An Entity of Type: Act100030358, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A divisibility rule is a shorthand and useful way of determining whether a given integer is divisible by a fixed divisor without performing the division, usually by examining its digits. Although there are divisibility tests for numbers in any radix, or base, and they are all different, this article presents rules and examples only for decimal, or base 10, numbers. Martin Gardner explained and popularized these rules in his September 1962 "Mathematical Games" column in Scientific American.

Property Value
dbo:abstract
 • قابلية القسمة لأي عددين صحيحين b و a، نقول أن a يقبل القسمة على b إذا أمكن كتابة a = bc، حيث c عدد صحيح. أي أن ناتج قسمة a على b يكون عددا صحيحا بدون باق. حيث باقي القسمة يساوي صفر، وتكتب b|a وتقرأ b يقسم a. (ar)
 • Un criteri de divisibilitat és un algorisme que aprofita la informació que dona el fet de tenir un nombre escrit en un sistema de numeració posicional en una determinada base per decidir si és o no divisible entre un altre sense necessitat de calcular la divisió per a comprovar si el residu és zero o no. Els criteris de divisibilitat es fan servir en la descomposició en factors primers d'un nombre quan el càlcul es fa a mà per a estalviar el treball de calcular les divisions entre els possibles factors si el nombre no és divisible entre ells. (ca)
 • Aritmetikan, zatigarritasuna zenbaki oso bat beste zenbaki oso baten zatitzailea izateko duen propietateari deritzo. Adibidez, 12 zenbakia 4 zenbakiaz zatigarria da, 4 zenbakia 12 zenbakiaren zatitzaile delako. Zatigarritasuna aztertzeko, zatigarritasun-erregelak daude. (eu)
 • Aturan keterbagian adalah cara singkat untuk menentukan apakah suatu bilangan bulat yang diberikan habis dibagi oleh pembagi tertentu tanpa melakukan perhitungan pembagian, misalnya bilangan bulat b akan habis dibagi oleh suatu bilangan bulat a bukan samadengan dari 0, jika dan hanya jika ada suatu bilangan bulat x sehingga b tidaksamadengan ax, biasanya dengan memeriksa angka-angkanya. Meskipun ada pengujian di setiap basis dan mereka semua berbeda, artikel ini menyajikan aturan dan contoh hanya untuk bilangan desimal, atau basis 10. menjelaskan dan mempopulerkan aturan ini dalam kolomnya, "Mathematical Games" ("Permainan Matematika"), di Scientific American edisi September 1962. (in)
 • A divisibility rule is a shorthand and useful way of determining whether a given integer is divisible by a fixed divisor without performing the division, usually by examining its digits. Although there are divisibility tests for numbers in any radix, or base, and they are all different, this article presents rules and examples only for decimal, or base 10, numbers. Martin Gardner explained and popularized these rules in his September 1962 "Mathematical Games" column in Scientific American. (en)
 • In aritmetica, i criteri di divisibilità sono degli algoritmi che permettono di verificare la divisibilità di un numero intero per un fattore senza eseguire la divisione esplicita. Consistono in una serie di operazioni sulle cifre che compongono il numero. Tali operazioni dovrebbero essere sufficientemente semplici da potersi fare a mente, o comunque essere più rapide rispetto alla divisione. Poiché i criteri di divisibilità manipolano direttamente le cifre del numero, dipendono dalla base in cui il numero viene espresso. In pratica si considerano solamente i criteri per i numeri in base 10. Nel caso il criterio parli di "ultime cifre", si intende sempre quelle più a destra: le unità, decine, ecc. Alcuni criteri si limitano a dare un risultato sì/no; altri permettono anche di conoscere il resto della divisione, perché calcolano il modulo, e il numero dato è divisibile se e solo se tale resto è 0. Può essere necessaria una lieve modifica rispetto alla formulazione tradizionale, ad esempio il criterio di divisibilità per 2 può essere espresso nella forma: il resto della divisione di un numero per 2 è uguale al resto della divisione dell'ultima cifra di per 2 (e quindi è divisibile per 2 se e solo se tale resto è 0. Inoltre, vale la regola generale per cui, se un numero è divisibile per allora è divisibile anche per ogni divisore di Viceversa, se è divisibile per , , allora è divisibile anche per il minimo comune multiplo di , . Ad esempio un numero è divisibile per 6 se e solo se lo è sia per 2 sia per 3. Usando questa regola, se la fattorizzazione di in primi distinti è , allora un numero è divisibile per se è solo se è divisibile per ognuno dei fattori . È quindi sufficiente considerare i criteri di divisibilità per i numeri primi e per le potenze di primi. Ad esempio, poiché , un numero è divisibile per 792 se e solo se è divisibile per 8, per 9 e per 11. (it)
 • En mathématiques et plus précisément en arithmétique modulaire, un critère de divisibilité est une particularité d'un entier permettant de déterminer si ce nombre est divisible par un autre. Malgré leur apparence de « recette de cuisine » (voir la liste de critères de divisibilité), les critères de divisibilité sont basés sur des démonstrations mathématiques ; il est possible d'en trouver pour n'importe quel nombre grâce aux congruences. (fr)
 • Cecha podzielności – metoda umożliwiająca stwierdzenie, czy dana liczba jest podzielna bez reszty przez inną. Są one narzędziami pomocniczymi ułatwiającymi sprawdzenie czynników liczby bez uciekania się do dzielenia. Choć podobne reguły mogą być ułożone dla dowolnej podstawy, to niżej zawarto tylko reguły dotyczące systemu dziesiętnego. (pl)
 • Critérios de divisibilidade são regras que permitem verificar se o número inteiro é divisor de um outro número inteiro , baseando-se em propriedades da sua representação decimal. Um número inteiro é divisível por um inteiro (diferente de 0 . A seguir estão apresentados critérios de divisibilidade (regras práticas para números inteiros de 1 até 12, representados em sua forma decimal. Outros números naturais maiores que 12 também têm regras de divisibilidade, mas em geral pouco práticas. (pt)
 • При́знак дели́мости — алгоритм, позволяющий сравнительно быстро определить, является ли число кратным заранее заданному. Если признак делимости позволяет выяснить не только делимость числа на заранее заданное, но и остаток от деления, то его называют признаком равноостаточности. Как правило, признаки делимости применяются при ручном счёте и для чисел, представленных в конкретной позиционной системе счисления (обычно десятичной). (ru)
 • 整除是数学中两个自然数之间的一种关系。自然数a可以被自然数b整除,是指b是a的因數,且a是b的整数倍数,也就是a除以b没有餘数。下面列出了十进制中判断一个整数除以另外一个整数的商为整数,且余数为零的一些规则。 (zh)
 • 'Ознака подільності' - алгоритм, що дозволяє порівняно швидко визначити, чи є число кратним заздалегідь заданому. Якщо ознака подільності дозволяє з'ясувати не тільки подільність числа на заздалегідь заданий, але і залишок від ділення, то його називають 'ознакою рівноостаточності'. Як правило, ознаки подільності застосовуються при ручному рахунку і для чисел, представлених в конкретній позиційній системі числення (зазвичай десяткового). (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 991210 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 67277 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1039538873 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • قابلية القسمة لأي عددين صحيحين b و a، نقول أن a يقبل القسمة على b إذا أمكن كتابة a = bc، حيث c عدد صحيح. أي أن ناتج قسمة a على b يكون عددا صحيحا بدون باق. حيث باقي القسمة يساوي صفر، وتكتب b|a وتقرأ b يقسم a. (ar)
 • Un criteri de divisibilitat és un algorisme que aprofita la informació que dona el fet de tenir un nombre escrit en un sistema de numeració posicional en una determinada base per decidir si és o no divisible entre un altre sense necessitat de calcular la divisió per a comprovar si el residu és zero o no. Els criteris de divisibilitat es fan servir en la descomposició en factors primers d'un nombre quan el càlcul es fa a mà per a estalviar el treball de calcular les divisions entre els possibles factors si el nombre no és divisible entre ells. (ca)
 • Aritmetikan, zatigarritasuna zenbaki oso bat beste zenbaki oso baten zatitzailea izateko duen propietateari deritzo. Adibidez, 12 zenbakia 4 zenbakiaz zatigarria da, 4 zenbakia 12 zenbakiaren zatitzaile delako. Zatigarritasuna aztertzeko, zatigarritasun-erregelak daude. (eu)
 • Aturan keterbagian adalah cara singkat untuk menentukan apakah suatu bilangan bulat yang diberikan habis dibagi oleh pembagi tertentu tanpa melakukan perhitungan pembagian, misalnya bilangan bulat b akan habis dibagi oleh suatu bilangan bulat a bukan samadengan dari 0, jika dan hanya jika ada suatu bilangan bulat x sehingga b tidaksamadengan ax, biasanya dengan memeriksa angka-angkanya. Meskipun ada pengujian di setiap basis dan mereka semua berbeda, artikel ini menyajikan aturan dan contoh hanya untuk bilangan desimal, atau basis 10. menjelaskan dan mempopulerkan aturan ini dalam kolomnya, "Mathematical Games" ("Permainan Matematika"), di Scientific American edisi September 1962. (in)
 • A divisibility rule is a shorthand and useful way of determining whether a given integer is divisible by a fixed divisor without performing the division, usually by examining its digits. Although there are divisibility tests for numbers in any radix, or base, and they are all different, this article presents rules and examples only for decimal, or base 10, numbers. Martin Gardner explained and popularized these rules in his September 1962 "Mathematical Games" column in Scientific American. (en)
 • En mathématiques et plus précisément en arithmétique modulaire, un critère de divisibilité est une particularité d'un entier permettant de déterminer si ce nombre est divisible par un autre. Malgré leur apparence de « recette de cuisine » (voir la liste de critères de divisibilité), les critères de divisibilité sont basés sur des démonstrations mathématiques ; il est possible d'en trouver pour n'importe quel nombre grâce aux congruences. (fr)
 • Cecha podzielności – metoda umożliwiająca stwierdzenie, czy dana liczba jest podzielna bez reszty przez inną. Są one narzędziami pomocniczymi ułatwiającymi sprawdzenie czynników liczby bez uciekania się do dzielenia. Choć podobne reguły mogą być ułożone dla dowolnej podstawy, to niżej zawarto tylko reguły dotyczące systemu dziesiętnego. (pl)
 • Critérios de divisibilidade são regras que permitem verificar se o número inteiro é divisor de um outro número inteiro , baseando-se em propriedades da sua representação decimal. Um número inteiro é divisível por um inteiro (diferente de 0 . A seguir estão apresentados critérios de divisibilidade (regras práticas para números inteiros de 1 até 12, representados em sua forma decimal. Outros números naturais maiores que 12 também têm regras de divisibilidade, mas em geral pouco práticas. (pt)
 • При́знак дели́мости — алгоритм, позволяющий сравнительно быстро определить, является ли число кратным заранее заданному. Если признак делимости позволяет выяснить не только делимость числа на заранее заданное, но и остаток от деления, то его называют признаком равноостаточности. Как правило, признаки делимости применяются при ручном счёте и для чисел, представленных в конкретной позиционной системе счисления (обычно десятичной). (ru)
 • 整除是数学中两个自然数之间的一种关系。自然数a可以被自然数b整除,是指b是a的因數,且a是b的整数倍数,也就是a除以b没有餘数。下面列出了十进制中判断一个整数除以另外一个整数的商为整数,且余数为零的一些规则。 (zh)
 • 'Ознака подільності' - алгоритм, що дозволяє порівняно швидко визначити, чи є число кратним заздалегідь заданому. Якщо ознака подільності дозволяє з'ясувати не тільки подільність числа на заздалегідь заданий, але і залишок від ділення, то його називають 'ознакою рівноостаточності'. Як правило, ознаки подільності застосовуються при ручному рахунку і для чисел, представлених в конкретній позиційній системі числення (зазвичай десяткового). (uk)
 • In aritmetica, i criteri di divisibilità sono degli algoritmi che permettono di verificare la divisibilità di un numero intero per un fattore senza eseguire la divisione esplicita. Consistono in una serie di operazioni sulle cifre che compongono il numero. Tali operazioni dovrebbero essere sufficientemente semplici da potersi fare a mente, o comunque essere più rapide rispetto alla divisione. (it)
rdfs:label
 • قابلية القسمة (ar)
 • Criteri de divisibilitat (ca)
 • Zatigarritasun-erregela (eu)
 • Critère de divisibilité (fr)
 • Divisibility rule (en)
 • Aturan keterbagian (in)
 • Criteri di divisibilità (it)
 • 배수 판정법 (ko)
 • Cecha podzielności (pl)
 • Critérios de divisibilidade (pt)
 • Признаки делимости (ru)
 • 整除规则 (zh)
 • Ознака подільності чисел (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License