An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

An electric bicycle, also known as an e-bike or ebike, is a bicycle with an integrated electric motor used to assist propulsion. Many kinds of e-bikes are available worldwide, but they generally fall into two broad categories: bikes that assist the rider's pedal-power (i.e. pedelecs) and bikes that add a throttle, integrating moped-style functionality. Both retain the ability to be pedaled by the rider and are therefore not electric motorcycles.

Property Value
dbo:abstract
 • Una pedelec (de l'anglès Pedal Electric Cycle) o també bicilec, és un tipus especial de bicicleta elèctrica (a Suïssa és un subtipus de les E-Bikes) en la qual el conductor és ajudat mitjançant tracció elèctrica quan pedaleja. Atès que l'acció de pedalejar és necessària i l'ajuda està constructivament limitada, aquest tipus de bicicleta no és considerat com un vehicle motoritzat d'acord amb la llei. A Alemanya, una pedalec amb un motor de potència màxima de 250 watts i una velocitat màxima de 25 km / h limitada constructivament, no és considerada com un vehicle segons el reglament relatiu a la posada en circulació d'automòbils. No existeix la obligatorietat de matrícula, d'assegurança de responsabilitat civil, de permís de conduir ni de casc. A Suïssa una pedalec amb un motor de 500 watts de potència màxima i amb una tracció de pedaleig de fins a 25 km / h és considerada com un ciclomotor lleuger. La variant més ràpida és l'anomenada S-bicilec que també té el suport d'un motor accionat mitjançant tracció al pedalar i que arriba fins a més de 25 km / h, a Suïssa fins a 45 km / h. A Alemanya és considerada com un vehicle, per a això són necessaris el permís de circulació, assegurança de responsabilitat civil, el permís de conduir corresponent i, en cas necessari, una autorització oficial. En Suïssa una S-bicilec és equiparada a les motocicletes i, per tant, requereix l'obligatorietat permís de conduir i d'altres permisos. Una bicicleta que sense tracció de pedaleig circula a una velocitat superior als 6 km / h és un subtipus més d'E-bicis. Per contra, a Alemanya tals bicicletes són denominades únicament com e-bicis; així mateix se les tracta com a vehicles segons les lleis locals. (ca)
 • الدراجة الكهربائية تعرف أيضا بإسم الدراجة الإلكترونية أو داعم الدراجة، هي دراجة مع محرك كهربائي متكامل والتي يمكن استخدامها للدفع. هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من الدراجات الإلكترونية المتاحة في جميع أنحاء العالم، من الدراجات الإلكترونية التي ليس لها سوى محرك صغيرة لمساعدة دواسة سائق الدراجات الإلكترونية إلى الدراجة الكهربائية الأكثر سرعة التي تشبه وظيفة الدراجة النارية الصغيرة، ومع ذلك، تحتفظ بالقدرة على أن تدار دواسة من قبل الراكب وبالتالي فهي ليست الدراجات الكهربائية. (ar)
 • Una bicicleta elèctrica o pedelec és un tipus de vehicle elèctric. És compost per una bicicleta a la qual se li ha acoblat un motor elèctric per ajudar-la en el seu avanç. L'energia és subministrada per una bateria que es recarrega a la xarxa elèctrica. La seva autonomia sol oscil·lar entre els 25 i els 50 km.A la Unió Europea, legalment tenen la consideració de bicicletes a efectes de circulació, sempre que: * Només proporcionin assistència mentre es pedaleja (no poden tenir accelerador). * El motor es desconnecti a partir de 25 km/h. * La seva potència no sigui superior a 250 W. La resta de les bicicletes elèctriques són considerades en la categoria de ciclomotor elèctric, i requereixen llicència de conducció i assegurança específica d'accidents. És bastant comú que les bicicletes elèctriques siguin també plegables, ja que com aquestes el seu ús és majoritàriament urbà. Són els vehicles elèctrics més assequibles. (ca)
 • Elektrické kolo je jízdní kolo, které je poháněno kombinací lidské síly a elektrické energie. Podle ideálního terénu pro elektrokola se tyto dopravní prostředky dále dělí na elektrokola do města, treková elektrokola, terénní, horská či nákladní elektrokola. Zhruba od roku 2010 začala popularita elektrokol rychle narůstat. (cs)
 • Una bicilec o pedelec (del inglés pedal electric cycle) es un tipo especial de bicicleta eléctrica (en Suiza un subtipo de las E-Bikes) en la que el conductor es ayudado mediante tracción eléctrica solamente cuando pedalea. Como la acción de pedalear es necesaria y la ayuda está constructivamente limitada, tal tipo de bicicleta no es considerado como vehículo de motor de acuerdo con la ley. En Alemania, una bicilec con un motor de potencia máxima de 250 vatios y una velocidad máxima de 25 km/h limitada constructivamente, no es considerada como un vehículo según el reglamento relativo a la puesta en circulación de automóviles. No existe la obligatoriedad de matrícula, de seguro de responsabilidad civil, de permiso de conducir y de casco. En Suiza una bicilec con un motor de 500 vatios de potencia máxima y con una tracción de pedaleo de hasta 25 km/h es considerada como una motocicleta ligera. La variante más rápida es la llamada S-bicilec (e-bicis rápidas) que también tiene el soporte de un motor accionado mediante tracción al pedalear y que alcanza hasta más de 25 km/h, en Suiza hasta 45 km/h. En Alemania es considerada como un vehículo, para lo cual son necesarios el permiso de circulación, seguro de responsabilidad civil, el permiso de conducir correspondiente y, en caso necesario, una autorización oficial. En Suiza una S-bicilec es equiparada a las motocicletas y, por lo tanto, requiere la obligatoriedad de permiso de conducir y de otros permisos. Una bicicleta que sin tracción de pedaleo circula a una velocidad superior a los 6 km/h es un subtipo más de E-bicis. Por el contrario, en Alemania tales bicicletas son denominadas únicamente como e-bicis; asimismo se las trata como vehículos según las leyes locales. (es)
 • Bizikleta elektrikoa, motor elektriko bat gehitu zaion bizikleta eta bat da. Energia bateria batek hornitzen dio, sare elektriko edo panel fotovoltaiko bidez errekargatzen dena. Bere autonomia 30-60 kilometro artekoa da. Europar Batasunak bizikleta elektrikoak honako ezaugarriak dituztenak jotzen ditu: (eu)
 • Un vélo électrique est un cycle doté de pédales et d'un moteur électrique auxiliaire et embarquant une source d'énergie, généralement une batterie rechargeable. L'essor de ce produit est récent et certains concepts peuvent varier selon les législations régionales. Au , un « vélo électrique » ou e-bike est un véhicule à deux ou trois roues doté d'un moteur électrique et d'un pédalier permettant de rouler comme avec un vélo ordinaire ; le moteur, d'une puissance limitée à 500 W, ne doit pouvoir fonctionner que si la vitesse du vélo est comprise entre 3 et 32 km/h. La définit le « vélo électrique » comme un vélo animé par un moteur auxiliaire électrique, qui peut fonctionner seul. Contrairement à l'Union européenne, qui définit le cycle à pédalage assisté comme une catégorie spécifique de vélo à assistance électrique, la réglementation suisse ne prévoit pas de catégorie spécifique pour ce type de véhicules. Les vélos électriques existent depuis les années 1890 ; le premier modèle de série, le EMI/Philips, est commercialisé dans les années 1930. Ils réapparaissent à la fin des années 1970 et connaissent un regain d'intérêt depuis l'an 2000 avec l'amélioration des performances des batteries. (fr)
 • Un vélo à assistance électrique (VAE) est un vélo électrique dont le moteur joue seulement un rôle d'assistance au pédalage : l'utilisateur doit pédaler pour que le moteur entre en fonction. L' définit le cycle à pédalage assisté comme un deux-roues équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue inférieure ou égale à 250 watts, dont l’alimentation s'interrompt si le cycliste cesse de pédaler, et se réduit puis s'interrompt lorsque la vitesse du véhicule atteint 25 km/h. En France et dans plusieurs pays européens, les règles pour conduire un cycle à pédalage assisté sont les mêmes que pour un vélo ordinaire. En , l'appellation « vélo à assistance électrique » est réservée aux cycles à pédalage assisté. (fr)
 • Una bicicleta eléctrica es un tipo de vehículo eléctrico consistente en una bicicleta a la que se le ha acoplado un motor eléctrico para ayudar en el avance de la misma. La energía es suministrada por una batería que se recarga en la red eléctrica o panel solar. Su autonomía suele oscilar entre los 30 y los 60 km. En la Unión Europea, legalmente​ tienen la consideración de bicicletas a efectos de circulación, siempre que: * Solo proporcionen asistencia mientras se pedalea. Pueden tener acelerador siempre y cuando este solo sea efectivo cuando se pedalee. * El motor se desconecta a partir de 25 km/h. * Su potencia no sea superior a 250 W. * El peso del conjunto no supere los 40 kilos. Al resto de las bicicletas eléctricas se las considera ciclomotores eléctricos, y requieren licencia de conducción y seguro específico de accidentes. Es bastante común que las bicicletas eléctricas sean también plegables, dado que como en estas su uso es mayoritariamente urbano. Son los vehículos eléctricos más asequibles. (es)
 • An electric bicycle, also known as an e-bike or ebike, is a bicycle with an integrated electric motor used to assist propulsion. Many kinds of e-bikes are available worldwide, but they generally fall into two broad categories: bikes that assist the rider's pedal-power (i.e. pedelecs) and bikes that add a throttle, integrating moped-style functionality. Both retain the ability to be pedaled by the rider and are therefore not electric motorcycles. E-bikes use rechargeable batteries and typically travel up to 25 to 32 km/h (16 to 20 mph). High-powered varieties can often travel more than 45 km/h (28 mph). In some markets, such as Germany as of 2013, they are gaining in popularity and taking some market share away from conventional bicycles, while in others, such as China as of 2010, they are replacing fossil fuel-powered mopeds and small motorcycles. Depending on local laws, many e-bikes (e.g., pedelecs) are legally classified as bicycles rather than mopeds or motorcycles. This exempts them from the more stringent laws regarding the certification and operation of more powerful two-wheelers which are often classed as electric motorcycles. E-bikes can also be defined separately and treated under distinct Electric bicycle laws. E-bikes are the electric motor-powered versions of motorized bicycles, which have been in use since the late 19th century. Some bicycle-sharing systems use them. (en)
 • Sepeda listrik, atau dikenal juga dengan e-bike, powerbike, adalah sepeda yang mempunyai motor listrik sebagai alat bantu geraknya. Perbedaan sepeda listrik dengan sepeda motor listrik adalah, sepeda listrik mempunyai pedal seperti sepeda pada umumnya, yang bisa juga digunakan untuk menggerakkan sepeda listrik tersebut, sedangkan sepeda motor listrik hanya mengandalkan motor listrik sebagai penggeraknya. Sepeda listrik menggunakan baterai isi ulang sebagai sumber tenaga motor listrik. Motor listrik membantu untuk mengurangi kelelahan dalam bersepeda, membuat sepeda ini digemari oleh banyak orang, termasuk orang dengan keterbatasan kemampuan fisik dan kaum manula. Sepeda listrik menggunakan baterai isi ulang dan sepeda yang lebih ringan dapat melaju dengan kecepatan 25 hingga 32 km/h (16 hingga 20 mph), bergantung pada undang-undang setempat, sedangkan varietas yang lebih bertenaga sering kali dapat melaju lebih dari 45 km/h (28 mph). Di beberapa pasar, seperti di Jerman hingga tahun 2013, sepeda listrik mendapatkan popularitas dan mengambil beberapa pangsa pasar dari sepeda konvensional, sementara di yang lain, seperti di Tiongkok hingga 2010, sepeda listrik mengganti moped bertenaga bahan bakar fosil dan sepeda motor kecil. Bergantung pada undang-undang setempat, banyak sepeda listrik (mis., Pedelec) secara hukum diklasifikasikan sebagai sepeda alih-alih moped atau sepeda motor. Ini membebaskannya dari undang-undang yang lebih ketat terkait sertifikasi dan pengoperasian kendaraan roda dua yang lebih kuat yang sering digolongkan sebagai sepeda motor listrik. Sepeda listrik juga dapat didefinisikan secara terpisah dan diperlakukan berdasarkan yang berbeda. (in)
 • La bicicletta a pedalata assistita (EPAC - Electric pedal assisted cycle, detta anche bici elettrica, pedelec o bipa) è una bici alla cui azione propulsiva umana si aggiunge quella di un motore. In passato esistevano le bicimotore, dove era comune l'uso di un motore a combustione interna, mentre negli ultimi anni i motori sono quasi esclusivamente elettrici. La bicicletta a pedalata assistita in questa configurazione è molto silenziosa, non ha nessuna emissione inquinante durante il funzionamento ed assicura qualche decina di km di autonomia usando l'assistenza del motore, fino a superare i 150 km nei modelli più evoluti (batterie al litio) con un coefficiente di ripartizione del lavoro fra motore e ciclista variabile e spesso selezionabile dal ciclista stesso. (it)
 • 電動自転車(でんどうじてんしゃ)、電気自転車(でんきじてんしゃ)とは、電動機でも走行可能な自転車、あるいはペダルでも走行可能な電動二輪車。エレクトリックバイシクル(electric bicycle)、イーバイク(e-bike)、ブースターバイク(booster bike)とも呼ばれる。 ペダルをこがなければモーターが働かない電動アシスト自転車は電気自転車に含有する場合と、別の分類とする考え方がある。ペダルをこがずにスロットルなどの操作で走行する電動自転車は電動アシスト自転車と明確に区分するために、フル電動自転車と呼ばれる事もある。 (ja)
 • 電動アシスト自転車(でんどうアシストじてんしゃ)とは、電動機(モーター)により人力を補助する自転車。搭乗者がペダルをこがなければ走行しない。 人力での伝動補助のみならず、モーター単体のみで自走可能な自転車は電動自転車を参照。 (ja)
 • Een elektrische fiets is een vervoermiddel dat door een elektromotor aangedreven wordt, al dan niet in combinatie met spierkracht. De elektrische fiets met zelfstandige aandrijving heet ook wel e-bike (Engels, spreek uit als: ie-baaik) en komt van electric bike. De elektrische fiets die werkt in combinatie met spierkracht, en dus alleen ondersteuning geeft, heet officieel in Nederland fiets met trapondersteuning. Zo'n fiets wordt ook wel pedelec genoemd (samentrekking van de Engelse woorden pedal en electric). (nl)
 • 전기자전거(electric bicycle)는 기존 인력으로만 움직일 수 있는 자전거에 배터리와 모터를 장착하여 운전자가 페달을 돌릴 때 이를 감지하여 모터의 힘으로 주행을 돕는 자전거이다. 전기자전거의 주행방식에는 PAS(Pedal Assist System) 방식과 스로틀(Throttle) 방식이 있다. 국내외에서는 전기자전거를 통상적으로 eBike라고 부른다. (ko)
 • Rower elektryczny – rodzaj pojazdu jednośladowego napędzanego siłą mięśni i silnikiem elektrycznym. Co roku w Holandii sprzedaje się około milion rowerów, z czego rowery elektryczne już w 2014 r. stanowiły ponad 20%. W 2017 ten współczynnik wynosił już 31%. (pl)
 • Também conhecida como E-Bicicleta, bicicleta híbrida ou ainda E-Bike ou eBike (da língua inglesa). Neste contexto, um pedelec (inglês: Pedal Electric Cycles) é uma bicicleta elétrica que, através de sensores, sustenta o esforço do ciclista somente quando este esteja pedalando. No mercado existem também versões eletrificadas de motonetas (E-Scooter) e ciclomotores (cicloelétricos). O uso da bicicleta elétrica tem experimentado um crescimento rápido desde a década de 1990. Em 2010, cerca de 700 mil bicicletas eletrificadas foram vendidas na Europa. Na China, cerca de 120 milhões de bicicletas elétricas circularam em 2010 pelas estradas. No Brasil, a indústria relacionada está se formando e já existem alguns modelos disponíveis no mercado. (pt)
 • Электри́ческий велосипе́д (электровелосипе́д, e-bike, пауэрба́йк, пе́делек) представляет собой велосипед с электрическим приводом, который частично или полностью обеспечивает его движение. Его называют также велогибридом, хотя гибридный велосипед — это велосипед, сочетающий в своей конструкции как атрибуты горного, так и шоссейного велосипедов. В общем случае электровелосипед отличает от обычного наличие трёх дополнительных компонентов: электродвигателя, аккумуляторной батареи и контроллера. В отличие от электроскутера или же мотоцикла, электровелосипед может приводиться в движение педалями, а его эксплуатация и обслуживание немногим сложней обращения с обычным велосипедом. Несмотря на наличие электропривода, электровелосипед используется примерно так же, как и обычный велосипед, и в большинстве стран не требует для вождения наличия водительского удостоверения или номерного знака. Электровелосипед хорошо подходит как средство передвижения для широкого круга любителей с самым разным уровнем подготовки, поскольку легко позволяет дозировать физическую нагрузку. В России (и странах СНГ) электрические велосипеды правильно было бы назвать мопедами («МО»-Мотор + «ПЕД»-педали). В России в соответствии с ПДД (редакция 2015 г.) электровелосипед с двигателем не превышающим 250 Вт считается велосипедом, с двигателем более 250 Вт и менее 4 кВт - мопедом; больше 4кВт - мотоцикл; при управлении Мотоциклом требуются водительское удостоверение и гос номера при управлении мопедом требуется наличие водительского удостоверения категории M или любой другой открытой категории прав (например, A или B); при управлении велосипедом водительское удостоверение не требуется. Впрочем, на практике это правило не работает. (ru)
 • Elcykel är en trampcykel som har försetts med en elektrisk motor som förstärker cyklistens trampkraft och som verkar endast då pedalerna rör sig. Cyklisten trampar som vanligt, men utan tungt motstånd och man kan lättare cykla långa sträckor, uppför backar och i motvind. (sv)
 • Електричний велосипед (е-байк (англ. e-bike, педелек (англ. pedelec)) — один із видів механічних транспортних засобів, що схожий на велосипед, та приводиться у рух за допомогою електродвигуна а також силою м'язів; електричний привід може частково або повністю забезпечувати рух електричного велосипеда. Від звичайного велосипеда відрізняється наявністю трьох додаткових компонентів: електродвигуна, акумулятору та мікроконтролера. На відміну від мотоцикла або моторолера, електровелосипед можна також зрушити педалями. Класичний електричний велосипед оснащений електродвигуном і акумулятором можна перевозити в поїздах, автобусах, або міському громадському транспорті. 2010 року в Європі продано 700 тисяч електрифікованих велосипедів. У Китаї 2010 року на дорогах було 120 млн електричних велосипедів. Завдяки маневреності, екологічності, малій вазі і дешевизні електровелосипеди дуже поширені у службах доставки. Маневреність дозволяє їм не зважати на дорожні затори. Однією з подібних українських розробок є електровелосипед «Delfast Top 3.0», що має запас ходу у 320 км. (uk)
 • 电动自行车,又稱電動單車、電動腳踏車,是一种以蓄电池为主要能源的轻便交通工具,外观与自行车或摩托车相似,屬摩托化自行車的一種,部分車種還带有脚踏板、链条和煞車系統,可以用 作为(稱為电动輔助单车)。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 3025876 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 60895 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1024094569 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الدراجة الكهربائية تعرف أيضا بإسم الدراجة الإلكترونية أو داعم الدراجة، هي دراجة مع محرك كهربائي متكامل والتي يمكن استخدامها للدفع. هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من الدراجات الإلكترونية المتاحة في جميع أنحاء العالم، من الدراجات الإلكترونية التي ليس لها سوى محرك صغيرة لمساعدة دواسة سائق الدراجات الإلكترونية إلى الدراجة الكهربائية الأكثر سرعة التي تشبه وظيفة الدراجة النارية الصغيرة، ومع ذلك، تحتفظ بالقدرة على أن تدار دواسة من قبل الراكب وبالتالي فهي ليست الدراجات الكهربائية. (ar)
 • Elektrické kolo je jízdní kolo, které je poháněno kombinací lidské síly a elektrické energie. Podle ideálního terénu pro elektrokola se tyto dopravní prostředky dále dělí na elektrokola do města, treková elektrokola, terénní, horská či nákladní elektrokola. Zhruba od roku 2010 začala popularita elektrokol rychle narůstat. (cs)
 • Bizikleta elektrikoa, motor elektriko bat gehitu zaion bizikleta eta bat da. Energia bateria batek hornitzen dio, sare elektriko edo panel fotovoltaiko bidez errekargatzen dena. Bere autonomia 30-60 kilometro artekoa da. Europar Batasunak bizikleta elektrikoak honako ezaugarriak dituztenak jotzen ditu: (eu)
 • La bicicletta a pedalata assistita (EPAC - Electric pedal assisted cycle, detta anche bici elettrica, pedelec o bipa) è una bici alla cui azione propulsiva umana si aggiunge quella di un motore. In passato esistevano le bicimotore, dove era comune l'uso di un motore a combustione interna, mentre negli ultimi anni i motori sono quasi esclusivamente elettrici. La bicicletta a pedalata assistita in questa configurazione è molto silenziosa, non ha nessuna emissione inquinante durante il funzionamento ed assicura qualche decina di km di autonomia usando l'assistenza del motore, fino a superare i 150 km nei modelli più evoluti (batterie al litio) con un coefficiente di ripartizione del lavoro fra motore e ciclista variabile e spesso selezionabile dal ciclista stesso. (it)
 • 電動自転車(でんどうじてんしゃ)、電気自転車(でんきじてんしゃ)とは、電動機でも走行可能な自転車、あるいはペダルでも走行可能な電動二輪車。エレクトリックバイシクル(electric bicycle)、イーバイク(e-bike)、ブースターバイク(booster bike)とも呼ばれる。 ペダルをこがなければモーターが働かない電動アシスト自転車は電気自転車に含有する場合と、別の分類とする考え方がある。ペダルをこがずにスロットルなどの操作で走行する電動自転車は電動アシスト自転車と明確に区分するために、フル電動自転車と呼ばれる事もある。 (ja)
 • 電動アシスト自転車(でんどうアシストじてんしゃ)とは、電動機(モーター)により人力を補助する自転車。搭乗者がペダルをこがなければ走行しない。 人力での伝動補助のみならず、モーター単体のみで自走可能な自転車は電動自転車を参照。 (ja)
 • Een elektrische fiets is een vervoermiddel dat door een elektromotor aangedreven wordt, al dan niet in combinatie met spierkracht. De elektrische fiets met zelfstandige aandrijving heet ook wel e-bike (Engels, spreek uit als: ie-baaik) en komt van electric bike. De elektrische fiets die werkt in combinatie met spierkracht, en dus alleen ondersteuning geeft, heet officieel in Nederland fiets met trapondersteuning. Zo'n fiets wordt ook wel pedelec genoemd (samentrekking van de Engelse woorden pedal en electric). (nl)
 • 전기자전거(electric bicycle)는 기존 인력으로만 움직일 수 있는 자전거에 배터리와 모터를 장착하여 운전자가 페달을 돌릴 때 이를 감지하여 모터의 힘으로 주행을 돕는 자전거이다. 전기자전거의 주행방식에는 PAS(Pedal Assist System) 방식과 스로틀(Throttle) 방식이 있다. 국내외에서는 전기자전거를 통상적으로 eBike라고 부른다. (ko)
 • Rower elektryczny – rodzaj pojazdu jednośladowego napędzanego siłą mięśni i silnikiem elektrycznym. Co roku w Holandii sprzedaje się około milion rowerów, z czego rowery elektryczne już w 2014 r. stanowiły ponad 20%. W 2017 ten współczynnik wynosił już 31%. (pl)
 • Elcykel är en trampcykel som har försetts med en elektrisk motor som förstärker cyklistens trampkraft och som verkar endast då pedalerna rör sig. Cyklisten trampar som vanligt, men utan tungt motstånd och man kan lättare cykla långa sträckor, uppför backar och i motvind. (sv)
 • 电动自行车,又稱電動單車、電動腳踏車,是一种以蓄电池为主要能源的轻便交通工具,外观与自行车或摩托车相似,屬摩托化自行車的一種,部分車種還带有脚踏板、链条和煞車系統,可以用 作为(稱為电动輔助单车)。 (zh)
 • Una pedelec (de l'anglès Pedal Electric Cycle) o també bicilec, és un tipus especial de bicicleta elèctrica (a Suïssa és un subtipus de les E-Bikes) en la qual el conductor és ajudat mitjançant tracció elèctrica quan pedaleja. Atès que l'acció de pedalejar és necessària i l'ajuda està constructivament limitada, aquest tipus de bicicleta no és considerat com un vehicle motoritzat d'acord amb la llei. (ca)
 • Una bicicleta elèctrica o pedelec és un tipus de vehicle elèctric. És compost per una bicicleta a la qual se li ha acoblat un motor elèctric per ajudar-la en el seu avanç. L'energia és subministrada per una bateria que es recarrega a la xarxa elèctrica. La seva autonomia sol oscil·lar entre els 25 i els 50 km.A la Unió Europea, legalment tenen la consideració de bicicletes a efectes de circulació, sempre que: * Només proporcionin assistència mentre es pedaleja (no poden tenir accelerador). * El motor es desconnecti a partir de 25 km/h. * La seva potència no sigui superior a 250 W. (ca)
 • Una bicilec o pedelec (del inglés pedal electric cycle) es un tipo especial de bicicleta eléctrica (en Suiza un subtipo de las E-Bikes) en la que el conductor es ayudado mediante tracción eléctrica solamente cuando pedalea. Como la acción de pedalear es necesaria y la ayuda está constructivamente limitada, tal tipo de bicicleta no es considerado como vehículo de motor de acuerdo con la ley. (es)
 • Una bicicleta eléctrica es un tipo de vehículo eléctrico consistente en una bicicleta a la que se le ha acoplado un motor eléctrico para ayudar en el avance de la misma. La energía es suministrada por una batería que se recarga en la red eléctrica o panel solar. Su autonomía suele oscilar entre los 30 y los 60 km. En la Unión Europea, legalmente​ tienen la consideración de bicicletas a efectos de circulación, siempre que: Al resto de las bicicletas eléctricas se las considera ciclomotores eléctricos, y requieren licencia de conducción y seguro específico de accidentes. (es)
 • An electric bicycle, also known as an e-bike or ebike, is a bicycle with an integrated electric motor used to assist propulsion. Many kinds of e-bikes are available worldwide, but they generally fall into two broad categories: bikes that assist the rider's pedal-power (i.e. pedelecs) and bikes that add a throttle, integrating moped-style functionality. Both retain the ability to be pedaled by the rider and are therefore not electric motorcycles. (en)
 • Un vélo électrique est un cycle doté de pédales et d'un moteur électrique auxiliaire et embarquant une source d'énergie, généralement une batterie rechargeable. L'essor de ce produit est récent et certains concepts peuvent varier selon les législations régionales. Au , un « vélo électrique » ou e-bike est un véhicule à deux ou trois roues doté d'un moteur électrique et d'un pédalier permettant de rouler comme avec un vélo ordinaire ; le moteur, d'une puissance limitée à 500 W, ne doit pouvoir fonctionner que si la vitesse du vélo est comprise entre 3 et 32 km/h. (fr)
 • Un vélo à assistance électrique (VAE) est un vélo électrique dont le moteur joue seulement un rôle d'assistance au pédalage : l'utilisateur doit pédaler pour que le moteur entre en fonction. L' définit le cycle à pédalage assisté comme un deux-roues équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue inférieure ou égale à 250 watts, dont l’alimentation s'interrompt si le cycliste cesse de pédaler, et se réduit puis s'interrompt lorsque la vitesse du véhicule atteint 25 km/h. En France et dans plusieurs pays européens, les règles pour conduire un cycle à pédalage assisté sont les mêmes que pour un vélo ordinaire. (fr)
 • Sepeda listrik, atau dikenal juga dengan e-bike, powerbike, adalah sepeda yang mempunyai motor listrik sebagai alat bantu geraknya. Perbedaan sepeda listrik dengan sepeda motor listrik adalah, sepeda listrik mempunyai pedal seperti sepeda pada umumnya, yang bisa juga digunakan untuk menggerakkan sepeda listrik tersebut, sedangkan sepeda motor listrik hanya mengandalkan motor listrik sebagai penggeraknya. Sepeda listrik menggunakan baterai isi ulang sebagai sumber tenaga motor listrik. Motor listrik membantu untuk mengurangi kelelahan dalam bersepeda, membuat sepeda ini digemari oleh banyak orang, termasuk orang dengan keterbatasan kemampuan fisik dan kaum manula. (in)
 • Электри́ческий велосипе́д (электровелосипе́д, e-bike, пауэрба́йк, пе́делек) представляет собой велосипед с электрическим приводом, который частично или полностью обеспечивает его движение. Его называют также велогибридом, хотя гибридный велосипед — это велосипед, сочетающий в своей конструкции как атрибуты горного, так и шоссейного велосипедов. (ru)
 • Também conhecida como E-Bicicleta, bicicleta híbrida ou ainda E-Bike ou eBike (da língua inglesa). Neste contexto, um pedelec (inglês: Pedal Electric Cycles) é uma bicicleta elétrica que, através de sensores, sustenta o esforço do ciclista somente quando este esteja pedalando. No mercado existem também versões eletrificadas de motonetas (E-Scooter) e ciclomotores (cicloelétricos). (pt)
 • Електричний велосипед (е-байк (англ. e-bike, педелек (англ. pedelec)) — один із видів механічних транспортних засобів, що схожий на велосипед, та приводиться у рух за допомогою електродвигуна а також силою м'язів; електричний привід може частково або повністю забезпечувати рух електричного велосипеда. Від звичайного велосипеда відрізняється наявністю трьох додаткових компонентів: електродвигуна, акумулятору та мікроконтролера. На відміну від мотоцикла або моторолера, електровелосипед можна також зрушити педалями. (uk)
rdfs:label
 • دراجة كهربائية (ar)
 • Bicicleta elèctrica (ca)
 • Pedelec (ca)
 • Elektrokolo (cs)
 • Elektrofahrrad (de)
 • E-Bike (de)
 • Electric bicycle (en)
 • Elektrohelpita biciklo (eo)
 • Elektra biciklo (eo)
 • Bizikleta elektriko (eu)
 • Bicicleta eléctrica (es)
 • Bicilec (es)
 • Vélo électrique (fr)
 • Vélo à assistance électrique (fr)
 • Sepeda listrik (in)
 • Bicicletta a pedalata assistita (it)
 • 電動自転車 (ja)
 • 電動アシスト自転車 (ja)
 • 전기자전거 (ko)
 • Rower elektryczny (pl)
 • Elektrische fiets (nl)
 • Bicicleta elétrica (pt)
 • Электрический велосипед (ru)
 • Elcykel (sv)
 • 电动自行车 (zh)
 • Електричний велосипед (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:industry of
is dbo:layout of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:industry of
is dbp:layout of
is dbp:products of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License