An Entity of Type: person function, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The feminist movement (also known as the women's movement, or feminism) refers to a series of social movements and political campaigns for radical and liberal reforms on women's issues created by the inequality between men and women. Such issues are women's liberation, reproductive rights, domestic violence, maternity leave, equal pay, women's suffrage, sexual harassment, and sexual violence. The movement's priorities have expanded since its beginning in the 1800s, and vary among nations and communities. Priorities range from opposition to female genital mutilation in one country, to opposition to the glass ceiling in another.

Property Value
dbo:abstract
 • El moviment feminista o feminisme social és un moviment social i polític que defensa i promou la igualtat de drets i deures entre dones i homes. Ho fa lluitant per l'erradicació de qualsevol tipus de dominació o de discriminació social per raó de gènere. En el marc del feminisme actua de dues maneres simultànies i complementàries, que són l'acció mitjançant la teoria i l'acció per mitjà de la pràctica. Té com a objectiu procurar millorar la situació d'inferioritat de la dona i desemmascarar les desigualtats socials, polítiques, econòmiques (discriminació salarial, taxa a les dones, etc.) i jurídiques (drets de les dones, etc.) de la dona per raó de sexe. Especialment als seus orígens, va estar fortament vinculat a l'anarquisme. Inclou accions teòriques i pràctiques com per exemple manifestos, declaracions, assajos i conferències, mítings, manifestacions, vagues de fam, i fins i tot, en una primera època, atemptats a l'ordre públic amb els consegüents empresonaments. La italiana Christine de Pizan va escriure un llibre el 1495 pioner sobre el pensament de les dones com a grup. Moltes dones que participaren en la Revolució Francesa van demanar canvis polítics a més d'aliment per a les seues famílies. Malgrat açò, quan triomfà la revolució, els drets de les dones foren eliminats de l'agenda política. (ca)
 • الحركة النسوية تشير إلى جملة من الأنشطة السياسية والإجتماعيّة والإقتصاديّة التي تهدف إلى تحقيق إصلاحات تعنى بالمشاكل التي تتعلق بالمرأة من كالحقوق الإنجابية وإجازة الأمومة والمساواة في الدخل والعنف الزوجي والعنف الجنسي. تختلف أولويات الحركة النسوية من بلد لأخر، من مناهضة ختان الإناث في بعض المناطق إلى السعي للنهوض بنساء الأقليات في مناطق أخرى. (ar)
 • Der Begriff Frauenbewegung (auch Frauenrechtsbewegung) bezeichnet eine globale soziale Bewegung, die sich für die Gleichheit und Anerkennung von Frauen in staatlichen und anderen Bereichen der Gesellschaft einsetzt. Sie entstand im Zusammenhang mit den sozialen und erzieherischen Lebensreformbewegungen des 19. Jahrhunderts in Westeuropa und den USA und breitete sich schnell in andere Länder aus. Wichtige Themen sind u. a. das Frauenwahlrecht, die Gleichstellung der Geschlechter und die Neubewertung der tradierten Geschlechterrollen, um insbesondere im Geschlechterverhältnis Bevormundung, Ungerechtigkeiten und soziale Ungleichheiten zu beseitigen. (de)
 • La feminisma movado (ankaŭ konata kiel la movado de la virinoj, virinliberigo, aŭ feminismo) rilatas al serio de kampanjoj por reformoj en temoj kiaj ekzemple generaj rajtoj, hejma perforto, akuŝferio, egala salajro, virina balotrajto, seksa ĉikanado, kaj seksa perforto, ĉio el kio falas sub la etikedo de feminismo. La prioritatoj de la movado varias inter nacioj kaj komunumoj kaj intervalas de opozicio kontraŭ ina genitala kripligo en unu lando ĝis opozicio kontraŭ la vitro-plafono en alia. La movado komenciĝis en la okcidenta mondo en la komenco de la 19-a jarcento kaj ekzamenis tri ondojn. Unua-onda feminismo estis orientita ĉirkaŭ la tavolo de mez- aŭ superklasaj blankaj virinoj kaj implikis balotrajton kaj politikan egalecon. Dua-onda feminismo delas plue kontraŭbatali sociajn kaj kulturajn neegalaĵojn. Tria-onda feminismo inkludas renoviĝintan kampanjadon por la pli granda influo de virinoj en politiko. (eo)
 • The feminist movement (also known as the women's movement, or feminism) refers to a series of social movements and political campaigns for radical and liberal reforms on women's issues created by the inequality between men and women. Such issues are women's liberation, reproductive rights, domestic violence, maternity leave, equal pay, women's suffrage, sexual harassment, and sexual violence. The movement's priorities have expanded since its beginning in the 1800s, and vary among nations and communities. Priorities range from opposition to female genital mutilation in one country, to opposition to the glass ceiling in another. Feminism in parts of the Western world has been an ongoing movement since the turn of the century. During its inception, feminism has gone through a series of four high moments termed Waves. The First-wave feminism was oriented around the station of middle- or upper-class white women and involved suffrage and political equality, education, right to property, organizational leadership, and marital freedoms. The Second-wave feminism attempted to further combat social and cultural inequalities. Although the first wave of feminism involved mainly middle class white women, the second wave brought in women of different social classes, women of color, and women from other developing nations that were seeking solidarity. The Third-wave feminism continued to address the financial, social, and cultural inequalities of women in business and in their home lives, and included renewed campaigning for greater influence of women in politics and media. In reaction to political activism, feminists have also had to maintain focus on women's reproductive rights, such as the right to abortion. The Fourth-wave feminism examines the interlocking systems of power that contribute to the social stratification of traditionally marginalized groups, as well as the world around them. (en)
 • Gerakan feminis (juga dikenal sebagai gerakan perempuan, pembebasan perempuan, atau feminisme) mengacu pada serangkaian kampanye untuk reformasi pada isu-isu seperti , kekerasan dalam rumah tangga, cuti hamil, , , pelecehan seksual, dan kekerasan seksual, yang semuanya berada di bawah label feminisme. Prioritas gerakan bervariasi antara negara-negara dan masyarakat dan berkisar dari oposisi terhadap mutilasi kelamin perempuan di satu negara oposisi ke langit-langit kaca di negara lain. Gerakan ini dimulai di dunia barat pada akhir abad ke-19 dan telah melalui tiga gelombang. Feminisme gelombang pertama dipusatkan pada stasiun perempuan kulit putih kelas menengah ke atas atau terlibat dan hak pilih dan kesetaraan politik. Feminisme gelombang kedua berusaha untuk lebih memerangi kesenjangan sosial dan budaya. Feminisme gelombang ketiga meliputi kampanye baru untuk mempengaruhi perempuan lebih besar dalam politik. (in)
 • 여성 운동(women's movement) 또는 여성 해방 운동(women's liberation movement)은 재생산 권리, 가정 폭력, 출산 휴가, 동일 임금, 여성 참정권, 성범죄 등의 이슈의 개혁을 위한 일련의 정치적 운동을 말한다. (ko)
 • De vrouwenbeweging is de sociale beweging die streeft naar gelijke rechten en een volwaardige plaats in de samenleving voor vrouwen, oftewel vrouwenemancipatie. De beweging was vooral actief tijdens de eerste en tweede feministische golf in het Westen. Tijdens de eerste periode aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw werd vooral gestreden voor het vrouwenkiesrecht, maar ook voor toelating tot het universitair onderwijs. Vooral de tweede periode wordt echter aangeduid als de vrouwenbeweging. Deze tweede golf vond plaats gedurende de jaren 1960, 1970 en 1980. Dit was onderdeel van een bredere maatschappelijke verandering na de Tweede Wereldoorlog waarvan de kiem daarvoor al was gelegd. De invoering van de leerplicht in vele westerse landen betekenden dat vrouwen meer mogelijkheden kregen, terwijl tussen beide wereldoorlogen de elektrificatie van het huishouden op gang kwam. Huishoudelijke apparatuur kon klein genoeg gemaakt worden, waardoor huishoudelijke taken eenvoudiger en minder tijdrovend werden. Met de opkomst van automatisering en de groei van de dienstensector nam het aantal beroepen toe waarbij fysieke kracht een ondergeschikte rol speelt. Hoewel de mogelijkheden toenamen, betekende dit niet dat de cultuur er klaar voor was. Voor de industriële revolutie was het hele gezin een productie-eenheid, waar vrouwen en kinderen aan bijdroegen. Dit was ook nog het geval aan het begin van de industrialisatie, maar door schrijnende gevallen van uitbuiting werd vooral de inzet van kinderen aan banden gelegd. Een groeiende welvaart liet steeds meer toe dat ook de vrouw zich onttrok aan het fabriekssysteem en gaandeweg ontstond in de het kostwinnersmodel met een grote nadruk op 'van nature gegeven' vrouw/man-verschillen. De gehuwde vrouw moest zich volledig bezighouden met gezin en huishouden. Illich noemde dit en stelde dat loonarbeid slechts mogelijk is dankzij het bestaan hiervan. Aanvankelijk was er nog geen sprake van buitensluiting aangezien er nog een economische noodzaak was voor vrouwen en kinderen om te werken. Gaandeweg werden vrouwen echter steeds meer . Soms was dit impliciet, maar het kwam ook voor in expliciete vorm, zoals het arbeidsverbod dat in Nederland gold tot 1957 voor gehuwde vrouwen in overheidsdienst. Met het ontstaan van de consumptiemaatschappij werd echter geleidelijk belangrijker. Zo ontstond een jeugdcultuur die zich juist afzette tegen de oudere generatie. Bestaande structuren en normen en waarden verdwenen niet direct, maar werden vanaf toen wel ter discussie gesteld. Gezag was niet langer vanzelfsprekend, maar afhankelijker van vaardigheid. Flowerpower, de hippie-leefstijl en vrij druggebruik waaiden over uit Californië, terwijl de seksuele revolutie de moraal op dat terrein vrijer maakte. Ook de vrouwenbeweging was hier onderdeel van. Een vroege uiting hiervan was De tweede sekse uit 1949 van Simone de Beauvoir. Zij stelde dat de positie van de vrouw al sinds de eerste feministische golf niet meer verbeterd was en dat er een einde moest komen aan de economische afhankelijkheid van de vrouw. Dit zou ook de man ten goede komen omdat volgens De Beauvoir iedereen meer vrijheid geniet in een wereld waarin man en vrouw gelijkwaardig zijn. In 1963 verscheen van The Feminine Mystique van Betty Friedan. Hierin beschreef zij onder meer de afstomping die het huisvrouwenbestaan volgens haar regelmatig tot gevolg had, het huisvrouwensyndroom. Het boek was een groot succes en zou het begin zijn van de vrouwenbeweging. In de jaren 1990 verdween deze beweging echter vrijwel volledig. Hoewel de arbeidsparticipatie en het opleidingsniveau van vrouwen tegenwoordig sterk is gestegen, hebben zij op de arbeidsmarkt nog steeds een achterstand. (nl)
 • Kvinnorörelsen är ett övergripande begrepp för organiserad feminism, den sociala och politiska rörelse som på olika sätt arbetat för att stärka kvinnors rättigheter i samhället. Begreppet omfattar alla typer av enskilt arbete, lösa allianser, föreningar och större organisationer som genom historien kämpat för kvinnans rättigheter. I dag används istället ofta begreppet feminismen. Ordet feminist var ursprungligen ett nedsättande ord för personer som inte anpassat sig till könskonventionerna, men benämningen togs över av kvinnorörelsen vid den internationella kvinnokonferensen i Paris 1892. Begreppet feminism introducerades i Sverige 1903 av Frida Stéenhoff med texten Feminismens moral men det skulle dröja ytterligare några decennier innan det blev allmänt använt inom kvinnorörelsen. I texten skrev Stéenhoff: "Feminism är det samma som kvinnofrigörelse, kvinnorörelse, kvinnoemancipation; men jag föredrar att använda ordet feminism, därför att det är det namn, som antagits öfver hela den bildade världen för att betona rörelsens senare och modärnare stadium, till skilnad från mera föråldrade ståndpunkter." (sv)
 • Феминистское движение (также известное как женское движение или просто феминизм) относится к серии за реформы по таким вопросам, как репродуктивные права, домашнее насилие, отпуск по беременности и родам, , избирательное право женщин, сексуальные домогательства и сексуальное насилие, все из которых подпадают под марку феминизма и феминистского движения. Приоритеты движения различны в разных странах и сообществах и варьируются от противодействия женскому обрезанию в одних странах до противостояния стеклянному потолку в других. Феминизм в некоторых странах Западного мира прошёл через три волны. Феминизм первой волны был ориентирован на положение белых женщин среднего и высшего классов и включал избирательное право и политическое равенство. Феминизм второй волны пытался бороться с социальным и культурным неравенством. В то время как первая волна феминизма затронула в основном белых женщин среднего класса, вторая волна привлекла цветных женщин и женщин из развивающихся стран. Феминизм третьей волны продолжает бороться с финансовым, социальным и культурным неравенством и включает кампанию за большее влияние женщин в политике и СМИ. Феминизм четвёртой волны исследует взаимосвязанные системы власти, которые способствуют социальной стратификации традиционно маргинализированных групп. начался в XX веке с Синьхайской революции 1911 года. В Китае феминизм тесно связан с проблемами социализма и классов. Некоторые комментаторы считают, что эта тесная связь наносит ущерб китайскому феминизму, и утверждают, что интересы партии ставятся выше интересов . (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 41338940 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 69039 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124605265 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الحركة النسوية تشير إلى جملة من الأنشطة السياسية والإجتماعيّة والإقتصاديّة التي تهدف إلى تحقيق إصلاحات تعنى بالمشاكل التي تتعلق بالمرأة من كالحقوق الإنجابية وإجازة الأمومة والمساواة في الدخل والعنف الزوجي والعنف الجنسي. تختلف أولويات الحركة النسوية من بلد لأخر، من مناهضة ختان الإناث في بعض المناطق إلى السعي للنهوض بنساء الأقليات في مناطق أخرى. (ar)
 • 여성 운동(women's movement) 또는 여성 해방 운동(women's liberation movement)은 재생산 권리, 가정 폭력, 출산 휴가, 동일 임금, 여성 참정권, 성범죄 등의 이슈의 개혁을 위한 일련의 정치적 운동을 말한다. (ko)
 • El moviment feminista o feminisme social és un moviment social i polític que defensa i promou la igualtat de drets i deures entre dones i homes. Ho fa lluitant per l'erradicació de qualsevol tipus de dominació o de discriminació social per raó de gènere. Especialment als seus orígens, va estar fortament vinculat a l'anarquisme. Inclou accions teòriques i pràctiques com per exemple manifestos, declaracions, assajos i conferències, mítings, manifestacions, vagues de fam, i fins i tot, en una primera època, atemptats a l'ordre públic amb els consegüents empresonaments. (ca)
 • Der Begriff Frauenbewegung (auch Frauenrechtsbewegung) bezeichnet eine globale soziale Bewegung, die sich für die Gleichheit und Anerkennung von Frauen in staatlichen und anderen Bereichen der Gesellschaft einsetzt. Sie entstand im Zusammenhang mit den sozialen und erzieherischen Lebensreformbewegungen des 19. Jahrhunderts in Westeuropa und den USA und breitete sich schnell in andere Länder aus. (de)
 • La feminisma movado (ankaŭ konata kiel la movado de la virinoj, virinliberigo, aŭ feminismo) rilatas al serio de kampanjoj por reformoj en temoj kiaj ekzemple generaj rajtoj, hejma perforto, akuŝferio, egala salajro, virina balotrajto, seksa ĉikanado, kaj seksa perforto, ĉio el kio falas sub la etikedo de feminismo. La prioritatoj de la movado varias inter nacioj kaj komunumoj kaj intervalas de opozicio kontraŭ ina genitala kripligo en unu lando ĝis opozicio kontraŭ la vitro-plafono en alia. (eo)
 • The feminist movement (also known as the women's movement, or feminism) refers to a series of social movements and political campaigns for radical and liberal reforms on women's issues created by the inequality between men and women. Such issues are women's liberation, reproductive rights, domestic violence, maternity leave, equal pay, women's suffrage, sexual harassment, and sexual violence. The movement's priorities have expanded since its beginning in the 1800s, and vary among nations and communities. Priorities range from opposition to female genital mutilation in one country, to opposition to the glass ceiling in another. (en)
 • Gerakan feminis (juga dikenal sebagai gerakan perempuan, pembebasan perempuan, atau feminisme) mengacu pada serangkaian kampanye untuk reformasi pada isu-isu seperti , kekerasan dalam rumah tangga, cuti hamil, , , pelecehan seksual, dan kekerasan seksual, yang semuanya berada di bawah label feminisme. Prioritas gerakan bervariasi antara negara-negara dan masyarakat dan berkisar dari oposisi terhadap mutilasi kelamin perempuan di satu negara oposisi ke langit-langit kaca di negara lain. (in)
 • De vrouwenbeweging is de sociale beweging die streeft naar gelijke rechten en een volwaardige plaats in de samenleving voor vrouwen, oftewel vrouwenemancipatie. De beweging was vooral actief tijdens de eerste en tweede feministische golf in het Westen. Tijdens de eerste periode aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw werd vooral gestreden voor het vrouwenkiesrecht, maar ook voor toelating tot het universitair onderwijs. (nl)
 • Феминистское движение (также известное как женское движение или просто феминизм) относится к серии за реформы по таким вопросам, как репродуктивные права, домашнее насилие, отпуск по беременности и родам, , избирательное право женщин, сексуальные домогательства и сексуальное насилие, все из которых подпадают под марку феминизма и феминистского движения. Приоритеты движения различны в разных странах и сообществах и варьируются от противодействия женскому обрезанию в одних странах до противостояния стеклянному потолку в других. (ru)
 • Kvinnorörelsen är ett övergripande begrepp för organiserad feminism, den sociala och politiska rörelse som på olika sätt arbetat för att stärka kvinnors rättigheter i samhället. Begreppet omfattar alla typer av enskilt arbete, lösa allianser, föreningar och större organisationer som genom historien kämpat för kvinnans rättigheter. (sv)
rdfs:label
 • Feminist movement (en)
 • حركة نسوية (ar)
 • Moviment feminista (ca)
 • Frauenbewegung (de)
 • Feminisma movado (eo)
 • Pembebasan perempuan (in)
 • 여성주의 운동 (ko)
 • Vrouwenbeweging (nl)
 • Феминистское движение (ru)
 • Kvinnorörelsen (sv)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:spouse of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:knownFor of
is dbp:movement of
is dbp:occupation of
is dbp:spouse of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License