About: Debasement

An Entity of Type: company, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Znehodnocení mince či měny v přísném smyslu slova znamená snížení obsahu drahých kovů v minci, a tím pádem snížení jeho hmotnosti a hodnoty.

Property Value
dbo:abstract
 • L'adulteració de la moneda o enviliment de la moneda és la degradació d'una moneda metàl·lica reduint-ne la proporció de metalls nobles en l'aliatge, és a dir, disminuint-ne la llei. Els metalls nobles solen ser or o plata. També se sol denominar adulteració de la moneda l'emissió de monedes del mateix valor nominal però de menor pes. No s'ha de confondre l'adulteració de la moneda amb la devaluació, que es refereix a la relació entre monedes, ni amb la depreciació d'una moneda causada per un excés d'oferta monetària en relació amb la demanda. La depreciació es refereix a la disminució del poder adquisitiu que es manifesta generalment a través de la inflació. L'adulteració de la moneda fou realitzada pels governs en manar encunyar (en general subreptíciament) monedes de llei inferior. D'aquesta manera, amb la mateixa quantitat de metalls nobles es podien encunyar més monedes. La versió moderna de l'adulteració és la depreciació monetària causada per una emissió excessiva de paper moneda. Els perjudicats són, en tots els casos, els habitants del país, a causa de la inflació, que en general perjudica més els sectors de menors ingressos. Si la moneda és d'ús obligat, se'n solen beneficiar els deutors i en solen sortir perjudicats els creditors. (ca)
 • Znehodnocení mince či měny v přísném smyslu slova znamená snížení obsahu drahých kovů v minci, a tím pádem snížení jeho hmotnosti a hodnoty. (cs)
 • Unter Münzentwertung versteht man die Verringerung des Edelmetallfeingehaltes eines Münznominals zur Zeit der Kurantmünzen. Diese Entwertung verlief meist schleichend über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte und hatte meist die betrügerische Absicht der Geldvermehrung des Münzherrn gegenüber seinen Bürgern zum Hintergrund. In Krisenzeiten wie zur Zeit der Schinderlinge oder zur Kipper- und Wipperzeit konnte dieser Zeitraum auch nur wenige Monate betragen. Der Gewinn des Münzherrn lag im zeitlichen Vorsprung der Kenntnis der Münzentwertung gegenüber seinen Bürgern, so dass die Preiserhöhungen erst später für ihn wirksam wurden. Tragen mussten die Folgen der Münzentwertung (Inflation) immer die einfachen und ungebildeten Volksschichten (siehe auch Ephraimiten und Münzstätte Leipzig: Unter preußischer Besatzung). Kleinmünzen waren wesentlich häufiger von der Münzentwertung betroffen als Großmünzen. Ausdruck von Münzentwertung war, dass z. B. der Pfennig von einer Kurantmünze im Mittelalter bis zur kupfernen Scheidemünze absank. Häufig entstanden nach bestimmten Zeitabschnitten „Mehrfache“ des einstmaligen hochwertigen Nominals, die dann wiederum im Laufe der Zeit einer Münzentwertung unterlagen. Siehe auch Schilling. Einige Münzsorten waren von Münzentwertungen weitgehend ausgenommen, z. B. Dukaten. (de)
 • Se denomina Envilecimiento de la moneda (en inglés debasement, en alemán Münzentwertung, en italiano svilimento della moneta) a la degradación de una moneda metálica reduciendo su proporción de metal fino en la aleación, o sea disminuyendo su ley. El metal fino se refiere generalmente al oro o a la plata. También se suele denominar envilecimiento de la moneda a la emisión de monedas del mismo valor nominal pero de menor peso. No se debe confundir envilecimiento de la moneda con devaluación, que se refiere a la relación entre monedas, ni con la depreciación de una moneda causada por un exceso de oferta de dinero en relación a la demanda del mismo. La depreciación se refiere a la disminución del poder adquisitivo que se manifiesta generalmente a través de la inflación. El envilecimiento de la moneda fue realizada por los gobiernos al mandar acuñar –por lo general subrepticiamente- monedas de ley inferior. De esta manera, con la misma cantidad de metal fino se podían acuñar más monedas. La versión moderna del envilecimiento es la depreciación monetaria causada por una excesiva emisión de papel moneda. Los perjudicados son, en todos los casos, los habitantes del país, debido a la inflación, que en general perjudica más a los sectores de menores ingresos. Si el curso de la moneda es forzoso, suelen beneficiarse los deudores y perjudicarse los acreedores. (es)
 • Debasement adalah praktik merendahkan nilai mata uang. Praktik tersebut biasanya dilakukan berkenaan dengan seperti koin emas atau perak. Koin dikatakan debased jika kadar emas, perak, perunggu atau nikel dikurangi. (in)
 • Lo svilimento è l'abbassamento progressivo del valore intrinseco di una valuta. È particolarmente utilizzato in riferimento a come monete d'oro o d'argento. Si dice che una moneta sia "svilita" se la quantità di oro, argento, rame o nichel è ridotta. (it)
 • Psucie monety – w ścisłym znaczeniu tego sformułowania to obniżanie zawartości szlachetnego kruszcu w monecie i zmniejszanie jej ciężaru. Zjawisko to było bezpośrednio związane z pieniądzem kruszcowym, bitym przez państwowe mennice, na których odbita pieczęć (najczęściej władcy) miała gwarantować odpowiednią zawartość kruszcu w monecie. Ponieważ jednak wartość była denominowana przez władcę (np. 1 floren), to o wartości monety decydował nominał, a nie zawartość kruszcu. Dlatego też starano się odzyskiwać część kruszcu użytego do wyrobu monety, najczęściej poprzez skrawanie jego krawędzi. Taka moneta miała taką samą wartość nominalną (wybitą na awersie), jednak osoba psująca monetę odzyskiwała część kruszcu, która również miała swoją wartość. Mennice zabezpieczały się do pewnego stopnia przed tym procederem w ten sposób, że bite monety posiadały znamiona na krawędziach (np. w postaci „ząbków”), które ujawniłyby każdą próbę skrawania brzegu monety. Wiele współczesnych monet do dziś posiada takie znamiona na krawędziach, będące pozostałością dawnych zabezpieczeń przed psuciem pieniądza. Znamiona na rancie zostały wprowadzone przez Isaaca Newtona, który w latach 1696-1701 był zarządcą Mennicy Królewskiej w Londynie. Można też mówić o psuciu pieniądza w sytuacji podejmowania decyzji makroekonomicznych powodujących znaczny spadek siły nabywczej pieniądza (inflacja). (pl)
 • Muntontwaarding is het dalen van de intrinsieke waarde van munten van edelmetaal ten opzichte van de nominale waarde (de waarde die op de munt vermeld staat). Deze ontwaarding werd historisch vaak veroorzaakt door het gebruik van muntheren om in tijden van schaarste of crisis het metaal in de munten (heimelijk) te vervangen door een legering met goedkopere metalen (bijv. brons of tin in plaats van goud of zilver). Muntontwaarding stelt de muntheer in staat een winst te maken op de muntproductie, sleischat genaamd. De wet van Gresham voorspelt dat de aangelengde munten de volwaardige uit de circulatie zullen verdrukken. Op de lange termijn leidt muntontwaarding tot inflatie (prijsstijgingen). Dit effect treedt echter niet onmiddellijk op, aangezien de goedkoper geproduceerde munten een fiduciaire waarde kunnen behouden: de uitgevende overheid verplicht zich immers om de munten tegen hun nominale waarde te accepteren. Al in de Griekse oudheid zijn voorbeelden van dit effect te vinden. De inflatie trad uiteindelijk toch op, omdat de fiduciaire waarde ophield bij de grenzen van de stadstaat en de waarde van "buitenlandse" valuta vaak door weging werd vastgesteld. (nl)
 • Порча монет — неофициальное, необъявленное уменьшение государственной властью веса монет или содержания благородных металлов при сохранении нарицательной стоимости монет. Порчу монет не следует путать с такими понятиями, как: * девальвация — официальное уменьшение государственной властью содержания благородных металлов в монетах при сохранении их нарицательной стоимости или понижение номинальной стоимости уже выпущенных в обращение низкопробных монет; * обрезывание монет — стихийное, непосредственно в процессе обращения монет уменьшение их веса различными механическими способами. Однако часто девальвация и обрезывание рассматриваются как составляющие длительного процесса порчи монет. (ru)
 • Псува́ння моне́т (англ. Debasement) — неофіційне, неоголошене зменшення державною владою ваги або проби благородного металу монет при збереженні їх попередньої номінальної вартості з метою отримання прибутку. Псування монет не слід плутати з такими поняттями, як: * девальвація — офіційне зменшення державною владою вмісту благородних металів у грошовій одиниці національної валюти при збереженні її номінальної вартості або зниження її офіційного курсу до іноземних валют; * (англ. clipping of coin) — стіхійне зменшення ваги монет, що перебувають в обігу, різними механічними способами (відпилювання, свердління, обрізання ножицями тощо) зі зловмисними цілями. Однак часто девальвація і обрізування можуть розглядатись як складові тривалого процесу псування монет. (uk)
 • L'adulteració de la moneda o enviliment de la moneda és la degradació d'una moneda metàl·lica reduint-ne la proporció de metalls nobles en l'aliatge, és a dir, disminuint-ne la llei. Els metalls nobles solen ser or o plata. També se sol denominar adulteració de la moneda l'emissió de monedes del mateix valor nominal però de menor pes. No s'ha de confondre l'adulteració de la moneda amb la devaluació, que es refereix a la relació entre monedes, ni amb la depreciació d'una moneda causada per un excés d'oferta monetària en relació amb la demanda. La depreciació es refereix a la disminució del poder adquisitiu que es manifesta generalment a través de la inflació. L'adulteració de la moneda fou realitzada pels governs en manar encunyar (en general subreptíciament) monedes de llei inferior. D'aquesta manera, amb la mateixa quantitat de metalls nobles es podien encunyar més monedes. La versió moderna de l'adulteració és la depreciació monetària causada per una emissió excessiva de paper moneda. Els perjudicats són, en tots els casos, els habitants del país, a causa de la inflació, que en general perjudica més els sectors de menors ingressos. Si la moneda és d'ús obligat, se'n solen beneficiar els deutors i en solen sortir perjudicats els creditors. (ca)
 • Znehodnocení mince či měny v přísném smyslu slova znamená snížení obsahu drahých kovů v minci, a tím pádem snížení jeho hmotnosti a hodnoty. (cs)
 • Unter Münzentwertung versteht man die Verringerung des Edelmetallfeingehaltes eines Münznominals zur Zeit der Kurantmünzen. Diese Entwertung verlief meist schleichend über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte und hatte meist die betrügerische Absicht der Geldvermehrung des Münzherrn gegenüber seinen Bürgern zum Hintergrund. In Krisenzeiten wie zur Zeit der Schinderlinge oder zur Kipper- und Wipperzeit konnte dieser Zeitraum auch nur wenige Monate betragen. Der Gewinn des Münzherrn lag im zeitlichen Vorsprung der Kenntnis der Münzentwertung gegenüber seinen Bürgern, so dass die Preiserhöhungen erst später für ihn wirksam wurden. Tragen mussten die Folgen der Münzentwertung (Inflation) immer die einfachen und ungebildeten Volksschichten (siehe auch Ephraimiten und Münzstätte Leipzig: Unter preußischer Besatzung). Kleinmünzen waren wesentlich häufiger von der Münzentwertung betroffen als Großmünzen. Ausdruck von Münzentwertung war, dass z. B. der Pfennig von einer Kurantmünze im Mittelalter bis zur kupfernen Scheidemünze absank. Häufig entstanden nach bestimmten Zeitabschnitten „Mehrfache“ des einstmaligen hochwertigen Nominals, die dann wiederum im Laufe der Zeit einer Münzentwertung unterlagen. Siehe auch Schilling. Einige Münzsorten waren von Münzentwertungen weitgehend ausgenommen, z. B. Dukaten. (de)
 • Se denomina Envilecimiento de la moneda (en inglés debasement, en alemán Münzentwertung, en italiano svilimento della moneta) a la degradación de una moneda metálica reduciendo su proporción de metal fino en la aleación, o sea disminuyendo su ley. El metal fino se refiere generalmente al oro o a la plata. También se suele denominar envilecimiento de la moneda a la emisión de monedas del mismo valor nominal pero de menor peso. No se debe confundir envilecimiento de la moneda con devaluación, que se refiere a la relación entre monedas, ni con la depreciación de una moneda causada por un exceso de oferta de dinero en relación a la demanda del mismo. La depreciación se refiere a la disminución del poder adquisitivo que se manifiesta generalmente a través de la inflación. El envilecimiento de la moneda fue realizada por los gobiernos al mandar acuñar –por lo general subrepticiamente- monedas de ley inferior. De esta manera, con la misma cantidad de metal fino se podían acuñar más monedas. La versión moderna del envilecimiento es la depreciación monetaria causada por una excesiva emisión de papel moneda. Los perjudicados son, en todos los casos, los habitantes del país, debido a la inflación, que en general perjudica más a los sectores de menores ingresos. Si el curso de la moneda es forzoso, suelen beneficiarse los deudores y perjudicarse los acreedores. (es)
 • Debasement adalah praktik merendahkan nilai mata uang. Praktik tersebut biasanya dilakukan berkenaan dengan seperti koin emas atau perak. Koin dikatakan debased jika kadar emas, perak, perunggu atau nikel dikurangi. (in)
 • Lo svilimento è l'abbassamento progressivo del valore intrinseco di una valuta. È particolarmente utilizzato in riferimento a come monete d'oro o d'argento. Si dice che una moneta sia "svilita" se la quantità di oro, argento, rame o nichel è ridotta. (it)
 • Psucie monety – w ścisłym znaczeniu tego sformułowania to obniżanie zawartości szlachetnego kruszcu w monecie i zmniejszanie jej ciężaru. Zjawisko to było bezpośrednio związane z pieniądzem kruszcowym, bitym przez państwowe mennice, na których odbita pieczęć (najczęściej władcy) miała gwarantować odpowiednią zawartość kruszcu w monecie. Ponieważ jednak wartość była denominowana przez władcę (np. 1 floren), to o wartości monety decydował nominał, a nie zawartość kruszcu. Dlatego też starano się odzyskiwać część kruszcu użytego do wyrobu monety, najczęściej poprzez skrawanie jego krawędzi. Taka moneta miała taką samą wartość nominalną (wybitą na awersie), jednak osoba psująca monetę odzyskiwała część kruszcu, która również miała swoją wartość. Mennice zabezpieczały się do pewnego stopnia przed tym procederem w ten sposób, że bite monety posiadały znamiona na krawędziach (np. w postaci „ząbków”), które ujawniłyby każdą próbę skrawania brzegu monety. Wiele współczesnych monet do dziś posiada takie znamiona na krawędziach, będące pozostałością dawnych zabezpieczeń przed psuciem pieniądza. Znamiona na rancie zostały wprowadzone przez Isaaca Newtona, który w latach 1696-1701 był zarządcą Mennicy Królewskiej w Londynie. Można też mówić o psuciu pieniądza w sytuacji podejmowania decyzji makroekonomicznych powodujących znaczny spadek siły nabywczej pieniądza (inflacja). (pl)
 • Muntontwaarding is het dalen van de intrinsieke waarde van munten van edelmetaal ten opzichte van de nominale waarde (de waarde die op de munt vermeld staat). Deze ontwaarding werd historisch vaak veroorzaakt door het gebruik van muntheren om in tijden van schaarste of crisis het metaal in de munten (heimelijk) te vervangen door een legering met goedkopere metalen (bijv. brons of tin in plaats van goud of zilver). Muntontwaarding stelt de muntheer in staat een winst te maken op de muntproductie, sleischat genaamd. De wet van Gresham voorspelt dat de aangelengde munten de volwaardige uit de circulatie zullen verdrukken. Op de lange termijn leidt muntontwaarding tot inflatie (prijsstijgingen). Dit effect treedt echter niet onmiddellijk op, aangezien de goedkoper geproduceerde munten een fiduciaire waarde kunnen behouden: de uitgevende overheid verplicht zich immers om de munten tegen hun nominale waarde te accepteren. Al in de Griekse oudheid zijn voorbeelden van dit effect te vinden. De inflatie trad uiteindelijk toch op, omdat de fiduciaire waarde ophield bij de grenzen van de stadstaat en de waarde van "buitenlandse" valuta vaak door weging werd vastgesteld. (nl)
 • Порча монет — неофициальное, необъявленное уменьшение государственной властью веса монет или содержания благородных металлов при сохранении нарицательной стоимости монет. Порчу монет не следует путать с такими понятиями, как: * девальвация — официальное уменьшение государственной властью содержания благородных металлов в монетах при сохранении их нарицательной стоимости или понижение номинальной стоимости уже выпущенных в обращение низкопробных монет; * обрезывание монет — стихийное, непосредственно в процессе обращения монет уменьшение их веса различными механическими способами. Однако часто девальвация и обрезывание рассматриваются как составляющие длительного процесса порчи монет. (ru)
 • Псува́ння моне́т (англ. Debasement) — неофіційне, неоголошене зменшення державною владою ваги або проби благородного металу монет при збереженні їх попередньої номінальної вартості з метою отримання прибутку. Псування монет не слід плутати з такими поняттями, як: * девальвація — офіційне зменшення державною владою вмісту благородних металів у грошовій одиниці національної валюти при збереженні її номінальної вартості або зниження її офіційного курсу до іноземних валют; * (англ. clipping of coin) — стіхійне зменшення ваги монет, що перебувають в обігу, різними механічними способами (відпилювання, свердління, обрізання ножицями тощо) зі зловмисними цілями. Однак часто девальвація і обрізування можуть розглядатись як складові тривалого процесу псування монет. (uk)
dbo:wikiPageID
 • 632641 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 6312 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 994199859 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Znehodnocení mince či měny v přísném smyslu slova znamená snížení obsahu drahých kovů v minci, a tím pádem snížení jeho hmotnosti a hodnoty. (cs)
 • Debasement adalah praktik merendahkan nilai mata uang. Praktik tersebut biasanya dilakukan berkenaan dengan seperti koin emas atau perak. Koin dikatakan debased jika kadar emas, perak, perunggu atau nikel dikurangi. (in)
 • Lo svilimento è l'abbassamento progressivo del valore intrinseco di una valuta. È particolarmente utilizzato in riferimento a come monete d'oro o d'argento. Si dice che una moneta sia "svilita" se la quantità di oro, argento, rame o nichel è ridotta. (it)
 • L'adulteració de la moneda o enviliment de la moneda és la degradació d'una moneda metàl·lica reduint-ne la proporció de metalls nobles en l'aliatge, és a dir, disminuint-ne la llei. Els metalls nobles solen ser or o plata. També se sol denominar adulteració de la moneda l'emissió de monedes del mateix valor nominal però de menor pes. (ca)
 • Unter Münzentwertung versteht man die Verringerung des Edelmetallfeingehaltes eines Münznominals zur Zeit der Kurantmünzen. Diese Entwertung verlief meist schleichend über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte und hatte meist die betrügerische Absicht der Geldvermehrung des Münzherrn gegenüber seinen Bürgern zum Hintergrund. In Krisenzeiten wie zur Zeit der Schinderlinge oder zur Kipper- und Wipperzeit konnte dieser Zeitraum auch nur wenige Monate betragen. Einige Münzsorten waren von Münzentwertungen weitgehend ausgenommen, z. B. Dukaten. (de)
 • Se denomina Envilecimiento de la moneda (en inglés debasement, en alemán Münzentwertung, en italiano svilimento della moneta) a la degradación de una moneda metálica reduciendo su proporción de metal fino en la aleación, o sea disminuyendo su ley. El metal fino se refiere generalmente al oro o a la plata. También se suele denominar envilecimiento de la moneda a la emisión de monedas del mismo valor nominal pero de menor peso. (es)
 • Psucie monety – w ścisłym znaczeniu tego sformułowania to obniżanie zawartości szlachetnego kruszcu w monecie i zmniejszanie jej ciężaru. Zjawisko to było bezpośrednio związane z pieniądzem kruszcowym, bitym przez państwowe mennice, na których odbita pieczęć (najczęściej władcy) miała gwarantować odpowiednią zawartość kruszcu w monecie. Ponieważ jednak wartość była denominowana przez władcę (np. 1 floren), to o wartości monety decydował nominał, a nie zawartość kruszcu. Dlatego też starano się odzyskiwać część kruszcu użytego do wyrobu monety, najczęściej poprzez skrawanie jego krawędzi. Taka moneta miała taką samą wartość nominalną (wybitą na awersie), jednak osoba psująca monetę odzyskiwała część kruszcu, która również miała swoją wartość. (pl)
 • Muntontwaarding is het dalen van de intrinsieke waarde van munten van edelmetaal ten opzichte van de nominale waarde (de waarde die op de munt vermeld staat). Deze ontwaarding werd historisch vaak veroorzaakt door het gebruik van muntheren om in tijden van schaarste of crisis het metaal in de munten (heimelijk) te vervangen door een legering met goedkopere metalen (bijv. brons of tin in plaats van goud of zilver). (nl)
 • Порча монет — неофициальное, необъявленное уменьшение государственной властью веса монет или содержания благородных металлов при сохранении нарицательной стоимости монет. Порчу монет не следует путать с такими понятиями, как: * девальвация — официальное уменьшение государственной властью содержания благородных металлов в монетах при сохранении их нарицательной стоимости или понижение номинальной стоимости уже выпущенных в обращение низкопробных монет; * обрезывание монет — стихийное, непосредственно в процессе обращения монет уменьшение их веса различными механическими способами. (ru)
 • Псува́ння моне́т (англ. Debasement) — неофіційне, неоголошене зменшення державною владою ваги або проби благородного металу монет при збереженні їх попередньої номінальної вартості з метою отримання прибутку. Псування монет не слід плутати з такими поняттями, як: Однак часто девальвація і обрізування можуть розглядатись як складові тривалого процесу псування монет. (uk)
 • Znehodnocení mince či měny v přísném smyslu slova znamená snížení obsahu drahých kovů v minci, a tím pádem snížení jeho hmotnosti a hodnoty. (cs)
 • Debasement adalah praktik merendahkan nilai mata uang. Praktik tersebut biasanya dilakukan berkenaan dengan seperti koin emas atau perak. Koin dikatakan debased jika kadar emas, perak, perunggu atau nikel dikurangi. (in)
 • Lo svilimento è l'abbassamento progressivo del valore intrinseco di una valuta. È particolarmente utilizzato in riferimento a come monete d'oro o d'argento. Si dice che una moneta sia "svilita" se la quantità di oro, argento, rame o nichel è ridotta. (it)
 • L'adulteració de la moneda o enviliment de la moneda és la degradació d'una moneda metàl·lica reduint-ne la proporció de metalls nobles en l'aliatge, és a dir, disminuint-ne la llei. Els metalls nobles solen ser or o plata. També se sol denominar adulteració de la moneda l'emissió de monedes del mateix valor nominal però de menor pes. (ca)
 • Unter Münzentwertung versteht man die Verringerung des Edelmetallfeingehaltes eines Münznominals zur Zeit der Kurantmünzen. Diese Entwertung verlief meist schleichend über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte und hatte meist die betrügerische Absicht der Geldvermehrung des Münzherrn gegenüber seinen Bürgern zum Hintergrund. In Krisenzeiten wie zur Zeit der Schinderlinge oder zur Kipper- und Wipperzeit konnte dieser Zeitraum auch nur wenige Monate betragen. Einige Münzsorten waren von Münzentwertungen weitgehend ausgenommen, z. B. Dukaten. (de)
 • Se denomina Envilecimiento de la moneda (en inglés debasement, en alemán Münzentwertung, en italiano svilimento della moneta) a la degradación de una moneda metálica reduciendo su proporción de metal fino en la aleación, o sea disminuyendo su ley. El metal fino se refiere generalmente al oro o a la plata. También se suele denominar envilecimiento de la moneda a la emisión de monedas del mismo valor nominal pero de menor peso. (es)
 • Psucie monety – w ścisłym znaczeniu tego sformułowania to obniżanie zawartości szlachetnego kruszcu w monecie i zmniejszanie jej ciężaru. Zjawisko to było bezpośrednio związane z pieniądzem kruszcowym, bitym przez państwowe mennice, na których odbita pieczęć (najczęściej władcy) miała gwarantować odpowiednią zawartość kruszcu w monecie. Ponieważ jednak wartość była denominowana przez władcę (np. 1 floren), to o wartości monety decydował nominał, a nie zawartość kruszcu. Dlatego też starano się odzyskiwać część kruszcu użytego do wyrobu monety, najczęściej poprzez skrawanie jego krawędzi. Taka moneta miała taką samą wartość nominalną (wybitą na awersie), jednak osoba psująca monetę odzyskiwała część kruszcu, która również miała swoją wartość. (pl)
 • Muntontwaarding is het dalen van de intrinsieke waarde van munten van edelmetaal ten opzichte van de nominale waarde (de waarde die op de munt vermeld staat). Deze ontwaarding werd historisch vaak veroorzaakt door het gebruik van muntheren om in tijden van schaarste of crisis het metaal in de munten (heimelijk) te vervangen door een legering met goedkopere metalen (bijv. brons of tin in plaats van goud of zilver). (nl)
 • Порча монет — неофициальное, необъявленное уменьшение государственной властью веса монет или содержания благородных металлов при сохранении нарицательной стоимости монет. Порчу монет не следует путать с такими понятиями, как: * девальвация — официальное уменьшение государственной властью содержания благородных металлов в монетах при сохранении их нарицательной стоимости или понижение номинальной стоимости уже выпущенных в обращение низкопробных монет; * обрезывание монет — стихийное, непосредственно в процессе обращения монет уменьшение их веса различными механическими способами. (ru)
 • Псува́ння моне́т (англ. Debasement) — неофіційне, неоголошене зменшення державною владою ваги або проби благородного металу монет при збереженні їх попередньої номінальної вартості з метою отримання прибутку. Псування монет не слід плутати з такими поняттями, як: Однак часто девальвація і обрізування можуть розглядатись як складові тривалого процесу псування монет. (uk)
rdfs:label
 • Adulteració de la moneda (ca)
 • Znehodnocení měny (cs)
 • Münzentwertung (de)
 • Debasement (en)
 • Envilecimiento de la moneda (es)
 • Debasement (in)
 • Svilimento della moneta (it)
 • 질적저하 (ko)
 • Psucie monety (pl)
 • Muntontwaarding (nl)
 • Порча монет (ru)
 • Псування монет (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License