About: Inflaton

An Entity of Type: ElementaryParticle109272085, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The inflaton field is a hypothetical scalar field which is conjectured to have driven cosmic inflation in the very early universe.The field, originally postulated by Alan Guth, provides a mechanism by which a period of rapid expansion from 10−35 to 10−34 seconds after the initial expansion can be generated, forming a universe consistent with observed spatial isotropy and homogeneity.

Property Value
dbo:abstract
 • L'inflató és una partícula hipotètica, un tipus particular de bosó de Higgs, que, segons el model inflacionari, donà origen a la inflació; és a dir, la ràpida i dràstica acceleració en l'expansió de l'univers tan sols 10-35 segons després del big bang. La seva massa pot arribar als 10¹⁶ GeV. Segons la física de partícules, es tracta d'un camp escalar i la seva partícula associada, com el camp del bosó de Higgs electrofeble, però dotat d'una dinàmica molt diferent. En la fase d'inflació, la pressió de la inflació esdevé negativa i resta durant tot aquest període quasi constant amb el pas del temps, com la seva densitat, que pren també un valor constant, però oposat. Així, la inflació es comporta de manera similar a una constant cosmològica. També es troba en l'origen d'una fase d'expansió accelerada que permet a una petita regió homogènia de l'univers prendre dimensions considerables (immensament més grans que l'univers observable actualment), restant homogeni. (ca)
 • The inflaton field is a hypothetical scalar field which is conjectured to have driven cosmic inflation in the very early universe.The field, originally postulated by Alan Guth, provides a mechanism by which a period of rapid expansion from 10−35 to 10−34 seconds after the initial expansion can be generated, forming a universe consistent with observed spatial isotropy and homogeneity. (en)
 • El inflatón es un campo escalar hipotético, cuya partícula mediadora recibe el mismo nombre, que ha sido postulado en cosmología como el responsable de la hipotética inflación sufrida en el universo durante su etapa más temprana. Según la teoría inflacionaria, el campo del inflatón establecería el mecanismo para conducir el período de rápida expansión existente desde 10-35 a 10-34 segundos después de la explosión inicial que formó el universo. El estado de energía más bajo del campo del inflatón puede ser o puede no ser un estado de energía nula. Esto dependería de la densidad de energía potencial del campo elegido.​ Antes de la etapa de expansión, el campo del inflatón estaba en un estado de mayor energía. Fluctuaciones cuánticas aleatorias provocaron una transición de fase, por lo que el campo de inflación liberó su energía potencial en forma de materia y radiación, ya que se estableció en su estado de menor energía. Esta acción generó una fuerza repulsiva que llevó a la parte del universo observable a una ampliación desde aproximadamente 10-50 metros de radio a los 10-35 segundos hasta casi 1 metro de radio a los 10-34 segundos. Una vez que el campo del inflatón se ha desintegrado y los productos de desintegración se han desplazado hacia el rojo, sería reemplazado por el curvatón como componente dominante de la densidad de energía, generando perturbaciones de curvatura capaces de generar un espectro plano de perturbaciones en la radiación de fondo de microondas (CMB). (es)
 • L'inflaton, également appelé « faux vide » ou « champ scalaire primordial », est la forme d'une matière hypothétique responsable de l'inflation cosmique, cette époque où l'Univers a grandi de façon colossale. Du point de vue de la physique des particules, il s'agit d'un hypothétique champ scalaire, à l'instar du champ de Higgs électrofaible, mais qui est doté d'une dynamique très différente. (fr)
 • Con inflatone ci si riferisce a un ipotetico campo scalare e alla particella ad esso associata che fornirebbero una spiegazione per il modello cosmologico inflazionario, secondo cui sarebbe avvenuta una drastica accelerazione dell'espansione dell'universo circa 10−35 secondi dopo il Big Bang. Oscillando da un punto ad alta energia ad uno stato di minima energia, con un comportamento analogo al campo di Higgs e al relativo bosone di Higgs, l'inflatone avrebbe fatto espandere l'universo da dimensioni miliardi di volte più piccole di un protone fino a quelle paragonabili a un pallone da calcio, liberando una quantità quasi uniforme di radiazione. Minime irregolarità della radiazione, originate da fluttuazioni quantistiche, avrebbero portato alla disomogeneità della distribuzione della materia presente nell'universo attuale. È stato ipotizzato che l'inflatone possa identificarsi con il bosone di Higgs. (it)
 • 우주론에서 인플라톤(inflaton)은 의 급팽창을 일으키는 가상의 스칼라장이다. 초기 모형에서는 힉스 장으로 생각되었으나, 오늘날에는 아직 발견되지 않은 새로운 스칼라장으로 생각된다. 대부분의 모형에서는 인플라톤은 스칼라이나, 인플라톤이 벡터장인 모형도 있다. (ko)
 • Инфлато́н — гипотетическая элементарная частица, являющаяся квантом скалярного инфлятонного поля, которое, согласно инфляционной теории, ответственно за быстрое расширение Вселенной в период 10−35÷10−34 секунд после Большого взрыва. Масса инфлатонов может достигать 1016 ГэВ. Инфлатон — . Согласно одной из гипотез, инфлатонами могут являться бозоны Хиггса. Едва заметные неоднородности оставались ещё с момента распада инфлатонов, но пока во Вселенной доминировало излучение, оно мешало развитию неустойчивости. Простейший вариант инфлатона — скалярное поле с потенциала от напряжённости — уже отбракован результатами «Планка». (ru)
 • O ínflaton (português brasileiro) ou inflatão (português europeu) é um campo escalar hipotético, proposto por Alan Guth para descrever a inflação cósmica do Universo primordial. Este campo providência um mecanismo que conduziu a um período de rápida expansão entre 10-35 a 10-34 segundos após a expansão inicial, formando um Universo homogéneo e isotrópico, como o observado. O estado fundamental do campo inflatónico, estado com menor energia não corresponde sempre ao estado de energia nula. Antes do período de expansão, o estado fundamental do campo era não nulo, correspondendo a um . Flutuações quânticas desencadearam uma transição de fase para o vácuo de menor energia, mais estável, libertando energia sob a forma matéria e radiação. Esta transição gerou uma força repulsiva que expandiu o universo observável de cerca de 10-50 metros a 1 metro durante os 10-35 a 10-34 segundos após a formação do Universo. (pt)
 • Inflaton är enligt inflationsteorin ett som är tillräknelig för kosmisk inflation i mycket tidig historia av universum. En kvantiserad partikel för detta fält förmodas, som liknar andra kvantfält, som kallas en inflaton. Fältet tillhandahåller en mekanism genom vilken en period av snabb expansion från 10−35 till 10−34 sekunder efter den initiala expansionen kan genereras, vilket bildar universum. Den grundläggande processen för inflation utgörs av tre steg: 1. * Före expansionsperioden var inflatonfältet vid ett högre energitillstånd. 2. * Slumpmässiga kvantfluktuationer utlöste en fasövergång varvid inflatonfältet frigjorde sin potentiella energi som materia och strålning som det bestämda till sitt lägsta energitillstånd. 3. * Denna verkan genererade en repulsiv kraft som drev delen av universum som är observerbart för oss i dag att expandera från cirka 10−50 meter i radie vid 10−35 sekunder till nästan 1 meter i radie vid 10−34 sekunder. Inflatonfältets lägsta energitillstånd kan eventuellt vara ett nollenergitillstånd. Detta beror på den valda potentiella energitätheten av fältet. Termen inflaton är en "crossover" mellan ordet "inflation" och den typiska namngivningsstilen av andra kvantfält såsom foton, gluon, boson och fermion. Det föreslås att Higgsbosonen kan fungera som inflaton. (sv)
 • Інфлятон — назва гіпотетичної частинки-носія інфлятонного поля — скалярного поля, необхідного для пояснення інфляції — стадії початкової еволюції Всесвіт у (10−35 — 10−34 c), під час якої масштабний фактор a(t) експоненціально швидко зростав. Згідно з однією з гіпотез роль інфляційного поля може грати поле Гіггса, а інфлятона відповідно — бозон Хігса. (uk)
 • 暴脹子(英語:inflaton)是假設和迄今仍不明的 (和它的相關粒子),它可能是造成與負責宇宙非常早期假設的暴脹粒子。依據暴脹理論,暴脹場提供的機制導致在大爆炸之後的空間,從10−35至10−34 秒期間的快速。 暴脹場的最低可能或不可能是零能量狀態,這取決於該場所選擇的潛在能量密度。在擴張時期之前,暴脹場在較高的能量狀態。隨機量子波動引起的相變,憑著暴脹場釋放出它的位能如同物質和輻射,使它維持著最低能量狀態。這種活動引發一種斥力,驅使一部分的宇宙,也就是我們今天所謂可觀測宇宙的膨脹,從近似於10−50 米的半徑在10−35 秒至10−34 秒暴脹至幾乎1米的半徑。 暴脹子這個名稱符合這個場的性質,並且加入了光子和膠子。這個過程是 "暴脹";這種粒子是"暴脹子"。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 842430 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 7697 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1103133359 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:colwidth
 • 12 (xsd:integer)
dbp:content
 • * Hubble's law * Big Bang * Cosmological constant * Inflationary dark energy (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • The inflaton field is a hypothetical scalar field which is conjectured to have driven cosmic inflation in the very early universe.The field, originally postulated by Alan Guth, provides a mechanism by which a period of rapid expansion from 10−35 to 10−34 seconds after the initial expansion can be generated, forming a universe consistent with observed spatial isotropy and homogeneity. (en)
 • L'inflaton, également appelé « faux vide » ou « champ scalaire primordial », est la forme d'une matière hypothétique responsable de l'inflation cosmique, cette époque où l'Univers a grandi de façon colossale. Du point de vue de la physique des particules, il s'agit d'un hypothétique champ scalaire, à l'instar du champ de Higgs électrofaible, mais qui est doté d'une dynamique très différente. (fr)
 • 우주론에서 인플라톤(inflaton)은 의 급팽창을 일으키는 가상의 스칼라장이다. 초기 모형에서는 힉스 장으로 생각되었으나, 오늘날에는 아직 발견되지 않은 새로운 스칼라장으로 생각된다. 대부분의 모형에서는 인플라톤은 스칼라이나, 인플라톤이 벡터장인 모형도 있다. (ko)
 • Інфлятон — назва гіпотетичної частинки-носія інфлятонного поля — скалярного поля, необхідного для пояснення інфляції — стадії початкової еволюції Всесвіт у (10−35 — 10−34 c), під час якої масштабний фактор a(t) експоненціально швидко зростав. Згідно з однією з гіпотез роль інфляційного поля може грати поле Гіггса, а інфлятона відповідно — бозон Хігса. (uk)
 • 暴脹子(英語:inflaton)是假設和迄今仍不明的 (和它的相關粒子),它可能是造成與負責宇宙非常早期假設的暴脹粒子。依據暴脹理論,暴脹場提供的機制導致在大爆炸之後的空間,從10−35至10−34 秒期間的快速。 暴脹場的最低可能或不可能是零能量狀態,這取決於該場所選擇的潛在能量密度。在擴張時期之前,暴脹場在較高的能量狀態。隨機量子波動引起的相變,憑著暴脹場釋放出它的位能如同物質和輻射,使它維持著最低能量狀態。這種活動引發一種斥力,驅使一部分的宇宙,也就是我們今天所謂可觀測宇宙的膨脹,從近似於10−50 米的半徑在10−35 秒至10−34 秒暴脹至幾乎1米的半徑。 暴脹子這個名稱符合這個場的性質,並且加入了光子和膠子。這個過程是 "暴脹";這種粒子是"暴脹子"。 (zh)
 • L'inflató és una partícula hipotètica, un tipus particular de bosó de Higgs, que, segons el model inflacionari, donà origen a la inflació; és a dir, la ràpida i dràstica acceleració en l'expansió de l'univers tan sols 10-35 segons després del big bang. La seva massa pot arribar als 10¹⁶ GeV. (ca)
 • El inflatón es un campo escalar hipotético, cuya partícula mediadora recibe el mismo nombre, que ha sido postulado en cosmología como el responsable de la hipotética inflación sufrida en el universo durante su etapa más temprana. Según la teoría inflacionaria, el campo del inflatón establecería el mecanismo para conducir el período de rápida expansión existente desde 10-35 a 10-34 segundos después de la explosión inicial que formó el universo. (es)
 • Con inflatone ci si riferisce a un ipotetico campo scalare e alla particella ad esso associata che fornirebbero una spiegazione per il modello cosmologico inflazionario, secondo cui sarebbe avvenuta una drastica accelerazione dell'espansione dell'universo circa 10−35 secondi dopo il Big Bang. È stato ipotizzato che l'inflatone possa identificarsi con il bosone di Higgs. (it)
 • Inflaton är enligt inflationsteorin ett som är tillräknelig för kosmisk inflation i mycket tidig historia av universum. En kvantiserad partikel för detta fält förmodas, som liknar andra kvantfält, som kallas en inflaton. Fältet tillhandahåller en mekanism genom vilken en period av snabb expansion från 10−35 till 10−34 sekunder efter den initiala expansionen kan genereras, vilket bildar universum. Den grundläggande processen för inflation utgörs av tre steg: Det föreslås att Higgsbosonen kan fungera som inflaton. (sv)
 • O ínflaton (português brasileiro) ou inflatão (português europeu) é um campo escalar hipotético, proposto por Alan Guth para descrever a inflação cósmica do Universo primordial. Este campo providência um mecanismo que conduziu a um período de rápida expansão entre 10-35 a 10-34 segundos após a expansão inicial, formando um Universo homogéneo e isotrópico, como o observado. (pt)
 • Инфлато́н — гипотетическая элементарная частица, являющаяся квантом скалярного инфлятонного поля, которое, согласно инфляционной теории, ответственно за быстрое расширение Вселенной в период 10−35÷10−34 секунд после Большого взрыва. Масса инфлатонов может достигать 1016 ГэВ. Инфлатон — . Согласно одной из гипотез, инфлатонами могут являться бозоны Хиггса. Едва заметные неоднородности оставались ещё с момента распада инфлатонов, но пока во Вселенной доминировало излучение, оно мешало развитию неустойчивости. (ru)
rdfs:label
 • Inflató (ca)
 • Inflatón (es)
 • Inflaton (fr)
 • Inflaton (en)
 • Inflatone (it)
 • 인플라톤 (ko)
 • インフラトン (ja)
 • Ínflaton (pt)
 • Инфлатон (ru)
 • Inflaton (sv)
 • Інфлятон (uk)
 • 暴脹子 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:knownFor of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License