About: Fixed asset

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A fixed asset, also known as long-lived assets or property, plant and equipment (PP&E), is a term used in accounting for assets and property that may not easily be converted into cash. Fixed assets are different from current assets, such as cash or bank accounts, because the latter are liquid assets. In most cases, only tangible assets are referred to as fixed. (a) are held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others, or for administrative purposes and (b) are expected to be used during more than one period." Fixed assets are one of two types:

Property Value
dbo:abstract
 • الأصول الثابتة، والمعروفة أيضًا باسم الأصول غير المتداولة أو باسم الممتلكات والمصانع والمعدات (PP&E)، هو مصطلح يستخدم في المحاسبة للإشارة إلى الأصول والممتلكات التي لا يمكن تحويلها بسهولة إلى نقود. ويمكن مقارنة ذلك بالأصول المتداولة مثل النقد أو الحسابات البنكية، والتي يمكن وصفها على أنها أصول سائلة. وفي أغلب الأحوال، تتم الإشارة إلى الأصول الملموسة فقط على أنها أصول ثابتة. تحدد المعايير الدولية المحاسبية (IAS) 16 الأصول الثابتة على أنها أصول يحتمل أن تتدفق امتيازاتها الاقتصادية المستقبلية إلى الكيان، ويمكن قياس تكلفتها بشكل يعتمد عليه. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن كذلك تعريف الأصل الثابت / غير المتداول على أنه أصل لا يباع بشكل مباشر إلى المستهلكين / المستخدمين النهائيين لشركة ما. ومن أمثلة ذلك، يمكن أن تكون الأصول المتداولة لشركة خبز هي المخزون الخاص بها (في هذه الحالة، الدقيق، والخميرة، وما إلى ذلك)، وقيمة المبيعات المستحقة للشركة عن طريق المبيعات (أي المدينين أو الحسابات المدينة)، والأموال المملوكة في البنك، وما إلى ذلك. أما الأصول غير المتداولة الخاصة بها فيمكن أن تكون الفرن المستخدم في إعداد الخبز والمركبات المستخدمة لنقل البضائع التي يتم تسليمها، وآلات تسجيل النقد المستخدمة للتعامل مع المدفوعات النقدية وما إلى ذلك. ولا يتم بيع كل أصل من الأصول غير المتداولة المذكورة أعلاه بشكل مباشر إلى المستهلكين. وهذه الأشياء هي عناصر لها قيمتها قامت المنظمة بشرائها وتستخدمها لفترة زمنية طويلة، وغالبًا ما تشتمل الأصول الثابتة على عناصر مثل الأراضي والمباني والمركبات والأثاث والمستلزمات المكتبية والحاسوب والتركيبات والتجهيزات والمصانع والآلات. وغالبًا ما يتم التعامل مع هذه العناصر معاملة تمييزية من الناحية الضريبية (بدل الإهلاك) مقارنة بالأصول على المدى القريب. ومن الجدير بالذكر أن نعلم أن تكلفة الأصل الثابت هي سعر الشراء الخاص به، بما في ذلك رسوم الاستيراد وغيرها من الخصومات والحسومات التجارية القابلة للتطبيق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التكلفة التي تعزى إلى جلب وتركيب الأصل في موقعه المطلوب والتقدير المبدئي لإزالة وتفكيك الأصل في حالة عدم الحاجة إليها في النهاية في الموقع. والهدف الرئيسي للكيان التجاري هو تحقيق الأرباج وزيادة الثروة لدى ملاك هذا الكيان. ولتحقيق هذا الهدف، من الضروري أن تمارس الإدارة الرعاية والاهتمام الواجبين فيما يتعلق بتطبيق المفهوم المحاسبي الأساسي المتعلق «بمفهوم المطابقة». ومفهوم المطابقة بكل بساطة يتعلق بمطابقة نفقات الفترة مقابل العائدات لنفس تلك الفترة. وغالبًا ما يكون استخدام الأصول من أجل تحقيق الدخل لأكثر من عام، أي على مدار فترة طويلة. وبالتالي، من الضروري لتحديد صافي الدخل أو الأرباح بدقة لإهلاك فترة أن يتم فرض تكلفتها على القيمة الإجمالية للأصل والتي تعزى للعائد خلال الفترة المشار إليها وفرض التكلفة على نفس العائدات لنفس الفترة. وهذا الأمر ضروري فيما يتعلق بالتقارير الحصيفة لصافي العائد للكيان خلال تلك الفترة. وبشكل رئيسي، فإن صافي القيمة الدفترية للأصل هي الفرق بين التكلفة التاريخية لهذا الأصل والإهلاك المقترن به. ومما هو مذكور أعلاه، يتضح أنه من أجل رفع تقارير تصف الوضع الحقيقي والعادل للفلسفة المالية لكيان ما، يتعلق الأمر بتسجيل ورفع تقارير بقيمة الأصول الثابتة بقيمتها الدفترية الصافية. وبغض النظر عن حقيقة أنه وارد في بيان المحاسبة القياسية (SAS) 3 وIAS 16 أن قيمة الأصل يجب أن يتم تسجيلها في صافي القيمة الدفترية، فإن أفضل طريقة لتقديم قيمة الأصول بوعي لملاك الشركات والمستثمرين المحتملين. (ar)
 • L'immobilitzat està format pel conjunt d'elements patrimonials de l'empresa destinats a ser-hi de forma perdurable. L'immobilitzat es classifica en immaterial i material. L'immobilitzat immaterial està format per elements patrimonials no tangibles. Un exemple d'aquests elements són les aplicacions informàtiques. L'immobilitzat material està format per un conjunt d'elements patrimonials tangibles, mobles o immobles qualificats com de patrimonials, i aquells que, sent de domini públic, es troben afectats al funcionament dels serveis. Així, dins de l'immobilitzat material es troben: * Terrenys i béns naturals * Construccions * Maquinària, instal·lacions i utillatge * Elements de transport * Mobiliari * Equips de processos d'informació (EPI) * Altre immobilizat material * Instal·lacions complexes especialitzades Tots aquests elements són del subgrup 20 del quadre de comptes. Dintre de l'immobilitzat material apareix restant l'amortització acumulada de l'immobilitzat material que és una correcció de valor de caràcter irreversible que ha d'establir-se de forma sistemàtica al final d'any, en funció de la vida útil dels béns, o atès la depreciació que normalment acusin pel seu funcionament, ús o desgast. Aquesta depreciació és una despesa i, en conseqüència, afectarà al resultat econòmic de l'entitat. (ca)
 • Dlouhodobý majetek (zkráceně DM) je majetek, který je používán po dobu delší jednoho roku, postupně se opotřebovává. Vstupní cena DM nehraje při zařazování roli. Hranice 80 000 Kč u DHM je důležitá až kvůli počítání odpisů (zákon o dani z příjmů). Dělí se do tří základních druhů a pro firmy má zásadní význam, jelikož významně ovlivňuje výše daní. Dlouhodobý majetek se nespotřebovává, nýbrž opotřebovává a během jeho užívání může dojít k – přestavby, rekonstrukce, modernizace aj. Tento proces zvyšuje hodnotu majetku a odpisy, pokud technické zhodnocení překročilo výše zmíněnou hranici. (cs)
 • Sachanlagen (englisch tangible assets) sind im Rechnungswesen materielle Vermögensgegenstände, die sich im Eigentum eines Unternehmens befinden, auf Dauer im Unternehmen verbleiben und in der Regel betriebsnotwendig sind, also nötig, um die Produktion und den Betrieb aufrechtzuerhalten. (de)
 • Los activos fijos o activos no corrientes son los activos que corresponden a bienes y derechos que no son convertidos en efectivo por una empresa en el año, y permanecen en ella durante más de un año. (es)
 • A fixed asset, also known as long-lived assets or property, plant and equipment (PP&E), is a term used in accounting for assets and property that may not easily be converted into cash. Fixed assets are different from current assets, such as cash or bank accounts, because the latter are liquid assets. In most cases, only tangible assets are referred to as fixed. While IAS 16 (International Accounting Standard) does not define the term "Fixed Asset", it is often colloquially considered a synonym for property, plant and equipment. According to IAS 16.6, property, plant and equipment are tangible items that: (a) are held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others, or for administrative purposes and (b) are expected to be used during more than one period." Fixed assets are one of two types: * "Freehold Assets" – assets which are purchased with legal right of ownership and used, and * "Leasehold Assets" – assets used by owner without legal right for a particular period of time. A fixed asset can also be defined as an asset not directly sold to a firm's consumers or end-users. (en)
 • Kontabilitatean, aktibo finkoa edo aktibo ukigarria enpresa baten ondasun eta eskubide iraunkorren multzoa da. Zehatzago, aktibo finkoek ekoizpen zikloa baino iraupen luzeagoa izaten dute (ohiko arauei jarraituz, urtebetea baino luzeagoa) eta ez dira aise eskudiru bihurtzen. Gainera, aktibo horiek ez dira enpresaren ziklo operatiboan zehar aldatzen. Adibidez, enpresa bateko lantegi-eraikina eta makinak aktibo finkoko ondasunak dira, produktuen ekoizpenean eta salmentan enpresan geratzen baitira. Aurkako adibide bat, higiezinen agentzia izango litzateke: agentziak saltzeko erosten dituen eraikinak ustiapen zikloan zehar aldatu egiten dira eta beraz, aktibo-zirkulatzailearen parte dira. Aldi berean, higiezinen bulegoak beraien aktibo finkoaren parte dira. Bi sailetan banatzen dira, ibilgetu-materiala eta ibilgetu-ukiezina (aplikazio informatikoak, merkataritza-funtsa...) Aktibo hauek iraupen luzea izaten badute ere, denboran zehar balioa galtzen joaten dira (adibidez, azkenean makina bat hondatu egingo da urteen poderioz) eta horrela, balio galtze honi aurre egiteko enpresak aktibo finkoko osagaiak amortizatu egin behar izaten ditu. (eu)
 • Une immobilisation est un actif d'utilisation durable pour une entité (entreprise, administration, association). Une immobilisation est un élément identifiable du patrimoine (séparable des activités, susceptible d'être transféré et évalué avec une fiabilité satisfaisante) ayant une valeur économique positive pour l’entité et qui sert l'activité de façon durable et ne se consomme pas par le premier usage. C’est un élément créant une ressource pour l’entité et elle en attend des avantages économiques futurs. Ces avantages économiques futurs constituent le potentiel à créer des flux nets de trésorerie (article 211.1 du PCG). Le Fisc tolère cependant la comptabilisation des immobilisations de moins de 500 euros HT directement en charges (classe 6 du PCG). (fr)
 • Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Jenis aset tidak lancar ini biasanya dibeli untuk digunakan untuk kegiatan operasi normal perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.Contoh aset tetap antara lain adalah properti, bangunan, pabrik, alat-alat produksi, mesin, kendaraan bermotor, furnitur, perlengkapan kantor, komputer, dan lain-lain. Aset tetap biasanya memperoleh keringanan dalam perlakuan pajak. Kecuali tanah atau lahan, aset tetap merupakan subyek dari depresiasi atau penyusutan. (in)
 • 固定資産(こていしさん、fixed assets、Noncurrent assets)には、会計上の固定資産と、税法上の固定資産の2通りの意味がある。 (ja)
 • 비유동자산(非流動資產) 또는 고정자산(固定資産)은 1년 이상의 장기간에 걸쳐 기업 내에 체류하는 자산이다. 비유동자산은 크게 투자자산, 유형자산, 무형자산, 기타비유동자산으로 구분된다. 비유동자산의 경우 고정자산이라는 용어도 사용했는데, 2007년 국제회계기준(IFRS)을 도입하면서 일본식 회계 용어를 퇴출시킨 후부터 비유동자산이라는 용어를 사용한다. (ko)
 • Majątek trwały, aktywa trwałe – część aktywów jednostki gospodarczej o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok obrotowy. Aktywa trwałe charakteryzują się tym, że wykorzystywane są do realizacji wielu cykli operacyjnych, zużywając się stopniowo. Zgodnie z artykułem 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o rachunkowości przez aktywa trwałe rozumie się aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych.Inna definicja aktywów trwałych to: kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych, o wiarygodnie określonej wartości, o okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, które w przyszłości spowodują wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. W skład majątku trwałego wchodzą: * wartości niematerialne i prawne, * rzeczowe aktywa trwałe: środki trwałe, środki trwałe w budowie, zaliczki na środki trwałe w budowie, * należności długoterminowe, * inwestycje długoterminowe, * długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. (pl)
 • Onder vaste activa (non-current assets of fixed assets) van een bedrijf worden de bezittingen verstaan waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn de gebouwen, inventaris, de machines en installaties, en de transportmiddelen. Het zijn de bezittingen die een bedrijf gebruikt voor de bedrijfsvoering, en niet om te verhandelen. In het jaarrekeningrecht onderscheidt men drie soorten vaste activa: * Immateriële vaste activa * Materiële vaste activa * Financiële vaste activa De waardering van de vaste activa op de balans is: = – afschrijvingen + of – herwaardering (IFRS of actuele waarde). (nl)
 • Anläggningstillgång är inom ekonomin en tillgång avsedd att användas under längre tid. Den skiljer sig från omsättningstillgång genom att den är avsedd för stadigvarande bruk i verksamheten.Anläggningstillgångar kan delas in i tre kategorier: * Immateriella, till exempel goodwill, patent, kostnader för FoU * Materiella, till exempel byggnader och mark, maskinpark och inventarier * Finansiella, till exempel långfristiga fordringar samt värdepapper avsedda för stadigvarande innehav Denna artikel om företagsekonomi saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den. (sv)
 • Em contabilidade, o ativo fixo ou ativo imobilizado de uma empresa é formado pelo conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das suas atividades, sendo caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.). São, portanto, bens que a empresa não tem intenção de vender a curto prazo ou que dificilmente podem ser convertidos imediatamente em dinheiro. Têm, pois, um caráter de permanência, sendo chamados bens patrimoniais. O ativo imobilizado compreende, portanto, os ativos tangíveis que são mantidos por uma empresa para serem usados na produção ou na comercialização de mercadorias ou serviços, para locação ou para finalidades administrativas. No Brasil, a partir de 1º de janeiro de 2008, por força da Lei 11.638 de 28 de dezembro de 2007, os ativos intangíveis (como marcas e patentes) não seriam mais incluídos no Ativo Imobilizado, e sim, no Ativo Intangível. (pt)
 • Основные средства — это средства труда, участвующие в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму. Предназначаются для нужд основной деятельности организации и должны иметь срок использования более года. По мере износа, стоимость основных средств уменьшается и переносится на себестоимость с помощью амортизации. Основные средства — материальные активы, которые предприятие содержит с целью использования их в процессе производства или поставки товаров, предоставления услуг, сдачи в аренду другим лицам или для осуществления административных и социально-культурных функций, ожидаемый срок полезного использования (эксплуатации) которых более одного года (или операционного цикла, если он длится дольше года). Стоимость основных средств за вычетом накопленной амортизации называется чистыми основными средствами или остаточной стоимостью. К бухгалтерскому учёту основные средства принимаются по первоначальной стоимости, однако в дальнейшем, в бухгалтерском балансе основные средства отражаются по остаточной стоимости. Остаточная стоимость основных средств определяется как разница между первоначальной (восстановительной) стоимостью и амортизационными отчислениями. Учитываются в составе внеоборотных активов. (ru)
 • Основні́ за́соби (ОЗ) (в радянській та пострадянській економічних школах — основні фонди) — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду. Основні засоби підприємства — це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом. Основні засоби (ПКУ)— матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких перевищує 20000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 20000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік). У плановій економіці використовувався термін основні фонди. Основні фонди — це сукупність вироблених суспільною працею матеріально-речових цінностей, що діють протягом тривалого періоду. До основних фондів в соціалістичній економіці відносили будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти, виробничий і господарський інвентар, робоча і продуктивна худоба та інші. Основні фонди, що функціюють у сфері матеріального виробництва, є виробничими основними фондами; а, які не беруть участь безпосередньо в процесі виробництва, складають невиробничі основні фонди. Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів. Подібні (однорідні) об'єкти — об'єкти, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість. Первісна вартість — історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів. Переоцінена вартість — вартість необоротних активів після їх переоцінки. Строк корисного використання (експлуатації) — очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг). Сума очікуваного відшкодування необоротного активу — найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від використання необоротного активу, включаючи його ліквідаційну вартість. Чиста вартість реалізації необоротного активу — справедлива вартість необоротного активу за вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію. (uk)
 • 固定资产(英語:fixed asset)在会计学中指企业用于生产商品或提供劳务、出租给他人,或为行政管理目的而持有的,预计使用年限超过一年的具有实物形态的资产。固定资产一般使用年限较长、单位价值较高,并且在使用过程中保持原有实物形态,包括建筑物、机械仪器、运输工具以及其他与生财、生产、经营有关的工具、器具和设备等。此外,土地之所有权及使用权及林场、矿场、油井等,依国家及持有者情况,有时亦可属于固定资产的一部分。 值得注意的是,這些資產必須是供營運上使用,如生產或供應貨物或服務、出租或自用用途,而預期可使用多於一個會計期間,才可歸類於此項下;對於非作為營運上的使用或根本無法使用的資產應轉列為其他資產項下,如許多台湾公司將生產重心移往中國大陸,以致原廠房設備等固定資產閒置,這類建築物或設備應即時轉列為其他資產。 若以廣義定義(不止實物形態),還可區分為:有形資產及無形資產。無形資產包括:版權、專利權、商譽等。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 1272486 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 6485 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1113394901 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:about
 • yes (en)
dbp:by
 • no (en)
dbp:label
 • Fixed asset (en)
dbp:onlinebooks
 • no (en)
dbp:others
 • no (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Dlouhodobý majetek (zkráceně DM) je majetek, který je používán po dobu delší jednoho roku, postupně se opotřebovává. Vstupní cena DM nehraje při zařazování roli. Hranice 80 000 Kč u DHM je důležitá až kvůli počítání odpisů (zákon o dani z příjmů). Dělí se do tří základních druhů a pro firmy má zásadní význam, jelikož významně ovlivňuje výše daní. Dlouhodobý majetek se nespotřebovává, nýbrž opotřebovává a během jeho užívání může dojít k – přestavby, rekonstrukce, modernizace aj. Tento proces zvyšuje hodnotu majetku a odpisy, pokud technické zhodnocení překročilo výše zmíněnou hranici. (cs)
 • Sachanlagen (englisch tangible assets) sind im Rechnungswesen materielle Vermögensgegenstände, die sich im Eigentum eines Unternehmens befinden, auf Dauer im Unternehmen verbleiben und in der Regel betriebsnotwendig sind, also nötig, um die Produktion und den Betrieb aufrechtzuerhalten. (de)
 • Los activos fijos o activos no corrientes son los activos que corresponden a bienes y derechos que no son convertidos en efectivo por una empresa en el año, y permanecen en ella durante más de un año. (es)
 • Une immobilisation est un actif d'utilisation durable pour une entité (entreprise, administration, association). Une immobilisation est un élément identifiable du patrimoine (séparable des activités, susceptible d'être transféré et évalué avec une fiabilité satisfaisante) ayant une valeur économique positive pour l’entité et qui sert l'activité de façon durable et ne se consomme pas par le premier usage. C’est un élément créant une ressource pour l’entité et elle en attend des avantages économiques futurs. Ces avantages économiques futurs constituent le potentiel à créer des flux nets de trésorerie (article 211.1 du PCG). Le Fisc tolère cependant la comptabilisation des immobilisations de moins de 500 euros HT directement en charges (classe 6 du PCG). (fr)
 • Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Jenis aset tidak lancar ini biasanya dibeli untuk digunakan untuk kegiatan operasi normal perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.Contoh aset tetap antara lain adalah properti, bangunan, pabrik, alat-alat produksi, mesin, kendaraan bermotor, furnitur, perlengkapan kantor, komputer, dan lain-lain. Aset tetap biasanya memperoleh keringanan dalam perlakuan pajak. Kecuali tanah atau lahan, aset tetap merupakan subyek dari depresiasi atau penyusutan. (in)
 • 固定資産(こていしさん、fixed assets、Noncurrent assets)には、会計上の固定資産と、税法上の固定資産の2通りの意味がある。 (ja)
 • 비유동자산(非流動資產) 또는 고정자산(固定資産)은 1년 이상의 장기간에 걸쳐 기업 내에 체류하는 자산이다. 비유동자산은 크게 투자자산, 유형자산, 무형자산, 기타비유동자산으로 구분된다. 비유동자산의 경우 고정자산이라는 용어도 사용했는데, 2007년 국제회계기준(IFRS)을 도입하면서 일본식 회계 용어를 퇴출시킨 후부터 비유동자산이라는 용어를 사용한다. (ko)
 • Anläggningstillgång är inom ekonomin en tillgång avsedd att användas under längre tid. Den skiljer sig från omsättningstillgång genom att den är avsedd för stadigvarande bruk i verksamheten.Anläggningstillgångar kan delas in i tre kategorier: * Immateriella, till exempel goodwill, patent, kostnader för FoU * Materiella, till exempel byggnader och mark, maskinpark och inventarier * Finansiella, till exempel långfristiga fordringar samt värdepapper avsedda för stadigvarande innehav Denna artikel om företagsekonomi saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den. (sv)
 • 固定资产(英語:fixed asset)在会计学中指企业用于生产商品或提供劳务、出租给他人,或为行政管理目的而持有的,预计使用年限超过一年的具有实物形态的资产。固定资产一般使用年限较长、单位价值较高,并且在使用过程中保持原有实物形态,包括建筑物、机械仪器、运输工具以及其他与生财、生产、经营有关的工具、器具和设备等。此外,土地之所有权及使用权及林场、矿场、油井等,依国家及持有者情况,有时亦可属于固定资产的一部分。 值得注意的是,這些資產必須是供營運上使用,如生產或供應貨物或服務、出租或自用用途,而預期可使用多於一個會計期間,才可歸類於此項下;對於非作為營運上的使用或根本無法使用的資產應轉列為其他資產項下,如許多台湾公司將生產重心移往中國大陸,以致原廠房設備等固定資產閒置,這類建築物或設備應即時轉列為其他資產。 若以廣義定義(不止實物形態),還可區分為:有形資產及無形資產。無形資產包括:版權、專利權、商譽等。 (zh)
 • الأصول الثابتة، والمعروفة أيضًا باسم الأصول غير المتداولة أو باسم الممتلكات والمصانع والمعدات (PP&E)، هو مصطلح يستخدم في المحاسبة للإشارة إلى الأصول والممتلكات التي لا يمكن تحويلها بسهولة إلى نقود. ويمكن مقارنة ذلك بالأصول المتداولة مثل النقد أو الحسابات البنكية، والتي يمكن وصفها على أنها أصول سائلة. وفي أغلب الأحوال، تتم الإشارة إلى الأصول الملموسة فقط على أنها أصول ثابتة. تحدد المعايير الدولية المحاسبية (IAS) 16 الأصول الثابتة على أنها أصول يحتمل أن تتدفق امتيازاتها الاقتصادية المستقبلية إلى الكيان، ويمكن قياس تكلفتها بشكل يعتمد عليه. (ar)
 • L'immobilitzat està format pel conjunt d'elements patrimonials de l'empresa destinats a ser-hi de forma perdurable. L'immobilitzat es classifica en immaterial i material. L'immobilitzat immaterial està format per elements patrimonials no tangibles. Un exemple d'aquests elements són les aplicacions informàtiques. L'immobilitzat material està format per un conjunt d'elements patrimonials tangibles, mobles o immobles qualificats com de patrimonials, i aquells que, sent de domini públic, es troben afectats al funcionament dels serveis. Així, dins de l'immobilitzat material es troben: (ca)
 • A fixed asset, also known as long-lived assets or property, plant and equipment (PP&E), is a term used in accounting for assets and property that may not easily be converted into cash. Fixed assets are different from current assets, such as cash or bank accounts, because the latter are liquid assets. In most cases, only tangible assets are referred to as fixed. (a) are held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others, or for administrative purposes and (b) are expected to be used during more than one period." Fixed assets are one of two types: (en)
 • Kontabilitatean, aktibo finkoa edo aktibo ukigarria enpresa baten ondasun eta eskubide iraunkorren multzoa da. Zehatzago, aktibo finkoek ekoizpen zikloa baino iraupen luzeagoa izaten dute (ohiko arauei jarraituz, urtebetea baino luzeagoa) eta ez dira aise eskudiru bihurtzen. Gainera, aktibo horiek ez dira enpresaren ziklo operatiboan zehar aldatzen. Adibidez, enpresa bateko lantegi-eraikina eta makinak aktibo finkoko ondasunak dira, produktuen ekoizpenean eta salmentan enpresan geratzen baitira. Aurkako adibide bat, higiezinen agentzia izango litzateke: agentziak saltzeko erosten dituen eraikinak ustiapen zikloan zehar aldatu egiten dira eta beraz, aktibo-zirkulatzailearen parte dira. Aldi berean, higiezinen bulegoak beraien aktibo finkoaren parte dira. (eu)
 • Onder vaste activa (non-current assets of fixed assets) van een bedrijf worden de bezittingen verstaan waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn de gebouwen, inventaris, de machines en installaties, en de transportmiddelen. Het zijn de bezittingen die een bedrijf gebruikt voor de bedrijfsvoering, en niet om te verhandelen. In het jaarrekeningrecht onderscheidt men drie soorten vaste activa: * Immateriële vaste activa * Materiële vaste activa * Financiële vaste activa De waardering van de vaste activa op de balans is: (nl)
 • Majątek trwały, aktywa trwałe – część aktywów jednostki gospodarczej o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok obrotowy. Aktywa trwałe charakteryzują się tym, że wykorzystywane są do realizacji wielu cykli operacyjnych, zużywając się stopniowo. Zgodnie z artykułem 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o rachunkowości przez aktywa trwałe rozumie się aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych.Inna definicja aktywów trwałych to: kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych, o wiarygodnie określonej wartości, o okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, które w przyszłości spowodują wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. (pl)
 • Em contabilidade, o ativo fixo ou ativo imobilizado de uma empresa é formado pelo conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das suas atividades, sendo caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.). São, portanto, bens que a empresa não tem intenção de vender a curto prazo ou que dificilmente podem ser convertidos imediatamente em dinheiro. Têm, pois, um caráter de permanência, sendo chamados bens patrimoniais. (pt)
 • Основні́ за́соби (ОЗ) (в радянській та пострадянській економічних школах — основні фонди) — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду. Чиста вартість реалізації необоротного активу — справедлива вартість необоротного активу за вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію. (uk)
 • Основные средства — это средства труда, участвующие в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму. Предназначаются для нужд основной деятельности организации и должны иметь срок использования более года. По мере износа, стоимость основных средств уменьшается и переносится на себестоимость с помощью амортизации. (ru)
rdfs:label
 • Fixed asset (en)
 • موجودات ثابتة (ar)
 • Immobilitzat (ca)
 • Dlouhodobý majetek (cs)
 • Sachanlage (de)
 • Aktibo finko (eu)
 • Activo fijo (es)
 • Aset tetap (in)
 • Immobilisation (comptabilité) (fr)
 • 비유동자산 (ko)
 • 固定資産 (ja)
 • Vaste activa (nl)
 • Aktywa trwałe (pl)
 • Основные средства (ru)
 • Ativo fixo (pt)
 • Основні засоби (uk)
 • Anläggningstillgång (sv)
 • 固定資產 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License