An Entity of Type: album, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The gross national income (GNI), previously known as gross national product (GNP), is the total domestic and foreign output claimed by residents of a country, consisting of gross domestic product (GDP), plus factor incomes earned by foreign residents, minus income earned in the domestic economy by nonresidents. Comparing GNI to GDP shows the degree to which a nation's GDP represents domestic or international activity. GNI has gradually replaced GNP in international statistics. While being conceptually identical, it is calculated differently. GNI is the basis of calculation of the largest part of contributions to the budget of the European Union. In February 2017, Ireland's GDP became so distorted from the base erosion and profit shifting ("BEPS") tax planning tools of U.S. multinationals,

Property Value
dbo:abstract
 • الدخل القومي الإجمالي (GNI) ويضم القيمة لجميع السلع والخدمات التي تم إنشاؤها داخل بلد ما في سنة واحدة (أي، في الناتج المحلي الإجمالي)، جنبا إلى جنب مع إيراداتها الصافية الواردة من بلدان أخرى (ولا سيما الفوائد وأرباح الأسهم). الدخل القومي الإجمالي ويتألف من: نفقات الاستهلاك الشخصي وإجمالي الاستثمارات الخاصة ونفقات استهلاك الحكومة، صافي الدخل من الأصول في الخارج (إيصالات الإيرادات الصافية) وإجمالي الصادرات من السلع والخدمات، بعد حسم مكونين: اجمالي الواردات من السلع والخدمات، وضريبة الأعمال غير المباشرة. الدخل القومي الإجمالي شبيه بالناتج القومي الإجمالي (GNP)، إلا أنه في قياس الناتج القومي الإجمالي لا تخصم الضرائب التجارية غير المباشرة. (ar)
 • La Renda Nacional Bruta (RNB), o Ingrés Nacional Brut, anteriorment Producte Nacional Brut és un mesurament de l'economia basat en el valor total dels béns i serveis finals produïts en un any pels ciutadans d'un país (és a dir, els nacionals). A diferència del Producte Intern Brut (PIB), aquest mesurament es basa en a qui pertanyen els factors de la producció, i no el lloc on es realitza la producció. La Renda Nacional Bruta, per tant, inclou la renda neta que rep un país per les inversions a l'estranger (en salaris dels seus ciutadans que viuen a l'estranger, o els guanys d'una companyia nacional operant a un altre país) i exclou la renda que reben les companyies i ciutadans estrangers que treballen dins del seu territori. Sovint, els càlculs de la RNB es realitzen en moneda local i es converteixen a dòlars nord-americans corrents, i no pas en paritat de poder adquisitiu. El Banc Mundial fa ús del "Mètode Atlas", per fer la conversió. El Mètode d'Atlas utilitza un terme mitjà de les taxes de canvi de les monedes per tal de suavitzar-ne els efectes de les fluctuacions transitòries o temporals. El Banc Mundial prefereix l'ús del RNB al PIB per a fer comparacions de la grandària de les economies de diferents estats i l'utilitza per classificar-los en països de renda alta, mitjana o baixa. Atès que utilitzen el "Mètode d'Atlas", aquesta classificació i el mesurament de la RNB és un bon indicador per a la presa de decisions quant als préstecs que realitza la institució, ja que elimina les fluctuacions de curt-termini. La RNB per capita és simplement la divisió de la RNB total d'un país entre la població total que hi viu, i representa la renda mitjana d'una persona del país o territori. (ca)
 • Das Bruttonationaleinkommen (BNE), bis 1999 auch Bruttosozialprodukt (BSP) (englisch Gross National Income (GNI) bzw. Gross National Product (GNP)), ist ein zentraler Begriff aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) und eine volkswirtschaftliche Kennzahl, die den Wert aller Waren und Dienstleistungen misst, die in einer Rechnungsperiode mit Hilfe von Produktionsfaktoren hergestellt werden, die sich im Besitz von Inländern befinden (alle von Inländern erwirtschafteten Einkommen, gleichgültig, ob im Inland oder im Ausland erzielt). (de)
 • La Malneta Nacia Enspezo estas derivita el la MEP, kiu estas sumo de la unuopaj industriaj branĉoj kaj la diferenco de la unua enspezo (salajro, rentoj, dividendo, interezo k.s.) el- kaj enspezita en/el eksterlando. Tiel ekz. la hejmensendo de la profito fare de la usona kompanio, riĉigas la MNE de Usono. (eo)
 • The gross national income (GNI), previously known as gross national product (GNP), is the total domestic and foreign output claimed by residents of a country, consisting of gross domestic product (GDP), plus factor incomes earned by foreign residents, minus income earned in the domestic economy by nonresidents. Comparing GNI to GDP shows the degree to which a nation's GDP represents domestic or international activity. GNI has gradually replaced GNP in international statistics. While being conceptually identical, it is calculated differently. GNI is the basis of calculation of the largest part of contributions to the budget of the European Union. In February 2017, Ireland's GDP became so distorted from the base erosion and profit shifting ("BEPS") tax planning tools of U.S. multinationals, that the Central Bank of Ireland replaced Irish GDP with a new metric, Irish Modified GNI (or "GNI*"). In 2017, Irish GDP was 162% of Irish Modified GNI. (en)
 • La Renta Nacional Bruta o RNB es la suma de las retribuciones de todos los factores de producción nacionales. La composición del producto interior bruto (PIB) desde el punto de vista de la renta, tiene en cuenta todas aquellas partidas que son una retribución a los factores de producción, es decir: rentas del trabajo (salarios), rentas de la tierra (alquileres) y rentas del capital (intereses y beneficio de las empresas). La renta nacional se entiende valorada a coste de los factores. No obstante también podría ser valorada a precios de mercado, en cuyo caso, incluiría también los impuestos sobre la producción e importaciones netas de subvenciones (Ti – Sub):​ Las rentas del trabajo es lo que, en la contabilidad nacional, se denomina como remuneración de asalariados; son los salarios pagados a los trabajadores por proporcionar sutrabajo a la producción. A su vez, las rentas del capital (intereses y beneficio), las rentas de la tierra y la depreciación aparecen agregadas en la contabilidad nacional, en la partida denominada excedente bruto de explotación o renta mixta. Dado que esta última partida incluye la depreciación, para calcular la renta nacional deberemos restar la depreciación. Si no restáramos la depreciación obtendríamos la Renta Nacional Bruta en lugar de la Renta Nacional Neta.​ (es)
 • Pendapatan Nasional Bruto atau (PNB) (bahasa Inggris: Gross national income, atau GNI) adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dan dalam periode tertentu dan dapat diukur dengan satuan uang. GNP dihitung dengan cara menjumlahkan semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara ditambah dengan penduduk yang berada di luar negeri. Dengan kata lain, pendapatan nasional bruto (PNB) merupakan total pendapatan agregat yang diperoleh oleh semua warga negara, tidak terbatas di mana tempat memperolehnya. Misalnya, untuk perolehan GNI Indonesia, berarti pendapatan yang diperoleh oleh orang Indonesia baik yang tinggal di luar negeri maupun yang tinggal di Indonesia (tidak termasuk orang asing di Indonesia). Pendapatan nasional bruto telah secara bertahap menggantikan (GNP) di statistik internasinal. Pendapatan nasional bruto adalah dasar perhitungan anggaran Uni Eropa. (in)
 • Le revenu national brut (RNB ; en anglais : Gross National Income, GNI) est une valeur assez proche du produit national brut (PNB). Il correspond à la somme des revenus (salaires et revenus financiers) perçus, pendant une période donnée, par les agents économiques nationaux.Le RNB est la somme du PIB et du solde des flux de revenus primaires avec le reste du monde. Le RNB est un concept identique au PNB qu'il remplace, comme le précise le Système européen de comptabilité de 1995 (SEC 95). Il faut retrancher au PNB la valeur de la dépréciation des actifs pour obtenir le PNN. De même le revenu national net (RNN) résulte de la soustraction de la consommation de capital fixe au RNB. RNN = RNB - Consommation de capital fixe. Le RNB sert notamment à calculer les contributions des États membres de l'Union européenne au budget communautaire puis au budget de l'Union européenne (ce budget étant lui-même plafonné à une certaine part du RNB de l'UE.) En France, par exemple, en 2015 le RNB valait 2216 milliards d'euros contre 2181 milliards d'euros pour le Produit intérieur brut. Dans la comptabilité nationale française, il a remplacé l’usage du PNB depuis 1993. (fr)
 • 国民総所得(こくみんそうしょとく、Gross National Income)とは、略してGNIと呼び、1990年代半ば以前に経済活動の指標として使われていた国民総生産と、税制の計算上の適用有無の違いがあるものの、近い指標である。 (ja)
 • In economia, il reddito nazionale lordo (RNL) di un paese viene calcolato sommando al prodotto interno lordo (PIL), o sottraendo da esso, vari flussi di reddito tra paesi. Perché sia possibile passare dal PIL di una nazione al suo RNL è necessario operare alcune aggiunte al PIL: * profitti che le imprese percepiscono all'estero e che rimettono (inviano cioè nel proprio mercato); * tutti i salari e gli stipendi che i cittadini percepiscono all'estero e che rimettono; * ogni altro reddito da investimenti all'estero che imprese o famiglie percepiscono e rimettono; * gli aiuti eventuali ricevuti dalla nazione. È necessario però effettuare anche delle riduzioni: * profitti che sono realizzati nella nazione da imprese non locali e rimpatriati; * i salari e gli stipendi che sono percepiti da persone non indigene residenti nella nazione e rimessi; * tutti i redditi da investimenti che sono percepiti da investitori esteri nella nazione e rimessi all'estero; * tutti i pagamenti per aiuti all'estero effettuati dalla nazione. (it)
 • 국민 총소득(國民總所得, Gross National Income)은 생산활동을 통해 획득한 소득의 실질구매력을 반영하는 소득지표이다. 이를 구하기 위해서는 에 국외에서 순수하게 벌어들인 소득을 더하면 된다. 경제여건의 변화로 생산을 통해 벌어들인 소득의 구매력도 급변하므로 한 나라의 경제력을 측정하기 위해서는 생산측면뿐만 아니라 교역조건을 감안한 구매력도 따로 산정해야 한다는 차원에서 도입됐다. (ko)
 • Het bruto nationaal inkomen of bni (voorheen bruto nationaal product of bnp) is een veelgebruikte maat voor de omvang van een economie. Dit is het bruto binnenlands product plus de door de inwoners van het eigen land in het buitenland verdiende primaire inkomens minus de door buitenlanders in het betreffende land verdiende primaire inkomens. Samengevat betekent 'binnenlands' hier verdiend/geproduceerd binnen de landsgrenzen en 'nationaal' verdiend/geproduceerd door de staatsburgers van een land. Het bni per hoofd van de bevolking is een maat voor de welvaart van een land. (nl)
 • Bruttonationalinkomst (BNI) är ett mått som används inom nationalräkenskaper och makroekonomi. Det utgörs av summan av bruttonationalprodukten och nettofaktorinkomster från utlandet. Nettofaktorinkomster består av nettot av löner, aktieutdelningar, räntor och arrenden, patent med mera som passerar gränserna; exempelvis aktieutdelning till boende utanför Sverige och räntor på statsskulden på de medel som är upplånade i utlandet. (sv)
 • Dochód narodowy – suma dochodów uzyskanych w danym roku z wytworzenia produktów końcowych (dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych), które powiększyły „bogactwo narodu” dla danego kraju. Dochód narodowy jest równy produktowi narodowemu netto. Zgodnie z rachunkami narodowymi dochód narodowy obliczany jest w następujący sposób: od wartości produktu krajowego brutto (PKB) w cenach rynkowych należy odjąć kwotę podatków pośrednich i do tej wartości należy dodać państwowe dopłaty do cen niektórych produktów, dzięki czemu uzyska się PKB w cenach czynników produkcji. Interpretuje się go jako strumień dochodów z czynników produkcji (płace, zyski, procenty, renty, dochody gospodarstw domowych z działalności gospodarczej, dochody wolnych zawodów) powiększony o amortyzację. Jeśli PKB w cenach czynników produkcji skoryguje się o dochody netto z tytułu własności i pracy za granicą, to otrzymuje się PNB (produkt narodowy brutto) w cenach czynników produkcji. Jeśli od wartości tak otrzymanego PNB odejmie się amortyzację, to otrzymuje się PNN (produkt narodowy netto) w cenach czynników produkcji, a jest to DN (dochód narodowy). Z przedstawionego wyprowadzenia wynika, że dochód narodowy jest sumą dochodów z czynników produkcji otrzymanych przez obywateli danego kraju w kraju i poza jego granicami. (pl)
 • 國民所得(或稱國民生產毛額、本地居民收入)是反映整體經濟活動的重要指標,因此常被使用於總體经济学的研究中,亦是國際投资者非常注視的国际统计項目。 反映本地居民收入的兩個主要統計數字是本地居民總收入(英語:Gross national income, 即GNI)及本地居民淨收入(英語:Net national income, 即NNI),前者計算一段特定時期本地居民的總體收入,後者則計算總收入扣除折舊。理論上,此兩個數字應分別等於国民生产总值(GNP)及(NNP)。 (zh)
 • Валовой национальный доход (ВНД) — это совокупная стоимость всех товаров и услуг, произведённых в течение года на территории государства (то есть валовой внутренний продукт, ВВП), плюс доходы, полученные гражданами страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранцами. Один из экономических показателей. ВНД = ВВП + Сальдо первичных доходов К первичным доходам обычно относится оплата труда, дивиденды и т. п. доходы, полученные из-за границы или переданные за границу. В качественном отношении различия между ВВП и ВНД состоят в том, что ВВП представляет собой объём конечных товаров и услуг или вновь созданную стоимость, а ВНД — поток первичных доходов, полученных резидентами данной страны вследствие их участия в создании ВВП данной страны и ВВП других стран. ВНД страны может быть существенно меньше, чем ВВП, если значительная часть получаемых в стране доходов вывозится из неё иностранными компаниями или гражданами. Наоборот, если граждане данной страны владеют большим количеством ценных бумаг иностранных компаний или правительств и получают по ним доходы, то ВНД окажется больше, чем ВВП. Однако для большинства стран мира показатели ВВП и ВНД различаются незначительно и зачастую считаются взаимозаменяемыми. Термин «валовой» означает, что из общей рыночной ценности произведённых товаров и услуг не была исключена ценность потребленного в процессе производства капитала. Если бы это было сделано, то был бы получен не «валовой», а «чистый национальный продукт», практически равный национальному доходу. На практике, однако, слова «продукт» и «доход» часто употребляются как эквиваленты, поэтому показатель «валовой национальный продукт» называется также «валовой национальный доход». Валовой национальный доход на душу населения — это ВНД, делённый на среднегодовую численность населения страны. Этот показатель даёт представление о количестве произведённых товаров и услуг, приходящихся в среднем на одного жителя государства, или, иными словами, о том, сколько получил бы каждый житель страны, если бы весь годовой национальный доход был распределён между всеми гражданами страны поровну. ВНД на душу населения также называют «доход на душу населения» или «душевой доход». Индекс ВНД на душу населения является одним из базовых в международной статистике. Этот показатель часто понимается как индекс уровня жизни или благосостояния в государстве или регионе, однако он является лишь приблизительной мерой благосостояния населения той или иной страны, так как он не учитывает ряд важных факторов, в частности: 1. * Не показывает, насколько равномерно или неравномерно распределяются доходы между гражданами страны (например, в странах с одинаковым ВНД на душу населения может наблюдаться существенная разница, например, в доле среднего класса или в доле малоимущих, так как в реальности большая часть национального дохода может быть сконцентрирована в руках узкой группы населения). 2. * Не учитывает ущерб, наносимый производством природным ресурсам и окружающей среде. 3. * Не учитывает неоплачиваемую работу, выполняемую в домашнем хозяйстве или на общественных началах, а также все производство в теневой экономике, которое может достигать весьма значительных объёмов. 4. * Придаёт равное значение как полезным, так и вредным для общества продуктам (например, некоторые лекарства, сигареты, оружие и так далее), игнорируя в то же время ценность, которую имеет для человека свободное время или свобода. В методологии Всемирного банка, который ежегодно рассчитывает показатели национального дохода на душу населения в странах мира, все государства и территории классифицируются тремя категориями: 1. * С высоким уровнем дохода на душу населения (выше 12615 долларов). 2. * Со средним уровнем дохода на душу населения (от 1036 до 12615 долларов). 3. * С низким уровнем дохода на душу населения (до 1036 долларов). ВНД за вычетом потребления основного капитала (амортизации), превращается в чистый национальный доход (ЧНД). С теоретической точки зрения ЧНД является более совершенным показателем, так как амортизация, по существу, лишь компенсирует убыль основного капитала, созданного в предыдущие периоды, а не создаёт новую стоимость. Таким образом, вычет амортизации очищает ВНД от двойного счета, но расчёт амортизации затруднителен. Если же из ВНД помимо потребления основного капитала вычесть ещё и косвенные налоги, то получится национальный доход (НД). НД ещё совершеннее, чем ВНД и ЧНД, так как он не учитывает искажение цен в результате государственного вмешательства. (ru)
 • Валовий національний дохід, або ВНД / Gross National Income (GNI) — макроекономічний показник, який відбиває сумарну вартість товарів та послуг (у цінах реалізації), що надходять у розпорядження певної країни за певний проміжок часу (зазвичай за рік). ВНД відрізняється від валового внутрішнього продукту на сальдо первинних доходів: сальдо (різницю між грошовими надходженнями і витратами) зовнішньоекономічних операцій, включаючи сальдо експорту та імпорту товарів і послуг, сальдо оплати праці чужоземних працівників і сальдо переведення прибутків від вивезеного за кордон капіталу: ВНД = ВВП + Сальдо первинних доходів. ВНД може бути меншим чи більшим за валовий внутрішній продукт залежно від знаку сальдо. Валовий національний дохід є показником Системи національних рахунків. До 1993 р. ВНД мав назву Валовий національний продукт. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 1242956 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 28333 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1095447704 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:about
 • yes (en)
dbp:by
 • no (en)
dbp:label
 • Gross national income (en)
dbp:onlinebooks
 • no (en)
dbp:others
 • no (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Das Bruttonationaleinkommen (BNE), bis 1999 auch Bruttosozialprodukt (BSP) (englisch Gross National Income (GNI) bzw. Gross National Product (GNP)), ist ein zentraler Begriff aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) und eine volkswirtschaftliche Kennzahl, die den Wert aller Waren und Dienstleistungen misst, die in einer Rechnungsperiode mit Hilfe von Produktionsfaktoren hergestellt werden, die sich im Besitz von Inländern befinden (alle von Inländern erwirtschafteten Einkommen, gleichgültig, ob im Inland oder im Ausland erzielt). (de)
 • La Malneta Nacia Enspezo estas derivita el la MEP, kiu estas sumo de la unuopaj industriaj branĉoj kaj la diferenco de la unua enspezo (salajro, rentoj, dividendo, interezo k.s.) el- kaj enspezita en/el eksterlando. Tiel ekz. la hejmensendo de la profito fare de la usona kompanio, riĉigas la MNE de Usono. (eo)
 • 国民総所得(こくみんそうしょとく、Gross National Income)とは、略してGNIと呼び、1990年代半ば以前に経済活動の指標として使われていた国民総生産と、税制の計算上の適用有無の違いがあるものの、近い指標である。 (ja)
 • 국민 총소득(國民總所得, Gross National Income)은 생산활동을 통해 획득한 소득의 실질구매력을 반영하는 소득지표이다. 이를 구하기 위해서는 에 국외에서 순수하게 벌어들인 소득을 더하면 된다. 경제여건의 변화로 생산을 통해 벌어들인 소득의 구매력도 급변하므로 한 나라의 경제력을 측정하기 위해서는 생산측면뿐만 아니라 교역조건을 감안한 구매력도 따로 산정해야 한다는 차원에서 도입됐다. (ko)
 • Het bruto nationaal inkomen of bni (voorheen bruto nationaal product of bnp) is een veelgebruikte maat voor de omvang van een economie. Dit is het bruto binnenlands product plus de door de inwoners van het eigen land in het buitenland verdiende primaire inkomens minus de door buitenlanders in het betreffende land verdiende primaire inkomens. Samengevat betekent 'binnenlands' hier verdiend/geproduceerd binnen de landsgrenzen en 'nationaal' verdiend/geproduceerd door de staatsburgers van een land. Het bni per hoofd van de bevolking is een maat voor de welvaart van een land. (nl)
 • Bruttonationalinkomst (BNI) är ett mått som används inom nationalräkenskaper och makroekonomi. Det utgörs av summan av bruttonationalprodukten och nettofaktorinkomster från utlandet. Nettofaktorinkomster består av nettot av löner, aktieutdelningar, räntor och arrenden, patent med mera som passerar gränserna; exempelvis aktieutdelning till boende utanför Sverige och räntor på statsskulden på de medel som är upplånade i utlandet. (sv)
 • 國民所得(或稱國民生產毛額、本地居民收入)是反映整體經濟活動的重要指標,因此常被使用於總體经济学的研究中,亦是國際投资者非常注視的国际统计項目。 反映本地居民收入的兩個主要統計數字是本地居民總收入(英語:Gross national income, 即GNI)及本地居民淨收入(英語:Net national income, 即NNI),前者計算一段特定時期本地居民的總體收入,後者則計算總收入扣除折舊。理論上,此兩個數字應分別等於国民生产总值(GNP)及(NNP)。 (zh)
 • الدخل القومي الإجمالي (GNI) ويضم القيمة لجميع السلع والخدمات التي تم إنشاؤها داخل بلد ما في سنة واحدة (أي، في الناتج المحلي الإجمالي)، جنبا إلى جنب مع إيراداتها الصافية الواردة من بلدان أخرى (ولا سيما الفوائد وأرباح الأسهم). الدخل القومي الإجمالي ويتألف من: نفقات الاستهلاك الشخصي وإجمالي الاستثمارات الخاصة ونفقات استهلاك الحكومة، صافي الدخل من الأصول في الخارج (إيصالات الإيرادات الصافية) وإجمالي الصادرات من السلع والخدمات، بعد حسم مكونين: اجمالي الواردات من السلع والخدمات، وضريبة الأعمال غير المباشرة. (ar)
 • La Renda Nacional Bruta (RNB), o Ingrés Nacional Brut, anteriorment Producte Nacional Brut és un mesurament de l'economia basat en el valor total dels béns i serveis finals produïts en un any pels ciutadans d'un país (és a dir, els nacionals). A diferència del Producte Intern Brut (PIB), aquest mesurament es basa en a qui pertanyen els factors de la producció, i no el lloc on es realitza la producció. La Renda Nacional Bruta, per tant, inclou la renda neta que rep un país per les inversions a l'estranger (en salaris dels seus ciutadans que viuen a l'estranger, o els guanys d'una companyia nacional operant a un altre país) i exclou la renda que reben les companyies i ciutadans estrangers que treballen dins del seu territori. (ca)
 • La Renta Nacional Bruta o RNB es la suma de las retribuciones de todos los factores de producción nacionales. La composición del producto interior bruto (PIB) desde el punto de vista de la renta, tiene en cuenta todas aquellas partidas que son una retribución a los factores de producción, es decir: rentas del trabajo (salarios), rentas de la tierra (alquileres) y rentas del capital (intereses y beneficio de las empresas). (es)
 • The gross national income (GNI), previously known as gross national product (GNP), is the total domestic and foreign output claimed by residents of a country, consisting of gross domestic product (GDP), plus factor incomes earned by foreign residents, minus income earned in the domestic economy by nonresidents. Comparing GNI to GDP shows the degree to which a nation's GDP represents domestic or international activity. GNI has gradually replaced GNP in international statistics. While being conceptually identical, it is calculated differently. GNI is the basis of calculation of the largest part of contributions to the budget of the European Union. In February 2017, Ireland's GDP became so distorted from the base erosion and profit shifting ("BEPS") tax planning tools of U.S. multinationals, (en)
 • Le revenu national brut (RNB ; en anglais : Gross National Income, GNI) est une valeur assez proche du produit national brut (PNB). Il correspond à la somme des revenus (salaires et revenus financiers) perçus, pendant une période donnée, par les agents économiques nationaux.Le RNB est la somme du PIB et du solde des flux de revenus primaires avec le reste du monde. Le RNB est un concept identique au PNB qu'il remplace, comme le précise le Système européen de comptabilité de 1995 (SEC 95). RNN = RNB - Consommation de capital fixe. (fr)
 • Pendapatan Nasional Bruto atau (PNB) (bahasa Inggris: Gross national income, atau GNI) adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dan dalam periode tertentu dan dapat diukur dengan satuan uang. GNP dihitung dengan cara menjumlahkan semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara ditambah dengan penduduk yang berada di luar negeri. Dengan kata lain, pendapatan nasional bruto (PNB) merupakan total pendapatan agregat yang diperoleh oleh semua warga negara, tidak terbatas di mana tempat memperolehnya. Misalnya, untuk perolehan GNI Indonesia, berarti pendapatan yang diperoleh oleh orang Indonesia baik yang tinggal di luar negeri maupun yang tinggal di Indonesia (tidak termasuk orang asing di Indonesia). (in)
 • In economia, il reddito nazionale lordo (RNL) di un paese viene calcolato sommando al prodotto interno lordo (PIL), o sottraendo da esso, vari flussi di reddito tra paesi. Perché sia possibile passare dal PIL di una nazione al suo RNL è necessario operare alcune aggiunte al PIL: È necessario però effettuare anche delle riduzioni: (it)
 • Dochód narodowy – suma dochodów uzyskanych w danym roku z wytworzenia produktów końcowych (dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych), które powiększyły „bogactwo narodu” dla danego kraju. Dochód narodowy jest równy produktowi narodowemu netto. Z przedstawionego wyprowadzenia wynika, że dochód narodowy jest sumą dochodów z czynników produkcji otrzymanych przez obywateli danego kraju w kraju i poza jego granicami. (pl)
 • Валовой национальный доход (ВНД) — это совокупная стоимость всех товаров и услуг, произведённых в течение года на территории государства (то есть валовой внутренний продукт, ВВП), плюс доходы, полученные гражданами страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранцами. Один из экономических показателей. ВНД = ВВП + Сальдо первичных доходов К первичным доходам обычно относится оплата труда, дивиденды и т. п. доходы, полученные из-за границы или переданные за границу. (ru)
 • Валовий національний дохід, або ВНД / Gross National Income (GNI) — макроекономічний показник, який відбиває сумарну вартість товарів та послуг (у цінах реалізації), що надходять у розпорядження певної країни за певний проміжок часу (зазвичай за рік). ВНД відрізняється від валового внутрішнього продукту на сальдо первинних доходів: сальдо (різницю між грошовими надходженнями і витратами) зовнішньоекономічних операцій, включаючи сальдо експорту та імпорту товарів і послуг, сальдо оплати праці чужоземних працівників і сальдо переведення прибутків від вивезеного за кордон капіталу: (uk)
rdfs:label
 • الدخل القومي الإجمالي (ar)
 • Renda Nacional Bruta (ca)
 • Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (el)
 • Bruttonationaleinkommen (de)
 • Malneta nacia enspezo (eo)
 • Renta Nacional Bruta (es)
 • Gross national income (en)
 • Revenu national brut (fr)
 • Pendapatan nasional bruto (in)
 • Reddito nazionale lordo (it)
 • 국민 총소득 (ko)
 • 国民総所得 (ja)
 • Dochód narodowy (pl)
 • Bruto nationaal inkomen (nl)
 • Bruttonationalinkomst (sv)
 • Валовой национальный доход (ru)
 • 國民所得 (zh)
 • Валовий національний дохід (uk)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License