Hypnotic (from Greek Hypnos, sleep), or soporific drugs, commonly known as sleeping pills, are a class of psychoactive drugs whose primary function is to induce sleep and to be used in the treatment of insomnia (sleeplessness), or for surgical anesthesia. Falling outside the above-mentioned categories, the neuro-hormone melatonin has a hypnotic function.

Property Value
dbo:abstract
 • المنومات Hypnotics مجموعة من الأدوية الفعالة نفسيا القادرة على إدخال الإنسان في النوم، وتستعمل لعلاج حالات الأرق الشديد. تتضمن هذه الأدوية * باربيتورات * بنزوديازيبينات مثل نيترازيبام ولوبرازولام وزولبيديم وزوبيكلون وهيدرات الكلورال * مضادات الهستامين : دوكسيل أمين وديفينهيدرامين. هناك عدد من الأدوية المنومة تؤدي للإدمان. بسبب وجود عدد كبير من العوامل المعروفة بزعزعة نمط النوم عند الإنسان، قد يوصي الطبيب بطرق بديلة للنوم، النظافة عند النوم وممارسة الرياضة قبل وصف أدوية النوم. عندما توصف الأدوية المنومة يجب أن تستخدم لأقل فترة ممكنة. (ar)
 • Hypnotikum je léčivo, které vyvolává spánek či usnadňuje . Hypnotika obvykle působí v mozku prostřednictvím receptoru pro kyselinu gama-aminomáselnou (tzv. ). Používají se syntetická léčiva ze skupiny benzodiazepinů (nitrazepam, flunitrazepam aj.) či novější látky jako zolpidem nebo . Starší barbituráty se již v této indikaci nepoužívají. Dlouhodobé užívání těchto látek je spojeno s rizikem vzniku lékové závislosti. Tradiční medicína využívá rostlinné drogy jako chmelové šištice, kořen kozlíku, nať meduňky, nať mučenky a další. (cs)
 • Un somnífer o fàrmac hipnòtic és una substància psicotròpica que indueix a la somnolència i a la son mitjançant la disminució de l'activitat de l'escorça cerebral. Actua com a depressor del sistema nerviós central. Pot usar-se com a medicament o com a droga d'abús. Alguns tipus de somnífers psicotròpics són els barbitúrics, benzodiazepines, , , , hidrat de cloral, i les antihistamines (, , i difenhidramina). Tractament de l'ansietat, de l'insomni, anticonvulsionants, relaxants musculats i delírium trèmens. RAMs: Sedació per desajust de dosi, disminució de relflexes, desinhibició (es potencia amb l'alcohol), efectes paradògics. (ca)
 • Ein Schlafmittel oder Hypnotikum (von griechisch ὕπνος hypnos, ‚Schlaf‘; von Hypnos, dem griechischen Gott des Schlafes) ist ein Stoff, der den Schlafvorgang fördert (durch Verminderung der Aktivität des Wach-Systems im Gehirn). Dabei gibt es fließende Übergänge zu den Beruhigungsmitteln (Sedativa) einerseits und zu den Betäubungsmitteln (Narkotika) andererseits. Schlafmittel basieren auf synthetisch hergestellten oder natürlich vorkommenden (pflanzlichen) Wirkstoffen. Alle diese Substanzen verändern mit ihrer schlaffördernden Wirkung das natürliche Schlafprofil. Schlafmittel werden häufig oral als Tabletten, Kapseln oder Saft verabreicht. Je nachdem, ob die Schlaflosigkeit (Insomnie) eher beim Einschlafen oder in der Durchschlafphase auftritt, kommen entweder Mittel mit kurzer oder aber solche mit längerer Wirkdauer zum Einsatz. In höherer Dosierung und intravenös werden kurz wirksame Schlafmittel ferner verwendet, um einen Patienten bei einer unangenehmen Untersuchung (beispielsweise Magen- oder Darmspiegelung) ruhigzustellen (Sedierung); in der Anästhesie dienen sie zur Einleitung einer Narkose. Vor der Einführung der Neuroleptika in den 1950er Jahren wurden Schlafmittel auch häufig in der Behandlung der Schizophrenie eingesetzt. (de)
 • Hypnotic (from Greek Hypnos, sleep), or soporific drugs, commonly known as sleeping pills, are a class of psychoactive drugs whose primary function is to induce sleep and to be used in the treatment of insomnia (sleeplessness), or for surgical anesthesia. This group is related to sedatives. Whereas the term sedative describes drugs that serve to calm or relieve anxiety, the term hypnotic generally describes drugs whose main purpose is to initiate, sustain, or lengthen sleep. Because these two functions frequently overlap, and because drugs in this class generally produce dose-dependent effects (ranging from anxiolysis to loss of consciousness) they are often referred to collectively as sedative-hypnotic drugs. Hypnotic drugs are regularly prescribed for insomnia and other sleep disorders, with over 95% of insomnia patients being prescribed hypnotics in some countries. Many hypnotic drugs are habit-forming and, due to many factors known to disturb the human sleep pattern, a physician may instead recommend changes in the environment before and during sleep, better sleep hygiene, the avoidance of caffeine or other stimulating substances, or behavioral interventions such as cognitive behavioral therapy for insomnia (CBT-I) before prescribing medication for sleep. When prescribed, hypnotic medication should be used for the shortest period of time necessary. Among individuals with sleep disorders, 13.7% are taking or prescribed nonbenzodiazepines, while 10.8% are taking benzodiazepines, as of 2010, in the USA. Early classes of drugs, such as barbiturates, have fallen out of use in most practices but are still prescribed for some patients. In children, prescribing hypnotics is not yet acceptable unless used to treat night terrors or sleepwalking. Elderly people are more sensitive to potential side effects of daytime fatigue and cognitive impairments, and a meta-analysis found that the risks generally outweigh any marginal benefits of hypnotics in the elderly. A review of the literature regarding benzodiazepine hypnotics and Z-drugs concluded that these drugs can have adverse effects, such as dependence and accidents, and that optimal treatment uses the lowest effective dose for the shortest therapeutic time period, with gradual discontinuation in order to improve health without worsening of sleep. Falling outside the above-mentioned categories, the neuro-hormone melatonin has a hypnotic function. (en)
 • Los fármacos somníferos e hipnóticos son drogas psicotrópicas psicoactivas que inducen somnolencia y sueño. Se los puede dividir en dos grupos principales según su uso y vías de administración. (es)
 • Drugaí a chuireann codlatacht is codladh chun cinn. Ina measc tá beinsidhé-asaipíní is barbatúráití. Úsáidtear dáileoga ísle díobh mar shuaimhneasáin. (ga)
 • Obat tidur adalah jenis obat atau bahan kimia yang dapat menyebabkan seseorang tenang dan tidur. Ada beberapa jenis obat tidur: (in)
 • I farmaci sedativo-ipnotici sono un'ampia classe di medicinali usati per il trattamento dell'ansia e dell'insonnia. Tutti questi farmaci hanno in comune un effetto sedativo, di entità e caratteristiche variabili, sul sistema nervoso centrale. In particolare si definiscono ipnotici i farmaci capaci di indurre la comparsa di un sonno simile a quello fisiologico. (it)
 • Les hypnotiques sont une classe de médicaments aux activités proches des sédatifs dont la particularité phare, selon la dose, la sensibilité du patient et la molécule elle-même, est d'induire la somnolence chez un patient. Ils sont populairement qualifiés de somnifères et sont indiqués contre les troubles du sommeil tels que difficultés d'endormissement ou réveils précoces. Toutefois il s'agit par principe d'un dernier recours, que les médecins tendent à prescrire une fois épuisées toutes les autres méthodes pour favoriser le sommeil (en particulier : maîtrise de l'environnement et des habitudes entourant le temps du sommeil). En raison de la similitude d'action, beaucoup d'hypnotiques ont des effets sédatifs et inversement des sédatifs peuvent induire une somnolence. Il est donc possible d'user de ces molécules dans ces deux classes d'action. (fr)
 • 睡眠薬(すいみんやく、Hypnotic、Soporific、Sleeping pill)とは、不眠症や睡眠が必要な状態に用いる薬物である。睡眠時の緊張や不安を取り除き、寝付きを良くするなどの作用がある。眠剤、睡眠導入剤、催眠薬とも呼ばれる。多くは国際条約上、乱用の危険性のある薬物に該当する。 これらの薬による「睡眠」とは比喩であり、麻酔として使用された場合に意識消失を生じさせている事であり、通常の睡眠段階や自然な周期的な状態ではない。患者はまれにしか、麻酔から回復し新たな活力と共に気分がすっきりすることを感じない。この種類の薬には一般的に抗不安作用から意識消失までの用量依存的な効果があり、鎮静/催眠薬と称される。 化学構造により、ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系、オレキシン受容体拮抗薬、バルビツール酸系や抗ヒスタミン薬などに分類される。これはオレキシン受容体拮抗薬と抗ヒスタミン薬を除き、GABAA受容体に作用し、また薬剤間で効果を高めあう相加作用がある。作用時間により、超短時間作用型、短時間作用型、中時間作用型、長時間作用型に分類される。ほかの種類の睡眠薬にメラトニン受容体に作用する、メラトニンホルモンとメラトニン受容体作動薬とがある。バルビツール酸系の薬は治療指数が低く、現在では過量服薬の危険性を考慮すると使用は推奨されない。バルビツール酸系の危険性のため、1960年代にはベンゾジアゼピン系が主流となったが、これにも安全上の懸念があり、1980年代に非ベンゾジアゼピン系が登場した。この非ベンゾジアゼピン系もベンゾジアゼピン系と大きな差が見られず、現在では薬物療法以外の方法に注目される。 副作用として、GABA受容体に作用する睡眠薬には依存形成のほか、服用後の記憶がない健忘(記憶障害)、記憶がない状態での車の運転などの夢遊行動、起床後の眠気、悪夢などがある。まれに一過性の健忘、脱抑制、自動行動などが組み合わさった奇異反応を生じる。健忘状態で自殺企図を行う事例があり、助かった場合にしかそれが奇異反応であったことが判別しにくい。バルビツール酸系、ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系とメラトニン作動薬の使用は抑うつ症状を増加させる。1996年には、世界保健機関はベンゾジアゼピン系の「合理的な利用」は30日までであるとしている。また自殺の危険性を増加させるため慎重な監視と、自殺の恐れ、物質依存、鬱病、不安では特別な注意が必要であり、処方するとしても数日から数週間としている。しかし、長期間に渡る処方が行われる場合がある。睡眠薬の長期的な使用は死亡リスクを高めることが実証されている。男女ともに、睡眠薬の使用が自殺の増加に結びついていることが明らかになっている。他害行為の危険性を高める薬剤がある。 睡眠薬の多くは規制対象物質である。1971年より向精神薬に関する条約が公布され、バルビツール酸系とベンゾジアゼピン系の多くは、乱用の危険性があるために、国際条約上の付表(スケジュール)IIIおよびIVに指定され流通が制限される。アメリカでは規制物質法にて同様に付表にて定められている。日本においても、国際条約に批准しているため麻薬及び向精神薬取締法において、第2種向精神薬にはバルビツール酸系のアモバルビタールやペントバルビタール、ベンゾジアゼピン系のフルニトラゼパム、第3種向精神薬にはほかのベンゾジアゼピン系や非ベンゾジアゼピン系の多くが定められている。第2種向精神薬は付表III、第3種向精神薬に付表IVに相当する。2010年に国際麻薬統制委員会は、日本でのベンゾジアゼピン系の消費量の多さの原因に、医師による不適切な処方があるとしている。それに加え、2010年に日本の4学会が合同で危険な多剤大量処方に注意喚起している状況である。離脱症状や、依存症の危険性についても医師が知らない場合があることが報告されている。 (ja)
 • 수면제(睡眠劑)란 잠을 잘 수 있게 하는 약이다. 이 그룹은 진정제와 관련되어 있다. 진정제라는 용어가 화를 누그러뜨리고 평온케 하는 약을 뜻하는 반면, 수면제라는 용어는 보통 주 목적이 잠을 오게하거나 수면을 연장시키는 것으로 기술된다. 이 두 가지 기능이 종종 겹치기 때문에, 또 이러한 계열의 약들이 일반적으로 복용량에 따른 영향도가 있기 때문에(범위는 진정 상태에서 의식 불명에 이르기까지 다양함) 통틀어 진정수면제(sedative-hypnotic drug)라고 한다. (ko)
 • Een slaapmiddel is een geneesmiddel dat slaap veroorzaakt, in de zin van makkelijker in slaap vallen en/of langer doorslapen. De meest gebruikte slaapmiddelen behoren tot de groep van benzodiazepines. Deze middelen bezitten tevens kalmerende en angstverminderende eigenschappen. (nl)
 • Leki nasenne – preparat farmakologiczny lub produkt spożywczy, mający za zadanie ułatwienie zaśnięcia osobom charakteryzującym się trudnościami z zasypianiem, częstym budzeniem się podczas snu czy zbyt krótkim okresem snu. Środek nasenny pochodzenia farmakologicznego z reguły jest dostępny w tabletkach, rzadziej w innej formie. Powoduje szybsze zasypianie i spokojniejszy głęboki sen. Stosowany jako środek zapobiegawczy może spowodować niekorzystne zmiany w podłożu fizycznym i psychicznym w organizmie a w skrajnym przypadku doprowadzić do uzależnienia. Przedawkowanie leków nasennych może prowadzić do śpiączki lub nawet śmierci. Jako środek nasenny można używać szereg produktów spożywczych, do których zaliczyć można mleko w formie ciepłego napoju z dodatkiem miodu, czy czerwone owoce goji. (pl)
 • Снотворные средства (от лат. hypnotica; син. гипнотические средства, уст.) — группа психоактивных лекарственных средств, используемых для облегчения наступления сна и обеспечения его достаточной продолжительности, а также при проведении анестезии.В настоящее время классификация АТС не выделяет такой отдельной фармакологической группы. (ru)
 • Hipnóticos ou soníferos são fármacos capazes de induzir o sono. Podem ser considerados hipnóticos fármacos como benzodiazepínicos, barbitúricos, além dos próprios medicamentos pertencentes a esta classe. (pt)
 • Sömnmedel eller hypnotika avser läkemedel som används vid insomningsproblem och sömnsvårigheter. Bland sömnmedel skiljer man på sömntabletter och insomningstabletter: Sömntabletter kallas de sömnmedel med kraftigare effekt som används vid kombination av insomningssvårigheter och många uppvaknanden. De flesta sömntabletter är bensodiazepiner eller bensodiazepinderivat. Ett undantag är dock propiomazin (Propavan), vars effekt vanligen håller i sig i 6 till 12 timmar, ibland längre. Dåsighet på morgonen/halva dagen är därför en vanlig biverkan. Insomningstabletter, vars effekt endast håller i sig i 30 till 60 minuter, används vid enbart insomningssvårigheter. Ett exempel på insomningstabletter är melatonin i enkel beredning (ej depotberedning under namnet Circadin, som tillhör gruppen sömntabletter) och zaleplon (Sonata), som är ett mycket kortverkande sömnmedel. De flesta sömnmedel är receptbelagda och flera kräver särskild receptblankett. Sedativa läkemedel är en typ av sömnmedel. Somliga sömnmedel, till exempel mirtazapin och amitriptylin, används även som antidepressivum. (sv)
 • Сноді́йно-седати́вні за́соби (від лат. sedatio — «заспокоєння») — лікарські засоби, що діють заспокійливо на центральну нервову систему, істотно не впливаючи на звичайні функції. До седативних речовин відносяться алкоголь, барбітурати, малі транквілізатори, препарати валеріани, собачої кропиви, пасифлори. До цієї групи входять і нейролептики (від грец. нейрон — нерв і лептон — легкий). Нейролептики — інакше — позбавляють страху, тривоги, напруги, галюцинацій, марення (у психічнохворих), а також посилюють дію наркотичних, снодійних і знеболюючих препаратів. Снодійно-седативні засоби застосовують для лікування неврозів та безсоння. (uk)
 • 安眠药(英語:Hypnotic) (源自希腊语 Hypnos, sleep(睡眠)),是一类精神药物,用来提升睡眠品質,治疗失眠或术前麻醉,服用过量会致死。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 14269 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 37137 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 983855168 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • المنومات Hypnotics مجموعة من الأدوية الفعالة نفسيا القادرة على إدخال الإنسان في النوم، وتستعمل لعلاج حالات الأرق الشديد. تتضمن هذه الأدوية * باربيتورات * بنزوديازيبينات مثل نيترازيبام ولوبرازولام وزولبيديم وزوبيكلون وهيدرات الكلورال * مضادات الهستامين : دوكسيل أمين وديفينهيدرامين. هناك عدد من الأدوية المنومة تؤدي للإدمان. بسبب وجود عدد كبير من العوامل المعروفة بزعزعة نمط النوم عند الإنسان، قد يوصي الطبيب بطرق بديلة للنوم، النظافة عند النوم وممارسة الرياضة قبل وصف أدوية النوم. عندما توصف الأدوية المنومة يجب أن تستخدم لأقل فترة ممكنة. (ar)
 • Hypnotikum je léčivo, které vyvolává spánek či usnadňuje . Hypnotika obvykle působí v mozku prostřednictvím receptoru pro kyselinu gama-aminomáselnou (tzv. ). Používají se syntetická léčiva ze skupiny benzodiazepinů (nitrazepam, flunitrazepam aj.) či novější látky jako zolpidem nebo . Starší barbituráty se již v této indikaci nepoužívají. Dlouhodobé užívání těchto látek je spojeno s rizikem vzniku lékové závislosti. Tradiční medicína využívá rostlinné drogy jako chmelové šištice, kořen kozlíku, nať meduňky, nať mučenky a další. (cs)
 • Los fármacos somníferos e hipnóticos son drogas psicotrópicas psicoactivas que inducen somnolencia y sueño. Se los puede dividir en dos grupos principales según su uso y vías de administración. (es)
 • Drugaí a chuireann codlatacht is codladh chun cinn. Ina measc tá beinsidhé-asaipíní is barbatúráití. Úsáidtear dáileoga ísle díobh mar shuaimhneasáin. (ga)
 • Obat tidur adalah jenis obat atau bahan kimia yang dapat menyebabkan seseorang tenang dan tidur. Ada beberapa jenis obat tidur: (in)
 • I farmaci sedativo-ipnotici sono un'ampia classe di medicinali usati per il trattamento dell'ansia e dell'insonnia. Tutti questi farmaci hanno in comune un effetto sedativo, di entità e caratteristiche variabili, sul sistema nervoso centrale. In particolare si definiscono ipnotici i farmaci capaci di indurre la comparsa di un sonno simile a quello fisiologico. (it)
 • 수면제(睡眠劑)란 잠을 잘 수 있게 하는 약이다. 이 그룹은 진정제와 관련되어 있다. 진정제라는 용어가 화를 누그러뜨리고 평온케 하는 약을 뜻하는 반면, 수면제라는 용어는 보통 주 목적이 잠을 오게하거나 수면을 연장시키는 것으로 기술된다. 이 두 가지 기능이 종종 겹치기 때문에, 또 이러한 계열의 약들이 일반적으로 복용량에 따른 영향도가 있기 때문에(범위는 진정 상태에서 의식 불명에 이르기까지 다양함) 통틀어 진정수면제(sedative-hypnotic drug)라고 한다. (ko)
 • Een slaapmiddel is een geneesmiddel dat slaap veroorzaakt, in de zin van makkelijker in slaap vallen en/of langer doorslapen. De meest gebruikte slaapmiddelen behoren tot de groep van benzodiazepines. Deze middelen bezitten tevens kalmerende en angstverminderende eigenschappen. (nl)
 • Снотворные средства (от лат. hypnotica; син. гипнотические средства, уст.) — группа психоактивных лекарственных средств, используемых для облегчения наступления сна и обеспечения его достаточной продолжительности, а также при проведении анестезии.В настоящее время классификация АТС не выделяет такой отдельной фармакологической группы. (ru)
 • Hipnóticos ou soníferos são fármacos capazes de induzir o sono. Podem ser considerados hipnóticos fármacos como benzodiazepínicos, barbitúricos, além dos próprios medicamentos pertencentes a esta classe. (pt)
 • 安眠药(英語:Hypnotic) (源自希腊语 Hypnos, sleep(睡眠)),是一类精神药物,用来提升睡眠品質,治疗失眠或术前麻醉,服用过量会致死。 (zh)
 • Un somnífer o fàrmac hipnòtic és una substància psicotròpica que indueix a la somnolència i a la son mitjançant la disminució de l'activitat de l'escorça cerebral. Actua com a depressor del sistema nerviós central. Pot usar-se com a medicament o com a droga d'abús. Alguns tipus de somnífers psicotròpics són els barbitúrics, benzodiazepines, , , , hidrat de cloral, i les antihistamines (, , i difenhidramina). Tractament de l'ansietat, de l'insomni, anticonvulsionants, relaxants musculats i delírium trèmens. (ca)
 • Ein Schlafmittel oder Hypnotikum (von griechisch ὕπνος hypnos, ‚Schlaf‘; von Hypnos, dem griechischen Gott des Schlafes) ist ein Stoff, der den Schlafvorgang fördert (durch Verminderung der Aktivität des Wach-Systems im Gehirn). Dabei gibt es fließende Übergänge zu den Beruhigungsmitteln (Sedativa) einerseits und zu den Betäubungsmitteln (Narkotika) andererseits. Schlafmittel basieren auf synthetisch hergestellten oder natürlich vorkommenden (pflanzlichen) Wirkstoffen. Alle diese Substanzen verändern mit ihrer schlaffördernden Wirkung das natürliche Schlafprofil. (de)
 • Hypnotic (from Greek Hypnos, sleep), or soporific drugs, commonly known as sleeping pills, are a class of psychoactive drugs whose primary function is to induce sleep and to be used in the treatment of insomnia (sleeplessness), or for surgical anesthesia. Falling outside the above-mentioned categories, the neuro-hormone melatonin has a hypnotic function. (en)
 • Les hypnotiques sont une classe de médicaments aux activités proches des sédatifs dont la particularité phare, selon la dose, la sensibilité du patient et la molécule elle-même, est d'induire la somnolence chez un patient. Ils sont populairement qualifiés de somnifères et sont indiqués contre les troubles du sommeil tels que difficultés d'endormissement ou réveils précoces. Toutefois il s'agit par principe d'un dernier recours, que les médecins tendent à prescrire une fois épuisées toutes les autres méthodes pour favoriser le sommeil (en particulier : maîtrise de l'environnement et des habitudes entourant le temps du sommeil). (fr)
 • 睡眠薬(すいみんやく、Hypnotic、Soporific、Sleeping pill)とは、不眠症や睡眠が必要な状態に用いる薬物である。睡眠時の緊張や不安を取り除き、寝付きを良くするなどの作用がある。眠剤、睡眠導入剤、催眠薬とも呼ばれる。多くは国際条約上、乱用の危険性のある薬物に該当する。 これらの薬による「睡眠」とは比喩であり、麻酔として使用された場合に意識消失を生じさせている事であり、通常の睡眠段階や自然な周期的な状態ではない。患者はまれにしか、麻酔から回復し新たな活力と共に気分がすっきりすることを感じない。この種類の薬には一般的に抗不安作用から意識消失までの用量依存的な効果があり、鎮静/催眠薬と称される。 (ja)
 • Leki nasenne – preparat farmakologiczny lub produkt spożywczy, mający za zadanie ułatwienie zaśnięcia osobom charakteryzującym się trudnościami z zasypianiem, częstym budzeniem się podczas snu czy zbyt krótkim okresem snu. Jako środek nasenny można używać szereg produktów spożywczych, do których zaliczyć można mleko w formie ciepłego napoju z dodatkiem miodu, czy czerwone owoce goji. (pl)
 • Sömnmedel eller hypnotika avser läkemedel som används vid insomningsproblem och sömnsvårigheter. Bland sömnmedel skiljer man på sömntabletter och insomningstabletter: Sömntabletter kallas de sömnmedel med kraftigare effekt som används vid kombination av insomningssvårigheter och många uppvaknanden. De flesta sömntabletter är bensodiazepiner eller bensodiazepinderivat. Ett undantag är dock propiomazin (Propavan), vars effekt vanligen håller i sig i 6 till 12 timmar, ibland längre. Dåsighet på morgonen/halva dagen är därför en vanlig biverkan. Sedativa läkemedel är en typ av sömnmedel. (sv)
 • Сноді́йно-седати́вні за́соби (від лат. sedatio — «заспокоєння») — лікарські засоби, що діють заспокійливо на центральну нервову систему, істотно не впливаючи на звичайні функції. До седативних речовин відносяться алкоголь, барбітурати, малі транквілізатори, препарати валеріани, собачої кропиви, пасифлори. (uk)
rdfs:label
 • منوم (ar)
 • Somnífer (ca)
 • Hypnotikum (cs)
 • Schlafmittel (de)
 • Hypnotic (en)
 • Hipnóticos (es)
 • Hypnotique (fr)
 • Hiopnóisigh (ga)
 • Obat tidur (in)
 • 睡眠薬 (ja)
 • Farmaci sedativo-ipnotici (it)
 • 수면제 (ko)
 • Slaapmiddel (nl)
 • Leki nasenne (pl)
 • Hipnótico (pt)
 • Sömnmedel (sv)
 • Снотворные средства (ru)
 • Снодійно-седативні засоби (uk)
 • 安眠药 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:class of
is dbo:recordLabel of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:class of
is dbp:treatment of
is foaf:primaryTopic of