An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Grassroots democracy is a tendency towards designing political processes that shift as much decision-making authority as practical to the organization's lowest geographic or social level of organization. Grassroots organizations can have a variety of structures; depending on the type of organization and what the members want. These can be non-structured and non-hierarchical organizations that are run by all members, or by whichever member wishes to do something.

Property Value
dbo:abstract
 • Η δημοκρατία βάσης είναι μια τάση προς το σχεδιασμό πολιτικών διαδικασιών που μετατοπίζουν την εξουσία λήψης αποφάσεων πρακτικά στο χαμηλότερο γεωγραφικό ή κοινωνικό επίπεδο οργάνωσης. Τα κινήματα βάσης μπορούν να έχουν μια ποικιλία δομών ανάλογα με τον τύπο οργάνωσης και τις προσδοκίες των μελών. Μπορεί να είναι μη δομημένες και μη ιεραρχικές οργανώσεις που διευθύνονται από όλα τα μέλη ή από τα μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν. (el)
 • Die Basisdemokratie ist eine begrifflich nur als „diffuser Sammelbegriff“ definierte Form der direkten Demokratie. Sie kommt in den meisten basisdemokratischen Konzepten im Gegensatz zur repräsentativen Demokratie ohne Repräsentanten aus, da alle relevanten Entscheidungen von den Betroffenen selbst durch „unmittelbare Beteiligung“ getroffen werden, entweder durch Abstimmung oder direkte Aktion. Sofern es in manchen Konzepten Amtsträger gibt, sollen diese unter dem Vorbehalt der ständigen Abwahlmöglichkeit stehen. (de)
 • ديمقراطية قاعدية (بالإنجليزية: Grassroots democracy)‏ هو نزعة نحو تصميم العمليات السياسية نحو اتجاه حيث تتحول فيه سلطة صناعة القرار عملياً إلى أدنى مستوى جغرافي أو اجتماعي للمنظمة. يمكن أن يكون للمنظمات القاعدية مجموعة متنوعة من البُنى، وذلك بحسب نوع المنظمة وما يريده أعضاءها. ويمكن أن تكون هذه المنظمات غير منظمة وغير هرمية وتُدار من قبل جميع الأعضاء، أو يديرها أي عضو يرغب في القيام بشيء ما. فبطرح مثال افتراضي محدد، ستضع منظمة قاعدية وطنية أكبر قدر ممكن من سلطة صنع القرار في أيدي الفروع المحلية للمنظمة أو بيد الأعضاء العاديين بدلاً من جعلها بيد المكتب الرئيسي. والغرض من هذا المبدأ هو بغية تحقيق ممارسة السلطة الديمقراطية على أكمل وجه، يجب على هذه السلطة أن تترسخ في كل من المجتمع المحلي والأفراد العاديين عوضاً عن إرساء السلطة بشكل مركز بيد حفنة من الأفراد المعزولين على رأس المنظمة. يمكن للمنظمات القاعدية أن تشغل نظماً تشاركية. وتختلف النظم القاعدية عن النظم التمثيلية في أنها تسمح للمجتمعات المحلية أو العضويات الوطنية بانتخاب ممثلين الذين يصبحون مسؤولون عن اتخاذ القرارات. يمكن إيجاز الاختلاف ما بين النظم الثلاثة ليرتكز على محورين مختلفين: التجذر في مجتمع ما (القاعدة الشعبية مقابل الوطنية أو الدولية)؛ وقدرة جميع الأفراد على المشاركة في عملية صنع القرار المشتركة (التشاركية مقابل التمثيلية). (ar)
 • Bazdemokratio estas kontraste al reprezenta demokratio rekt-demokratia sistemo, en kiu la bazo de socio (la civitanoj) aŭ de societo, asocio ktp. (la membroj), anstataŭ elekti reprezentantojn, diskutas kaj decidas rekte mem. Ĝi estas kvazaŭ la plej konsekventa formo de rekta demokratio. En Svislando ekzistas bazdemokrata sistemo en multaj komunumoj, kie la decidoj estas prenataj okaze de la komunuma asembleo, kaj en du kantonoj nome Apencelo Ekstera kaj Glaruso ankaŭ je kantona nivelo pere de la landkomunumo (germane Landsgemeinde). Historia ekzemplo por bazdemokratio estas ekzemple la laboristaj konsilioj en la komenca tempo de Soveta Unio aŭ inter la anarkiistoj kaj en Hispanio kaj precipe en Katalunio antaŭ la civitana milito en la unua duono de la 20-a jarcento. (eo)
 • La democracia de base es una tendencia a diseñar procesos políticos en los que tanto la autoridad de decisión como la práctica se traslada al nivel geográfico o social más bajo de la organización.​​ Las organizaciones de base pueden tener una variedad de estructuras; dependiendo del tipo de organización y de lo que quieran los miembros. Éstas pueden ser organizaciones no estructuradas y no jerárquicas que son dirigidas por todos los miembros, o por cualquier miembro que desee hacer algo.​ Para citar un ejemplo hipotético específico, una organización nacional de base colocaría el mayor poder de decisión posible en las manos de los capítulos locales o miembros comunes en lugar de la oficina central. El principio es que para que el poder democrático sea mejor ejercido, debe ser investido en una comunidad local y miembros comunes y en lugar de individuos aislados, atomizados, en la parte superior de la organización. Las organizaciones de base pueden habitar sistemas participativos. Los sistemas de base difieren de los sistemas representativos que permiten a las comunidades locales o miembros nacionales elegir representantes que luego toman decisiones. La diferencia entre los tres sistemas se reduce a donde descansan en dos ejes diferentes: el arraigo en una comunidad (base contra nacional o internacional); y la capacidad de todos los individuos de participar en el proceso de toma de decisiones compartido (participativo versus representativo). (es)
 • Grassroots democracy is a tendency towards designing political processes that shift as much decision-making authority as practical to the organization's lowest geographic or social level of organization. Grassroots organizations can have a variety of structures; depending on the type of organization and what the members want. These can be non-structured and non-hierarchical organizations that are run by all members, or by whichever member wishes to do something. To cite a specific hypothetical example, a national grassroots organization would place as much decision-making power as possible in the hands of local chapters or common members instead of the head office. The principle is that for democratic power to be best exercised it must be vested in a local community and common members and instead of isolated, atomized individuals, at the top of the organization. Grassroots organizations can inhabit participatory systems. Grassroots systems differ from representative systems that allow local communities or national memberships to elect representatives who then go on to make decisions. The difference between the three systems comes down to where they rest on two different axes: the rootedness in a community (grassroots versus national or international); and the ability of all individuals to participate in the shared decision-making process (participatory versus representative.) (en)
 • 풀뿌리 민주주의(영어: grassroots democracy)는 소수 엘리트 계급이 절대다수의 민중들을 지배하는 엘리트주의를 멀리하고, 평범한 민중들이 지역 공동체의 살림살이에 자발적인 참여를 함으로써 지역 공동체와 실생활을 변화시키려는 참여 민주주의의 한 형태이다. 특히 지방 자치와 분권을 강조하며 이를 통해 민주정치를 실현하고자 한다. 지역주민들이 지방의회의 예산을 계획하고 실시하는 일에 참여하는 지역참여예산제가 풀뿌리 민주주의의 예이다. 1912년에 미국 공화당에서 분리된 진보당이 내건 이념 중 하나이며 1935년 미국 공화당 전당대회에서 사용하면서 일반화되었다. (ko)
 • Basisdemocratie is een vorm van democratie waarin zo veel mogelijk beslissingen op een zo laag mogelijk niveau worden genomen. Daarmee richt het zich tegen centralisme, technocratie en particratie. Een ander belangrijk kenmerk van basisdemocratie is dat participatie verwacht wordt van iedereen die door een bestuurlijke beslissing worden getroffen. Directe democratie is daarvan de meest verregaande vorm, en daarbij kan gedacht worden aan het referendum, al dan niet op volksinitiatief. Directe democratie gaat ervan uit dat het volk bepaalde beslissingen rechtstreeks kan nemen zonder tussenkomst van een (vertegenwoordigend) bestuur. Dat is vanzelfsprekend eerder uitzondering dan regel. Als er dan toch vertegenwoordigende raden en bestuursorganen moeten verkozen worden, dan zal een basisdemocratisch statuut eerder verhinderen dat de macht zich te veel concentreert of bestendigt. Zij verzet zich tegen machtsconcentratie en tegen het leidersbeginsel, zelfs al is dat een democratisch verkozen leider. Een belangrijk middel daartoe is de scheiding der machten (trias politica): het opdelen van de macht in een wetgevende, een uitvoerende en een rechterlijke tak. Een ander middel is de beperking van de ambtstermijnen. Zo kan de president van de Verenigde Staten maar één keer opnieuw verkozen worden. Daarnaast gaat het onder meer nog over openbaarheid van vergaderingen, openbaarheid van bestuur en petitierecht, dat wil zeggen de verplichting van het bestuur om op vragen te antwoorden. Basisdemocratie gaat er ook van uit dat er niet zoiets bestaat als dé volkswil. Er is bij elke keuze een meerderheid vóór en een minderheid tégen. Basisdemocratie kan dus geen eendracht opleggen. De minderheid moet accepteren dat het besluit uitgevoerd wordt, maar de meerderheid moet accepteren dat de minderheid kritisch blijft. (nl)
 • 草の根民主主義(くさのねみんしゅしゅぎ、英語: Grassroots democracy)とは、「草の根」の一般市民一人一人が積極的に政治に参加すること、またはそのような政治形態。草の根からの民主主義とも言われる。 (ja)
 • 基层民主,又称草根民主,是以基層為本,實行地方分權與直接民主制,將權力盡量賦予基層政權,讓基層民眾得以自行管理自己的社區和參與決策的政治模式。 根據基層化原則﹝又稱輔助性原則﹞,政治權力將賦予到最低級的地方組織,基層擁有最高的優先權,基層分權組織擁有完全獨立的自治權。實行草根民主的國家,它的一切政務和社區管理會盡量由地方政府全權決定,只有在地方政府向上呈請協助時,中央政府才可協助地方政府完成工作。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 48621 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 2780 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1030686020 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Η δημοκρατία βάσης είναι μια τάση προς το σχεδιασμό πολιτικών διαδικασιών που μετατοπίζουν την εξουσία λήψης αποφάσεων πρακτικά στο χαμηλότερο γεωγραφικό ή κοινωνικό επίπεδο οργάνωσης. Τα κινήματα βάσης μπορούν να έχουν μια ποικιλία δομών ανάλογα με τον τύπο οργάνωσης και τις προσδοκίες των μελών. Μπορεί να είναι μη δομημένες και μη ιεραρχικές οργανώσεις που διευθύνονται από όλα τα μέλη ή από τα μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν. (el)
 • Die Basisdemokratie ist eine begrifflich nur als „diffuser Sammelbegriff“ definierte Form der direkten Demokratie. Sie kommt in den meisten basisdemokratischen Konzepten im Gegensatz zur repräsentativen Demokratie ohne Repräsentanten aus, da alle relevanten Entscheidungen von den Betroffenen selbst durch „unmittelbare Beteiligung“ getroffen werden, entweder durch Abstimmung oder direkte Aktion. Sofern es in manchen Konzepten Amtsträger gibt, sollen diese unter dem Vorbehalt der ständigen Abwahlmöglichkeit stehen. (de)
 • 풀뿌리 민주주의(영어: grassroots democracy)는 소수 엘리트 계급이 절대다수의 민중들을 지배하는 엘리트주의를 멀리하고, 평범한 민중들이 지역 공동체의 살림살이에 자발적인 참여를 함으로써 지역 공동체와 실생활을 변화시키려는 참여 민주주의의 한 형태이다. 특히 지방 자치와 분권을 강조하며 이를 통해 민주정치를 실현하고자 한다. 지역주민들이 지방의회의 예산을 계획하고 실시하는 일에 참여하는 지역참여예산제가 풀뿌리 민주주의의 예이다. 1912년에 미국 공화당에서 분리된 진보당이 내건 이념 중 하나이며 1935년 미국 공화당 전당대회에서 사용하면서 일반화되었다. (ko)
 • 草の根民主主義(くさのねみんしゅしゅぎ、英語: Grassroots democracy)とは、「草の根」の一般市民一人一人が積極的に政治に参加すること、またはそのような政治形態。草の根からの民主主義とも言われる。 (ja)
 • 基层民主,又称草根民主,是以基層為本,實行地方分權與直接民主制,將權力盡量賦予基層政權,讓基層民眾得以自行管理自己的社區和參與決策的政治模式。 根據基層化原則﹝又稱輔助性原則﹞,政治權力將賦予到最低級的地方組織,基層擁有最高的優先權,基層分權組織擁有完全獨立的自治權。實行草根民主的國家,它的一切政務和社區管理會盡量由地方政府全權決定,只有在地方政府向上呈請協助時,中央政府才可協助地方政府完成工作。 (zh)
 • ديمقراطية قاعدية (بالإنجليزية: Grassroots democracy)‏ هو نزعة نحو تصميم العمليات السياسية نحو اتجاه حيث تتحول فيه سلطة صناعة القرار عملياً إلى أدنى مستوى جغرافي أو اجتماعي للمنظمة. يمكن أن يكون للمنظمات القاعدية مجموعة متنوعة من البُنى، وذلك بحسب نوع المنظمة وما يريده أعضاءها. ويمكن أن تكون هذه المنظمات غير منظمة وغير هرمية وتُدار من قبل جميع الأعضاء، أو يديرها أي عضو يرغب في القيام بشيء ما. (ar)
 • Bazdemokratio estas kontraste al reprezenta demokratio rekt-demokratia sistemo, en kiu la bazo de socio (la civitanoj) aŭ de societo, asocio ktp. (la membroj), anstataŭ elekti reprezentantojn, diskutas kaj decidas rekte mem. Ĝi estas kvazaŭ la plej konsekventa formo de rekta demokratio. En Svislando ekzistas bazdemokrata sistemo en multaj komunumoj, kie la decidoj estas prenataj okaze de la komunuma asembleo, kaj en du kantonoj nome Apencelo Ekstera kaj Glaruso ankaŭ je kantona nivelo pere de la landkomunumo (germane Landsgemeinde). (eo)
 • La democracia de base es una tendencia a diseñar procesos políticos en los que tanto la autoridad de decisión como la práctica se traslada al nivel geográfico o social más bajo de la organización.​​ Las organizaciones de base pueden tener una variedad de estructuras; dependiendo del tipo de organización y de lo que quieran los miembros. Éstas pueden ser organizaciones no estructuradas y no jerárquicas que son dirigidas por todos los miembros, o por cualquier miembro que desee hacer algo.​ (es)
 • Grassroots democracy is a tendency towards designing political processes that shift as much decision-making authority as practical to the organization's lowest geographic or social level of organization. Grassroots organizations can have a variety of structures; depending on the type of organization and what the members want. These can be non-structured and non-hierarchical organizations that are run by all members, or by whichever member wishes to do something. (en)
 • Basisdemocratie is een vorm van democratie waarin zo veel mogelijk beslissingen op een zo laag mogelijk niveau worden genomen. Daarmee richt het zich tegen centralisme, technocratie en particratie. Een ander belangrijk kenmerk van basisdemocratie is dat participatie verwacht wordt van iedereen die door een bestuurlijke beslissing worden getroffen. (nl)
rdfs:label
 • ديمقراطية قاعدية (ar)
 • Basisdemokratie (de)
 • Δημοκρατία Βάσης (el)
 • Bazdemokratio (eo)
 • Democracia de base (es)
 • Grassroots democracy (en)
 • 草の根民主主義 (ja)
 • 풀뿌리 민주주의 (ko)
 • Basisdemocratie (nl)
 • 基层民主 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:ideology of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:ideology of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License