In 1960, Czechoslovakia was re-divided into districts (okres, plural okresy) often without regard to traditional division and local relationships. In the area of the Czech Republic, there were 75 districts; a 76th Jeseník District was split in the 1990s from Šumperk District. Three consisted only of statutory cities (statutární města, sing. město) Brno, Ostrava and Plzeň which gained the status of districts only in 1971; the capital city of Prague (Hlavní město Praha) had a special status, but ten districts of Prague (obvody) were in some ways equivalent to okres.

Property Value
dbo:abstract
 • مقاطعات جمهورية التشيك تسمى الواحدة منها في اللغة التشيكية باسم أوكريس (okres) والجمع (okresy)، هو تقسيم إداري في جمهورية التشيك للأقاليم بحيث أن المجموع النهائي (آخر تعديل تم سنة 2003) يبلغ 76. (ar)
 • Okresy v České republice jsou územní jednotky středního stupně, na něž se dělí území státu podle zákona o územním členění státu. Zároveň jsou menšími správními jednotkami (LAU 1) Evropské unie. Název každého okresu je jedinečný v rámci celé republiky. Česká republika má (od vzniku okresu Jeseník 1. ledna 1996) celkem 76 okresů, hlavní město Praha nepatří do žádného z nich. Okresy se dále dělí na obce a vojenské újezdy (ústavnost existence vojenských újezdů je však napadána). Území okresu Brno-město tvoří jediná obec, statutární město Brno. Do roku 2006 byly podobnými případy i okresy Plzeň-město a Ostrava-město a dokud existovaly okresní úřady (do roku 2002) nebo předtím okresní národní výbory, jejich působnost vykonávaly pro území okresu magistráty těchto měst a orgány samosprávných částí těchto měst (§ 10 zákona č. 147/2000 Sb.). Praha není a nebyla okresem a její území se nedělí na okresy, ale na deset číslovaných obvodů. Praha měla podle přílohy č. 1 zákona č. 147/2000 Sb. pravomoci okresního úřadu pro svá území, kterou zčásti přenášela statutem na orgány svých obvodů, později vybraných městských částí. Obvody okresů i po 1. lednu 2003, kdy byly okresní úřady zrušeny, zůstaly zachovány pro potřeby soudů, policie, archivů, úřadů práce atd. Dále se využívají jako statistická jednotka, někdy i jako rozlišovací údaj k názvu obce a některých nestátních organizací. Číselník okresů je vytvářen a udržován Českým statistickým úřadem; změny v okresech (vznik, změnu vymezení) schvaluje vláda ČR. Pro zjednodušení v číselnících a databázích ČSÚ Ministerstva vnitra nebo v jejich výstupech někdy není důsledně dodržována právní terminologie v souladu se zákony. Okresy už také nemají určeny své sídlo (okresní město). (cs)
 • Els districtes de la República Txeca són les unitats administratives per sota de les regions i per sobre dels municipis, segons una reforma territorial de Txecoslovàquia el 1960. Aquesta divisió no tingué en compte les antigues divisions tradicionals i els llaços locals. A la República Txeca hi havia 75 districtes, i un 76è districte, el de Jeseník, fou creat per la divisió del de Šumperk. Tres districtes queden formats únicament per una ciutat estatutària, Brno, Ostrava i Plzeň, que obtingueren l'estatus de districte el 1971. Praga té un estatus especial. El gener de 2003 entrà en vigor una reforma que reemplaçà els districtes per 204 municipis amb competències esteses, anomenats no oficialment «districtes petits», que prengueren la major part de l'autoritat dels antics districtes. El 2007, emperò, els límits dels districtes es reajustaren i en sortiren 119 municipis al si de diferents districtes. (ca)
 • Los distritos de la República Checa (en checo: okres, plural okresy) son las unidades administrativas por debajo de las regiones y por encima de los municipios, según una reforma territorial de Checoslovaquia de 1960. Esta división no tuvo en cuenta las antiguas divisiones tradicionales y los lazos locales. En la República Checa había 75 distritos, y un 76.º distrito,​ el de Jeseník, se creó por la división del de Šumperk. Tres distritos están formados únicamente por una ciudad estatutaria: Brno, Ostrava y Pilsen, que obtuvieron el estatus de distrito en 1971. Praga tiene un estatus especial. En enero de 2003 entró en vigor una reforma que reemplazó los distritos por 204 municipios con competencias extendidas, denominados no oficialmente «distritos pequeños», que tomaron la mayor parte de la autoridad de los antiguos distritos. En 2007, no obstante, los límites de los distritos se reajustaron y 119 municipios cambiaron de distrito. (es)
 • In 1960, Czechoslovakia was re-divided into districts (okres, plural okresy) often without regard to traditional division and local relationships. In the area of the Czech Republic, there were 75 districts; a 76th Jeseník District was split in the 1990s from Šumperk District. Three consisted only of statutory cities (statutární města, sing. město) Brno, Ostrava and Plzeň which gained the status of districts only in 1971; the capital city of Prague (Hlavní město Praha) had a special status, but ten districts of Prague (obvody) were in some ways equivalent to okres. A reform in effect since January 2003 replaced the districts with 204 Municipalities with Extended Competence (obce s rozšířenou působností; also obce III. stupně - third-level municipalities, unofficially also called "little districts" (Czech: malé okresy) which took over most of the administration of the former district authorities. Some of these are further divided between Municipalities with Commissioned Local Authority (obce s pověřeným obecním úřadem, shortened to pověřená obec, pl. pověřené obce; "second-level municipalities"). The old districts still exist as territorial units and remain as seats of some of the offices, especially courts, police and archives. In 2007 the borders of the districts were slightly adjusted and 119 municipalities are now within different districts. (en)
 • Les districts de la République tchèque sont issus d'une division de la Tchécoslovaquie en 1960 (en tchèque : okres, au pluriel okresy). Cette nouvelle division n’a pas pris en compte les anciennes divisions traditionnelles et les liens locaux. En République tchèque il y avait 75 districts ; un 76e district, le district de Jeseník a été créé par la division du district de Šumperk. Trois étaient composés uniquement de villes statutaires (statutární města, sing. město) Brno, Ostrava et Plzeň qui obtinrent le statut de district en 1971. Prague (Hlavní město Praha) a un statut spécial, mais les dix districts de Prague (obvody) étaient, d'une certaine manière, équivalent aux okres. Une réforme entrée en vigueur en janvier 2003 remplaça les districts par 204 municipalités aux compétences étendues (obce s rozšířenou působností; also obce III. stupně), appelée non-officiellement « petits districts » (tchèque : malé okresy), qui prirent la majeure partie de l’autorité des anciens districts. Certaines de ces nouvelles municipalités ont elles-mêmes été divisées par des Commission d'autorité locale (obce s pověřeným obecním úřadem, ou plus simplement pověřená obec, pl. pověřené obce). Les anciens districts subsistent comme unité territoriale et restent le siège de certains bureaux, notamment des tribunaux. En 2007, les limites des districts ont légèrement été ajusté et il y a dorénavant 119 municipalités au sein de différents districts. (fr)
 • I distretti della Repubblica Ceca costituivano la suddivisione amministrativa di secondo livello del Paese fino alla fine del 2002. Il Paese era suddiviso in 73 distretti (okresy), 3 città statutarie con lo status di distretto (Brno, Ostrava e Plzeň). La città di Praga invece è parificata alle regioni (Hlavní město Praha); ciascun distretto formava un livello intermedio di governo locale, tra la regione (kraje) e i comuni (obece). Dal primo gennaio 2003 gli uffici dei distretti sono stati chiusi passando le competenze a livello comunale. Da quella data i distretti rimangono solo come notazione geografica e non più politica. (it)
 • Powiat (cz. okres) – jednostka podziału administracyjnego II stopnia w Czechach. Jednostkami podrzędnymi są gminy (cz. obec), a nadrzędnymi kraje. Powiaty obecnie nie mają samorządu. Na przełomie 2002 i 2003 roku w ramach reformy administracyjnej zniesiono urzędy na szczeblu powiatowym. Pozostały one wyłącznie jednostkami statystycznymi i organizacyjnymi służby zdrowia, obwodami sądów, prokuratury, organów władzy rządowej, niektórych jednostek organizacyjnych policji, a w razie potrzeby również innych instytucji. Kompetencje urzędów powiatowych przejęły kraje i gminy z rozszerzoną działalnością. Przed reformą na czele powiatów stał přednosta wyznaczany i odwoływany przez rząd centralny. W latach 1990–2002 funkcjonowało 76 powiatów. (pl)
 • Tsjechië bestaat uit 73 districten (okresy), meerdere statutaire steden met de status van district (Statutární města, enkelvoud Statutární město) en de stads-district-regio Praag (Hlavní město Praha). Officieel zijn de okresy in 2003 afgeschaft, maar de gebiedsindeling wordt nog veel gebruikt. (nl)
 • Em 1960, a Checoslováquia foi redividida em distritos (, plural okresy), muitas vezes sem levar em conta a divisão tradicional e as relações locais. Na área da atual República Checa, existia 75 distritos, um 76°, o distrito de Jeseník, foi criado na década de 1990 a partir do distrito de Šumperk. Três consistiam apenas de cidades estatutárias (Statutární města, singular město), Brno, Ostrava e Plzeň, que adquiriram o estatuto de distritos somente em 1971; a cidade capital de Praga (Hlavní město Praha) possuía um estatuto especial, porém, os dez (obvody) eram de certa forma equivalentes aos okres. Uma reforma em vigor desde janeiro de 2003, substituiu os distritos por 204 Municípios com Competência Estendida (obce s rozšířenou působností; também obce III. stupně - municípalidades de terceiro nível, extra-oficialmente também chamados de "pequenos distritos" - em tcheco/checo: malé okresy), que assumiram a maior parte da administração das antigas autoridades distritais. Alguns destes municípios estão subdivididos em Municípios com Autoridade Local Delegada (obce s pověřeným obecním úřadem, reduzido para pověřená obec, plural pověřené obce; "municípios de segundo nível"). Os antigos distritos ainda existem como unidades territoriais e permanecem como sede de alguns órgãos, sobretudo os tribunais. Em 2007, os limites dos distritos foram ligeiramente ajustados de modo que 119 municípios estão agora dentro de diferentes distritos. (pt)
 • Районы Чехии (okresy, ед. ч. okres) — административные единицы Чехии второго уровня. Чехия состоит из 13 краёв (областей) (kraje, ед. ч. — kraj) и столицы (hlavní město). Края, в свою очередь, делятся на 77 районов. Районы состоят из муниципалитетов (общин) (obce, ед. ч. obec). (ru)
 • У 1960 році Чехословаччина була перерозподілена на округи (okres, множ. okresy ) часто без врахування традиційного поділу та місцевих відносин. На території Чехії було 75 округів; у 1990-х рр. був доданий 76-й округ Єсеник, який був виділений з округа Шумперк. Три складалися виключно з статутних міст (statutární města, одн. město ) Брно, Острава і Плзень які отримали статус округів лише в 1971 році; столиця Прага (Hlavní město Praha) мав особливий статус, але десять районів Праги ( obvody ) були в певному сенсі еквівалентними округам. Реформа, що діє з січня 2003 року, замінила округи на 204 «громади (муніципалітети) з розширеною компетенцією» (obce s rozšířenou působností, а також obce III. stupně — муніципалітети третього рівня, які неофіційно називалися також «маленькими округами»(malé okresy), які взяли на себе більшу частину адміністрації колишньої окружної влади. Деякі з них далі розподіляються між «муніципалітетами з уповноваженими місцевими органами влади» (obce s pověřeným obecním úřadem, скорочені до pověřená obec, множ. pověřené obce ; «громади (муніципалітети) другого рівня»). Старі округи як і раніше існують як територіальні одиниці і залишаються місцями деяких закладів, як-от суди, поліція, та архіви. У 2007 році кордони округів були злегка відрегульовані і 119 громад (муніципалітетів) зараз перебувають у різних округах. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 5300318 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 9545 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 948422082 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:altName
 • Okresy (en)
 • Okresy České Republiky (en)
dbp:currentNumber
 • 76 (xsd:integer)
dbp:endDate
 • 2003 (xsd:integer)
dbp:exofficio
dbp:name
 • Districts of the Czech Republic (en)
dbp:numberDate
 • 2003 (xsd:integer)
dbp:startDate
 • 1960 (xsd:integer)
dbp:status
 • still exist as territorial units (en)
dbp:subdivision
 • Municipalities with Extended Competence (en)
dbp:territory
dbp:upperUnit
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • مقاطعات جمهورية التشيك تسمى الواحدة منها في اللغة التشيكية باسم أوكريس (okres) والجمع (okresy)، هو تقسيم إداري في جمهورية التشيك للأقاليم بحيث أن المجموع النهائي (آخر تعديل تم سنة 2003) يبلغ 76. (ar)
 • Powiat (cz. okres) – jednostka podziału administracyjnego II stopnia w Czechach. Jednostkami podrzędnymi są gminy (cz. obec), a nadrzędnymi kraje. Powiaty obecnie nie mają samorządu. Na przełomie 2002 i 2003 roku w ramach reformy administracyjnej zniesiono urzędy na szczeblu powiatowym. Pozostały one wyłącznie jednostkami statystycznymi i organizacyjnymi służby zdrowia, obwodami sądów, prokuratury, organów władzy rządowej, niektórych jednostek organizacyjnych policji, a w razie potrzeby również innych instytucji. Kompetencje urzędów powiatowych przejęły kraje i gminy z rozszerzoną działalnością. Przed reformą na czele powiatów stał přednosta wyznaczany i odwoływany przez rząd centralny. W latach 1990–2002 funkcjonowało 76 powiatów. (pl)
 • Tsjechië bestaat uit 73 districten (okresy), meerdere statutaire steden met de status van district (Statutární města, enkelvoud Statutární město) en de stads-district-regio Praag (Hlavní město Praha). Officieel zijn de okresy in 2003 afgeschaft, maar de gebiedsindeling wordt nog veel gebruikt. (nl)
 • Районы Чехии (okresy, ед. ч. okres) — административные единицы Чехии второго уровня. Чехия состоит из 13 краёв (областей) (kraje, ед. ч. — kraj) и столицы (hlavní město). Края, в свою очередь, делятся на 77 районов. Районы состоят из муниципалитетов (общин) (obce, ед. ч. obec). (ru)
 • Els districtes de la República Txeca són les unitats administratives per sota de les regions i per sobre dels municipis, segons una reforma territorial de Txecoslovàquia el 1960. Aquesta divisió no tingué en compte les antigues divisions tradicionals i els llaços locals. A la República Txeca hi havia 75 districtes, i un 76è districte, el de Jeseník, fou creat per la divisió del de Šumperk. Tres districtes queden formats únicament per una ciutat estatutària, Brno, Ostrava i Plzeň, que obtingueren l'estatus de districte el 1971. Praga té un estatus especial. (ca)
 • Okresy v České republice jsou územní jednotky středního stupně, na něž se dělí území státu podle zákona o územním členění státu. Zároveň jsou menšími správními jednotkami (LAU 1) Evropské unie. Název každého okresu je jedinečný v rámci celé republiky. Česká republika má (od vzniku okresu Jeseník 1. ledna 1996) celkem 76 okresů, hlavní město Praha nepatří do žádného z nich. (cs)
 • In 1960, Czechoslovakia was re-divided into districts (okres, plural okresy) often without regard to traditional division and local relationships. In the area of the Czech Republic, there were 75 districts; a 76th Jeseník District was split in the 1990s from Šumperk District. Three consisted only of statutory cities (statutární města, sing. město) Brno, Ostrava and Plzeň which gained the status of districts only in 1971; the capital city of Prague (Hlavní město Praha) had a special status, but ten districts of Prague (obvody) were in some ways equivalent to okres. (en)
 • Los distritos de la República Checa (en checo: okres, plural okresy) son las unidades administrativas por debajo de las regiones y por encima de los municipios, según una reforma territorial de Checoslovaquia de 1960. Esta división no tuvo en cuenta las antiguas divisiones tradicionales y los lazos locales. En la República Checa había 75 distritos, y un 76.º distrito,​ el de Jeseník, se creó por la división del de Šumperk. Tres distritos están formados únicamente por una ciudad estatutaria: Brno, Ostrava y Pilsen, que obtuvieron el estatus de distrito en 1971. Praga tiene un estatus especial. (es)
 • Les districts de la République tchèque sont issus d'une division de la Tchécoslovaquie en 1960 (en tchèque : okres, au pluriel okresy). Cette nouvelle division n’a pas pris en compte les anciennes divisions traditionnelles et les liens locaux. En République tchèque il y avait 75 districts ; un 76e district, le district de Jeseník a été créé par la division du district de Šumperk. Trois étaient composés uniquement de villes statutaires (statutární města, sing. město) Brno, Ostrava et Plzeň qui obtinrent le statut de district en 1971. Prague (Hlavní město Praha) a un statut spécial, mais les dix districts de Prague (obvody) étaient, d'une certaine manière, équivalent aux okres. (fr)
 • I distretti della Repubblica Ceca costituivano la suddivisione amministrativa di secondo livello del Paese fino alla fine del 2002. Il Paese era suddiviso in 73 distretti (okresy), 3 città statutarie con lo status di distretto (Brno, Ostrava e Plzeň). La città di Praga invece è parificata alle regioni (Hlavní město Praha); ciascun distretto formava un livello intermedio di governo locale, tra la regione (kraje) e i comuni (obece). (it)
 • Em 1960, a Checoslováquia foi redividida em distritos (, plural okresy), muitas vezes sem levar em conta a divisão tradicional e as relações locais. Na área da atual República Checa, existia 75 distritos, um 76°, o distrito de Jeseník, foi criado na década de 1990 a partir do distrito de Šumperk. Três consistiam apenas de cidades estatutárias (Statutární města, singular město), Brno, Ostrava e Plzeň, que adquiriram o estatuto de distritos somente em 1971; a cidade capital de Praga (Hlavní město Praha) possuía um estatuto especial, porém, os dez (obvody) eram de certa forma equivalentes aos okres. (pt)
 • У 1960 році Чехословаччина була перерозподілена на округи (okres, множ. okresy ) часто без врахування традиційного поділу та місцевих відносин. На території Чехії було 75 округів; у 1990-х рр. був доданий 76-й округ Єсеник, який був виділений з округа Шумперк. Три складалися виключно з статутних міст (statutární města, одн. město ) Брно, Острава і Плзень які отримали статус округів лише в 1971 році; столиця Прага (Hlavní město Praha) мав особливий статус, але десять районів Праги ( obvody ) були в певному сенсі еквівалентними округам. (uk)
rdfs:label
 • Districts of the Czech Republic (en)
 • مقاطعات جمهورية التشيك (ar)
 • Districtes de la República Txeca (ca)
 • Okresy v Česku (cs)
 • Distritos de la República Checa (es)
 • Districts de la République tchèque (fr)
 • Distretti della Repubblica Ceca (it)
 • Districten van Tsjechië (nl)
 • Powiat (Czechy) (pl)
 • Distritos da República Checa (pt)
 • Районы Чехии (ru)
 • Округи Чехії (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:type of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:settlementType of
is dbp:subdivision of
is dbp:subdivisionType of
is foaf:primaryTopic of