In physics, a gauge theory is a type of field theory in which the Lagrangian does not change (is invariant) under local transformations from certain Lie groups. The term gauge refers to any specific mathematical formalism to regulate redundant degrees of freedom in the Lagrangian. The transformations between possible gauges, called gauge transformations, form a Lie group—referred to as the symmetry group or the gauge group of the theory. Associated with any Lie group is the Lie algebra of group generators. For each group generator there necessarily arises a corresponding field (usually a vector field) called the gauge field. Gauge fields are included in the Lagrangian to ensure its invariance under the local group transformations (called gauge invariance). When such a theory is quantized,

Property Value
dbo:abstract
 • نظرية المقياس أو نظرية الغيج (بالإنجليزية: gauge theory) في الفيزياء النظرية تمثل نوعاً من نظريات المجال بحيث يكون فيها اللاغرانجيان غير متباين تحت مجموعة من الموضعية.يشير الاصطلاح "مقياس" أو "غيج" إلى تعزيز في درجات حرية اللاغرانجيان. التحولات بين المقاييس الممكنة، يطلق عليها تحويلات، تشكل زمرة لي والتي يشار إليها بزمرة التناظر أو زمرة المقياس للنظرية. إن أي زمرة لي يصحبها جبر لي لمولدات الزمرة. ينبغي أن ينشأ في كل مولد للزمرة مجال متجه يطلق عليه مجال المقياس. يشير مصطلح المقياس إلى أي شكلية رياضية محددة لتنظيم درجات الحرية المفرطة في اللا غرانجيان. تشكل التحويلات بين المقاييس المحتملة، والتي تسمى بتحويلات المقياس، زمرة لاي - يشار إليها باسم زمرة التماثل أو زمرة مقاييس النظرية. يرتبط بأي زمرة لاي مجموعة مولدة للزمرة وأيضًا جبر لاي. ينشأ بالضرورة لكل مجموعة مولدة حقل مقابل (عادة ما يكون حقلًا اتجاهيًا) يسمى بحقل المقياس. تندرج حقول المقياس في اللا غرانجيان لضمان عدم تغيرها تحت تحولات المجموعة الموضعية (تسمى بمقياس اللاتغير). عند تكمية مثل هذه النظرية، تسمى الكمات التي نحصل عليها من حقول المقياس باسم البوزونات العيارية. إذا كانت زمرة التماثل غير إبدالية، يشار إلى نظرية المقياس بأنها نظرية مقياس غير أبيلية، والمثال المعتاد هو نظرية يانغ-ميلز. توصف العديد من النظريات القوية في الفيزياء من قبل اللا غرانجيان اللامتغير تحت بعض زمر التماثل التحويلية. عندما يكونون لامتغيرين في ظل تحول يُجرى بشكل متماثل في كل نقطة من الزمكان الذي تحدث فيه العمليات المادية، يُقال أن لديهم تماثلًا كليًا. التماثل الموضعي، الذي يُعد حجر الأساس لنظريات المقياس، هو قيد أقوى، بل إن التماثل الكلي في واقع الأمر هو مجرد تماثل موضعي معلمات زمرته ثابتة في الزمكان (بنفس الطريقة التي يمكن بها فهم قيمة ثابتة على أنها دالة لمعلمة معينة، والتي يكون لها نفس الناتج دائمًا). تعتبر نظريات المقياس مهمة تمامًا كنظريات المجال الناجحة التي تشرح حركيات الجسيمات الأولية. الديناميكا الكهربائية الكمية هي نظرية مقياس أبيلية مع زمرة التماثل U(1) ولديها مجال مقياس واحد وهو المجال الكهرومغناطيسي رباعي الجهد، والفوتون هو البوزون العياري. نظرية النموذج القياسي هي نظرية مقياس غير أبيلية مع زمرة التماثل U(1) × SU(2) × SU(3) ومجموع بوزونات مساوي لاثني عشر بوزون مقياس: فوتون وثلاثة بوزونات ضعيفة وثمانية غلوونات. نظريات المقياس مهمة أيضًا في شرح الجاذبية في نظرية النسبية العامة، على الرغم من أن قضيتها غير إعتيادية إلى حد ما نظرًا لأن مجال المقياس الذي تصفه عبارة عن موتر، وبصورة أكثر تحديدًا، موتر لانكسوز. تفترض نظريات الجاذبية الكمومية، وأولهم نظرية جاذبية المقياس، وجود بوزون المقياس المعروف باسم الجرافتون. يمكن النظر إلى تماثلات المقياس على أنها نظائر لمبدأ التغاير العام للنسبية العامة، والذي يمكن فيه اختيار نظام الإحداثيات بحرية تحت تماثلات تفاضلية تعسفية للزمكان. يعكس اللاتغير في المقياس واللاتغير في التماثلات التفاضلية كلاهما تكرارًا في وصف النظام. تستبدل جاذبية نظرية المقياس، وهي نظرية جاذبية بديلة، مبدأ التغاير العام بمبدأ المقياس الحقيقي مع حقول مقياس الجديدة. ذُكرت هذه الأفكار تاريخيًا لأول مرة في سياق الكهرومغناطيسية التقليدية، وفي وقت لاحق، في النسبية العامة. على الرغم من ذلك، ظهرت الأهمية الحديثة لتماثلات المقياس أولًا في ميكانيكا الكم النسبية للإلكترونات - الديناميكا الكهربائية الكمية المشروحة أدناه. أما في يومنا هذا، تعتبر نظريات المقياس مفيدة في فيزياء المواد المكثفة، والفيزياء النووية، وفيزياء الجسيمات عالية الطاقة، علاوة على حقول فرعية أخرى. (ar)
 • En física teòrica, una teoria de gauge (també anomenada de contrast o de galga) és un tipus de teoria quàntica de camps que descriu molt eficaçment les forces i partícules elementals i les seves simetries. Una característica general de les teories de camp és que encara que els camps fonamentals no poden ser directament mesurats, algunes de les seves propietats associades, com càrregues, energies, i velocitats, sí que poden ser-ho. En les teories de camp, configuracions diferents dels camps poden resultar en quantitats observables idèntiques. Una transformació d'aquest tipus, d'una configuració de camp a una altra, és anomenada una transformació de gauge; la manca de canvi en les quantitats mesurables, malgrat la transformació feta al camp, és una propietat anomenada invariància de gauge. Donat que qualsevol invariància sota una transformació de camp és considerada una simetria, la invariància de gauge és anomenada sovint simetria de gauge. Generalment, qualsevol teoria que té la propietat d'invariància de gauge s'anomena una teoria de gauge. Per exemple en el cas de l'electromagnetisme, els camps elèctrics i magnètics, E i B, són observables, mentre que els seus potencials associats V ("voltatge") i A (potencial vectorial) no ho són. Sota una transformació de gauge on una constant és afegida a V, cap canvi és observable en E o B. Amb el desenvolupament de la mecànica quàntica els anys 1920 i amb els avenços successius en teoria quàntica de camps, la importància de les transformacions de gauge va créixer fortament. Les teories de gauge constrenyen les lleis de físiques, perquè qualsevol dels canvis induïts per una transformació de gauge han de cancel·lar-se uns amb els altres quan són descrits en termes de quantitats realment observables. En el transcurs del segle XX, els físics descobreixen gradualment que les forces (interaccions fonamentals) entre partícules apareixen naturalment a partir dels constrenyiments imposats per simetries locals de gauge a les teories respectives, on les transformacions aplicades varien de punt a punt en l'espaitemps. Teories de camps quàntics (normalment emprades en ) descriuen les forces en termes de partícules mitjanceres anomenades bosons de gauge. La natura d'aquestes partícules ve determinada per la natura de les transformacions de gauge. La culminació d'aquests desenvolupaments teòrics és el Model Estàndard, una teoria de camp quàntica que pronostica de forma exacta el comportament de totes les interaccions fonamentals (a excepció de la gravetat). (ca)
 • Kalibrační invariance ve fyzice označuje invarianci vůči kalibrační transformaci. Jde o určitý druh symetrie. Kalibrační invariance se poprvé objevila v klasické Maxwellově teorii elektromagnetismu, ukázala se však jako daleko obecnější koncept a podstatný nástroj při sjednocování popisu interakcí v rámci kvantové teorie pole. Stojí tak u základu teorie elektroslabých interakcí (což je kalibračně invariantní teorie s grupou symetrie SU(2)×U(1)) a standardního modelu (grupa symetrie SU(3)×SU(2)×U(1)). V následujícím popisu budeme pro názornost používat příklad skalárního komplexního pole s Lagrangiánem (resp. Lagrangeovskou hustotou) kde (a=1,2). (cs)
 • Στη φυσική, οι θεωρίες βαθμίδας (αγγλ: gauge theories) είναι θεωρίες οι οποίες βασίζονται στην ιδέα ότι κάποιοι μετασχηματισμοί συμμετρίας μπορούν να εφαρμοστούν και και . Οι θεωρίες βαθμίδας είναι πολύ σημαντικές, καθώς παρέχουν έναν ενιαίο φορμαλισμό περιγραφής των κβαντικών θεωριών πεδίου του ηλεκτρομαγνητισμού, της ασθενούς και της ισχυρής αλληλεπίδρασης, κάτι που γίνεται στο καθιερωμένο μοντέλο της σωματιδιακής φυσικής. Αυτό το λήμμα φυσικής χρειάζεται επέκταση. Βοηθήστε τη Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το! (el)
 • En fiziko, gaŭĝa teorio estas fizika teorio kun lokaj kontinuaj simetrioj (gaŭĝaj simetrioj) — simetrioj kiuj ŝanĝas sole operatorojn difinitajn en iu eta areo de spactempo. Kelkaj gaŭĝaj teorioj, ekzemple kvantuma elektrodinamiko, kvantuma kolordinamiko, kaj la norma modelo, ĝuste priskribas naturon. Gaŭĝaj teorioj ankaŭ havas gravajn aplikaĵojn en diferenciala geometrio, specife en . (eo)
 • Unter einer Eichtheorie oder Eichfeldtheorie versteht man eine physikalische Feldtheorie, die einer lokalen Eichsymmetrie genügt. Anschaulich bedeutet dies, dass die von der Theorie vorhergesagten Wechselwirkungen sich nicht ändern, wenn eine bestimmte Größe lokal frei gewählt wird. Diese Möglichkeit, eine Größe an jedem Ort unabhängig festzulegen – zu eichen wie einen Maßstab – veranlasste den deutschen Mathematiker Hermann Weyl in den 1920er Jahren zur Wahl des Namens Eichsymmetrie bzw. Eichinvarianz. Man unterscheidet lokale von globalen Eichtransformationen, je nachdem ob die Transformation ortsabhängig ist (lokal) oder nicht (global). Eichfelder treten bei lokalen Eichtransformationen auf und stellen die Invarianz des dynamischen Systems bei lokalen Eichtransformationen sicher. (de)
 • En física, una teoría de campo gauge (o teoría de gauge, teoría de "recalibración" o teoría de "calibres") es un tipo de teoría cuántica de campos que se basa en el hecho de que la interacción entre fermiones puede ser vista como el resultado de introducir transformaciones "locales" pertenecientes al grupo de simetría interna en el que se base la teoría gauge. Las teorías de gauge se discuten generalmente en el lenguaje matemático de la geometría diferencial e involucran el uso de transformaciones de gauge. Una transformación de gauge es una transformación de algún grado de libertad interno, que no modifica ninguna propiedad observable física. Un campo gauge es un campo de Yang-Mills asociado a las transformaciones de gauge asociadas a la teoría y que describe la interacción física entre diferentes campos fermiónicos. Por ejemplo el campo electromagnético es un campo de gauge que describe el modo de interactuar de fermiones dotados con carga eléctrica. (es)
 • Teoiric sa mheicnic chandamach ina bhfreagraíonn na hidirghníomhuithe do thrasfhoirmithe siméadrachta ar leith i leith cothromóidí bunúsacha na teoirice. Sa bhfisic núicléach is fisic na gcáithníní, tá gá le teoiricí candamthomhsaire ina bhfuil na hidirghníomhuithe idir na cáithníní fonúicléacha gaolmhar le caomhnú na n-airíonna siméadrachta ag gach pointe sa spás is an t-am. Is teoiricí candamthomhsaire iad leictridinimic chandamach, crómaidinimic chandamach, agus teoiric Glashow-Weinberg-Salam. Sa leictridinimic chandamach, freagraíonn an coinníoll go mbeidh imchoimeád an luchta leictrigh ag gach pointe sa spás is an t-am don idirghníomh a bhraitear idir fótóin is cáithníní luchtaithe. (ga)
 • En physique théorique, une théorie de jauge est une théorie des champs basée sur un groupe de symétrie locale, appelé groupe de jauge, définissant une « invariance de jauge ». Le prototype le plus simple de théorie de jauge est l'électrodynamique classique de Maxwell. L'expression « invariance de jauge » a été introduite en 1918 par le mathématicien et physicien Hermann Weyl. (fr)
 • Dalam fisika, teori ukuran (teori gauge) adalah kelas teori fisika berbasis ide bahwa dapat dibentuk sebagaimana . Ide ini berlaku tak hanya untuk teori medan, tetapi berlaku juga untuk sistem berdimensi berhingga (yakni, sistem yang dideskripsikan oleh persamaan diferensial biasa). (in)
 • Le teorie di gauge (pron. [ˈɡeiʤ]), o teorie di scala, sono una classe di teorie di campo basate sull'ipotesi che alcune simmetrie, cioè trasformazioni che lasciano invariata la lagrangiana del sistema, siano possibili non solo globalmente, ma anche localmente. La maggior parte delle teorie della fisica sono descritte da lagrangiane che sono invarianti sotto certe trasformazioni del sistema di coordinate eseguite identicamente in ogni punto dello spaziotempo: si dice quindi che presentano simmetrie globali. Esistono particolari simmetrie globali, non dipendenti dal punto, che sono ancora simmetrie se agiscono localmente, ossia in un punto qualsiasi del sistema, a patto che le azioni da un punto all'altro siano indipendenti (secondo le teorie di Yang-Mills). Il concetto alla base delle teorie di gauge è appunto di postulare che le lagrangiane debbano possedere anche simmetrie locali, cioè che sia possibile effettuare queste trasformazioni di simmetria solo in una particolare e limitata regione dello spaziotempo senza interessare il resto dell'universo. Questo requisito può essere visto, in senso filosofico, come una versione generalizzata del principio di equivalenza della relatività generale. L'importanza delle teorie di gauge per la fisica nasce dall'enorme successo di questo formalismo matematico nel descrivere in un quadro teorico unificato le teorie di campo quantistico di tre delle quattro forze fondamentali della natura: l'elettromagnetismo, l'interazione nucleare debole e l'interazione nucleare forte. Questo quadro teorico, noto come Modello standard, è una teoria di gauge con gruppo di gauge SU(3) × SU(2) × U(1). Altre teorie moderne, come la teoria delle stringhe e certe formulazioni della relatività generale, sono, in un modo o nell'altro, teorie di gauge. (it)
 • ゲージ理論(ゲージりろん、英: gauge theory)とは、連続的な局所変換の下でラグランジアンが不変となるような系を扱う場の理論である。 (ja)
 • In de natuurkunde is een ijktheorie een kwantumveldentheorie, waarin de Lagrangiaan onder een bepaalde continue groep van lokale transformaties invariant is. De Nederlandse natuurkundigen Gerard 't Hooft en Martinus Veltman hebben aan het begin van de jaren 1970 veel bijgedragen aan het begrip van ijktheorieën. Zij kregen daar in 1999 de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor. De transformaties, de ijktransformaties, vormen een Lie-groep, die als de symmetriegroep of de ijkgroep van de theorie wordt aangeduid. Geassocieerd met een Lie-groep bestaat er een Lie-algebra van groepgeneratoren. Voor elke groepsgenerator bestaat er een corresponderend vectorveld, dat een ijkveld wordt genoemd. IJkvelden worden in de Lagrangiaan opgenomen om haar invariantie onder de groepstransformaties, de ijkinvarianties, te waarborgen. Wanneer een dergelijke theorie wordt gekwantiseerd, worden de kwanta van de ijkvelden ijkbosonen genoemd. Indien de symmetriegroep niet-commutatief is, wordt de ijktheorie aangeduid als niet-abels of Yang-Mills-theorie. IJktheorie is belangrijk omdat de succesvolle veldtheorieën, die de elementaire deeltjes verklaren, van dit type zijn. De kwantumelektrodynamica is een abelse ijktheorie met als symmetriegroep U(1) en heeft één ijkveld, het elektromagnetisch veld, waar het foton het ijkboson van is. Het standaardmodel is een niet-abelse ijktheorie met de symmetriegroep U(1)×SU(2)×SU(3) en heeft een totaal van twaalf ijkbosonen: het foton, drie W-bosonen: , en , en acht gluonen. Veel krachtige theorieën in de natuurkunde worden beschreven door Lagrangianen, die invariant zijn onder bepaalde symmetrie transformatiegroepen. Als ze invariant zijn onder een transformatie identiek uitgevoerd op ieder punt in de ruimte, waarin deze natuurkundige processen zich voordoen, zegt men dat zij een globale symmetrie hebben. De eis van lokale symmetrie is veel strenger dan de eis van de globale symmetrie. In feite is een globale symmetrie gewoon een lokale symmetrie, waarvan de groepsparameters zijn vastgezet in de ruimtetijd. Dit kan worden gezien als een algemene vorm van het equivalentieprincipe uit de algemene relativiteitstheorie, waarin elk punt in de ruimtetijd een keuze is toegestaan aangaande haar lokale referentie (coördinatie) raamwerk. Zoals in die situatie weerspiegelen ijksymmetrieën een redundantie in de beschrijving van een systeem. Historisch werden deze ideeën het eerst opgemerkt in het kader van het klassieke elektromagnetisme en later in de algemene relativiteitstheorie. Het moderne belang van ijksymmetrieën kwam naar voren in de relativistische kwantummechanica van elektronen. Vandaag de dag spelen ijktheorieën onder andere een belangrijke rol in gecondenseerde materie en de nucleaire- en deeltjesfysica. De Yang-Mills-theorieën zijn een bijzonder voorbeeld van ijktheorieën met een symmetriegroep die niet-abels is en door de Yang-Mills actie zijn gespecificeerd. Er bestaan ook andere ijktheorieën met een niet-abelse ijksymmetrie, zoals bijvoorbeeld de Chern-Simons-theorie. (nl)
 • 양자장론에서, 게이지 이론(영어: gauge theory)이란 그 라그랑지언이 국소적으로 대칭인 장론이다. 게이지 이론의 국소적 대칭 변환을 게이지 변환(gauge transformation)이라고 부른다. 게이지 이론의 국소적 대칭은 단순(또는 반단순) 콤팩트 리 군을 이룬다. 이 리 군의 리 대수의 각 (generator)은 각각 벡터 장을 이룬다. 이를 게이지 장이라고 한다. 양자장론에서는 각 장에 해당하는 입자가 있는데, 이를 게이지 보손이라고 한다. 고전전자기학이 고전적 게이지 이론의 대표적인 예로, U(1) 대칭을 가진다. 이외에도 고전적 양-밀스 이론 따위가 있다. 양자장론으로는 표준 모형과 이를 이에 포함된 이론들(양자 전기역학, 양자 색역학, 글래쇼-살람-와인버그 이론) 모두 게이지 이론의 일종이다. 예를 들어 양자 전기역학은 아벨 리 군 U(1)을 기반으로 만들어졌고, 양자 색역학은 SU(3)으로 만들어졌다. (ko)
 • Cechowanie – to matematyczna procedura, występująca w kwantowej teorii pola, nakładająca na fermionowe pola kwantowe wymagania dodatkowej symetrii, zwanej symetrią lokalną. W kwantowej teorii pola wychodzi się od definicji lagranżjanów pól kwantowych, które są relatywistycznie niezmiennicze, czyli nie zmieniają się mimo dokonania transformacji układu współrzędnych czasoprzestrzeni (por. grupa Lorentza). Transformacje takie nazywa się globalnymi symetriami, gdyż są zdefiniowane za pomocą tych samych parametrów w całej czasoprzestrzeni. Lokalne symetrie, stanowiące podstawę teorii z cechowaniem, nakładają mocniejsze wymagania: parametry opisujące grupy nowych transformacji są lokalne, tj. są funkcjami punktów czasoprzestrzeni, a więc w danym punkcie są niezależne od innych punktów czasoprzestrzeni. Transformacje takie nazywa się lokalnymi. Grupą cechowania (lub grupą symetrii lokalnych) nazywa się grupę transformacji lokalnych lagranżjanu danego pola kwantowego. Lokalne transformacje danego pola kwantowego tworzącą przy tym grupę Liego. Z każdą grupą Liego związana jest algebra Liego, której elementy pełnią rolę generatorów transformacji grupy Liego. Każdemu generatorowi grupy Liego odpowiada pewne pole (zwykle jest to pole wektorowe) nazywane polem cechowania. Kwanty pól cechowania nazywa się bozonami cechowania. Niezmiennością cechowania nazywa się niezmienniczość lagranżjanu poddanego działaniu lokalnych grup transformacji. Procedura cechowania przebiega następująco: * do lagranżjanu swobodnego pola kwantowego dodaje się dodatkowe wyrazy, tak że całość wykazuje odpowiednią symetrię lokalną. * dodatkowe wyrazy przedstawiają lagranżjany dodatkowych pól kwantowych – pól bozonowych, które oddziałują z danym polem kwantowym i przenoszą oddziaływania między polami fermionowymi. Np. symetria cechowania nałożona na swobodne pole cząstek Diraca (tj. opisanych równanie Diraca, np. elektron, pozyton) przedstawia skwantowane pole elektromagnetyczne, pośredniczące w oddziaływań między elektronami. Wymóg lokalnych symetrii lagranżjanu pól kwarkowych pozwolił odkryć gluony, jako pola cechowania oddziaływań silnych, występujących między kwarkami. Jeżeli grupa symetrii jest nieprzemienna, to teorię cechowania nazywa się nieabelową teorią cechowania. Przykładem jest teoria Yanga-Millsa. (pl)
 • In physics, a gauge theory is a type of field theory in which the Lagrangian does not change (is invariant) under local transformations from certain Lie groups. The term gauge refers to any specific mathematical formalism to regulate redundant degrees of freedom in the Lagrangian. The transformations between possible gauges, called gauge transformations, form a Lie group—referred to as the symmetry group or the gauge group of the theory. Associated with any Lie group is the Lie algebra of group generators. For each group generator there necessarily arises a corresponding field (usually a vector field) called the gauge field. Gauge fields are included in the Lagrangian to ensure its invariance under the local group transformations (called gauge invariance). When such a theory is quantized, the quanta of the gauge fields are called gauge bosons. If the symmetry group is non-commutative, then the gauge theory is referred to as non-abelian gauge theory, the usual example being the Yang–Mills theory. Many powerful theories in physics are described by Lagrangians that are invariant under some symmetry transformation groups. When they are invariant under a transformation identically performed at every point in the spacetime in which the physical processes occur, they are said to have a global symmetry. Local symmetry, the cornerstone of gauge theories, is a stronger constraint. In fact, a global symmetry is just a local symmetry whose group's parameters are fixed in spacetime (the same way a constant value can be understood as a function of a certain parameter, the output of which is always the same). Gauge theories are important as the successful field theories explaining the dynamics of elementary particles. Quantum electrodynamics is an abelian gauge theory with the symmetry group U(1) and has one gauge field, the electromagnetic four-potential, with the photon being the gauge boson. The Standard Model is a non-abelian gauge theory with the symmetry group U(1) × SU(2) × SU(3) and has a total of twelve gauge bosons: the photon, three weak bosons and eight gluons. Gauge theories are also important in explaining gravitation in the theory of general relativity. Its case is somewhat unusual in that the gauge field is a tensor, the Lanczos tensor. Theories of quantum gravity, beginning with gauge gravitation theory, also postulate the existence of a gauge boson known as the graviton. Gauge symmetries can be viewed as analogues of the principle of general covariance of general relativity in which the coordinate system can be chosen freely under arbitrary diffeomorphisms of spacetime. Both gauge invariance and diffeomorphism invariance reflect a redundancy in the description of the system. An alternative theory of gravitation, gauge theory gravity, replaces the principle of general covariance with a true gauge principle with new gauge fields. Historically, these ideas were first stated in the context of classical electromagnetism and later in general relativity. However, the modern importance of gauge symmetries appeared first in the relativistic quantum mechanics of electrons – quantum electrodynamics, elaborated on below. Today, gauge theories are useful in condensed matter, nuclear and high energy physics among other subfields. (en)
 • Gaugeteori är en teori där gaugesymmetri spelar en central roll. Begreppet kommer från elektromagnetismen, och partikelfysikens standardmodell bygger helt på gaugesymmetrier. Denna artikel om fysik saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. (sv)
 • Калибро́вочная инвариа́нтность — инвариантность прогнозов физической полевой теории относительно (локальных) калибровочных преобразований — координатно-зависимых преобразований поля, описывающих переход между базисами в пространстве внутренних симметрий этого поля. Впервые калибровочная инвариантность была установлена в классической электродинамике. Глобальная (не зависящая от координаты) калибровочная инвариантность поля в силу теоремы Нётер приводит к закону сохранения заряда этого поля (в частности, для электродинамики — к закону сохранения электрического заряда). Локальная (координатно-зависимая) калибровочная инвариантность заряженных полей для сохранения динамических уравнений теории требует введения новых, так называемых калибровочных полей. Требование калибровочной инвариантности — одно из ключевых положений физики элементарных частиц. Именно через калибровочную инвариантность удается самосогласованным образом описать в Стандартной модели электромагнитное, слабое и сильное взаимодействия. В частности, электромагнитное поле «появляется» в некоторой квантово-полевой теории при дополнительном требовании локальной калибровочной инвариантности лагранжиана теории. По такому принципу можно «вывести» лагранжиан квантовой электродинамики (КЭД) из лагранжиана поля Дирака (электронного поля или электрон-позитронного поля). (ru)
 • 规范场论(英語:gauge theory)是基于可以局部也可以全局地施行这一思想的一类物理理论。规范场论可分为阿贝尔规范场论和非阿贝尔规范场论。非阿贝尔群(非交换对称群)的规范场论最常見的例子为杨-米尔斯理论。 物理系統往往用在某种变换下不变的拉格朗日量表述,当变换在每一时空点同时施行,它们有全局对称性。规范场论推广了这一思想,它要求拉格朗日量必须也有局部对称性——应该可以在时空的特定区域施行这些对称变换而不影响到另外一个区域。这个要求是广义相对论的等效原理的一个推广。 规范“对称性”反映了系统表述的一个冗余性。 规范场论在物理学上的重要性,在于其成功為量子电動力学、弱相互作用和强相互作用提供了一个统一的数学形式化架构——标准模型。這套理論精确地表述了自然界的三種基本力的实验预测,它是一个规范群为SU(3)×SU(2)×U(1)的规范场论。像弦论这样的现代理论,以及广义相对论的,都是某种意义上的规范场论。 有时,规范对称性一词被用于更广泛的含义,包括任何局部对称性,例如微分同胚。该术语的这个含义不在本条目使用。 (zh)
 • Калібрува́льна інваріа́нтність — вимога незалежності фізичних теорій від певних перетворень, які відображають приховану симетрію фізичних полів. Поняття калібрувальної інваріантності важливе для сучасної фізики, оскільки допомагає навести порядок у позірно великій різноманітності елементарних частинок. Перетворення, щодо яких вимагається інваріантність фізичних теорій називають калібрувальними перетвореннями, а самі такі теорії калібрувальними теоріями. Прикладом калібрувальних перетворень є множення хвильової функції на довільне комплексне число з модулем, рівним одиниці, тобто число виду . Оскільки значення спостережуваних фізичних величин у квантовій механіці отримують як матричні елементи, в які входить добуток хвильової функції на комплексно спряжену, таке перетворення нічого не змінює в фізичних результатах теорії. Тобто, мовою математики та теоретичної фізики, квантова механіка є калібрувальною теорією щодо перетворень групи симетрії U(1). (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 23912155 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 45976 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 982561427 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:id
 • p/g043400 (en)
dbp:title
 • Gauge transformation (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Στη φυσική, οι θεωρίες βαθμίδας (αγγλ: gauge theories) είναι θεωρίες οι οποίες βασίζονται στην ιδέα ότι κάποιοι μετασχηματισμοί συμμετρίας μπορούν να εφαρμοστούν και και . Οι θεωρίες βαθμίδας είναι πολύ σημαντικές, καθώς παρέχουν έναν ενιαίο φορμαλισμό περιγραφής των κβαντικών θεωριών πεδίου του ηλεκτρομαγνητισμού, της ασθενούς και της ισχυρής αλληλεπίδρασης, κάτι που γίνεται στο καθιερωμένο μοντέλο της σωματιδιακής φυσικής. Αυτό το λήμμα φυσικής χρειάζεται επέκταση. Βοηθήστε τη Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το! (el)
 • En fiziko, gaŭĝa teorio estas fizika teorio kun lokaj kontinuaj simetrioj (gaŭĝaj simetrioj) — simetrioj kiuj ŝanĝas sole operatorojn difinitajn en iu eta areo de spactempo. Kelkaj gaŭĝaj teorioj, ekzemple kvantuma elektrodinamiko, kvantuma kolordinamiko, kaj la norma modelo, ĝuste priskribas naturon. Gaŭĝaj teorioj ankaŭ havas gravajn aplikaĵojn en diferenciala geometrio, specife en . (eo)
 • Teoiric sa mheicnic chandamach ina bhfreagraíonn na hidirghníomhuithe do thrasfhoirmithe siméadrachta ar leith i leith cothromóidí bunúsacha na teoirice. Sa bhfisic núicléach is fisic na gcáithníní, tá gá le teoiricí candamthomhsaire ina bhfuil na hidirghníomhuithe idir na cáithníní fonúicléacha gaolmhar le caomhnú na n-airíonna siméadrachta ag gach pointe sa spás is an t-am. Is teoiricí candamthomhsaire iad leictridinimic chandamach, crómaidinimic chandamach, agus teoiric Glashow-Weinberg-Salam. Sa leictridinimic chandamach, freagraíonn an coinníoll go mbeidh imchoimeád an luchta leictrigh ag gach pointe sa spás is an t-am don idirghníomh a bhraitear idir fótóin is cáithníní luchtaithe. (ga)
 • En physique théorique, une théorie de jauge est une théorie des champs basée sur un groupe de symétrie locale, appelé groupe de jauge, définissant une « invariance de jauge ». Le prototype le plus simple de théorie de jauge est l'électrodynamique classique de Maxwell. L'expression « invariance de jauge » a été introduite en 1918 par le mathématicien et physicien Hermann Weyl. (fr)
 • Dalam fisika, teori ukuran (teori gauge) adalah kelas teori fisika berbasis ide bahwa dapat dibentuk sebagaimana . Ide ini berlaku tak hanya untuk teori medan, tetapi berlaku juga untuk sistem berdimensi berhingga (yakni, sistem yang dideskripsikan oleh persamaan diferensial biasa). (in)
 • ゲージ理論(ゲージりろん、英: gauge theory)とは、連続的な局所変換の下でラグランジアンが不変となるような系を扱う場の理論である。 (ja)
 • 양자장론에서, 게이지 이론(영어: gauge theory)이란 그 라그랑지언이 국소적으로 대칭인 장론이다. 게이지 이론의 국소적 대칭 변환을 게이지 변환(gauge transformation)이라고 부른다. 게이지 이론의 국소적 대칭은 단순(또는 반단순) 콤팩트 리 군을 이룬다. 이 리 군의 리 대수의 각 (generator)은 각각 벡터 장을 이룬다. 이를 게이지 장이라고 한다. 양자장론에서는 각 장에 해당하는 입자가 있는데, 이를 게이지 보손이라고 한다. 고전전자기학이 고전적 게이지 이론의 대표적인 예로, U(1) 대칭을 가진다. 이외에도 고전적 양-밀스 이론 따위가 있다. 양자장론으로는 표준 모형과 이를 이에 포함된 이론들(양자 전기역학, 양자 색역학, 글래쇼-살람-와인버그 이론) 모두 게이지 이론의 일종이다. 예를 들어 양자 전기역학은 아벨 리 군 U(1)을 기반으로 만들어졌고, 양자 색역학은 SU(3)으로 만들어졌다. (ko)
 • Gaugeteori är en teori där gaugesymmetri spelar en central roll. Begreppet kommer från elektromagnetismen, och partikelfysikens standardmodell bygger helt på gaugesymmetrier. Denna artikel om fysik saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. (sv)
 • 规范场论(英語:gauge theory)是基于可以局部也可以全局地施行这一思想的一类物理理论。规范场论可分为阿贝尔规范场论和非阿贝尔规范场论。非阿贝尔群(非交换对称群)的规范场论最常見的例子为杨-米尔斯理论。 物理系統往往用在某种变换下不变的拉格朗日量表述,当变换在每一时空点同时施行,它们有全局对称性。规范场论推广了这一思想,它要求拉格朗日量必须也有局部对称性——应该可以在时空的特定区域施行这些对称变换而不影响到另外一个区域。这个要求是广义相对论的等效原理的一个推广。 规范“对称性”反映了系统表述的一个冗余性。 规范场论在物理学上的重要性,在于其成功為量子电動力学、弱相互作用和强相互作用提供了一个统一的数学形式化架构——标准模型。這套理論精确地表述了自然界的三種基本力的实验预测,它是一个规范群为SU(3)×SU(2)×U(1)的规范场论。像弦论这样的现代理论,以及广义相对论的,都是某种意义上的规范场论。 有时,规范对称性一词被用于更广泛的含义,包括任何局部对称性,例如微分同胚。该术语的这个含义不在本条目使用。 (zh)
 • نظرية المقياس أو نظرية الغيج (بالإنجليزية: gauge theory) في الفيزياء النظرية تمثل نوعاً من نظريات المجال بحيث يكون فيها اللاغرانجيان غير متباين تحت مجموعة من الموضعية.يشير الاصطلاح "مقياس" أو "غيج" إلى تعزيز في درجات حرية اللاغرانجيان. التحولات بين المقاييس الممكنة، يطلق عليها تحويلات، تشكل زمرة لي والتي يشار إليها بزمرة التناظر أو زمرة المقياس للنظرية. إن أي زمرة لي يصحبها جبر لي لمولدات الزمرة. ينبغي أن ينشأ في كل مولد للزمرة مجال متجه يطلق عليه مجال المقياس. (ar)
 • En física teòrica, una teoria de gauge (també anomenada de contrast o de galga) és un tipus de teoria quàntica de camps que descriu molt eficaçment les forces i partícules elementals i les seves simetries. Una característica general de les teories de camp és que encara que els camps fonamentals no poden ser directament mesurats, algunes de les seves propietats associades, com càrregues, energies, i velocitats, sí que poden ser-ho. En les teories de camp, configuracions diferents dels camps poden resultar en quantitats observables idèntiques. Una transformació d'aquest tipus, d'una configuració de camp a una altra, és anomenada una transformació de gauge; la manca de canvi en les quantitats mesurables, malgrat la transformació feta al camp, és una propietat anomenada invariància de gauge. D (ca)
 • Kalibrační invariance ve fyzice označuje invarianci vůči kalibrační transformaci. Jde o určitý druh symetrie. Kalibrační invariance se poprvé objevila v klasické Maxwellově teorii elektromagnetismu, ukázala se však jako daleko obecnější koncept a podstatný nástroj při sjednocování popisu interakcí v rámci kvantové teorie pole. Stojí tak u základu teorie elektroslabých interakcí (což je kalibračně invariantní teorie s grupou symetrie SU(2)×U(1)) a standardního modelu (grupa symetrie SU(3)×SU(2)×U(1)). kde (a=1,2). (cs)
 • Unter einer Eichtheorie oder Eichfeldtheorie versteht man eine physikalische Feldtheorie, die einer lokalen Eichsymmetrie genügt. Anschaulich bedeutet dies, dass die von der Theorie vorhergesagten Wechselwirkungen sich nicht ändern, wenn eine bestimmte Größe lokal frei gewählt wird. Diese Möglichkeit, eine Größe an jedem Ort unabhängig festzulegen – zu eichen wie einen Maßstab – veranlasste den deutschen Mathematiker Hermann Weyl in den 1920er Jahren zur Wahl des Namens Eichsymmetrie bzw. Eichinvarianz. (de)
 • En física, una teoría de campo gauge (o teoría de gauge, teoría de "recalibración" o teoría de "calibres") es un tipo de teoría cuántica de campos que se basa en el hecho de que la interacción entre fermiones puede ser vista como el resultado de introducir transformaciones "locales" pertenecientes al grupo de simetría interna en el que se base la teoría gauge. Las teorías de gauge se discuten generalmente en el lenguaje matemático de la geometría diferencial e involucran el uso de transformaciones de gauge. Una transformación de gauge es una transformación de algún grado de libertad interno, que no modifica ninguna propiedad observable física. (es)
 • In physics, a gauge theory is a type of field theory in which the Lagrangian does not change (is invariant) under local transformations from certain Lie groups. The term gauge refers to any specific mathematical formalism to regulate redundant degrees of freedom in the Lagrangian. The transformations between possible gauges, called gauge transformations, form a Lie group—referred to as the symmetry group or the gauge group of the theory. Associated with any Lie group is the Lie algebra of group generators. For each group generator there necessarily arises a corresponding field (usually a vector field) called the gauge field. Gauge fields are included in the Lagrangian to ensure its invariance under the local group transformations (called gauge invariance). When such a theory is quantized, (en)
 • Le teorie di gauge (pron. [ˈɡeiʤ]), o teorie di scala, sono una classe di teorie di campo basate sull'ipotesi che alcune simmetrie, cioè trasformazioni che lasciano invariata la lagrangiana del sistema, siano possibili non solo globalmente, ma anche localmente. Altre teorie moderne, come la teoria delle stringhe e certe formulazioni della relatività generale, sono, in un modo o nell'altro, teorie di gauge. (it)
 • In de natuurkunde is een ijktheorie een kwantumveldentheorie, waarin de Lagrangiaan onder een bepaalde continue groep van lokale transformaties invariant is. De Nederlandse natuurkundigen Gerard 't Hooft en Martinus Veltman hebben aan het begin van de jaren 1970 veel bijgedragen aan het begrip van ijktheorieën. Zij kregen daar in 1999 de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor. Indien de symmetriegroep niet-commutatief is, wordt de ijktheorie aangeduid als niet-abels of Yang-Mills-theorie. (nl)
 • Cechowanie – to matematyczna procedura, występująca w kwantowej teorii pola, nakładająca na fermionowe pola kwantowe wymagania dodatkowej symetrii, zwanej symetrią lokalną. W kwantowej teorii pola wychodzi się od definicji lagranżjanów pól kwantowych, które są relatywistycznie niezmiennicze, czyli nie zmieniają się mimo dokonania transformacji układu współrzędnych czasoprzestrzeni (por. grupa Lorentza). Transformacje takie nazywa się globalnymi symetriami, gdyż są zdefiniowane za pomocą tych samych parametrów w całej czasoprzestrzeni. Procedura cechowania przebiega następująco: (pl)
 • Калибро́вочная инвариа́нтность — инвариантность прогнозов физической полевой теории относительно (локальных) калибровочных преобразований — координатно-зависимых преобразований поля, описывающих переход между базисами в пространстве внутренних симметрий этого поля. (ru)
 • Калібрува́льна інваріа́нтність — вимога незалежності фізичних теорій від певних перетворень, які відображають приховану симетрію фізичних полів. Поняття калібрувальної інваріантності важливе для сучасної фізики, оскільки допомагає навести порядок у позірно великій різноманітності елементарних частинок. Перетворення, щодо яких вимагається інваріантність фізичних теорій називають калібрувальними перетвореннями, а самі такі теорії калібрувальними теоріями. (uk)
rdfs:label
 • نظرية المقياس (ar)
 • Teoria de gauge (ca)
 • Kalibrační invariance (cs)
 • Eichtheorie (de)
 • Θεωρία βαθμίδας (el)
 • Gauge theory (en)
 • Gaŭĝa teorio (eo)
 • Teoría de campo de gauge (es)
 • Théorie de jauge (fr)
 • Tomhasteoiric (ga)
 • Teori ukuran (fisika) (in)
 • Teoria di gauge (it)
 • ゲージ理論 (ja)
 • 게이지 이론 (ko)
 • IJktheorie (nl)
 • Cechowanie (fizyka) (pl)
 • Teoria de gauge (pt)
 • Gaugeteori (sv)
 • Калибровочная инвариантность (ru)
 • Калібрувальна інваріантність (uk)
 • 规范场论 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:knownFor of
is foaf:primaryTopic of