An Entity of Type: agent, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Η Ιουνία ήταν χριστιανή απόστολος του 1ου αιώνα μ.Χ.. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους εβδομήντα αποστόλους που γιορτάζουν στις 4 Ιανουαρίου και θεωρείται αγία από την Ορθόδοξη χριστιανική Εκκλησία. Γιορτάζει όμως ξεχωριστά μαζί με τον άγιο Ανδρόνικο στις 17 Μαΐου. Κάποιοι θεωρούν πως ταυτίζεται με την Ιωάννα, τη σύζυγο του Χουζά, που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Παύλου. Παλαιότερα θεωρούταν άντρας από τους δυτικούς συγγραφείς και αναφέρονταν με το όνομα Ιουνιάς.

Property Value
dbo:abstract
 • Junie, též Junias (Junia či Junius; v originále ve 4. pádě Ιουνιαν Junian), je křesťanská apoštolka zmiňovaná Pavlem z Tarsu v Novém Zákoně. Často byla též považována za muže a sporné je i její „apoštolství“, resp. přesné postavení v rámci prvotní církve. Pavel ji nechává pozdravovat spolu s Andronikem na konci Listu Římanům a uvádí o nich, že byli „příbuzní“, zřejmě ve smyslu židovští křesťané, také věznění, apoštolové a že byli křesťané dříve než on sám. Z českých překladů Bible kralická a Český ekumenický překlad překládají jako muže, Překlad 21. století ji uvádí jako ženu. Junie a otázka jejího pohlaví mají význam v historii počátků křesťanské církve a postavení žen v jejím rámci a ve feministické teologii. Svátek se slaví 17. května. (cs)
 • Junia oder Junias ist eine Person, die im Römerbrief 16,7 zusammen mit Andronikus erwähnt wird. Paulus bezeichnet beide als „angesehen unter den Aposteln“. Viele Exegeten nehmen an, dass es sich bei Junia um eine Frau handelt, die im Urchristentum eine leitende Funktion hatte. Dies ist nicht nur interessant für die Erforschung des frühen Christentums, sondern auch für gegenwärtige Diskussionen um die Zulassung von Frauen zu kirchlichen Ämtern. Für die feministische Theologie ist es ein wichtiges Thema, vergessene Frauen im Neuen Testament und in der Kirchengeschichte sichtbar zu machen, darunter die Apostelin Junia. In der Diskussion sind zwei Fragen zu unterscheiden: 1. * Handelt es sich um einen Frauennamen? 2. * Heißt „angesehen unter den Aposteln“, dass die Person dieses Namens ein Apostelamt innehatte, und wenn ja, wie ist dies zu verstehen? (de)
 • Η Ιουνία ήταν χριστιανή απόστολος του 1ου αιώνα μ.Χ.. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους εβδομήντα αποστόλους που γιορτάζουν στις 4 Ιανουαρίου και θεωρείται αγία από την Ορθόδοξη χριστιανική Εκκλησία. Γιορτάζει όμως ξεχωριστά μαζί με τον άγιο Ανδρόνικο στις 17 Μαΐου. Κάποιοι θεωρούν πως ταυτίζεται με την Ιωάννα, τη σύζυγο του Χουζά, που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Παύλου. Παλαιότερα θεωρούταν άντρας από τους δυτικούς συγγραφείς και αναφέρονταν με το όνομα Ιουνιάς. (el)
 • Junia, Junias ou Junie est une (ou un) apôtre du Ier siècle, mentionné(e) aux côtés d'Andronique par Paul dans son Épître aux Romains. (fr)
 • Yunia atau Yunias (bahasa Yunani: Ιουνια / Ιουνιας, Iounia[s]) adalah tokoh Kristen abad ke-1 yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Pandangan kebanyakan cendekiawan Perjanjian Baru modern menyatakan bahwa tokoh tersebut adalah seorang wanita bernama Yunia (Ἰουνία), tetapi pandangan umum masa lampau menyatakan bahwa ia adalah seorang pria bernama Yunias (Ἰουνιᾶς atau Ἰουνίας, nama Ibrani: Yĕḥunnī). Rasul Paulus menyebut tokoh tersebut sebagai rasul — ia menyebut dalam Roma 16:7: ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνιᾶν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γέγονεν ἐν Χριστῷ. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. — Roma 16:7 (in)
 • Giunia era un'apostola della prima comunità cristiana. (it)
 • Junia was volgens Romeinen 16:7 een christelijke vrouw van Joodse afkomst, woonachtig in Rome. Zij krijgt samen met een zekere de groeten van Paulus. Beiden behoorden tot de allereerste christenen en waren "aanzienlijken onder de apostelen". Deze laatste zinsnede heeft tot veel discussie geleid, want laat de suggestie open dat er een vrouwelijke apostel zou hebben bestaan. Volgens de regels van het Grieks kan deze bijzin "aanzienlijken onder de apostelen" zowel betekenen dat Junia en Andronikus "aanzienlijke apostelen" waren als dat zij "in aanzien waren" bij de apostelen. (nl)
 • Junia albo Junias (w niektórych przekładach Junjasz lub Junijasz, w greckim oryginale w bierniku„Iουνιαν” – Iounian lub „Ιουνια” – Iounia) – postać biblijna wspomniana w Liście do Rzymian 16,7. Istnieją spory dotyczące płci postaci. Pod imieniem Junia czczona jest w Kościele prawosławnym jako święta wspominana 17 maja. (pl)
 • Иуния (Юния, Гуния, греч. Ιουνία; I век) — апостол из числа семидесяти, родственница (соплеменница) апостола Павла, помощница Андроника (в поздних преданиях супруга). Путешествовала, учила и проповедовала с Андроником. Апостол Павел сообщает, что Андроник и Юния страдали с ним в узах, но когда это было, неизвестно. Павел относит Андроника и Юнию к «прославившимся между Апостолами» и прежде его уверовавшим во Христа (Рим. 16:7). Андроник и Иуния скончались естественной смертью. В сирийских апостольских списках сохранилась легенда, что Юния была схвачена и окончила жизнь мученически на острове Самос. Горячо почиталась в IV веке. В одной из проповедей Иоанн Златоуст говорит об Юнии, призывая женщин Константинополя ей подражать. В синаскарям под 22 февраля приводится сказание, что клирику и каллиграфу Николаю было открыто в видении, что мощи Андроника и Иунии находятся среди мощей, которые были обретены в константинопольском квартале Евгения (районе Евгеньевых ворот, πύλαι ἁγίου Εὐγενίου, которые связывали город с гаванью Боспорион) в правление императора Аркадия (395—408). Эти сведения признаны неверными. Прославлена в лике святых. Память в Православной церкви совершается 4 (17) января, 17 (30) мая и 30 июля (12 августа) в Соборе апостолов от 70. В большинстве византийских календарей память апостолов Андроника и Иунии отмечена 17 мая. Под этой датой в Синаксаре Константинопольской церкви (конец X века) и Минологии Василия II (конец X века) содержится их краткое Житие. Святые отцы, комментировавшие отрывок из «Послания к Римлянам» включали Андроника и Юнию в число апостолов. Джозеф Фицмайер перечисляет Оригена, Амвросия, Иеронима, Иоанна Златоуста, Феодорита, Псевдо-Примасия, Иоанна Дамаскина и некоторых позднейших комментаторов, вплоть до XII века. Также считают Юнию женщиной «Пасхальная хроника», Феофилакт Болгарский, Икумений Триккский и другие. В Средние века писцы ввели форму «Юниас» (Ιουνίας), потому что считали, что апостолом может быть только мужчина. Эгидий Римский, комментировавший в XIII веке отрывок, принял, что Андроник и Юлиан (Ἰουλίαν) были мужчинами. До 1970-х годов господствовало в науке предположение, что апостолами могут быть только мужчины, и поэтому упомянутое Павлом имя — мужское. Этой точки зрения придерживался в 1899 году. Однако в 1932 году писал, что «Златоуст, проповедуя на тему этого отрывка, не видит ничего удивительного в апостоле-женщине — значит, и нам удивляться не стоит». В 1914 году привёл аргумент, что женское имя «Юния» широко известно, а имя «Юниас» не встречается, и следует исходить из предположения, что речь идёт о женщине Юнии. Ричард Бокэм предполагает, что Юния — та же женщина, что Иоанна Мироносица, жена Хузы, домоправителя Иродова, из Евангелия от Луки (Лк. 8:3). (ru)
 • Júnia ou Júnias (em grego: Ἰουνιᾶν) foi uma cristã do século I d.C. e tida em alta estima por Paulo: A frase "os quais se assinalam entre os apóstolos" fez com que muitos concluíssem que ela seria a única mulher mencionada entre os apóstolos no Novo Testamento. Geralmente se assume que Andrônico da Panônia (em grego: Ανδρόνικος) era seu marido. Tanto seu gênero (sexo) quanto seu apostolado são objetos de considerável debate. Compreensivelmente, este versículo recebeu e continua recebendo uma considerável atenção na literatura acadêmica. (pt)
 • Junia är den enda kvinnliga apostel som nämns i Nya Testamentet. (sv)
 • Junie, též Junias (Junia či Junius; v originále ve 4. pádě Ιουνιαν Junian), je křesťanská apoštolka zmiňovaná Pavlem z Tarsu v Novém Zákoně. Často byla též považována za muže a sporné je i její „apoštolství“, resp. přesné postavení v rámci prvotní církve. Pavel ji nechává pozdravovat spolu s Andronikem na konci Listu Římanům a uvádí o nich, že byli „příbuzní“, zřejmě ve smyslu židovští křesťané, také věznění, apoštolové a že byli křesťané dříve než on sám. Z českých překladů Bible kralická a Český ekumenický překlad překládají jako muže, Překlad 21. století ji uvádí jako ženu. Junie a otázka jejího pohlaví mají význam v historii počátků křesťanské církve a postavení žen v jejím rámci a ve feministické teologii. Svátek se slaví 17. května. (cs)
 • Junia oder Junias ist eine Person, die im Römerbrief 16,7 zusammen mit Andronikus erwähnt wird. Paulus bezeichnet beide als „angesehen unter den Aposteln“. Viele Exegeten nehmen an, dass es sich bei Junia um eine Frau handelt, die im Urchristentum eine leitende Funktion hatte. Dies ist nicht nur interessant für die Erforschung des frühen Christentums, sondern auch für gegenwärtige Diskussionen um die Zulassung von Frauen zu kirchlichen Ämtern. Für die feministische Theologie ist es ein wichtiges Thema, vergessene Frauen im Neuen Testament und in der Kirchengeschichte sichtbar zu machen, darunter die Apostelin Junia. In der Diskussion sind zwei Fragen zu unterscheiden: 1. * Handelt es sich um einen Frauennamen? 2. * Heißt „angesehen unter den Aposteln“, dass die Person dieses Namens ein Apostelamt innehatte, und wenn ja, wie ist dies zu verstehen? (de)
 • Η Ιουνία ήταν χριστιανή απόστολος του 1ου αιώνα μ.Χ.. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους εβδομήντα αποστόλους που γιορτάζουν στις 4 Ιανουαρίου και θεωρείται αγία από την Ορθόδοξη χριστιανική Εκκλησία. Γιορτάζει όμως ξεχωριστά μαζί με τον άγιο Ανδρόνικο στις 17 Μαΐου. Κάποιοι θεωρούν πως ταυτίζεται με την Ιωάννα, τη σύζυγο του Χουζά, που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Παύλου. Παλαιότερα θεωρούταν άντρας από τους δυτικούς συγγραφείς και αναφέρονταν με το όνομα Ιουνιάς. (el)
 • Junia, Junias ou Junie est une (ou un) apôtre du Ier siècle, mentionné(e) aux côtés d'Andronique par Paul dans son Épître aux Romains. (fr)
 • Yunia atau Yunias (bahasa Yunani: Ιουνια / Ιουνιας, Iounia[s]) adalah tokoh Kristen abad ke-1 yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Pandangan kebanyakan cendekiawan Perjanjian Baru modern menyatakan bahwa tokoh tersebut adalah seorang wanita bernama Yunia (Ἰουνία), tetapi pandangan umum masa lampau menyatakan bahwa ia adalah seorang pria bernama Yunias (Ἰουνιᾶς atau Ἰουνίας, nama Ibrani: Yĕḥunnī). Rasul Paulus menyebut tokoh tersebut sebagai rasul — ia menyebut dalam Roma 16:7: ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνιᾶν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γέγονεν ἐν Χριστῷ. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. — Roma 16:7 (in)
 • Giunia era un'apostola della prima comunità cristiana. (it)
 • Junia was volgens Romeinen 16:7 een christelijke vrouw van Joodse afkomst, woonachtig in Rome. Zij krijgt samen met een zekere de groeten van Paulus. Beiden behoorden tot de allereerste christenen en waren "aanzienlijken onder de apostelen". Deze laatste zinsnede heeft tot veel discussie geleid, want laat de suggestie open dat er een vrouwelijke apostel zou hebben bestaan. Volgens de regels van het Grieks kan deze bijzin "aanzienlijken onder de apostelen" zowel betekenen dat Junia en Andronikus "aanzienlijke apostelen" waren als dat zij "in aanzien waren" bij de apostelen. (nl)
 • Junia albo Junias (w niektórych przekładach Junjasz lub Junijasz, w greckim oryginale w bierniku„Iουνιαν” – Iounian lub „Ιουνια” – Iounia) – postać biblijna wspomniana w Liście do Rzymian 16,7. Istnieją spory dotyczące płci postaci. Pod imieniem Junia czczona jest w Kościele prawosławnym jako święta wspominana 17 maja. (pl)
 • Иуния (Юния, Гуния, греч. Ιουνία; I век) — апостол из числа семидесяти, родственница (соплеменница) апостола Павла, помощница Андроника (в поздних преданиях супруга). Путешествовала, учила и проповедовала с Андроником. Апостол Павел сообщает, что Андроник и Юния страдали с ним в узах, но когда это было, неизвестно. Павел относит Андроника и Юнию к «прославившимся между Апостолами» и прежде его уверовавшим во Христа (Рим. 16:7). Андроник и Иуния скончались естественной смертью. В сирийских апостольских списках сохранилась легенда, что Юния была схвачена и окончила жизнь мученически на острове Самос. Горячо почиталась в IV веке. В одной из проповедей Иоанн Златоуст говорит об Юнии, призывая женщин Константинополя ей подражать. В синаскарям под 22 февраля приводится сказание, что клирику и каллиграфу Николаю было открыто в видении, что мощи Андроника и Иунии находятся среди мощей, которые были обретены в константинопольском квартале Евгения (районе Евгеньевых ворот, πύλαι ἁγίου Εὐγενίου, которые связывали город с гаванью Боспорион) в правление императора Аркадия (395—408). Эти сведения признаны неверными. Прославлена в лике святых. Память в Православной церкви совершается 4 (17) января, 17 (30) мая и 30 июля (12 августа) в Соборе апостолов от 70. В большинстве византийских календарей память апостолов Андроника и Иунии отмечена 17 мая. Под этой датой в Синаксаре Константинопольской церкви (конец X века) и Минологии Василия II (конец X века) содержится их краткое Житие. Святые отцы, комментировавшие отрывок из «Послания к Римлянам» включали Андроника и Юнию в число апостолов. Джозеф Фицмайер перечисляет Оригена, Амвросия, Иеронима, Иоанна Златоуста, Феодорита, Псевдо-Примасия, Иоанна Дамаскина и некоторых позднейших комментаторов, вплоть до XII века. Также считают Юнию женщиной «Пасхальная хроника», Феофилакт Болгарский, Икумений Триккский и другие. В Средние века писцы ввели форму «Юниас» (Ιουνίας), потому что считали, что апостолом может быть только мужчина. Эгидий Римский, комментировавший в XIII веке отрывок, принял, что Андроник и Юлиан (Ἰουλίαν) были мужчинами. До 1970-х годов господствовало в науке предположение, что апостолами могут быть только мужчины, и поэтому упомянутое Павлом имя — мужское. Этой точки зрения придерживался в 1899 году. Однако в 1932 году писал, что «Златоуст, проповедуя на тему этого отрывка, не видит ничего удивительного в апостоле-женщине — значит, и нам удивляться не стоит». В 1914 году привёл аргумент, что женское имя «Юния» широко известно, а имя «Юниас» не встречается, и следует исходить из предположения, что речь идёт о женщине Юнии. Ричард Бокэм предполагает, что Юния — та же женщина, что Иоанна Мироносица, жена Хузы, домоправителя Иродова, из Евангелия от Луки (Лк. 8:3). (ru)
 • Júnia ou Júnias (em grego: Ἰουνιᾶν) foi uma cristã do século I d.C. e tida em alta estima por Paulo: A frase "os quais se assinalam entre os apóstolos" fez com que muitos concluíssem que ela seria a única mulher mencionada entre os apóstolos no Novo Testamento. Geralmente se assume que Andrônico da Panônia (em grego: Ανδρόνικος) era seu marido. Tanto seu gênero (sexo) quanto seu apostolado são objetos de considerável debate. Compreensivelmente, este versículo recebeu e continua recebendo uma considerável atenção na literatura acadêmica. (pt)
 • Junia är den enda kvinnliga apostel som nämns i Nya Testamentet. (sv)
dbo:veneratedIn
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 4671016 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 18601 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1023861225 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:attributes
dbp:caption
 • Andronicus, Athanasius of Christianoupolis and Saint Junia (en)
dbp:feastDay
 • --05-17
dbp:imagesize
 • 200 (xsd:integer)
dbp:name
 • Junia (en)
dbp:veneratedIn
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
schema:sameAs
rdf:type
rdfs:comment
 • Η Ιουνία ήταν χριστιανή απόστολος του 1ου αιώνα μ.Χ.. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους εβδομήντα αποστόλους που γιορτάζουν στις 4 Ιανουαρίου και θεωρείται αγία από την Ορθόδοξη χριστιανική Εκκλησία. Γιορτάζει όμως ξεχωριστά μαζί με τον άγιο Ανδρόνικο στις 17 Μαΐου. Κάποιοι θεωρούν πως ταυτίζεται με την Ιωάννα, τη σύζυγο του Χουζά, που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Παύλου. Παλαιότερα θεωρούταν άντρας από τους δυτικούς συγγραφείς και αναφέρονταν με το όνομα Ιουνιάς. (el)
 • Junia, Junias ou Junie est une (ou un) apôtre du Ier siècle, mentionné(e) aux côtés d'Andronique par Paul dans son Épître aux Romains. (fr)
 • Giunia era un'apostola della prima comunità cristiana. (it)
 • Junia was volgens Romeinen 16:7 een christelijke vrouw van Joodse afkomst, woonachtig in Rome. Zij krijgt samen met een zekere de groeten van Paulus. Beiden behoorden tot de allereerste christenen en waren "aanzienlijken onder de apostelen". Deze laatste zinsnede heeft tot veel discussie geleid, want laat de suggestie open dat er een vrouwelijke apostel zou hebben bestaan. Volgens de regels van het Grieks kan deze bijzin "aanzienlijken onder de apostelen" zowel betekenen dat Junia en Andronikus "aanzienlijke apostelen" waren als dat zij "in aanzien waren" bij de apostelen. (nl)
 • Junia albo Junias (w niektórych przekładach Junjasz lub Junijasz, w greckim oryginale w bierniku„Iουνιαν” – Iounian lub „Ιουνια” – Iounia) – postać biblijna wspomniana w Liście do Rzymian 16,7. Istnieją spory dotyczące płci postaci. Pod imieniem Junia czczona jest w Kościele prawosławnym jako święta wspominana 17 maja. (pl)
 • Júnia ou Júnias (em grego: Ἰουνιᾶν) foi uma cristã do século I d.C. e tida em alta estima por Paulo: A frase "os quais se assinalam entre os apóstolos" fez com que muitos concluíssem que ela seria a única mulher mencionada entre os apóstolos no Novo Testamento. Geralmente se assume que Andrônico da Panônia (em grego: Ανδρόνικος) era seu marido. Tanto seu gênero (sexo) quanto seu apostolado são objetos de considerável debate. Compreensivelmente, este versículo recebeu e continua recebendo uma considerável atenção na literatura acadêmica. (pt)
 • Junia är den enda kvinnliga apostel som nämns i Nya Testamentet. (sv)
 • Junie, též Junias (Junia či Junius; v originále ve 4. pádě Ιουνιαν Junian), je křesťanská apoštolka zmiňovaná Pavlem z Tarsu v Novém Zákoně. Často byla též považována za muže a sporné je i její „apoštolství“, resp. přesné postavení v rámci prvotní církve. Pavel ji nechává pozdravovat spolu s Andronikem na konci Listu Římanům a uvádí o nich, že byli „příbuzní“, zřejmě ve smyslu židovští křesťané, také věznění, apoštolové a že byli křesťané dříve než on sám. Z českých překladů Bible kralická a Český ekumenický překlad překládají jako muže, Překlad 21. století ji uvádí jako ženu. (cs)
 • Junia oder Junias ist eine Person, die im Römerbrief 16,7 zusammen mit Andronikus erwähnt wird. Paulus bezeichnet beide als „angesehen unter den Aposteln“. Viele Exegeten nehmen an, dass es sich bei Junia um eine Frau handelt, die im Urchristentum eine leitende Funktion hatte. Dies ist nicht nur interessant für die Erforschung des frühen Christentums, sondern auch für gegenwärtige Diskussionen um die Zulassung von Frauen zu kirchlichen Ämtern. Für die feministische Theologie ist es ein wichtiges Thema, vergessene Frauen im Neuen Testament und in der Kirchengeschichte sichtbar zu machen, darunter die Apostelin Junia. (de)
 • Yunia atau Yunias (bahasa Yunani: Ιουνια / Ιουνιας, Iounia[s]) adalah tokoh Kristen abad ke-1 yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Pandangan kebanyakan cendekiawan Perjanjian Baru modern menyatakan bahwa tokoh tersebut adalah seorang wanita bernama Yunia (Ἰουνία), tetapi pandangan umum masa lampau menyatakan bahwa ia adalah seorang pria bernama Yunias (Ἰουνιᾶς atau Ἰουνίας, nama Ibrani: Yĕḥunnī). Rasul Paulus menyebut tokoh tersebut sebagai rasul — ia menyebut dalam Roma 16:7: — Roma 16:7 (in)
 • Иуния (Юния, Гуния, греч. Ιουνία; I век) — апостол из числа семидесяти, родственница (соплеменница) апостола Павла, помощница Андроника (в поздних преданиях супруга). Путешествовала, учила и проповедовала с Андроником. Апостол Павел сообщает, что Андроник и Юния страдали с ним в узах, но когда это было, неизвестно. Павел относит Андроника и Юнию к «прославившимся между Апостолами» и прежде его уверовавшим во Христа (Рим. 16:7). Андроник и Иуния скончались естественной смертью. В сирийских апостольских списках сохранилась легенда, что Юния была схвачена и окончила жизнь мученически на острове Самос. Горячо почиталась в IV веке. В одной из проповедей Иоанн Златоуст говорит об Юнии, призывая женщин Константинополя ей подражать. В синаскарям под 22 февраля приводится сказание, что клирику и ка (ru)
 • Η Ιουνία ήταν χριστιανή απόστολος του 1ου αιώνα μ.Χ.. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους εβδομήντα αποστόλους που γιορτάζουν στις 4 Ιανουαρίου και θεωρείται αγία από την Ορθόδοξη χριστιανική Εκκλησία. Γιορτάζει όμως ξεχωριστά μαζί με τον άγιο Ανδρόνικο στις 17 Μαΐου. Κάποιοι θεωρούν πως ταυτίζεται με την Ιωάννα, τη σύζυγο του Χουζά, που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Παύλου. Παλαιότερα θεωρούταν άντρας από τους δυτικούς συγγραφείς και αναφέρονταν με το όνομα Ιουνιάς. (el)
 • Junia, Junias ou Junie est une (ou un) apôtre du Ier siècle, mentionné(e) aux côtés d'Andronique par Paul dans son Épître aux Romains. (fr)
 • Giunia era un'apostola della prima comunità cristiana. (it)
 • Junia was volgens Romeinen 16:7 een christelijke vrouw van Joodse afkomst, woonachtig in Rome. Zij krijgt samen met een zekere de groeten van Paulus. Beiden behoorden tot de allereerste christenen en waren "aanzienlijken onder de apostelen". Deze laatste zinsnede heeft tot veel discussie geleid, want laat de suggestie open dat er een vrouwelijke apostel zou hebben bestaan. Volgens de regels van het Grieks kan deze bijzin "aanzienlijken onder de apostelen" zowel betekenen dat Junia en Andronikus "aanzienlijke apostelen" waren als dat zij "in aanzien waren" bij de apostelen. (nl)
 • Junia albo Junias (w niektórych przekładach Junjasz lub Junijasz, w greckim oryginale w bierniku„Iουνιαν” – Iounian lub „Ιουνια” – Iounia) – postać biblijna wspomniana w Liście do Rzymian 16,7. Istnieją spory dotyczące płci postaci. Pod imieniem Junia czczona jest w Kościele prawosławnym jako święta wspominana 17 maja. (pl)
 • Júnia ou Júnias (em grego: Ἰουνιᾶν) foi uma cristã do século I d.C. e tida em alta estima por Paulo: A frase "os quais se assinalam entre os apóstolos" fez com que muitos concluíssem que ela seria a única mulher mencionada entre os apóstolos no Novo Testamento. Geralmente se assume que Andrônico da Panônia (em grego: Ανδρόνικος) era seu marido. Tanto seu gênero (sexo) quanto seu apostolado são objetos de considerável debate. Compreensivelmente, este versículo recebeu e continua recebendo uma considerável atenção na literatura acadêmica. (pt)
 • Junia är den enda kvinnliga apostel som nämns i Nya Testamentet. (sv)
 • Junie, též Junias (Junia či Junius; v originále ve 4. pádě Ιουνιαν Junian), je křesťanská apoštolka zmiňovaná Pavlem z Tarsu v Novém Zákoně. Často byla též považována za muže a sporné je i její „apoštolství“, resp. přesné postavení v rámci prvotní církve. Pavel ji nechává pozdravovat spolu s Andronikem na konci Listu Římanům a uvádí o nich, že byli „příbuzní“, zřejmě ve smyslu židovští křesťané, také věznění, apoštolové a že byli křesťané dříve než on sám. Z českých překladů Bible kralická a Český ekumenický překlad překládají jako muže, Překlad 21. století ji uvádí jako ženu. (cs)
 • Junia oder Junias ist eine Person, die im Römerbrief 16,7 zusammen mit Andronikus erwähnt wird. Paulus bezeichnet beide als „angesehen unter den Aposteln“. Viele Exegeten nehmen an, dass es sich bei Junia um eine Frau handelt, die im Urchristentum eine leitende Funktion hatte. Dies ist nicht nur interessant für die Erforschung des frühen Christentums, sondern auch für gegenwärtige Diskussionen um die Zulassung von Frauen zu kirchlichen Ämtern. Für die feministische Theologie ist es ein wichtiges Thema, vergessene Frauen im Neuen Testament und in der Kirchengeschichte sichtbar zu machen, darunter die Apostelin Junia. (de)
 • Yunia atau Yunias (bahasa Yunani: Ιουνια / Ιουνιας, Iounia[s]) adalah tokoh Kristen abad ke-1 yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Pandangan kebanyakan cendekiawan Perjanjian Baru modern menyatakan bahwa tokoh tersebut adalah seorang wanita bernama Yunia (Ἰουνία), tetapi pandangan umum masa lampau menyatakan bahwa ia adalah seorang pria bernama Yunias (Ἰουνιᾶς atau Ἰουνίας, nama Ibrani: Yĕḥunnī). Rasul Paulus menyebut tokoh tersebut sebagai rasul — ia menyebut dalam Roma 16:7: — Roma 16:7 (in)
 • Иуния (Юния, Гуния, греч. Ιουνία; I век) — апостол из числа семидесяти, родственница (соплеменница) апостола Павла, помощница Андроника (в поздних преданиях супруга). Путешествовала, учила и проповедовала с Андроником. Апостол Павел сообщает, что Андроник и Юния страдали с ним в узах, но когда это было, неизвестно. Павел относит Андроника и Юнию к «прославившимся между Апостолами» и прежде его уверовавшим во Христа (Рим. 16:7). Андроник и Иуния скончались естественной смертью. В сирийских апостольских списках сохранилась легенда, что Юния была схвачена и окончила жизнь мученически на острове Самос. Горячо почиталась в IV веке. В одной из проповедей Иоанн Златоуст говорит об Юнии, призывая женщин Константинополя ей подражать. В синаскарям под 22 февраля приводится сказание, что клирику и ка (ru)
rdfs:label
 • Junie (cs)
 • Junia (Apostel) (de)
 • Ιουνία (el)
 • Junia (New Testament person) (en)
 • Junia (fr)
 • Yunias (in)
 • Giunia (it)
 • Junia (nl)
 • Junia (postać biblijna) (pl)
 • Júnia (Bíblia) (pt)
 • Святая Иуния (ru)
 • Junia (sv)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Junia (en)
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License