About: Nandidae

An Entity of Type: fish, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Nandidae, the leaffish, are a family of small freshwater fishes which some authorities classify in the order Anabantiformes, but which the 5th edition of Fishes of the World classifies the family and the related Badidae and Pristolepididae outside that order as "sister-taxa". Fishes of the World classified these families and the Anabantiformes alongside Synbranchiformes, Carangiformes, Istiophoriformes and Pleuronectiformes in a monophyletic clade which is a sister taxon to the Ovalentaria but to which the authors do not assign a rank or a name. According to FishBase, the family includes three genera: Nandus of South and Southeast Asia with several species, and the monotypic Afronandus and Polycentropsis of tropical West and Middle Africa. Most recent authorities place the two African gene

Property Value
dbo:abstract
 • النانديات (الاسم العلمي:Nandidae) هي فصيلة من الأسماك تتبع رتبة أناباسيات الشكل من طائفة شعاعيات الزعانف. (ar)
 • Nandidae arrain pertziformeen familia da, Asiako eta Afrikako ur gezatan bizi dena. (eu)
 • Los Nandidae son una familia de peces de agua dulce y de estuarios incluida en el orden Perciformes.​ Se distribuyen por ríos tropicales de todo el sur de Asia y África y en estuarios marinos de estos ríos.​ Cabeza grande con una gran boca; aleta dorsal continua y aleta caudal redondeada; la línea lateral incompleta o inexistente; el preopérculo y los huesos infraorbitales tienen el borde serrado.​ Muchas especies son depredadores feroces.​ En su comportamiento reproductivo tienen cuidado de sus crías; las larvas tienen numerosas células de fijación individuales al saco vitelino.​ (es)
 • Bien que cette famille de poissons soit reconnue par ITIS et FishBase, son contenu n'est pas le même en fonction des auteurs. (fr)
 • Nandidae, the leaffish, are a family of small freshwater fishes which some authorities classify in the order Anabantiformes, but which the 5th edition of Fishes of the World classifies the family and the related Badidae and Pristolepididae outside that order as "sister-taxa". Fishes of the World classified these families and the Anabantiformes alongside Synbranchiformes, Carangiformes, Istiophoriformes and Pleuronectiformes in a monophyletic clade which is a sister taxon to the Ovalentaria but to which the authors do not assign a rank or a name. According to FishBase, the family includes three genera: Nandus of South and Southeast Asia with several species, and the monotypic Afronandus and Polycentropsis of tropical West and Middle Africa. Most recent authorities place the two African genera in the South American leaffish family, Polycentridae, which is only distantly related to Nandus (the "true" Nandidae). Another Asian family, Pristolepididae, share the common name leaffish and appear to be more closely related. These fish usually have a coloration that appears to have evolved to resemble dead leaves, and very large protractile mouths. Those features, along with their peculiar movements (seemingly intended to resemble a leaf innocently moving through the water) help them to catch fairly large prey compared to their body size, including small fish, aquatic insects, and other invertebrates. They tend to stay in one place and wait for prey; they are "lie-in-wait" predators. Their odd, leaf-like appearance and unusual behavior make them interesting to aquarium hobbyists. (en)
 • I Nandidi sono una piccola famiglia di pesci predatori diffusi nel Sudest asiatico. Il corpo è tozzo e muscoloso, ma la particolarità di queste specie è di avere una testa e una bocca molto grande, quest'ultima anche protrattile (usata per aspirare le prede). Il genere Nandus è un voracissimo predatore. Le larve dopo la schiusa si riuniscono in gruppi fino alla consumazione del sacco vitellino. Alcune specie sono di interesse acquariofilo. (it)
 • 아시아낙엽고기과(Nandidae)는 등목어목에 속하는 조기어류 과의 하나이다. 아마존강, 기아나등에서 사는 물고기로 리프피시(leaf fish)로도 불린다. 일반적으로 말하는 리프피시는 특히 나뭇잎을 닮은 Monocirrhus polyacanthus를 지칭한다. 나뭇잎을 닮은 의태는 먹이를 잡고 천적을 피하기 위한 적응이다. (ko)
 • Wielocierniowate, liścieniowate (Nandidae) – rodzina słodkowodnych ryb okoniokształtnych. Kilka gatunków jest hodowanych w akwariach. (pl)
 • Nandidae é uma família de peixes da subordem Percoidei, superfamília Percoidea. (pt)
 • Bladfiskar (Nandidae) är en familj strålfeniga fiskar från södra Asien. Trivialnamnet bladfiskar kommer av att deras från sidorna sammanpressade kroppar och oftast brun till grönaktiga och fläckiga färgteckning gör att de liknar löv, en sorts kamouflage. Bladfiskar är sötvattensfiskar som förekommer i många olika miljöer, från i långsamt flytande floder och andra vattendrag, som kanaler och diken, till i sjöar, dammar och reservoarer, samt i våtmarker, träsk, översvämmade risfält och andra vattendränkta områden. Några arter kan också kan förekomma i brackvatten vid flodmynningar. De är rovfiskar som livnär sig av mindre fiskar och ryggradslösa djur, som små kräftdjur och insekter. De fångar sina byten genom att ligga i bakhåll bland vegetation, där deras utseende kamouflerar dem för bytet, samtidigt som kamouflaget också skyddar bladfisken själv från att upptäckas av större rovfiskar. Familjen Nandidaes systematik har länge varit oklar och är fortfarande i vissa avseenden inte helt klarlagd och föremål för diskussion. Den systematiska historian är invecklad och flera olika taxonomiska representationer av familjen har förekommit. Den traditionella överordnade klassificeringen är inom ordningen aborrartade fiskar (Perciformes), men kladistisk klassificering under 2000-talet placerar familjen inom ordningen . Den inre systematiken var länge baserad på traditionella metoder som iakttagbara egenskaper, och familjen Nandidae har tidigare ansetts omfatta flera släkten, som idag, efter mer fylogenetiska studier, är omklassade till nya familjer. En indelning efter fylogenetiska principer utgår från evolutionärt släktskap. Utseendemässiga likheter som den traditionella systematiken bygger på kan indikera släktskap, men likheten kan också vara ett resultat av konvergent evolution, och motsvarar då inte ett släktskap, varför den traditionella systematiken kan skilja sig från den nyare fylogenetiska systematiken. Idag anses familjen Nandidae efter fylogenetiska undersökningar under 2000-talet bestå av ett enda släkte, Nandus, med sju arter. Typart för släktet är. Övriga arter är Nandus nebulosus, Nandus oxyrhynchus, Nandus prolixus, Nandus andrewi, Nandus mercatus och . Tidigare har upp till sju andra släkten genom åren i olika kombinationer placerats i familjen, nämligen Afronandus, Badis, Dario, Monocirrhus, Pristolepis, Polycentropsis och Polycentrus. Trivialnamnet bladfisk har använts om fem släkten, Nandus, Afronandus, Monocirrhus, Polycentropsis och Polycentrus, vilket motsvarar en gruppering för Nandidae som användes i en inflytelserik studie av 1970, vilken dock själv redan då noterade att hans gruppering troligen inte representerade en fylogenetisk linje och nämnde möjligheten av konvergent evolution inom gruppen. Som icke-systematiskt namn används bladfisk som en konsekvens inte bara om fiskar som ingår i familjen Nandidae, utan även om vissa andra fiskar med ett lövlikt utseende som tillhör andra familjer. På svenska brukar man till exempel med bladfisk i första hand syfta på Monocirrhus polyacanthus från Sydamerika. Det är en liten brunaktig, lövliknande fisk med ett utskott på underkäken som liknar ett bladskaft. Den förs systematiskt inte längre till familjen Nandidae, utan tillhör nu familjen Polycentridae, men associeras med trivialnamnet bladfisk i svenskan. De sju släktena som någon gång av någon auktor förts till familjen Nandidae, men som numera inte längre ingår i familjen, är nu fördelade på följande familjer: Badidae (släktena Badis och Dario i södra Asien), Polycentridae (släktena Afronandus och Polycentropsis i Afrika och Polycentrus och Monocirrhus i Sydamerika) och (släktet Pristolepis i södra Asien). Badidae, Nandidae och Pristolepididae bildar en klad, eller monofyletisk grupp, som underordningen inom ordningen Anabantiformes. Ordning för Polycentridae är i traditionell systematik Perciformes, men betecknas enligt nyare kladistisk klassificering som oviss, incertae sedis. Polycentridae tros enligt fylogenetiska studier inte vara närmare släkt med Nandidae, utan bara avlägset släkt. Nandus kan för att förtydliga något kring trivalnamnen idag närmast sägas motsvara "asiatiska bladfiskar". (sv)
 • 南鱸科(学名:Nandidae)為輻鰭魚綱攀鱸目的其中一個科,為小型的熱帶淡水魚,野生種主要分布於亞洲,少數種類分布於非洲。部分分類法會將棕鱸科併入本科。 (zh)
 • На́ндові (Nandidae) — родина прісноводних риб. Раніше зараховулась до ряду окуневидних, але за сучасною систематикою вони належить до ряду лабіринтових. Існують певні розбіжності в систематиці родин нандових і поліцентрових (Polycentridae). Згідно електронної бази даних FishBase, до родини нандових зараховуються роди нандус (Nandus), поліцентропсис (Polycentropsis) і афронандус (Afronandus), а до родини поліцентрових — роди поліцентрус (Polycentrus) і моноцирус (Monocirrhus). Натомість ITIS зараховує до родини нандових роди бадіс (Badis), даріо (Dario), нандус і пристолепіс (Pristolepis), а до родини поліцентрових — роди афронандус, моноцирус, поліцентропсіс і поліцентрус. Проте дані цих обидвох джерел вже застаріли. За даними досліджень Коллінза, Бріца і Рюбера, що були опубліковані 2015 року, чотири зі згадуваних родів (афронандус, моноцирус, поліцентропсіс, поліцентрус) включаються до складу родини поліцентрових, і лише один рід нандус утворює родину нандових. Цієї ж схеми дотримується каталог риб Ешмаєра. Представники роду нандус мешкають у Південній Азії. Ці невеликі риби мають високу будову тіла й сильно стиснуті з боків. Рот великий, навіть дуже великий, до того ж здатний сильно висовуватись уперед і розширятися при цьому. Через таку пащу, озброєну численними дрібними зубчиками, риби здатні проковтнути доволі велику здобич, розмір якої може становити більше половини їх власної довжини. Голова велика, морда гостра, зяброві перетинки роз'єднані. Спинний і анальний плавці поділяються на твердопроменеву попереду й м'якопроменеву позаду частини, що об'єднуються між собою. Бічна лінія є неповною. Забарвлення буває переважно невиразним і мінливим, завдяки чому риби пристосовуються до конкретного середовища й виглядають непомітними. Самки й самці у нандових зовні практично не відрізняються між собою. В акваріумах іноді тримають такі види, як Nandus nandus і Nandus nebulosus. Зважаючи на малорухливий спосіб життя, великих акваріумів для утримання нандових не потрібно. Обов'язковою є наявність численних схованок. Це можуть бути густі кущі рослин, гроти й печери, утворені з каміння або горщиків для квітів, а ще корчі, коріння. Освітлення має бути неяскравим, інакше риби стають лякливими. Часто акваріум притінюють за допомогою рослин, що плавають на поверхні води. Всі представники родини є виразними хижаками. Здобич свою вони підстерігають у схованці, тримаючись невидимими завдяки забарвленню, що адаптується до середовища. Через агресивний хижацький характер до спільного акваріуму вони, зрозуміло, не підходять. У відносинах між собою риби зазвичай бувають терпимими. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 3335484 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 3349 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1010452276 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:authority
 • Bleeker, 1852 (en)
dbp:imageCaption
 • Gangetic leaffish Nandus nandus (en)
dbp:name
 • Asian leaffish (en)
dbp:subdivision
 • see text (en)
dbp:subdivisionRanks
dbp:taxon
 • Nandidae (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • النانديات (الاسم العلمي:Nandidae) هي فصيلة من الأسماك تتبع رتبة أناباسيات الشكل من طائفة شعاعيات الزعانف. (ar)
 • Nandidae arrain pertziformeen familia da, Asiako eta Afrikako ur gezatan bizi dena. (eu)
 • Los Nandidae son una familia de peces de agua dulce y de estuarios incluida en el orden Perciformes.​ Se distribuyen por ríos tropicales de todo el sur de Asia y África y en estuarios marinos de estos ríos.​ Cabeza grande con una gran boca; aleta dorsal continua y aleta caudal redondeada; la línea lateral incompleta o inexistente; el preopérculo y los huesos infraorbitales tienen el borde serrado.​ Muchas especies son depredadores feroces.​ En su comportamiento reproductivo tienen cuidado de sus crías; las larvas tienen numerosas células de fijación individuales al saco vitelino.​ (es)
 • Bien que cette famille de poissons soit reconnue par ITIS et FishBase, son contenu n'est pas le même en fonction des auteurs. (fr)
 • I Nandidi sono una piccola famiglia di pesci predatori diffusi nel Sudest asiatico. Il corpo è tozzo e muscoloso, ma la particolarità di queste specie è di avere una testa e una bocca molto grande, quest'ultima anche protrattile (usata per aspirare le prede). Il genere Nandus è un voracissimo predatore. Le larve dopo la schiusa si riuniscono in gruppi fino alla consumazione del sacco vitellino. Alcune specie sono di interesse acquariofilo. (it)
 • 아시아낙엽고기과(Nandidae)는 등목어목에 속하는 조기어류 과의 하나이다. 아마존강, 기아나등에서 사는 물고기로 리프피시(leaf fish)로도 불린다. 일반적으로 말하는 리프피시는 특히 나뭇잎을 닮은 Monocirrhus polyacanthus를 지칭한다. 나뭇잎을 닮은 의태는 먹이를 잡고 천적을 피하기 위한 적응이다. (ko)
 • Wielocierniowate, liścieniowate (Nandidae) – rodzina słodkowodnych ryb okoniokształtnych. Kilka gatunków jest hodowanych w akwariach. (pl)
 • Nandidae é uma família de peixes da subordem Percoidei, superfamília Percoidea. (pt)
 • 南鱸科(学名:Nandidae)為輻鰭魚綱攀鱸目的其中一個科,為小型的熱帶淡水魚,野生種主要分布於亞洲,少數種類分布於非洲。部分分類法會將棕鱸科併入本科。 (zh)
 • Nandidae, the leaffish, are a family of small freshwater fishes which some authorities classify in the order Anabantiformes, but which the 5th edition of Fishes of the World classifies the family and the related Badidae and Pristolepididae outside that order as "sister-taxa". Fishes of the World classified these families and the Anabantiformes alongside Synbranchiformes, Carangiformes, Istiophoriformes and Pleuronectiformes in a monophyletic clade which is a sister taxon to the Ovalentaria but to which the authors do not assign a rank or a name. According to FishBase, the family includes three genera: Nandus of South and Southeast Asia with several species, and the monotypic Afronandus and Polycentropsis of tropical West and Middle Africa. Most recent authorities place the two African gene (en)
 • Bladfiskar (Nandidae) är en familj strålfeniga fiskar från södra Asien. Trivialnamnet bladfiskar kommer av att deras från sidorna sammanpressade kroppar och oftast brun till grönaktiga och fläckiga färgteckning gör att de liknar löv, en sorts kamouflage. Bladfiskar är sötvattensfiskar som förekommer i många olika miljöer, från i långsamt flytande floder och andra vattendrag, som kanaler och diken, till i sjöar, dammar och reservoarer, samt i våtmarker, träsk, översvämmade risfält och andra vattendränkta områden. Några arter kan också kan förekomma i brackvatten vid flodmynningar. De är rovfiskar som livnär sig av mindre fiskar och ryggradslösa djur, som små kräftdjur och insekter. De fångar sina byten genom att ligga i bakhåll bland vegetation, där deras utseende kamouflerar dem för bytet, (sv)
 • На́ндові (Nandidae) — родина прісноводних риб. Раніше зараховулась до ряду окуневидних, але за сучасною систематикою вони належить до ряду лабіринтових. Існують певні розбіжності в систематиці родин нандових і поліцентрових (Polycentridae). Згідно електронної бази даних FishBase, до родини нандових зараховуються роди нандус (Nandus), поліцентропсис (Polycentropsis) і афронандус (Afronandus), а до родини поліцентрових — роди поліцентрус (Polycentrus) і моноцирус (Monocirrhus). Натомість ITIS зараховує до родини нандових роди бадіс (Badis), даріо (Dario), нандус і пристолепіс (Pristolepis), а до родини поліцентрових — роди афронандус, моноцирус, поліцентропсіс і поліцентрус. (uk)
rdfs:label
 • Nandidae (en)
 • نانديات (ar)
 • Nàndids (ca)
 • Ostnáči (cs)
 • Nandidae (es)
 • Nandidae (eu)
 • Nandidae (fr)
 • Nandidae (it)
 • 아시아낙엽고기과 (ko)
 • Nanderbaarzen (nl)
 • Wielocierniowate (pl)
 • Nandidae (pt)
 • Bladfiskar (sv)
 • Нандові (uk)
 • 南鱸科 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License