About: Echo chamber

An Entity of Type: historic place, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

An echo chamber is a hollow enclosure used to produce reverberation, usually for recording purposes. For example, the producers of a television or radio program might wish to produce the aural illusion that a conversation is taking place in a large room or a cave; these effects can be accomplished by playing the recording of the conversation inside an echo chamber, with an accompanying microphone to catch the reverberation. Nowadays, effects units are more widely used to create such effects, but echo chambers are still used today, such as the famous echo chambers at Capitol Studios.

Property Value
dbo:abstract
 • Páskové echo je zjednodušený název pro přístroj, který vytváří simulované ozvěny pomocí záznamu na zmagnetovatelný materiál, obvykle magnetofonový pásek. Používá se především v kombinaci s elektrofonickými nástroji. Přístroj byl populární u kytaristů (například Jimmy Page, Syd Barrett). Efektu vytvořenému tímto přístrojem se říká Delay nebo Echo. V principu je páskové echo elektromechanické zařízení, v němž se do prstence slepená magnetická páska pohybuje kolem řady magnetofonových hlav. Podobného efektu se dosahovalo i zařízeními, kde místo mag. pásky byl použit bubínek nebo disk pokrytý zmagnetizovatelnou vrstvou. První hlava na pásku nebo jiné médium zaznamenává zvuk, ostatní jej se zpožděním čtou. Přimísením signálu z dalších hlav k původnímu zvuku je dosaženo efektu vícenásobné ozvěny (echa). Vhodně umístěná mazací hlava záznam obvykle před průchodem kolem záznamové hlavy maže. Nepravidelně umístěné snímací hlavy, nastavitelná rychlost pásku, různé poměry mísení signálu a zavádění zpožděného signálu zpět na vstup přístroje umožňují dosahování různých triků, např. i simulaci přirozeného dozvuku místnosti apod. V současné době lze stejný efekt vytvořit čistě elektronickou cestou bez potřeby mechanických částí. Např. může navzorkovaný signál být zpožděn speciálním BBD obvodem nebo digitalizovaný zvuk může být uložen do paměti počítače a se zpožděním opět vyvolán apod. Některá moderní zařízení umí simulovat páskové přístroje i s jejich nevýhodami (šum, kolísání rychlosti, zkreslení apod.). Pásková echa byla vyráběna zejména v době, kdy rozvoj techniky prakticky jiné řešení neumožňoval. Pravděpodobně první přístroje jsou z 50. let minulého století (Echosonic, Echoplex). Nejznámějším výrobcem páskových přístrojů byla japonská firma Roland Corporation, která v 70. letech 20. století uvedla na trh řadu přístrojů na tomto principu (RE-100 Echo Chamber, RE-200 Echo Chamber, RE-101 Space Echo, RE-201 Space Echo, RE-301 Chorus Echo, RE-501 Chorus Echo). Na podobném principu, ale mnohem méně kvalitnější přístroje byly vyráběny i v zemích socialistického tábora, např. v ČSSR přístroje Echolana a Studio Echo. (cs)
 • Delay (anglès: retard) és un efecte de so que consisteix en la multiplicació i retard d'un senyal sonor. Un cop processat el senyal es barreja amb l'original. El resultat és el clàssic efecte d'eco sonor. En qualsevol mòdul de delay senzill es poden trobar els següents paràmetres de control: * Retard: és el temps que triga a produir-se un eco, se sol mesurà en mil·lisegons o estar sincronitzat amb un tempo. * Feedback o retroalimentació: és la quantitat de vegades que es repeteix el senyal sonor, el qual, pot agafar qualsevol valor entre 1 i infinit. * Barreja: És la quantitat de so retardat que es barreja amb l'original. De vegades anomenat Wet-Dry, de l'anglès, Wet són els ecos i Dry el so original. Aquests són els paràmetres bàsics de qualsevol mòdul de delay, però no són els únics possibles. En mòduls més avançats es pot controlar la caiguda de freqüències en el temps, ajustar el temps de repetició de diversos ecos, sincronitzar amb MIDI o filtrar freqüències. Existeixen molts models diferents de delay, tant en la forma del mòdul analògic, com en la forma del mòdul digital, però la major creativitat es troba en els mòduls de delay de Software, disponibles en diverses plataformes (VST, DX, RTAS, AudioUnit, etc.) (ca)
 • Ein Hallraum ist ein speziell gestalteter Raum für akustische Zwecke. Er ist so aufgebaut, dass der Schall an allen Wänden zu einem sehr hohen Anteil reflektiert und sich gleichmäßig verteilt, um einen starken Nachhall mit langer Nachhallzeit zu erreichen. Vor dem Aufkommen elektronischer Hallgeräte dienten sie in Tonstudios zur Klangbearbeitung. Heute werden solche Räume für Laboruntersuchungen und Forschungszwecke eingesetzt. (de)
 • Der Begriff Delay bezeichnet verschiedene Verfahren zur Erzeugung von akustischen Verzögerungseffekten. Zu diesen gehören Reverb (Nachhall), Echo sowie weitere Effekte. Delay-Effekte werden durch raumakustische-, elektraokustische- oder softwarebasierte Verfahren erzeugt und für verschiedene Zwecke eingesetzt, darunter für die Gestaltung von Klängen, für die Abmischung (Mixing) von Tonaufnahmen oder für die Beschallung von Live-Events. (de)
 • An echo chamber is a hollow enclosure used to produce reverberation, usually for recording purposes. For example, the producers of a television or radio program might wish to produce the aural illusion that a conversation is taking place in a large room or a cave; these effects can be accomplished by playing the recording of the conversation inside an echo chamber, with an accompanying microphone to catch the reverberation. Nowadays, effects units are more widely used to create such effects, but echo chambers are still used today, such as the famous echo chambers at Capitol Studios. In music, the use of acoustic echo and reverberation effects has taken many forms and dates back many hundreds of years. Sacred music of the Medieval and Renaissance periods relied heavily on the composers' extensive understanding and use of the complex natural reverberation and echoes inside churches and cathedrals. This early acoustical knowledge informed the design of opera houses and concert halls in the 17th, 18th, and 19th centuries. Architects designed these to create internal reflections that would enhance and project sound from the stage in the days before electrical amplification. Sometimes echo effects are the unintentional side effect of the architectural or engineering design, such as for the Hamilton Mausoleum in Scotland, which has one of the longest reverberation times of any building. (en)
 • El retardo (en inglés delay) es un efecto de sonido que consiste en la multiplicación y retraso modulado de una señal sonora. Una vez procesada la señal se mezcla con la original. El resultado es el clásico efecto de eco sonoro. * Retraso: es el tiempo que tarda en producirse un eco, suele medirse en milisegundos o estar sincronizado con un tempo. * Realimentación: es la cantidad de veces que se repite la señal sonora pudiendo ser cualquier valor entre una e infinito. * Mezcla: es la cantidad de sonido retrasado que se mezcla con el original. Estos son los parámetros básicos de cualquier módulo de retardo, pero no son los únicos posibles. En módulos más avanzados se pueden encontrar controles como la caída de frecuencias en el tiempo, ajustar varios ecos diferentes, sincronización MIDI, filtrado de frecuencias. Existen multitud de modelos diferentes de retardo, tanto en forma de módulo analógico, como en forma de módulo digital, pero la mayor creatividad se encuentra en los módulos de retardo por software disponibles para diversas plataformas (VST, DX, , etc.). (es)
 • Une chambre d'écho est un dispositif électromécanique ou électronique qui ajoute au signal électrique une ou plusieurs copies de ce signal avec un retard, se répétant de manière décroissante. En traitement du son, ce dispositif produit un effet (le delay) rappelant un écho acoustique. (fr)
 • Le delay est un effet audio basé sur le principe de la chambre d'écho. Il permet de décaler un signal dans le temps entre son arrivée à l'entrée du delay et sa sortie, puis de le répéter régulièrement tel un écho. Suivant le genre musical, il peut être utilisé de manière intensive sur différents instruments (comme la guitare solo, la voix, etc.), ou peut simuler une légère réverbération. (fr)
 • Il delay, echo/delay o delay/echo (dall'inglese per "ritardo" e "eco") è un effetto usato per modificare il suono di strumenti musicali elettrici o amplificati. Viene anche talvolta impropriamente chiamato eco. La funzione generale del delay consiste nel registrare il suono in ingresso e riprodurlo con un determinato ritardo temporale. Solitamente il suono ritardato viene aggiunto al segnale originale, anziché sostituirlo; in questo caso l'effetto complessivo è simile a quello dell'eco. Il concetto è analogo a quello del riverbero: la differenza principale fra questi due tipi di effetti sonori riguarda la scala dei tempi resi disponibili al musicista. Infatti il riverbero riproduce il suono originale con un ritardo minimo, inferiore al decimo di secondo, mentre un delay può produrre il suono ritardato anche di decine di secondi. Il suono ritardato può a sua volta essere reintrodotto nel sistema di delay, producendo una sequenza di echi. In genere il suono ritardato è riprodotto a un volume inferiore all'originale, cosicché la sequenza di echi sfuma nel tempo, come un'eco fisica in determinate condizioni di acustica. Un delay/echo Ibanez con i tre controlli fondamentali. Si possono osservare i due canali di uscita DRY (il suono originale, "secco") e OUT (l'eco) In genere un delay offre al musicista almeno tre possibilità di controllo sull'effetto applicato: la scelta della lunghezza temporale del ritardo, consentendo di mandare a tempo gli echi rispetto al ritmo del brano musicale, la scelta del numero massimo di echi, e la scelta del volume degli echi. Si tratta in genere di un effetto a pedale che consente di inserirlo o disinserirlo a piacere senza dover togliere le mani dallo strumento evitando interruzioni. L'echo/delay è uno degli effetti standard usati in modo frequente nella maggior parte dei generi di musica leggera. Fra gli artisti che ne hanno fatto tradizionalmente un uso più evidente si possono citare i Pink Floyd, che hanno basato su effetti di eco il sound di moltissimi loro successi, da One of These Days (Meddle, 1971) a Another Brick in the Wall (The Wall, 1979). L'esempio forse più celebre è quello del chitarrista Brian May che nel brano Brighton Rock dei Queen sviluppa un assolo basato esclusivamente sul delay. I primi delay erano strumenti analogici che usavano un supporto magnetico, per esempio un nastro, per registrare il suono in ingresso in modo simile al funzionamento di un normale registratore a nastro; un esempio di un delay di questo genere è il celebre . Questo sistema aveva il difetto di comportare la progressiva usura del nastro impiegato. Tuttavia lasciava anche la possibilità a musicisti con competenze tecniche di agire in modo estremamente creativo sulla riproduzione dei suoni. Un esempio celebre di uso creativo del delay con nastro magnetico è la tecnica delle Frippertronics sviluppata dal chitarrista Robert Fripp e da Brian Eno, che la riprende nuovamente insieme al chitarrista The Edge degli U2 nell'album The Unforgettable Fire della band irlandese. Di rilievo anche l'utilizzo che ne ha fatto Chuck Hammer per la sua guitar synth con un armonizzatore nei brani Ashes to Ashes e Teenage Wildlife dell'album Scary Monsters (and Super Creeps) di David Bowie. A partire dagli anni ottanta il mercato ha sostituito rapidamente i delay analogici con i delay digitali che digitalizzano il suono in ingresso e lo memorizzano in un circuito che ha caratteristiche analoghe a quelle della memoria RAM dei computer. Questa tecnica presenta il vantaggio di non comportare virtualmente alcun tipo di usura dei componenti, consente una riproduzione più fedele del suono originale e, attraverso la digitalizzazione, può facilmente essere integrata con altri strumenti di elaborazione del suono, Per esempio, molti delay digitali forniscono anche funzioni di flanger, phaser, chorus o altri effetti legati alla modifica della forma d'onda del suono riprodotto. L'evoluzione naturale del delay tradizionale a pedale è, come per quasi tutti gli altri effetti, l'impiego di software specifici che consentono di ottenere l'effetto nel contesto di un per computer. (it)
 • ディレイ(Delay)とは、反響音をシミュレートする空間系エフェクターの一種。 (ja)
 • エコー・チェンバー(英語: echo chamber)は、音楽の録音をおこなうための残響室。エコー・ルーム(英語: echo room)とも呼ばれ、反響音などの録音に用いられてきたが、機材の発達によって、同様の効果はデジタル機材などでも得られるようになってきている。 日本語では、「反響室」と訳されることがある。 (ja)
 • Een delay is een geluidseffect dat een echo nabootst en soms ook wel echo wordt genoemd. Er zijn verschillende elektronische systemen die het effect op kunnen wekken, vaak verkrijgbaar als effectpedaal. (nl)
 • Delay (z ang. „opóźnienie”) – efekt gitarowy często używany przez muzyków, przeważnie gitarzystów, ale i dubmasterów. Dźwięk pochodzący z instrumentu jest powtarzany określoną w ustawieniach efektu liczbę razy, przy czym jego głośność zmniejsza się w czasie (ang. fade out). Jeśli delay pozbawi się fade outu, powstaje efekt loop („pętla”) – dźwięk powtarzający się tak długo, jak tego chce muzyk. Ważnym ustawieniem jest też częstotliwość powtarzanego dźwięku – powinna ona bowiem rytmicznie współgrać z perkusją i innymi instrumentami. Efekt stał się szczególnie popularny w nowocześniejszych odmianach reggae, ze względu na wywoływane przezeń wrażenie przestrzeni oraz jego właściwości rytmiczne. (pl)
 • Delay är en effekt inom ljudmixning och innebär fördröjning eller förskjutning. Effekten simulerar en fördröjning på originalljudet liknande naturligt eko. Delay verkar efter en bestämd tid och man kan styra hur snabbt eller långsamt en fördröjning ska vara. Genom att fördröjningen spelas upp flera gånger skapas ett repeterande avklingande eko. Det finns olika typer av delayer och vanliga varianter kan vara: * Tape Delay * Sample Delay * Stereo Delay * Modulation Delay * Multitap Delay (sv)
 • Delay é um efeito acústico e uma unidade de efeitos que grava um sinal de entrada em um meio de armazenamento e, em seguida, o reproduz após um período de tempo. O sinal atrasado pode ser reproduzido várias vezes ou reproduzido novamente na gravação, para criar o som de um eco repetitivo e decadente. (pt)
 • Диле́й (англ. delay), или э́хо (англ. echo) — звуковой эффект или соответствующее устройство, имитирующее чёткие затухающие повторы (эхо) исходного сигнала. Эффект реализуется добавлением к исходному сигналу его копии или нескольких копий, задержанных по времени. Под дилеем обычно подразумевается однократная задержка сигнала, в то время как эффект «эхо» — многократные повторы. По принципу действия является частным случаем ревербератора. Отличие заключается в том, что дилей имеет одну линию задержки и больший временной интервал (не менее 50—60 мс), который позволяет отделить оригинальный звук от эффекта на слух. Эффект дилея не встречается в природе и носит рукотворный характер. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 299408 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 11166 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1116302290 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Ein Hallraum ist ein speziell gestalteter Raum für akustische Zwecke. Er ist so aufgebaut, dass der Schall an allen Wänden zu einem sehr hohen Anteil reflektiert und sich gleichmäßig verteilt, um einen starken Nachhall mit langer Nachhallzeit zu erreichen. Vor dem Aufkommen elektronischer Hallgeräte dienten sie in Tonstudios zur Klangbearbeitung. Heute werden solche Räume für Laboruntersuchungen und Forschungszwecke eingesetzt. (de)
 • Der Begriff Delay bezeichnet verschiedene Verfahren zur Erzeugung von akustischen Verzögerungseffekten. Zu diesen gehören Reverb (Nachhall), Echo sowie weitere Effekte. Delay-Effekte werden durch raumakustische-, elektraokustische- oder softwarebasierte Verfahren erzeugt und für verschiedene Zwecke eingesetzt, darunter für die Gestaltung von Klängen, für die Abmischung (Mixing) von Tonaufnahmen oder für die Beschallung von Live-Events. (de)
 • Une chambre d'écho est un dispositif électromécanique ou électronique qui ajoute au signal électrique une ou plusieurs copies de ce signal avec un retard, se répétant de manière décroissante. En traitement du son, ce dispositif produit un effet (le delay) rappelant un écho acoustique. (fr)
 • Le delay est un effet audio basé sur le principe de la chambre d'écho. Il permet de décaler un signal dans le temps entre son arrivée à l'entrée du delay et sa sortie, puis de le répéter régulièrement tel un écho. Suivant le genre musical, il peut être utilisé de manière intensive sur différents instruments (comme la guitare solo, la voix, etc.), ou peut simuler une légère réverbération. (fr)
 • ディレイ(Delay)とは、反響音をシミュレートする空間系エフェクターの一種。 (ja)
 • エコー・チェンバー(英語: echo chamber)は、音楽の録音をおこなうための残響室。エコー・ルーム(英語: echo room)とも呼ばれ、反響音などの録音に用いられてきたが、機材の発達によって、同様の効果はデジタル機材などでも得られるようになってきている。 日本語では、「反響室」と訳されることがある。 (ja)
 • Een delay is een geluidseffect dat een echo nabootst en soms ook wel echo wordt genoemd. Er zijn verschillende elektronische systemen die het effect op kunnen wekken, vaak verkrijgbaar als effectpedaal. (nl)
 • Delay är en effekt inom ljudmixning och innebär fördröjning eller förskjutning. Effekten simulerar en fördröjning på originalljudet liknande naturligt eko. Delay verkar efter en bestämd tid och man kan styra hur snabbt eller långsamt en fördröjning ska vara. Genom att fördröjningen spelas upp flera gånger skapas ett repeterande avklingande eko. Det finns olika typer av delayer och vanliga varianter kan vara: * Tape Delay * Sample Delay * Stereo Delay * Modulation Delay * Multitap Delay (sv)
 • Delay é um efeito acústico e uma unidade de efeitos que grava um sinal de entrada em um meio de armazenamento e, em seguida, o reproduz após um período de tempo. O sinal atrasado pode ser reproduzido várias vezes ou reproduzido novamente na gravação, para criar o som de um eco repetitivo e decadente. (pt)
 • Диле́й (англ. delay), или э́хо (англ. echo) — звуковой эффект или соответствующее устройство, имитирующее чёткие затухающие повторы (эхо) исходного сигнала. Эффект реализуется добавлением к исходному сигналу его копии или нескольких копий, задержанных по времени. Под дилеем обычно подразумевается однократная задержка сигнала, в то время как эффект «эхо» — многократные повторы. По принципу действия является частным случаем ревербератора. Отличие заключается в том, что дилей имеет одну линию задержки и больший временной интервал (не менее 50—60 мс), который позволяет отделить оригинальный звук от эффекта на слух. Эффект дилея не встречается в природе и носит рукотворный характер. (ru)
 • Delay (anglès: retard) és un efecte de so que consisteix en la multiplicació i retard d'un senyal sonor. Un cop processat el senyal es barreja amb l'original. El resultat és el clàssic efecte d'eco sonor. En qualsevol mòdul de delay senzill es poden trobar els següents paràmetres de control: Aquests són els paràmetres bàsics de qualsevol mòdul de delay, però no són els únics possibles. En mòduls més avançats es pot controlar la caiguda de freqüències en el temps, ajustar el temps de repetició de diversos ecos, sincronitzar amb MIDI o filtrar freqüències. (ca)
 • Páskové echo je zjednodušený název pro přístroj, který vytváří simulované ozvěny pomocí záznamu na zmagnetovatelný materiál, obvykle magnetofonový pásek. Používá se především v kombinaci s elektrofonickými nástroji. Přístroj byl populární u kytaristů (například Jimmy Page, Syd Barrett). Efektu vytvořenému tímto přístrojem se říká Delay nebo Echo. (cs)
 • An echo chamber is a hollow enclosure used to produce reverberation, usually for recording purposes. For example, the producers of a television or radio program might wish to produce the aural illusion that a conversation is taking place in a large room or a cave; these effects can be accomplished by playing the recording of the conversation inside an echo chamber, with an accompanying microphone to catch the reverberation. Nowadays, effects units are more widely used to create such effects, but echo chambers are still used today, such as the famous echo chambers at Capitol Studios. (en)
 • El retardo (en inglés delay) es un efecto de sonido que consiste en la multiplicación y retraso modulado de una señal sonora. Una vez procesada la señal se mezcla con la original. El resultado es el clásico efecto de eco sonoro. * Retraso: es el tiempo que tarda en producirse un eco, suele medirse en milisegundos o estar sincronizado con un tempo. * Realimentación: es la cantidad de veces que se repite la señal sonora pudiendo ser cualquier valor entre una e infinito. * Mezcla: es la cantidad de sonido retrasado que se mezcla con el original. (es)
 • Il delay, echo/delay o delay/echo (dall'inglese per "ritardo" e "eco") è un effetto usato per modificare il suono di strumenti musicali elettrici o amplificati. Viene anche talvolta impropriamente chiamato eco. Il suono ritardato può a sua volta essere reintrodotto nel sistema di delay, producendo una sequenza di echi. In genere il suono ritardato è riprodotto a un volume inferiore all'originale, cosicché la sequenza di echi sfuma nel tempo, come un'eco fisica in determinate condizioni di acustica. (it)
 • Delay (z ang. „opóźnienie”) – efekt gitarowy często używany przez muzyków, przeważnie gitarzystów, ale i dubmasterów. Dźwięk pochodzący z instrumentu jest powtarzany określoną w ustawieniach efektu liczbę razy, przy czym jego głośność zmniejsza się w czasie (ang. fade out). Jeśli delay pozbawi się fade outu, powstaje efekt loop („pętla”) – dźwięk powtarzający się tak długo, jak tego chce muzyk. Ważnym ustawieniem jest też częstotliwość powtarzanego dźwięku – powinna ona bowiem rytmicznie współgrać z perkusją i innymi instrumentami. (pl)
rdfs:label
 • Delay (ca)
 • Páskové echo (cs)
 • Delay (Musik) (de)
 • Hallraum (de)
 • Retardo (audio) (es)
 • Delay (effet) (fr)
 • Chambre d'écho (fr)
 • Echo chamber (en)
 • Delay (it)
 • ディレイ (音響機器) (ja)
 • エコー・チェンバー (ja)
 • Delay (nl)
 • Delay (pl)
 • Delay (pt)
 • Дилей (ru)
 • Delay (sv)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License