees de protecció establerta per la UICN. (ca)
 • Ein Naturpark (Mehrzahl: Naturparks, Naturparke, in der Schweiz Naturpärke) ist ein geschützter, durch langfristiges Einwirken, Nutzen und Bewirtschaften entstandener Landschaftsraum. Diese wertvolle Kulturlandschaft soll in ihrer heutigen Form bewahrt und gleichzeitig touristisch vermarktet werden. Naturparks unterliegen in den meisten Staaten einem gesetzlich reglementierten Gebietsschutz, der Teil des Naturschutzrechts ist. (de)
 • Přírodní park je obecně chráněné území s menším stupněm ochrany než národní park nebo chráněná krajinná oblast. V různých zemích má obdoba přírodního parku z legislativního hlediska větší či menší stupeň ochrany. (cs)
 • المتنزه الطبيعي، أو في بعض الأحيان الحديقة الطبيعية، هي تسمية للمناظر الطبيعية المحمية من خلال التخطيط طويل الأجل والاستخدام المستدام والزراعة. يتم الحفاظ على هذه المناظر الطبيعية القيمة في حالتها الحالية والترويج لها لأغراض السياحة. تخضع الحدائق الطبيعية في معظم البلدان للحماية المنظمة قانونيًا من قِبل السلطات المختصة نظرًا للمحتوى البيولوجي أو الجيولوجي أو تميز مشاهده الطبيعية وأهميتها من الناخية التعليمية وللقيام بأبحاث ودراسات علمية، والتي تعد جزءًا من قوانين الحفاظ عليها. هذا الفضاء يمكن أن يقع بالبر أو بالبحر، بالسهل أو بالجبل. فيما يتعلق بمستوى الحماية، فإن فئة "المتنزه الطبيعي" ليست مثل "المتنزه الوطني"، والتي تم تعريفها من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ولجنتها العالمية للمناطق المحمية على أنها نوع من الفئة الثانية من المناطق المحمية. يقع تصنيف "متنزه الطبيعة ، اعتمادًا على التفاصيل المحلية، بين الفئة الثالثة والفئة السادسة وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، في معظم الحالات أقرب إلى الفئة السادسة. لكن بعض الحدائق الطبيعية تحولت لاحقًا إلى حدائق وطنية. (ar)
 • Natura parko estas tiu natura spaco kun biologiaj karakterizaĵoj aŭ pejzaĝaj specialaĵoj en kiu oni pretendas garantii ties protekton. La naturaj parkoj enfokusigas sian atenton al la konservado kaj bontenado de siaj flaŭro kaj faŭno. Ili povas esti ĉu maraj aŭ teraj kaj povas troviĝi en montaro, en la maro, en la dezerto aŭ en ajna alia spaco difinita geografie. En kelkaj landoj (kia Hispanio) la kategorio de Natura Parko estas iom sub tiu de Nacia Parko. (eo)
 • A nature park, or sometimes natural park, is a designation for a protected landscape by means of long-term planning, sustainable use and agriculture. These valuable landscapes are preserved in their present state and promoted for tourism purposes.In most countries nature parks are subject to legally regulated protection, which is part of their conservation laws.In terms of level of protection, a category "Nature Park" is not the same as a "National Park", which is defined by the IUCN and its World Commission on Protected Areas as a category II type of protected area. A "Nature Park" designation, depending on local specifics, falls between category III and category VI according to IUCN categorization, in most cases closer to category VI.However some nature parks have later been turned into national parks. (en)
 • Un parque natural es aquel espacio natural con características biológicas o paisajísticas especiales en el que se pretende garantizar su protección.​ Los parques naturales enfocan su atención en la conservación y mantenimiento de su flora y fauna a través de la vegetación.Pueden ser marítimos o terrestres y encontrarse en la montaña, en el mar, en el desierto o en cualquier otro espacio definido geográficamente. (es)
 • Natura-parkea edo parke naturala giza jarduerak nabarmenki eraldatu ez duen eta paisaien edertasunagatik, ekosistemen adierazgarritasunagatik edo flora, fauna eta formazio geomorfologikoen berezitasunagatik legez eratzen den natur gune babestua da. Europan, 1932an Poloniak eta Eslovakiak eratu zuten eta lehenengo nazioarteko parke naturala izan zen. (eu)
 • Un parc naturel est un territoire dont l'aménagement est prévu à long terme, notamment l'utilisation des sols et les changements dans leur affectation, via la régulation de l'emprise de l'agriculture, des activités industrielles, de l'artificialisation des sols due notamment à l'étalement urbain, etc. Les milieux naturels (faune, flore, etc.) y sont généralement pour partie protégés, par la législation (dépendant de chaque pays), des activités humaines pouvant leur nuire. Un parc naturel peut également avoir une vocation touristique. L'appellation informelle « parc naturel » se distingue du terme « parc national » qui désigne un type d'aire protégée à la définition précise, élaborée par la Commission mondiale des aires protégées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Le parc naturel diffère également des réserves naturelles, plus strictement protégées. (fr)
 • Taman alam adalah sebutan untuk lanskap yang dilindungi melalui perencanaan jangka panjang, pemanfaatan berkelanjutan dan pertanian. Lanskap yang berharga ini dilestarikan dalam keadaan mereka saat ini dan dipromosikan untuk tujuan pariwisata. Di sebagian besar negara, taman alam tunduk pada perlindungan yang diatur secara hukum, yang merupakan bagian dari undang-undang konservasinya. Taman alam internasional pertama di Eropa, Taman Nasional Pieniny saat ini didirikan bersama oleh Polandia dan Slowakia pada tahun 1932. (in)
 • 자연공원(自然公園)은 장기적인 계획, 지속 가능한 이용, 농업 수단으로 풍경 보호를 위해 고안된 공원이다. 이 소중한 경관들은 현재 상태로 보호되어 관광을 위해 홍보된다. 대부분의 국가에서 자연공원은 법의 규제를 받는 보호 지역에 종속되며 이는 보호법의 일부이다. 보호라는 개념에서 "자연공원"이라는 분류는 국립공원하고 동일하지 않는데, 국립공원은 IUCN과 에 의해 제2형 보호 지역으로 정의된다. (ko)
 • 自然公園は、都市計画や農耕地から保護された領域を指す。こうした景観地は所在する自治体によって維持・管理が行われ、重要な観光資源となっている。 よく似た概念に国立公園があるが、こちらは国際自然保護連合 (IUCN)の定義による。 (ja)
 • Het begrip natuurpark heeft in het Nederlands geen vaststaande betekenis. De volgende betekenissen kunnen worden toegekend aan een natuurpark: * een nationaal park. * een (beschermd) natuurgebied, meestal met enige recreatieve betekenis. * een park met kenmerken van een dierentuin, botanische tuin of een museum, waarin kennisgemaakt kan worden met delen van de inheemse of uitheemse fauna of flora, dan wel met prehistorische bewoning. Voorbeelden zijn Natuurpark Berg & Bos en Natuurpark Lelystad in Nederland en het wildpark of natuurpark Han-sur-Lesse in België. * een beschermd waardevol cultuurlandschap van enige omvang. Onder meer in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Kroatië zijn sommige cultuurlandschappen begrensd vanwege hun landschappelijke kwaliteiten of hun fauna of flora. Deze hebben een bepaalde beschermde status, die te onderscheiden valt van die van nationale parken in die landen. Ook in Wallonië vallen de twaalf 'parcs naturels' meestal binnen deze categorie. In Nederland zijn deze gebieden min of meer te vergelijken met een Nationaal Landschap, in Vlaanderen met een Regionaal Landschap. * een rijkelijk van groen voorzien recreatiegebied, vakantiepark of bungalowpark, soms met natuurpark in de naam. Het Nederlandse attractiepark de Efteling bijvoorbeeld valt onder de Stichting Natuurpark de Efteling. * De 60 Naturparks in Duitsland, waarvan enige grensoverschrijdend met NL en B (nl)
 • Um parque natural é um tipo de área protegida que tem como objetivo preservar o patrimônio natural e cultural de uma região, proporcionando à população local um ambiente de lazer e fomentando atividades econômicas que tenham como base a proteção do meio ambiente. Originários inicialmente da França, onde são chamados parcs naturels régionaux (parques naturais regionais), mais tarde se difundiram para outros países, como Portugal, Alemanha, Espanha e Brasil. Um parque natural pode possuir áreas para acampamento, canoagem, caminhadas e piqueniques. Muitos parques naturais são centros turísticos, por abrigarem monumentos naturais e bens culturais relevantes. (pt)
 • Obszar chronionego krajobrazu – forma ochrony przyrody. Obszary takie zajmują różnej wielkości tereny, zwykle rozległe, obejmujące pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska. (pl)
 • Приро́дный па́рк — охраняемый обширный участок природного или культурного ландшафта; используется для: рекреационных (например, организованного туризма), природоохранных, просветительских и других целей. В отличие от заповедников, резерватов и некоторых других охраняемых территорий режим охраны в природных парках наименее строгий. Природные парки имеются в России, Франции, Германии, Австрии, Финляндии, Индонезии, Украине, Эстонии и многих других государствах. В России правовое положение природных парков имеет сходные и отличные черты с положением национальных парков. Схожими являются задачи, стоящие перед природными парками. Они заключаются в создании условий для массового отдыха, а также охране природы и поддержанию экологического баланса. Отличие от национальных парков состоит в том, что решения об их образовании и структуре принимают органы государственной власти субъектов РФ, в то время как эти вопросы в отношении национальных парков чётко регламентированы в федеральных законах. В России природные парки находятся в ведении субъектов Российской Федерации. Территории природных парков располагаются на землях, предоставленных им в бессрочное (постоянное) пользование, в отдельных случаях — на землях иных пользователей, а также собственников. (ru)
 • Naturpark är i tyskspråkiga stater (Tyskland, Österrike, Schweiz) ett skyddat kulturlandskap för att bevara områdets natur. Alla riktlinjer som avser dessa regioner är fastlagd i de nämnda ländernas naturskyddslager. Naturpark är den status som följer efter nationalpark. I Tyskland finns för närvarande 98 naturparker och i Österrike 41. I Schweiz listas inte bara områden som täcker en större yta utan även enskilda objekt. Idag är 161 objekt förtecknade i listan. Begreppet skall inte blandas ihop med naturnära parker i Sverige som också kallas för naturpark. (sv)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 5974759 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 20612 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1037700515 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Ein Naturpark (Mehrzahl: Naturparks, Naturparke, in der Schweiz Naturpärke) ist ein geschützter, durch langfristiges Einwirken, Nutzen und Bewirtschaften entstandener Landschaftsraum. Diese wertvolle Kulturlandschaft soll in ihrer heutigen Form bewahrt und gleichzeitig touristisch vermarktet werden. Naturparks unterliegen in den meisten Staaten einem gesetzlich reglementierten Gebietsschutz, der Teil des Naturschutzrechts ist. (de)
 • Přírodní park je obecně chráněné území s menším stupněm ochrany než národní park nebo chráněná krajinná oblast. V různých zemích má obdoba přírodního parku z legislativního hlediska větší či menší stupeň ochrany. (cs)
 • Natura parko estas tiu natura spaco kun biologiaj karakterizaĵoj aŭ pejzaĝaj specialaĵoj en kiu oni pretendas garantii ties protekton. La naturaj parkoj enfokusigas sian atenton al la konservado kaj bontenado de siaj flaŭro kaj faŭno. Ili povas esti ĉu maraj aŭ teraj kaj povas troviĝi en montaro, en la maro, en la dezerto aŭ en ajna alia spaco difinita geografie. En kelkaj landoj (kia Hispanio) la kategorio de Natura Parko estas iom sub tiu de Nacia Parko. (eo)
 • Un parque natural es aquel espacio natural con características biológicas o paisajísticas especiales en el que se pretende garantizar su protección.​ Los parques naturales enfocan su atención en la conservación y mantenimiento de su flora y fauna a través de la vegetación.Pueden ser marítimos o terrestres y encontrarse en la montaña, en el mar, en el desierto o en cualquier otro espacio definido geográficamente. (es)
 • Natura-parkea edo parke naturala giza jarduerak nabarmenki eraldatu ez duen eta paisaien edertasunagatik, ekosistemen adierazgarritasunagatik edo flora, fauna eta formazio geomorfologikoen berezitasunagatik legez eratzen den natur gune babestua da. Europan, 1932an Poloniak eta Eslovakiak eratu zuten eta lehenengo nazioarteko parke naturala izan zen. (eu)
 • Taman alam adalah sebutan untuk lanskap yang dilindungi melalui perencanaan jangka panjang, pemanfaatan berkelanjutan dan pertanian. Lanskap yang berharga ini dilestarikan dalam keadaan mereka saat ini dan dipromosikan untuk tujuan pariwisata. Di sebagian besar negara, taman alam tunduk pada perlindungan yang diatur secara hukum, yang merupakan bagian dari undang-undang konservasinya. Taman alam internasional pertama di Eropa, Taman Nasional Pieniny saat ini didirikan bersama oleh Polandia dan Slowakia pada tahun 1932. (in)
 • 자연공원(自然公園)은 장기적인 계획, 지속 가능한 이용, 농업 수단으로 풍경 보호를 위해 고안된 공원이다. 이 소중한 경관들은 현재 상태로 보호되어 관광을 위해 홍보된다. 대부분의 국가에서 자연공원은 법의 규제를 받는 보호 지역에 종속되며 이는 보호법의 일부이다. 보호라는 개념에서 "자연공원"이라는 분류는 국립공원하고 동일하지 않는데, 국립공원은 IUCN과 에 의해 제2형 보호 지역으로 정의된다. (ko)
 • 自然公園は、都市計画や農耕地から保護された領域を指す。こうした景観地は所在する自治体によって維持・管理が行われ、重要な観光資源となっている。 よく似た概念に国立公園があるが、こちらは国際自然保護連合 (IUCN)の定義による。 (ja)
 • Obszar chronionego krajobrazu – forma ochrony przyrody. Obszary takie zajmują różnej wielkości tereny, zwykle rozległe, obejmujące pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska. (pl)
 • Naturpark är i tyskspråkiga stater (Tyskland, Österrike, Schweiz) ett skyddat kulturlandskap för att bevara områdets natur. Alla riktlinjer som avser dessa regioner är fastlagd i de nämnda ländernas naturskyddslager. Naturpark är den status som följer efter nationalpark. I Tyskland finns för närvarande 98 naturparker och i Österrike 41. I Schweiz listas inte bara områden som täcker en större yta utan även enskilda objekt. Idag är 161 objekt förtecknade i listan. Begreppet skall inte blandas ihop med naturnära parker i Sverige som också kallas för naturpark. (sv)
 • المتنزه الطبيعي، أو في بعض الأحيان الحديقة الطبيعية، هي تسمية للمناظر الطبيعية المحمية من خلال التخطيط طويل الأجل والاستخدام المستدام والزراعة. يتم الحفاظ على هذه المناظر الطبيعية القيمة في حالتها الحالية والترويج لها لأغراض السياحة. تخضع الحدائق الطبيعية في معظم البلدان للحماية المنظمة قانونيًا من قِبل السلطات المختصة نظرًا للمحتوى البيولوجي أو الجيولوجي أو تميز مشاهده الطبيعية وأهميتها من الناخية التعليمية وللقيام بأبحاث ودراسات علمية، والتي تعد جزءًا من قوانين الحفاظ عليها. هذا الفضاء يمكن أن يقع بالبر أو بالبحر، بالسهل أو بالجبل. (ar)
 • L'any 1969, la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) definí un parc natural com “un paisatge natural, que de vegades inclou elements de paisatge conreat i assentaments humans, que ha estat protegit i és accessible al públic”. Tot i que aquesta formulació resulta actualment quelcom desfasada, pot considerar-se que recull els principals aspectes característics dels parcs naturals. Així, a diferència d'altres modalitats d'espais naturals protegits (parcs nacionals, reserves naturals, etc.), els territoris declarats com a parc natural presenten generalment un alt nivell d'humanització i, malgrat això, han mantingut uns valors naturals molt rellevants que han motivat la seva protecció jurídica. Aquesta pretén, en general, fer compatible l'activitat humana (aprofitaments de (ca)
 • A nature park, or sometimes natural park, is a designation for a protected landscape by means of long-term planning, sustainable use and agriculture. (en)
 • Un parc naturel est un territoire dont l'aménagement est prévu à long terme, notamment l'utilisation des sols et les changements dans leur affectation, via la régulation de l'emprise de l'agriculture, des activités industrielles, de l'artificialisation des sols due notamment à l'étalement urbain, etc. Les milieux naturels (faune, flore, etc.) y sont généralement pour partie protégés, par la législation (dépendant de chaque pays), des activités humaines pouvant leur nuire. Un parc naturel peut également avoir une vocation touristique. (fr)
 • Het begrip natuurpark heeft in het Nederlands geen vaststaande betekenis. De volgende betekenissen kunnen worden toegekend aan een natuurpark: * een nationaal park. * een (beschermd) natuurgebied, meestal met enige recreatieve betekenis. * een park met kenmerken van een dierentuin, botanische tuin of een museum, waarin kennisgemaakt kan worden met delen van de inheemse of uitheemse fauna of flora, dan wel met prehistorische bewoning. Voorbeelden zijn Natuurpark Berg & Bos en Natuurpark Lelystad in Nederland en het wildpark of natuurpark Han-sur-Lesse in België. * een beschermd waardevol cultuurlandschap van enige omvang. Onder meer in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Kroatië zijn sommige cultuurlandschappen begrensd vanwege hun landschappelijke kwaliteiten of hun fauna of flora. Dez (nl)
 • Приро́дный па́рк — охраняемый обширный участок природного или культурного ландшафта; используется для: рекреационных (например, организованного туризма), природоохранных, просветительских и других целей. В отличие от заповедников, резерватов и некоторых других охраняемых территорий режим охраны в природных парках наименее строгий. Природные парки имеются в России, Франции, Германии, Австрии, Финляндии, Индонезии, Украине, Эстонии и многих других государствах. (ru)
 • Um parque natural é um tipo de área protegida que tem como objetivo preservar o patrimônio natural e cultural de uma região, proporcionando à população local um ambiente de lazer e fomentando atividades econômicas que tenham como base a proteção do meio ambiente. Originários inicialmente da França, onde são chamados parcs naturels régionaux (parques naturais regionais), mais tarde se difundiram para outros países, como Portugal, Alemanha, Espanha e Brasil. (pt)
rdfs:label
 • Nature park (en)
 • متنزه طبيعي (ar)
 • Parc natural (ca)
 • Přírodní park (cs)
 • Naturpark (de)
 • Natura parko (eo)
 • Parque natural (es)
 • Natura-parke (eu)
 • Parc naturel (fr)
 • Taman alam (in)
 • 자연공원 (ko)
 • 自然公園 (ja)
 • Natuurpark (nl)
 • Parque natural (pt)
 • Obszar chronionego krajobrazu (pl)
 • Naturpark (naturområde) (sv)
 • Природный парк (ru)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:type of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License