Joule heating, also known as resistive, resistance, or Ohmic heating, is the process by which the passage of an electric current through a conductor produces heat. Joule's first law, also known as the Joule–Lenz law, states that the power of heating generated by an electrical conductor is proportional to the product of its resistance and the square of the current: Joule heating affects the whole electric conductor, unlike the Peltier effect which transfers heat from one electrical junction to another.

Property Value
dbo:abstract
 • قانون جول قانون للعالم جيمس جول يقول أن الحرارة الناتجة من مقاومة بسبب مرور تيار كهربائي فيها تكون متناسبة تناسبا طرديا مع القدرة الكهربائية والمدة الزمنية التي يسير فيها التيار . السبب في تولد الحرارة أثناء مرور التيار هي أصتدامات الإلكترونات أثناء حركتها في المقاومة. تنتج القدرة الكهربائية من الجهد الكهربائي U و شدة التيار (تنطبق المعادلات التالية على التيار المستمر ، وعلى القيم الفعالة في حالة تيار متردد ; في حالة "مقاومة مثالية للتيار المتردد" لا تنشأ حرارة: إذا كانت المقاومة كموصل كهربائي فينطبق قانون أوم: وبناء على ذلك يزداد "فقد القدرة " (مثلما يحدث في محول كهربائي أو خط جهد عالي أو في ترانزستور موسفت ) مع مربع شدة التيار ، ويسمى ذلك الفقد الفقد الأومي : (ar)
 • L'efecte Joule, també anomenat llei de Joule, és la manifestació tèrmica de la resistència elèctrica. Si en un conductor elèctric circula electricitat, una part de l'energia cinètica dels electrons es transforma en calor a causa del xoc que experimenten els electrons amb les molècules del conductor per on circulen, cosa que fa augmentar la temperatura del conductor. S'anomena així en honor del físic anglès James Prescott Joule. Els sòlids tenen, generalment, una estructura cristal·lina, en què els àtoms o molècules ocupen els vèrtexs de les cel·les unitàries, i de vegades també el centre de la cel·la o de les seves cares. Quan el cristall és sotmès a una diferència de potencial (ddp), els electrons són impulsats pel camp elèctric a través del sòlid i en el seu recorregut han de travessar la densa xarxa d'àtoms que el forma. En el seu camí, els electrons xoquen amb aquests àtoms i perden una part de la seva energia cinètica (velocitat), que és cedida en forma de calor. Aquest efecte es va definir de la manera següent: La quantitat d'energia calorífica produïda per un corrent elèctric és directament proporcional al quadrat de la intensitat del corrent quan circula pel conductor i a la resistència que oposa aquest conductor al pas del corrent. Matemàticament: on: Q = Energia calorífica produïda pel correntI = Intensitat del corrent que circulaR = Resistència elèctrica del conductort = Temps On les magnituds han d'estar expressades en un mateix sistema d'unitats. Així, si expressem la intensitat en ampers (A), la resistència en ohms i el temps en segons, obtenim la calor produïda en joules (J). En aquest efecte es basa el funcionament de diferents electrodomèstics, com, per exemple, els forns, les torradores, les calefaccions elèctriques i alguns aparells usats industrialment, en què l'efecte buscat és, precisament, la calor que desprèn el conductor a causa del pas del corrent. Les bombetes també es basen en aquest fenomen per escalfar el filament fins que produeix llum per incandescència.En la gran majoria de les aplicacions, però, és un efecte indesitjat i la raó per la qual els aparells elèctrics i electrònics (com l'ordinador en què llegiu això) necessiten dissipadors, a part d'un o més ventiladors que foragiten l'escalfor generada i eviten així l'escalfament excessiu dels diferents components i/o dispositius. (ca)
 • Jouleovo teplo je teplo, které vzniká ve vodiči průchodem elektrického proudu. Joule tento jev zkoumal kolem roku 1840. Zahřívání vodiče lze vysvětlit předáváním části kinetické energie částic způsobujících elektrický proud (nejčastěji elektronů) částicím, které se elektrického proudu neúčastní (nejčastěji kladné ionty v pevných pozicích). Tím se zvyšuje tepelný pohyb těchto částic – vodič se zahřívá. Velikost Jouleova tepla Q vznikajícího ve vodiči, jímž prochází elektrický proud po dobu t a na jehož koncích je napětí U, se vypočte: Je-li znám odpor R vodiče, pak lze Jouleovo teplo vypočítat též takto: Tento vztah se také nazývá Jouleův zákon. nebo Základní jednotkou Jouleova tepla je joule. Jouleovo teplo se využívá v , jinde je spíše na škodu, protože způsobuje jednak ztrátu elektrické energie, jednak možné tepelné poškození elektrických spotřebičů. (cs)
 • O νόμος του Τζάουλ περιγράφεται ως εξής: Η μεταβολή της θερμικής ενέργειας ενός αντιστάτη αντίστασης R, όταν από αυτόν διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα σταθερής έντασης I και επομένως η ποσότητα της θερμότητας Q που μεταφέρεται από αυτόν προς το περιβάλλον σε χρονικό διάστημα t είναι:α) ανάλογη του τετραγώνου της έντασης Ι του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη,β) ανάλογη της αντίστασης R του αντιστάτη,γ) ανάλογη του χρόνου t διέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος από τον αντιστάτη.Η μαθηματική σχέση με την οποία συνδέονται τα παραπάνω φυσικά μεγέθη είναι η εξής: Όλα τα μεγέθη μετριούνται σε μονάδες του SI δηλαδή η θερμότητα (Q) σε Joule (J), η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος (Ι) σε Αμπέρ (Α), η αντίσταση (R) σε Ωμ (Ω) και ο χρόνος (t) σε δευτερόλεπτα (s). (el)
 • En fiziko, ĵula leĝo estas leĝo pri varmo produktata de elektra kurento fluanta tra rezistanco (rezistilo, konduktanto, ktp). Ĝi estas esprimita kiel: kie Q estas la energio (varmo) generata, I estas la kurento,R estas la elektra rezistanco de cirkvito tra kiu fluas la kurento,td estas la tempodaŭro dum kiu la varmo estas generata. En ĉi tiu okazo, la kurento estas konsiderata kiel konstanta dum la tempodaŭro td. Pro tio ke la energio Q disipita estas produto de povumo P kaj tempodaŭro td, la ĵula leĝo povas esti reskribita kun povumo. Tio estas ke la povumo P disipita en la rezistilo estas : Por kompreni la kaŭzon de tia varmiĝa efiko en la konduktanto, oni devas memori ke la elektra kurento originas de movoj de elektraj ŝargoj, kiuj kolizias kontraŭ la atomoj de la medio, tra kiu ili trapasas; tiuj kunfrapoj kreas reziston al movoj de la elektraj ŝargoj, kiuj malrapidiĝas. Por cirkuligi fluon donitan kurenton, necesas suplementa povumo, kiu tiel estas konvertata al varmo. Tia termika manifestaĵo estas nomata kiel ĵula varmiĝo aŭ ĵula efiko. En SI-mezurunuoj, povumo estas en vatoj, energio en ĵuloj, kurento en amperoj, rezistanco en omoj, tempo en sekundoj. La leĝo aplikeblas al ĉiu cirkvito kiu obeas leĝon de Omo, tio estas, kurento tra kiu estas proporcia kun la elektra tensio trans ĝi, aŭ alivorte kiu povas esti karakterizita per rezistanco. Leĝo de Omo esprimas ke, por elektra tensio V tra cirkvito de rezistanco R, la kurento tra ĝi estas : Per preno de la kurento el ĉi tiu formulo, kaj per anstataŭo de ĝi en unu aŭ ambaŭ faktorojn de la ĵula leĝo kiel ĝi estas donita pli supre, rezultas : La rilato P = VI estas reale pli ĝenerale aplikebla ol la ĵula leĝo, ĝi donas la momentan povumon aplikatan al cirkvito kun elektra tensio V tra ĝi kaj kurento I tra ĝi, sendepende de tio ĉu la cirkvito obeas la leĝon de Omo. Kun uzo de la formulo P = VI, la leĝo de Omo kaj la ĵula leĝo povas esti derivitaj unu de la alia. (eo)
 • Joule heating, also known as resistive, resistance, or Ohmic heating, is the process by which the passage of an electric current through a conductor produces heat. Joule's first law, also known as the Joule–Lenz law, states that the power of heating generated by an electrical conductor is proportional to the product of its resistance and the square of the current: Joule heating affects the whole electric conductor, unlike the Peltier effect which transfers heat from one electrical junction to another. (en)
 • Se conoce como efecto Joule al fenómeno irreversible por el cual si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor​​ debido a los choques que sufren con los átomos del material conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. El movimiento de los electrones en un alambre es desordenado; esto provoca continuas colisiones con los núcleos atómicos y como consecuencia una pérdida de energía cinética y un aumento de la temperatura en el propio alambre. El nombre es en honor a su descubridor, el físico británico James Prescott Joule. (es)
 • Das Stromwärmegesetz (auch Erstes Joulesches Gesetz nach James Prescott Joule oder Joule-Lenz-Gesetz nach Joule und Emil Lenz) besagt, dass ein elektrischer Strom in einem elektrischen Leiter die Wärmeenergie erzeugt durch fortwährende Umformung von elektrischer Energie , die dem Leiter entnommen wird mit der elektrischen Leistung und der Dauer ,– oder bei veränderlicher Leistung Die Ursache für die Erwärmung bei Stromfluss wird beschrieben in Elektrischer Widerstand#Der elektrische Widerstand im Teilchenmodell. Die Begriffe joulesche Wärme und Stromwärme werden nicht einheitlich verwendet, teilweise im Sinne von Energie, teilweise von Leistung. (de)
 • Joule efektua eroale elektriko batetik korronte bat igarotzerakoan beroa askatzen duen fenomenari deitzen zaio. Elektroien talken ondorioz hauen energia zinetikoa bero bihurtzen delako gertatzen da. Askatutako bero kopurua korrontearen intentsitatearen karratuarekiko eta eroalearen erresistentziarekiko zuzenki proportzionala da: non: * Q = beroa, Jouletan den, * I = korrontearen intentsitatea, anperetan den, * R = erresistentzia, ohmetan den, * t = denbora, segundutan den. Joule efektuak ez dauka korrontearen norantzarekiko menpekotasunik. Erlazio hau Jouleren lehen legea edo Joule-Lenz legea izenekin ezagutzen da. Izena bere aurkitzaileagatik datorkio, James Prescott Joule fisikari britainiarra. Joule efektuaren erabilpen praktikoaren adibide batzuk bonbilletan harizpia berotuz argia sortzea, labe elektrikoetan beroa sortzea, edo fusible baten korronte altuegia dagoenean fusiblea erre eta korrontea etetea dira. Efektuaren nahigabeko ondorio adibide bat energia elektrikoa garraiatzeko aireko lineatan energia elektrikoa galtzea da. (eu)
 • In un generico elemento circuitale (non necessariamente rispettante la legge di Ohm) in cui confluisce una corrente e ai cui capi vi è una differenza di potenziale pari a la potenza elettrica (P) fornita: viene trasformata in energia termica o in altre forme di energia. La legge di Joule può essere interpretata nella maniera riduttiva come una trasformazione integrale dell'energia elettrica in calore con alcune implicazioni. Essa è causa della perdita di energia nelle linee di trasporto dell'elettricità e in generale di qualsiasi circuito, nonché abbatte il rendimento delle macchine elettriche. Tale legge, sempre in questa forma riduttiva, è alla base del funzionamento di molti dispositivi elettrici tra cui: la lampada a incandescenza, l'interruttore magnetotermico, il fusibile, il forno elettrico, l'asciugacapelli, lo scaldabagno elettrico. Le implicazioni termodinamiche in questa formulazione riduttiva sono semplici, vale semplicemente il primo principio della termodinamica: l'energia elettrica e il calore sono due forme diverse di energia e l'energia elettrica viene trasformata integralmente in calore. (it)
 • L'effet Joule est la manifestation thermique de la résistance électrique qui se produit lors du passage d'un courant électrique dans tout matériau conducteur. L'effet porte le nom du physicien anglais James Prescott Joule qui l'a découvert en 1840. De manière générale, le courant électrique est assuré par le mouvement des charges électriques. Ces porteurs de charge en mouvement interagissent avec les atomes constitutifs du milieu dans lequel ils se déplacent — par exemple un câble électrique — ce qui constitue un frein, une résistance à leurs déplacements. Pour transférer une quantité déterminée de courant électrique par ce câble, il faut donc fournir une puissance supplémentaire à celle nécessaire à l'extrémité du conducteur, qui sera dissipée lors des interactions avec les atomes, sous forme d'énergie thermique (dissipation d'énergie électrique sous forme de chaleur). C’est cela qu’on appelle l'effet Joule. Une seule exception à cette règle : les supraconducteurs, qui nécessitent des conditions particulières pour conserver leur propriété. (fr)
 • ジュールの法則(ジュールのほうそく、英: Joule's laws)は電流によって生み出される熱についての法則。または理想気体の圧力、体積、温度についてのエネルギー依存の法則である。 ジュールの第一法則は導体を流れる電流と、電流によって生み出される熱の関係を示した物理法則である。ジュール効果ともよばれる。1840年代に電流と発熱の関係を研究したジェームズ・プレスコット・ジュールから名づけられた。公式は である。ここでは生み出される熱量、は抵抗を流れる一定の電流、は電気抵抗、は電流が流れる時間である。電流がアンペア、抵抗がオーム、時間が秒で表されるとき、の単位はジュールである。ジュールの第一法則は後の1842年にハインリヒ・レンツによって独立に発見されたため、ジュール=レンツの法則ともよばれる。電流を流す導体の発熱効果はジュール熱とよばれる。 ジュールの第二法則は熱力学の法則であり、理想気体の内部エネルギーはその圧力や体積には依存せず、温度にのみ依存するという法則である。即ち または である。ここでは理想気体の内部エネルギー、はその温度、は温度についての関数、はその体積、はその圧力である。 (ja)
 • De wet van Joule geeft het verband weer tussen de hoeveelheid warmte (energie) die in een weerstand wordt gegenereerd door een elektrische stroom. De wet is genoemd naar de Engelse natuurkundige James Prescott Joule. De wet van Joule luidt: Daarin is: energie in joule (J) stroom in ampère (A) weerstand in Ohm ) (Ω) tijd in seconde (s) (nl)
 • Prawo Joule’a, zwane również prawem Joule’a-Lenza, pozwala wyznaczyć ilość ciepła, które wydziela się podczas przepływu prądu elektrycznego przez przewodnik elektryczny Ilość ciepła wydzielanego w czasie przepływu prądu elektrycznego przez przewodnik elektryczny jest wprost proporcjonalna do iloczynu oporu elektrycznego przewodnika, kwadratu natężenia prądu i czasu jego przepływu. Zależność tę można wyrazić wzorem: gdzie – ilość wydzielonego ciepła; – natężenie prądu elektrycznego; – opór elektryczny przewodnika; – czas przepływu prądu. Prawo to jest wyrazem zasady zachowania energii w odniesieniu do przepływu prądu. Wynika z niego, że energia prądu elektrycznego zamienia się w energię wewnętrzną przewodnika. (pl)
 • A lei de Joule (também conhecida como efeito Joule ou efeito térmico) é uma lei física que expressa a relação entre o calor gerado e a corrente elétrica que percorre um condutor em determinado tempo. Um resistor é um dispositivo que transforma a energia elétrica integralmente em calor. O nome é devido a James Prescott Joule (1818-1889) que estudou o fenômeno em 1840 e, um ano mais tarde, publicada na Philosophical Magazine, pela Royal Society. (pt)
 • Закон Джо́уля — Ле́нца — физический закон, дающий количественную оценку теплового действия электрического тока. Установлен в 1841 году Джеймсом Джоулем и независимо от него в 1842 году Эмилием Ленцем. (ru)
 • 焦耳加热也称为欧姆加热或电阻加热,是电流通过导体产生热量的过程。 焦耳定律或焦耳-楞次定律是定量說明傳導電流將電能轉換為熱能的定律。 1841年,英國物理學家詹姆斯·焦耳發現載流導體中產生的熱量Q(稱為焦耳熱)與電流I的平方、導體的電阻R和通電時間t成比例。而在1842年時,俄國物理學家海因里希·楞次也獨立發現上述的關係,因此也稱為「焦耳-楞次定律」。 採用國際單位制時,焦耳定律的表達式為: 或 其中Q(熱量)、I(電流)、R(電阻)、t(時間)、P(熱功率)各量的單位依次為焦耳、安培、歐姆、秒和瓦特。 焦耳定律是設計電照明,電熱設備及計算各種電氣設備溫升的重要公式。 (zh)
 • Закон Джо́уля — Ле́нца — фізичний закон, що дає кількісну оцінку теплової дії електричного струму. Закон був експериментально встановлений у 1840 році англійським фізиком Джеймсом Прескоттом Джоулем і незалежно від нього російським вченим Еміліем Ленцом в 1842 році. Фізичною природою виділення тепла при проходженні струму через провідник є те, що потенціальна енергія носіїв заряду, які подолали ділянку кола зменшується, а кінетична енергія залишається в середньому однаковою на початку й у кінці шляху. Втрачена носіями заряду енергія дисипує, тобто передається коливанням атомів провідника і переходить у тепло. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 604798 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 17622 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 982910986 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Joule heating, also known as resistive, resistance, or Ohmic heating, is the process by which the passage of an electric current through a conductor produces heat. Joule's first law, also known as the Joule–Lenz law, states that the power of heating generated by an electrical conductor is proportional to the product of its resistance and the square of the current: Joule heating affects the whole electric conductor, unlike the Peltier effect which transfers heat from one electrical junction to another. (en)
 • ジュールの法則(ジュールのほうそく、英: Joule's laws)は電流によって生み出される熱についての法則。または理想気体の圧力、体積、温度についてのエネルギー依存の法則である。 ジュールの第一法則は導体を流れる電流と、電流によって生み出される熱の関係を示した物理法則である。ジュール効果ともよばれる。1840年代に電流と発熱の関係を研究したジェームズ・プレスコット・ジュールから名づけられた。公式は である。ここでは生み出される熱量、は抵抗を流れる一定の電流、は電気抵抗、は電流が流れる時間である。電流がアンペア、抵抗がオーム、時間が秒で表されるとき、の単位はジュールである。ジュールの第一法則は後の1842年にハインリヒ・レンツによって独立に発見されたため、ジュール=レンツの法則ともよばれる。電流を流す導体の発熱効果はジュール熱とよばれる。 ジュールの第二法則は熱力学の法則であり、理想気体の内部エネルギーはその圧力や体積には依存せず、温度にのみ依存するという法則である。即ち または である。ここでは理想気体の内部エネルギー、はその温度、は温度についての関数、はその体積、はその圧力である。 (ja)
 • De wet van Joule geeft het verband weer tussen de hoeveelheid warmte (energie) die in een weerstand wordt gegenereerd door een elektrische stroom. De wet is genoemd naar de Engelse natuurkundige James Prescott Joule. De wet van Joule luidt: Daarin is: energie in joule (J) stroom in ampère (A) weerstand in Ohm ) (Ω) tijd in seconde (s) (nl)
 • A lei de Joule (também conhecida como efeito Joule ou efeito térmico) é uma lei física que expressa a relação entre o calor gerado e a corrente elétrica que percorre um condutor em determinado tempo. Um resistor é um dispositivo que transforma a energia elétrica integralmente em calor. O nome é devido a James Prescott Joule (1818-1889) que estudou o fenômeno em 1840 e, um ano mais tarde, publicada na Philosophical Magazine, pela Royal Society. (pt)
 • Закон Джо́уля — Ле́нца — физический закон, дающий количественную оценку теплового действия электрического тока. Установлен в 1841 году Джеймсом Джоулем и независимо от него в 1842 году Эмилием Ленцем. (ru)
 • 焦耳加热也称为欧姆加热或电阻加热,是电流通过导体产生热量的过程。 焦耳定律或焦耳-楞次定律是定量說明傳導電流將電能轉換為熱能的定律。 1841年,英國物理學家詹姆斯·焦耳發現載流導體中產生的熱量Q(稱為焦耳熱)與電流I的平方、導體的電阻R和通電時間t成比例。而在1842年時,俄國物理學家海因里希·楞次也獨立發現上述的關係,因此也稱為「焦耳-楞次定律」。 採用國際單位制時,焦耳定律的表達式為: 或 其中Q(熱量)、I(電流)、R(電阻)、t(時間)、P(熱功率)各量的單位依次為焦耳、安培、歐姆、秒和瓦特。 焦耳定律是設計電照明,電熱設備及計算各種電氣設備溫升的重要公式。 (zh)
 • قانون جول قانون للعالم جيمس جول يقول أن الحرارة الناتجة من مقاومة بسبب مرور تيار كهربائي فيها تكون متناسبة تناسبا طرديا مع القدرة الكهربائية والمدة الزمنية التي يسير فيها التيار . السبب في تولد الحرارة أثناء مرور التيار هي أصتدامات الإلكترونات أثناء حركتها في المقاومة. تنتج القدرة الكهربائية من الجهد الكهربائي U و شدة التيار (تنطبق المعادلات التالية على التيار المستمر ، وعلى القيم الفعالة في حالة تيار متردد ; في حالة "مقاومة مثالية للتيار المتردد" لا تنشأ حرارة: إذا كانت المقاومة كموصل كهربائي فينطبق قانون أوم: (ar)
 • L'efecte Joule, també anomenat llei de Joule, és la manifestació tèrmica de la resistència elèctrica. Si en un conductor elèctric circula electricitat, una part de l'energia cinètica dels electrons es transforma en calor a causa del xoc que experimenten els electrons amb les molècules del conductor per on circulen, cosa que fa augmentar la temperatura del conductor. S'anomena així en honor del físic anglès James Prescott Joule. Aquest efecte es va definir de la manera següent: Matemàticament: on: (ca)
 • Jouleovo teplo je teplo, které vzniká ve vodiči průchodem elektrického proudu. Joule tento jev zkoumal kolem roku 1840. Zahřívání vodiče lze vysvětlit předáváním části kinetické energie částic způsobujících elektrický proud (nejčastěji elektronů) částicím, které se elektrického proudu neúčastní (nejčastěji kladné ionty v pevných pozicích). Tím se zvyšuje tepelný pohyb těchto částic – vodič se zahřívá. Velikost Jouleova tepla Q vznikajícího ve vodiči, jímž prochází elektrický proud po dobu t a na jehož koncích je napětí U, se vypočte: Tento vztah se také nazývá Jouleův zákon. nebo (cs)
 • Das Stromwärmegesetz (auch Erstes Joulesches Gesetz nach James Prescott Joule oder Joule-Lenz-Gesetz nach Joule und Emil Lenz) besagt, dass ein elektrischer Strom in einem elektrischen Leiter die Wärmeenergie erzeugt durch fortwährende Umformung von elektrischer Energie , die dem Leiter entnommen wird mit der elektrischen Leistung und der Dauer ,– oder bei veränderlicher Leistung Die Ursache für die Erwärmung bei Stromfluss wird beschrieben in Elektrischer Widerstand#Der elektrische Widerstand im Teilchenmodell. (de)
 • O νόμος του Τζάουλ περιγράφεται ως εξής: Η μεταβολή της θερμικής ενέργειας ενός αντιστάτη αντίστασης R, όταν από αυτόν διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα σταθερής έντασης I και επομένως η ποσότητα της θερμότητας Q που μεταφέρεται από αυτόν προς το περιβάλλον σε χρονικό διάστημα t είναι:α) ανάλογη του τετραγώνου της έντασης Ι του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη,β) ανάλογη της αντίστασης R του αντιστάτη,γ) ανάλογη του χρόνου t διέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος από τον αντιστάτη.Η μαθηματική σχέση με την οποία συνδέονται τα παραπάνω φυσικά μεγέθη είναι η εξής: (el)
 • En fiziko, ĵula leĝo estas leĝo pri varmo produktata de elektra kurento fluanta tra rezistanco (rezistilo, konduktanto, ktp). Ĝi estas esprimita kiel: kie Q estas la energio (varmo) generata, I estas la kurento,R estas la elektra rezistanco de cirkvito tra kiu fluas la kurento,td estas la tempodaŭro dum kiu la varmo estas generata. En ĉi tiu okazo, la kurento estas konsiderata kiel konstanta dum la tempodaŭro td. Pro tio ke la energio Q disipita estas produto de povumo P kaj tempodaŭro td, la ĵula leĝo povas esti reskribita kun povumo. Tio estas ke la povumo P disipita en la rezistilo estas : (eo)
 • Joule efektua eroale elektriko batetik korronte bat igarotzerakoan beroa askatzen duen fenomenari deitzen zaio. Elektroien talken ondorioz hauen energia zinetikoa bero bihurtzen delako gertatzen da. Askatutako bero kopurua korrontearen intentsitatearen karratuarekiko eta eroalearen erresistentziarekiko zuzenki proportzionala da: non: * Q = beroa, Jouletan den, * I = korrontearen intentsitatea, anperetan den, * R = erresistentzia, ohmetan den, * t = denbora, segundutan den. Joule efektuak ez dauka korrontearen norantzarekiko menpekotasunik. (eu)
 • L'effet Joule est la manifestation thermique de la résistance électrique qui se produit lors du passage d'un courant électrique dans tout matériau conducteur. L'effet porte le nom du physicien anglais James Prescott Joule qui l'a découvert en 1840. Une seule exception à cette règle : les supraconducteurs, qui nécessitent des conditions particulières pour conserver leur propriété. (fr)
 • Se conoce como efecto Joule al fenómeno irreversible por el cual si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor​​ debido a los choques que sufren con los átomos del material conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. El movimiento de los electrones en un alambre es desordenado; esto provoca continuas colisiones con los núcleos atómicos y como consecuencia una pérdida de energía cinética y un aumento de la temperatura en el propio alambre. (es)
 • In un generico elemento circuitale (non necessariamente rispettante la legge di Ohm) in cui confluisce una corrente e ai cui capi vi è una differenza di potenziale pari a la potenza elettrica (P) fornita: viene trasformata in energia termica o in altre forme di energia. (it)
 • Prawo Joule’a, zwane również prawem Joule’a-Lenza, pozwala wyznaczyć ilość ciepła, które wydziela się podczas przepływu prądu elektrycznego przez przewodnik elektryczny Ilość ciepła wydzielanego w czasie przepływu prądu elektrycznego przez przewodnik elektryczny jest wprost proporcjonalna do iloczynu oporu elektrycznego przewodnika, kwadratu natężenia prądu i czasu jego przepływu. Zależność tę można wyrazić wzorem: gdzie – ilość wydzielonego ciepła; – natężenie prądu elektrycznego; – opór elektryczny przewodnika; – czas przepływu prądu. (pl)
 • Закон Джо́уля — Ле́нца — фізичний закон, що дає кількісну оцінку теплової дії електричного струму. Закон був експериментально встановлений у 1840 році англійським фізиком Джеймсом Прескоттом Джоулем і незалежно від нього російським вченим Еміліем Ленцом в 1842 році. (uk)
rdfs:label
 • قانون جول (ar)
 • Efecte Joule (ca)
 • Jouleovo teplo (cs)
 • Stromwärmegesetz (de)
 • Νόμος Τζάουλ (el)
 • Joule heating (en)
 • Ĵula leĝo (eo)
 • Efecto Joule (es)
 • Joule efektua (eu)
 • Effet Joule (fr)
 • Effetto Joule (it)
 • ジュールの法則 (ja)
 • Wet van Joule (nl)
 • Prawo Joule’a (prąd elektryczny) (pl)
 • Закон Джоуля — Ленца (ru)
 • Lei de Joule (pt)
 • Закон Джоуля — Ленца (uk)
 • 焦耳加热 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of