About: Media type

An Entity of Type: galaxy, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A media type (also known as a MIME type) is a two-part identifier for file formats and format contents transmitted on the Internet. The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) is the official authority for the standardization and publication of these classifications. Media types were originally defined in Request for Comments RFC 2045 (MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies (Nov 1996) in November 1996 as a part of the MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) specification, for denoting type of email message content and attachments; hence the original name, MIME type. Media types are also used by other internet protocols such as HTTP and document file formats such as HTML, for similar purposes.

Property Value
dbo:abstract
 • Typ internetového média, původně označovaný jako typ MIME podle MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions, česky „víceúčelová rozšíření internetové pošty“) a někdy také Content-type podle hlavičky některých protokolů, jejíž hodnotou je právě takový typ, je dvoudílný identifikátor formátu souboru na Internetu. Identifikátory byly původně definovány v pro použití v e-mailových zprávách posílaných přes SMTP, jejich použití však expandovalo i do jiných protokolů, například HTTP, RTP nebo SIP. Typ média je složen nejméně ze dvou částí: typu, podtypu a jednoho čí více nepovinných parametrů. Například podtypy typu text (textová data) mají nepovinný parametr charset, který lze uvést pro informaci o kódování znaků. Podtypy typu multipart (data složená z více částí) často definují parametr boundary popisující znakovou sekvenci ohraničující jednotlivé části dat. Typy a podtypy, které začínají x., jsou nestandardní (nejsou registrovány organizací IANA). Podtypy začínající vnd. jsou specifické pro konkrétního tvůrce (dodavatele). Podtypy v osobním stromě začínají prs.. MIME je zkratka pro Multipurpose Internet Mail Extensions, specifikaci pro formátování ne-ASCII zpráv do podoby, aby mohly být posílány přes Internet. Mnoho e-mailových klientů nyní MIME podporuje, mohou tak posílat grafiku, zvukové soubory a videosoubory přes internetový poštovní systém. Existuje mnoho předdefinovaých typů MIME, například pro grafické soubory GIF nebo postscriptové soubory. Lze si také nadefinovat své vlastní typy MIME. Kromě e-mailových aplikací je mnoho typů MIME podporováno také webovými prohlížeči. To umožňuje zajistit, aby prohlížeče zobrazovaly nebo zpracovávaly soubory, které nejsou ve formátu HTML. Technologie MIME byla definována v roce 1992 v Internet Engineering Task Force (IETF). Nová verze, nazvaná S/MIME, podporuje šifrované zprávy. (cs)
 • Der Internet Media Type, auch MIME-Type (nach der Spezifikation Multipurpose Internet Mail Extensions) oder Content-Type (nach dem Namen des Feldes), klassifiziert die Daten im Rumpf einer Nachricht im Internet. Wie im MIME-Standard erläutert, wird z. B. bei einer HTTP-Übertragung einem Browser mitgeteilt, welche Daten der Webserver sendet – ob es beispielsweise ein Plain-Text-Dokument, ein HTML-Dokument oder ein PNG-Bild ist. Auch in E-Mails wird das „Content-Type“-Header-Feld dazu verwendet, die verschiedenen Daten zu klassifizieren. (de)
 • Un tipo de medio (también conocido como tipo MIME y tipo de contenido) es un identificador de dos partes para formatos de archivo transmitidos por Internet. IANA es el organismo oficial para la estandarización y publicación de las clasificaciones. Los media types fueron originalmente definidos en el RFC 2045 en noviembre de 1996 como parte de la especificación MIME, para denotar el tipo de los contenidos y adjuntos de los mensajes de Internet; de ahí el nombre de MIME type. Media types también es usado por otros protocolos como HTTP, y formatos de archivo como HTML, para propósitos similares. * Datos: Q1667978 (es)
 • Un type de médias (media type en anglais), à l'origine (et toujours communément) appelé type MIME, est un identifiant de format de données sur internet en deux parties. Les types de médias étaient à l'origine définis dans la RFC 2046 (publiée en novembre 1996) pour leur utilisation dans les courriels à travers le protocole SMTP, mais ils ont été étendus à d'autres protocoles comme le HTTP ou le SIP dans la RFC 6838 (publiée en janvier 2013). Un type de médias est composé d'au moins deux parties : un type et un sous-type structuré en arbre avec un suffixe optionnel, et de paramètres optionnels : type "/" [arbre "."] sous-type ["+" suffixe] *[";" paramètre] L'IANA définit actuellement les dix types suivants : application, audio, example, font, image, message, model, multipart, text et video, ainsi que les quatre arbres de sous-type suivants : arbre standard (sans préfixe), arbre éditeur (préfixe vnd.), arbre personnel (préfixe prs.) et arbre non enregistré (préfixe x.). Par exemple, le type de médias text/html; charset=UTF-8 est composé du type text, du sous-type html de l'arbre standard et du paramètre optionnel charset=UTF-8. D'après la RFC 6838, l'utilisation de la catégorie de sous-type non enregistré (préfixe x.) est fortement déconseillée. De plus les sous-types préfixés par x- ou X- ne sont plus considérés comme appartenant à cette catégorie. (fr)
 • A media type (also known as a MIME type) is a two-part identifier for file formats and format contents transmitted on the Internet. The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) is the official authority for the standardization and publication of these classifications. Media types were originally defined in Request for Comments RFC 2045 (MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies (Nov 1996) in November 1996 as a part of the MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) specification, for denoting type of email message content and attachments; hence the original name, MIME type. Media types are also used by other internet protocols such as HTTP and document file formats such as HTML, for similar purposes. (en)
 • メディアタイプ(日: メディア型,英: Media Type(s))は、ファイルやインターネット上で転送されるコンテンツの形式を表現する識別子である。MIMEタイプや要素タイプ (Content type)とも表記される。text/plainのように、スラッシュで区切る表記が特徴的である。 公式には、IANAがメディア型を管理している。現在の形式のメディア型は、RFC 1341のMIMEの仕様の一部として定義されたことに始まる。RFC 1341では、電子メールの本文や添付ファイルの種類の記述に用いている。その後、HTTPなどその他のインターネットプロトコルや、HTMLのようなファイル形式でも同様の目的に使用されるようになっていった。 RFC 2046やRFC 6838など、メディア型に関するRFCが複数存在するほか、WHATWGのMIME Sniffing Standardの4 MIME typesにもメディア型(MIMEタイプ)に関する規定が存在する。 RFC 2046の技術的内容及び構成を変更しない日本語訳が,日本産業規格JIS X 5810-2:2008「多目的インターネットメール拡張 (MIME) ―第2部: メディア型」として発行されている。 (ja)
 • 미디어 타입(media type), MIME 타입(MIME type), 콘텐츠 타입(content type)은 인터넷에 전달되는 파일 포맷과 포맷 콘텐츠를 위한 2 부분의 식별자이다. IANA는 이러한 분류를 표준화하고 출판하는 공식 기관이다. 미디어 타입은 원래 1996년에 MIME 사양의 일부로서 이메일 메시지 콘텐츠와 첨부파일의 종류를 고지하기 위해 RFC 2045에 정의되었으며 이를 근거로 MIME 타입이라는 이름이 만들어졌다. 미디어 타입은 또한 이와 비슷한 목적으로 HTTP와 같은 다른 인터넷 프로토콜과 HTML과 같은 문서 파일 포맷에 의해 사용되기도 한다. (ko)
 • Een mediatype, ook bekend als MIME-type of Content-Type is een tweedelig identificatieformat voor bestandsindelingen die via internet worden verzonden. De Internet Assigned Numbers Authority (IANA) is de officiële instantie voor de standaardisatie en publicatie van deze classificaties. Mediatypen werden oorspronkelijk gedefinieerd in RFC 2045 (MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies (nov 1996) in november 1996 als onderdeel van de MIME-specificatie (Multipurpose Internet Mail Extensions), voor het aanduiden van het type e-mail en bijlagen; vandaar de oorspronkelijke naam, MIME-type. Mediatypen worden ook gebruikt door andere internetprotocollen zoals HTTP en documentbestandsindelingen zoals HTML, voor vergelijkbare doeleinden. (nl)
 • Internet Media Types, также MIME-типы — типы данных, которые могут быть переданы посредством сети Интернет с применением стандарта MIME. Ниже приведён список MIME-заголовков и расширений файлов. (ru)
 • Media type, zwany także typem MIME (od ang. Multipurpose Internet Mail Extensions) oraz czasem Content-Type (po nazwie nagłówka kilku protokołów, którego wartość jest tego typu) – dwuczęściowy identyfikator formatu plików i formatu treści przesyłanych w Internecie.Identyfikatory te były początkowo zdefiniowane w do użycia w komunikatach poczty elektronicznej przesyłanej protokołem SMTP, ale ich użycie rozprzestrzeniło się na inne zastosowania, takie jak protokoły HTTP czy SIP. Identyfikator typu składa się z przynajmniej dwóch części: typu i podtypu, oraz opcjonalnych parametrów.Na przykład podtypy typu text posiadają opcjonalny parametr charset używany do wskazaniakodowania znaków,a podtypy typu multipart często definiują parametr boundary jako separator poszczególnych części. Typy lub podtypy zaczynające się od „x-” są określone jako niestandardowe – nie mogą być zarejestrowane wIANA.Podtypy zaczynające się od vnd. należą do rozszerzeń poszczególnych dostawców. (pl)
 • Um tipo de mídia de Internet ou tipo MIME (do inglês Internet media type ou MIME type) é um identificador padrão usado na Internet para indicar o tipo de dado que um arquivo contém. Usos comuns incluem o seguinte: * clientes de e-mail utilizam-nos para identificar arquivos de anexo; * navegadores web utilizam-nos para determinar como mostrar ou enviar arquivos que não estão no formato HTML; * mecanismos de busca utilizam-nos para classificar arquivos de dados na web. Um tipo de mídia é composto de um tipo, um subtipo e zero ou mais parâmetros opcionais. Como um exemplo, um arquivo HTML pode ser designado text/html; charset=UTF-8. Neste exemplo text é o tipo, html é o subtipo e charset=UTF-8 é um parâmetro opcional indicando a codificação de caracteres. O IANA gerencia o registro oficial de tipos de mídia. Os identificadores foram originalmente definidos no RFC 2046 e foram chamados de tipos MIME pois se referiam às partes não ASCII de mensagens de e-mail que eram compostas usando a especificação MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions, em português Extensões Multi-propósito de Correspondências da Internet). Eles também são referidos às vezes como Tipos de Conteúdo ou Content-types. Sua utilização expandiu de e-mails enviados através de SMTP, para outros protocolos como HTTP, RTP e SIP. Novos tipos de mídia podem ser criados com os procedimentos esboçados no RFC 6838. (pt)
 • 互联网媒体类型(Internet media type,也称为MIME类型(MIME type)或内容类型(content type))是给互联网上传输的内容赋予的分类类型。一份内容的互联网媒体类型是由其檔案格式与内容决定的。互联网媒体类型与文件拓展名相对应,因此计算机系统常常通过拓展名来确定一个文件的媒体类型并决定与其相关联的软件。互联网媒体类型的分类标准由互联网号码分配局(IANA)发布。1996年十一月,媒体类型在RFC 2045中被最初定义,当时仅被使用在SMTP协议的电子邮件中。现在其他的协议(比如HTTP或者SIP)也都常使用MIME类型。一个MIME类型至少包括两个部分:一个类型(type)和一个子类型(subtype)。此外,它还可能包括一个或多个可选参数(optional parameter)。比如,HTML文件的互联网媒体类型可能是 text/html; charset = UTF-8 在这个例子中,文件类型为text,子类型为html,而charset是一个可选参数,其值为UTF-8。 (zh)
 • MIME тип — код, який визначає формат файлу або тип контенту, що передається мережею Інтернет. Складається з двох частин. Коди визначає та офіційно оприлюднює тільки IANA. MIME типи спочатку були визначені в RFC 2045 у листопаді 1996 року, як чаcтина МІМЕ специфікації, для визначення типу вмісту повідомлень електронної пошти та вкладень. З часом, MIME типи почали використовувати в інших протоколах, таких як HTTP, та в форматах документів, таких як HTML, XML тощо. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 6269748 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 14871 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124898714 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Der Internet Media Type, auch MIME-Type (nach der Spezifikation Multipurpose Internet Mail Extensions) oder Content-Type (nach dem Namen des Feldes), klassifiziert die Daten im Rumpf einer Nachricht im Internet. Wie im MIME-Standard erläutert, wird z. B. bei einer HTTP-Übertragung einem Browser mitgeteilt, welche Daten der Webserver sendet – ob es beispielsweise ein Plain-Text-Dokument, ein HTML-Dokument oder ein PNG-Bild ist. Auch in E-Mails wird das „Content-Type“-Header-Feld dazu verwendet, die verschiedenen Daten zu klassifizieren. (de)
 • A media type (also known as a MIME type) is a two-part identifier for file formats and format contents transmitted on the Internet. The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) is the official authority for the standardization and publication of these classifications. Media types were originally defined in Request for Comments RFC 2045 (MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies (Nov 1996) in November 1996 as a part of the MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) specification, for denoting type of email message content and attachments; hence the original name, MIME type. Media types are also used by other internet protocols such as HTTP and document file formats such as HTML, for similar purposes. (en)
 • メディアタイプ(日: メディア型,英: Media Type(s))は、ファイルやインターネット上で転送されるコンテンツの形式を表現する識別子である。MIMEタイプや要素タイプ (Content type)とも表記される。text/plainのように、スラッシュで区切る表記が特徴的である。 公式には、IANAがメディア型を管理している。現在の形式のメディア型は、RFC 1341のMIMEの仕様の一部として定義されたことに始まる。RFC 1341では、電子メールの本文や添付ファイルの種類の記述に用いている。その後、HTTPなどその他のインターネットプロトコルや、HTMLのようなファイル形式でも同様の目的に使用されるようになっていった。 RFC 2046やRFC 6838など、メディア型に関するRFCが複数存在するほか、WHATWGのMIME Sniffing Standardの4 MIME typesにもメディア型(MIMEタイプ)に関する規定が存在する。 RFC 2046の技術的内容及び構成を変更しない日本語訳が,日本産業規格JIS X 5810-2:2008「多目的インターネットメール拡張 (MIME) ―第2部: メディア型」として発行されている。 (ja)
 • 미디어 타입(media type), MIME 타입(MIME type), 콘텐츠 타입(content type)은 인터넷에 전달되는 파일 포맷과 포맷 콘텐츠를 위한 2 부분의 식별자이다. IANA는 이러한 분류를 표준화하고 출판하는 공식 기관이다. 미디어 타입은 원래 1996년에 MIME 사양의 일부로서 이메일 메시지 콘텐츠와 첨부파일의 종류를 고지하기 위해 RFC 2045에 정의되었으며 이를 근거로 MIME 타입이라는 이름이 만들어졌다. 미디어 타입은 또한 이와 비슷한 목적으로 HTTP와 같은 다른 인터넷 프로토콜과 HTML과 같은 문서 파일 포맷에 의해 사용되기도 한다. (ko)
 • Een mediatype, ook bekend als MIME-type of Content-Type is een tweedelig identificatieformat voor bestandsindelingen die via internet worden verzonden. De Internet Assigned Numbers Authority (IANA) is de officiële instantie voor de standaardisatie en publicatie van deze classificaties. Mediatypen werden oorspronkelijk gedefinieerd in RFC 2045 (MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies (nov 1996) in november 1996 als onderdeel van de MIME-specificatie (Multipurpose Internet Mail Extensions), voor het aanduiden van het type e-mail en bijlagen; vandaar de oorspronkelijke naam, MIME-type. Mediatypen worden ook gebruikt door andere internetprotocollen zoals HTTP en documentbestandsindelingen zoals HTML, voor vergelijkbare doeleinden. (nl)
 • Internet Media Types, также MIME-типы — типы данных, которые могут быть переданы посредством сети Интернет с применением стандарта MIME. Ниже приведён список MIME-заголовков и расширений файлов. (ru)
 • 互联网媒体类型(Internet media type,也称为MIME类型(MIME type)或内容类型(content type))是给互联网上传输的内容赋予的分类类型。一份内容的互联网媒体类型是由其檔案格式与内容决定的。互联网媒体类型与文件拓展名相对应,因此计算机系统常常通过拓展名来确定一个文件的媒体类型并决定与其相关联的软件。互联网媒体类型的分类标准由互联网号码分配局(IANA)发布。1996年十一月,媒体类型在RFC 2045中被最初定义,当时仅被使用在SMTP协议的电子邮件中。现在其他的协议(比如HTTP或者SIP)也都常使用MIME类型。一个MIME类型至少包括两个部分:一个类型(type)和一个子类型(subtype)。此外,它还可能包括一个或多个可选参数(optional parameter)。比如,HTML文件的互联网媒体类型可能是 text/html; charset = UTF-8 在这个例子中,文件类型为text,子类型为html,而charset是一个可选参数,其值为UTF-8。 (zh)
 • MIME тип — код, який визначає формат файлу або тип контенту, що передається мережею Інтернет. Складається з двох частин. Коди визначає та офіційно оприлюднює тільки IANA. MIME типи спочатку були визначені в RFC 2045 у листопаді 1996 року, як чаcтина МІМЕ специфікації, для визначення типу вмісту повідомлень електронної пошти та вкладень. З часом, MIME типи почали використовувати в інших протоколах, таких як HTTP, та в форматах документів, таких як HTML, XML тощо. (uk)
 • Typ internetového média, původně označovaný jako typ MIME podle MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions, česky „víceúčelová rozšíření internetové pošty“) a někdy také Content-type podle hlavičky některých protokolů, jejíž hodnotou je právě takový typ, je dvoudílný identifikátor formátu souboru na Internetu. Identifikátory byly původně definovány v pro použití v e-mailových zprávách posílaných přes SMTP, jejich použití však expandovalo i do jiných protokolů, například HTTP, RTP nebo SIP. (cs)
 • Un tipo de medio (también conocido como tipo MIME y tipo de contenido) es un identificador de dos partes para formatos de archivo transmitidos por Internet. IANA es el organismo oficial para la estandarización y publicación de las clasificaciones. Los media types fueron originalmente definidos en el RFC 2045 en noviembre de 1996 como parte de la especificación MIME, para denotar el tipo de los contenidos y adjuntos de los mensajes de Internet; de ahí el nombre de MIME type. Media types también es usado por otros protocolos como HTTP, y formatos de archivo como HTML, para propósitos similares. (es)
 • Un type de médias (media type en anglais), à l'origine (et toujours communément) appelé type MIME, est un identifiant de format de données sur internet en deux parties. Les types de médias étaient à l'origine définis dans la RFC 2046 (publiée en novembre 1996) pour leur utilisation dans les courriels à travers le protocole SMTP, mais ils ont été étendus à d'autres protocoles comme le HTTP ou le SIP dans la RFC 6838 (publiée en janvier 2013). Un type de médias est composé d'au moins deux parties : un type et un sous-type structuré en arbre avec un suffixe optionnel, et de paramètres optionnels : (fr)
 • Um tipo de mídia de Internet ou tipo MIME (do inglês Internet media type ou MIME type) é um identificador padrão usado na Internet para indicar o tipo de dado que um arquivo contém. Usos comuns incluem o seguinte: * clientes de e-mail utilizam-nos para identificar arquivos de anexo; * navegadores web utilizam-nos para determinar como mostrar ou enviar arquivos que não estão no formato HTML; * mecanismos de busca utilizam-nos para classificar arquivos de dados na web. O IANA gerencia o registro oficial de tipos de mídia. (pt)
 • Media type, zwany także typem MIME (od ang. Multipurpose Internet Mail Extensions) oraz czasem Content-Type (po nazwie nagłówka kilku protokołów, którego wartość jest tego typu) – dwuczęściowy identyfikator formatu plików i formatu treści przesyłanych w Internecie.Identyfikatory te były początkowo zdefiniowane w do użycia w komunikatach poczty elektronicznej przesyłanej protokołem SMTP, ale ich użycie rozprzestrzeniło się na inne zastosowania, takie jak protokoły HTTP czy SIP. (pl)
rdfs:label
 • Typ internetového média (cs)
 • Internet Media Type (de)
 • Tipo de medio (es)
 • Type de médias (fr)
 • 미디어 타입 (ko)
 • Media type (en)
 • メディアタイプ (ja)
 • Mediatype (nl)
 • Typ MIME (pl)
 • Tipo de mídia da Internet (pt)
 • Список MIME-типов (ru)
 • 互联网媒体类型 (zh)
 • MIME тип (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License