Edsger Wybe Dijkstra (; Dutch: [ˈɛtsxər ˈʋibə ˈdɛikstra] (); 11 May 1930 – 6 August 2002) was a Dutch computer scientist, programmer, software engineer, systems scientist, science essayist, and pioneer in computing science. A theoretical physicist by training, he worked as a programmer at the Mathematisch Centrum (Amsterdam) from 1952 to 1962. A university professor for much of his life, Dijkstra held the Schlumberger Centennial Chair in Computer Sciences at the University of Texas at Austin from 1984 until his retirement in 1999. He was a professor of mathematics at the Eindhoven University of Technology (1962–1984) and a research fellow at the Burroughs Corporation (1973–1984).

Property Value
dbo:abstract
 • ادسخر ويبي ديكسترا (بالهولندية: Edsger Wybe Dijkstra) هولندي. حاز في 1972 على جائزة تورينغ لمساهماته الأساسية في تطوير لغات البرمجة. (ar)
 • Edsger Wybe Dijkstra (Rotterdam, 11 de maig de 1930 – Nuenen, 6 d'agost de 2002) va ser un científic de sistemes, programador, enginyer de software, assagista de ciències i pioner en ciències de la computació. Físic teòric en formació, va treballar com a programador al Mathematisch Centrum (Amsterdam) entre 1952 i 1962. Catedràtic universitari durant la major part de la seva vida, Dijkstra va exercir la Càtedra Centenari Schlumberger en Ciències de la Computació a la Universitat de Texas a Austin des de 1984 fins a la seva jubilació el 1999. Va ser professor de matemàtiques a la Universitat de Tecnologia d'Eindhoven (1962–1984) i investigador de la Corporació Burroughs (1973–1984). Una de les figures més influents de la generació fundadora de la ciència informàtica, Dijkstra va ajudar a donar forma a la nova disciplina tant des de la perspectiva de l'enginyeria com des de la teoria.Les seves contribucions fonamentals cobreixen diverses àrees de la informàtica, incloent-hi la construcció de compiladors, sistemes operatius, sistemes distribuïts, programació seqüencial i concurrent, paradigma i metodologia de programació, recerca en llenguatges de programació, disseny de programes, desenvolupament de programes, principis d’enginyeria de software, algoritmes de gràfics, i fonaments filosòfics de la programació informàtica i de la informàtica. Molts dels seus papers són l’origen de noves àrees de recerca. Diversos conceptes i problemes que ara són estàndard en informàtica van ser identificats per primera vegada per Dijkstra o els noms dels óssos encunyats per ell. Com a principal opositor de la visió mecanitzadora de la ciència informàtica, va refutar l’ús dels conceptes d’informàtica i d’enginyeria de programari com a paraules clau per a les disciplines acadèmiques. Fins a la meitat dels anys seixanta, la programació informàtica es considerava més un art (o un ofici) que una disciplina científica. En les paraules de Harlan Mills (1986), "la programació [abans de la dècada de 1970] va ser considerada com una activitat privada per resoldre trencaclosques per escriure instruccions informàtiques per treballar com a programa". A finals dels anys seixanta, la programació informàtica estava en crisi. Dijkstra va ser un grup petit de acadèmics i programadors industrials que van defensar un nou estil de programació per millorar la qualitat dels programes. Dijkstra, que va tenir una formació en matemàtiques i física, va ser un dels motors de l'acceptació de la programació informàtica com a disciplina científica. Va encunyar la frase "programació estructurada" i durant els anys setanta aquesta es va convertir en la nova programació ortodoxa. Les seves idees sobre la programació estructurada van ajudar a establir les bases per al naixement i el desenvolupament de la disciplina professional de l'enginyeria de programari, permetent als programadors organitzar i gestionar projectes de programari cada vegada més complexos. Tal com va assenyalar Bertrand Meyer (2009), "la revolució en la visió de la programació iniciada per la iconoclàstia de Dijkstra va portar a un moviment conegut com a programació estructurada, que defensava un enfocament sistemàtic i racional de la construcció del programa. La programació estructurada és la base de tot el que s'ha fet, ja que en la metodologia de programació, inclosa la programació orientada a objectes. L’estudi acadèmic de la computació simultània va començar als anys seixanta, amb Dijkstra (1965) el primer article d’aquest camp, identificant i resolent el problema d’exclusió mútua. També va ser un dels primers pioners de la investigació sobre els principis de la computació distribuïda. El seu treball fonamental sobre la concurrència, els semàfors, l’exclusió mútua, deadlock (abraçada mortal), la recerca de camins més curts en gràfics, tolerància a fallades, autoestabilització, entre moltes altres contribucions, inclou molts dels pilars sobre els quals es construeix el camp de la informàtica distribuïda. Poc abans de la seva mort el 2002, va rebre el premi ACM PODC Influential-Paper en informàtica distribuïda pel seu treball sobre l'auto-estabilització del càlcul del programa. Aquest premi anual es va canviar el nom de Premi Dijkstra (Premi Edsger W. Dijkstra en Informàtica distribuïda) l'any següent, en el seu honor. Com el premi, patrocinat conjuntament pel simposi ACM sobre principis de computació distribuïda (PODC) i el simposi internacional EATCS sobre computació distribuïda (DISC), reconeix que "cap altre individu ha tingut una influència més gran en la investigació en els principis de la computació distribuïda". (ca)
 • Edsger Wybe Dijkstra [ˈɛtˌsxər ˈdɛɪkˌstra] IPA (11. května 1930 Rotterdam – 6. srpna 2002 ) byl nizozemský informatik. V roce 1972 obdržel Turingovu cenu za své příspěvky rozvoji programovacích jazyků. (cs)
 • Ο Έντσχερ Ουίμπε Ντάικστρα (Edsger Wybe Dijkstra, 11 Μαΐου 1930 - 6 Αυγούστου 2002) ήταν Ολλανδός επιστήμονας της πληροφορικής, με σημαντική συνεισφορά στους παρακάτω τομείς: * * Γλώσσες προγραμματισμού * Θεωρία γράφων * * Λειτουργικά συστήματα Για τη συνεισφορά του αυτή τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του Βραβείου Τούρινγκ του 1972, του αποκαλούμενου και «Νόμπελ της πληροφορικής». (el)
 • Edsger Wybe Dijkstra (; Dutch: [ˈɛtsxər ˈʋibə ˈdɛikstra] (); 11 May 1930 – 6 August 2002) was a Dutch computer scientist, programmer, software engineer, systems scientist, science essayist, and pioneer in computing science. A theoretical physicist by training, he worked as a programmer at the Mathematisch Centrum (Amsterdam) from 1952 to 1962. A university professor for much of his life, Dijkstra held the Schlumberger Centennial Chair in Computer Sciences at the University of Texas at Austin from 1984 until his retirement in 1999. He was a professor of mathematics at the Eindhoven University of Technology (1962–1984) and a research fellow at the Burroughs Corporation (1973–1984). One of the most influential figures of computing science's founding generation, Dijkstra helped shape the new discipline from both an engineering and a theoretical perspective. His fundamental contributions cover diverse areas of computing science, including compiler construction, operating systems, distributed systems, sequential and concurrent programming, programming paradigm and methodology, programming language research, program design, program development, program verification, software engineering principles, graph algorithms, and philosophical foundations of computer programming and computer science. Many of his papers are the source of new research areas. Several concepts and problems that are now standard in computer science were first identified by Dijkstra and/or bear names coined by him. As a foremost opponent of the mechanizing view of computing science, he refuted the use of the concepts of 'computer science' and 'software engineering' as umbrella terms for academic disciplines. Until the mid-1960s computer programming was considered more an art (or a craft) than a scientific discipline. In Harlan Mills's words (1986), "programming [before the 1970s] was regarded as a private, puzzle-solving activity of writing computer instructions to work as a program". In the late 1960s, computer programming was in a state of crisis. Dijkstra was one of a small group of academics and industrial programmers who advocated a new programming style to improve the quality of programs. Dijkstra, who had a background in mathematics and physics, was one of the driving forces behind the acceptance of computer programming as a scientific discipline. He coined the phrase "structured programming" and during the 1970s this became the new programming orthodoxy. His ideas about structured programming helped lay the foundations for the birth and development of the professional discipline of software engineering, enabling programmers to organize and manage increasingly complex software projects. As Bertrand Meyer (2009) noted, "The revolution in views of programming started by Dijkstra's iconoclasm led to a movement known as structured programming, which advocated a systematic, rational approach to program construction. Structured programming is the basis for all that has been done since in programming methodology, including object-oriented programming." The academic study of concurrent computing started in the 1960s, with Dijkstra (1965) credited with being the first paper in this field, identifying and solving the mutual exclusion problem. He was also one of the early pioneers of the research on principles of distributed computing. His foundational work on concurrency, semaphores, mutual exclusion, deadlock (deadly embrace), finding shortest paths in graphs, fault-tolerance, self-stabilization, among many other contributions comprises many of the pillars upon which the field of distributed computing is built. Shortly before his death in 2002, he received the ACM PODC Influential-Paper Award in distributed computing for his work on self-stabilization of program computation. This annual award was renamed the Dijkstra Prize (Edsger W. Dijkstra Prize in Distributed Computing) the following year. As the prize, sponsored jointly by the ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC) and the EATCS International Symposium on Distributed Computing (DISC), recognizes that "No other individual has had a larger influence on research in principles of distributed computing". (en)
 • Edsger Wybe DIJKSTRA (naskiĝis la 11-an de majo 1930 en Roterdamo – mortis la 6-an de aŭgusto 2002 en (Nederlando); IFA: [ˈɛtsxər ˈʋibə ˈdɛikstra]) estis influhava nederlanda komputosciencisto. En 1972 li ricevis la premion Turing por fundamentaj kontribuoj kampe de programlingvoj. Dijkstra estis filo de kemiisto kaj matematikistino. Li studis matematikon kaj teorian fizikon je la universitato en Leiden. De 1952 ĝis 1962 li laboris en la matematika centro (hodiaŭ Centrum voor Wiskunde en Informatica) en Amsterdamo. Poste li estis matematika profesoro je la teknika universitato en Eindhoven. En 1984 li ŝanĝis al la Schlumberger Centennial Chair in Computer Sciences je la Universitato de Teksaso ĉe Aŭstino. De 1973 ĝis 1984 li estis ankaŭ studisto de la . En 1999 Dijkstra emeritiĝis. Li mortis en 2002 pro kancero. Dijkstra interalie kontribuis al komputiko per la por la kalkulado de la plej mallonga vojo en grafeo, la unua uzo de semaforoj, kaj traktato pri la GOTO-ordono kaj kial oni ne uzu ĝin. Li enkondukis la terminon en la komputikon. (eo)
 • Edsger Wybe Dijkstra (AFI: (?·i)) (Róterdam, Países Bajos, 11 de mayo de 1930 - , Países Bajos, 6 de agosto de 2002) fue un científico de la computación de los Países Bajos. Poco después de su muerte en el 2002, recibió la distinción ACM PODC Influential Paper Award en computación distribuida por su trabajo en la auto-estabilización en programas computacionales. Este premio fue renombrado a Premio Dijkstra el siguiente año en su honor. (es)
 • Edsger Wybe Dijkstra (ˈɛtˌsxər 'ʋibə ˈdɛɪkˌstra ; * 11. Mai 1930 in Rotterdam; † 6. August 2002 in Nuenen) war ein niederländischer Informatiker. Er war der Wegbereiter der strukturierten Programmierung. 1972 erhielt er den Turing Award für grundlegende Beiträge zur Entwicklung von Programmiersprachen. (de)
 • Edsger Wybe Dijkstra (Rotterdam, Herbehereak, 1930eko maiatzaren 11 - Nuenen, Herbehereak, 2002ko abuztuaren 6a) informatikari holandarra izan zen. Fisika Teorikoa ikasi zuen Leidengo unibertsitatean. 1980ko hamarkadaren hasieran ikertzaile lanetan aritu zen Burroughs Corporation izeneko konpainian. Austingo unibertsitatean (Texas, AEB) Schlumberger Centennial Chair in Computer Sciences lanpostuan aritu zen, 2000 urtean erretiratu zen. 2002ko abuztuaren 6an hil zen, minbiziaren aurkako borroka luze baten ostean. (eu)
 • Edsger Wybe Dijkstra (prononciation : [ˈɛtsxər ˈwibə ˈdɛɪkstra]), né à Rotterdam le 11 mai 1930 et mort à Nuenen le 6 août 2002, est un mathématicien et informaticien néerlandais du XXe siècle. Il reçoit en 1972 le prix Turing pour ses contributions sur la science et l’art des langages de programmation et au langage Algol. Juste avant sa mort, en 2002, il reçoit le prix PoDC de l'article influent, pour ses travaux sur l'autostabilisation. L'année suivant sa mort, le prix sera renommé en son honneur prix Dijkstra. (fr)
 • Ba ríomheolaí Ollannach é Edsger Wybe Dijkstra (Rotterdam, 11 Bealtaine 1930 – 6 Lúnasa, 2002). Fuair sé an Duais Turing i 1972 don méid a chuir sé le dul chun cinn teangacha ríomhchlárucháin. (ga)
 • Edsger Wybe Dijkstra (lahir di Rotterdam, Holland Selatan, Belanda, 11 Mei 1930 – meninggal di Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Brabant Utara, Belanda, 6 Agustus 2002 pada umur 72 tahun) adalah seorang ilmuwan komputer asal Belanda. Dijkstra awalnya belajar fisika teori di Universitas Leiden. Kemudian pada awal 1970-an ia bekerja sebagai anggota peneliti di . Ia juga bekerja di di Belanda dan akhirnya ia menjabat sebagai ketua Schlumberger Centennial dalam bidang Ilmu Komputer di , Amerika Serikat. Ia pensiun pada tahun 2000. Satu dari sekian banyak sumbangannya di dalam ilmu komputer, adalah (shortest path-algorithm), atau dikenal juga sebagai Algoritme Dijkstra. Ia menerima Turing Award pada tahun 1972. (in)
 • Edsger Wybe Dijkstra (Rotterdam, 11 maggio 1930 – Nuenen, 6 agosto 2002) è stato un informatico olandese. (it)
 • エドガー・ダイクストラ(Edsger Wybe Dijkstra, 1930年5月11日 - 2002年8月6日)は、オランダ人の計算機科学者。1972年、プログラミング言語の基礎研究への貢献に対してチューリング賞を受賞。構造化プログラミングの提唱者。1984年から2002年に亡くなるまでテキサス大学オースティン校の計算機科学の Schlumberger Centennial Chair を務めた。 2002年の死の直前、プログラム計算のについての仕事に対して ACM PODC Influential Paper Award を授与された。この賞は翌年からダイクストラを称えてと呼ばれるようになった。 エズガー・ダイクストラと表記されることもある。オランダ語での発音は、IPA表記で /ˈɛtsxər ˈwibə ˈdɛɪkstra/ で、エツハー・ウィベ・デイクストラに近い。 (ja)
 • 에츠허르 비버 데이크스트라(네덜란드어: Edsger Wybe Dijkstra, 1930년 5월 11일 ~ 2002년 8월 6일)는 네덜란드의 컴퓨터 과학자이다. 1972년에 프로그래밍 언어 분야에 대한 지대한 공헌을 인정받아 튜링상을 수상했다. (ko)
 • Edsger Wybe Dijkstra (Rotterdam, 11 mei 1930 – Nuenen, 6 augustus 2002) was een Nederlandse wiskundige en informaticus. Zijn werk was van groot belang voor de ontwikkeling van de informatica, met name op het gebied van gestructureerd programmeren. In 1972 werd hij onderscheiden met de A.M. Turing Award en in 2002 met de daarna naar hem vernoemde Dijkstraprijs. (nl)
 • Edsger Wybe Dijkstra [ˈɛtˌsxər 'ʋibə ˈdɛɪkˌstra] (ur. 11 maja 1930 w Rotterdamie, zm. 6 sierpnia 2002 w Nuenen) – holenderski naukowiec, pionier informatyki. Informatyką zajmował się głównie od strony teoretycznej. Zajmował się różnymi jej aspektami, między innymi algorytmiką, językami programowania, formalną specyfikacją i weryfikacją. (pl)
 • Edsger Wybe Dijkstra (Roterdã, 11 de maio de 1930 — Nuenen, 6 de agosto de 2002; IPA: [ˈɛtsxər ˈwibə ˈdɛɪkstra] (? )) foi um cientista da computação holandês, conhecido por suas contribuições nas áreas de desenvolvimento de algoritmos e programas, de linguagens de programação (pelo qual recebeu o Prêmio Turing de 1972 por suas contribuições fundamentais), sistemas operacionais e processamento distribuído. A pronúncia aproximada em português para Edsger Dijkstra é étsrrar déikstra. Entre suas contribuições para a ciência da computação está incluído o algoritmo para o problema do caminho mínimo (também conhecido como algoritmo de Dijkstra), o sistema operacional THE e a construção de semáforos para coordenar múltiplos processadores e programas. Outro conceito desenvolvido pelo cientista foi a auto-estabilização na área de sistemas distribuídos, uma forma alternativa de garantir a confiança de um sistema. O cientista também foi conhecido por seus ensaios sobre programação, tendo sido o primeiro a alegar que programação é tão inerentemente difícil e complexa que os programadores precisam realizar qualquer abstração possível para gerenciar a complexidade com sucesso. Uma das figuras mais influentes da geração fundadora da ciência da computação, Dijkstra ajudou a moldar a nova disciplina, tanto da perspectiva da engenharia quanto da teoria . Suas contribuições fundamentais abrangem diversas áreas da ciência da computação, incluindo construção de compiladores , sistemas operacionais, sistemas distribuídos , programação sequencial e simultânea, paradigma e metodologia de programação, pesquisa em linguagem de programação., design do programa, desenvolvimento do programa, verificação do programa, princípios de engenharia de software, algoritmos de gráficos e fundamentos filosóficos da programação e ciência da computação. Muitos de seus artigos são a fonte de novas áreas de pesquisa. Vários conceitos e problemas que agora são padrão em ciência da computação foram identificados pela primeira vez por Dijkstra ou ostentam nomes cunhados por ele. Como principal oponente da visão mecanicista da ciência da computação, ele refutou o uso dos conceitos de 'ciência da computação' e 'engenharia de software' como termos genéricos para as disciplinas acadêmicas . Até meados da década de 1960, a programação de computadores era considerada mais uma arte (ou um ofício) do que uma disciplina científica. Nas palavras de Harlan Mills (1986), "a programação [antes da década de 1970] era considerada uma atividade privada de resolução de quebra-cabeças de escrever instruções de computador para funcionar como um programa". No final dos anos 1960, a programação de computadores estava em um estado de crise . Dijkstra fazia parte de um pequeno grupo de acadêmicos e programadores industriais que defendiam um novo estilo de programação para melhorar a qualidade dos programas . Dijkstra, que tinha formação em matemática e física, foi uma das forças motrizes por trás da aceitação da programação de computadores como disciplina científica. Ele cunhou a frase "programação estruturada "e, durante a década de 1970, essa se tornou a nova ortodoxia da programação. Suas idéias sobre programação estruturada ajudaram a estabelecer as bases para o nascimento e o desenvolvimento da disciplina profissional de engenharia de software , permitindo que os programadores organizassem e gerenciar projetos de software cada vez mais complexos. Como observou Bertrand Meyer (2009), "A revolução nas visões de programação iniciada pela iconoclastia de Dijkstra levou a um movimento conhecido como programação estruturada, que defendia uma abordagem racional e sistemática da construção de programas. . A programação estruturada é a base de tudo o que foi feito desde a metodologia de programação, incluindo programação orientada a objetos ". O estudo acadêmico da computação simultânea começou na década de 1960, com Dijkstra (1965) creditado como o primeiro artigo nesse campo, identificando e resolvendo o problema de exclusão mútua . Ele também foi um dos pioneiros da pesquisa sobre os princípios da computação distribuída . Sua obra fundamental sobre a concorrência , semáforos , exclusão mútua, impasse (abraço mortal), encontrando caminhos mais curtos em grafos , tolerância a falhas , auto-estabilização, entre muitas outras contribuições, compreende muitos dos pilares sobre os quais o campo da computação distribuída é construído. Pouco antes de sua morte, em 2002, ele recebeu o prêmio ACM PODC-Influential-Paper Award em computação distribuída por seu trabalho em autoestabilização da computação de programas. Este prêmio anual foi renomeado para o Prêmio Dijkstra ( Prêmio Edsger W. Dijkstra em Computação Distribuída) no ano seguinte, em sua homenagem. Como prêmio, patrocinado em conjunto pelo Simpósio ACM de Princípios de Computação Distribuída (PODC) e pelo Simpósio Internacional EATCS de Computação Distribuída (DISC), reconhece que "Nenhum outro indivíduo teve uma influência maior na pesquisa nos princípios da computação distribuída". (pt)
 • Э́дсгер Ви́бе Де́йкстра (нидерл. Edsger Wybe Dijkstra (11 мая 1930, Роттердам, Нидерланды — 6 августа 2002, , Нидерланды) — нидерландский учёный, труды которого оказали влияние на развитие информатики и информационных технологий; один из разработчиков концепции структурного программирования, исследователь формальной верификации и распределённых вычислений. Тьюринговский лауреат (1972). (ru)
 • Edsger Wybe Dijkstra (nederländska: [ˈɛtsxər ˈʋibə ˈdɛikstra] ( ), född 30 maj 1930, död 6 augusti 2002, var en nederländsk datavetare. Dijkstra studerade teoretisk fysik vid Universitetet i Leiden och arbetade som programmerare vid Mathematisch Centrum i Amsterdam 1952-1962. Han var professor i matematik vid Eindhoven University of Technology mellan 1962 och 1984, och arbetade denna tid även som forskare vid Burroughs Corporation. Han innehade Schlumberger Centennial chair i datavetenskap vid University of Texas at Austin från 1984 fram till sin pensionering 1999. Han drog sig tillbaka 2000. Bland hans bidrag till datorvetenskapen finner man kortaste vägen-algoritmen, även känd som Dijkstras algoritm. Han mottog Turingpriset 1972. Han fick stor betydelse för utvecklingen av begreppet strukturerad programmering genom sin kritiska uppsats mot användandet av GOTO-satsen, "Go To Statement Considered Harmful", som han skrev då han var professor vid Eindhovens universitet. Han är även en av upphovsmännen till den så kallade bankiralgoritmen (Banker's Algorithm) som behandlar problemet att fördela ändliga resurser och ätande filosofer. Han dog 2002 i cancer. (sv)
 • Е́дсгер Ві́бе Де́йкстра (нід. Edsger Wybe Dijkstra; 11 травня 1930, Роттердам — 6 серпня 2002, , Нідерланди) — нідерландський науковець у галузі комп'ютерних наук. Один з розробників концепції структурного програмування, дослідник формальної верифікації і розподілених обчислень. У 1972 році був відзначений премією Тюрінга за вагомий внесок у розвиток мов програмування. (uk)
 • 艾兹赫尔·韦伯·戴克斯特拉(荷蘭語:Edsger Wybe Dijkstra,荷兰语读音:[ˈɛtsxər ˈʋibə ˈdɛikstra] ,1930年5月11日-2002年8月6日),又譯艾兹赫尔·韦伯·迪杰斯特拉,生於荷蘭鹿特丹,计算机科学家,是荷蘭第一位以程式為專業的科學家。曾在1972年获得图灵奖,之后,他还获得1974年AFIPS Harry Goode Memorial Award、1989年ACM SIGCSE计算机科学教育教学杰出贡献奖。 2002年,在他去世前不久,艾兹赫尔获得了ACM PODC(分布式计算原理)最具影响力论文奖,以表彰他在分布式领域中关于程序计算自稳定的贡献。为了纪念他,这个每年一度奖项也在此后被更名为“Dijkstra奖”。 他曾经提出“GOTO有害论”,信号量和,解决了有趣的“哲学家就餐问题”。 (zh)
dbo:academicDiscipline
dbo:award
dbo:birthDate
 • 1930-05-11 (xsd:date)
dbo:birthPlace
dbo:citizenship
dbo:deathDate
 • 2002-08-06 (xsd:date)
dbo:deathPlace
dbo:doctoralAdvisor
dbo:doctoralStudent
dbo:influenced
dbo:influencedBy
dbo:institution
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 10018 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 122014 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 982236506 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:birthDate
 • 1930-05-11 (xsd:date)
dbp:birthPlace
 • Rotterdam, Netherlands (en)
dbp:caption
 • Dijkstra in 2002 (en)
dbp:citizenship
dbp:deathDate
 • 2002-08-06 (xsd:date)
dbp:deathPlace
 • Nuenen, Netherlands (en)
dbp:doctoralAdvisor
dbp:doctoralStudents
dbp:education
dbp:field
dbp:influenced
dbp:influences
dbp:knownFor
 • [[#Pioneering contributions and impact on computing science (en)
dbp:name
 • Edsger W. Dijkstra (en)
dbp:nativeNameLang
 • nl (en)
dbp:prizes
dbp:source
 • E.W. Dijkstra, "Answers to questions from students of Software Engineering" , November 2000 (en)
 • E.W. Dijkstra, "On the Nature of Computing Science" , August 1984 (en)
 • Dijkstra used to wittily describe himself, in Nuenen in the mid-1960s. (en)
dbp:text
 • It is not the task of the University to offer what society asks for, but to give what society needs. [The things society asks for are generally understood, and you don't need a University for that; the university has to offer what no one else can provide.] (en)
 • Simplicity is a great virtue but it requires hard work to achieve it and education to appreciate it. And to make matters worse: complexity sells better. The computing industry is not the only one that has discovered that sore truth: so has the academic world. If you deliver a lecture that is crystal clear from the beginning to end, your audience feels cheated and mutters while leaving the lecture hall "That was all rather trivial, wasn't it?" (en)
 • You can hardly blame M.I.T. for not taking notice of an obscure computer scientist in a small town in the Netherlands. (en)
dbp:thesisTitle
 • Communication with an Automatic Computer (en)
dbp:thesisYear
 • 1959 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wordnet_type
dbp:workplaces
dct:subject
schema:sameAs
rdf:type
rdfs:comment
 • ادسخر ويبي ديكسترا (بالهولندية: Edsger Wybe Dijkstra) هولندي. حاز في 1972 على جائزة تورينغ لمساهماته الأساسية في تطوير لغات البرمجة. (ar)
 • Edsger Wybe Dijkstra [ˈɛtˌsxər ˈdɛɪkˌstra] IPA (11. května 1930 Rotterdam – 6. srpna 2002 ) byl nizozemský informatik. V roce 1972 obdržel Turingovu cenu za své příspěvky rozvoji programovacích jazyků. (cs)
 • Ο Έντσχερ Ουίμπε Ντάικστρα (Edsger Wybe Dijkstra, 11 Μαΐου 1930 - 6 Αυγούστου 2002) ήταν Ολλανδός επιστήμονας της πληροφορικής, με σημαντική συνεισφορά στους παρακάτω τομείς: * * Γλώσσες προγραμματισμού * Θεωρία γράφων * * Λειτουργικά συστήματα Για τη συνεισφορά του αυτή τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του Βραβείου Τούρινγκ του 1972, του αποκαλούμενου και «Νόμπελ της πληροφορικής». (el)
 • Edsger Wybe Dijkstra (AFI: (?·i)) (Róterdam, Países Bajos, 11 de mayo de 1930 - , Países Bajos, 6 de agosto de 2002) fue un científico de la computación de los Países Bajos. Poco después de su muerte en el 2002, recibió la distinción ACM PODC Influential Paper Award en computación distribuida por su trabajo en la auto-estabilización en programas computacionales. Este premio fue renombrado a Premio Dijkstra el siguiente año en su honor. (es)
 • Edsger Wybe Dijkstra (ˈɛtˌsxər 'ʋibə ˈdɛɪkˌstra ; * 11. Mai 1930 in Rotterdam; † 6. August 2002 in Nuenen) war ein niederländischer Informatiker. Er war der Wegbereiter der strukturierten Programmierung. 1972 erhielt er den Turing Award für grundlegende Beiträge zur Entwicklung von Programmiersprachen. (de)
 • Edsger Wybe Dijkstra (Rotterdam, Herbehereak, 1930eko maiatzaren 11 - Nuenen, Herbehereak, 2002ko abuztuaren 6a) informatikari holandarra izan zen. Fisika Teorikoa ikasi zuen Leidengo unibertsitatean. 1980ko hamarkadaren hasieran ikertzaile lanetan aritu zen Burroughs Corporation izeneko konpainian. Austingo unibertsitatean (Texas, AEB) Schlumberger Centennial Chair in Computer Sciences lanpostuan aritu zen, 2000 urtean erretiratu zen. 2002ko abuztuaren 6an hil zen, minbiziaren aurkako borroka luze baten ostean. (eu)
 • Edsger Wybe Dijkstra (prononciation : [ˈɛtsxər ˈwibə ˈdɛɪkstra]), né à Rotterdam le 11 mai 1930 et mort à Nuenen le 6 août 2002, est un mathématicien et informaticien néerlandais du XXe siècle. Il reçoit en 1972 le prix Turing pour ses contributions sur la science et l’art des langages de programmation et au langage Algol. Juste avant sa mort, en 2002, il reçoit le prix PoDC de l'article influent, pour ses travaux sur l'autostabilisation. L'année suivant sa mort, le prix sera renommé en son honneur prix Dijkstra. (fr)
 • Ba ríomheolaí Ollannach é Edsger Wybe Dijkstra (Rotterdam, 11 Bealtaine 1930 – 6 Lúnasa, 2002). Fuair sé an Duais Turing i 1972 don méid a chuir sé le dul chun cinn teangacha ríomhchlárucháin. (ga)
 • Edsger Wybe Dijkstra (Rotterdam, 11 maggio 1930 – Nuenen, 6 agosto 2002) è stato un informatico olandese. (it)
 • エドガー・ダイクストラ(Edsger Wybe Dijkstra, 1930年5月11日 - 2002年8月6日)は、オランダ人の計算機科学者。1972年、プログラミング言語の基礎研究への貢献に対してチューリング賞を受賞。構造化プログラミングの提唱者。1984年から2002年に亡くなるまでテキサス大学オースティン校の計算機科学の Schlumberger Centennial Chair を務めた。 2002年の死の直前、プログラム計算のについての仕事に対して ACM PODC Influential Paper Award を授与された。この賞は翌年からダイクストラを称えてと呼ばれるようになった。 エズガー・ダイクストラと表記されることもある。オランダ語での発音は、IPA表記で /ˈɛtsxər ˈwibə ˈdɛɪkstra/ で、エツハー・ウィベ・デイクストラに近い。 (ja)
 • 에츠허르 비버 데이크스트라(네덜란드어: Edsger Wybe Dijkstra, 1930년 5월 11일 ~ 2002년 8월 6일)는 네덜란드의 컴퓨터 과학자이다. 1972년에 프로그래밍 언어 분야에 대한 지대한 공헌을 인정받아 튜링상을 수상했다. (ko)
 • Edsger Wybe Dijkstra (Rotterdam, 11 mei 1930 – Nuenen, 6 augustus 2002) was een Nederlandse wiskundige en informaticus. Zijn werk was van groot belang voor de ontwikkeling van de informatica, met name op het gebied van gestructureerd programmeren. In 1972 werd hij onderscheiden met de A.M. Turing Award en in 2002 met de daarna naar hem vernoemde Dijkstraprijs. (nl)
 • Edsger Wybe Dijkstra [ˈɛtˌsxər 'ʋibə ˈdɛɪkˌstra] (ur. 11 maja 1930 w Rotterdamie, zm. 6 sierpnia 2002 w Nuenen) – holenderski naukowiec, pionier informatyki. Informatyką zajmował się głównie od strony teoretycznej. Zajmował się różnymi jej aspektami, między innymi algorytmiką, językami programowania, formalną specyfikacją i weryfikacją. (pl)
 • Э́дсгер Ви́бе Де́йкстра (нидерл. Edsger Wybe Dijkstra (11 мая 1930, Роттердам, Нидерланды — 6 августа 2002, , Нидерланды) — нидерландский учёный, труды которого оказали влияние на развитие информатики и информационных технологий; один из разработчиков концепции структурного программирования, исследователь формальной верификации и распределённых вычислений. Тьюринговский лауреат (1972). (ru)
 • Е́дсгер Ві́бе Де́йкстра (нід. Edsger Wybe Dijkstra; 11 травня 1930, Роттердам — 6 серпня 2002, , Нідерланди) — нідерландський науковець у галузі комп'ютерних наук. Один з розробників концепції структурного програмування, дослідник формальної верифікації і розподілених обчислень. У 1972 році був відзначений премією Тюрінга за вагомий внесок у розвиток мов програмування. (uk)
 • 艾兹赫尔·韦伯·戴克斯特拉(荷蘭語:Edsger Wybe Dijkstra,荷兰语读音:[ˈɛtsxər ˈʋibə ˈdɛikstra] ,1930年5月11日-2002年8月6日),又譯艾兹赫尔·韦伯·迪杰斯特拉,生於荷蘭鹿特丹,计算机科学家,是荷蘭第一位以程式為專業的科學家。曾在1972年获得图灵奖,之后,他还获得1974年AFIPS Harry Goode Memorial Award、1989年ACM SIGCSE计算机科学教育教学杰出贡献奖。 2002年,在他去世前不久,艾兹赫尔获得了ACM PODC(分布式计算原理)最具影响力论文奖,以表彰他在分布式领域中关于程序计算自稳定的贡献。为了纪念他,这个每年一度奖项也在此后被更名为“Dijkstra奖”。 他曾经提出“GOTO有害论”,信号量和,解决了有趣的“哲学家就餐问题”。 (zh)
 • Edsger Wybe Dijkstra (Rotterdam, 11 de maig de 1930 – Nuenen, 6 d'agost de 2002) va ser un científic de sistemes, programador, enginyer de software, assagista de ciències i pioner en ciències de la computació. Físic teòric en formació, va treballar com a programador al Mathematisch Centrum (Amsterdam) entre 1952 i 1962. Catedràtic universitari durant la major part de la seva vida, Dijkstra va exercir la Càtedra Centenari Schlumberger en Ciències de la Computació a la Universitat de Texas a Austin des de 1984 fins a la seva jubilació el 1999. Va ser professor de matemàtiques a la Universitat de Tecnologia d'Eindhoven (1962–1984) i investigador de la Corporació Burroughs (1973–1984). (ca)
 • Edsger Wybe Dijkstra (; Dutch: [ˈɛtsxər ˈʋibə ˈdɛikstra] (); 11 May 1930 – 6 August 2002) was a Dutch computer scientist, programmer, software engineer, systems scientist, science essayist, and pioneer in computing science. A theoretical physicist by training, he worked as a programmer at the Mathematisch Centrum (Amsterdam) from 1952 to 1962. A university professor for much of his life, Dijkstra held the Schlumberger Centennial Chair in Computer Sciences at the University of Texas at Austin from 1984 until his retirement in 1999. He was a professor of mathematics at the Eindhoven University of Technology (1962–1984) and a research fellow at the Burroughs Corporation (1973–1984). (en)
 • Edsger Wybe DIJKSTRA (naskiĝis la 11-an de majo 1930 en Roterdamo – mortis la 6-an de aŭgusto 2002 en (Nederlando); IFA: [ˈɛtsxər ˈʋibə ˈdɛikstra]) estis influhava nederlanda komputosciencisto. En 1972 li ricevis la premion Turing por fundamentaj kontribuoj kampe de programlingvoj. Dijkstra interalie kontribuis al komputiko per la por la kalkulado de la plej mallonga vojo en grafeo, la unua uzo de semaforoj, kaj traktato pri la GOTO-ordono kaj kial oni ne uzu ĝin. Li enkondukis la terminon en la komputikon. (eo)
 • Edsger Wybe Dijkstra (lahir di Rotterdam, Holland Selatan, Belanda, 11 Mei 1930 – meninggal di Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Brabant Utara, Belanda, 6 Agustus 2002 pada umur 72 tahun) adalah seorang ilmuwan komputer asal Belanda. Dijkstra awalnya belajar fisika teori di Universitas Leiden. Kemudian pada awal 1970-an ia bekerja sebagai anggota peneliti di . Ia juga bekerja di di Belanda dan akhirnya ia menjabat sebagai ketua Schlumberger Centennial dalam bidang Ilmu Komputer di , Amerika Serikat. Ia pensiun pada tahun 2000. (in)
 • Edsger Wybe Dijkstra (Roterdã, 11 de maio de 1930 — Nuenen, 6 de agosto de 2002; IPA: [ˈɛtsxər ˈwibə ˈdɛɪkstra] (? )) foi um cientista da computação holandês, conhecido por suas contribuições nas áreas de desenvolvimento de algoritmos e programas, de linguagens de programação (pelo qual recebeu o Prêmio Turing de 1972 por suas contribuições fundamentais), sistemas operacionais e processamento distribuído. A pronúncia aproximada em português para Edsger Dijkstra é étsrrar déikstra. (pt)
 • Edsger Wybe Dijkstra (nederländska: [ˈɛtsxər ˈʋibə ˈdɛikstra] ( ), född 30 maj 1930, död 6 augusti 2002, var en nederländsk datavetare. Dijkstra studerade teoretisk fysik vid Universitetet i Leiden och arbetade som programmerare vid Mathematisch Centrum i Amsterdam 1952-1962. Han var professor i matematik vid Eindhoven University of Technology mellan 1962 och 1984, och arbetade denna tid även som forskare vid Burroughs Corporation. Han innehade Schlumberger Centennial chair i datavetenskap vid University of Texas at Austin från 1984 fram till sin pensionering 1999. Han drog sig tillbaka 2000. (sv)
rdfs:label
 • Edsger W. Dijkstra (en)
 • إدسخر ديكسترا (ar)
 • Edsger Dijkstra (ca)
 • Edsger Dijkstra (cs)
 • Edsger W. Dijkstra (de)
 • Έντσγκερ Ντάικστρα (el)
 • Edsger Dijkstra (eo)
 • Edsger Dijkstra (es)
 • Edsger Dijkstra (eu)
 • Edsger Dijkstra (fr)
 • Edsger Dijkstra (ga)
 • Edsger Dijkstra (in)
 • Edsger Dijkstra (it)
 • エドガー・ダイクストラ (ja)
 • 에츠허르 데이크스트라 (ko)
 • Edsger Dijkstra (pl)
 • Edsger Dijkstra (nl)
 • Edsger Dijkstra (pt)
 • Дейкстра, Эдсгер Вибе (ru)
 • Edsger Dijkstra (sv)
 • Едсгер Дейкстра (uk)
 • 艾兹赫尔·戴克斯特拉 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Edsger W. Dijkstra (en)
is dbo:doctoralStudent of
is dbo:influencedBy of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:author of
is dbp:developer of
is dbp:doctoralStudents of
is dbp:event of
is foaf:primaryTopic of