An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In epidemiology, mortality displacement is the occurrence of deaths at an earlier time than they would have otherwise occurred, meaning the deaths are displaced from the future into the present. The displacement may be described as the result of events such as heat waves, cold spells, epidemics and pandemics (especially influenza pandemics), famine or war, and allows for estimates of the mortality caused by those events.

Property Value
dbo:abstract
 • Übersterblichkeit (auch: Exzess-Mortalität) bezeichnet in der Demografie eine erhöhte Sterberate (Mortalität) im Vergleich zu empirischen Daten oder anders gewonnenen Erwartungswerten. Untersterblichkeit bezeichnet entsprechend eine im Vergleich verringerte Sterberate. (de)
 • El exceso de mortalidad denota un aumento temporal en la tasa de mortalidad (número de muertes) en una población determinada. Suele atribuirse a fenómenos ambientales –como olas de calor u olas de frío–, epidemias y pandemias –especialmente aquellas relacionadas con la gripe–, hambruna o guerra. Durante las olas de calor, por ejemplo, a menudo se observan muertes adicionales en la población, que afectan especialmente a los adultos mayores y a los enfermos. Sin embargo, después de algunos períodos con exceso de mortalidad, también se ha observado una disminución en la mortalidad general durante las semanas siguientes. Tal cambio hacia adelante a corto plazo en la tasa de mortalidad también se conoce como «efecto colateral». La posterior reducción compensatoria de la mortalidad sugiere que la ola de calor había afectado especialmente a aquellos cuya salud ya estaba tan comprometida que probablemente «hubiesen muerto a corto plazo de todos modos».​ (es)
 • Gehiegizko hilkortasunak populazio jakin bateko hilkortasun-tasa (heriotza-kopurua) aldi baterako handitzea adierazten du. Ingurumen-fenomenoei —hala nola bero-boladei edo hotz-boladei—, epidemiei eta pandemiei —batez ere gripearekin zerikusia dutenei—, goseteei edo gerrari egozten zaie. Bero-boladetan, adibidez, sarritan heriotza gehiago izaten dira biztanlerian, eta bereziki eragiten diete helduei, zaharrei eta gaixoei. Hala ere, gehiegizko hilkortasuna izan duten aldi batzuen ondoren, hurrengo asteetako hilkortasun orokorra ere murriztu egin dela ikusi da. Heriotza-tasan epe laburrera gertatutako aldaketa horri «» ere esaten zaio. Hilkortasunaren ondorengo konpentsazio-murrizketak adierazi lezake, bero-boladak eragin berezia izan zuela ordurako osasuna konprometituta zutenengan, zeinak «hala ere, hil egingo ziren epe laburrean». Hainbat erakundek eta ekimenek asteroko datuak eskaintzen dituzte gehiegizko hilkortasuna monitorizatzeko. Ahalegin handiak egin dira 2020an epe laburreko hilkortasun-datuak atzemateko, Koronabirusaren pandemiaren (COVID-19) eta haren mundu mailako efektuen baitan. (eu)
 • Une surmortalité (excess death rate en anglais) est un taux de mortalité anormalement élevé ou supérieur à un autre, jugé normal ou non (diminution de l'espérance de vie pour une catégorie de population, humaine ou animale, par rapport à une moyenne). (fr)
 • In epidemiology, mortality displacement is the occurrence of deaths at an earlier time than they would have otherwise occurred, meaning the deaths are displaced from the future into the present. The displacement may be described as the result of events such as heat waves, cold spells, epidemics and pandemics (especially influenza pandemics), famine or war, and allows for estimates of the mortality caused by those events. The earlier deaths are called excess deaths (i.e., more deaths than expected), and this time period is followed by a period of mortality deficit (i.e., fewer deaths than expected, because those people have died at a younger age). It is also known as "harvesting". Mortality deficit in a particular time period can be caused by deaths displaced to an earlier time (due to harvesting by an event in the past) or deaths displaced to a future time (due to lives being saved, also called "avoided mortality"). (en)
 • 사망률 변위는 폭염 또는 한파 등의 환경 현상으로 인해 일반적으로 주어진 인구의 사망률에 시간 또는 일시적으로 증가를 나타낸다. 예를 들어, 폭염 동안, 특히 노인과 병든 사람들에게 영향을 미쳐, 일반적으로 인구 사망률에 증가가 있다. 그러나, 몇몇 폭염에서는, 폭염 후 후속 주 동안 전체 사망률의 감소도 관찰되었다. 이런 사망률의 단기 순방향 이동은 수확 효과라고도 한다. 이후, 사망률의 보상 감소는 "어떻게든 단기간에 사망할 것이었던" 사람들은 면역체계가 제대로 발휘되지 않아 폭염에 큰 영향을 받았음을 의미한다. (ko)
 • L'eccesso di mortalità è un dato statistico utilizzato prevalentemente in epidemiologia e statistica medica che indica un aumento del tasso di mortalità di un determinato gruppo di popolazione rispetto alla media della popolazione o l'aumento del numero di decessi durante un certo periodo di tempo rispetto alla mortalità normalmente prevista nella stessa stagione. La mortalità viene costantemente monitorata in tutti i paesi. Nella UE come conseguenza del European Mortality Monitoring Project l'eccesso di mortalità è costantemente monitorato dalla rete Euromomo. Può essere calcolato un eccesso di mortalità specifico confrontando le morti per una specifica causa con la mortalità media per la stessa causa nelle stesse stagioni di altri anni. L'eccesso di mortalità può essere calcolato anche come l'aumento del tasso di mortalità nella popolazione generale a causa di uno specifico rischio morte: generato da una malattia specifica, un cataclisma, criminalità, crisi umanitaria, stato sociale ecc.. Nel caso di epidemie stagionali si tratta di utilizzare il numero di decessi avvenuti per tutte le cause e comparare il numero delle morti verificatisi durante la stagione influenzale con il dato medio delle morti registrato nel restante periodo dell'anno. Questo indicatore consente di valutare l’impatto di una epidemia sulla mortalità di una popolazione. Questo dato non soffre delle incertezze e variabilità del tasso di mortalità specifico o di letalità dovute a mancanza di diagnosi, imprecisioni di interpretazione e di notifica, in quanto i decessi vengono contati tutti, indipendentemente da qualunque altro fattore. Durante un evento come un'epidemia, la malattia può avere effetti sulla mortalità in vario modo: aumento degli incidenti, aggravamento di malattie non diagnosticate, suicidi, ecc. Il calcolo dell’eccesso di mortalità però non è facilmente utilizzabile durante lo svolgimento di un evento sanitario (come una pandemia influenzale) poiché necessita di un periodo di tempo più lungo e di un altro periodo di paragone che deve essere ben identificato e possibilmente privo di altre variabili che andrebbero a distorcere il risultato (ad esempio: epidemie in periodo di guerra). L'eccesso di mortalità rilevato tra le settimane 10 e 19 del 2020, durante la pandemia di COVID-19, nella provincia di Bergamo, confrontando la media dei decessi negli anni dal 2016 al 2019 è stato del 329,8%. L'eccesso di mortalità non identifica a priori uno specifico nesso causale in quanto diversi fattori che innalzano il rischio di morte possono coesistere, ma è un indicatore di una probabile correlazione. (it)
 • Oversterfte is een verhoogd sterftecijfer (mortaliteit) in een bepaalde periode, ten opzichte van een vergelijkingsperiode. Vaak wordt een jaar vergeleken met het gemiddelde van voorgaande jaren, of bijvoorbeeld de sterfte in de zomer met die in voorgaande zomers. Bij historisch onderzoek kan een jaar of decennium vergeleken worden met voorgaande én latere periodes. Vaak is het nodig om de populatie te specificeren, bijvoorbeeld kinderen, mannen, vrouwen, een bepaalde leeftijdsgroep, rokers, mensen met gezondheidsproblemen of deelnemers aan een grootschalig longitudinaal onderzoek. De term oversterfte kan ook voor andere levensvormen dan mensen gebruikt worden. Oversterfte bij mensen is meestal toe te schrijven aan omgevingsverschijnselen zoals hittegolven, koude periodes, epidemieën en pandemieën, vooral grieppandemieën, hongersnood of oorlog. Tijdens hittegolven worden bijvoorbeeld vaak extra sterfgevallen waargenomen onder de bevolking, vooral bij oudere volwassenen en zieken. Na perioden met overmatige sterfte is echter ook een daling van de totale sterfte in de daaropvolgende weken waargenomen. Een dergelijke verschuiving van het sterftecijfer op korte termijn wordt ook wel het oogsteffect genoemd. De vermindering van sterfte suggereert dat de hittegolf vooral diegenen trof wier gezondheid al zo in gevaar was zodat ze "op korte termijn toch zouden zijn gestorven". In 24 Europese landen worden sterftecijfers geconsolideerd door het platform EuroMOMO (European Mortality Monitoring Activity), met als doel het opsporen en meten van overmatige sterfgevallen als gevolg van seizoensgriep, pandemieën en andere bedreigingen voor de volksgezondheid. De EuroMOMO-website wordt gehost en onderhouden door het Statens Serum Intitut te Kopenhagen, Denemarken. (nl)
 • 超過死亡率(英:excess mortality rate)とは、特定の母集団の死亡率(死亡者の数)が一時的に増加し、本来想定される死亡率(期待値)の取りうる値(信頼区間)を超過した割合のことである。「死亡率の変動」(英:Mortality displacement)とも言う。 これは通常、熱波、寒波、伝染病、パンデミック(特にインフルエンザのパンデミック)、飢饉、戦争などによって引き起こされる。 (ja)
 • 短時間大量死亡是一种现象,即某個時間段死亡人数过多(即死亡人数多于预期)。 它通常由於热浪、寒潮、流行病和瘟疫、流感大流行、饑荒或战争等因素造成。 例如在热浪期间,人口中经常会出现额外的死亡,尤其是老年人和有嚴重基礎性疾病的人更容易去世。然而在短時間大量死亡之后,人們也观察到在随后的几周内总体死亡率有所下降。 (zh)
 • Избыточная смертность (англ. excess mortality) — временное увеличение смертности в популяции по сравнении с ожидаемой. Обычно вызывается внешними причинами, такими как экстремальная погода (жара или холод), эпидемии и пандемии (например, гриппа), голод или война. С математической точки зрения рассчитывается на основе соотношения между числом смертей данного населения, измеряется превышением числа смертей по сравнению с предыдущим средним значением. Следовательно, это количественный статистический показатель. По этой причине избыточную смертность приходится изучать по временному ряду данных, в частности потому что нередко (в случаях, когда избыточная смертность обусловлена ​​необычным климатическим явлением, катастрофой, войной, эпидемией) избыточная смертность затрагивает отдельных лиц или группы населения, которые более уязвимы для одного или нескольких рассматриваемых факторов смертности. После того, как эти люди умерли (например, в периоды сильной жары, например, в популяции зачастую наблюдаются дополнительные смерти, в основном среди пожилых и больных людей), было замечено последующее снижение смертности по сравнению с ожидаемой. Такой краткосрочный перенос смертности называют «эффектом жатвы» (англ. harvesting effect). Последующее снижение смертности связывают с тем, что жара в основном привела к гибели тех людей, которые с высокой вероятностью всё равно умерли бы в ближайшее время. Для демографа, эпидемиолога или экоэпидемиолога понятие избыточной смертности является индикатором (или даже биоиндикатором). Вся или часть избыточной смертности может быть предотвращена. Например, феномен избыточной смертности пчёл в случае «cиндрома разрушения пчелиных семей». В 24 странах Европы за мониторинг избыточной смертности отвечает EuroMOMO на базе Statens Serum Institut в Копенгагене, Дания. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 14019169 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 7718 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1122046505 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Übersterblichkeit (auch: Exzess-Mortalität) bezeichnet in der Demografie eine erhöhte Sterberate (Mortalität) im Vergleich zu empirischen Daten oder anders gewonnenen Erwartungswerten. Untersterblichkeit bezeichnet entsprechend eine im Vergleich verringerte Sterberate. (de)
 • Une surmortalité (excess death rate en anglais) est un taux de mortalité anormalement élevé ou supérieur à un autre, jugé normal ou non (diminution de l'espérance de vie pour une catégorie de population, humaine ou animale, par rapport à une moyenne). (fr)
 • 사망률 변위는 폭염 또는 한파 등의 환경 현상으로 인해 일반적으로 주어진 인구의 사망률에 시간 또는 일시적으로 증가를 나타낸다. 예를 들어, 폭염 동안, 특히 노인과 병든 사람들에게 영향을 미쳐, 일반적으로 인구 사망률에 증가가 있다. 그러나, 몇몇 폭염에서는, 폭염 후 후속 주 동안 전체 사망률의 감소도 관찰되었다. 이런 사망률의 단기 순방향 이동은 수확 효과라고도 한다. 이후, 사망률의 보상 감소는 "어떻게든 단기간에 사망할 것이었던" 사람들은 면역체계가 제대로 발휘되지 않아 폭염에 큰 영향을 받았음을 의미한다. (ko)
 • 超過死亡率(英:excess mortality rate)とは、特定の母集団の死亡率(死亡者の数)が一時的に増加し、本来想定される死亡率(期待値)の取りうる値(信頼区間)を超過した割合のことである。「死亡率の変動」(英:Mortality displacement)とも言う。 これは通常、熱波、寒波、伝染病、パンデミック(特にインフルエンザのパンデミック)、飢饉、戦争などによって引き起こされる。 (ja)
 • 短時間大量死亡是一种现象,即某個時間段死亡人数过多(即死亡人数多于预期)。 它通常由於热浪、寒潮、流行病和瘟疫、流感大流行、饑荒或战争等因素造成。 例如在热浪期间,人口中经常会出现额外的死亡,尤其是老年人和有嚴重基礎性疾病的人更容易去世。然而在短時間大量死亡之后,人們也观察到在随后的几周内总体死亡率有所下降。 (zh)
 • El exceso de mortalidad denota un aumento temporal en la tasa de mortalidad (número de muertes) en una población determinada. Suele atribuirse a fenómenos ambientales –como olas de calor u olas de frío–, epidemias y pandemias –especialmente aquellas relacionadas con la gripe–, hambruna o guerra. (es)
 • Gehiegizko hilkortasunak populazio jakin bateko hilkortasun-tasa (heriotza-kopurua) aldi baterako handitzea adierazten du. Ingurumen-fenomenoei —hala nola bero-boladei edo hotz-boladei—, epidemiei eta pandemiei —batez ere gripearekin zerikusia dutenei—, goseteei edo gerrari egozten zaie. Hainbat erakundek eta ekimenek asteroko datuak eskaintzen dituzte gehiegizko hilkortasuna monitorizatzeko. Ahalegin handiak egin dira 2020an epe laburreko hilkortasun-datuak atzemateko, Koronabirusaren pandemiaren (COVID-19) eta haren mundu mailako efektuen baitan. (eu)
 • In epidemiology, mortality displacement is the occurrence of deaths at an earlier time than they would have otherwise occurred, meaning the deaths are displaced from the future into the present. The displacement may be described as the result of events such as heat waves, cold spells, epidemics and pandemics (especially influenza pandemics), famine or war, and allows for estimates of the mortality caused by those events. (en)
 • L'eccesso di mortalità è un dato statistico utilizzato prevalentemente in epidemiologia e statistica medica che indica un aumento del tasso di mortalità di un determinato gruppo di popolazione rispetto alla media della popolazione o l'aumento del numero di decessi durante un certo periodo di tempo rispetto alla mortalità normalmente prevista nella stessa stagione. La mortalità viene costantemente monitorata in tutti i paesi. Nella UE come conseguenza del European Mortality Monitoring Project l'eccesso di mortalità è costantemente monitorato dalla rete Euromomo. (it)
 • Oversterfte is een verhoogd sterftecijfer (mortaliteit) in een bepaalde periode, ten opzichte van een vergelijkingsperiode. Vaak wordt een jaar vergeleken met het gemiddelde van voorgaande jaren, of bijvoorbeeld de sterfte in de zomer met die in voorgaande zomers. Bij historisch onderzoek kan een jaar of decennium vergeleken worden met voorgaande én latere periodes. Oversterfte bij mensen is meestal toe te schrijven aan omgevingsverschijnselen zoals hittegolven, koude periodes, epidemieën en pandemieën, vooral grieppandemieën, hongersnood of oorlog. (nl)
 • Избыточная смертность (англ. excess mortality) — временное увеличение смертности в популяции по сравнении с ожидаемой. Обычно вызывается внешними причинами, такими как экстремальная погода (жара или холод), эпидемии и пандемии (например, гриппа), голод или война. С математической точки зрения рассчитывается на основе соотношения между числом смертей данного населения, измеряется превышением числа смертей по сравнению с предыдущим средним значением. Следовательно, это количественный статистический показатель. (ru)
rdfs:label
 • Übersterblichkeit (de)
 • Exceso de mortalidad (es)
 • Gehiegizko hilkortasun (eu)
 • Surmortalité (fr)
 • Eccesso di mortalità (it)
 • 사망률 변위 (ko)
 • Mortality displacement (en)
 • 超過死亡率 (ja)
 • Oversterfte (nl)
 • Избыточная смертность (ru)
 • 短時間大量死亡 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License