Daniil Yegorovich Sulimov (Russian: Даниил Егорович Сулимов; 22 December 1890 [O.S. 3 January 1891] – 27 November 1937) was a Soviet-Russian statesman who was from 1930 to 1937 the Chairman of the Council of People's Commissars of the Russian SFSR, equivalent to Premier or Prime Minister. He was arrested and executed during the Great Purge.

Property Value
dbo:abstract
 • Daniil Jegorowitsch Sulimow (russisch Даниил Егорович Сулимов, wiss. Transliteration Daniil Egorovič Sulimov; * 10. Dezemberjul./ 22. Dezember 1891greg. in Minjar, Gouvernement Ufa; † 27. November 1937 in Moskau) war ein hoher sowjetischer Parteifunktionär und Staatsmann. Er wurde Opfer des Großen Terrors. (de)
 • Serguéi Ivánovich Syrtsov (ruso: Серге́й Ива́нович Сырцо́в) (Slávgorod, Gubernia de Yekaterinoslav, Ucrania, Imperio Ruso, 17 de julio de 1893-Moscú, Unión Soviética, 10 de septiembre de 1937) fue un político comunista ruso​ miembro del Partido Bolchevique desde 1913. Syrtsov sucedió a Alekséi Rýkov como presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, cargo que desempeñó entre 1929 y 1930.​ Fue detenido el 19 de abril de 1937 durante la Gran Purga, condenado a muerte el 10 de septiembre de ese año y ejecutado el mismo día.​ (es)
 • Daniil Yegorovich Sulimov (22 Desember 1890 [ 3 Januaro 1891] – 27 November 1937) adalah seorang negarawan Soviet-Rusia. dari 1930 sampai 1937, ia menjadi SFSR Rusia, sebuah jabatan yang setara dengan Perdana Menteri. Ia ditangkap dan dieksekusi pada Pembersihan Besar-Besaran. (in)
 • Siergiej Iwanowicz Syrcow, ros. Сергей Иванович Сырцов (ur. 5 lipca?/17 lipca 1893 w , w guberni katerynosławskiej, zm. 10 września 1937 w Moskwie) – rosyjski i sowiecki polityk i działacz państwowy, działacz partii bolszewików (RKP(b) i WKP(b)). Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych RFSRR (premier RFSRR) 1929-1930, zastępca członka Politbiura KC WKP(b) (1929-1930). Ofiara wielkiej czystki. Ukończył szkołę handlową w Rostowie. W latach 1912-1916 studiował w Instytucie Politechnicznym w Sankt-Petersburgu, relegowany. W 1913 wstąpił do Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (bolszewików), w 1916 aresztowany, zesłany do guberni irkuckiej. Po rewolucji lutowej i obaleniu caratu w marcu 1917 amnestionowany. W grudniu 1917 w demokratycznych wyborach do Zgromadzenia Ustawodawczego Rosji wybrany na deputowanego z listy partii bolszewików (okręg doński). W czasie wojny domowej na różnych stanowiskach partyjnych w Obwodzie Wojska Dońskiego, do 1920 członek Dońskiego Biura RKP(b), członek Rewolucyjnej Rady Wojennej Frontu Południowego Armii Czerwonej. W marcu 1921 uczestniczył w tłumieniu powstania w Kronsztadzie jako politruk południowej grupy wojsk. W latach 1921-26 w aparacie partyjnym KC (RKP(b)/WKP(b) (kierownik wydziału kadr KC (1921-23), kierownik wydziału agitacji i propagandy KC (1924-26)). Jednocześnie w latach 1924-26 redaktor pisma Коммунистическая Революция. Na XIV zjeździe RKP(b) 31 maja 1924 wybrany na zastępcę członka KC, funkcję pełnił do 2 grudnia 1927, na XV zjeździe WKP(b) 19 grudnia 1927 wybrany na członka KC WKP(b). Od marca 1926 do maja 1929 I sekretarz Syberyjskiego Komitetu Krajowego WKP(b). Stronnik Stalina. 18 maja 1929 powołany na stanowisko przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych RFSRR (premiera RFSRR), zastąpił Aleksieja Rykowa, usuniętego przez frakcję Stalina w ramach walki z tzw. odchyleniem prawicowym. Jednocześnie 21 czerwca 1929 powołany na funkcję zastępcy członka Biura Politycznego KC WKP(b), w miejsce odwołanego Nikołaja Ugłanowa. W 1930, wobec dramatycznej sytuacji gospodarczej związanej z polityką przymusowej kolektywizacji i forsownej budowy przemysłu ciężkiego ogłosił razem z Wissarionem (Beso) Łominadze memoriał krytykujący ekonomiczne awanturnictwo, tłumienie inicjatywy wśród robotników i pomiatanie ludźmi przez partię, co Łominadze określał jako wielkopańsko-feudalny stosunek do potrzeb chłopów. Syrcow i Łominadze krytykowali jedynowładztwo Stalina w partii i państwie. Syrcow uważał nowobudowane giganty przemysłowe, jak fabryka traktorów w Stalingradzie za mydlenie oczu. W konsekwencji 3 listopada 1930 Syrcow został odwołany z funkcji premiera RFSRR, zaś 1 grudnia 1930 usunięty z Biura Politycznego i KC. W latach 1931-37 na podrzędnych stanowiskach kierowniczych w przemyśle (1931-35 wiceprezes zjednoczenia (trustu), 1935-37 dyrektor przedsiębiorstwa w obwodzie moskiewskim). W okresie wielkiej czystki 19 kwietnia 1937 aresztowany przez NKWD. 10 września 1937 skazany przez Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR na śmierć z zarzutu uczestnictwa w antysowieckiej organizacji terrorystycznej, rozstrzelany tego samego dnia. Ciało skremowano w krematorium na Cmentarzu Dońskim, prochy pochowano anonimowo. Zrehabilitowany 27 grudnia 1957 postanowieniem Kolegium Wojskowego SN ZSRR. Odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru (1921). (pl)
 • Sergej Ivanovitsj Syrtsov (Russisch: Серге́й Ива́нович Сырцо́в) (Slavgorod, 5 juli 1893 – 10 september 1937), was een Sovjet-Russisch politicus, journalist en opponent van Stalins collectivisatie. Syrtsov kwam uit een ambtenarenfamilie. Hij studeerde economie in Sint-Petersburg en trad als student toe tot de Russische Sociaal Democratische Arbeiderspartij (RSDAP) en de bolsjewistische vleugel (Bolsjewieken) van die partij (1913). Wegens zijn revolutionaire activiteiten als student werd hij naar Siberië verbannen. Na de Februarirevolutie (1917) keerde Syrtsov naar Sint-Petersburg terug. De partij stuurde hem naar Rostov aan de Don. Tijdens de Oktoberrevolutie (1917) trad hij op in de revolutionaire raad van de Don en als lid van het plaatselijke Militaire Revolutionaire Comité. Van november 1917 tot februari 1918 was hij zowel voorzitter van de revolutionaire raad als voorzitter van het Militair Revolutionaire Comité van de Don. In die functie leidde hij een strafexpeditie tegen de Don-kozakken, die felle tegenstanders van de communisten waren. Van april tot september 1918 was Syrtsov vicevoorzitter van de Raad van Volkscommissarissen van de Don-Sovjet Republiek. Tot 1919 was hij lid van het Don Bureau binnen de Russische Communistische Partij. Van 1920 tot 1921 was Syrtsov secretaris van de provinciale raad van Odessa. Hij speelde ook een rol bij de onderdrukking van de Kronsjtadt revolte (1921). Na de invoering van de Nieuwe Economische Politiek (NEP) van Lenin, die een gedeeltelijke liberalisatie van de economie inhield, werd Syrtsov een voorstander van deze nieuwe economie. In 1924 werd hij kandidaat-lid van het Centraal Comité van de communistische partij en journalist voor de door hem opgerichte Kommunisticheskaya revolyutsiya ('Communistische Revolutie'). In 1926 werd hij voorzitter van het Regionale Comité van de Siberische partij afdeling en een jaar later lid van het Centraal Comité van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie. In 1929 werd hij gewoon lid van het Centraal Comité, kandidaat-lid van het politbureau en in mei 1929 tot voorzitter benoemd van de Raad van Volkscommissarissen van de Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek (RSFSR). Deze laatste functie bracht ook het lidmaatschap van het Centraal Uitvoerend Comité van de Opperste Sovjet van de USSR met zich mee. Zijn aanhoudende kritiek over Stalins collectivisatie leidde in november 1930 tot zijn afzetting als voorzitter van de Raad van Volkscommissarissen van RSFSR en als lid van het Centraal Uitvoerend Comité van de Opperste Sovjet van USSR. Hij werd opgevolgd door Danil Sulimov. Op 3 december 1930 werd hij tevens uit het Centraal Comité en het politbureau van de CPSU gezet. Syrtsov werd daarna lid van het bestuur van de Ekspoles Company (hout exportatie bedrijf) en directeur van de Elektrostal (elektriciteitsbedrijf). In 1937 werd Syrtsov gearresteerd, in staat van beschuldiging gesteld en terechtgesteld. Zie ook: stalinisme - Stalin - Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek (nl)
 • Daniił Jegorowicz Sulimow (ros. Дании́л Его́рович Сули́мов) (ur. 2 stycznia 1891 we wsi Miniarsk (ujezd złatoucki guberni ufijskiej), zm. 27 listopada 1937 w Moskwie) – radziecki polityk, przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych RFSRR (premier RFSRR) (1930-1937). Długoletni (1921-1937) zastępca członka i członek Komitetu Centralnego RKP(b) i WKP(b). Od 1905 pracownik zakładów metalurgicznych i członek SDPRR(b), wielokrotnie aresztowany za działalność komunistyczną. Podczas I wojny światowej wcielony do rosyjskiej armii, prowadził komunistyczną agitację wśród żołnierzy w Ufie i Głazowie. W 1918 był przewodniczący Gorispołkoma (Miejskiego Komitetu Wykonawczego) w Permie, a 1923-1925 - Komitetu Wykonawczego rejonu uralskiego. Od 16 marca 1921 do 27 marca 1923 zastępca członka Komitetu Centralnego RKP(b), od 25 kwietnia 1923 do 25 czerwca 1937 członek Komitetu Centralnego RKP(b) i WKP(b). 3 XI 1930 - 22 VII 1937 przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych RFSRR (premier RFSRR). W czasie wielkiej czystki 28 VI 1937 aresztowany przez NKWD w przerwie obrad plenum Komitetu Centralnego, 22 lipca usunięty z funkcji premiera RFSRR, 1 VIII 1937 usunięty z Centralnego Komitetu Wykonawczego ZSRR. 27 XI 1937 skazany na śmierć przez Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR pod zarzutem szkodnictwo w gospodarce narodowej, szpiegostwo i udział w antysowieckiej, terrorystycznej organizacji prawicy. Stracony tego samego dnia. Ciało skremowano w krematorium na Cmentarzu Dońskim, prochy pochowane anonimowo. 17 III 1956 zrehabilitowany przez Kolegium Wojskowe SN ZSRR. (pl)
 • Daniil Yegorovich Sulimov (Russian: Даниил Егорович Сулимов; 22 December 1890 [O.S. 3 January 1891] – 27 November 1937) was a Soviet-Russian statesman who was from 1930 to 1937 the Chairman of the Council of People's Commissars of the Russian SFSR, equivalent to Premier or Prime Minister. He was arrested and executed during the Great Purge. (en)
 • Серге́й Ива́нович Сырцо́в (5 [17] июля 1893, Славгород, Екатеринославская губерния — 10 сентября 1937, Москва) — советский партийный и государственный деятель, третий председатель СНК РСФСР (1929—1930).Есть расхождение в дате рождения: 1893год и 1881год. (ru)
 • Дании́л Его́рович Сули́мов (21 декабря 1890 года (2 января 1891 года) — 27 ноября 1937 года) — советский государственный и партийный деятель. (ru)
 • Сергій Іванович Сирцов (5 (17) липня 1893, Славгород Дніпропетровської області — 10 вересня 1937, Москва) — голова РНК РРФСР (1929 — 1930)., заступник голови Ради Народних Комісарів Донської радянської республіки. (uk)
 • 谢尔盖·伊万诺维奇·塞尔佐夫(俄語:Серге́й Ива́нович Сырцо́в,1893年7月5日(儒略历7月17日)-1937年9月10日)是苏共中央政治局候补委员、西伯利亚边疆委员会第一书记。1930年因反对斯大林的集体化运动而与维萨里昂·罗明纳兹卷入。“大清洗”中被定为“塞尔佐夫-洛米纳泽反党集团”遭到枪决,1957年被平反恢复党籍。 (zh)
 • 丹尼尔·叶戈罗维奇·苏利莫夫(俄語:Дании́л Его́рович Сули́мов,1890年12月21日(儒略历1891年1月2日)-1937年11月27日)他是全联盟共产党(布尔什维克)中央组织局委员、彼尔姆市执行委员会主席、乌拉尔地方委员会第一书记,1937年被捕遭到枪杀,1956年平反恢复党籍。 (zh)
dbo:birthDate
 • 1890-12-22 (xsd:date)
dbo:birthName
 • Daniil Yegorovich Sulimov (en)
dbo:birthPlace
dbo:deathDate
 • 1937-10-27 (xsd:date)
dbo:deathPlace
dbo:nationality
dbo:originalName
 • Даниил Егорович Сулимов (en)
dbo:party
dbo:termPeriod
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 29751414 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 2707 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986422525 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:birthDate
 • 1890-12-22 (xsd:date)
dbp:birthName
 • Daniil Yegorovich Sulimov (en)
dbp:birthPlace
dbp:deathDate
 • 1937-10-27 (xsd:date)
dbp:deathPlace
dbp:name
 • Daniil Sulimov (en)
dbp:nationality
dbp:nativeName
 • Даниил Егорович Сулимов (en)
dbp:nativeNameLang
 • ru (en)
dbp:order
 • Chairman of the Council of People's Commissars of the Russian SFSR (en)
dbp:party
dbp:predecessor
dbp:premier
dbp:successor
dbp:termEnd
 • 1937-07-22 (xsd:date)
dbp:termStart
 • 1930-11-03 (xsd:date)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
schema:sameAs
rdf:type
rdfs:comment
 • Daniil Jegorowitsch Sulimow (russisch Даниил Егорович Сулимов, wiss. Transliteration Daniil Egorovič Sulimov; * 10. Dezemberjul./ 22. Dezember 1891greg. in Minjar, Gouvernement Ufa; † 27. November 1937 in Moskau) war ein hoher sowjetischer Parteifunktionär und Staatsmann. Er wurde Opfer des Großen Terrors. (de)
 • Serguéi Ivánovich Syrtsov (ruso: Серге́й Ива́нович Сырцо́в) (Slávgorod, Gubernia de Yekaterinoslav, Ucrania, Imperio Ruso, 17 de julio de 1893-Moscú, Unión Soviética, 10 de septiembre de 1937) fue un político comunista ruso​ miembro del Partido Bolchevique desde 1913. Syrtsov sucedió a Alekséi Rýkov como presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, cargo que desempeñó entre 1929 y 1930.​ Fue detenido el 19 de abril de 1937 durante la Gran Purga, condenado a muerte el 10 de septiembre de ese año y ejecutado el mismo día.​ (es)
 • Daniil Yegorovich Sulimov (22 Desember 1890 [ 3 Januaro 1891] – 27 November 1937) adalah seorang negarawan Soviet-Rusia. dari 1930 sampai 1937, ia menjadi SFSR Rusia, sebuah jabatan yang setara dengan Perdana Menteri. Ia ditangkap dan dieksekusi pada Pembersihan Besar-Besaran. (in)
 • Daniil Yegorovich Sulimov (Russian: Даниил Егорович Сулимов; 22 December 1890 [O.S. 3 January 1891] – 27 November 1937) was a Soviet-Russian statesman who was from 1930 to 1937 the Chairman of the Council of People's Commissars of the Russian SFSR, equivalent to Premier or Prime Minister. He was arrested and executed during the Great Purge. (en)
 • Серге́й Ива́нович Сырцо́в (5 [17] июля 1893, Славгород, Екатеринославская губерния — 10 сентября 1937, Москва) — советский партийный и государственный деятель, третий председатель СНК РСФСР (1929—1930).Есть расхождение в дате рождения: 1893год и 1881год. (ru)
 • Дании́л Его́рович Сули́мов (21 декабря 1890 года (2 января 1891 года) — 27 ноября 1937 года) — советский государственный и партийный деятель. (ru)
 • Сергій Іванович Сирцов (5 (17) липня 1893, Славгород Дніпропетровської області — 10 вересня 1937, Москва) — голова РНК РРФСР (1929 — 1930)., заступник голови Ради Народних Комісарів Донської радянської республіки. (uk)
 • 谢尔盖·伊万诺维奇·塞尔佐夫(俄語:Серге́й Ива́нович Сырцо́в,1893年7月5日(儒略历7月17日)-1937年9月10日)是苏共中央政治局候补委员、西伯利亚边疆委员会第一书记。1930年因反对斯大林的集体化运动而与维萨里昂·罗明纳兹卷入。“大清洗”中被定为“塞尔佐夫-洛米纳泽反党集团”遭到枪决,1957年被平反恢复党籍。 (zh)
 • 丹尼尔·叶戈罗维奇·苏利莫夫(俄語:Дании́л Его́рович Сули́мов,1890年12月21日(儒略历1891年1月2日)-1937年11月27日)他是全联盟共产党(布尔什维克)中央组织局委员、彼尔姆市执行委员会主席、乌拉尔地方委员会第一书记,1937年被捕遭到枪杀,1956年平反恢复党籍。 (zh)
 • Sergej Ivanovitsj Syrtsov (Russisch: Серге́й Ива́нович Сырцо́в) (Slavgorod, 5 juli 1893 – 10 september 1937), was een Sovjet-Russisch politicus, journalist en opponent van Stalins collectivisatie. Syrtsov kwam uit een ambtenarenfamilie. Hij studeerde economie in Sint-Petersburg en trad als student toe tot de Russische Sociaal Democratische Arbeiderspartij (RSDAP) en de bolsjewistische vleugel (Bolsjewieken) van die partij (1913). Wegens zijn revolutionaire activiteiten als student werd hij naar Siberië verbannen. Na de Februarirevolutie (1917) keerde Syrtsov naar Sint-Petersburg terug. De partij stuurde hem naar Rostov aan de Don. Tijdens de Oktoberrevolutie (1917) trad hij op in de revolutionaire raad van de Don en als lid van het plaatselijke Militaire Revolutionaire Comité. Van november (nl)
 • Daniił Jegorowicz Sulimow (ros. Дании́л Его́рович Сули́мов) (ur. 2 stycznia 1891 we wsi Miniarsk (ujezd złatoucki guberni ufijskiej), zm. 27 listopada 1937 w Moskwie) – radziecki polityk, przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych RFSRR (premier RFSRR) (1930-1937). Długoletni (1921-1937) zastępca członka i członek Komitetu Centralnego RKP(b) i WKP(b). Od 16 marca 1921 do 27 marca 1923 zastępca członka Komitetu Centralnego RKP(b), od 25 kwietnia 1923 do 25 czerwca 1937 członek Komitetu Centralnego RKP(b) i WKP(b). 3 XI 1930 - 22 VII 1937 przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych RFSRR (premier RFSRR). (pl)
 • Siergiej Iwanowicz Syrcow, ros. Сергей Иванович Сырцов (ur. 5 lipca?/17 lipca 1893 w , w guberni katerynosławskiej, zm. 10 września 1937 w Moskwie) – rosyjski i sowiecki polityk i działacz państwowy, działacz partii bolszewików (RKP(b) i WKP(b)). Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych RFSRR (premier RFSRR) 1929-1930, zastępca członka Politbiura KC WKP(b) (1929-1930). Ofiara wielkiej czystki. Zrehabilitowany 27 grudnia 1957 postanowieniem Kolegium Wojskowego SN ZSRR. Odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru (1921). (pl)
rdfs:label
 • Daniil Jegorowitsch Sulimow (de)
 • Daniil Sulimov (en)
 • Serguéi Syrtsov (político) (es)
 • Daniil Sulimov (in)
 • Sergej Syrtsov (nl)
 • Siergiej Syrcow (pl)
 • Daniił Sulimow (pl)
 • Сулимов, Даниил Егорович (ru)
 • Сырцов, Сергей Иванович (ru)
 • Сирцов Сергій Іванович (uk)
 • 丹尼尔·叶戈罗维奇·苏利莫夫 (zh)
 • 谢尔盖·伊万诺维奇·塞尔佐夫 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Daniil Sulimov (en)
is dbo:predecessor of
is dbo:primeMinister of
is dbo:successor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:predecessor of
is dbp:successor of
is foaf:primaryTopic of