Dependency grammar (DG) is a class of modern grammatical theories that are all based on the dependency relation (as opposed to the constituency relation of phrase structure) and that can be traced back primarily to the work of Lucien Tesnière. Dependency is the notion that linguistic units, e.g. words, are connected to each other by directed links. The (finite) verb is taken to be the structural center of clause structure. All other syntactic units (words) are either directly or indirectly connected to the verb in terms of the directed links, which are called dependencies. DGs are distinct from phrase structure grammars, since DGs lack phrasal nodes, although they acknowledge phrases. A dependency structure is determined by the relation between a word (a head) and its dependents. Dependenc

Property Value
dbo:abstract
 • Závislostní neboli dependenční syntax je druh syntaxe (neboli větné stavby), která se zabývá závislostními vztahy mezi výrazy ve větě, resp. souvětí, tedy elementárními syntaktickými jednotkami (větnými členy, případně větami). Zakladatelem závislostní syntaxe je francouzský lingvista . Do českého prostředí se závislostní syntax dostala skrze práci Vladimíra Šmilauera a je dodnes v české lingvistice považována za standard s velmi širokou aplikací. Základy závislostní syntaxe se vyučují na základních a středních školách. Závislostní syntax je použita pro popis české syntaxe v tzv. akademické Mluvnici češtiny. Na závislostní syntaxi je založen vytvořený v 60. letech 20. století Petrem Sgallem[zdroj?], který je v dnešní době uplatňován v (nejen české) komputační a korpusové lingvistice. (cs)
 • Dependogramatikoj kontribuas al lingvoscienco per aparta modelo de sintakso. (eo)
 • Dependenzgrammatik bezeichnet eine Form der Grammatik. Sie untersucht die hierarchische Struktur von Sätzen ausgehend von wechselseitigen Abhängigkeiten (Dependenzstruktur). Dependenz bedeutet demnach die Abhängigkeit eines Wortes (des regierten Wortes bzw. des Dependens) von einem anderen Wort (dem regierenden Wort bzw. dem Regens). Eine dependenzielle Grammatik unterscheidet sich gegenüber der Phrasenstrukturgrammatik (=Konstituentengrammatik) durch die Abwesenheit phrasaler Knoten in der analysierten Struktur. Die Dependenzgrammatik wurde von Lucien Tesnière (1893–1954) begründet, ist im Ansatz aber auch schon im Mittelalter bei Thomas von Erfurt zu finden. (de)
 • Dependency grammar (DG) is a class of modern grammatical theories that are all based on the dependency relation (as opposed to the constituency relation of phrase structure) and that can be traced back primarily to the work of Lucien Tesnière. Dependency is the notion that linguistic units, e.g. words, are connected to each other by directed links. The (finite) verb is taken to be the structural center of clause structure. All other syntactic units (words) are either directly or indirectly connected to the verb in terms of the directed links, which are called dependencies. DGs are distinct from phrase structure grammars, since DGs lack phrasal nodes, although they acknowledge phrases. A dependency structure is determined by the relation between a word (a head) and its dependents. Dependency structures are flatter than phrase structures in part because they lack a finite verb phrase constituent, and they are thus well suited for the analysis of languages with free word order, such as Czech or Warlpiri. (en)
 • La gramática valencial o gramática de dependencias, como también se le ha llamado, es el modelo teórico propuesto por el lingüista francés Lucien Tesnière. La base fundamental de este modelo es el considerar no sólo los elementos léxicos que integran la estructura sintáctica, sino también las relaciones existentes entre ellos. De acuerdo con esta teoría, existe un vínculo que relaciona las ideas expresadas por las palabras para formar un pensamiento organizado. Este vínculo es denominado conexión. Las conexiones operan de manera jerárquica, así, al unir dos elementos, uno va a ser considerado como regente y el otro como regido. Cuando un regente tiene varios regidos se construye un nudo, los cuales se escalonan en un complejo sistema de dependencias, el cual culmina en el nudo central. De este nudo central depende un grupo de elementos imprescindibles denominados . Ellos actúan en la acción del verbo, la palabra más importante de la proposición. Hay otros elementos de carácter prescindible denominados , pues no participan de la acción, solo la ubican en una determinada circunstancia. El número de posibles actuantes es tres: (1) sujeto, (2) complemento objeto y (3) complemento de atribución. La presencia o ausencia de ellos conforma la valencia. Un verbo como dar posee tres valencias, o es trivalente, pues rige los tres actuantes. De este modo, hay verbos avalentes (llover, tronar), monovalentes (ir, dormir), bivalentes (pensar, ver) y trivalentes (dar, otorgar). El punto culminante del análisis lo proporciona la representación de todo lo dicho a través de un estema, o gráfico de dependencias. * Datos: Q674834 (es)
 • On désigne par grammaire de dépendance une approche à la syntaxe fondée par Lucien Tesnière. Elle se distingue par la place centrale donnée à une structure hiérarchique, appelée Stemma par Lucien Tesnière, mais plus connue aujourd'hui sous le terme d'arbre de dépendance. L'arbre de dépendance est un arbre, au sens mathématique du terme, représentant les liens syntaxiques entre les mots d'une phrase.Les grammaires de dépendance ne réfèrent donc pas à un cadre théorique restreint, mais la notion de dépendance peut être explicite ou implicite dans la formalisation des règles syntaxiques. Les sommets d'un arbre de dépendance sont les mots ou morphèmes d'une phrase, les arêtes sont habituellement étiquetées par des fonctions syntaxiques. Parmi les fonctions syntaxiques émanant d'un verbe, par exemple, on trouve ses arguments syntaxiques (son sujet, son objet direct et d'autres éléments de sa valence) et les modifications (aussi appelées circonstanciels ou ajouts) du verbe. (fr)
 • 依存文法(いそんぶんぽう、dependency grammar)は、ルシアン・テニエール (en:Lucien Tesnière) によって開発された文法理論。(文脈依存文法とは直接は無関係である) (ja)
 • 의존 문법은 에 의해 발전된통사 이론의 하나이다. 과 구별되는 점은구 노드(phrase node)가 없다는 것이다. 구조는단어(핵)와 그 의존 요소 사이의 관계에 의해 결정된다.의존 문법은 특정한 어순을 제한하지 않기 때문에자유 어순 언어를 설명하는 데에 적합하다. (Algebraic syntax)과 (Extensible Dependency Grammar)은 의존 문법의 한 유형이다.링크 문법(Link Grammar)은 의존 문법과 유사하지만 단어들 사이의 관계에 방향성이 존재하고 핵-의존어 관계가 없다는점에서 다르다. (ko)
 • De dependentiegrammatica ofwel valentiegrammatica is een met name door uitgewerkt alternatief grammaticamodel binnen de syntaxis. Een soort eerste aanzet ertoe werd reeds in de Middeleeuwen gegeven door . (nl)
 • Грамма́тика зави́симостей — одна из формальных , разработанных в рамках структурного синтаксиса (наряду с грамматикой составляющих). Представляет строй предложения в виде иерархии компонентов, между которыми установлено отношение . Таким образом, структура предложения рассматривается в терминах вершин и зависимых. Современная грамматика зависимостей в значительной степени основывается на идеях Л. Теньера. Грамматикой зависимостей в узком смысле называется теория синтаксической структуры предложения, в которой все связи в предложении рассматриваются как подчинительные, вершиной предложения признаётся сказуемое или его знаменательная часть, а предлоги описываются как управляющие связанными с ними формами существительных. (ru)
 • Dependensgrammatik är ett sätt att representera syntaktisk struktur. Som upphovsman räknas den franske lingvisten Lucien Tesnière. Dependensgrammatik har sedan 1960-talet använts för beskrivning av naturliga språk framför allt inom central- och östeuropeisk lingvistik. Den har också en plats inom formell grammatik. Det är lämpligt att beskriva dependensgrammatik, förkortad DG, genom jämförelse med den mer kända och etablerade frasstrukturgrammatiken, förkortad PSG (Phrase Structure Grammar). I båda fallen avbildas strukturen med hjälp av ett syntaktiskt träd, men medan i PSG icke-terminala noder utgörs av fraser samt av toppnoden S (sats) utgörs noderna i DG genomgående av ord (i vissa versioner kan dock en prepositionsfras bilda en nod). De vertikala relationerna mellan noderna (grafens kanter) har olika innebörd. I PSG är det fråga om och precisering, i DG däremot om dependens, alltså beroende: den undre noden är avhängig av den övre. Eftersom trädet bara har en toppnod och denna i DG besätts av ett ord måste synen på satsens grundläggande struktur såsom exocentrisk överges. I stället för att som i traditionell lingvistik och i PSG betrakta subjekt och predikat som sidoordnade, intar i DG det finita verbet toppnoden, vilket leder till att subjektet blir ett underordnat led vid sidan av ev. andra led (objekt etc.), i likhet med till exempel predikatlogikens argument. Underordnade led i DG kallas ibland dependenter. Tesnières egen terminologi var aktanter resp. cirkonstanter, varvid de förra, men inte de senare, är lexikaliskt framkallade av huvudordet. Se även valens (lingvistik). (sv)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1060031 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 33119 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 983330029 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Dependogramatikoj kontribuas al lingvoscienco per aparta modelo de sintakso. (eo)
 • 依存文法(いそんぶんぽう、dependency grammar)は、ルシアン・テニエール (en:Lucien Tesnière) によって開発された文法理論。(文脈依存文法とは直接は無関係である) (ja)
 • 의존 문법은 에 의해 발전된통사 이론의 하나이다. 과 구별되는 점은구 노드(phrase node)가 없다는 것이다. 구조는단어(핵)와 그 의존 요소 사이의 관계에 의해 결정된다.의존 문법은 특정한 어순을 제한하지 않기 때문에자유 어순 언어를 설명하는 데에 적합하다. (Algebraic syntax)과 (Extensible Dependency Grammar)은 의존 문법의 한 유형이다.링크 문법(Link Grammar)은 의존 문법과 유사하지만 단어들 사이의 관계에 방향성이 존재하고 핵-의존어 관계가 없다는점에서 다르다. (ko)
 • De dependentiegrammatica ofwel valentiegrammatica is een met name door uitgewerkt alternatief grammaticamodel binnen de syntaxis. Een soort eerste aanzet ertoe werd reeds in de Middeleeuwen gegeven door . (nl)
 • Závislostní neboli dependenční syntax je druh syntaxe (neboli větné stavby), která se zabývá závislostními vztahy mezi výrazy ve větě, resp. souvětí, tedy elementárními syntaktickými jednotkami (větnými členy, případně větami). (cs)
 • Dependenzgrammatik bezeichnet eine Form der Grammatik. Sie untersucht die hierarchische Struktur von Sätzen ausgehend von wechselseitigen Abhängigkeiten (Dependenzstruktur). Dependenz bedeutet demnach die Abhängigkeit eines Wortes (des regierten Wortes bzw. des Dependens) von einem anderen Wort (dem regierenden Wort bzw. dem Regens). Eine dependenzielle Grammatik unterscheidet sich gegenüber der Phrasenstrukturgrammatik (=Konstituentengrammatik) durch die Abwesenheit phrasaler Knoten in der analysierten Struktur. (de)
 • Dependency grammar (DG) is a class of modern grammatical theories that are all based on the dependency relation (as opposed to the constituency relation of phrase structure) and that can be traced back primarily to the work of Lucien Tesnière. Dependency is the notion that linguistic units, e.g. words, are connected to each other by directed links. The (finite) verb is taken to be the structural center of clause structure. All other syntactic units (words) are either directly or indirectly connected to the verb in terms of the directed links, which are called dependencies. DGs are distinct from phrase structure grammars, since DGs lack phrasal nodes, although they acknowledge phrases. A dependency structure is determined by the relation between a word (a head) and its dependents. Dependenc (en)
 • La gramática valencial o gramática de dependencias, como también se le ha llamado, es el modelo teórico propuesto por el lingüista francés Lucien Tesnière. La base fundamental de este modelo es el considerar no sólo los elementos léxicos que integran la estructura sintáctica, sino también las relaciones existentes entre ellos. De acuerdo con esta teoría, existe un vínculo que relaciona las ideas expresadas por las palabras para formar un pensamiento organizado. Este vínculo es denominado conexión. * Datos: Q674834 (es)
 • On désigne par grammaire de dépendance une approche à la syntaxe fondée par Lucien Tesnière. Elle se distingue par la place centrale donnée à une structure hiérarchique, appelée Stemma par Lucien Tesnière, mais plus connue aujourd'hui sous le terme d'arbre de dépendance. (fr)
 • Грамма́тика зави́симостей — одна из формальных , разработанных в рамках структурного синтаксиса (наряду с грамматикой составляющих). Представляет строй предложения в виде иерархии компонентов, между которыми установлено отношение . Таким образом, структура предложения рассматривается в терминах вершин и зависимых. Современная грамматика зависимостей в значительной степени основывается на идеях Л. Теньера. (ru)
 • Dependensgrammatik är ett sätt att representera syntaktisk struktur. Som upphovsman räknas den franske lingvisten Lucien Tesnière. Dependensgrammatik har sedan 1960-talet använts för beskrivning av naturliga språk framför allt inom central- och östeuropeisk lingvistik. Den har också en plats inom formell grammatik. Underordnade led i DG kallas ibland dependenter. Tesnières egen terminologi var aktanter resp. cirkonstanter, varvid de förra, men inte de senare, är lexikaliskt framkallade av huvudordet. Se även valens (lingvistik). (sv)
rdfs:label
 • Závislostní syntax (cs)
 • Dependenzgrammatik (de)
 • Dependency grammar (en)
 • Dependogramatikoj (eo)
 • Gramática valencial (es)
 • Grammaire de dépendance (fr)
 • 依存文法 (ja)
 • 의존 문법 (ko)
 • Dependentiegrammatica (nl)
 • Dependensgrammatik (sv)
 • Грамматика зависимостей (ru)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:notableIdea of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:data of
is dbp:notableIdeas of
is foaf:primaryTopic of