An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

License proliferation is the phenomenon of an abundance of already existing and the continued creation of new software licenses for software and software packages in the FOSS ecosystem. License proliferation affects the whole FOSS ecosystem negatively by the burden of increasingly complex license selection, license interaction, and license compatibility considerations.

Property Value
dbo:abstract
 • S'anomena proliferació de llicències als problemes creats quan es redacten llicències de programari addicionals als paquets de programari. La proliferació de llicències afecta a la comunitat del programari lliure. Sovint, quan un desenvolupador vol combinar parts de diferents programes es troba amb dificultats o amb la total impossibilitat perquè les llicències són incompatibles. En aquells casos en què, sota dues llicències diferents, és possible combinar fragments del programari per formar un element de programari més gran, es diu que les llicències són compatibles. En la mesura que el nombre de llicències augmenta, augmenta la probabilitat que un desenvolupador de (FOSS) desitgi combinar programari disponible que està comprès per llicències incompatibles. A més, aquest problema representa un augment del cost en què incorren aquelles companyies que volen avaluar cada llicència FOSS dels paquets de programari que utilitzen. En un sentit estricte ningú es manifesta a favor de la proliferació de llicències. El tema sorgeix de la tendència de les organitzacions de redactar noves llicències de programari per atendre les necessitats reals, o que es perceben com a reals, dels productes de programari que produeixen aquestes organitzacions. (ca)
 • Licencoprolifero rilatas al la problemoj, kiuj estiĝas kiam aldona softvara licenco estas verkita por .Licencoprolifero kaŭzas problemojn al la komunumo de libera softvaro. Ofte kiam softvara programisto ŝatus kunmeti partojn de diversaj softvaraj programoj, tio ne eblas ĉar la licencoj ne kongruas. Kiam softvaro sub du diversaj licencoj povas esti aldonita al pli vasta softvararo, la licencoj estas nomataj kongruaj. Car la nombro de licencoj kreskas, la probablo ke programisto de libera kaj malferma fontsoftvaro (FOSS) ŝatus kunmeti softvarojn de nekongruaj licencoj kreskas. Altiĝas ankaŭ la kosto por entreprenoj, kiuj deziras taksi ĉiun FOSS-licencon por softvararoj, kiujn ili uzas. Fakte neniu favoras licencoproliferon. La deveno estas la tendenco por organizaĵoj verki novajn licencojn por realaj aŭ supozitaj bezonoj de siaj softvareldonoj. (eo)
 • Se denomina proliferación de licencias a los problemas creados cuando se redactan licencias de software adicionales de paquetes de software. La proliferación de licencias afecta a la comunidad del software libre. A menudo cuando un desarrollador de software desea combinar porciones de diferentes programas de software se encuentra con dificultades o imposibilidades a causa de que las licencias son incompatibles. En aquellos casos en que es posible combinar trozos de software bajo dos licencias diferentes para formar un elemento de software mayor, se dice que las licencias son compatibles. En la medida que el número de licencias aumenta, aumenta la probabilidad que un desarrollador de Free and open source software (FOSS) desee combinar software disponible que está comprendido por licencias incompatibles. Además este problema resulta en un aumento del costo en que incurren aquellas compañías que desean evaluar cada licencia FOSS de los paquetes de software que utilizan. En un sentido estricto nadie se manifiesta a favor de la proliferación de licencias. El tema surge de la tendencia de las organizaciones de redactar nuevas licencias de software para atender a las necesidades reales o que se perciben como reales de los productos de software que producen estas organizaciones.​ (es)
 • License proliferation is the phenomenon of an abundance of already existing and the continued creation of new software licenses for software and software packages in the FOSS ecosystem. License proliferation affects the whole FOSS ecosystem negatively by the burden of increasingly complex license selection, license interaction, and license compatibility considerations. (en)
 • 라이선스 범람(영어: License proliferation)은 소프트웨어 패키지마다 라이선스를 재부여하면서 생기는 여러 폐해를 가리키는 용어이다. 종종 소프트웨어 개발자가 다른 소프트웨어 프로그램의 부분을 병합할 때 발생하기도 하는데, 개발자들은 이 병합을 행할 수 없게 된다. 그 이유는 라이선스가 서로 호환되지 않기 때문이다. 두 개의 서로 다른 라이선스 아래의 소프트웨어가 서로 혼합될 수 있을 때에는 라이선스가 서로 호환됨을 의미한다. 라이선스 종류가 많아지면서 자유 또는 오픈소스 소프트웨어(FOSS) 개발자들이 함께 하고자 하는 소프트웨어가 이용 가능하더라도, 서로 호환되지 않는 라이선스 하에서 이루어질 가능성이 높아진다. 또한, 사용하는 소프트웨어 패키지의 각 라이선스에 대한 비교와 평가에 큰 비용이 들어가게 된다. 엄밀하게, 라이선스 범람에 동참하고 있는 인물이나 조직은 존재하지 않는다. 오히려 이 문제는 소프트웨어의 출시를 위해 새로운 라이선스를 작성하는 현실적인 요구나 그러한 요구가 인식한 것에서, 또 그 문제를 해결하려고 하는 경향에서 비롯된다. (ko)
 • L'espressione proliferazione di licenze si riferisce ai problemi che si creano quando sono scritte licenze software aggiuntive per pacchetti software. La proliferazione di licenze danneggia la comunità degli sviluppatori di software libero. Spesso, infatti, quando uno sviluppatore di software vorrebbe fondere insieme porzioni di programmi software diversi, non è in grado di farlo perché le licenze sono incompatibili. Quando invece il software prodotto sotto due diverse licenze può essere combinato in un'applicazione software più grande, si dice che le licenze sono compatibili. Via via che il numero di licenze aumenta, cresce anche la probabilità che uno sviluppatore di "software libero e a sorgente aperto" (free and open source software, FOSS) voglia fondere insieme software che sono disponibili sotto licenze incompatibili. Esiste anche un costo maggiore per le compagnie che abbiano la necessità di valutare ogni licenza FOSS per i pacchetti che usano. Strettamente parlando, nessuno è a favore della proliferazione di licenze. Piuttosto, il problema scaturisce dalla tendenza delle organizzazioni a scrivere nuove licenze per rispondere a bisogni reali o percepiti legati alle loro pubblicazioni di software. (it)
 • ライセンスの氾濫(ライセンスのはんらん、License proliferation)とは、ソフトウェアパッケージ毎にライセンスを改めて作成することによる弊害を指す。ライセンスの拡散、ライセンスの増殖とも訳される。この問題はフリーソフトウェアコミュニティに対し多大なる影響を与えている。 (ja)
 • Licensspridning avser problem som uppstår när ett program är sammansatt av delar med olika typ av programvarulicenser. En programutvecklare som vill använda öppen källkod från olika källor måste ta hänsyn till hur de olika källorna är licensierade. T.ex. kan en källa kräver att ursprunget uppges på visst sätt, medan en annan källa förbjuder att koden distribueras med sådana krav. Dessa båda krav är inte kompatibla, eftersom det ena säger att koden inte får användas kommersiellt och den andra säger att kommersiell användning inte får förhindras. Ju fler delar med olika licensieringar ett program består av desto större är sannolikheten att de inte är kompatibla. Två licenser, som inte är kompatibla med varandra sägs vara oförenliga. (sv)
 • Разнообразие лицензий (англ. license proliferation — букв. «порождение (размножение) лицензий») — одна из «болезней» свободного и открытого ПО и свободного содержания. Проблема заключается в том, что у авторов всегда есть соблазн распространять свой код не под одной из широко используемых лицензий (например, BSD или GPL), а под более редкой, или даже составить совершенно новую, но тем не менее свободную лицензию для своего проекта. При этом из-за взаимоисключающих условий различных лицензий многие свободные лицензии оказываются несовместимыми друг с другом. Опрометчивый выбор лицензии приводит к сложностям: разработчики проекта и работ производных от него не могут использовать код, распространяемый под несовместимой лицензией, без дополнительного лицензионного договора с правообладателями. Одно из главных преимуществ свободных работ — возможность использования кода и других частей из других проектов — страдает из-за роста количества несовместимых лицензий. (ru)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 11689003 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 22949 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1057262156 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdfs:comment
 • License proliferation is the phenomenon of an abundance of already existing and the continued creation of new software licenses for software and software packages in the FOSS ecosystem. License proliferation affects the whole FOSS ecosystem negatively by the burden of increasingly complex license selection, license interaction, and license compatibility considerations. (en)
 • 라이선스 범람(영어: License proliferation)은 소프트웨어 패키지마다 라이선스를 재부여하면서 생기는 여러 폐해를 가리키는 용어이다. 종종 소프트웨어 개발자가 다른 소프트웨어 프로그램의 부분을 병합할 때 발생하기도 하는데, 개발자들은 이 병합을 행할 수 없게 된다. 그 이유는 라이선스가 서로 호환되지 않기 때문이다. 두 개의 서로 다른 라이선스 아래의 소프트웨어가 서로 혼합될 수 있을 때에는 라이선스가 서로 호환됨을 의미한다. 라이선스 종류가 많아지면서 자유 또는 오픈소스 소프트웨어(FOSS) 개발자들이 함께 하고자 하는 소프트웨어가 이용 가능하더라도, 서로 호환되지 않는 라이선스 하에서 이루어질 가능성이 높아진다. 또한, 사용하는 소프트웨어 패키지의 각 라이선스에 대한 비교와 평가에 큰 비용이 들어가게 된다. 엄밀하게, 라이선스 범람에 동참하고 있는 인물이나 조직은 존재하지 않는다. 오히려 이 문제는 소프트웨어의 출시를 위해 새로운 라이선스를 작성하는 현실적인 요구나 그러한 요구가 인식한 것에서, 또 그 문제를 해결하려고 하는 경향에서 비롯된다. (ko)
 • ライセンスの氾濫(ライセンスのはんらん、License proliferation)とは、ソフトウェアパッケージ毎にライセンスを改めて作成することによる弊害を指す。ライセンスの拡散、ライセンスの増殖とも訳される。この問題はフリーソフトウェアコミュニティに対し多大なる影響を与えている。 (ja)
 • S'anomena proliferació de llicències als problemes creats quan es redacten llicències de programari addicionals als paquets de programari. La proliferació de llicències afecta a la comunitat del programari lliure. Sovint, quan un desenvolupador vol combinar parts de diferents programes es troba amb dificultats o amb la total impossibilitat perquè les llicències són incompatibles. (ca)
 • Licencoprolifero rilatas al la problemoj, kiuj estiĝas kiam aldona softvara licenco estas verkita por .Licencoprolifero kaŭzas problemojn al la komunumo de libera softvaro. Ofte kiam softvara programisto ŝatus kunmeti partojn de diversaj softvaraj programoj, tio ne eblas ĉar la licencoj ne kongruas. Kiam softvaro sub du diversaj licencoj povas esti aldonita al pli vasta softvararo, la licencoj estas nomataj kongruaj. Car la nombro de licencoj kreskas, la probablo ke programisto de libera kaj malferma fontsoftvaro (FOSS) ŝatus kunmeti softvarojn de nekongruaj licencoj kreskas. (eo)
 • Se denomina proliferación de licencias a los problemas creados cuando se redactan licencias de software adicionales de paquetes de software. La proliferación de licencias afecta a la comunidad del software libre. A menudo cuando un desarrollador de software desea combinar porciones de diferentes programas de software se encuentra con dificultades o imposibilidades a causa de que las licencias son incompatibles. (es)
 • L'espressione proliferazione di licenze si riferisce ai problemi che si creano quando sono scritte licenze software aggiuntive per pacchetti software. La proliferazione di licenze danneggia la comunità degli sviluppatori di software libero. Spesso, infatti, quando uno sviluppatore di software vorrebbe fondere insieme porzioni di programmi software diversi, non è in grado di farlo perché le licenze sono incompatibili. Quando invece il software prodotto sotto due diverse licenze può essere combinato in un'applicazione software più grande, si dice che le licenze sono compatibili. Via via che il numero di licenze aumenta, cresce anche la probabilità che uno sviluppatore di "software libero e a sorgente aperto" (free and open source software, FOSS) voglia fondere insieme software che sono dispo (it)
 • Разнообразие лицензий (англ. license proliferation — букв. «порождение (размножение) лицензий») — одна из «болезней» свободного и открытого ПО и свободного содержания. Проблема заключается в том, что у авторов всегда есть соблазн распространять свой код не под одной из широко используемых лицензий (например, BSD или GPL), а под более редкой, или даже составить совершенно новую, но тем не менее свободную лицензию для своего проекта. При этом из-за взаимоисключающих условий различных лицензий многие свободные лицензии оказываются несовместимыми друг с другом. Опрометчивый выбор лицензии приводит к сложностям: разработчики проекта и работ производных от него не могут использовать код, распространяемый под несовместимой лицензией, без дополнительного лицензионного договора с правообладателями. (ru)
 • Licensspridning avser problem som uppstår när ett program är sammansatt av delar med olika typ av programvarulicenser. En programutvecklare som vill använda öppen källkod från olika källor måste ta hänsyn till hur de olika källorna är licensierade. T.ex. kan en källa kräver att ursprunget uppges på visst sätt, medan en annan källa förbjuder att koden distribueras med sådana krav. Dessa båda krav är inte kompatibla, eftersom det ena säger att koden inte får användas kommersiellt och den andra säger att kommersiell användning inte får förhindras. (sv)
rdfs:label
 • Proliferació de llicències (ca)
 • License proliferation (en)
 • Licencoprolifero (eo)
 • Proliferación de licencias (es)
 • ライセンスの氾濫 (ja)
 • Proliferazione di licenze (it)
 • 라이선스 범람 (ko)
 • Разнообразие лицензий (ru)
 • Licensspridning (sv)
 • Розмаїття ліцензій (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License