Luminol (C8H7N3O2) is a chemical that exhibits chemiluminescence, with a blue glow, when mixed with an appropriate oxidizing agent. Luminol is a white-to-pale-yellow crystalline solid that is soluble in most polar organic solvents, but insoluble in water. Forensic investigators use luminol to detect trace amounts of blood at crime scenes, as it reacts with the iron in hemoglobin. Biologists use it in cellular assays to detect copper, iron, cyanides, as well as specific proteins via western blotting.

Property Value
dbo:abstract
 • El luminol (C8H7N3O2) és un compost químic que emet quimioluminescència, amb una brillantor blava, quan entra en contacte amb un agent oxidant. És un sòlid cristal·lí blanc, lleugerament groguenc, soluble en la majoria de dissolvents orgànics polars però insoluble en aigua. El luminol és utilitzat pels investigadors forenses per tal de detectar traces de sang en l', ja que reacciona amb el ferro de l'hemoglobina. També s'utilitza en biologia cel·lular per a detectar coure, ferro i cianurs, a més de la detecció de proteïnes específiques per la Transferència Western (Western blot en anglès). Per l'anàlisi d'una àrea, es pot ruixar la zona de forma regular amb luminol, de forma que les traces d'oxidants donen lloc a una brillantor blava de la substància, que pot ser vista en la foscor. La brillantor dura uns 30 segons, però els seus efectes es poden percebre en una fotografia de llarga exposició. És important aplicar el luminol uniformement, per evitar una aparença esbiaixada, com ara zones en què sembla que hi hagi més sang perquè han rebut més esprai. La intensitat de la brillantor no indica la quantitat original de sang, només la distribució de les traces que hi queden. (ca)
 • Luminol (C8H7N3O2) je chemikálie, která má vlastnost chemické luminiscence, když je smíchána se správným oxidačním činidlem (např. peroxid vodíku), vydává při ní nápadné modré světlo. Jeho krystalky jsou rozpustné skoro ve všech polárních rozpouštědlech ale nerozpustné ve vodě. Luminol je používán vyšetřovateli ve forenzních vědách k vyhledávání krvavých stop na místě činu, kde luminol reaguje s kyslíkem. Ten vzniká rozkladem například peroxidu vodíku a tento rozklad je značně urychlen (katalyzován) železnatými ionty přítomnými v hemoglobinu. Také se používá k testům na přítomnost mědi, železa a kyanidu a při metodě Western blot, ve které slouží luminol jako substrát pro peroxidázu konjugovanou s použitou sekundární protilátkou. (cs)
 • Η λουμινόλη (C8H7N3O2) είναι χημική ουσία που εμφανίζει , με μπλε λάμψη, όταν αναμειγνύεται με κατάλληλο οξειδωτικό μέσο. Η λουμινόλη είναι ένα λευκό προς ωχρό κίτρινο κρυσταλλικό στερεό, διαλυτό στους περισσότερους πολικούς οργανικούς διαλύτες, αλλά αδιάλυτο στο νερό. Οι εγκληματολόγοι χρησιμοποιούν λουμινόλη για να ανιχνεύσουν ίχνη αίματος σε σκηνές εγκλήματος, καθώς αντιδρά με τον σίδηρο της αιμοσφαιρίνης. Οι βιολόγοι το χρησιμοποιούν σε κυτταρικές αναλύσεις για την ανίχνευση του χαλκού, του σιδήρου και των κυανιδίων, καθώς και συγκεκριμένων πρωτεϊνών με . Όταν η λουμινόλη ψεκάζεται ομοιόμορφα σε μια περιοχή, ποσότητα ιχνών ενός ενεργοποιητικού οξειδωτικού κάνουν τη λουμινόλη να εκπέμπει μια μπλε λάμψη, που μπορεί να διακριθεί σε σκοτεινό χώρο. Η λάμψη διαρκεί περίπου 30 δευτερόλεπτα, αλλά οι ερευνητές μπορούν να τεκμηριώσουν το αποτέλεσμα με μια φωτογραφία μακράς έκθεσης. Οι ερευνητές των σκηνών εγκλημάτων πρέπει να το εφαρμόζουν ομοιόμορφα για να αποφύγουν τα λάθος αποτελέσματα, καθώς τα ίχνη του αίματος εμφανίζονται πιο συγκεντρωμένα σε περιοχές που λαμβάνουν περισσότερο ψέκασμα. Η ένταση της λάμψης δεν υποδεικνύει την ποσότητα αίματος ή άλλου παρόντος ενεργοποιητή, αλλά δείχνει μόνο την κατανομή ποσότητας ιχνών στην περιοχή. (el)
 • Luminol ist eine gelblich bis grün schimmernde, in Wasser unlösliche feste chemische Verbindung, die sich formal von Anilin, Phthalsäure und Hydrazin ableitet. (de)
 • Luminol (C8H7N3O2) is a chemical that exhibits chemiluminescence, with a blue glow, when mixed with an appropriate oxidizing agent. Luminol is a white-to-pale-yellow crystalline solid that is soluble in most polar organic solvents, but insoluble in water. Forensic investigators use luminol to detect trace amounts of blood at crime scenes, as it reacts with the iron in hemoglobin. Biologists use it in cellular assays to detect copper, iron, cyanides, as well as specific proteins via western blotting. When luminol is sprayed evenly across an area, trace amounts of an activating oxidant make the luminol emit a blue glow that can be seen in a darkened room. The glow only lasts about 30 seconds, but investigators can document the effect with a long-exposure photograph. Crime scene investigators must apply it evenly to avoid misleading results, as blood traces appear more concentrated in areas that receive more spray. The intensity of the glow does not indicate the amount of blood or other activator present, but only shows the distribution of trace amounts in the area. (en)
 • El luminol (5-amino-2,3-dihidroftalazina-1,4-diona) es un compuesto químico que exhibe quimioluminiscencia, emitiendo luz azul al ser mezclado con el agente oxidante adecuado. Es un sólido cristalino cuyo color varía desde el blanco al amarillo. Es soluble en la mayoría de disolventes polares, como el dimetilsulfóxido, pero insoluble en agua. Los investigadores forenses usan luminol para detectar trazas de sangre en las escenas del crimen, pues el luminol reacciona con el hierro presente en la hemoglobina. Los biólogos lo usan en ensayos celulares para detectar cobre, hierro y cianuros, además de proteínas específicas mediante la técnica denominada Western blot. Cuando el luminol es rociado de manera uniforme en una superficie, cantidades muy pequeñas de un agente oxidante pueden activarlo y hacer que emita una luz azul, visible en un lugar oscuro. El brillo dura unos 30 segundos, es posible documentar el efecto con una fotografía de larga exposición. Los investigadores deben aplicarlo uniformemente para evitar resultados engañosos, pues las trazas de sangre parecen más concentradas en las zonas donde se aplica más luminol. La intensidad del brillo no indica la cantidad de sangre u otro agente activante presente, sino la distribución de las trazas en esa zona. (es)
 • Luminol (C8H7N3O2) adalah suatu zat kimia yang menghasilkan , dengan cahaya pendar berwarna biru, ketika dicampur dengan suatu agen pengoksidasi yang sesuai. Luminol merupakan suatu padatan kristalin putih-hingga-kuning-pucat yang larut dalam banyak pelarut organik, namun tak larut dalam air. Penyidik forensik menggunakan luminol untuk mendeteksi jumlah jejak darah pada tempat kejadian perkara (TKP), karena zat ini bereaksi dengan besi dalam hemoglobin. Ahli biologi menggunakan zat ini dalam asai seluler untuk mendeteksi tembaga, besi, dan sianida, serta protein spesifik pada western blot. Bila luminol disemprotkan secara merata di suatu area, sejumlah oksidator teraktivasi membuat luminol memancarkan cahaya biru yang dapat dilihat di ruangan yang gelap. Cahaya hanya berlangsung sekitar 30 detik, namun penyidik dapat mendokumentasikan efeknya dengan fotografi pajaran-panjang. Penyidik TKP harus menerapkannya secara merata untuk menghindari hasil yang menyesatkan, karena jejak darah tampak lebih terkonsentrasi di area yang menerima lebih banyak semprotan. Intensitas cahaya tidak menunjukkan jumlah darah atau aktivator lain yang ada, namun hanya menunjukkan distribusi jumlah jejak di daerah tersebut. (in)
 • Le luminol est un produit chimique présentant une chimiluminescence, avec un éclat bleu caractéristique, lorsqu'il est mélangé avec un oxydant adéquat. Il s'agit d'un solide cristallin, blanc à légèrement jaune qui est soluble dans la plupart des solvants organiques polaires, mais insoluble dans l'eau. Le luminol est utilisé en criminalistique pour détecter les faibles traces de sang laissées sur les scènes de crime. Il est également utilisé par les biologistes pour détecter le cuivre, le fer et le cyanure. (fr)
 • Il luminol, (nome IUPAC 5-ammino-2,3-diidro-1,4-ftalazindione) è un composto chimico utilizzato dalla Polizia Scientifica per rilevare il sangue, dai biologi e biochimici per la ricerca di rame, ferro e cianuro, e per permettere l'identificazione di specifiche proteine separate mediante elettroforesi. È una sostanza molto versatile che, mischiata con un appropriato agente ossidante, esibisce una chemiluminescenza bluastra. È un solido cristallino bianco o leggermente giallino solubile nella maggior parte dei solventi organici anche di uso comune, ma è insolubile nell'acqua. (it)
 • ルミノール (luminol) は、窒素含有複素環式化合物の一種で、鑑識や、化学の演示実験に欠かせない試薬である。過酸化水素とともに用いると、血液の存在を強い発光で知らせる。その発光反応はルミノール反応と呼ばれる。水に不溶だが、塩基性水溶液には可溶。 (ja)
 • 루미놀(영어: luminol)은 다양한 용도로 쓰이는 화학발광을 나타내는 화학물질로, 적당한 산화제와 섞으면 푸른 빛을 낸다. 이는 흰색에서 노란색 정도의 색을 띠는 고체로, 이온화된 유기용매에 녹으며, 물에는 녹지 않는다. 루미놀은 철과 반응하기 때문에 범죄 현장 등에서 혈흔을 감식하는 데 쓰이며, 생물학자에겐 구리, 철, 시안화물을 검출하는 세포 분석에 쓰인다. 루미놀을 한 면적에 고르게 뿌리면, 활성 산화제가 루미놀을 빛을 내게 한다. 빛은 어두운 곳에서 볼 수 있다. 발광은 30초 정도 계속되지만, 노출을 길게 해 촬영을 하면 이 반응을 기록할 수 있다. 뿌릴 때에는 많은 혈흔이 있는 곳에 더 많은 양이 집중되도록 고르게 뿌려야 한다. 발광의 정도는 뿌린 양에 비례하지 않고, 남은 흔적의 양에 비례한다. (ko)
 • Luminol – organiczny związek chemiczny, hydrazyd kwasu ftalowego z grupą aminową w pierścieniu aromatycznym. Jest to substancja wykazująca chemiluminescencję związaną z utlenianiem luminolu w środowisku alkalicznym, w obecności określonych utleniaczy i aktywatorów jak np. heksacyjanożelazian(III) potasu K3[Fe(CN)6] czy siarczan miedzi CuSO4. Barwa emitowanego światła widzialnego zależy od warunków utlenienia (głównie od użytych aktywatorów). W roztworze wodnym luminolu wydajność kwantowa „świecenia” jest mała, ale w niektórych polarnych rozpuszczalnikach organicznych (np. DMSO lub DMF), wydajność ta może być nawet kilkanaście razy większa i może zachodzić nawet pod wpływem tlenu z powietrza, bez obecności dodatkowego aktywatora. (pl)
 • Luminol is een organische verbinding die een bijzondere eigenschap heeft: bij oxidatie ervan komt energie vrij in de vorm van zichtbaar licht. Dit verschijnsel wordt chemoluminescentie genoemd. Het verschijnsel treedt op wanneer de binding tussen de twee stikstofatomen wordt geoxideerd tot twee carbonzuuramide-groepen. Dit komt doordat de elektronen in de stikstofatomen in excitatie geraken (aangeslagen toestand). Bij het terugvallen naar de grondtoestand worden fotonen uitgezonden met een golflengte die overeenkomt met het blauwe gedeelte van het zichtbare licht. Luminol is een geelgroen poeder dat slecht oplosbaar is in water. (nl)
 • Luminol é uma substância química criada em 1928 por H. O. Albrecht, durante seu trabalho de doutoramento. Posteriormente, Fritz Feigl e seus colaboradores reconheceram o potencial desse reagente, na área da técnica de análise de toque, para a identificação de diminutas quantidades de peróxidos e íons ferricianeto. O bonito efeito luminescente, obtido como resultado, fez com que essa reação fosse logo apresentada em demonstrações para a divulgação da Química, peças teatrais e eventos artísticos.Com aplicações mais práticas, trata-se de um produto que é preparado misturando-se o Luminol propriamente dito, com uma substância à base de peróxido de hidrogênio ( água oxigenada), que reage muito lentamente. Quando essa mistura entra em contato com o sangue humano, utiliza o ferro presente na hemoglobina como agente catalisador causando uma reação de químioluminescência. Muito utilizado pela polícia científica, quando necessita saber se há vestígios de sangue em roupas, objetos ou lugares. No caso de tecidos, mesmo que a cena do crime tenha sido limpa, as fibras do tecido absorvem partes do composto de ferro, e assim, quando aplicado o luminol, ele causa uma reação de oxidação e "ilumina", literalmente, o local, ficando uma cor azul fluorescente. É mais útil, quando usado junto com luz ultravioleta, podendo-se assim ver mais claramente as evidências de sangue por contornos bem definidos. É importante lembrar que a reação apenas identifica uma presença de possíveis vestígios de sangue, devendo se proceder a exames de DNA para identificações mais conclusivas quanto a identidades. (pt)
 • Luminol, (3-aminoftalhydrazid eller 5-amino-2,3-dihydro-1,4-ftalazindion) är en kemisk substans som används i laboratoriesammanhang. I en alkalisk lösning, under oxidation med exempelvis väteperoxid, utsänder ämnet blått ljus. Detta fenomen benämns kemiluminiscens. Som katalysator för reaktionen kan kaliumferricyanid användas. (sv)
 • Люминол — органическое соединение с формулой C8H7N3O2. Представляет собой белые или светло-жёлтые кристаллы. Хорошо растворим в полярных органических растворителях, однако практически нерастворим в воде. Люминол является веществом, способным к хемилюминесценции. Он испускает синее свечение при взаимодействии с некоторыми окислителями. Люминол используется судебными экспертами для выявления следов крови, оставленных на месте преступления, так как он реагирует с железом, содержащимся в гемоглобине крови. Также люминол используют биологи при проведении различных исследований клеток для обнаружения меди, железа и цианидов. (ru)
 • 鲁米诺(英文:Luminol),或称发光胺、光敏靈、流明諾,是通用的发光化学试剂,与适当的氧化剂混合时会发出引人注目的蓝色光。它是白色至淡黄色的晶体,可溶于大多数有机极性溶剂,但不溶于水。 法医学上使用鲁米诺来检验犯罪现场含有的痕量血迹,生物学上则使用鲁米诺来检测细胞中的铜、铁及氰化物的存在。 (zh)
dbo:alternativeName
 • o-Aminophthaloyl hydrazide (en)
 • o-Aminophthalyl hydrazide (en)
 • 3-Aminophthalhydrazide (en)
 • 3-Aminophthalic hydrazide (en)
 • 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione (en)
dbo:iupacName
 • 5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione (en)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 406798 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 16284 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 982160540 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:imagealt
 • Ball-and-stick model of luminol (en)
dbp:imagefile
 • Luminol molecule ball.png (en)
 • Luminol.svg (en)
dbp:imagename
 • Chemical structure of luminol (en)
dbp:imagesize
 • 150 (xsd:integer)
 • 180 (xsd:integer)
dbp:name
 • Luminol (en)
dbp:othernames
 • 3 (xsd:integer)
 • 5 (xsd:integer)
 • o-Aminophthaloyl hydrazide (en)
 • o-Aminophthalyl hydrazide (en)
dbp:pin
 • 5 (xsd:integer)
dbp:verifiedrevid
 • 412516910 (xsd:integer)
dbp:watchedfields
 • changed (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Luminol ist eine gelblich bis grün schimmernde, in Wasser unlösliche feste chemische Verbindung, die sich formal von Anilin, Phthalsäure und Hydrazin ableitet. (de)
 • Le luminol est un produit chimique présentant une chimiluminescence, avec un éclat bleu caractéristique, lorsqu'il est mélangé avec un oxydant adéquat. Il s'agit d'un solide cristallin, blanc à légèrement jaune qui est soluble dans la plupart des solvants organiques polaires, mais insoluble dans l'eau. Le luminol est utilisé en criminalistique pour détecter les faibles traces de sang laissées sur les scènes de crime. Il est également utilisé par les biologistes pour détecter le cuivre, le fer et le cyanure. (fr)
 • Il luminol, (nome IUPAC 5-ammino-2,3-diidro-1,4-ftalazindione) è un composto chimico utilizzato dalla Polizia Scientifica per rilevare il sangue, dai biologi e biochimici per la ricerca di rame, ferro e cianuro, e per permettere l'identificazione di specifiche proteine separate mediante elettroforesi. È una sostanza molto versatile che, mischiata con un appropriato agente ossidante, esibisce una chemiluminescenza bluastra. È un solido cristallino bianco o leggermente giallino solubile nella maggior parte dei solventi organici anche di uso comune, ma è insolubile nell'acqua. (it)
 • ルミノール (luminol) は、窒素含有複素環式化合物の一種で、鑑識や、化学の演示実験に欠かせない試薬である。過酸化水素とともに用いると、血液の存在を強い発光で知らせる。その発光反応はルミノール反応と呼ばれる。水に不溶だが、塩基性水溶液には可溶。 (ja)
 • 루미놀(영어: luminol)은 다양한 용도로 쓰이는 화학발광을 나타내는 화학물질로, 적당한 산화제와 섞으면 푸른 빛을 낸다. 이는 흰색에서 노란색 정도의 색을 띠는 고체로, 이온화된 유기용매에 녹으며, 물에는 녹지 않는다. 루미놀은 철과 반응하기 때문에 범죄 현장 등에서 혈흔을 감식하는 데 쓰이며, 생물학자에겐 구리, 철, 시안화물을 검출하는 세포 분석에 쓰인다. 루미놀을 한 면적에 고르게 뿌리면, 활성 산화제가 루미놀을 빛을 내게 한다. 빛은 어두운 곳에서 볼 수 있다. 발광은 30초 정도 계속되지만, 노출을 길게 해 촬영을 하면 이 반응을 기록할 수 있다. 뿌릴 때에는 많은 혈흔이 있는 곳에 더 많은 양이 집중되도록 고르게 뿌려야 한다. 발광의 정도는 뿌린 양에 비례하지 않고, 남은 흔적의 양에 비례한다. (ko)
 • Luminol, (3-aminoftalhydrazid eller 5-amino-2,3-dihydro-1,4-ftalazindion) är en kemisk substans som används i laboratoriesammanhang. I en alkalisk lösning, under oxidation med exempelvis väteperoxid, utsänder ämnet blått ljus. Detta fenomen benämns kemiluminiscens. Som katalysator för reaktionen kan kaliumferricyanid användas. (sv)
 • Люминол — органическое соединение с формулой C8H7N3O2. Представляет собой белые или светло-жёлтые кристаллы. Хорошо растворим в полярных органических растворителях, однако практически нерастворим в воде. Люминол является веществом, способным к хемилюминесценции. Он испускает синее свечение при взаимодействии с некоторыми окислителями. Люминол используется судебными экспертами для выявления следов крови, оставленных на месте преступления, так как он реагирует с железом, содержащимся в гемоглобине крови. Также люминол используют биологи при проведении различных исследований клеток для обнаружения меди, железа и цианидов. (ru)
 • 鲁米诺(英文:Luminol),或称发光胺、光敏靈、流明諾,是通用的发光化学试剂,与适当的氧化剂混合时会发出引人注目的蓝色光。它是白色至淡黄色的晶体,可溶于大多数有机极性溶剂,但不溶于水。 法医学上使用鲁米诺来检验犯罪现场含有的痕量血迹,生物学上则使用鲁米诺来检测细胞中的铜、铁及氰化物的存在。 (zh)
 • El luminol (C8H7N3O2) és un compost químic que emet quimioluminescència, amb una brillantor blava, quan entra en contacte amb un agent oxidant. És un sòlid cristal·lí blanc, lleugerament groguenc, soluble en la majoria de dissolvents orgànics polars però insoluble en aigua. El luminol és utilitzat pels investigadors forenses per tal de detectar traces de sang en l', ja que reacciona amb el ferro de l'hemoglobina. També s'utilitza en biologia cel·lular per a detectar coure, ferro i cianurs, a més de la detecció de proteïnes específiques per la Transferència Western (Western blot en anglès). (ca)
 • Luminol (C8H7N3O2) je chemikálie, která má vlastnost chemické luminiscence, když je smíchána se správným oxidačním činidlem (např. peroxid vodíku), vydává při ní nápadné modré světlo. Jeho krystalky jsou rozpustné skoro ve všech polárních rozpouštědlech ale nerozpustné ve vodě. (cs)
 • Η λουμινόλη (C8H7N3O2) είναι χημική ουσία που εμφανίζει , με μπλε λάμψη, όταν αναμειγνύεται με κατάλληλο οξειδωτικό μέσο. Η λουμινόλη είναι ένα λευκό προς ωχρό κίτρινο κρυσταλλικό στερεό, διαλυτό στους περισσότερους πολικούς οργανικούς διαλύτες, αλλά αδιάλυτο στο νερό. Οι εγκληματολόγοι χρησιμοποιούν λουμινόλη για να ανιχνεύσουν ίχνη αίματος σε σκηνές εγκλήματος, καθώς αντιδρά με τον σίδηρο της αιμοσφαιρίνης. Οι βιολόγοι το χρησιμοποιούν σε κυτταρικές αναλύσεις για την ανίχνευση του χαλκού, του σιδήρου και των κυανιδίων, καθώς και συγκεκριμένων πρωτεϊνών με . (el)
 • Luminol (C8H7N3O2) is a chemical that exhibits chemiluminescence, with a blue glow, when mixed with an appropriate oxidizing agent. Luminol is a white-to-pale-yellow crystalline solid that is soluble in most polar organic solvents, but insoluble in water. Forensic investigators use luminol to detect trace amounts of blood at crime scenes, as it reacts with the iron in hemoglobin. Biologists use it in cellular assays to detect copper, iron, cyanides, as well as specific proteins via western blotting. (en)
 • El luminol (5-amino-2,3-dihidroftalazina-1,4-diona) es un compuesto químico que exhibe quimioluminiscencia, emitiendo luz azul al ser mezclado con el agente oxidante adecuado. Es un sólido cristalino cuyo color varía desde el blanco al amarillo. Es soluble en la mayoría de disolventes polares, como el dimetilsulfóxido, pero insoluble en agua. (es)
 • Luminol (C8H7N3O2) adalah suatu zat kimia yang menghasilkan , dengan cahaya pendar berwarna biru, ketika dicampur dengan suatu agen pengoksidasi yang sesuai. Luminol merupakan suatu padatan kristalin putih-hingga-kuning-pucat yang larut dalam banyak pelarut organik, namun tak larut dalam air. Penyidik forensik menggunakan luminol untuk mendeteksi jumlah jejak darah pada tempat kejadian perkara (TKP), karena zat ini bereaksi dengan besi dalam hemoglobin. Ahli biologi menggunakan zat ini dalam asai seluler untuk mendeteksi tembaga, besi, dan sianida, serta protein spesifik pada western blot. (in)
 • Luminol is een organische verbinding die een bijzondere eigenschap heeft: bij oxidatie ervan komt energie vrij in de vorm van zichtbaar licht. Dit verschijnsel wordt chemoluminescentie genoemd. Het verschijnsel treedt op wanneer de binding tussen de twee stikstofatomen wordt geoxideerd tot twee carbonzuuramide-groepen. Dit komt doordat de elektronen in de stikstofatomen in excitatie geraken (aangeslagen toestand). Bij het terugvallen naar de grondtoestand worden fotonen uitgezonden met een golflengte die overeenkomt met het blauwe gedeelte van het zichtbare licht. (nl)
 • Luminol – organiczny związek chemiczny, hydrazyd kwasu ftalowego z grupą aminową w pierścieniu aromatycznym. Jest to substancja wykazująca chemiluminescencję związaną z utlenianiem luminolu w środowisku alkalicznym, w obecności określonych utleniaczy i aktywatorów jak np. heksacyjanożelazian(III) potasu K3[Fe(CN)6] czy siarczan miedzi CuSO4. Barwa emitowanego światła widzialnego zależy od warunków utlenienia (głównie od użytych aktywatorów). (pl)
 • Luminol é uma substância química criada em 1928 por H. O. Albrecht, durante seu trabalho de doutoramento. Posteriormente, Fritz Feigl e seus colaboradores reconheceram o potencial desse reagente, na área da técnica de análise de toque, para a identificação de diminutas quantidades de peróxidos e íons ferricianeto. O bonito efeito luminescente, obtido como resultado, fez com que essa reação fosse logo apresentada em demonstrações para a divulgação da Química, peças teatrais e eventos artísticos.Com aplicações mais práticas, trata-se de um produto que é preparado misturando-se o Luminol propriamente dito, com uma substância à base de peróxido de hidrogênio ( água oxigenada), que reage muito lentamente. Quando essa mistura entra em contato com o sangue humano, utiliza o ferro presente na hemo (pt)
rdfs:label
 • Luminol (ca)
 • Luminol (cs)
 • Luminol (de)
 • Λουμινόλη (el)
 • Luminol (en)
 • Luminol (es)
 • Luminol (fr)
 • Luminol (in)
 • Luminol (it)
 • ルミノール (ja)
 • 루미놀 (ko)
 • Luminol (nl)
 • Luminol (pl)
 • Luminol (pt)
 • Люминол (ru)
 • Luminol (sv)
 • 鲁米诺 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Luminol (en)
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of