An Entity of Type: topical concept, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A plant cutting is a piece of a plant that is used in horticulture for vegetative (asexual) propagation. A piece of the stem or root of the source plant is placed in a suitable medium such as moist soil. If the conditions are suitable, the plant piece will begin to grow as a new plant independent of the parent, a process known as striking. A stem cutting produces new roots, and a root cutting produces new stems. Some plants can be grown from leaf pieces, called leaf cuttings, which produce both stems and roots. The scions used in grafting are also called cuttings.

Property Value
dbo:abstract
 • التعقيل (بالإنجليزية: Propagation by Cuttings)‏ هو إحدى طرائق الإكثار الخضري في النباتات. يتم بقطع أجزاء من سوق بعض النباتات كالعنب و التين على أساس أن يحتوي كل جزء على عدة براعم تسمى بالعقل. تزرع العقل في تربة رطبة ويكون جزء منها فوق سطح التربة. (ar)
 • Un tall d'estaca (o simplement una estaca) és el tros d'una planta que s'utilitza en horticultura per a la propagació vegetativa (asexual). Un tros de tija o arrel de la planta d'origen se col·loca en un medi adequat com pot ser sòl humit. Propagar plantes a partir d'estaques és una forma antiga de clonació. (ca)
 • Řízkování rostlin je způsob vegetativního rozmnožování pomocí částí rostlin. Nejčastějším druhem řízkování je množení pomocí bylinných (zelených) nebo dřevitých řízků. Nová rostlina, která vznikne řízkováním, je mateřské rostliny, má stejné vlastnosti, tudíž je geneticky shodná s mateřskou rostlinou. Řízkování má výhody i nevýhody oproti jiným způsobům množení a tyto vlastnosti se mohou výrazně lišit podle druhu rostliny. Řízkování je široce používáno v květinářství, ovocném i okrasném školkařství. Při množení rostlin tímto způsobem je třeba dodržovat omezení daná copyrightem, patentovou ochranou, která se vztahuje na většinu nových kultivarů rostlin. Tyto rostliny takto nemohou legálně množit neoprávněné osoby. Ekonomicky je řízkování především výhodným způsobem jak získat rostlinný materiál se stejnými a především očekávatelnými vlastnostmi, který je pak snadno využitelný v technologiích v zemědělství. Po vyšlechtění jediné rostliny s žádoucími vlastnostmi lze řízkování vytvořit tisíce zcela shodných klonů. Stejnorodost a snadnost množení daná tímto způsobem vegetativního množení má i vážné nevýhody, které se projevují zejména v případě napadení chorobami a škůdci. (cs)
 • Als Stecklinge (auch Stopfer, Steckreis, Steckholz oder Fechser genannt) werden, im Unterschied zum natürlichen Trieb (Ableger), die zwecks vegetativer Vermehrung geschnittenen Sprossteile von Pflanzen bezeichnet. Ein Steckling ist der Teil einer Pflanze, der in ein Kultursubstrat gesteckt wird, damit er eigene Wurzeln schlägt und sich dann zu einer neuen, selbstständigen Pflanze entwickelt. Voraussetzung für die Stecklingsvermehrung ist die Fähigkeit der Pflanze zur Bewurzelung der Sprossteile, also zur natürlichen Ablegerbildung, der Blastochorie. (de)
 • Στη Βοτανική το μόσχευμα είναι το τμήμα ενός φυτού, που κόβεται και στη συνέχεια φυτεύεται σε κατάλληλο χώρο, σχηματίζει ρίζωμα και αναπτύσσεται σε πλήρες νέο φυτό. Το μόσχευμα είναι ένα μέσο αγενούς πολλαπλασιασμού των φυτών. Η συγκεκριμένη τεχνική πολλαπλασιασμού συναντάται σε φυτά, που διαθέτουν βολβούς, ρίζες και κορμούς. Το μόσχευμα μπορεί να είναι ρίζα, βλαστός, ρίζωμα ή οφθαλμός και σπάνια φύλλο. Συνήθως το πιο κοινό μόσχευμα είναι ο βλαστός. Μετά το τέλος της βλαστικής περιόδου χρησιμοποιείται τμήμα ώριμου βλαστού, ενώ κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής ολόκληρος βλαστός. Δεν πολλαπλασιάζονται όλα τα φυτά με μόσχευμα, αλλά μόνο αυτά που θεωρούνται ανώτερα. Όταν ένα μόσχευμα φέρει και φύλλα τότε λέγεται φυλλοφόρο. Ορισμένα μοσχεύματα βγάζουν ρίζες εύκολα, ενώ άλλα δύσκολα ή έχουν εποχικές ιδιαιτερότητες. Για να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί το φυτό από μόσχευμα παίζουν ρόλο οι κλιματικές συνθήκες, η υγρασία, η μορφολογία του εδάφους και το φως. (el)
 • Aldaxka landare bati moztu eta kentzen zaion zatia da, bertatik landare berri bat lortzeko. Horretarako lurrean sartu edo uretan ipini behar da, bertan sustraiak bota eta itsasteko. Ohikoena adar zati bat bada ere, zenbaitetan hosto bat izan daiteke. Horrela, lehenik landarearen organoa banandu egiten da eta gero sustraitu, belauntzean ez bezala, lehenik sustraitu eta gero banandu egiten baita. Ugalketa asexual teknika hau, aldaxkatzea deritzona, klonazio mota bat da: aldaxka eta landare ama genetikoki berdin-berdinak dira. Aldaxkatzea zelula desbereizte bidez egiten da, meristemoaren mailan. (eu)
 • A plant cutting is a piece of a plant that is used in horticulture for vegetative (asexual) propagation. A piece of the stem or root of the source plant is placed in a suitable medium such as moist soil. If the conditions are suitable, the plant piece will begin to grow as a new plant independent of the parent, a process known as striking. A stem cutting produces new roots, and a root cutting produces new stems. Some plants can be grown from leaf pieces, called leaf cuttings, which produce both stems and roots. The scions used in grafting are also called cuttings. Propagating plants from cuttings is an ancient form of cloning. There are several advantages of cuttings, mainly that the produced offspring are practically clones of their parent plants. If a plant has favorable traits, it can continue to pass down its advantageous genetic information to its offspring. This is especially economically advantageous as it allows commercial growers to clone a certain plant to ensure consistency throughout their crops. Recently, automated machines have been developed for creating cuttings. (en)
 • En Botánica, una estaca es un fragmento de tallo con yemas (o esqueje) de consistencia leñosa que se separa de un árbol o de un arbusto y se introduce en el suelo o en un sustrato para que arraigue en él y forme una nueva planta. Las estacas, por consiguiente, son un medio para la propagación vegetativa o asexual de muchas variedades y especies arbóreas y arbustivas. El proceso de cortar la estaca y plantarla para su posterior se denomina estaquillado. Se trata de una clonación: la estaca es genéticamente idéntica a la planta madre. Si la estaca es de pequeñas dimensiones o se realiza con un fragmento semileñoso de una planta se denomina estaquilla.​ Algunas de las especies en las que el estaquillado se usa frecuentemente para la propagación vegetativa son los sauces (Salix), los álamos (Populus), el tilo (Tilia). En general, las especies con madera blanca y ligera se prestan con mayor facilidad para esta operación, enraizando y brotando rápidamente a partir de estacas. Otras, cuya madera es dura y resinosa, también pueden multiplicarse mediante este método, tales como los pinos (Pinus) y abetos (Abies). Para asegurar el enraizamiento y el brotado de la estaca es conveniente dejar dos o tres yemas en la base de la misma, que luego serán cubiertas con el sustrato. Asimismo, es conveniente realizar algunas incisiones longitudinales en la base de la estaca para facilitar la formación de raíces. (es)
 • Píosa planda, taobhphéacán de ghnáth, duilleog nó fréamh, a ghearrtar ón tuismitheoir agus a chuirtear san ithir chun go bhfásfaidh sé ina phlanda iomlán nua. Baineann gairneoirí feidhm as chun plandaí a shíolrú. (ga)
 • Le bouturage est un mode de multiplication végétative de certaines plantes, consistant à donner naissance à un nouvel individu à partir d'un organe ou d'un fragment d'organe isolé (morceau de rameau, feuille, racine, tige, écaille de bulbe). Avec le bouturage, il y a d'abord séparation de l'organe végétatif, puis enracinement ; à la différence du marcottage où, cette fois, il y a enracinement puis séparation de l'organe végétatif. Le bouturage est une forme de clonage : la bouture est génétiquement identique à la plante mère, puisqu'il s'agit tout simplement d'un morceau de cette plante. La « prise » du bouturage se fait par dédifférenciation cellulaire au niveau du méristème. En tant que mode de reproduction, le bouturage peut être naturel ou artificiellement provoqué (par les jardiniers amateurs ou en pépinière). Dans ce dernier cas, on dit qu'on emploie la « technique » du bouturage pour produire de nouveaux plants, soit parce que c'est un mode opératoire simple et viable pour la plante qu'on cherche à reproduire, soit parce qu'on a spécifiquement pour objectif de réaliser un clonage (pour assurer la stabilité des caractères de la variété à reproduire). (fr)
 • Setek atau stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman (akar, daun, batang). Setiap bagian tubuh tanaman memiliki sifat totipotensi di mana satu sel dapat membelah menjadi sel lain. Sehingga meski ditumbuhkan dari potongan daun, sel akar dan batang dapat terbentuk. Begitu juga dengan ketela pohon yang ditumbuhan dari potongan batang, dan lemon dari potongan akar. Beberapa jenis tumbuhan memiliki kondisi tersendiri dalam mempercepat propagasi setek. Intensitas cahaya yang tinggi dapat membuat potongan setek membentuk akar lebih cepat, tetapi temperatur harus dijaga karena dapat menyebabkan stres. Sebuah studi yang dilakukan USDA terhadap Azalea memperlihatkan bahwa disinfeksi dengan air hangat dapat mencegah pertumbuhan jamur yang mengganggu propagasi. Tanaman teh pun sebaiknya tidak diperbanyak dari potongan tubuh tanaman teh tua karena calon sel vegetatif tidak lagi banyak tersedia dan posisinya digantikan oleh calon sel generatif. Setek dari potongan tanaman teh tua menyebabkan tanaman hasil setek berbunga dini. Jenis tumbuhan yang dapat diperbanyak dengan metode setek ialah ubi kayu, tebu dan tanaman pagar. (in)
 • La talea è il frammento di una pianta appositamente tagliato e sistemato nel terreno o nell'acqua per rigenerare le parti mancanti, dando così vita ad un nuovo esemplare. Il più delle volte si tratta di un rametto destinato a radicarsi. Si tratta di un metodo di riproduzione che sfrutta le enormi proprietà rigenerative dei vegetali, in particolare quella di differenziare il tessuto indifferenziato (meristematico); una cellula vegetale è in pratica in grado di rigenerare parti perdute molto meglio di una cellula animale. Infatti la talea può costituirsi a partire da un frammento di foglia, di fusto o radice. (it)
 • 挿し木(さしき)は、植物の人為的繁殖方法の1つ。クローン技術の元祖とも言える。 (ja)
 • Het stekken van planten is een van de vegetatieve vermeerderingswijzen van planten. In principe kunnen alle delen van een plant hiervoor gebruikt worden. Tussen plantensoorten zijn er verschillen in welke plantendelen het best geschikt zijn. Om een betere beworteling te krijgen wordt vaak gebruikgemaakt van stekpoeder dat een of meer groeistoffen bevat. Soms lukt het stekken alleen als de luchtvochtigheid hoog is. Er wordt dan onder verneveling gestekt. Stekleveranciers knippen de stekken van moerplanten, dit zijn grote planten met veel goede eigenschappen. Van een moerplant wordt ongeveer drie maanden gesnoeid. (nl)
 • Sadzonka, odnóżka – fragment rośliny (część pędu, korzenia, liść lub jego część), zdolny do rozrostu w nową, w pełni funkcjonalną roślinę. Stosowanie sadzonek jest jednym ze sposobów rozmnażania wegetatywnego. Sadzonkowanie jest stosowane głównie w sadownictwie i innych działach ogrodnictwa. Czasem mianem sadzonek określa się także wyjęte z gleby i przygotowane do przesadzenia w inne miejsce siewki roślin. W zależności od materiału użytego do sadzonkowania rozróżnia się sadzonki: zielne, półzdrewniałe i zdrewniałe. W zależności od miejsca pozyskania wyróżnia się sadzonki: pędowe (w tym wierzchołkowe), korzeniowe i liściowe. Zdrewniałe sadzonki pędowe powinny mieć zwykle ok. 15-25 cm długości. Najczęściej pozyskuje się je i wysadza jesienią, ew. wiosną – po przechowaniu w chłodnym pomieszczeniu. Podobnie postępuje się z sadzonkami korzeniowymi. Sadzonki zielne (pędowe i liściowe) wysadza się w warunkach wysokiej wilgotności powietrza i przy temperaturze ok. 25 °C. W zależności od gatunku rośliny poszczególne rodzaje sadzonek, w różny sposób ukorzenianych, dają zróżnicowane efekty. (pl)
 • A estaquia/estacaria é um método de reprodução assexuada de plantas, que consiste no plantio de pequenas estacas de caule, raízes ou folhas que, plantados em um meio úmido, desenvolvem-se em novas plantas. Utilizam-se, por exemplo, estacas de caule de roseiras, cana-de-açúcar e mandioca; estacas de raízes de batata-doce e estacas de folhas de violeta africana. Para que o novo vegetal se desenvolva, é necessário que se formem raízes nessas estacas. Para melhores resultados, podem-se utilizar hormonas vegetais, como o ácido indolacético e o ácido naftaleno-acético. (pt)
 • Stickling är en avskuren/-klippt stam-, gren- eller rotdel av en växt, avsedd att stickas ned i jord, eller sättas i vatten, för att slå rot och bilda en ny planta. För att öka möjligheten att lyckas med sticklingar i vatten så bör den delen som befinner sig i vattnet ej utsättas för ljus. Sticklingar kan också användas som material då man ympar en annan växt. * Sommarsticklingar - tas i mitten av sommaren, vanligen från halvt förvedade skott. * Vintersticklingar - tas under vintern eller tidig vår. Att låta sticklingar slå rot är en form av vegetativ förökning, vilket även sker då en växt skjuter rotskott, som exempelvis kvickrot eller asp, eller när en marknära gren slår rot. (sv)
 • 扦插又称插条、插枝,為植物所使用的其中一種繁殖方法,簡單的說法是把一段植物插在某物質中使其、發芽,然後成長開花、結果,是取得與原植物特徵一致的最有效方法,也有因植物的某一枝條發生變異(如沒刺的玫瑰),為了保護這一特徵而使用。 (zh)
 • Живцювання — спосіб вегетативного розмноження рослин з використанням регенераційної здатності окремих частин рослини (стебло, листок, корінь). Частини рослини, використовувані для цієї мети, називають живцями. Важливою особливістю живцювання є те, що за допомогою функцій листка забезпечується регенерація кореневої системи на окремих від материнської особини частинах стебла. Для деяких форм рослин — це єдиний спосіб розмноження, а у інших випадках він дає змогу зберегти індивідуальні особливості організму. Живцювання певною мірою швидкий і простий спосіб, який не потребує спеціальних прийомів і навичок, необхідних при щепленні чи і дає змогу скоротити терміни отримання повноцінного посадкового матеріалу, може бути швидким способом розмноження рідкісних видів деревних рослин при недостатній кількості або відсутності насіння, або застосовуватися для розмноження форм, які не успадковуються. Зелене живцювання проводять в умовах закритого ґрунту, що ставить вирощування посадкового матеріалу в меншу залежність від кліматичних умов. Застосування регуляторів росту рослин, дає змогу отримати саджанці за одну-дві вегетації. Живцювання займає значне місце серед інших способів вегетативного розмноження. Живці бувають стеблові, кореневі та листкові. Найбільшого розповсюдження набуло розмноження стебловими живцями. Їх у свою чергу поділяють на здерев'янілі та зелені. За здатністю до вкорінення всі рослини поділяються на ті, що вкорінюються легко, досить задовільно та важко. Швидке загоювання тканин, утворення та ріст калюсу для зелених живців створює умови для розвитку коріння, перешкоджає проникненню інфекції через місця зрізу. Живці рослин, що швидко та легко вкорінюються, як правило, утворюють невеликий калюс. У живців рослин, що важко вкорінюються, калюс досягає значних розмірів, чим значно виснажує живець та починає заважати коренеутворенню. Корені часто виникають не з калюсу, а навколо нього чи з тканин поблизу пазушної бруньки. Поява калюсу не завжди призводить до появи коренів. Калюс є показником загоювання тканин. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 2368371 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 31556 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1023110157 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • February 2021 (en)
dbp:talk
 • Reference for cuttings list (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • التعقيل (بالإنجليزية: Propagation by Cuttings)‏ هو إحدى طرائق الإكثار الخضري في النباتات. يتم بقطع أجزاء من سوق بعض النباتات كالعنب و التين على أساس أن يحتوي كل جزء على عدة براعم تسمى بالعقل. تزرع العقل في تربة رطبة ويكون جزء منها فوق سطح التربة. (ar)
 • Un tall d'estaca (o simplement una estaca) és el tros d'una planta que s'utilitza en horticultura per a la propagació vegetativa (asexual). Un tros de tija o arrel de la planta d'origen se col·loca en un medi adequat com pot ser sòl humit. Propagar plantes a partir d'estaques és una forma antiga de clonació. (ca)
 • Als Stecklinge (auch Stopfer, Steckreis, Steckholz oder Fechser genannt) werden, im Unterschied zum natürlichen Trieb (Ableger), die zwecks vegetativer Vermehrung geschnittenen Sprossteile von Pflanzen bezeichnet. Ein Steckling ist der Teil einer Pflanze, der in ein Kultursubstrat gesteckt wird, damit er eigene Wurzeln schlägt und sich dann zu einer neuen, selbstständigen Pflanze entwickelt. Voraussetzung für die Stecklingsvermehrung ist die Fähigkeit der Pflanze zur Bewurzelung der Sprossteile, also zur natürlichen Ablegerbildung, der Blastochorie. (de)
 • Aldaxka landare bati moztu eta kentzen zaion zatia da, bertatik landare berri bat lortzeko. Horretarako lurrean sartu edo uretan ipini behar da, bertan sustraiak bota eta itsasteko. Ohikoena adar zati bat bada ere, zenbaitetan hosto bat izan daiteke. Horrela, lehenik landarearen organoa banandu egiten da eta gero sustraitu, belauntzean ez bezala, lehenik sustraitu eta gero banandu egiten baita. Ugalketa asexual teknika hau, aldaxkatzea deritzona, klonazio mota bat da: aldaxka eta landare ama genetikoki berdin-berdinak dira. Aldaxkatzea zelula desbereizte bidez egiten da, meristemoaren mailan. (eu)
 • Píosa planda, taobhphéacán de ghnáth, duilleog nó fréamh, a ghearrtar ón tuismitheoir agus a chuirtear san ithir chun go bhfásfaidh sé ina phlanda iomlán nua. Baineann gairneoirí feidhm as chun plandaí a shíolrú. (ga)
 • 挿し木(さしき)は、植物の人為的繁殖方法の1つ。クローン技術の元祖とも言える。 (ja)
 • A estaquia/estacaria é um método de reprodução assexuada de plantas, que consiste no plantio de pequenas estacas de caule, raízes ou folhas que, plantados em um meio úmido, desenvolvem-se em novas plantas. Utilizam-se, por exemplo, estacas de caule de roseiras, cana-de-açúcar e mandioca; estacas de raízes de batata-doce e estacas de folhas de violeta africana. Para que o novo vegetal se desenvolva, é necessário que se formem raízes nessas estacas. Para melhores resultados, podem-se utilizar hormonas vegetais, como o ácido indolacético e o ácido naftaleno-acético. (pt)
 • 扦插又称插条、插枝,為植物所使用的其中一種繁殖方法,簡單的說法是把一段植物插在某物質中使其、發芽,然後成長開花、結果,是取得與原植物特徵一致的最有效方法,也有因植物的某一枝條發生變異(如沒刺的玫瑰),為了保護這一特徵而使用。 (zh)
 • Řízkování rostlin je způsob vegetativního rozmnožování pomocí částí rostlin. Nejčastějším druhem řízkování je množení pomocí bylinných (zelených) nebo dřevitých řízků. Nová rostlina, která vznikne řízkováním, je mateřské rostliny, má stejné vlastnosti, tudíž je geneticky shodná s mateřskou rostlinou. Řízkování má výhody i nevýhody oproti jiným způsobům množení a tyto vlastnosti se mohou výrazně lišit podle druhu rostliny. Řízkování je široce používáno v květinářství, ovocném i okrasném školkařství. (cs)
 • Στη Βοτανική το μόσχευμα είναι το τμήμα ενός φυτού, που κόβεται και στη συνέχεια φυτεύεται σε κατάλληλο χώρο, σχηματίζει ρίζωμα και αναπτύσσεται σε πλήρες νέο φυτό. Το μόσχευμα είναι ένα μέσο αγενούς πολλαπλασιασμού των φυτών. Η συγκεκριμένη τεχνική πολλαπλασιασμού συναντάται σε φυτά, που διαθέτουν βολβούς, ρίζες και κορμούς. Για να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί το φυτό από μόσχευμα παίζουν ρόλο οι κλιματικές συνθήκες, η υγρασία, η μορφολογία του εδάφους και το φως. (el)
 • En Botánica, una estaca es un fragmento de tallo con yemas (o esqueje) de consistencia leñosa que se separa de un árbol o de un arbusto y se introduce en el suelo o en un sustrato para que arraigue en él y forme una nueva planta. Las estacas, por consiguiente, son un medio para la propagación vegetativa o asexual de muchas variedades y especies arbóreas y arbustivas. El proceso de cortar la estaca y plantarla para su posterior se denomina estaquillado. Se trata de una clonación: la estaca es genéticamente idéntica a la planta madre. Si la estaca es de pequeñas dimensiones o se realiza con un fragmento semileñoso de una planta se denomina estaquilla.​ (es)
 • A plant cutting is a piece of a plant that is used in horticulture for vegetative (asexual) propagation. A piece of the stem or root of the source plant is placed in a suitable medium such as moist soil. If the conditions are suitable, the plant piece will begin to grow as a new plant independent of the parent, a process known as striking. A stem cutting produces new roots, and a root cutting produces new stems. Some plants can be grown from leaf pieces, called leaf cuttings, which produce both stems and roots. The scions used in grafting are also called cuttings. (en)
 • Le bouturage est un mode de multiplication végétative de certaines plantes, consistant à donner naissance à un nouvel individu à partir d'un organe ou d'un fragment d'organe isolé (morceau de rameau, feuille, racine, tige, écaille de bulbe). Avec le bouturage, il y a d'abord séparation de l'organe végétatif, puis enracinement ; à la différence du marcottage où, cette fois, il y a enracinement puis séparation de l'organe végétatif. (fr)
 • Setek atau stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman (akar, daun, batang). Setiap bagian tubuh tanaman memiliki sifat totipotensi di mana satu sel dapat membelah menjadi sel lain. Sehingga meski ditumbuhkan dari potongan daun, sel akar dan batang dapat terbentuk. Begitu juga dengan ketela pohon yang ditumbuhan dari potongan batang, dan lemon dari potongan akar. (in)
 • La talea è il frammento di una pianta appositamente tagliato e sistemato nel terreno o nell'acqua per rigenerare le parti mancanti, dando così vita ad un nuovo esemplare. Il più delle volte si tratta di un rametto destinato a radicarsi. Si tratta di un metodo di riproduzione che sfrutta le enormi proprietà rigenerative dei vegetali, in particolare quella di differenziare il tessuto indifferenziato (meristematico); una cellula vegetale è in pratica in grado di rigenerare parti perdute molto meglio di una cellula animale. (it)
 • Het stekken van planten is een van de vegetatieve vermeerderingswijzen van planten. In principe kunnen alle delen van een plant hiervoor gebruikt worden. Tussen plantensoorten zijn er verschillen in welke plantendelen het best geschikt zijn. Om een betere beworteling te krijgen wordt vaak gebruikgemaakt van stekpoeder dat een of meer groeistoffen bevat. Soms lukt het stekken alleen als de luchtvochtigheid hoog is. Er wordt dan onder verneveling gestekt. (nl)
 • Sadzonka, odnóżka – fragment rośliny (część pędu, korzenia, liść lub jego część), zdolny do rozrostu w nową, w pełni funkcjonalną roślinę. Stosowanie sadzonek jest jednym ze sposobów rozmnażania wegetatywnego. Sadzonkowanie jest stosowane głównie w sadownictwie i innych działach ogrodnictwa. Czasem mianem sadzonek określa się także wyjęte z gleby i przygotowane do przesadzenia w inne miejsce siewki roślin. (pl)
 • Живцювання — спосіб вегетативного розмноження рослин з використанням регенераційної здатності окремих частин рослини (стебло, листок, корінь). Частини рослини, використовувані для цієї мети, називають живцями. Важливою особливістю живцювання є те, що за допомогою функцій листка забезпечується регенерація кореневої системи на окремих від материнської особини частинах стебла. Для деяких форм рослин — це єдиний спосіб розмноження, а у інших випадках він дає змогу зберегти індивідуальні особливості організму. (uk)
 • Stickling är en avskuren/-klippt stam-, gren- eller rotdel av en växt, avsedd att stickas ned i jord, eller sättas i vatten, för att slå rot och bilda en ny planta. För att öka möjligheten att lyckas med sticklingar i vatten så bör den delen som befinner sig i vattnet ej utsättas för ljus. Sticklingar kan också användas som material då man ympar en annan växt. * Sommarsticklingar - tas i mitten av sommaren, vanligen från halvt förvedade skott. * Vintersticklingar - tas under vintern eller tidig vår. (sv)
rdfs:label
 • تعقيل (ar)
 • Tall d'estaca (ca)
 • Řízkování (cs)
 • Steckling (de)
 • Μόσχευμα (βοτανική) (el)
 • Cutting (plant) (en)
 • Stikado (eo)
 • Aldaxka (eu)
 • Bouturage (fr)
 • Estaca (botánica) (es)
 • Gearrthóg (ga)
 • Setek (in)
 • Talea (it)
 • 挿し木 (ja)
 • 꺾꽂이 (ko)
 • Stekken (nl)
 • Estaquia (pt)
 • Sadzonka (pl)
 • Stickling (sv)
 • Живцювання (uk)
 • 扦插 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:content of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License