An Entity of Type: agent, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

خالد بن بَرْمَك ( 90 - 163 هـ / 709 - 780 م ) هو أبو البرامكة، وأول من تمكن منهم في دولة بني العباس.

Property Value
dbo:abstract
 • خالد بن بَرْمَك ( 90 - 163 هـ / 709 - 780 م ) هو أبو البرامكة، وأول من تمكن منهم في دولة بني العباس. (ar)
 • Khàlid ibn Bàrmak —en àrab: خالد بن بَرْمَك, Ḫālid ibn Barmak— (mort el 781/782) fou el primer barmàquida, fill del darrer sacerdot (barmak) del temple de Nawbahar a Balkh. Apareix documentat en temps dels omeies com a part de l'exèrcit de Qàhtaba on era encarregat de repartir el botí. El califa as-Saffah (750) li va encarregar els diwans de l'Exèrcit i de l'Impost de les terres (kharaj) el que de fet el va convertir en visir sense portar el títol. Va conservar les seves funcions sota al-Mansur fins que per les intrigues d'Abu-Ayyub fou apartat de l'administració i nomenat governador de Fars on va restar dos anys. Pocs anys després, el 764/765, va negociar amb Issa ibn Mussa la seva renúncia als drets a la successió; després fou governador de Tabaristan on va estar set anys (vers 766 a 772, ja que les seves monedes van entre 767 i 771) i durant el seu govern va ocupar la fortalesa d', prop de Damavand, i va fundar la ciutat d'al-Mansura; en general fou força popular. El 775 s'esmenta que li fou imposada una forta multa, però fou amnistiat i nomenat governador de la , on els kurds s'havien revoltat. Dos anys després apareix al Fars. El 779/780 es va distingir en el setge de , en territori romà d'Orient. Va morir el 781/782 quan tenia uns 75 anys. (ca)
 • Calide ibne Barmaque (Khalid ibn Barmak; 705 - 782 (77 anos)) foi um membro da poderosa família persa dos barmecidas. Quando Bactro, a cidade natal dos barmecidas caiu frente às forças árabes em 663, Calide e seus irmãos foram levados para a guarnição de Baçorá, no Iraque, onde eles se converteram ao islã. O ancestral da família era um tal "Pramukh" (corrompido em em árabe: Barmak), um título criado pelo sumo-sacerdote do templo budista de .. (pt)
 • Khalid ibn Barmak, död troligen 781 eller 782 var en son till den siste barmaken, översteprästen vid templet i och tillhörde Barmakiderna. Khalid ibn Barmak var katib, sekreterare och främste rådgivare åt As-Saffah och Al-Mansur och ivrigt verksam vid uppförandet av Bagdad, den nya rikshuvudstaden. Han utmärkte sig även i krig och som ståthållare över . Han var far till Jahja ibn Khalid. (sv)
 • 哈立德·伊本·巴尔马克(英語:Khalid ibn Barmak,705年-782年),巴尔马克家族在阿拔斯王朝显赫权力的奠基人。 阿拉伯人占领巴尔赫后,巴尔马克家族迁往巴士拉,在那里改宗了伊斯兰教。 他们的祖先是一个Pramukh (阿拉伯语作Barmak),纳婆毗诃罗国的佛寺主持(high priest)头衔。 哈立德在阿拔斯王朝早期发挥了重要作用。他是已知巴尔马克家族的第一人。在阿拔斯革命中,哈立德支持了阿布·阿拔斯,后者建立了阿拔斯王朝。747年,他负责分配战后战利品,随后前往Dayr Qunna地区,749年,他和Abu Al-Jahm一起担任部长,并且是地方税务的长官。他也负责教育哈里发的女儿。 在哈里发曼苏尔时期,765年,在废黜Isa ibn Musa的继承权后,哈立德历任法尔斯总督、塔巴里斯坦总督。他建置了Mansura镇,后来参与了巴格达建设,并且拒绝使用来自泰西封的材料建设新城。 在765(775?)年,因为政治阴谋,哈立德失去了哈里发的支持,并遭受重罚。因为王子阿尔·马赫迪的妻子Al-Khayzuran帮助他敛财。可是随着摩苏尔的库尔德人暴动,哈立德被任命为该地区总督,直到哈里发曼苏尔死亡。大约同期,他的儿子叶海亚·伊本·哈立德被任命为阿塞拜疆总督。之后因为叶海亚的功劳,他的家族在哈里发马赫迪时期获得了更多的特权。782年,他作为一个护卫,参与了哈里发哈伦同东罗马帝国的战争,远至博斯普鲁斯海峡。 (zh)
 • Халід ібн Бармак (705–782) — значний політичний діяч Багдадського халіфату часів династії Аббасидів. Походив з перської родини Бармакидів. (uk)
 • خالد بن بَرْمَك ( 90 - 163 هـ / 709 - 780 م ) هو أبو البرامكة، وأول من تمكن منهم في دولة بني العباس. (ar)
 • Khàlid ibn Bàrmak —en àrab: خالد بن بَرْمَك, Ḫālid ibn Barmak— (mort el 781/782) fou el primer barmàquida, fill del darrer sacerdot (barmak) del temple de Nawbahar a Balkh. Apareix documentat en temps dels omeies com a part de l'exèrcit de Qàhtaba on era encarregat de repartir el botí. El califa as-Saffah (750) li va encarregar els diwans de l'Exèrcit i de l'Impost de les terres (kharaj) el que de fet el va convertir en visir sense portar el títol. Va conservar les seves funcions sota al-Mansur fins que per les intrigues d'Abu-Ayyub fou apartat de l'administració i nomenat governador de Fars on va restar dos anys. Pocs anys després, el 764/765, va negociar amb Issa ibn Mussa la seva renúncia als drets a la successió; després fou governador de Tabaristan on va estar set anys (vers 766 a 772, ja que les seves monedes van entre 767 i 771) i durant el seu govern va ocupar la fortalesa d', prop de Damavand, i va fundar la ciutat d'al-Mansura; en general fou força popular. El 775 s'esmenta que li fou imposada una forta multa, però fou amnistiat i nomenat governador de la , on els kurds s'havien revoltat. Dos anys després apareix al Fars. El 779/780 es va distingir en el setge de , en territori romà d'Orient. Va morir el 781/782 quan tenia uns 75 anys. (ca)
 • Calide ibne Barmaque (Khalid ibn Barmak; 705 - 782 (77 anos)) foi um membro da poderosa família persa dos barmecidas. Quando Bactro, a cidade natal dos barmecidas caiu frente às forças árabes em 663, Calide e seus irmãos foram levados para a guarnição de Baçorá, no Iraque, onde eles se converteram ao islã. O ancestral da família era um tal "Pramukh" (corrompido em em árabe: Barmak), um título criado pelo sumo-sacerdote do templo budista de .. (pt)
 • Khalid ibn Barmak, död troligen 781 eller 782 var en son till den siste barmaken, översteprästen vid templet i och tillhörde Barmakiderna. Khalid ibn Barmak var katib, sekreterare och främste rådgivare åt As-Saffah och Al-Mansur och ivrigt verksam vid uppförandet av Bagdad, den nya rikshuvudstaden. Han utmärkte sig även i krig och som ståthållare över . Han var far till Jahja ibn Khalid. (sv)
 • 哈立德·伊本·巴尔马克(英語:Khalid ibn Barmak,705年-782年),巴尔马克家族在阿拔斯王朝显赫权力的奠基人。 阿拉伯人占领巴尔赫后,巴尔马克家族迁往巴士拉,在那里改宗了伊斯兰教。 他们的祖先是一个Pramukh (阿拉伯语作Barmak),纳婆毗诃罗国的佛寺主持(high priest)头衔。 哈立德在阿拔斯王朝早期发挥了重要作用。他是已知巴尔马克家族的第一人。在阿拔斯革命中,哈立德支持了阿布·阿拔斯,后者建立了阿拔斯王朝。747年,他负责分配战后战利品,随后前往Dayr Qunna地区,749年,他和Abu Al-Jahm一起担任部长,并且是地方税务的长官。他也负责教育哈里发的女儿。 在哈里发曼苏尔时期,765年,在废黜Isa ibn Musa的继承权后,哈立德历任法尔斯总督、塔巴里斯坦总督。他建置了Mansura镇,后来参与了巴格达建设,并且拒绝使用来自泰西封的材料建设新城。 在765(775?)年,因为政治阴谋,哈立德失去了哈里发的支持,并遭受重罚。因为王子阿尔·马赫迪的妻子Al-Khayzuran帮助他敛财。可是随着摩苏尔的库尔德人暴动,哈立德被任命为该地区总督,直到哈里发曼苏尔死亡。大约同期,他的儿子叶海亚·伊本·哈立德被任命为阿塞拜疆总督。之后因为叶海亚的功劳,他的家族在哈里发马赫迪时期获得了更多的特权。782年,他作为一个护卫,参与了哈里发哈伦同东罗马帝国的战争,远至博斯普鲁斯海峡。 (zh)
 • Халід ібн Бармак (705–782) — значний політичний діяч Багдадського халіфату часів династії Аббасидів. Походив з перської родини Бармакидів. (uk)
dbo:activeYearsEndYear
 • 0781-01-01 (xsd:gYear)
dbo:activeYearsStartYear
 • 0742-01-01 (xsd:gYear)
dbo:birthName
 • Unknown (en)
dbo:birthPlace
dbo:birthYear
 • 0706-01-01 (xsd:gYear)
dbo:deathYear
 • 0781-01-01 (xsd:gYear)
dbo:nationality
dbo:occupation
dbo:stateOfOrigin
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 5155287 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 13654 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1019964175 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:authorlink
 • Wilferd Madelung (en)
 • Dominique Sourdel (en)
 • Roy Mottahedeh (en)
 • Wilhelm Barthold (en)
dbp:birthName
 • Unknown (en)
dbp:birthPlace
dbp:caption
 • Sassanid-style silver half-dirham minted during Khalid's governorship of Tabaristan, 770/71 (en)
dbp:chapter
 • The Minor Dynasties of Northern Iran (en)
 • The ʿAbbāsid Caliphate in Iran (en)
dbp:chapterUrl
dbp:deathDate
 • 781 (xsd:integer)
dbp:fascicle
 • 8 (xsd:integer)
dbp:first
 • W. (en)
 • Roy (en)
 • Kevin (en)
 • Rahim (en)
 • Sadeq (en)
 • D. (en)
 • I. (en)
dbp:last
 • Madelung (en)
 • Abbas (en)
 • Gholami (en)
 • Sajjadi (en)
 • Sourdel (en)
 • Barthold (en)
 • Mottahedeh (en)
 • van Bladel (en)
dbp:name
 • Khalid ibn Barmak (en)
dbp:nationality
dbp:occupation
 • Soldier and administrator (en)
dbp:pages
 • 57 (xsd:integer)
 • 198 (xsd:integer)
 • 806 (xsd:integer)
 • 1033 (xsd:integer)
dbp:title
 • Barmakids (en)
 • al-Barāmika (en)
dbp:url
dbp:volume
 • 1 (xsd:integer)
 • 3 (xsd:integer)
 • 4 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:year
 • 2012 (xsd:integer)
dbp:yearsActive
 • –781/82 (en)
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • خالد بن بَرْمَك ( 90 - 163 هـ / 709 - 780 م ) هو أبو البرامكة، وأول من تمكن منهم في دولة بني العباس. (ar)
 • Calide ibne Barmaque (Khalid ibn Barmak; 705 - 782 (77 anos)) foi um membro da poderosa família persa dos barmecidas. Quando Bactro, a cidade natal dos barmecidas caiu frente às forças árabes em 663, Calide e seus irmãos foram levados para a guarnição de Baçorá, no Iraque, onde eles se converteram ao islã. O ancestral da família era um tal "Pramukh" (corrompido em em árabe: Barmak), um título criado pelo sumo-sacerdote do templo budista de .. (pt)
 • Khalid ibn Barmak, död troligen 781 eller 782 var en son till den siste barmaken, översteprästen vid templet i och tillhörde Barmakiderna. Khalid ibn Barmak var katib, sekreterare och främste rådgivare åt As-Saffah och Al-Mansur och ivrigt verksam vid uppförandet av Bagdad, den nya rikshuvudstaden. Han utmärkte sig även i krig och som ståthållare över . Han var far till Jahja ibn Khalid. (sv)
 • Халід ібн Бармак (705–782) — значний політичний діяч Багдадського халіфату часів династії Аббасидів. Походив з перської родини Бармакидів. (uk)
 • Khàlid ibn Bàrmak —en àrab: خالد بن بَرْمَك, Ḫālid ibn Barmak— (mort el 781/782) fou el primer barmàquida, fill del darrer sacerdot (barmak) del temple de Nawbahar a Balkh. Apareix documentat en temps dels omeies com a part de l'exèrcit de Qàhtaba on era encarregat de repartir el botí. El califa as-Saffah (750) li va encarregar els diwans de l'Exèrcit i de l'Impost de les terres (kharaj) el que de fet el va convertir en visir sense portar el títol. Va conservar les seves funcions sota al-Mansur fins que per les intrigues d'Abu-Ayyub fou apartat de l'administració i nomenat governador de Fars on va restar dos anys. Pocs anys després, el 764/765, va negociar amb Issa ibn Mussa la seva renúncia als drets a la successió; després fou governador de Tabaristan on va estar set anys (vers 766 a 772 (ca)
 • 哈立德·伊本·巴尔马克(英語:Khalid ibn Barmak,705年-782年),巴尔马克家族在阿拔斯王朝显赫权力的奠基人。 阿拉伯人占领巴尔赫后,巴尔马克家族迁往巴士拉,在那里改宗了伊斯兰教。 他们的祖先是一个Pramukh (阿拉伯语作Barmak),纳婆毗诃罗国的佛寺主持(high priest)头衔。 哈立德在阿拔斯王朝早期发挥了重要作用。他是已知巴尔马克家族的第一人。在阿拔斯革命中,哈立德支持了阿布·阿拔斯,后者建立了阿拔斯王朝。747年,他负责分配战后战利品,随后前往Dayr Qunna地区,749年,他和Abu Al-Jahm一起担任部长,并且是地方税务的长官。他也负责教育哈里发的女儿。 在哈里发曼苏尔时期,765年,在废黜Isa ibn Musa的继承权后,哈立德历任法尔斯总督、塔巴里斯坦总督。他建置了Mansura镇,后来参与了巴格达建设,并且拒绝使用来自泰西封的材料建设新城。 (zh)
 • خالد بن بَرْمَك ( 90 - 163 هـ / 709 - 780 م ) هو أبو البرامكة، وأول من تمكن منهم في دولة بني العباس. (ar)
 • Calide ibne Barmaque (Khalid ibn Barmak; 705 - 782 (77 anos)) foi um membro da poderosa família persa dos barmecidas. Quando Bactro, a cidade natal dos barmecidas caiu frente às forças árabes em 663, Calide e seus irmãos foram levados para a guarnição de Baçorá, no Iraque, onde eles se converteram ao islã. O ancestral da família era um tal "Pramukh" (corrompido em em árabe: Barmak), um título criado pelo sumo-sacerdote do templo budista de .. (pt)
 • Khalid ibn Barmak, död troligen 781 eller 782 var en son till den siste barmaken, översteprästen vid templet i och tillhörde Barmakiderna. Khalid ibn Barmak var katib, sekreterare och främste rådgivare åt As-Saffah och Al-Mansur och ivrigt verksam vid uppförandet av Bagdad, den nya rikshuvudstaden. Han utmärkte sig även i krig och som ståthållare över . Han var far till Jahja ibn Khalid. (sv)
 • Халід ібн Бармак (705–782) — значний політичний діяч Багдадського халіфату часів династії Аббасидів. Походив з перської родини Бармакидів. (uk)
 • Khàlid ibn Bàrmak —en àrab: خالد بن بَرْمَك, Ḫālid ibn Barmak— (mort el 781/782) fou el primer barmàquida, fill del darrer sacerdot (barmak) del temple de Nawbahar a Balkh. Apareix documentat en temps dels omeies com a part de l'exèrcit de Qàhtaba on era encarregat de repartir el botí. El califa as-Saffah (750) li va encarregar els diwans de l'Exèrcit i de l'Impost de les terres (kharaj) el que de fet el va convertir en visir sense portar el títol. Va conservar les seves funcions sota al-Mansur fins que per les intrigues d'Abu-Ayyub fou apartat de l'administració i nomenat governador de Fars on va restar dos anys. Pocs anys després, el 764/765, va negociar amb Issa ibn Mussa la seva renúncia als drets a la successió; després fou governador de Tabaristan on va estar set anys (vers 766 a 772 (ca)
 • 哈立德·伊本·巴尔马克(英語:Khalid ibn Barmak,705年-782年),巴尔马克家族在阿拔斯王朝显赫权力的奠基人。 阿拉伯人占领巴尔赫后,巴尔马克家族迁往巴士拉,在那里改宗了伊斯兰教。 他们的祖先是一个Pramukh (阿拉伯语作Barmak),纳婆毗诃罗国的佛寺主持(high priest)头衔。 哈立德在阿拔斯王朝早期发挥了重要作用。他是已知巴尔马克家族的第一人。在阿拔斯革命中,哈立德支持了阿布·阿拔斯,后者建立了阿拔斯王朝。747年,他负责分配战后战利品,随后前往Dayr Qunna地区,749年,他和Abu Al-Jahm一起担任部长,并且是地方税务的长官。他也负责教育哈里发的女儿。 在哈里发曼苏尔时期,765年,在废黜Isa ibn Musa的继承权后,哈立德历任法尔斯总督、塔巴里斯坦总督。他建置了Mansura镇,后来参与了巴格达建设,并且拒绝使用来自泰西封的材料建设新城。 (zh)
rdfs:label
 • خالد بن برمك (ar)
 • Khàlid ibn Bàrmak (ca)
 • Khalid ibn Barmak (en)
 • Calide ibne Barmaque (pt)
 • Khalid ibn Barmak (sv)
 • Халід ібн Бармак (uk)
 • 哈立德·伊本·巴尔马克 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Khalid ibn Barmak (en)
is dbo:father of
is dbo:predecessor of
is dbo:viceLeader of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:before of
is dbp:coLeader of
is dbp:father of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License