About: Jason Todd

An Entity of Type: fictional character, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

جيسون تود هو شخصية خيالية يظهر في الكتب المصورة التي نشرتها دي سي كوميكس. ظهر للمرة الأولى في باتمان #357 (مارس 1983) ليصبح ثاني شخصية تأخذ دور روبن وهو مساعد البطل الخارق باتمان. في لعبة باتمان: فارس أركم تم القبض على تود بواسطة الجوكر، الذي أرسل فيديو لباتمان يعرض مقتل تود بينما في الواقع كان تود حيا وتعرض للتعذيب من قبل الجوكر لأكثر من سنة في أحد الأجنحة المهجورة في مصحة أركام.

Property Value
dbo:abstract
 • جيسون تود هو شخصية خيالية يظهر في الكتب المصورة التي نشرتها دي سي كوميكس. ظهر للمرة الأولى في باتمان #357 (مارس 1983) ليصبح ثاني شخصية تأخذ دور روبن وهو مساعد البطل الخارق باتمان. في لعبة باتمان: فارس أركم تم القبض على تود بواسطة الجوكر، الذي أرسل فيديو لباتمان يعرض مقتل تود بينما في الواقع كان تود حيا وتعرض للتعذيب من قبل الجوكر لأكثر من سنة في أحد الأجنحة المهجورة في مصحة أركام. (ar)
 • Jason Peter Todd es un personaje ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por DC Comics, comúnmente en asociación con Batman. Es el segundo personaje en asumir el papel de Robin y el segundo personaje en tomar el alias de Red Hood. Apareciendo por primera vez en Batman # 357 (marzo de 1983),​Todd fue creado para suceder a Dick Grayson, el Robin original, como el compañero justiciero de Batman. Inicialmente compartiendo un origen similar a Grayson, las representaciones posteriores comúnmente representan a Todd como un delincuente callejero huérfano, a quien Batman intenta reformar y mentor rigurosamente. Aunque inicialmente fue popular mientras era Robin, el personaje como fue escrito por Jim Starlin no fue bien recibido por los fanáticos después de una remodelación de su origen por Max Allan Collins en Batman # 408–409. Esta recepción negativa llevó a DC Comics a realizar una encuesta telefónica en la historia de "Una muerte en la familia" de 1988 para determinar si el personaje moriría o no a manos del Joker, el enemigo de Batman. La encuesta terminó con una estrecha mayoría de votos a favor de matar a Todd, resultando en su muerte. Las historias subsiguientes de Batman trataron sobre la culpa de Batman por no haber podido salvarlo. Todd resucitó en el arco de la historia "Under the Hood" de 2005 y se convertiría en el nuevo Red Hood, un antihéroe con la voluntad de usar la fuerza letal y las armas. Desde su regreso, opera como Red Hood en la continuidad actual de DC Comics.​ El personaje ha aparecido en numerosos programas de televisión de dibujos animados y películas. Jason Todd hizo su debut en adaptación en vivo en la serie DC Universe y HBO Max Titanes, interpretado por Curran Walters. En 2013, ComicsAlliance clasificó a Todd como el número 23 en su lista de los "50 personajes masculinos más atractivos de los cómics".​ (es)
 • Jason Todd est un personnage de fiction créé par Gerry Conway et Don Newton dans Detective Comics no 524 en 1983. Il a porté le costume de Robin, succédant à Dick Grayson. Il apparaît aujourd'hui sous le nom de Red Hood. (fr)
 • Jason Todd è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Gerry Conway e nel 1983 e pubblicato dalla DC Comics. Ha avuto varie identità segrete, prima come secondo Robin - a fianco di Batman - e poi come Cappuccio Rosso. Tramite un sondaggio telefonico la DC fece decidere le sorti del personaggio ai lettori che ne decretarono la morte: Jason venne quindi ucciso da Joker. Il suo posto come Robin venne preso da un nuovo personaggio, Tim Drake, introdotto nel 1989. (it)
 • ジェイソン・トッド(英: Jason Todd)は、DCコミックスの出版するアメリカンコミック『バットマン』に登場する架空の人物。ジェリー・コンウェイとドン・ニュートンによって創造され、1983年の"Batman #357"で初登場した。2代目ロビン。 (ja)
 • Jason Todd (Red Hood) – postać z komiksów o Batmanie, która zadebiutowała w Detective Comics #524 zmarł jednak w Batman #428. Został stworzony przez Gerry'ego Conwaya i Dona Newtona. (pl)
 • Jason Peter Todd é um personagem fictício recorrente das histórias em quadrinhos da DC Comics. Sua primeira aparição ocorreu em Batman #357 (Março de 1983), sendo concebido por Gerry Conway e . Embora inicialmente popular, na sequência de uma remodelação de sua origem por Max Allan Collins, a nova versão de Jason Todd não foi bem recebida pelos fãs. Em 1988, com "Uma Morte na Família", a DC Comics realizou uma pesquisa por telefone para determinar se o personagem iria ou não morrer nas mãos de Coringa (DC Comics), o arquiinimigo de Batman. A votação para que ele morresse foi maior, com isso fazendo que Jason morresse. As histórias de Batman posteriormente retrataram a culpa que Batman sentia por ser incapaz de impedir a morte de Jason. No entanto, em 2005, no arco de história "Sob o Capuz", o personagem foi ressuscitado, tornando-se o segundo Capuz Vermelho e assumindo um novo papel como um anti-herói semelhante a Batman em muitos aspectos, exceto pela preferência em usar força letal e armas. (pt)
 • Джейсон Тодд (англ. Jason Todd) — персонаж, появляющийся на страницах комиксов DC Comics. Впервые появился в серии комиксов Batman, в выпуске № 357 (март 1983) и стал вторым Робином, помощником супергероя Бэтмена, когда предыдущий Робин (Дик Грейсон) стал членом команды Новые Юные Титаны, который взял образ «Ночное Крыло». Изначально ставшая популярной, благодаря пересмотру его происхождения Максом Алланом Коллинсом, версия Робина Джейсона Тодда была неохотно принята фанатами серии. Во время выхода истории Batman: Death in the Family DC Comics проводила телефонный опрос, чтобы определить, умрёт ли персонаж от руки Джокера, главного противника Бэтмена. Персонаж был убит по результатам 5343 к 5271 голосу. В последующих историях Бэтмен сумел преодолеть своё чувство вины за смерть Джейсона. Как бы то ни было, в истории 2005 года, Under the Hood, персонаж был воскрешён, после чего стал вторым Красным колпаком и принял на себя новую роль антигероя, во многом напоминающего Бэтмена, но демонстрирующего готовность применять огнестрельное оружие и убивать. В январе 2010 года Джейсон Тодд появился в истории Red Hood: The Lost Days, шестисерийной мини-серии, готовящей читателя к выходу анимационного фильма Бэтмен: Под красным колпаком. История, написанная (который также написал сценарий к фильму), рассказывает о годах, проведённых Джейсоном в поездках по всему миру и тренировке после его воскрешения, перед возвращением в Готэм. В сентябре 2011 года, после перезапуска вселенной DC, была начата новая серия с Джейсоном Тоддом в главной роли, Red Hood and the Outlaws, в которой он является лидером небольшой команды антигероев. (ru)
 • Jason Todd är en fiktiv seriefigur i DC Comics värld. (sv)
 • Джейсон Тодд (англ. Jason Todd) — вигаданий персонаж, що з'являється на сторінках коміксів DC Comics. Вперше з'явився в серії коміксів Batman, у випуску #357 (березень 1983) і став другим Робіном, помічником супергероя Бетмена, коли попередній Робін (Дік Ґрейсон) став членом команди Нові Юні Титани, взявши образ Найтвінґа. Спочатку стала популярною, завдяки перегляду його походження , версія Робіна Джейсона Тодда була неохоче прийнята фанатами серії. Під час виходу історії Batman: Death in the Family DC Comics проводила телефонне опитування, щоб визначити, помре чи персонаж від руки Джокера. Персонаж був убитий за результатами 5343 до 5271 голосу. У наступних історіях Бетмен зумів перебороти своє почуття провини за смерть Джейсона. Як би там не було, в історії 2005 року, Under the Hood, персонаж був відроджений, після чого став другим Червоним ковпаком і прийняв на себе нову роль антигероя, багато в чому нагадуючу Бетмена, але у тоже час демонструючи готовність застосовувати вогнепальну зброю і вбивати. У січні 2010 року Джейсон Тодд з'явився в історії Red Hood: The Lost Days, шестисерійною міні-серії, готує читача до виходу анімаційного фільму Бетмен: Під червоним ковпаком. Історія, написана (який також написав сценарій до фільму), розповідає про роки, проведених Джейсоном в поїздках по всьому світу і тренуванні після його воскресіння, перед поверненням в Ґотем. У вересні 2011 року, після перезапуску всесвіту DC, була розпочата нова серія з Джейсоном Тоддом в головній ролі, Red Hood and the Outlaws, в якій він є лідером невеликої команди антигероїв. (uk)
 • 傑森·托特(英語:Jason Todd),是一名在DC漫畫出版的漫畫中登場的虛構人物。由Gerry Conway和Don Newton所創作,初次登場於《蝙蝠俠》#357(1983年3月)。 傑森是蝙蝠俠的助手,第二代的羅賓,一度在故事中身亡,復活後以紅頭罩的身分回歸和蝙蝠俠作對,之後更以反英雄的立場開始伸張正義。 2013年,傑森被ComicsAlliance列為漫畫史上50位性感男性角色中的第23位。 (zh)
 • جيسون تود هو شخصية خيالية يظهر في الكتب المصورة التي نشرتها دي سي كوميكس. ظهر للمرة الأولى في باتمان #357 (مارس 1983) ليصبح ثاني شخصية تأخذ دور روبن وهو مساعد البطل الخارق باتمان. في لعبة باتمان: فارس أركم تم القبض على تود بواسطة الجوكر، الذي أرسل فيديو لباتمان يعرض مقتل تود بينما في الواقع كان تود حيا وتعرض للتعذيب من قبل الجوكر لأكثر من سنة في أحد الأجنحة المهجورة في مصحة أركام. (ar)
 • Jason Peter Todd es un personaje ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por DC Comics, comúnmente en asociación con Batman. Es el segundo personaje en asumir el papel de Robin y el segundo personaje en tomar el alias de Red Hood. Apareciendo por primera vez en Batman # 357 (marzo de 1983),​Todd fue creado para suceder a Dick Grayson, el Robin original, como el compañero justiciero de Batman. Inicialmente compartiendo un origen similar a Grayson, las representaciones posteriores comúnmente representan a Todd como un delincuente callejero huérfano, a quien Batman intenta reformar y mentor rigurosamente. Aunque inicialmente fue popular mientras era Robin, el personaje como fue escrito por Jim Starlin no fue bien recibido por los fanáticos después de una remodelación de su origen por Max Allan Collins en Batman # 408–409. Esta recepción negativa llevó a DC Comics a realizar una encuesta telefónica en la historia de "Una muerte en la familia" de 1988 para determinar si el personaje moriría o no a manos del Joker, el enemigo de Batman. La encuesta terminó con una estrecha mayoría de votos a favor de matar a Todd, resultando en su muerte. Las historias subsiguientes de Batman trataron sobre la culpa de Batman por no haber podido salvarlo. Todd resucitó en el arco de la historia "Under the Hood" de 2005 y se convertiría en el nuevo Red Hood, un antihéroe con la voluntad de usar la fuerza letal y las armas. Desde su regreso, opera como Red Hood en la continuidad actual de DC Comics.​ El personaje ha aparecido en numerosos programas de televisión de dibujos animados y películas. Jason Todd hizo su debut en adaptación en vivo en la serie DC Universe y HBO Max Titanes, interpretado por Curran Walters. En 2013, ComicsAlliance clasificó a Todd como el número 23 en su lista de los "50 personajes masculinos más atractivos de los cómics".​ (es)
 • Jason Todd est un personnage de fiction créé par Gerry Conway et Don Newton dans Detective Comics no 524 en 1983. Il a porté le costume de Robin, succédant à Dick Grayson. Il apparaît aujourd'hui sous le nom de Red Hood. (fr)
 • Jason Todd è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Gerry Conway e nel 1983 e pubblicato dalla DC Comics. Ha avuto varie identità segrete, prima come secondo Robin - a fianco di Batman - e poi come Cappuccio Rosso. Tramite un sondaggio telefonico la DC fece decidere le sorti del personaggio ai lettori che ne decretarono la morte: Jason venne quindi ucciso da Joker. Il suo posto come Robin venne preso da un nuovo personaggio, Tim Drake, introdotto nel 1989. (it)
 • ジェイソン・トッド(英: Jason Todd)は、DCコミックスの出版するアメリカンコミック『バットマン』に登場する架空の人物。ジェリー・コンウェイとドン・ニュートンによって創造され、1983年の"Batman #357"で初登場した。2代目ロビン。 (ja)
 • Jason Todd (Red Hood) – postać z komiksów o Batmanie, która zadebiutowała w Detective Comics #524 zmarł jednak w Batman #428. Został stworzony przez Gerry'ego Conwaya i Dona Newtona. (pl)
 • Jason Peter Todd é um personagem fictício recorrente das histórias em quadrinhos da DC Comics. Sua primeira aparição ocorreu em Batman #357 (Março de 1983), sendo concebido por Gerry Conway e . Embora inicialmente popular, na sequência de uma remodelação de sua origem por Max Allan Collins, a nova versão de Jason Todd não foi bem recebida pelos fãs. Em 1988, com "Uma Morte na Família", a DC Comics realizou uma pesquisa por telefone para determinar se o personagem iria ou não morrer nas mãos de Coringa (DC Comics), o arquiinimigo de Batman. A votação para que ele morresse foi maior, com isso fazendo que Jason morresse. As histórias de Batman posteriormente retrataram a culpa que Batman sentia por ser incapaz de impedir a morte de Jason. No entanto, em 2005, no arco de história "Sob o Capuz", o personagem foi ressuscitado, tornando-se o segundo Capuz Vermelho e assumindo um novo papel como um anti-herói semelhante a Batman em muitos aspectos, exceto pela preferência em usar força letal e armas. (pt)
 • Джейсон Тодд (англ. Jason Todd) — персонаж, появляющийся на страницах комиксов DC Comics. Впервые появился в серии комиксов Batman, в выпуске № 357 (март 1983) и стал вторым Робином, помощником супергероя Бэтмена, когда предыдущий Робин (Дик Грейсон) стал членом команды Новые Юные Титаны, который взял образ «Ночное Крыло». Изначально ставшая популярной, благодаря пересмотру его происхождения Максом Алланом Коллинсом, версия Робина Джейсона Тодда была неохотно принята фанатами серии. Во время выхода истории Batman: Death in the Family DC Comics проводила телефонный опрос, чтобы определить, умрёт ли персонаж от руки Джокера, главного противника Бэтмена. Персонаж был убит по результатам 5343 к 5271 голосу. В последующих историях Бэтмен сумел преодолеть своё чувство вины за смерть Джейсона. Как бы то ни было, в истории 2005 года, Under the Hood, персонаж был воскрешён, после чего стал вторым Красным колпаком и принял на себя новую роль антигероя, во многом напоминающего Бэтмена, но демонстрирующего готовность применять огнестрельное оружие и убивать. В январе 2010 года Джейсон Тодд появился в истории Red Hood: The Lost Days, шестисерийной мини-серии, готовящей читателя к выходу анимационного фильма Бэтмен: Под красным колпаком. История, написанная (который также написал сценарий к фильму), рассказывает о годах, проведённых Джейсоном в поездках по всему миру и тренировке после его воскрешения, перед возвращением в Готэм. В сентябре 2011 года, после перезапуска вселенной DC, была начата новая серия с Джейсоном Тоддом в главной роли, Red Hood and the Outlaws, в которой он является лидером небольшой команды антигероев. (ru)
 • Jason Todd är en fiktiv seriefigur i DC Comics värld. (sv)
 • Джейсон Тодд (англ. Jason Todd) — вигаданий персонаж, що з'являється на сторінках коміксів DC Comics. Вперше з'явився в серії коміксів Batman, у випуску #357 (березень 1983) і став другим Робіном, помічником супергероя Бетмена, коли попередній Робін (Дік Ґрейсон) став членом команди Нові Юні Титани, взявши образ Найтвінґа. Спочатку стала популярною, завдяки перегляду його походження , версія Робіна Джейсона Тодда була неохоче прийнята фанатами серії. Під час виходу історії Batman: Death in the Family DC Comics проводила телефонне опитування, щоб визначити, помре чи персонаж від руки Джокера. Персонаж був убитий за результатами 5343 до 5271 голосу. У наступних історіях Бетмен зумів перебороти своє почуття провини за смерть Джейсона. Як би там не було, в історії 2005 року, Under the Hood, персонаж був відроджений, після чого став другим Червоним ковпаком і прийняв на себе нову роль антигероя, багато в чому нагадуючу Бетмена, але у тоже час демонструючи готовність застосовувати вогнепальну зброю і вбивати. У січні 2010 року Джейсон Тодд з'явився в історії Red Hood: The Lost Days, шестисерійною міні-серії, готує читача до виходу анімаційного фільму Бетмен: Під червоним ковпаком. Історія, написана (який також написав сценарій до фільму), розповідає про роки, проведених Джейсоном в поїздках по всьому світу і тренуванні після його воскресіння, перед поверненням в Ґотем. У вересні 2011 року, після перезапуску всесвіту DC, була розпочата нова серія з Джейсоном Тоддом в головній ролі, Red Hood and the Outlaws, в якій він є лідером невеликої команди антигероїв. (uk)
 • 傑森·托特(英語:Jason Todd),是一名在DC漫畫出版的漫畫中登場的虛構人物。由Gerry Conway和Don Newton所創作,初次登場於《蝙蝠俠》#357(1983年3月)。 傑森是蝙蝠俠的助手,第二代的羅賓,一度在故事中身亡,復活後以紅頭罩的身分回歸和蝙蝠俠作對,之後更以反英雄的立場開始伸張正義。 2013年,傑森被ComicsAlliance列為漫畫史上50位性感男性角色中的第23位。 (zh)
dbo:creator
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1257771 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 98149 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1025646904 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:aliases
 • Robin, Red Hood, Red Robin, Batman, Wingman, Arkham Knight (en)
dbp:alliances
dbp:caption
 • Jason Todd as Red Hood on the cover of Batman Eternal #26 . Art by Clay Mann. (en)
dbp:cat
 • super (en)
dbp:characterName
 • Jason Todd (en)
dbp:creators
dbp:debut
 • Batman: Under the Hood (en)
 • Batman #357 (en)
 • Batman #366 (en)
 • Batman Incorporated #1 (en)
 • Batman: Arkham Knight #0 (en)
 • as Arkham Knight: (en)
 • as Jason Todd: (en)
 • as Red Hood: (en)
 • as Robin: (en)
 • as Wingman: (en)
dbp:fullName
 • Jason Peter Todd (en)
dbp:hero
 • N (en)
dbp:homeworld
dbp:id
 • 10855 (xsd:integer)
dbp:partners
dbp:powers
 • *Expert marksman, tactician, martial artist and adept hand-to-hand combatant * Enhanced strength, speed and durability due to exposure to the Lazarus Pit * Utilizing high-tech equipment and weapons (en)
dbp:publisher
dbp:sortkey
 • Todd, Jason (en)
dbp:species
 • Marco (en)
dbp:subcat
 • DC Comics (en)
dbp:title
 • Jason Todd (en)
dbp:type
 • character (en)
dbp:villain
 • y (en)
dbp:voicedBy
 • John Vinecet (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • جيسون تود هو شخصية خيالية يظهر في الكتب المصورة التي نشرتها دي سي كوميكس. ظهر للمرة الأولى في باتمان #357 (مارس 1983) ليصبح ثاني شخصية تأخذ دور روبن وهو مساعد البطل الخارق باتمان. في لعبة باتمان: فارس أركم تم القبض على تود بواسطة الجوكر، الذي أرسل فيديو لباتمان يعرض مقتل تود بينما في الواقع كان تود حيا وتعرض للتعذيب من قبل الجوكر لأكثر من سنة في أحد الأجنحة المهجورة في مصحة أركام. (ar)
 • Jason Todd est un personnage de fiction créé par Gerry Conway et Don Newton dans Detective Comics no 524 en 1983. Il a porté le costume de Robin, succédant à Dick Grayson. Il apparaît aujourd'hui sous le nom de Red Hood. (fr)
 • Jason Todd è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Gerry Conway e nel 1983 e pubblicato dalla DC Comics. Ha avuto varie identità segrete, prima come secondo Robin - a fianco di Batman - e poi come Cappuccio Rosso. Tramite un sondaggio telefonico la DC fece decidere le sorti del personaggio ai lettori che ne decretarono la morte: Jason venne quindi ucciso da Joker. Il suo posto come Robin venne preso da un nuovo personaggio, Tim Drake, introdotto nel 1989. (it)
 • ジェイソン・トッド(英: Jason Todd)は、DCコミックスの出版するアメリカンコミック『バットマン』に登場する架空の人物。ジェリー・コンウェイとドン・ニュートンによって創造され、1983年の"Batman #357"で初登場した。2代目ロビン。 (ja)
 • Jason Todd (Red Hood) – postać z komiksów o Batmanie, która zadebiutowała w Detective Comics #524 zmarł jednak w Batman #428. Został stworzony przez Gerry'ego Conwaya i Dona Newtona. (pl)
 • Jason Todd är en fiktiv seriefigur i DC Comics värld. (sv)
 • 傑森·托特(英語:Jason Todd),是一名在DC漫畫出版的漫畫中登場的虛構人物。由Gerry Conway和Don Newton所創作,初次登場於《蝙蝠俠》#357(1983年3月)。 傑森是蝙蝠俠的助手,第二代的羅賓,一度在故事中身亡,復活後以紅頭罩的身分回歸和蝙蝠俠作對,之後更以反英雄的立場開始伸張正義。 2013年,傑森被ComicsAlliance列為漫畫史上50位性感男性角色中的第23位。 (zh)
 • Jason Peter Todd es un personaje ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por DC Comics, comúnmente en asociación con Batman. Es el segundo personaje en asumir el papel de Robin y el segundo personaje en tomar el alias de Red Hood. Apareciendo por primera vez en Batman # 357 (marzo de 1983),​Todd fue creado para suceder a Dick Grayson, el Robin original, como el compañero justiciero de Batman. Inicialmente compartiendo un origen similar a Grayson, las representaciones posteriores comúnmente representan a Todd como un delincuente callejero huérfano, a quien Batman intenta reformar y mentor rigurosamente. (es)
 • Jason Peter Todd é um personagem fictício recorrente das histórias em quadrinhos da DC Comics. Sua primeira aparição ocorreu em Batman #357 (Março de 1983), sendo concebido por Gerry Conway e . Embora inicialmente popular, na sequência de uma remodelação de sua origem por Max Allan Collins, a nova versão de Jason Todd não foi bem recebida pelos fãs. Em 1988, com "Uma Morte na Família", a DC Comics realizou uma pesquisa por telefone para determinar se o personagem iria ou não morrer nas mãos de Coringa (DC Comics), o arquiinimigo de Batman. A votação para que ele morresse foi maior, com isso fazendo que Jason morresse. As histórias de Batman posteriormente retrataram a culpa que Batman sentia por ser incapaz de impedir a morte de Jason. No entanto, em 2005, no arco de história "Sob o Capuz" (pt)
 • Джейсон Тодд (англ. Jason Todd) — персонаж, появляющийся на страницах комиксов DC Comics. Впервые появился в серии комиксов Batman, в выпуске № 357 (март 1983) и стал вторым Робином, помощником супергероя Бэтмена, когда предыдущий Робин (Дик Грейсон) стал членом команды Новые Юные Титаны, который взял образ «Ночное Крыло». В сентябре 2011 года, после перезапуска вселенной DC, была начата новая серия с Джейсоном Тоддом в главной роли, Red Hood and the Outlaws, в которой он является лидером небольшой команды антигероев. (ru)
 • Джейсон Тодд (англ. Jason Todd) — вигаданий персонаж, що з'являється на сторінках коміксів DC Comics. Вперше з'явився в серії коміксів Batman, у випуску #357 (березень 1983) і став другим Робіном, помічником супергероя Бетмена, коли попередній Робін (Дік Ґрейсон) став членом команди Нові Юні Титани, взявши образ Найтвінґа. У вересні 2011 року, після перезапуску всесвіту DC, була розпочата нова серія з Джейсоном Тоддом в головній ролі, Red Hood and the Outlaws, в якій він є лідером невеликої команди антигероїв. (uk)
 • جيسون تود هو شخصية خيالية يظهر في الكتب المصورة التي نشرتها دي سي كوميكس. ظهر للمرة الأولى في باتمان #357 (مارس 1983) ليصبح ثاني شخصية تأخذ دور روبن وهو مساعد البطل الخارق باتمان. في لعبة باتمان: فارس أركم تم القبض على تود بواسطة الجوكر، الذي أرسل فيديو لباتمان يعرض مقتل تود بينما في الواقع كان تود حيا وتعرض للتعذيب من قبل الجوكر لأكثر من سنة في أحد الأجنحة المهجورة في مصحة أركام. (ar)
 • Jason Todd est un personnage de fiction créé par Gerry Conway et Don Newton dans Detective Comics no 524 en 1983. Il a porté le costume de Robin, succédant à Dick Grayson. Il apparaît aujourd'hui sous le nom de Red Hood. (fr)
 • Jason Todd è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Gerry Conway e nel 1983 e pubblicato dalla DC Comics. Ha avuto varie identità segrete, prima come secondo Robin - a fianco di Batman - e poi come Cappuccio Rosso. Tramite un sondaggio telefonico la DC fece decidere le sorti del personaggio ai lettori che ne decretarono la morte: Jason venne quindi ucciso da Joker. Il suo posto come Robin venne preso da un nuovo personaggio, Tim Drake, introdotto nel 1989. (it)
 • ジェイソン・トッド(英: Jason Todd)は、DCコミックスの出版するアメリカンコミック『バットマン』に登場する架空の人物。ジェリー・コンウェイとドン・ニュートンによって創造され、1983年の"Batman #357"で初登場した。2代目ロビン。 (ja)
 • Jason Todd (Red Hood) – postać z komiksów o Batmanie, która zadebiutowała w Detective Comics #524 zmarł jednak w Batman #428. Został stworzony przez Gerry'ego Conwaya i Dona Newtona. (pl)
 • Jason Todd är en fiktiv seriefigur i DC Comics värld. (sv)
 • 傑森·托特(英語:Jason Todd),是一名在DC漫畫出版的漫畫中登場的虛構人物。由Gerry Conway和Don Newton所創作,初次登場於《蝙蝠俠》#357(1983年3月)。 傑森是蝙蝠俠的助手,第二代的羅賓,一度在故事中身亡,復活後以紅頭罩的身分回歸和蝙蝠俠作對,之後更以反英雄的立場開始伸張正義。 2013年,傑森被ComicsAlliance列為漫畫史上50位性感男性角色中的第23位。 (zh)
 • Jason Peter Todd es un personaje ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por DC Comics, comúnmente en asociación con Batman. Es el segundo personaje en asumir el papel de Robin y el segundo personaje en tomar el alias de Red Hood. Apareciendo por primera vez en Batman # 357 (marzo de 1983),​Todd fue creado para suceder a Dick Grayson, el Robin original, como el compañero justiciero de Batman. Inicialmente compartiendo un origen similar a Grayson, las representaciones posteriores comúnmente representan a Todd como un delincuente callejero huérfano, a quien Batman intenta reformar y mentor rigurosamente. (es)
 • Jason Peter Todd é um personagem fictício recorrente das histórias em quadrinhos da DC Comics. Sua primeira aparição ocorreu em Batman #357 (Março de 1983), sendo concebido por Gerry Conway e . Embora inicialmente popular, na sequência de uma remodelação de sua origem por Max Allan Collins, a nova versão de Jason Todd não foi bem recebida pelos fãs. Em 1988, com "Uma Morte na Família", a DC Comics realizou uma pesquisa por telefone para determinar se o personagem iria ou não morrer nas mãos de Coringa (DC Comics), o arquiinimigo de Batman. A votação para que ele morresse foi maior, com isso fazendo que Jason morresse. As histórias de Batman posteriormente retrataram a culpa que Batman sentia por ser incapaz de impedir a morte de Jason. No entanto, em 2005, no arco de história "Sob o Capuz" (pt)
 • Джейсон Тодд (англ. Jason Todd) — персонаж, появляющийся на страницах комиксов DC Comics. Впервые появился в серии комиксов Batman, в выпуске № 357 (март 1983) и стал вторым Робином, помощником супергероя Бэтмена, когда предыдущий Робин (Дик Грейсон) стал членом команды Новые Юные Титаны, который взял образ «Ночное Крыло». В сентябре 2011 года, после перезапуска вселенной DC, была начата новая серия с Джейсоном Тоддом в главной роли, Red Hood and the Outlaws, в которой он является лидером небольшой команды антигероев. (ru)
 • Джейсон Тодд (англ. Jason Todd) — вигаданий персонаж, що з'являється на сторінках коміксів DC Comics. Вперше з'явився в серії коміксів Batman, у випуску #357 (березень 1983) і став другим Робіном, помічником супергероя Бетмена, коли попередній Робін (Дік Ґрейсон) став членом команди Нові Юні Титани, взявши образ Найтвінґа. У вересні 2011 року, після перезапуску всесвіту DC, була розпочата нова серія з Джейсоном Тоддом в головній ролі, Red Hood and the Outlaws, в якій він є лідером невеликої команди антигероїв. (uk)
rdfs:label
 • Jason Todd (en)
 • جيسون تود (ar)
 • Jason Todd (es)
 • Jason Todd (fr)
 • ジェイソン・トッド (ja)
 • Jason Todd (it)
 • Jason Todd (pl)
 • Jason Todd (pt)
 • Джейсон Тодд (ru)
 • Jason Todd (sv)
 • 傑森·托特 (zh)
 • Джейсон Тодд (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:givenName
 • Jason Todd (en)
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:alliances of
is dbp:alterEgo of
is dbp:characters of
is dbp:mainCharTeam of
is dbp:notableWorks of
is dbp:partners of
is dbp:people of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License