About: Lipogenesis

An Entity of Type: Election, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In biochemistry, lipogenesis is the conversion of fatty acids and glycerol into fats, or a metabolic process through which acetyl-CoA is converted to triglyceride for storage in fat. Lipogenesis encompasses both fatty acid and triglyceride synthesis, with the latter being the process by which fatty acids are esterified to glycerol before being packaged into very-low-density lipoprotein (VLDL). Fatty acids are produced in the cytoplasm of cells by repeatedly adding two-carbon units to acetyl-CoA. Triacylglycerol synthesis, on the other hand, occurs in the endoplasmic reticulum membrane of cells by bonding three fatty acid molecules to a glycerol molecule. Both processes take place mainly in liver and adipose tissue. Nevertheless, it also occurs to some extent in other tissues such as the gu

Property Value
dbo:abstract
 • La lipogènesi és el procés metabòlic mitjançant el qual el cos converteix carbohidrats consumits amb la dieta en àcids grassos, que seguidament s'esterifiquen per a formar triacilglicerols i s'emmagatzemen en adipòcits. La lipogènesi comença amb acetil-CoA o malonil-CoA i creix amb l'addició de dues unitats de carboni. La síntesi té lloc al citoplasma, a diferència de l'oxidació β, que es produeix als mitocondris. Molts dels enzims que participen en la síntesi d'àcids grassos estan organitzats en un complex multienzimàtic anomenat «àcid gras sintasa». En els individus obesos, aquest procés es pot produir fora dels teixits adiposos. La lipogènesi té una eficiència baixa, amb un cost energètic del 20–25% en els porcs. La taxa de conversió de carbohidrats en triacilglicerols només esdevé significativa una vegada s'han saturat les reserves d'energia en forma de glicogen. No hi ha cap procés que funcioni en sentit contrari, és a dir, que serveixi per a convertir els lípids en carbohidrats en l'ésser humà. (ca)
 • تكون الشحمهو عملية تمايز الخلايا التي تصبح بها الخلايا الشحمية كان تطون الشحم واحدًا من أكثر النماذج التي تم دراستها بشكل مكثف حول التمايز الخلوي. (ar)
 • La lipogenezo estas la biokemia reakcio per kiu estas sintezigitaj la grasacidoj de longa ĉeno esterigitaj (unuigitaj kun la glicerolo) por formi trigliceridojn aŭ reservograsojn. La sintezigo de grasacidoj de longa ĉeno okazas pere de du malsamaj sistemoj de enzimoj en la citoplasmo de la ĉelo, nome la acetil-CoA karboksilazo kaj la grasacida sintazo. La plilongigo de la ĉeno de la grasacidoj okazas en la endoplasma retikulo, katalizita per la enzima sistemo de la mikrosoma elongazo. (eo)
 • Lipogenesia lipidoen sintesia ahalbidetzen duen prozesu metabolikoari deritzo. Prozesu anaboliko honen bidez gantz-azidoak eta glizerola sortzen dira, bat egiterakoan lipidoak osatzen dituztenak. Ugaztunengan, lipogenesia zelularen zitoplasman burutzen da (batez ere gibelean, gantz ehunetan eta ugatz-guruinetan). Lipidoen katabolismoa eta beta oxidazioa, aldiz, mitokondrioetan osatzen dira. Animaliengan gantzak edo lipidoak kanpotik hartzen dira, dietaren bidez. Hala ere, lipidoak ere gluzidoetatik sor daitezke: jakina da abeltzaintzan animalia asko gizentzen direla gluzido ugari ematean, hauek gantzak baino merkeagoak direlako (patatak, ezkurrak, zerealak...). Gluzido horiek gantzak bihurtzen dira, animalien loditzea eraginez. Dietaren bidez hartutako glukosa hiru bide hauetatik doa: * %50a katabolizatzen da, CO2 , H2O eta energia emanez * %5a glukogeno bihurtzen da * %45a gantzak bihurtzen da Gantzak sortzeko glizerola eta gantz-azidoak sortu behar dira lehenik: * glizerola glizeraldehido-3-fosfato molekulatik sintetizatzen da. Molekula hori glukosatik eratorria da, glukolisiaren metabolito bat baita. * gantz-azidoak azetil-CoAtik sintetizatzen dira. Azetil-CoA hori ere glukosaren katabolismoan sortzen da. Molekula horretatik gantz-azidoak sortzen dira beta oxidazioaren alderantzizko prozesu baten bidez. Lipogenesia hormona batzuen kontrolpean dago. Intsulinak, esaterako, lipogenesia bultzatzen du. Adrenalinak eta glukagoiak, aldiz, inhibitu egiten dute. (eu)
 • La lipogénesis es la reacción bioquímica por la cual son sintetizados los ácidos grasos de cadena larga esterificados (unidos con el glicerol) para formar triglicéridos o grasas de reserva. (es)
 • In biochemistry, lipogenesis is the conversion of fatty acids and glycerol into fats, or a metabolic process through which acetyl-CoA is converted to triglyceride for storage in fat. Lipogenesis encompasses both fatty acid and triglyceride synthesis, with the latter being the process by which fatty acids are esterified to glycerol before being packaged into very-low-density lipoprotein (VLDL). Fatty acids are produced in the cytoplasm of cells by repeatedly adding two-carbon units to acetyl-CoA. Triacylglycerol synthesis, on the other hand, occurs in the endoplasmic reticulum membrane of cells by bonding three fatty acid molecules to a glycerol molecule. Both processes take place mainly in liver and adipose tissue. Nevertheless, it also occurs to some extent in other tissues such as the gut and kidney. A review on lipogenes in the brain was published in 2008 by Lopez and Vidal-Puig. After being packaged into VLDL in the liver, the resulting lipoprotein is then secreted directly into the blood for delivery to peripheral tissues. (en)
 • La lipogenèse désigne l'ensemble des processus biochimiques permettant la synthèse des lipides en général et des acides gras en particulier. Cet article ne traite que de la lipogenèse chez les animaux. C'est une phase de synthèse dans le processus de réserve énergétique des adipocytes. Elle se fait à partir des triglycérides alimentaires, des acides gras ou des glucides alimentaires. La régulation de la lipogenése est hormono-dépendante : * L'entrée des glucides dans les cellules est favorisée par l'insuline, sécrété par le pancréas. * L'enzyme Triglycéride synthétase est activé par l'insuline. * L'enzyme Triglycéride synthétase est inhibé par les catécholamines comme l'adrénaline. La lipogenèse permet la synthèse d'acides gras saturés par condensation de molécules d'acétate à 2 carbones. Chez les mammifères, ce processus a lieu dans le cytoplasme des cellules, principalement du foie, des tissus adipeux et des glandes mammaires. Cependant, il ne permet pas de synthétiser des acides gras saturés à plus de 16 carbones (acide palmitique) ou des acides gras insaturés. L'ensemble de la synthèse est réalisée au niveau d'un complexe multi-enzymatique appelée acide gras synthase. Le bilan de la synthèse de l'acide palmitique est: 8 acétyl-CoA + 7(ATP + H+) 14 NADPH + H2O → acide palmitique (C16:0) + 8 CoA + 7(ADP + Pi) + 14 NADP+ Cette synthèse est consommatrice d'énergie sous forme d'ATP et nécessite comme cofacteur du Coenzyme A (CoA) et du Nicotinamide Adénine Dinucléotide Phosphate (NADP). le CoenzymeA permet de faciliter l'utilisation de l'acétate par la cellule. L'acétyl-CoA provient principalement de la mitochondrie où il est synthétisé à partir du pyruvate lors du cycle de Krebs. Le NADP est l'agent réducteur de la synthèse des acides gras. De fait, il est oxydé à la fin de la réaction et doit être régénéré. L'élongation des acides gras saturés au-delà de 16 atomes de carbone est réalisée dans le réticulum endoplasmique et la mitochondrie. Dans le premier cas, l'élongation implique des acides gras élongases. Dans le second cas, l'élongation implique paradoxalement certaines enzymes de la lipolyse. La synthèse des acides gras insaturés à partir des acides gras saturés a lieu aux niveaux de la membrane du réticulum endoplasmique par des acide gras désaturases. La désaturation est consommatrice d'oxygène moléculaire (O2) et utilise comme cofacteur du Nicotinamide Adénine Dinucléotide (NAD) : acide stéarique + 2(NADH + H+) + O2 → acide oléique + NAD+ + 2H2O Tous les organismes ne synthétisent pas forcément tous les acides gras saturés et insaturés possibles. Par exemple, l'être humain ne peut pas synthétiser l'acide linoléique. Cet acide gras est dit essentiel et doit être apporté par l'alimentation. (fr)
 • Lipogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengubah asetil-KoA menjadi lipid. Kadar lipid dalam sirkulasi darah merupakan perimbangan antara lipogenesis dan lipolisis/oksidasi asam lemak. Lipogenesis terjadi karena stimulasi asupan karbohidrat dan terhambat oleh asam lemak tak jenuh dan kegiatan puasa. (in)
 • 生化学において、脂質生合成(英: lipogenesis)とは、脂肪酸とグリセロールを脂肪に変換すること、またはアセチルCoAをトリグリセリドに変換して脂肪に貯蔵する代謝過程である。脂質生合成には脂肪酸合成とトリグリセリド合成の2種類があり、後者は、超低密度リポタンパク質(VLDL)にパッケージ化される前に、脂肪酸とグリセロールがエステル化する過程である。脂肪酸は、細胞の細胞質で、アセチルCoAに炭素数2の単位を繰り返し付加することによって合成される。一方、トリアシルグリセロールは、細胞の小胞体膜で、グリセロール分子に3つの脂肪酸分子が結合することによって合成される。どちらの過程も、主に肝臓や脂肪組織で行われるが、それだけでなく腸や腎臓など他の組織でもある程度は起こる。2008年に、LopezとVidal-Puigによって、脳内における脂質生合成に関する総説が発表された。肝臓でVLDLにパッケージ化されて得られたリポタンパク質は、直接に血液中に分泌され、末梢組織へ送達される。 (ja)
 • 지방 생합성(脂肪生合成, 영어: lipogenesis) 또는 지방 생성(脂肪生成)은 지방으로 저장되기 위해 아세틸-CoA가 트라이글리세라이드로 전환되는 대사 과정이다. 지방의 트라이글리세라이드는 세포질의 지질 방울 내에 저장된다. 이 과정은 탄수화물, 지방산, 에탄올의 대사로부터 에너지를 전달하는 데 사용되는 유기 화합물인 아세틸-CoA로부터 시작된다. 시트르산 회로를 통해 아세틸-CoA는 분해되어 ATP를 생성하며, ATP는 단백질 합성 및 근육 수축을 포함한 많은 대사 과정의 에너지원이다. (ko)
 • Lipogenese is een proces in de lever waarbij enkelvoudige suikers, zoals glucose, worden omgezet in vetzuren. Deze vetzuren worden vervolgens, veresterd met glycerol, omgezet in triglyceride.Door lipogenese en daaropvolgend de triglyceridesynthese is het lichaam in staat om energie efficiënt voor langere tijd op te slaan in de vorm van vetten. Deze vetten worden vooral opgeslagen rondom organen en onder de huid. Lipogenese wordt gestimuleerd door een hoge bloedsuikerspiegel en hoge insulineconcentratie. Lipogenese wordt in gang gezet als alle opslagruimte voor glucose in de lever en spieren vol is. Het proces waarbij vetten weer worden verbruikt heet lipolyse. (nl)
 • Lipogeneza – anaboliczny proces estryfikacji, polegający na syntezie triacylogliceroli z wykorzystaniem kwasów tłuszczowych pochodzących z chylomikronów i lipoprotein lub powstałych w wyniku liponeogenezy. Proces zachodzi w warunkach dodatniego bilansu energetycznego, głównie w tkance tłuszczowej. Kwasy tłuszczowe są uwalniane z wymienionych wcześniej substancji znajdujących się w sąsiadującymi z adypocytami naczyniami włosowatymi dzięki enzymowi, lipazie lipoproteinowej. Następnie dochodzi do właściwej syntezy zachodzącej dzięki trzem innym enzymom – , i . Wzrost intensywności procesu wynika z działania insuliny, a spadek z działania adrenaliny oraz następuje podczas głodówki. Do syntezy 1 mola triacyloglicerolu wykorzystywana jest energia z rozpadu 8 moli ATP (pl)
 • Липогенез — процесс, посредством которого ацетил-КоА превращается в жирные кислоты. Ацетил-КоА представляет собой промежуточную стадию метаболизма простых сахаров, например таких как глюкоза. Посредством липогенеза и последующего синтеза триглицеридов организм эффективно запасает энергию в виде жиров. Липогенез включает как процесс синтеза жирных кислот, так и синтез триглицеридов (где жирная кислота до глицерина). Продукты секретируются из печени в виде липопротеинов очень низкой плотности (VLDL). Далее частицы VLDL всасываются непосредственно в кровь, где они созревают и функционируют для доставки эндогенных липидов в периферические ткани. (ru)
 • A Lipogênese é a síntese de ácidos graxos e triglicérides, que serão armazenados subsequentemente no fígado e no tecido adiposo. A Lipogênese é regulada por vários fatores, entre os quais estão os elementos nutricional, hormonal e genético.Geralmente ocorre em dietas hipercalóricas com carboidratos e/ou proteínas em excesso. Pelas vias normais de glicólise a glicose é transformada em piruvato que depois é transformado em acetil-CoA, pela ação da piruvato desidrogenase. O acetil-CoA entra no Ciclo de Krebs (CK) unindo-se ao oxaloacetato (OAA(também sintetizado a partir de certos aminoácidos)) formando citrato, onde ocorre a diferença para a lipogênese no CK, mas que em situações normais segue o CK gerando equivalentes de redução para a cadeia respiratória (Cadeia Oxidativa Mitocondrial Transportadora de Elétrons - COMTE, que seria o nome "mais correto") passando para a Fosforilação Oxidativa, onde há a produção de ATP (trifosfato de adenosina). Neste momento que ocorre a primeira diferenciação para lipogênese, pois ATP sendo produzido em quantidades desnecessárias (em excesso) gera efetores para todas vias metabólicas antecedentes, ou seja, todas as rotas desaceleram, porém o citrato continua a ser produzido, pois ele em excesso acaba não gerando efetores, e sim extravasando para o citosol através da tricarboxilato translocase, uma proteína de membrana da mitocôndria. O citrato agora no citosol é transformado novamente em acetil-CoA e OAA, através da citrato liase (altamente estimulada por insulina). O OAA é transformado em malato pela malato desidrogenase e é transportado de volta para o interior da mitocôndria, onde mantem uma constante com OAA, e permite que siga contínua a lipogênese, pois é o precursor do citrato, como dito anteriormente. Já o acetil-CoA gerado entra em uma via metabólica que produzirá ácidos graxos, sendo ela: primeiro passo: Acetil-CoA gera Maloni-CoA, que logo perde sua coenzima A e começa a ser transportada por uma Proteína Carregadora de Acila (ACP) carregando um grupamento 4-fosfopanteteína (cofator - Vitamina B5) formando a Malonil-ACP; segundo passo: ocorre uma reação cíclica onde uma cascata complexa une outro acetil-Coa a esse Malonil-ACP, este ACP retorna ao início do ciclo mais seis vezes, ao final de todas estas vias é formando o palmitato, que é um éster de 16 carbonos que é precursor dos ácidos graxos saturados de cadeia longa do organismo humano que exercem suas devidas diferenciações e funções, mas também armazenados no tecido adiposo na forma de triglicerídeos. (pt)
dbo:wikiPageID
 • 2944872 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 17762 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1091774657 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • تكون الشحمهو عملية تمايز الخلايا التي تصبح بها الخلايا الشحمية كان تطون الشحم واحدًا من أكثر النماذج التي تم دراستها بشكل مكثف حول التمايز الخلوي. (ar)
 • La lipogenezo estas la biokemia reakcio per kiu estas sintezigitaj la grasacidoj de longa ĉeno esterigitaj (unuigitaj kun la glicerolo) por formi trigliceridojn aŭ reservograsojn. La sintezigo de grasacidoj de longa ĉeno okazas pere de du malsamaj sistemoj de enzimoj en la citoplasmo de la ĉelo, nome la acetil-CoA karboksilazo kaj la grasacida sintazo. La plilongigo de la ĉeno de la grasacidoj okazas en la endoplasma retikulo, katalizita per la enzima sistemo de la mikrosoma elongazo. (eo)
 • La lipogénesis es la reacción bioquímica por la cual son sintetizados los ácidos grasos de cadena larga esterificados (unidos con el glicerol) para formar triglicéridos o grasas de reserva. (es)
 • Lipogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengubah asetil-KoA menjadi lipid. Kadar lipid dalam sirkulasi darah merupakan perimbangan antara lipogenesis dan lipolisis/oksidasi asam lemak. Lipogenesis terjadi karena stimulasi asupan karbohidrat dan terhambat oleh asam lemak tak jenuh dan kegiatan puasa. (in)
 • 生化学において、脂質生合成(英: lipogenesis)とは、脂肪酸とグリセロールを脂肪に変換すること、またはアセチルCoAをトリグリセリドに変換して脂肪に貯蔵する代謝過程である。脂質生合成には脂肪酸合成とトリグリセリド合成の2種類があり、後者は、超低密度リポタンパク質(VLDL)にパッケージ化される前に、脂肪酸とグリセロールがエステル化する過程である。脂肪酸は、細胞の細胞質で、アセチルCoAに炭素数2の単位を繰り返し付加することによって合成される。一方、トリアシルグリセロールは、細胞の小胞体膜で、グリセロール分子に3つの脂肪酸分子が結合することによって合成される。どちらの過程も、主に肝臓や脂肪組織で行われるが、それだけでなく腸や腎臓など他の組織でもある程度は起こる。2008年に、LopezとVidal-Puigによって、脳内における脂質生合成に関する総説が発表された。肝臓でVLDLにパッケージ化されて得られたリポタンパク質は、直接に血液中に分泌され、末梢組織へ送達される。 (ja)
 • 지방 생합성(脂肪生合成, 영어: lipogenesis) 또는 지방 생성(脂肪生成)은 지방으로 저장되기 위해 아세틸-CoA가 트라이글리세라이드로 전환되는 대사 과정이다. 지방의 트라이글리세라이드는 세포질의 지질 방울 내에 저장된다. 이 과정은 탄수화물, 지방산, 에탄올의 대사로부터 에너지를 전달하는 데 사용되는 유기 화합물인 아세틸-CoA로부터 시작된다. 시트르산 회로를 통해 아세틸-CoA는 분해되어 ATP를 생성하며, ATP는 단백질 합성 및 근육 수축을 포함한 많은 대사 과정의 에너지원이다. (ko)
 • La lipogènesi és el procés metabòlic mitjançant el qual el cos converteix carbohidrats consumits amb la dieta en àcids grassos, que seguidament s'esterifiquen per a formar triacilglicerols i s'emmagatzemen en adipòcits. La lipogènesi comença amb acetil-CoA o malonil-CoA i creix amb l'addició de dues unitats de carboni. La síntesi té lloc al citoplasma, a diferència de l'oxidació β, que es produeix als mitocondris. Molts dels enzims que participen en la síntesi d'àcids grassos estan organitzats en un complex multienzimàtic anomenat «àcid gras sintasa». (ca)
 • Lipogenesia lipidoen sintesia ahalbidetzen duen prozesu metabolikoari deritzo. Prozesu anaboliko honen bidez gantz-azidoak eta glizerola sortzen dira, bat egiterakoan lipidoak osatzen dituztenak. Ugaztunengan, lipogenesia zelularen zitoplasman burutzen da (batez ere gibelean, gantz ehunetan eta ugatz-guruinetan). Lipidoen katabolismoa eta beta oxidazioa, aldiz, mitokondrioetan osatzen dira. Dietaren bidez hartutako glukosa hiru bide hauetatik doa: * %50a katabolizatzen da, CO2 , H2O eta energia emanez * %5a glukogeno bihurtzen da * %45a gantzak bihurtzen da (eu)
 • In biochemistry, lipogenesis is the conversion of fatty acids and glycerol into fats, or a metabolic process through which acetyl-CoA is converted to triglyceride for storage in fat. Lipogenesis encompasses both fatty acid and triglyceride synthesis, with the latter being the process by which fatty acids are esterified to glycerol before being packaged into very-low-density lipoprotein (VLDL). Fatty acids are produced in the cytoplasm of cells by repeatedly adding two-carbon units to acetyl-CoA. Triacylglycerol synthesis, on the other hand, occurs in the endoplasmic reticulum membrane of cells by bonding three fatty acid molecules to a glycerol molecule. Both processes take place mainly in liver and adipose tissue. Nevertheless, it also occurs to some extent in other tissues such as the gu (en)
 • La lipogenèse désigne l'ensemble des processus biochimiques permettant la synthèse des lipides en général et des acides gras en particulier. Cet article ne traite que de la lipogenèse chez les animaux. C'est une phase de synthèse dans le processus de réserve énergétique des adipocytes. Elle se fait à partir des triglycérides alimentaires, des acides gras ou des glucides alimentaires. La régulation de la lipogenése est hormono-dépendante : 8 acétyl-CoA + 7(ATP + H+) 14 NADPH + H2O → acide palmitique (C16:0) + 8 CoA + 7(ADP + Pi) + 14 NADP+ (fr)
 • Lipogenese is een proces in de lever waarbij enkelvoudige suikers, zoals glucose, worden omgezet in vetzuren. Deze vetzuren worden vervolgens, veresterd met glycerol, omgezet in triglyceride.Door lipogenese en daaropvolgend de triglyceridesynthese is het lichaam in staat om energie efficiënt voor langere tijd op te slaan in de vorm van vetten. Deze vetten worden vooral opgeslagen rondom organen en onder de huid. Lipogenese wordt gestimuleerd door een hoge bloedsuikerspiegel en hoge insulineconcentratie. Lipogenese wordt in gang gezet als alle opslagruimte voor glucose in de lever en spieren vol is. (nl)
 • Lipogeneza – anaboliczny proces estryfikacji, polegający na syntezie triacylogliceroli z wykorzystaniem kwasów tłuszczowych pochodzących z chylomikronów i lipoprotein lub powstałych w wyniku liponeogenezy. Proces zachodzi w warunkach dodatniego bilansu energetycznego, głównie w tkance tłuszczowej. Kwasy tłuszczowe są uwalniane z wymienionych wcześniej substancji znajdujących się w sąsiadującymi z adypocytami naczyniami włosowatymi dzięki enzymowi, lipazie lipoproteinowej. Następnie dochodzi do właściwej syntezy zachodzącej dzięki trzem innym enzymom – , i . (pl)
 • A Lipogênese é a síntese de ácidos graxos e triglicérides, que serão armazenados subsequentemente no fígado e no tecido adiposo. A Lipogênese é regulada por vários fatores, entre os quais estão os elementos nutricional, hormonal e genético.Geralmente ocorre em dietas hipercalóricas com carboidratos e/ou proteínas em excesso. (pt)
 • Липогенез — процесс, посредством которого ацетил-КоА превращается в жирные кислоты. Ацетил-КоА представляет собой промежуточную стадию метаболизма простых сахаров, например таких как глюкоза. Посредством липогенеза и последующего синтеза триглицеридов организм эффективно запасает энергию в виде жиров. (ru)
rdfs:label
 • تكون الشحم (ar)
 • Lipogènesi (ca)
 • Lipogenezo (eo)
 • Lipogénesis (es)
 • Lipogenesi (eu)
 • Lipogenesis (in)
 • Lipogenèse (fr)
 • Lipogenesis (en)
 • 지방 생합성 (ko)
 • 脂質生合成 (ja)
 • Lipogeneza (pl)
 • Lipogenese (nl)
 • Lipogênese (pt)
 • Липогенез (ru)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License